Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de afstand en inspringing van alinea's te wijzigen en uw documenten een professioneel uiterlijk te geven.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea's instellen

 1. Open het document en selecteer de alinea waarvoor u de afstand wilt instellen. Als u de alinea-afstand voor het hele document wilt instellen, drukt u op Ctrl+A.

 2. Druk op ALT + H, P, G. Word 2016 plaatst de focus op het tabblad Inspringingen en afstand van het dialoog venster alinea. U hoort de naam van het dialoog venster.

 3. Als u de afstand vóór een alinea wilt instellen, drukt u op Alt+B. Gebruik in het vak Voor de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u de puntwaarde hoort die u wilt gebruiken, of typ de gewenste puntwaarde (bijvoorbeeld 6 of 18) in het vak. (Kleinere puntwaarden geven minder ruimte aan.)

  Opmerking: De Verteller kan 'Onbekende toets' zeggen terwijl u met de toetsen pijl-omhoog of pijl-omlaag puntwaarden doorloopt.

 4. Als u de afstand na een alinea wilt instellen, drukt u op ALT + F. Gebruik in het vak na de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u de gewenste punt selectie hoort, of typ de gewenste waarde voor het punt (bijvoorbeeld 6 of 18).

 5. U sluit het dialoogvenster Alinea door op de Tab-toets te drukken tot u bij de knop OK komt. Druk op de spatiebalk. Uw document krijgt opnieuw de focus.

Meer opties voor afstanden

 • Wanneer u een bepaalde alinea-afstand als standaardafstand wilt instellen, doet u het volgende:

  1. Nadat u een afstand hebt gekozen op het tabblad Inspringingen en afstand, drukt u op Alt+D.

  2. In het Microsoft Word-dialoogvenster gebruikt u de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om de optie Alleen dit document of Alle documenten te selecteren. Druk dan een aantal malen op de Tab-toets om naar de knop OK te gaan en druk op Enter.

 • Om snel de regelafstand voor een geselecteerde alinea in Word in te stellen, doet u het volgende:

  1. Druk op Alt+N op het tabblad Inspringingen en afstand.

  2. Gebruik in de lijst Regelafstand de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om een regelafstand te kiezen in een lijst met veelgebruikte regelafstanden.

Inspringen van alinea's instellen

 1. Open het document en selecteer de alinea waarvoor u de inspringing wilt instellen. Als u de alinea-afstand voor het hele document wilt instellen, drukt u op Ctrl+A.

 2. Druk op Alt+H, P+G. De focus wordt naar het tabblad Inspringingen en afstand van het dialoogvenster Alinea verplaatst.

 3. Als u de grootte van de linkerinspringing wilt instellen, drukt u op Alt+L. U kunt in het vak Links de gewenste waarde opgeven door de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag te gebruiken of de waarde te typen (bijvoorbeeld 0,25 of 0,5).

 4. Druk op ALT + R om de grootte van de rechterinspringpositie in te stellen. Als u in het vak rechts de gewenste waarde wilt instellen, gebruikt u de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag of typt u de waarde (bijvoorbeeld 25 of 0,5).

 5. U sluit het dialoogvenster Alinea af door op de Tab-toets te drukken tot u bij de knop OK komt. Druk dan op de spatiebalk.

Meer opties voor het instellen van inspringingen

 • Als u een door u geselecteerde inspringing wilt instellen als standaardinspringing, doet u het volgende:

  1. Nadat u uw keuze hebt gemaakt in het dialoogvenster Alinea, drukt u op Alt+D.

  2. In het Microsoft Word-dialoogvenster gebruikt u de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om de optie Alleen dit document of Alle documenten te selecteren. Druk dan een aantal malen op de Tab-toets om naar de knop OK te gaan en druk op Enter.

 • Voor het afdrukken van boek stijlen gebruikt u de functie voor het inspringen van spie gelen, waarbij de linker-en rechter inspringing elkaar spie gelen, met één inspringing die is opgegeven als binnenkant en het andere inspringing dat is opgegeven als buiten kant. Nadat u de inspringing hebt gekozen op het tabblad Inspringingen en afstand, drukt u op ALT + M om het selectie vakje inspringingen spie gelen in te scha kelen.

 • U kunt snel een eerste regel laten inspringen voor maar één alinea door de focus naar het begin van de eerste regel van de alinea te verplaatsen en op de Tab-toets te drukken. Als u de optie voor eerste regel inspringen toepast, springt de eerste regel van een alinea meer in dan de andere regels van de alinea.

Sneltoetsen gebruiken om de afstand en inspringing van alinea's in te stellen

De volgende tabel bevat een overzicht van handige sneltoetsen die u kunt gebruiken bij het instellen van de afstand en inspringingen voor alinea's.

Handeling

Hier drukken

Het tabblad Inspringingen en afstand van het dialoogvenster Alinea openen

Alt+H, P+G

Afstand vóór alinea instellen

Alt+B

Afstand na alinea instellen

Alt+F

Inspringing links instellen

Alt+L

Inspringing rechts instellen

Alt+R

Geselecteerde afstand of inspringing als standaard instellen

Alt+D

Regelafstand instellen

Alt+N

Gespiegelde inspringing selecteren

Alt+M

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Word

Gebruik Word 2016 voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om uw document een professioneel uiterlijk te geven door alinea's precies zo op te maken zoals u wilt.

U kunt ook een inspringing voor alleen de eerste regel van een alinea maken of een verkeerd-om inspringing maken, waarbij de eerste regel van de alinea niet inspringt, maar alle volgende regels wel.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea's instellen

 1. Selecteer in uw document de alinea's waarvoor u de afstand wilt instellen.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Gebruik de opties in de groep Afstand om een van de volgende dingen te doen:

  • Als u de afstand vóór een alinea wilt instellen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u de grootte van de huidige afstand en 'Vóór, tekst bewerken' hoort.

  • Als u de afstand na een alinea wilt instellen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u de grootte van de huidige afstand en 'Na, tekst bewerken' hoort.

  Typ in het veld Voor of Na een puntwaarde, bijvoorbeeld 6 of 18 (kleinere puntwaarden geven minder ruimte aan).

 4. Druk op Enter om het dialoogvenster Alinea te sluiten en terug te keren naar het document.

Regelafstand instellen

 1. Als u de regelafstand van een alinea wilt wijzigen, selecteert u de gewenste alinea en drukt u op Option+Command+M om het dialoogvenster Alinea te openen.

 2. Als u een optie voor regelafstand wilt selecteren, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Regelafstand' hoort, gevolgd door een regelafstandoptie. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst met opties te openen. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste optie voor regelafstand hoort. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 3. Als u een aanpasbare optie, zoals Meerdere, selecteert om de grootte van de afstand in te stellen, drukt u op Tab. U hoort de huidige grootte van de afstand en 'Op'. Typ een waarde.

Inspringen van alinea's instellen

Alleen de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer de alinea waarvan u de eerste regel van de alinea wilt laten inspringen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Als u de eerste regel van de alinea wilt laten inspringen, gebruikt u de opties in de groep Inspringing. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Speciaal, pop-upknop'. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag totdat u het volgende hoort: 'Eerste regel'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 4. Druk op Tab om de grootte voor eerste regel inspringen in te stellen. U hoort de huidige grootte van de inspringing en 'Met'. Typ vervolgens een waarde in centimeters, bijvoorbeeld 1,5.

 5. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

Opmerking: Alle volgende alinea's die u typt, worden ingesprongen weergegeven.

Alle regels behalve de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer de alinea waarvan u alle regels behalve de eerste wilt laten inspringen om zo een verkeerd-om inspringing te maken.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. U kunt een verkeerd-om inspringing maken met de opties in de groep Inspringing. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Speciaal, pop-upknop'. Druk op Control+Option+spatiebalk om een optie te selecteren. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag totdat u het volgende hoort: 'Verkeerd-om'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 4. Druk op Tab om de grootte voor de inspringing in te stellen. U hoort de huidige grootte van de inspringing en 'Met'. Typ vervolgens een waarde in centimeters, bijvoorbeeld 1,5.

 5. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

De inspringing van een hele alinea vergroten of verkleinen

 1. Selecteer in uw document de alinea's waarvan u de inspringing links of rechts wilt vergroten of verkleinen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Gebruik de opties in de groep Inspringing om een van de volgende dingen te doen:

  • Als u de inspringing vanaf de linkermarge wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Vóór tekst'.

  • Als u de inspringing vanaf de rechtermarge wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Na tekst'.

  Als u de grootte van de inspringing wilt instellen, typt u een getal in centimeters. De grootte van de inspringing wordt gemeld.

 4. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om de afstand tussen alinea's en lijnen te wijzigen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen gebruiken in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea\u0027s instellen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de afstand wilt instellen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' lint weer geven ' hoort en dubbeltik u op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad op het lint.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u ' knop alinea opmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u ruimte wilt toevoegen voor de alinea, veegt u naar rechts totdat u ' ruimte toevoegen voor de knop alinea ' hoort en tikt u op het scherm.

  • Als u witruimte achter de alinea wilt invoegen, swipet u naar rechts totdat u ' ruimte toevoegen na alinea knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

  • Als u witruimte voor de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' ruimte voor de knop verwijderen ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

  • Als u witruimte na de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' witruimte verwijderen na alinea knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Opmerking: U kunt alleen ruimte voor en na een alinea veranderen, dus de optie voor het toevoegen van ruimte is alleen beschikbaar als er geen ruimte voor of na een alinea is en de optie voor het verwijderen van ruimte niet beschikbaar is als er op dat moment ruimte voor of na een alinea is.

Regelafstand instellen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvoor u de regel afstand wilt instellen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' lint weer geven ' hoort en dubbeltik u op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad op het lint.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u ' knop alinea opmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u ' regel afstand ' hoort, en Dubbeltik op het scherm.

 6. Blijf op de hoogte van de beschik bare regel afstand: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5 en 3,0. Wanneer u de gewenste waarde hoort, tikt u op het scherm om de regel afstand in te stellen.

Inspringen van alinea's instellen

Alleen de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer in het document de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' lint weer geven ' hoort en dubbeltik u op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad op het lint.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u ' knop alinea opmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' speciale inspring knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Veeg naar rechts totdat u ' knop eerste regel ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

Alle regels behalve de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer in het document de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' lint weer geven ' hoort en dubbeltik u op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad op het lint.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u ' knop alinea opmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' speciale inspring knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Veeg naar rechts totdat u ' hangende knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

De inspringing van een hele alinea vergroten of verkleinen

 1. Selecteer in het document de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' lint weer geven ' hoort en dubbeltik u op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad op het lint.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de inspringing wilt verg Roten, veegt u naar rechts totdat u ' inspringing verg Roten ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

  • Als u de inspringing wilt verkleinen, veegt u naar rechts totdat u ' inspringing verkleinen ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om de afstand tussen alinea's en lijnen te wijzigen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor Android gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor Android.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea\u0027s instellen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de afstand wilt opmaken.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of naar links totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties overstappen ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 3. Als u het tabblad Start wilt selecteren, tikt u op het scherm, veegt u naar links of rechts totdat u ' tabblad Start ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u ' alinea opmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u ruimte wilt toevoegen voor de alinea, veegt u naar rechts totdat u ' ruimte toevoegen voor de knop alinea ' hoort en tikt u op het scherm.

  • Als u witruimte achter de alinea wilt invoegen, swipet u naar rechts totdat u ' ruimte toevoegen na alinea knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

  • Als u witruimte voor de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' ruimte voor de knop verwijderen ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

  • Als u witruimte na de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' witruimte verwijderen na alinea knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Opmerking: U kunt alleen ruimte voor en na een alinea veranderen, dus de optie voor het toevoegen van ruimte is alleen beschikbaar als er geen ruimte voor of na een alinea is en de optie voor het verwijderen van ruimte niet beschikbaar is als er op dat moment ruimte voor of na een alinea is.

Regelafstand instellen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de afstand wilt opmaken.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of naar links totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties overstappen ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 3. Als u het tabblad Start wilt selecteren, tikt u op het scherm, veegt u naar links of rechts totdat u ' tabblad Start ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u ' alinea opmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u ' regel afstand ' van de keuze lijst met invoervak ' hoort, en Dubbeltik op het scherm.

 6. Blijf op de hoogte van de beschik bare regel afstand: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5 en 3,0. Wanneer u de gewenste waarde hoort, tikt u op het scherm om de regel afstand in te stellen.

Inspringen van alinea's instellen

Alleen de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de afstand wilt opmaken.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of naar links totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties overstappen ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 3. Als u het tabblad Start wilt selecteren, tikt u op het scherm, veegt u naar links of rechts totdat u ' tabblad Start ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u ' alinea opmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u ' speciale inspringing ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u ' eerste regel, niet gecontroleerd, schakel optie ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

Alle regels behalve de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de afstand wilt opmaken.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of naar links totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties overstappen ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 3. Als u het tabblad Start wilt selecteren, tikt u op het scherm, veegt u naar links of rechts totdat u ' tabblad Start ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u ' alinea opmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u ' speciale inspringing ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Veeg naar rechts totdat u ' verkeerd-om, niet gecontroleerd, schakel optie ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

De inspringing van een hele alinea vergroten of verkleinen

 1. Selecteer in het document de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de inspringing wilt verg Roten, veegt u naar rechts totdat u ' knop Inspringing verg Roten ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

  • Als u de inspringing wilt verkleinen, veegt u naar rechts totdat u ' knop Inspringing verkleinen ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om de afstand tussen alinea's en lijnen te wijzigen.

Notities: 

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea\u0027s instellen

 1. Plaats de invoeg positie op een wille keurige plaats in de alinea waarvan u de afstand wilt instellen.

 2. Veeg met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Swip e-rechts totdat u ' opdracht palet, knop meer opties ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u ' knop alinea opmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u ruimte wilt toevoegen voor de alinea, veegt u naar rechts totdat u ' ruimte toevoegen voor de knop alinea ' hoort en tikt u op het scherm.

  • Als u witruimte achter de alinea wilt invoegen, swipet u naar rechts totdat u ' ruimte toevoegen na alinea knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

  • Als u witruimte voor de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' ruimte voor de knop verwijderen ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

  • Als u witruimte na de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' witruimte verwijderen na alinea knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Opmerking: U kunt alleen ruimte voor en na een alinea veranderen, dus de optie voor het toevoegen van ruimte is alleen beschikbaar als er geen ruimte voor of na een alinea is en de optie voor het verwijderen van ruimte niet beschikbaar is als er op dat moment ruimte voor of na een alinea is.

Regelafstand instellen

 1. Plaats de invoeg positie op een wille keurige plaats in de alinea waarvoor u de regel afstand wilt instellen.

 2. Veeg met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Swip e-rechts totdat u ' opdracht palet, knop meer opties ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u ' knop alinea opmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u ' regel afstand ' hoort, en Dubbeltik op het scherm.

 6. Blijf op de hoogte van de beschik bare regel afstand: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5 en 3,0. Wanneer u de gewenste waarde hoort, tikt u op het scherm om de regel afstand in te stellen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Sneltoetsen gebruiken met een extern toetsenbord in Word Mobile voor Windows 10

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Online met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om de afstand en inspringing van alinea's te wijzigen en uw documenten een fraai uiterlijk te geven.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen in Word Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

In dit onderwerp

Alinea-en regel afstand instellen

 1. Open het document en selecteer de alinea waarvoor u de afstand wilt instellen door de invoeg positie naar het begin van de alinea te verplaatsen en op Shift + Ctrl + pijl-omlaag te drukken. Als u de alinea-afstand voor het hele document wilt instellen, drukt u op CTRL + A.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets en druk vervolgens op H, P, G. Word online plaatst de focus in het dialoog venster alinea. U hoort de naam van het dialoog venster.

 3. Als u de afstand vóór een alinea wilt instellen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' afstand vóór '. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u de gewenste punt waarde hoort, of typ de gewenste waarde voor het punt (bijvoorbeeld 6 of 18). (Kleinere punt waarden representeren minder ruimte.)

  Opmerking: Het is mogelijk dat Verteller ' onbekende code ' stemt terwijl u de toetsen pijl-omhoog of pijl-omlaag gebruikt om door punt waarden te bladeren

 4. Als u de afstand na een alinea wilt instellen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' afstand na '. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u de gewenste punt selectie hoort, of typ de gewenste waarde voor het punt (bijvoorbeeld 6 of 18).

 5. Als u de regel afstand voor een geselecteerde alinea wilt instellen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' regel afstand '. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om een optie te selecteren in een lijst met regel matig gebruikte teken afstanden.

 6. Als u het dialoog venster alinea wilt sluiten, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK, knop ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk. De focus wordt naar het document verplaatst.

Inspringen van alinea's instellen

 1. Open het document en selecteer de alinea waarvoor u inspringingen wilt instellen door de invoeg positie naar het begin van de alinea te verplaatsen en op Shift + Ctrl + pijl-omlaag te drukken. Als u de inspringing van de alinea wilt instellen voor het hele document, drukt u op CTRL + A.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets en druk vervolgens op H, P, G. Word online plaatst de focus in het dialoog venster alinea. U hoort de naam van het dialoog venster.

 3. Als u de grootte van de linkerinspringing wilt instellen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' inSpringing vóór tekst '. Als u de gewenste waarde wilt instellen, gebruikt u de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag of typt u de waarde (bijvoorbeeld .25 of 5).

 4. Als u de grootte van de rechterinspringpositie wilt instellen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' inSpringing na tekst '. Als u de gewenste waarde wilt instellen, gebruikt u de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag of typt u de waarde (bijvoorbeeld .25 of 5).

 5. Als u het dialoog venster alinea wilt sluiten, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK, knop ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk.

 6. Als u een eerste regel inspringen wilt toevoegen aan een alinea, verplaatst u de focus naar het begin van de eerste regel van de alinea en drukt u op de tab-toets. Als de eerste regel inspringt, wordt de eerste regel van een alinea meer inspringen dan de andere regels in de alinea.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×