Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word met uw toetsen bord en een scherm lezer om uw document een professioneel uiterlijk te geven door alinea's naar wens te maken. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. In dit artikel leert u hoe u de hoeveelheid ruimte voor en na elke alinea en de grootte van de inspringingen en lijnen instelt.

Notities: 

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea's instellen

 1. Open het document en selecteer de alinea waarvoor u de afstand wilt instellen. Als u de alinea-afstand voor het hele document wilt instellen, drukt u op Ctrl+A.

 2. Als u de afstand vóór een alinea wilt instellen, drukt u op ALT + P, SB. U hoort: ' alinea, afstand vóór '. Gebruik de pijl-omhoog en-omlaag totdat u de gewenste punt waarde hoort of typ de gewenste waarde voor het punt (bijvoorbeeld 6 of 18) en druk op ENTER. Kleinere punt waarden geven minder ruimte in beslag.

 3. Als u de afstand na een alinea wilt instellen, drukt u op ALT + P, SA. U hoort: ' alinea, spatie na '. Gebruik de pijl-omhoog en-omlaag totdat u de gewenste punt waarde hoort of typ de gewenste waarde voor het punt (bijvoorbeeld 6 of 18) en druk op ENTER.

Meer opties voor afstanden

 • Als u snel de regel afstand voor een geselecteerde alinea in Word wilt instellen, drukt u op ALT + H, K. U hoort: ' regel-en alinea-afstand '. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om een optie te selecteren in een lijst met veelgebruikte teken afstanden en druk op ENTER om de regel toe te passen.

 • Wanneer u een bepaalde alinea-afstand als standaardafstand wilt instellen, doet u het volgende:

  1. Selecteer in het document tekst met de alinea-afstand die u als standaard afstand wilt Toep assen.

  2. Als u het dialoog venster alinea wilt openen, drukt u op ALT + H, pg.

  3. Druk op ALT + D om de alinea-afstand als standaard in te stellen.

  4. Gebruik in het dialoog venster micro soft Word de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om de optie alleen dit document of alle documenten te selecteren, druk op de tab-toets totdat u ' OK ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

  5. Als u het dialoog venster alinea wilt sluiten, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Inspringen van alinea's instellen

 1. Open het document en selecteer vervolgens de alinea waarvoor u inspringingen wilt instellen. Als u de alinea-inspringing voor het hele document wilt instellen, drukt u op CTRL + A.

 2. Als u de grootte van de linkerinspringing wilt instellen, drukt u op ALT + P, IL. U hoort: ' alinea, left inSpringen '. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag of typ de waarde (bijvoorbeeld .25 of 0,5) en druk op ENTER.

 3. Als u de grootte van de rechterinspringpositie wilt instellen, drukt u op ALT + P, IR. U hoort: ' alinea, rechts inSpringen '. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag of typ de waarde (bijvoorbeeld .25 of 0,5) en druk op ENTER.

Meer opties voor het instellen van inspringingen

 • U kunt snel een eerste regel laten inspringen voor maar één alinea door de focus naar het begin van de eerste regel van de alinea te verplaatsen en op de Tab-toets te drukken. Als u de optie voor eerste regel inspringen toepast, springt de eerste regel van een alinea meer in dan de andere regels van de alinea.

 • Als u een door u geselecteerde inspringing wilt instellen als standaardinspringing, doet u het volgende:

  1. Selecteer in het document tekst met de alinea-inspringing die u als standaard inspringing wilt Toep assen.

  2. Als u het dialoog venster alinea wilt openen, drukt u op ALT + H, pg.

  3. Als u de alinea-inspringing als standaard wilt instellen, drukt u op ALT + D.

  4. Gebruik in het dialoog venster micro soft Word de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om de optie alleen dit document of alle documenten te selecteren, druk op de tab-toets totdat u ' OK ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

  5. Als u het dialoog venster alinea wilt sluiten, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 • Voor afdrukken in boek stijl gebruikt u de functie voor het inSpringen van spie gelen, waarin de alinea-inspringingen elkaar spie gelen op tegenoverliggende pagina's. De linkerinspringing wordt de inspringing in de rechterinspringpositie en de rechterinspringing wordt het externe inspringing. De functie mirrors inSpringen inschakelen:

  1. Selecteer in het document tekst met de alinea-inspringing die u wilt spie gelen op tegenoverliggende pagina's.

  2. Als u het dialoog venster alinea wilt openen, drukt u op ALT + H, pg.

  3. Druk op ALT + M om gespiegelde inspringingen in te scha kelen.

  4. Als u het dialoog venster alinea wilt sluiten, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om uw document een professioneel uiterlijk te geven door alinea's naar wens te maken.

U kunt ook een inspringing voor alleen de eerste regel van een alinea maken of een verkeerd-om inspringing maken, waarbij de eerste regel van de alinea niet inspringt, maar alle volgende regels wel.

Notities: 

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea's instellen

 1. Selecteer in uw document de alinea's waarvoor u de afstand wilt instellen.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Gebruik de opties in de groep Afstand om een van de volgende dingen te doen:

  • Als u de afstand vóór een alinea wilt instellen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u de grootte van de huidige afstand en 'Vóór, tekst bewerken' hoort.

  • Als u de afstand na een alinea wilt instellen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u de grootte van de huidige afstand en 'Na, tekst bewerken' hoort.

  Typ in het veld Voor of Na een puntwaarde, bijvoorbeeld 6 of 18 (kleinere puntwaarden geven minder ruimte aan).

 4. Druk op Enter om het dialoogvenster Alinea te sluiten en terug te keren naar het document.

Regelafstand instellen

 1. Als u de regelafstand van een alinea wilt wijzigen, selecteert u de gewenste alinea en drukt u op Option+Command+M om het dialoogvenster Alinea te openen.

 2. Als u een optie voor regelafstand wilt selecteren, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Regelafstand' hoort, gevolgd door een regelafstandoptie. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst met opties te openen. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste optie voor regelafstand hoort. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 3. Als u een aanpasbare optie, zoals Meerdere, selecteert om de grootte van de afstand in te stellen, drukt u op Tab. U hoort de huidige grootte van de afstand en 'Op'. Typ een waarde.

Inspringen van alinea's instellen

Alleen de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer de alinea waarvan u de eerste regel van de alinea wilt laten inspringen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Als u de eerste regel van de alinea wilt laten inspringen, gebruikt u de opties in de groep Inspringing. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Speciaal, pop-upknop'. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag totdat u het volgende hoort: 'Eerste regel'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 4. Druk op Tab om de grootte voor eerste regel inspringen in te stellen. U hoort de huidige grootte van de inspringing en 'Met'. Typ vervolgens een waarde in centimeters, bijvoorbeeld 1,5.

 5. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

Opmerking: Alle volgende alinea's die u typt, worden ingesprongen weergegeven.

Alle regels behalve de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer de alinea waarvan u alle regels behalve de eerste wilt laten inspringen om zo een verkeerd-om inspringing te maken.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. U kunt een verkeerd-om inspringing maken met de opties in de groep Inspringing. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Speciaal, pop-upknop'. Druk op Control+Option+spatiebalk om een optie te selecteren. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag totdat u het volgende hoort: 'Verkeerd-om'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 4. Druk op Tab om de grootte voor de inspringing in te stellen. U hoort de huidige grootte van de inspringing en 'Met'. Typ vervolgens een waarde in centimeters, bijvoorbeeld 1,5.

 5. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

De inspringing van een hele alinea vergroten of verkleinen

 1. Selecteer in uw document de alinea's waarvan u de inspringing links of rechts wilt vergroten of verkleinen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Gebruik de opties in de groep Inspringing om een van de volgende dingen te doen:

  • Als u de inspringing vanaf de linkermarge wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Vóór tekst'.

  • Als u de inspringing vanaf de rechtermarge wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Na tekst'.

  Als u de grootte van de inspringing wilt instellen, typt u een getal in centimeters. De grootte van de inspringing wordt gemeld.

 4. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Sneltoetsen in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om de afstand tussen alinea's en lijnen te wijzigen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen gebruiken in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea\u0027s instellen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de afstand wilt instellen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' lint weer geven ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad op het lint.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' knop voor alinea opmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u witruimte voor de alinea wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' ruimte toevoegen voor alinea knop ' hoort en tikt u op het scherm.

  • Als u witruimte na de alinea wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' ruimte toevoegen na alinea knop ' hoort en tikt u op het scherm.

  • Als u afstand voor de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' ruimte voor de knop alinea verwijderen ' hoort, en Dubbeltik op het scherm.

  • Als u witruimte na de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' ruimte verwijderen na alinea knop ' hoort en tikt u op het scherm.

Opmerking: U kunt alleen ruimte voor en na een alinea omwisselen, dus de optie voor het toevoegen van ruimte is alleen beschikbaar als er geen ruimte voor of na een alinea is en de optie voor het verwijderen van ruimte alleen beschikbaar is als er ruimte voor of na een alinea is.

Regelafstand instellen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvoor u de regel afstand wilt instellen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' lint weer geven ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad op het lint.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' knop voor alinea opmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' regel afstand, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Blijf naar rechts swipen om de beschik bare regel afstand te door lopen: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5 en 3,0. Wanneer u de gewenste waarde hoort, tikt u op het scherm om de regel afstand in te stellen.

Inspringen van alinea's instellen

Alleen de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer in het document de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' lint weer geven ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad op het lint.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' knop voor alinea opmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' speciale inspring knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u ' knop voor eerste regel ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

Alle regels behalve de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer in het document de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' lint weer geven ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad op het lint.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' knop voor alinea opmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' speciale inspring knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u ' hangende knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

De inspringing van een hele alinea vergroten of verkleinen

 1. Selecteer in het document de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' lint weer geven ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad op het lint.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de inspringing wilt verg Roten, swipet u naar rechts totdat u ' inspringing verg Roten ' hoort en tikt u op het scherm.

  • Als u de inspringing wilt verkleinen, swipet u naar rechts totdat u ' inspringing verkleinen ' hoort en tikt u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word voor Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om de afstand tussen alinea's en lijnen te wijzigen.

Notities: 

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea\u0027s instellen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de afstand wilt wijzigen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties overschakelen ' hoort en tikt u op het scherm.

 3. Dubbeltik op het scherm om het tabblad Start te selecteren, swipe naar links of rechts totdat u ' tabblad Start ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' menu Opmaak van alinea ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u witruimte voor de alinea wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' ruimte toevoegen voor alinea knop ' hoort en tikt u op het scherm.

  • Als u witruimte na de alinea wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' ruimte toevoegen na alinea knop ' hoort en tikt u op het scherm.

  • Als u afstand voor de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' ruimte voor de knop alinea verwijderen ' hoort, en Dubbeltik op het scherm.

  • Als u witruimte na de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' ruimte verwijderen na alinea knop ' hoort en tikt u op het scherm.

Opmerking: U kunt alleen ruimte voor en na een alinea omwisselen, dus de optie voor het toevoegen van ruimte is alleen beschikbaar als er geen ruimte voor of na een alinea is en de optie voor het verwijderen van ruimte alleen beschikbaar is als er ruimte voor of na een alinea is.

Regelafstand instellen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de afstand wilt wijzigen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties overschakelen ' hoort en tikt u op het scherm.

 3. Dubbeltik op het scherm om het tabblad Start te selecteren, swipe naar links of rechts totdat u ' tabblad Start ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' menu Opmaak van alinea ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' regel afstand is ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Blijf naar rechts swipen om de beschik bare regel afstand te door lopen: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5 en 3,0. Wanneer u de gewenste waarde hoort, tikt u op het scherm om de regel afstand in te stellen.

Inspringen van alinea's instellen

Alleen de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de afstand wilt wijzigen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties overschakelen ' hoort en tikt u op het scherm.

 3. Dubbeltik op het scherm om het tabblad Start te selecteren, swipe naar links of rechts totdat u ' tabblad Start ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' menu Opmaak van alinea ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' speciale inspringing ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u ' eerste regel, niet gecontroleerd, overstappen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

Alle regels behalve de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de afstand wilt wijzigen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties overschakelen ' hoort en tikt u op het scherm.

 3. Dubbeltik op het scherm om het tabblad Start te selecteren, swipe naar links of rechts totdat u ' tabblad Start ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' menu Opmaak van alinea ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u ' speciale inspringing ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u ' hangen, niet ingeschakeld, scha kelen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

De inspringing van een hele alinea vergroten of verkleinen

 1. Selecteer in het document de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de inspringing wilt verg Roten, swipet u naar rechts totdat u ' knop Inspringing verg Roten ' hoort en tikt u op het scherm.

  • Als u de inspringing wilt verkleinen, swipet u naar rechts totdat u ' knop Inspringing verkleinen ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om de afstand tussen alinea's en lijnen te wijzigen.

Notities: 

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea\u0027s instellen

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea waarvan u de afstand wilt instellen.

 2. Veeg met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Swip e-rechts totdat u ' meer opties ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar links totdat u de naam van het huidige tabblad hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u 'Start' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u ' alinea opmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 7. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u witruimte voor de alinea wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' ruimte toevoegen voor alinea ' hoort en tikt u op het scherm.

  • Als u na de alinea ruimte wilt optellen, swipet u naar rechts totdat u ' ruimte toevoegen na alinea ' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u afstand voor de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' ruimte verwijderen vóór alinea ' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u witruimte na de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' ruimte verwijderen na alinea ' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Opmerking: U kunt alleen ruimte voor en na een alinea omwisselen, dus de optie voor het toevoegen van ruimte is alleen beschikbaar als er geen ruimte voor of na een alinea is en de optie voor het verwijderen van ruimte alleen beschikbaar is als er ruimte voor of na een alinea is.

Regelafstand instellen

 1. Plaats de invoeg positie ergens in de alinea waarvan u de regel afstand wilt instellen.

 2. Veeg met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Swip e-rechts totdat u ' meer opties ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar links totdat u de naam van het huidige tabblad hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u 'Start' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u ' alinea opmaak ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 7. Swipe naar rechts totdat u ' regel afstand, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 8. Blijf naar rechts swipen om de beschik bare regel afstands waarden te door lopen. Wanneer u de gewenste waarde hoort, tikt u op het scherm om de regel afstand in te stellen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Sneltoetsen gebruiken met een extern toetsenbord in Word Mobile voor Windows 10

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word Online met een scherm lezer om uw document een professioneel uiterlijk te geven door alinea's naar wens te maken. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. In dit artikel leert u hoe u de hoeveelheid ruimte voor en na elke alinea en de grootte van de inspringingen en lijnen instelt.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

In dit onderwerp

Alinea-en regel afstand instellen

 1. Open het document en selecteer vervolgens de alinea waarvoor u de afstand wilt instellen door de invoeg positie naar het begin van de alinea te verplaatsen en op Shift + Ctrl + pijl-omlaag te drukken. Als u de alinea-afstand voor het hele document wilt instellen, drukt u op CTRL + A.

 2. Als u de afstand vóór een alinea wilt instellen, drukt u op Alt + Windows-logo toets en drukt u vervolgens op P, SB. U hoort: ' afstand voor '. Gebruik de pijl-omhoog en-omlaag totdat u de gewenste punt waarde hoort of typ de gewenste waarde voor het punt (bijvoorbeeld 6 of 18) en druk op ENTER. Kleinere punt waarden geven minder ruimte in beslag.

 3. Als u de afstand na een alinea wilt instellen, drukt u op Alt + Windows-logo toets en drukt u vervolgens op P, SA. U hoort: ' afstand na '. Gebruik de pijl-omhoog en-omlaag totdat u de gewenste punt waarde hoort of typ de gewenste waarde voor het punt (bijvoorbeeld 6 of 18) en druk op ENTER.

 4. Als u de regel afstand voor een geselecteerde alinea wilt instellen, drukt u op Alt + Windows-logo toets en drukt u vervolgens op H, 02. U hoort: ' regel afstand '. Druk op ENTER en druk op de toets pijl-omhoog en-omlaag om een optie te selecteren in een lijst met veelgebruikte teken afstanden en op ENTER om de regel toe te passen.

Inspringen van alinea's instellen

 1. Open het document en selecteer vervolgens de alinea waarvoor u inspringingen wilt instellen door de invoeg positie naar het begin van de alinea te verplaatsen en op Shift + Ctrl + pijl-omlaag te drukken. Als u de inspringing van alinea's wilt instellen voor het hele document, drukt u op CTRL + A.

 2. Als u de grootte van de linkerinspringing wilt instellen, drukt u op Alt + Windows-logo toets, P, IL. U hoort: ' inSpringen naar rechts '. Als u de gewenste waarde wilt instellen, gebruikt u de toetsen pijl-omhoog en-omlaag of typt u de waarde (bijvoorbeeld .25 of 0,5) en drukt u vervolgens op ENTER.

 3. Als u de grootte van de rechterinspringpositie wilt instellen, drukt u op Alt + Windows-logo toets, P, IL. U hoort: ' rechts inSpringen '. Als u de gewenste waarde wilt instellen, gebruikt u de toetsen pijl-omhoog en-omlaag of typt u de waarde (bijvoorbeeld .25 of 0,5) en drukt u vervolgens op ENTER.

 4. Als u een eerste regel inspringing wilt toevoegen aan een alinea, verplaatst u de focus naar het begin van de eerste regel van de alinea en drukt u vervolgens op de tab-toets. Bij de eerste regel inspringing wordt de eerste regel van een alinea meer Inge sprongen dan de andere regels in de alinea.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×