Een schermlezer gebruiken om presentaties in PowerPoint te delen en hieraan samen te werken

Een schermlezer gebruiken om presentaties in PowerPoint te delen en hieraan samen te werken

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik PowerPoint 2016 met het toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om samen met een vriend of collega online samen te werken aan een presentatie en deze te delen. U kunt gebruikmaken van normale cocreatie en cocreatie in realtime. In het laatste geval ziet u direct de wijzigingen van anderen. U kunt ook kopieën van uw presentaties maken en per e-mail delen in verschillende indelingen, zoals PDF.

Notities: 

In dit onderwerp

Een locatie voor online opslaan toevoegen

OneDrive is direct beschikbaar wanneer u aan de slag gaat met PowerPoint 2016, maar mogelijk moet u een SharePoint Online-site handmatig toevoegen voordat u bestanden kunt uploaden of opslaan naar SharePoint Online.

 1. Druk in PowerPoint 2016 op Alt+F om het menu Bestand te openen. U hoort de naam van het bestand, gevolgd door 'PowerPoint-venster, geselecteerd, tabblad Info'. In JAWS hoort u: 'Backstage view, File, Info tab.'

 2. Druk op A om het menu Opslaan als te openen. U hoort: 'Geselecteerd, tabblad Opslaan als.' In JAWS hoort u: 'Save As tab.'

 3. Druk op A om een opslaglocatie toe te voegen. U hoort: 'Geselecteerd, Locatie toevoegen.' In JAWS hoort u: 'Saving features, Add a Place tab.'

 4. Druk op Y2 om een SharePoint Online-site toe te voegen.

 5. Typ het e-mailadres dat u gebruikt om uw SharePoint Online-site te openen wanneer u hierom wordt gevraagd en druk vervolgens op Enter.

 6. Typ het wachtwoord en druk vervolgens op Enter.

De site is nu beschikbaar in de dialoogvensters Delen en Opslaan als in PowerPoint 2016.

Een presentatie uploaden en delen met OneDrive of SharePoint Online

Meld u aan bij uw Microsoft-account in PowerPoint 2016 en upload uw presentaties naar OneDrive of SharePoint Online, zodat u deze met anderen kunt delen. Ga naar Aanmelden bij uw Microsoft-account voor instructies voor het aanmelden.

Door uw presentaties te uploaden naar OneDrive of SharePoint Online, kunt u ook bepalen wie uw bestand bewerkt, ervoor zorgen dat iedereen de recentste wijzigingen meteen ziet en uw presentaties op al uw apparaten openen. U kunt zowel oude als nieuwe presentaties eenvoudig uploaden naar OneDrive of SharePoint Online.

Een presentatie uploaden naar OneDrive of SharePoint

Uw presentatie uploaden naar OneDrive of SharePoint Online om deze te delen met de onlinelocaties.

U kunt ook het dialoogvenster Opslaan als gebruiken om uw presentatie te uploaden naar een onlinelocatie. Ga naar Uw presentatiebestand opslaan voor instructies.

 1. Druk in PowerPoint 2016 op Alt+C, S om het dialoogvenster Delen te openen. U hoort 'Uploaden locaties', gevolgd door de eerste de locatie, bijvoorbeeld 'OneDrive, Microsoft'.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste locatie hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Het document een naam geven, presentatienaam'.

 3. Typ een naam voor uw presentatie.

 4. Druk op Tab totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Personen met wie u wilt delen, bewerkbare keuzelijst met invoervak'.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de presentatie direct wilt delen, gaat u verder met stap 2 in Een presentatie delen met OneDrive of Sharepoint.

  • Als u verder wilt werken aan uw presentatie en deze later wilt delen, drukt u op Caps Lock+pijl-rechts totdat u 'Knop sluiten' hoort. Druk vervolgens op Enter. Het dialoogvenster Delen wordt gesloten.

Een presentatie delen met OneDrive of SharePoint Online

Wanneer u uw presentatie hebt geüpload naar OneDrive of SharePoint Online, kunt u een koppeling voor delen verzenden naar uw collega's of vrienden rechtstreeks vanuit PowerPoint 2016. Op deze manier kunt u bepalen wie uw bestand kan openen en bewerken en u hoeft zich geen zorgen over de maximale grootte van e-mailbijlagen.

 1. Druk in PowerPoint 2016 op Alt+C, S om het dialoogvenster Delen te openen. U hoort: 'Personen met wie u wilt delen, bewerkbare keuzelijst met invoervak'.

 2. Typ het e-mailadres of de naam van de persoon met wie u de presentatie wilt delen en druk vervolgens op Enter. Herhaal dit voor andere contactpersonen met wie u de presentatie wilt delen.

 3. Druk op Tab als u een optioneel bericht wilt toevoegen. U hoort: 'Een bericht toevoegen, optioneel, bewerken'. Typ een bericht voor de geadresseerden.

 4. Om te bepalen voor wie de koppeling voor delen werkt, drukt u op Shift+Tab totdat u de huidige optie hoort, bijvoorbeeld 'Alleen personen in uw organisatie met de koppeling kunnen bekijken en bewerken'. Druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Pagina Koppelingsinstellingen'. Druk op pijl-omhoog of -omlaag tot u de gewenste toegangsgroepsoptie hoort.

 5. Standaard kunnen de personen met wie u de presentatie deelt, deze bewerken. Als u wilt dat ze de presentatie alleen kunnen bekijken, drukt u op Tab totdat u 'Overige instellingen, ingeschakeld, Bewerken toestaan, selectievakje' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 6. Als u de toegangsinstellingen wilt opslaan en de pagina Koppelingsinstellingen wilt sluiten, drukt u op Tab totdat u 'Knop Toepassen' hoort. Druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Koppeling verzenden'.

 7. Als u uw presentatie wilt delen, drukt u op Tab totdat u 'Knop Delen' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Een koppeling naar uw presentatie delen

U kunt een rechtstreekse koppeling maken vanuit PowerPoint naar uw presentatie in OneDrive of SharePoint Online en deze verzenden via een e-mail of chatbericht in plaats van een kopie van uw presentatie te verzenden.

 1. Druk in PowerPoint 2016 op Alt+C, S om het dialoogvenster Delen te openen. U hoort: 'Personen met wie u wilt delen, bewerkbare keuzelijst met invoervak'.

 2. Druk op Tab totdat u 'Koppeling kopiëren, knop' hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Pagina Koppeling gemaakt'.

 3. Druk op Tab totdat u 'Knop Kopiëren' hoort. Druk vervolgens op Enter. De koppeling is gekopieerd.

  Als u het dialoogvenster wilt sluiten, drukt u op Caps Lock+pijl-rechts totdat u 'Knop Sluiten' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 4. Plak de koppeling, bijvoorbeeld in een e-mail of chatbericht.

Een kopie van uw PowerPoint-presentatie e-mailen

Met PowerPoint 2016 kunt u eenvoudig een kopie van uw presentatie met anderen delen. U kunt de kopie verzenden in de oorspronkelijke presentatie-indeling of als PDF. In PowerPoint 2016 wordt uw presentatie automatisch geconverteerd naar een PDF-bestand en wordt het bestand toegevoegd aan een e-mail in Outlook.

Als u uw presentatie wilt opslaan als PDF, gaat u naar Uw presentatie in een andere bestandsindeling opslaan voor instructies.

 1. Druk in PowerPoint op Alt+C, S. U hoort: 'Geef namen of e-mailadressen op.'

 2. Druk op Tab totdat u 'In plaats hiervan een kopie bijvoegen, samengevouwen knop' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op Enter.

 4. Er wordt een nieuwe Outlook e-mail geopend met een kopie van de presentatie als bijlage. Het veld Aan heeft de focus. Typ het e-mailadres of de naam van de geadresseerde. Als u een bericht wilt schrijven, drukt u op Tab totdat u 'Bericht' hoort. Typ vervolgens de tekst.

 5. Druk op Alt+S om de e-mail te verzenden.

Samenwerken in een gedeelde presentatie

Via cocreatie in PowerPoint kunnen meerdere personen samenwerken aan presentaties. Cocreatie wordt automatisch gestart wanneer meerdere personen dezelfde presentatie openen die is opgeslagen in OneDrive of SharePoint Online.

Uw co-auteurs kunnen de koppeling die u naar ze verzendt volgen om uw presentatie te openen in hun versie van PowerPoint of in PowerPoint Online. Als ze ook PowerPoint Online of PowerPoint 2016 gebruiken en het automatisch delen van wijzigingen hebben toegestaan, zegt uw schermlezer 'Er zijn andere gebruikers die deze dia bewerken' als er co-auteurs actief zijn op de dia wanneer u deze opent.

U moet een actief Office 365-abonnement hebben en de nieuwste versie van Office hebben geïnstalleerd om samen te werken aan een presentatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint 2016 voor Mac met het toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om samen met een vriend of collega online samen te werken aan een presentatie en deze te delen. U kunt ook kopieën van uw presentaties maken en per e-mail delen in verschillende indelingen, zoals PDF.

Notities: 

In dit onderwerp

Een presentatie opslaan en delen met OneDrive

Meld u aan bij uw Microsoft-account in PowerPoint en sla uw presentaties op in OneDrive, zodat u deze met anderen kunt delen. Ga naar Aanmelden bij uw Microsoft-account voor instructies voor het aanmelden.

Door uw presentaties op te slaan in OneDrive, kunt u ook bepalen wie uw bestand bewerkt, ervoor zorgen dat iedereen de recentste wijzigingen meteen ziet en uw presentaties op al uw apparaten openen. U kunt gemakkelijk zowel oude als nieuwe presentaties opslaan in OneDrive.

Wanneer een presentatie is opgeslagen in OneDrive, kunt u deze met anderen delen.

Een presentatie opslaan in OneDrive

 1. Druk in PowerPoint op Shift+Command+S om de presentatie op te slaan. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend met de focus op het veld voor de bestandsnaamtest. U hoort: 'Opslaan als'.

 2. U kunt desgewenst een nieuwe bestandsnaam typen.

 3. Druk op Tab om een OneDrive-locatie te kiezen. De focus wordt verplaatst naar de lijst met mogelijke opslaglocaties. Druk op Control+Option+pijl-omhoog, pijl-omlaag, pijl-rechts of pijl-links om door de locaties te navigeren en op Control+Option+spatiebalk om een locatie te selecteren.

 4. Als u wilt opslaan in een OneDrive-map, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'U staat momenteel op een map'.

 5. Als u een map in OneDrive wilt selecteren, drukt u op Control+Option+pijl-omhoog of -omlaag. U hoort de mapnamen terwijl u navigeert.

 6. Als u een nieuwe map wilt maken, drukt u op Tab om naar Nieuwe map te navigeren. Druk vervolgens op de spatiebalk om deze te selecteren. Het dialoogvenster Nieuwe map wordt geopend. Typ de mapnaam en druk op Enter.

 7. Druk op Enter om op te slaan. De presentatie wordt met de bestandsextensie .pptx opgeslagen in OneDrive.

Een presentatie delen in OneDrive

 1. Als u in PowerPoint een presentatie wilt delen, drukt u op F6 totdat u het huidige tabblad op het lint hoort.

 2. Druk op Tab totdat u 'Menuknop Delen' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk. U hoort: 'Personen met wie u wilt delen, keuzelijst met invoervak'.

 3. Typ het e-mailadres van de persoon die u wilt uitnodigen en druk vervolgens op Enter. Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen een naam te typen. Herhaal dit voor andere contactpersonen met wie u het bestand wilt delen.

 4. Druk op Tab als u een optioneel bericht wilt toevoegen. U hoort: 'Een bericht toevoegen, optioneel'. Typ een bericht voor de geadresseerden.

 5. Om te bepalen welke personen toegang hebben tot uw bestand en of ze dit kunnen bewerken, drukt u op Tab totdat u de huidige optie hoort, zoals 'Alleen de personen die u opgeeft, hebben toegang om te bewerken'. Druk vervolgens op de spatiebalk. Druk op pijl-omhoog of -omlaag tot u de gewenste toegangsgroepsoptie hoort.

 6. Standaard kunnen de uitgenodigde personen uw presentatie bewerken. Als u wilt dat ze de presentatie alleen kunnen bekijken, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Bewerken toestaan, ingeschakeld, selectievakje'. Druk vervolgens op de spatiebalk om de bewerkingsoptie uit te schakelen. U hoort: 'Uitgeschakeld, Bewerken toestaan, selectievakje'.

 7. Als u de toegangsinstellingen wilt opslaan en de pagina Koppelingsinstellingen wilt sluiten, drukt u op Tab totdat u 'Knop Toepassen' hoort. Druk vervolgens op Return. U hoort: 'Personen met wie u wilt delen, keuzelijst met invoervak'.

 8. Als u uw presentatie wilt delen, drukt u op Tab totdat u 'Knop Delen' hoort. Druk vervolgens op Return.

 9. Druk op Tab totdat u 'Knop Verzenden' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

Een kopie van uw presentatie e-mailen

Met PowerPoint 2016 voor Mac kunt u eenvoudig een kopie van uw presentatie met anderen delen. U kunt de kopie verzenden in de oorspronkelijke presentatie-indeling of als PDF. In PowerPoint 2016 wordt uw presentatie automatisch geconverteerd naar een PDF-bestand en wordt het bestand toegevoegd aan een e-mail in Outlook.

Als u uw presentatie wilt opslaan als PDF, gaat u naar Uw presentatie in een andere bestandsindeling opslaan voor instructies.

 1. Als u in PowerPoint een presentatie wilt delen, drukt u op F6 totdat u het huidige tabblad op het lint hoort.

 2. Druk op Tab totdat u 'Menuknop Delen' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort: 'Personen met wie u wilt delen, keuzelijst met invoervak'.

 3. Druk op Tab totdat u 'In plaats hiervan een kopie bijvoegen, samengevouwen, pop-upknop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 4. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om te selecteren of u het bestand in een presentatie-indeling of als een PDF-bestand wilt verzenden. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 5. De app Mail wordt geopend en de presentatie is in een PPTX- of PDF-indeling aan de e-mail toegevoegd. Het veld Aan heeft de focus.

 6. Typ de e-mailadressen van de personen aan wie u een kopie van de presentatie wilt sturen.

 7. Druk op Tab totdat u 'Kolom Onderwerp' hoort. Typ vervolgens een onderwerp voor de e-mail.

 8. Als u de e-mail wilt verzenden, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Knop Verzenden' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

Een koppeling naar uw presentatie delen

In plaats van een kopie van uw presentatie te e-mailen, kunt u ook een koppeling voor delen sturen. Zo kunnen anderen de meest recente wijzigingen in de presentatie zien zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over groottelimieten van e-mailbijlagen.

 1. Als u in PowerPoint een presentatie wilt delen, drukt u op F6 totdat u het huidige tabblad op het lint hoort.

 2. Druk op Tab totdat u 'Menuknop Delen' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort: 'Personen met wie u wilt delen, keuzelijst met invoervak'.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Knop Koppeling kopiëren' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk. De koppeling is gekopieerd.

 4. Plak de koppeling, bijvoorbeeld in een e-mail of chatbericht.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Toetsenbordsneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Mac

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint 2016 voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om samen met een vriend of collega online samen te werken aan een presentatie en deze te delen. U kunt ook PDF-kopieën van uw presentaties maken en per e-mail delen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een presentatie opslaan en delen met OneDrive

Meld u aan bij uw Microsoft-account in PowerPoint en sla uw presentaties op in OneDrive, zodat u deze met anderen kunt delen. Ga naar Aanmelden bij uw Microsoft-account voor instructies voor het aanmelden.

Door uw presentaties op te slaan in OneDrive, kunt u ook bepalen wie uw bestand bewerkt, ervoor zorgen dat iedereen de recentste wijzigingen meteen ziet en uw presentaties op al uw apparaten openen. U kunt gemakkelijk zowel oude als nieuwe presentaties opslaan in OneDrive.

Wanneer een presentatie is opgeslagen in OneDrive, kunt u deze met anderen delen.

Een presentatie opslaan in OneDrive

 1. Als u in PowerPoint 2016 voor iOS uw presentatie wilt opslaan, tikt u met vier vingers op de bovenste helft van het scherm en swipet u vervolgens naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Opslaan en sluiten.' Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Beletselteken opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Handen die met een schaar systeemkaarten uitknippen

 4. Als u een locatie voor opslaan wilt kiezen, swipet u naar rechts voorbij Plaatsen totdat u de naam hoort van uw OneDrive-account, bijvoorbeeld 'OneDrive - Persoonlijk'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u wilt opslaan in een OneDrive-map, swipet u naar rechts totdat u de naam hoort van de map die u zoekt, gevolgd door 'Knop, map, beschikbare acties'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u wilt opslaan, swipet u naar links totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

De presentatie wordt met de bestandsextensie .pptx opgeslagen in OneDrive.

Een presentatie delen in OneDrive

 1. Nadat u de presentatie in OneDrive hebt opgeslagen, tikt u met vier vingers op de bovenste helft van het scherm. U hoort de naam van de presentatie.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Menuknop Delen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Delen, koptekst.'

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Personen uitnodigen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het dialoogvenster Personen uitnodigen wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Tekstveld Namen of e-mailadressen typen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Typ het e-mailadres van de persoon die u wilt uitnodigen. Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen een naam te typen.

  Opmerking: Het is mogelijk dat er een dialoogvenster wordt geopend waarin u wordt gevraagd PowerPoint toegang te verlenen tot Contactpersonen. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Niet toestaan' of 'Knop OK' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Schakelknop Kan bewerken, aan.' De standaardinstelling is dat uitgenodigde personen uw presentatie kunnen bewerken. Als u wilt dat ze de presentatie alleen kunnen zien, dubbeltikt u op het scherm om de bewerkingsoptie uit te schakelen. U hoort: 'Uit.'

 7. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Bericht opnemen (optioneel).' Als u de ontvanger een bericht wilt sturen, dubbeltikt u op het scherm.

 8. Swipe naar links totdat u 'Knop Verzenden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

De geadresseerde ontvangt een e-mail met informatie over de gedeelde presentatie. U gaat terug naar het menu Delen.

Uw presentatie met anderen delen

Met PowerPoint 2016 voor iOS kunt u gemakkelijk een kopie van uw presentatie e-mailen.

 1. Als u de presentatie in PowerPoint hebt geopend, tikt u met vier vingers op de bovenste helft van het scherm. U hoort de naam van de presentatie.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Menuknop Delen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Delen, koptekst.'

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Een kopie verzenden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het dialoogvenster Een kopie verzenden wordt geopend.

  Tip: Standaard wordt de kopie per e-mail verzonden in de systeemeigen PowerPoint-indeling. Als u een PDF-indeling wilt, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Indeling in PowerPoint-presentatie' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe vervolgens naar rechts totdat u 'PDF' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Verzenden met andere app' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Mail' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Opmerking: U moet een e-mailaccount in Mail hebben ingesteld voordat u in PowerPoint een presentatie kunt verzenden.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Tekstveld Aan' hoort. Dubbeltik op het scherm en typ het e-mailadres van de ontvanger. De bestandsnaam van de bijlage wordt automatisch gebruikt als onderwerp in de e-mail.

  Opmerking: Het is mogelijk dat er een dialoogvenster wordt geopend waarin u wordt gevraagd PowerPoint toegang te verlenen tot Contactpersonen. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Niet toestaan' of 'Knop OK' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Swipe naar links totdat u 'Knop Verzenden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

De geadresseerde ontvangt een e-mail met de PDF als bijlage. U keert terug naar het menu Een kopie verzenden.

PowerPoint-presentaties opslaan als PDF-bestand

Soms wilt u een presentatie delen met personen die geen PowerPoint hebben, en tegelijkertijd de inhoud en opmaak intact houden. In dat geval kunt u PowerPoint gebruiken om uw presentaties direct als PDF-bestand in OneDrive op te slaan.

 1. Als u de presentatie in PowerPoint hebt geopend, tikt u met vier vingers op de bovenste helft van het scherm. U hoort de naam van de presentatie.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Bestand' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Bestand, koptekst.'

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Exporteren' hoort. Dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'PDF' hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Handen die met een schaar systeemkaarten uitknippen

 6. Als u een OneDrive-locatie wilt kiezen, swipet u naar rechts totdat u de naam hoort van uw OneDrive-account, bijvoorbeeld 'OneDrive - Persoonlijk'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Als u de presentatie eerder in OneDrive hebt opgeslagen, wordt dit in PowerPoint onthouden en gaat u rechtstreeks naar de mappenlijst in OneDrive.

 7. Als u wilt opslaan in een OneDrive-map, swipet u naar rechts totdat u de naam hoort van de map die u zoekt, gevolgd door 'Knop, map, beschikbare acties'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 8. Als u de PDF-kopie wilt opslaan, swipet u naar links totdat u 'Knop Exporteren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om samen met een vriend of collega online samen te werken aan een presentatie en deze te delen. Als u uw bestanden deelt in OneDrive, kunt u rechtstreeks vanuit de presentatie personen uitnodigen om de presentatie te bekijken of te bewerken. U kunt een bestand ook verzenden als e-mailbijlage.

Notities: 

In dit onderwerp

Een presentatie opslaan in OneDrive

Meld u aan bij uw Microsoft-account in PowerPoint en sla uw presentaties op in OneDrive, zodat u deze met anderen kunt delen. Ga naar PowerPoint openen en u aanmelden voor instructies over hoe u zich kunt aanmelden. Door uw presentaties op te slaan in OneDrive, kunt u ook bepalen wie uw bestand bewerkt, ervoor zorgen dat iedereen de recentste wijzigingen meteen ziet en uw presentaties op al uw apparaten openen. U kunt gemakkelijk zowel oude als nieuwe presentaties opslaan in OneDrive.

Wanneer een presentatie is opgeslagen in OneDrive, kunt u deze met anderen delen.

 1. Swipe in de weergave Bewerken naar links totdat u 'Not checked, Back switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt naar de Miniatuurweergave verplaatst.

 2. Swipe naar links totdat u 'File, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Save As button' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Save as, File menu closed, Enter a file name <huidige bestandsnaam>'.

 4. Als u de bestandsnaam wilt wijzigen, dubbeltikt u op het scherm om het schermtoetsenbord te openen. Gebruik het toetsenbord om eerst de oude naam of standaardnaam te verwijderen en vervolgens een nieuwe naam te typen. Als u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

 5. Swipe naar links of rechts om door de opslaglocaties te bladeren totdat u uw OneDrive-account hebt gevonden. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe omlaag en vervolgens omhoog. U hoort: 'Save button'. Dubbeltik op het scherm om de presentatie op te slaan. Het menu Bestand wordt gesloten en de presentatie krijgt weer de focus.

Tip: Nadat u de presentatie hebt opgeslagen in OneDrive, worden alle wijzigingen daar opgeslagen wanneer u Opslaan selecteert, tenzij u de presentatie op een nieuwe locatie opslaat.

Een presentatie delen via OneDrive

U kunt een presentatie delen terwijl u hieraan werkt. De samenwerker ontvangt de koppeling voor delen in een e-mailbericht en kan de presentatie via de koppeling openen in PowerPoint.

 1. Open de presentatie die u wilt delen in PowerPoint voor Android.

 2. Swipe naar links totdat u 'Not checked, Share, switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Invite people to this file, edit box' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om het e-mailadres te typen van de persoon met wie u de presentatie wilt delen.

 5. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord sluiten.

 6. Als u een bericht wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Include a message (optional), edit box' hoort. Dubbeltik op het scherm en gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om uw bericht te typen.

 7. Als u machtigingen wilt toewijzen, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Checked, can edit, checkbox'. Standaard kunnen samenwerkers de presentatie bewerken die u deelt. Als ze de presentatie alleen mogen bekijken, dubbeltikt u op het scherm.

 8. Swipe naar rechts totdat u 'Share button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een kopie van uw presentatie delen via e-mail

U kunt ook een kopie van uw presentatie per e-mail of als PDF verzenden.

 1. Open de presentatie die u wilt delen in PowerPoint voor Android.

 2. Swipe naar links totdat u 'Not checked, Share, switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Full document, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Presentation button' of 'PDF button' hoort, afhankelijk van de bestandsindeling die u wilt delen. Dubbeltik op het scherm om de indeling te selecteren.

 5. Swipe naar rechts totdat u bij de e-mail-app bent die u wilt gebruiken voor het delen, bijvoorbeeld 'Outlook' of 'Gmail', en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord om het e-mailadres te typen van de persoon met wie u de presentatie wilt delen.

 7. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord sluiten.

 8. Swipe naar rechts totdat u 'Send' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Tip: U kunt deze instructies ook gebruiken om een PDF-versie naar uw eigen e-mailadres te verzenden of om het PDF-bestand op te slaan in uw Google Drive.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint Mobile met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om samen met een vriend of collega online samen te werken aan een presentatie en deze te delen. Sla het bestand op in OneDrive of SharePoint, en nodig personen uit om de gedeelde presentatie te bekijken of te bewerken. Als u de presentatie per e-mail wilt versturen, kan dat ook rechtstreeks vanuit PowerPoint Mobile.

Notities: 

In dit onderwerp

Een presentatie opslaan in OneDrive of SharePoint

Meld u aan bij uw Microsoft-account in PowerPoint en sla uw presentaties op in OneDrive of SharePoint Online, zodat u deze met anderen kunt delen. Ga naar PowerPoint openen en u aanmelden voor instructies over hoe u zich kunt aanmelden. Door uw presentaties op te slaan op een onlinelocatie, kunt u ook bepalen wie uw bestand bewerkt, ervoor zorgen dat iedereen de recentste wijzigingen meteen ziet en uw presentaties op al uw apparaten openen. U kunt gemakkelijk zowel oude als nieuwe presentaties opslaan in OneDrive of SharePoint Online.

Wanneer een presentatie is opgeslagen in OneDrive of SharePoint Online, kunt u deze met anderen gaan delen.

 1. Swipe naar links in de weergave Bewerken totdat u 'Opdrachten voor snelle toegang, Uit, knop Vorige' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt naar de Miniatuurweergave verplaatst.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Opdrachten voor snelle toegang, knop Bestand'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Er wordt een deelvenster geopend en u hoort: 'Deelvenster pagina Backstage, knop Terug'. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Save button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 4. Het dialoogvenster Opslaan wordt geopend en u hoort de naam van het geselecteerde bestand.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Een kopie van dit bestand opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de optie te selecteren.

 6. Swipe naar rechts totdat u de locatie hoort waarop u het document wilt opslaan, zoals 'OneDrive', en dubbeltik om deze locatie te selecteren.

  Als u nog niet bent aangemeld, wordt u in OneDrive of SharePoint Online gevraagd om dit alsnog te doen.

 7. Swipe naar rechts totdat u de naam van de map of locatie hoort waarin u het document wilt opslaan. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de map of locatie te openen.

 8. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Volgende, app-balk, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 9. Het dialoogvenster BESTANDSNAAM INVOEREN wordt geopend.

  Als u de bestandsnaam wilt wijzigen, swipet u naar links totdat u de huidige naam van de presentatie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de naam te wijzigen. Typ de nieuwe naam met het schermtoetsenbord. Als u klaar bent, swipet u omhoog totdat u 'Oriëntatiepunten en containers' hoort. Swipe vervolgens naar rechts totdat u 'App-balk' hoort. Swipe omlaag totdat u 'Items' hoort en swipe herhaaldelijk naar links totdat u het volgende hoort: 'App-balkknop Een kopie opslaan'.

 10. Dubbeltik op het scherm om de presentatie op te slaan.

Een presentatie delen via OneDrive of SharePoint

U kunt personen uitnodigen om uw presentatie te bekijken en te bewerken in OneDrive of SharePoint Online.

 1. Swipe in de presentatie naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Uit, knop Delen'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Het dialoogvenster Delen wordt geopend. U hoort het volgende in Verteller: 'Typ een e-mailadres om iemand uit te nodigen'. Dubbeltik op het scherm om het schermtoetsenbord weer te geven en begin te typen.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om het e-mailadres te typen van de persoon met wie u de presentatie wilt delen.

  Tip: Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen maar naar rechts te swipen om de persoon te selecteren uit uwcontactpersonen. U hoort het volgende in Verteller: 'In contactpersonen bladeren, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en naar uwcontactpersonen te gaan. Swipe herhaaldelijk naar rechts om door de lijst met contactpersonen te bladeren of gebruik dezoekfunctie bovenaan het scherm. Wanneer u de gewenste contactpersoon hebt gevonden, dubbeltikt u op het scherm. Het visitekaartje wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u het e-mailadres hoort dat u wilt gebruiken. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u een persoonlijke opmerking wilt toevoegen aan de uitnodiging, swipet u naar rechts totdat u 'Meer opties' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe vervolgens naar links totdat u 'Een bericht opnemen, optioneel, bewerkbare tekst' hoort en dubbeltik op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om het bericht te typen.

 5. Als u wilt dat de geadresseerde de presentatie alleen kan bekijken, maar niet kan bewerken, swipet u naar rechts totdat u 'Meer opties' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Machtigingen verlenen voor dit document, kan bewerken'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De lijst met opties wordt geopend en u hoort: 'Menu'. Swipe naar rechts totdat u 'Kan bekijken' hoort en dubbeltik op het scherm om deze optie te selecteren.

 6. Als u de uitnodiging wilt verzenden, swipet u naar rechts totdat u 'Delen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De uitnodiging wordt verzonden en u keert terug naar het dialoogvenster Delen.

Een kopie van uw presentatie delen via e-mail

U kunt ook rechtstreeks vanuit PowerPoint een kopie van uw presentatie per e-mail verzenden.

 1. Swipe in de presentatie naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Uit, knop Delen'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Het dialoogvenster Delen wordt geopend. U hoort het volgende in Verteller: 'Typ een e-mailadres om iemand uit te nodigen'. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Meer opties, koppeling'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. U hoort het volgende in Verteller: 'Een bijlage verzenden of een koppeling voor delen opvragen'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Als bijlage verzenden, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de knop te selecteren.

 5. Het venster Delen wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u uw e-mailaccount hoort, zoals 'Outlook Mail', en dubbeltik op het scherm.

 6. Er wordt een e-mailvenster geopend. Het veld Aan heeft de focus. Typ het adres van de ontvanger met het schermtoetsenbord.

  Tip: Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen maar naar rechts te swipen om de persoon te selecteren uit uwcontactpersonen. U hoort het volgende in Verteller: 'Contactpersonen kiezen, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en naar uwcontactpersonen te gaan. Swipe herhaaldelijk naar rechts om door de lijst met contactpersonen te bladeren of gebruik dezoekfunctie bovenaan het scherm. Wanneer u de gewenste contactpersoon hebt gevonden, dubbeltikt u op het scherm. Het visitekaartje wordt geopend. U hoort het volgende in Verteller: 'Personen, venster'. Swipe naar rechts totdat u het e-mailadres hoort dat u wilt gebruiken. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Als u het onderwerp van het e-mailbericht wilt bewerken, swipet u naar rechts en dubbeltikt u op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om het onderwerp te typen. Wanneer u klaar bent, navigeert u naar de Enter-toets en dubbeltikt u op het scherm.

 8. Als u een bericht wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Bericht, bewerkbare tekst' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Typ uw bericht met het schermtoetsenbord.

 9. Wanneer u klaar bent, swipet u omhoog totdat u "Items" hoort. Swipe vervolgens naar rechts totdat u dit hoort: 'Knop Verzenden'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en de presentatie te verzenden.

  De presentatie wordt verzonden en u gaat terug naar het dialoogvenster Delen.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om presentaties in PowerPoint af te drukken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint Online met het toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om een presentatie online te delen en hieraan samen te werken met een vriend of collega. Wanneer u bestanden deelt via OneDrive, kunt u personen uitnodigen om het document te bekijken of te bewerken, zodat u op hetzelfde moment samen kunt werken.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Ga naar Sneltoetsen in PowerPoint Online als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u PowerPoint Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in PowerPoint Online.

In dit onderwerp

Een presentatie opslaan in OneDrive

Meld u aan bij uw Microsoft-account in PowerPoint en sla uw presentaties op in OneDrive, zodat u deze met anderen kunt delen. Ga naar PowerPoint openen voor instructies over hoe u zich kunt aanmelden. Door uw presentaties op te slaan in OneDrive, kunt u ook bepalen wie uw bestand bewerkt, ervoor zorgen dat iedereen de recentste wijzigingen meteen ziet en uw presentaties op al uw apparaten openen. U kunt gemakkelijk zowel oude als nieuwe presentaties opslaan in OneDrive.

Wanneer een presentatie is opgeslagen in OneDrive, kunt u deze met anderen delen.

Voordat u een presentatie kunt delen via OneDrive, moet u deze online opslaan. Wanneer u een presentatie online hebt opgeslagen, worden wijzigingen in de presentatie automatisch opgeslagen in PowerPoint Online.

 1. Druk in de weergave Bewerken op Alt+Windows-logotoets+F. U hoort: 'Menu Sluiten, menu-item'.

 2. Druk op A, A om het dialoogvenster Een kopie opslaan te openen. U hoort: 'Dialoogvenster, Een kopie opslaan, Focus op naam'.

 3. Typ de bestandsnaam en druk vervolgens op Enter.

Een presentatie delen via OneDrive

U kunt een presentatie delen terwijl u hieraan werkt. De samenwerker ontvangt de koppeling voor delen per e-mail.

 1. Druk in de weergave Bewerken op Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Lijst met Microsoft-services'.

 2. Druk op Tab totdat u 'Knop Delen' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 3. Druk op Caps Lock+pijl-rechts of pijl-links totdat u het volgende hoort: 'Dialoogvenster Delen'.

 4. Als u machtigingen wilt toewijzen, drukt u op Tab totdat u de geselecteerde machtigingsoptie hoort, bijvoorbeeld 'Alleen personen die al toegang hebben, kunnen deze koppeling gebruiken.' Druk vervolgens op de spatiebalk. U hoort: 'Pagina Koppelingsinstellingen'. Gebruik de pijl-omlaag en pijl-omhoog om de gewenste optie te selecteren.

  Als u de rechten voor bewerken wilt beheren, drukt u op Tab totdat u 'Overige instellingen, ingeschakeld, selectievakje Bewerken toestaan' hoort. Als u niet wilt dat iemand anders de presentatie kan bewerken, drukt u op de spatiebalk.

  Als u de wijzigingen in de machtigingen wilt toepassen, drukt u op Tab totdat u 'Toepassen, knop' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 5. Druk op Tab totdat u 'Personen met wie u wilt delen, bewerkbare keuzelijst met invoervak' hoort en typ het e-mailadres van de persoon met wie u de presentatie wilt delen. Als u de presentatie met meerdere personen wilt delen, gebruikt u puntkomma's om de e-mailadressen te scheiden.

 6. Als u een bericht wilt toevoegen, drukt u op Tab totdat u 'Een bericht opnemen, optioneel' hoort. U kunt nu het bericht typen.

 7. Druk op Tab totdat u 'Knop Verzenden' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Een presentatie opslaan als PDF

Sla uw presentatie op als een PDF-bestand, zodat u het veilig via verschillende kanalen kunt delen.

 1. Druk in de weergave Bewerken op Alt+Windows-logotoets+F. U hoort: 'Menu Sluiten, menu-item'.

 2. Druk op W, P om het dialoogvenster PDF downloaden te openen. U hoort: 'Diavenster'. De knop Downloaden heeft de focus. Druk op Enter om te downloaden.

 3. Druk op Caps Lock+pijl-rechts totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter. Het bestand wordt opgeslagen op uw computer in de map Downloads.

 4. Wanneer u 'Knop Sluiten' hoort, kunt u op Enter drukken om het dialoogvenster te sluiten.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Toetsenbordsneltoetsen in PowerPoint Online

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×