Een schermlezer gebruiken om opmerkingen toe te voegen, te lezen en te verwijderen in Word

Een schermlezer gebruiken om opmerkingen toe te voegen, te lezen en te verwijderen in Word

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Word 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om opmerkingen toe te voegen aan een Word 2016-document. Gebruik opmerkingen om suggesties te geven voor aanpassingen van een document of om gedeelten te markeren die verdere aandacht behoeven. Het is eenvoudig om opmerkingen te verwijderen nadat u deze hebt gelezen, of om erop te reageren.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Een opmerking toevoegen

U kunt opmerkingen toevoegen aan een Word 2016-document. Dit is bijvoorbeeld handig als u het werk van een collega bekijkt, als u in uw eigen document een opmerking wilt schrijven of als u bepaalde gedeelten later nog eens wilt doornemen.

 1. Als u het document vanaf de huidige positie zonder onderbrekingen wilt laten oplezen, drukt u op Caps Lock+M.

 2. Als u het voorlezen wilt stoppen om een opmerking in te voegen, drukt u op Ctrl.

  Tip: Als u meer woorden in de hoofdtekst wilt selecteren om deze te markeren als becommentarieerde tekst, drukt u op Ctrl+Shift+Pijl-rechts. U hoort de geselecteerde woorden.

 3. Als u een nieuwe opmerking wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+Alt+M. U hoort: '<gebruikersnaam>, opmerking, bewerken'. In JAWS hoort u: 'Inserting comment <nummer van opmerking> by <gebruikersnaam>.”

 4. Typ de opmerking. Druk op Caps Lock+Shift+Insert of op Esc om het deelvenster voor opmerkingen te sluiten en terug te gaan naar waar u was gebleven in de hoofdtekst.

Opmerkingen weergeven in een document

De invoegpositie van opmerkingen worden in de modus Alle markeringen gemarkeerd in de hoofdtekst van het document.

 1. Druk op Alt+R, TD om naar de modus Alle markeringen te gaan. U hoort: '<de naam van de geselecteerde markering>'. In JAWS hoort u: 'Lower ribbon, tracking group box, <de naam van de geselecteerde markering>'. Er wordt een lijst met vier weergaveopties geopend.

 2. Druk in de lijst op de pijltoetsen totdat u het volgende hoort: 'Alle markeringen'. Druk vervolgens op Enter. De hoofdtekst krijgt weer de focus.

Naar en door opmerkingen navigeren

De opmerkingen worden door Verteller aangekondigd tijdens het oplezen van de hoofdtekst. De tekst en details van de opmerkingen worden weergegeven in een opmerkingenvak in de marge van het document. JAWS leest ook automatisch de tekst van opmerkingen tijdens het lezen van de hoofdtekst. Bovendien wordt er vermeld wie de opmerking heeft toegevoegd. U hoort: 'Comment, <tekst van opmerking>, by <auteur van opmerking>'.

Navigeren naar opmerkingen en terug naar de hoofdtekst

 1. Controleer of u de optie Alle markeringen hebt geselecteerd (zie Opmerkingen weergeven in een document hierboven).

 2. Als u de tekst zonder onderbrekingen wilt laten oplezen, drukt u op Caps Lock+M. Laat de schermlezer de hoofdtekst oplezen totdat er een opmerking wordt aangekondigd.

 3. Als u de focus naar de opmerkingen wilt verplaatsen, voert u een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van uw schermlezer:

  • In Verteller drukt u op Caps Lock+Insert. De focus wordt verplaatst naar de opmerkingen in de marge. Als u terug wilt gaan naar waar u was gebleven tijdens het bewerken van het document, drukt u op Esc of Caps Lock+Shift+Insert.

  • In JAWS drukt u op Shift+Ctrl+apostrof ('). U hoort: 'Please wait, processing <aantal opmerkingen> items, reviewer's comments dialog'. Druk in het dialoogvenster Reviewer's Comments op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om naar de opmerkingen te luisteren en om te horen wie de opmerking wanneer heeft toegevoegd. Als u klaar bent, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop OK'. Druk vervolgens op Enter. U hoort de opmerking, waarna de hoofdtekst weer de focus krijgt.

Navigeren door opmerkingen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om door alle opmerkingen in uw document te navigeren:

  • Als u door alle opmerkingen wilt navigeren, drukt u op Alt+R, N. De focus wordt verplaatst naar de volgende opmerking. Als u naar de vorige opmerking wilt gaan, drukt u op Alt+R, V. Herhaal de gewenste actie totdat u alle opmerkingen hebt doorlopen of u de gewenste opmerking hebt gevonden.

  • Als u door alle bijgehouden wijzigingen en opmerkingen wilt navigeren, drukt u op Alt+R, H. De focus wordt verplaatst naar de volgende wijziging. Als u naar de vorige wijziging wilt gaan, drukt u op Alt+R, F. Herhaal de gewenste actie totdat u alle wijzigingen en opmerkingen hebt doorlopen of u de gewenste wijziging of opmerking hebt gevonden.

 2. Als u de opmerkingen wilt horen en wie deze wanneer heeft toegevoegd, gebruikt u de opdrachten van de schermlezer om naar items te navigeren. Zie Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller voor opdrachten van Verteller. Zie JAWS Keystrokes (Engelstalig) voor opdrachten van JAWS.

Opmerkingen verwijderen

U kunt opmerkingen in het document één voor één verwijderen of allemaal tegelijk.

Een bepaalde opmerking verwijderen of beantwoorden

 1. Gebruik de instructies in Naar en door opmerkingen navigeren om naar de opmerking te gaan die u wilt verwijderen of beantwoorden.

 2. Druk op Shift+F10. Het contextmenu wordt geopend.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de opmerking wilt verwijderen, drukt u in het contextmenu op de pijltoetsen totdat u 'Opmerking verwijderen' hoort en drukt u vervolgens op Enter. De huidige opmerking wordt verwijderd. U kunt vervolgens naar de volgende opmerking in het document navigeren.

  • Als u wilt reageren op een opmerking, drukt u op de pijltoetsen totdat u 'Reageren op opmerking' hoort. Schrijf uw reactie en ga naar de volgende opmerking.

  Tip: U kunt ook reageren op een opmerking door op Ctrl+Alt+M te drukken terwijl de opmerking de focus heeft.

Alle opmerkingen verwijderen

 1. Druk op Alt+R, D, O.

Opmerkingen oplossen

U kunt een opmerking oplossen door deze als voltooid te markeren. De opgeloste opmerking wordt grijs weergegeven in de marge en er kunnen geen reacties meer worden toegevoegd. U kunt een opgeloste opmerking verwijderen of opnieuw openen. Als u een opmerking oplost, wordt deze niet verwijderd.

 1. Gebruik de instructies in Naar en door opmerkingen navigeren om naar de opmerking te gaan die u wilt oplossen.

 2. Druk op Shift+F10. Het contextmenu wordt geopend.

 3. Druk op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag totdat u 'Opmerking oplossen' hoort en druk vervolgens op Enter. De huidige opmerking wordt nu grijs weergegeven.

 4. Als u een opgeloste opmerking opnieuw wilt openen, gaat u naar de opmerking en drukt u op Shift+F10. Druk in het contextmenu op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Opmerking opnieuw openen'. De opmerking kan nu weer worden bewerkt.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om opmerkingen toe te voegen aan een Word Mobile-document. Gebruik opmerkingen om suggesties te geven voor aanpassingen van een document of om gedeelten te markeren die verdere aandacht behoeven. Het is eenvoudig om opmerkingen te verwijderen nadat u deze hebt gelezen, of om erop te reageren.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Naar het tabblad Controleren gaan

De functies voor opmerkingen die in dit onderwerp worden beschreven, vindt u op het tabblad Controleren.

 1. Swipe in het Word Mobile-document met één vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u het volgende hoort: 'Items'.

 2. Swipe met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Meer opties, samengevouwen. Dubbeltik om uit te vouwen'. Dubbeltik op het scherm. Het menu Meer opties wordt uitgevouwen.

 3. Swipe met één vinger naar links totdat u het volgende hoort: 'Knop Start, samengevouwen'. Dubbeltik om uit te vouwen'. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Start, <aantal beschikbare tabbladen en de positie van het huidige tabblad in de menulijst>, geselecteerd'. Het hoofdmenu is nu uitgevouwen.

 4. Swipe in het menu met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Controleren, <aantal beschikbare tabbladen en de positie van het huidige tabblad in de menulijst>. Dubbeltik om te selecteren'. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Word-venster'. De opties op het tabblad Controleren zijn nu beschikbaar.

Een opmerking toevoegen

U kunt opmerkingen toevoegen aan een Word Mobile-document. Dit is bijvoorbeeld handig als u het werk van een collega bekijkt, als u in uw eigen document een opmerking wilt schrijven of als u bepaalde gedeelten later nog eens wilt doornemen.

 1. Als u vanaf de huidige locatie in het document continu wilt lezen, swipet u met drie vingers omlaag.

 2. Als u het voorlezen wilt stoppen om een opmerking in te voegen, tikt u op het scherm.

 3. Navigeer naar het tabblad Controleren volgens de instructies in Naar het tabblad Controleren gaan.

 4. Tik ergens op het tabblad Controleren en swipe vervolgens naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Nieuwe opmerking. Dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Nieuw venster Opmerking, bewerken'. Het schermtoetsenbord wordt weergegeven.

 5. Typ de opmerking en swipe naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Sluiten. Dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik op het scherm. Het gebied met hoofdinhoud krijgt weer de focus. U hoort: '<documentnaam>.docx bewerken'.

Navigeren naar opmerkingen

U kunt navigeren naar een opmerking vanuit de hoofdtekst wanneer het document wordt opgelezen door Verteller of u kunt de knoppen Volgende en Vorige op het tabblad Controleren op het lint gebruiken om te schakelen tussen opmerkingen.

Navigeren naar een opmerking vanuit de hoofdtekst

Verteller kondigt de ingevoegde opmerkingen aan tijdens het oplezen van de hoofdtekst. In de modus voor continu lezen kunt u stoppen met lezen en naar de opmerking gaan op het moment dat deze wordt aangekondigd.

 1. Als u vanaf de huidige locatie in het document continu wilt lezen, swipet u met drie vingers omlaag. U hoort het volgende wanneer Verteller een opmerking tegenkomt: 'Opmerking <invoegpositie van opmerking in de tekst>. Einde van opmerking'.

 2. Als u bij de opmerking wilt stoppen met het ononderbroken lezen, tikt u één keer met twee vingers.

 3. Als u naar de tekst van de opmerking wilt gaan, swipet u met één vinger naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Hints voor opmerkingen, bevat <aantal opmerkingen> items. Dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik vervolgens. De rugmarge met opmerkingen wordt geopend.

 4. Swipe met één vinger omhoog of omlaag totdat u 'Oriëntatiepunten en containers' hoort en tik eenmaal met één vinger om de optie te selecteren. Swipe vervolgens met één vinger naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Rugmarge met opmerkingen. Bevat <aantal opmerkingen> items'. Tik eenmaal met één vinger om de optie te selecteren.

 5. Swipe omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: 'Items'. Tik eenmaal met één vinger om de optie te selecteren. Swipe naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Groep Opmerkingen, opmerking van <aantal opmerkingen>'. Tik eenmaal om te selecteren.

 6. Swipe naar rechts om Verteller de inhoud van het opmerkingenvak te laten voorlezen.

 7. Swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Knop Volgende. Dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik vervolgens om naar de volgende opmerking te gaan.

Naar een opmerking navigeren met behulp van Controleren op het lint

 1. Swipe op het tabblad Controleren met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Groep Opmerkingen'. Blijf swipen in de groep Opmerkingen totdat u het volgende hoort: 'Knop Volgende. Dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik vervolgens met één vinger op het item.

 2. Swipe met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: 'Oriëntatiepunten en containers'. Tik eenmaal met één vinger om de optie te selecteren.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Rugmarge met opmerkingen, bevat <aantal items> items'. De focus wordt verplaatst naar het opmerkingenvak. Het menu Opmerking wordt weergegeven.

 4. Swipe omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: 'Items'. Tik eenmaal met één vinger om de optie te selecteren. Swipe naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Groep Opmerkingen, opmerking van <aantal opmerkingen>'. Tik eenmaal om de opmerking te selecteren.

 5. Swipe naar rechts om Verteller de inhoud van het opmerkingenvak te laten voorlezen.

 6. Swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Knop Volgende. Dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik vervolgens op het scherm om naar de volgende opmerking te gaan.

Reageren op een opmerking

U kunt reageren op een opmerking van iemand anders, zodat iedereen het gesprek makkelijker kan volgen.

 1. Gebruik de instructies in Navigeren naar opmerkingen om naar de opmerking te gaan waarop u wilt reageren.

 2. Swipe met één vinger naar links totdat u het volgende hoort: 'Knop Nieuwe opmerking. Dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: '<gebruikersnaam>, opmerking, bewerken'. Het schermtoetsenbord wordt weergegeven.

 3. Typ de opmerking en swipe naar links of rechts totdat u het volgende hoort om de opmerking te verlaten: 'Knop Sluiten. Dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik op het scherm. Het gebied met hoofdinhoud krijgt weer de focus. U hoort: '<documentnaam>.docx bewerken'.

Opmerkingen verwijderen

U kunt opmerkingen in het document één voor één verwijderen of allemaal tegelijk.

Eén opmerking verwijderen

 1. Gebruik de instructies in Navigeren naar opmerkingen om naar de opmerking te gaan die u wilt verwijderen.

 2. Swipe met één vinger naar links totdat u het volgende hoort: 'Knop Verwijderen. Dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De huidige opmerking wordt verwijderd en de focus wordt verplaatst naar de volgende opmerking in het document.

Alle opmerkingen verwijderen

 1. Swipe op het tabblad Controleren met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Verwijderen. Samengevouwen, splitsknop. Dubbeltik om te activeren. Drie keer tikken om uit te vouwen'. Tik driemaal op het scherm. Swipe met één vinger omlaag totdat u het volgende hoort: 'Items'. Tik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Knop Verwijderen. Dubbeltik om te activeren'.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Alle opmerkingen in document verwijderen. Dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling in een document in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×