Een schermlezer gebruiken om opmerkingen toe te voegen, te lezen en te verwijderen in Word

Een schermlezer gebruiken om opmerkingen toe te voegen, te lezen en te verwijderen in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word met uw toetsen bord en een scherm lezer om opmerkingen toe te voegen in een Word-document. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. Met opmerkingen kunt u wijzigingen in documenten Voorst Ellen of problemen markeren voor opvolging. U kunt op eenvoudige wijze opmerkingen verwijderen nadat u een opmerking hebt gelezen of beantwoord.

Notities: 

In dit onderwerp

Een opmerking toevoegen

U kunt een opmerking toevoegen aan een Word-document, bijvoorbeeld wanneer u het werk van iemand anders bekijkt, als u een notitie wilt schrijven in uw eigen document of als u problemen voor opvolging wilt bijhouden.

 1. Als u het doorlopend lezen op uw huidige locatie in het document wilt starten, drukt u op de SR-toets + CTRL + R.

 2. Als u het voorlezen wilt stoppen om een opmerking in te voegen, drukt u op Ctrl.

  Tip: Druk op CTRL + SHIFT + pijl-rechts om meer woorden in de hoofd tekst te selecteren die u als opmerkingen in tekst wilt markeren. U hoort de geselecteerde woorden.

 3. Als u een nieuwe opmerking wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+Alt+M. U hoort: '<gebruikersnaam>, opmerking, bewerken'. In JAWS hoort u: 'Inserting comment <nummer van opmerking> by <gebruikersnaam>.”

 4. Typ uw opmerking. Als u het deel venster opmerkingen wilt sluiten en terug wilt gaan naar de plek waar u bent gebleven in de hoofd tekst, drukt u op de SR-toets + SHIFT + A of ESC.

Opmerkingen weergeven in een document

De invoegpositie van opmerkingen worden in de modus Alle markeringen gemarkeerd in de hoofdtekst van het document.

 1. Als u de opmaak modus wilt wijzigen, drukt u op ALT + R, TD. U hoort de naam van de geselecteerde markering. In JAWS hoort u: ' laag lint, groep bijhouden ', gevolgd door de naam van de momenteel geselecteerde markering. Er wordt een lijst geopend met vier weergave opties.

 2. Druk in de lijst op de pijl-omhoog en-omlaag totdat u ' alle markeringen ' hoort en druk vervolgens op ENTER. De focus gaat terug naar de hoofd tekst.

Naar en door opmerkingen navigeren

Verteller kondigt de opmerkingen aan bij het lezen van de hoofd tekst. De feitelijke tekst en Details van de opmerkingen worden in een vak met opmerkingen in de marge van het document weer gegeven. JAWS leest de tekst van de opmerking en kondigt ook aan wie de opmerking heeft gelaten bij het lezen van de hoofd tekst. U hoort: ' Opmerking ', gevolgd door de tekst van de opmerking en de naam van de commentator.

Navigeren naar opmerkingen en terug naar de hoofdtekst

 1. Controleer of u de optie Alle markeringen hebt geselecteerd (zie Opmerkingen weergeven in een document hierboven).

 2. Druk op SR + CTRL + R om doorlopend lezen te starten. Laat de scherm lezer de hoofd tekst lezen totdat u een opmerking hoort.

 3. Als u de focus naar de opmerkingen wilt verplaatsen, voert u een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van uw schermlezer:

  • Druk in Verteller op de SR-toets + A. De focus wordt verplaatst naar de opmerkingen in de marge. Als u wilt teruggaan naar de plek waar u bent gebleven bij het bewerken van documenten, drukt u op ESC of de SR-toets + A.

  • Druk in JAWS op SHIFT + CTRL + apostrof ('). U hoort: ' een ogen blik geduld, de verwerking van opmerkingen <number > items, dialoog venster opmerkingen van revisor '. Druk in het dialoog venster opmerkingen van revisor op de toets pijl-omhoog of-omlaag om naar de opmerkingen te Luis teren en informatie te horen over de persoon die de opmerking heeft verlaten en wanneer. Wanneer u klaar bent, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop OK '. Druk op ENTER. U hoort de opmerking en de focus gaat terug naar de hoofd tekst.

Navigeren door opmerkingen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om door alle opmerkingen in uw document te navigeren:

  • Als u door alle opmerkingen wilt navigeren, drukt u op Alt+R, N. De focus wordt verplaatst naar de volgende opmerking. Als u naar de vorige opmerking wilt gaan, drukt u op Alt+R, V. Herhaal de gewenste actie totdat u alle opmerkingen hebt doorlopen of u de gewenste opmerking hebt gevonden.

  • Als u door alle bijgehouden wijzigingen en opmerkingen wilt navigeren, drukt u op Alt+R, H. De focus wordt verplaatst naar de volgende wijziging. Als u naar de vorige wijziging wilt gaan, drukt u op Alt+R, F. Herhaal de gewenste actie totdat u alle wijzigingen en opmerkingen hebt doorlopen of u de gewenste wijziging of opmerking hebt gevonden.

 2. Als u de opmerking en informatie wilt horen over wie de opmerking heeft verlaten en wanneer, gebruikt u de navigatie opdrachten voor de scherm lezer-items.

Opmerkingen verwijderen

U kunt opmerkingen in het document één voor één verwijderen of allemaal tegelijk.

Een bepaalde opmerking verwijderen of beantwoorden

 1. Gebruik de instructies in Naar en door opmerkingen navigeren om naar de opmerking te gaan die u wilt verwijderen of beantwoorden.

 2. Druk op Shift+F10. Het contextmenu wordt geopend.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de opmerking wilt verwijderen, drukt u in het contextmenu op de pijltoetsen totdat u 'Opmerking verwijderen' hoort en drukt u vervolgens op Enter. De huidige opmerking wordt verwijderd. U kunt vervolgens naar de volgende opmerking in het document navigeren.

  • Als u wilt reageren op een opmerking, drukt u op de pijltoetsen totdat u 'Reageren op opmerking' hoort. Schrijf uw reactie en ga naar de volgende opmerking.

  Tip: U kunt ook reageren op een opmerking door op Ctrl+Alt+M te drukken terwijl de opmerking de focus heeft.

Alle opmerkingen verwijderen

 1. Druk op Alt+R, D, O.

Opmerkingen oplossen

U kunt een opmerking oplossen door deze als voltooid te markeren. De opgeloste opmerking wordt grijs weergegeven in de marge en er kunnen geen reacties meer worden toegevoegd. U kunt een opgeloste opmerking verwijderen of opnieuw openen. Als u een opmerking oplost, wordt deze niet verwijderd.

 1. Gebruik de instructies in Naar en door opmerkingen navigeren om naar de opmerking te gaan die u wilt oplossen.

 2. Druk op Shift+F10. Het contextmenu wordt geopend.

 3. Druk op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag totdat u 'Opmerking oplossen' hoort en druk vervolgens op Enter. De huidige opmerking wordt nu grijs weergegeven.

 4. Als u een opgeloste opmerking opnieuw wilt openen, gaat u naar de opmerking en drukt u op Shift+F10. Druk in het contextmenu op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Opmerking opnieuw openen'. De opmerking kan nu weer worden bewerkt.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om opmerkingen toe te voegen aan een Word-document. Zoek opmerkingen in het document en typ antwoorden op bestaande opmerkingen. Wanneer u klaar bent, kunt u de opmerkingen markeren als opgelost of verwijderen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een opmerking toevoegen

U kunt een opmerking toevoegen aan een Word-document, bijvoorbeeld wanneer u het werk van iemand anders bekijkt, als u een notitie wilt schrijven in uw eigen document of als u problemen voor opvolging wilt bijhouden.

 1. Als u het document wilt lezen, drukt u op Control + Option + A.

 2. Als u niet meer wilt weten waar u een opmerking wilt invoegen, drukt u op de pijl-omhoog of-omlaag om naar de juiste rij te zoeken.

  Tip: Als u meer woorden wilt selecteren waaraan u een opmerking wilt toevoegen, houdt u Shift + Option ingedrukt en drukt u op de toets pijl-rechts en-omlaag totdat de gewenste woorden zijn geselecteerd. U hoort de geselecteerde woorden.

 3. Druk op Control + Option + M, I om naar het menu Invoegen op de menu balk te gaan. Als u een nieuwe opmerking wilt toevoegen, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' Opmerking ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 4. Typ uw opmerking. Wanneer u klaar bent, drukt u op Control + Option + Shift + pijl-omhoog.

Opmerkingen weergeven in een document

De invoeg punten voor opmerkingen worden gemarkeerd in de hoofd tekst van het document in de opmaak modus.

 1. Als u naar het menu beeld op de menu balk wilt gaan, drukt u op Control + Option + M, V.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' markering ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. De focus gaat terug naar de hoofd tekst en de opmerkingen worden weer gegeven.

Navigeren door opmerkingen

De feitelijke tekst en Details van de opmerkingen worden in een vak met opmerkingen in de marge van het document weer gegeven.

 1. Controleer of de markerings modus is ingeschakeld. Schakel voor instructies het selectie vakje opmerkingen weer geven in een document hierboven in . Als u naar het deel venster opmerkingen in de marge wilt gaan, drukt u in de hoofd tekst van het document op Control + Option + pijl-rechts.

 2. Als u de opmerkingen wilt horen, drukt u herhaaldelijk op Control + Option + pijl-rechts.

Reageren op opmerkingen

 1. Controleer of de markerings modus is ingeschakeld. Schakel voor instructies het selectie vakje opmerkingen weer geven in een document hierboven in .

 2. Wanneer u een opmerking hoort waarop u wilt reageren, drukt u op Control + Option + pijl-rechts. U hoort: ' beantwoorden, knop '. Druk op Control + Option + spatie balk.

 3. Typ uw antwoord. Als u naar de volgende opmerking wilt gaan, drukt u op Control + Option + pijl-rechts.

Opmerkingen oplossen of verwijderen

Wanneer een opmerking is opgelost, wordt deze gemarkeerd als gereed en grijs weer gegeven in de marge. Als u een opmerking oplost, wordt deze niet verwijderd, maar er kunnen geen antwoorden meer worden toegevoegd. U kunt een opgeloste opmerking opnieuw openen of verwijderen. U kunt ook opmerkingen verwijderen zonder ze te markeren als opgelost.

 1. Controleer of de markerings modus is ingeschakeld. Schakel voor instructies het selectie vakje opmerkingen weer geven in een document hierboven in .

 2. Wanneer u een opmerking hoort die u wilt oplossen of verwijderen, drukt u twee maal op Control + Option + pijl-rechts. U hoort de naam van de gebruiker die de opmerking heeft verlaten en ' u bevindt zich op een tekst element '.

 3. Druk op Control + Option + Shift + M. Het context menu wordt geopend. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' Opmerking oplossen ' of ' Opmerking verwijderen ' hoort en druk op Control + Option + spatie balk om te selecteren. De opmerking wordt opgelost of verwijderd en de focus gaat terug naar de hoofd tekst van het document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Sneltoetsen in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Android, om opmerkingen toe te voegen aan een Word-document. Navigeer naar de opmerkingen in het document, typ antwoorden en opmerkingen verwijderen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een opmerking toevoegen

 1. Swipe in het Word-document naar rechts of links om te navigeren naar de locatie waaraan u de opmerking wilt toevoegen en Dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe snel naar rechts totdat u ' nieuwe opmerking, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Gebruik het scherm toetsenbord om uw opmerking te typen. Wanneer u klaar bent, tikt u op het scherm en veegt u naar rechts. U hoort: ' gereed '. Dubbeltik op het scherm.

 4. De opmerking wordt toegevoegd aan het document. Als u het deel venster opmerkingen wilt sluiten en terug wilt gaan naar het document, swipet u naar rechts. U hoort: ' sluiten, knop '. Dubbeltik op het scherm.

Navigeren door opmerkingen

Elke opmerking in een Word-document wordt aangegeven met een kleine spraak ballon in de rechter marge van het document. Als u een opmerking wilt horen, gaat u eerst naar het deel venster opmerkingen in de marge en opent u vervolgens de pop-out voor opmerkingen.

 1. Als u naar het deel venster opmerkingen in de marge van het document wilt gaan, swipet u herhaaldelijk naar rechts totdat u het volgende hoort: ' Opmerking, hint '.

 2. Als u naar de eerste opmerking wilt gaan, swipet u nogmaals met de rechter muisknop en tikt u op het scherm. De pop-out met de opmerkingen wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u de opmerking hoort.

 3. Als u naar de volgende opmerking wilt gaan, swipet u naar links totdat u ' volgende opmerking, knop ' hoort en tikt u op het scherm. Talk Back leest de volgende opmerking.

Reageren op opmerkingen

 1. Als u een opmerking wilt beantwoorden, gaat u eerst naar de opmerking, zoals aangegeven in navigeren door opmerkingen hierboven.

 2. Veeg herhaaldelijk naar links totdat u ' nieuwe opmerking, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Gebruik het scherm toetsenbord om uw opmerking te typen. Tik wanneer u klaar bent op het scherm en swipe naar links totdat u ' gereed, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

Opmerkingen verwijderen

 1. Als u een opmerking wilt verwijderen, gaat u eerst naar de opmerking zoals aangegeven in navigeren door opmerkingen hierboven.

 2. Veeg herhaaldelijk naar links totdat u ' verwijderen, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm. De opmerking wordt verwijderd en de focus gaat terug naar de hoofd tekst van het document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om opmerkingen toe te voegen aan een Word Mobile-document. Gebruik opmerkingen om suggesties te geven voor aanpassingen van een document of om gedeelten te markeren die verdere aandacht behoeven. Het is eenvoudig om opmerkingen te verwijderen nadat u deze hebt gelezen, of om erop te reageren.

Notities: 

In dit onderwerp

Naar het tabblad Controleren gaan

De functies voor opmerkingen die in dit onderwerp worden beschreven, vindt u op het tabblad Controleren.

 1. Swipe in het Word Mobile-document met één vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u het volgende hoort: 'Items'.

 2. Veeg naar rechts met één vinger totdat u het volgende hoort: ' knop meer opties. ' Dubbeltik op het scherm. Het menu meer opties wordt uitgevouwen.

 3. Veeg met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: ' Start knop, samengevouwen '. Dubbeltik op het scherm. U hoort: ' Start ', gevolgd door het aantal beschik bare tabbladen en de plaats van het huidige tabblad in de menu lijst. Het hoofd menu is nu uitgevouwen.

 4. Swipe in het menu met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: ' controleren, ', gevolgd door het aantal beschik bare tabbladen en het tabblad het huidige op de menu lijst. Dubbeltik op het scherm. U hoort: ' Word-venster. ' De opties op het tabblad controleren zijn nu beschikbaar.

Een opmerking toevoegen

U kunt opmerkingen toevoegen aan een Word Mobile-document. Dit is bijvoorbeeld handig als u het werk van een collega bekijkt, als u in uw eigen document een opmerking wilt schrijven of als u bepaalde gedeelten later nog eens wilt doornemen.

 1. Als u vanaf de huidige locatie in het document continu wilt lezen, swipet u met drie vingers omlaag.

 2. Als u het voorlezen wilt stoppen om een opmerking in te voegen, tikt u op het scherm.

 3. Navigeer naar het tabblad Controleren volgens de instructies in Naar het tabblad Controleren gaan.

 4. Tik op het tabblad controleren op het scherm en veeg vervolgens naar rechts of op de rechter kant totdat u het volgende hoort: ' knop nieuwe opmerking '. Dubbeltik op het scherm. U hoort: ' Opmerking ' pop-out, bewerken. ' Het scherm toetsenbord wordt weer gegeven.

 5. Typ uw opmerking en als u de opmerking wilt afsluiten, swipet u naar de linker-of rechter kant totdat u het volgende hoort: ' knop Sluiten '. Dubbeltik op het scherm. De focus gaat terug naar het gebied met de hoofd inhoud. U hoort de naam van het document, gevolgd door '. docx bewerken '.

Navigeren naar opmerkingen

U kunt navigeren naar een opmerking vanuit de hoofdtekst wanneer het document wordt opgelezen door Verteller of u kunt de knoppen Volgende en Vorige op het tabblad Controleren op het lint gebruiken om te schakelen tussen opmerkingen.

Navigeren naar een opmerking vanuit de hoofdtekst

Verteller kondigt de ingevoegde opmerkingen aan tijdens het oplezen van de hoofdtekst. In de modus voor continu lezen kunt u stoppen met lezen en naar de opmerking gaan op het moment dat deze wordt aangekondigd.

 1. Als u vanaf de huidige locatie in het document continu wilt lezen, swipet u met drie vingers omlaag. U hoort het volgende wanneer Verteller een opmerking tegenkomt: 'Opmerking <invoegpositie van opmerking in de tekst>. Einde van opmerking'.

 2. Als u bij de opmerking wilt stoppen met het ononderbroken lezen, tikt u één keer met twee vingers.

 3. Als u naar de tekst van de opmerking wilt gaan, swipet u met één vinger naar links of rechts totdat u het volgende hoort: ' hints voor opmerkingen, bevat < aantal opmerkingen > items ' en dubbeltik vervolgens op het scherm. De rugmarge voor opmerkingen wordt geopend.

 4. Swipe met één vinger omhoog of omlaag totdat u 'Oriëntatiepunten en containers' hoort en tik eenmaal met één vinger om de optie te selecteren. Swipe vervolgens met één vinger naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Rugmarge met opmerkingen. Bevat <aantal opmerkingen> items'. Tik eenmaal met één vinger om de optie te selecteren.

 5. Swipe omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '. Tik eenmaal met één vinger om te selecteren. Veeg naar boven of rechts totdat u ' opmerkings groep, opmerking van < aantal opmerkingen > ' hoort, en Tik eenmaal om te selecteren.

 6. Swipe naar rechts om Verteller de inhoud van het opmerkingenvak te laten voorlezen.

 7. Swipe naar links totdat u ' knop volgende ' hoort en dubbeltik vervolgens om naar de volgende opmerking te gaan.

Naar een opmerking navigeren met behulp van Controleren op het lint

 1. Swipe op het tabblad Controleren met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Groep Opmerkingen'. Blijf swipen in de groep Opmerkingen totdat u het volgende hoort: 'Knop Volgende. Dubbeltik om te activeren'. Dubbeltik vervolgens met één vinger op het item.

 2. Swipe met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: 'Oriëntatiepunten en containers'. Tik eenmaal met één vinger om de optie te selecteren.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Rugmarge met opmerkingen, bevat <aantal items> items'. De focus wordt verplaatst naar het opmerkingenvak. Het menu Opmerking wordt weergegeven.

 4. Swipe omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: ' items '. Tik eenmaal met één vinger om te selecteren. Veeg naar boven of rechts totdat u het volgende hoort: ' opmerkings groep, opmerking van < aantal opmerkingen > ' en tik vervolgens eenmaal om de opmerking te selecteren.

 5. Swipe naar rechts om Verteller de inhoud van het opmerkingenvak te laten voorlezen.

 6. Swipe naar links totdat u het volgende hoort: ' knop volgende ' en dubbeltik vervolgens op het scherm om naar een andere opmerking te gaan.

Reageren op een opmerking

U kunt reageren op een opmerking van iemand anders, zodat iedereen het gesprek makkelijker kan volgen.

 1. Gebruik de instructies in Navigeren naar opmerkingen om naar de opmerking te gaan waarop u wilt reageren.

 2. Veeg met één vinger naar links totdat u ' knop nieuwe opmerking ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' < gebruikers naam >, opmerking, bewerken '. Het scherm toetsenbord wordt weer gegeven.

 3. Typ uw opmerking en als u de opmerking wilt afsluiten, swipet u naar links of rechts totdat u ' sluiten, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus gaat terug naar het gebied met de hoofd inhoud. U hoort: ' < document naam >. docx bewerken '.

Opmerkingen verwijderen

U kunt opmerkingen in het document één voor één verwijderen of allemaal tegelijk.

Eén opmerking verwijderen

 1. Gebruik de instructies in Navigeren naar opmerkingen om naar de opmerking te gaan die u wilt verwijderen.

 2. Veeg met één vinger naar links totdat u ' knop verwijderen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De huidige opmerking wordt verwijderd en de focus wordt verplaatst naar de volgende opmerking in het document.

Alle opmerkingen verwijderen

 1. Swipe op het tabblad controleren naar rechts met één vinger totdat u het volgende hoort: ' verwijderen. SamenGevouwen, splits knop, Dubbeltik om te activeren, drie keer tikken om uit te vouwen. Tik drie maal op het scherm. Veeg met één vinger omlaag totdat u ' items ' hoort en tik vervolgens op het scherm. U hoort: ' knop verwijderen '.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' knop alle opmerkingen in document verwijderen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om alle opmerkingen te verwijderen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling in een document in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om opmerkingen toe te voegen in een Word-document. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. Zoek naar bestaande opmerkingen in het document en typ antwoorden. Wanneer u klaar bent, kunt u de opmerkingen markeren als opgelost of verwijderen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Omdat Word Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 voor het bladeren door de opdrachten. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word Online.

In dit onderwerp

Een opmerking toevoegen

 1. Ga naar Word Online in uw browser en open het document waaraan u een opmerking wilt toevoegen. Zie Word online openen en een nieuw document beginnenvoor instructies.

 2. Druk herhaaldelijk op de tab-toets tot u ' document bewerken, knop ' hoort en druk op ENTER.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' bewerken in browser ' hoort. Breng hier snel wijzigingen aan met Word online en druk op ENTER. Het document wordt geopend in de beWerkings weergave.

 4. Druk op CTRL + F6 tot u de hoofd tekst van het document hebt bereikt. Als u wilt lezen, drukt u op de SR-toets + CTRL + R.

 5. Wanneer u het stukje tekst waaraan u een opmerking wilt toevoegen, hebt bereikt, drukt u op CTRL om Verteller te stoppen.

 6. Als u een opmerking wilt toevoegen, drukt u op CTRL + ALT + M. Het deel venster opmerkingen wordt geopend en u kunt uw opmerking typen. Wanneer u klaar bent, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' posten, knop '. Druk op ENTER om de opmerking toe te voegen aan het document.

 7. Druk op ESC om het deel venster opmerkingen te sluiten en terug te keren naar de hoofd tekst van het document.

Navigeren door opmerkingen

Elke opmerking in een Word Online-document wordt aangegeven met een kleine spraak ballon in de rechter marge van het document. Tijdens het lezen van het document wordt in Verteller aangekondigd wanneer er een opmerking is en kunt u het deel venster opmerkingen openen om de opmerking te belui Steren.

 1. Zorg ervoor dat het document is geopend in de beWerkings weergave. Zie voor instructies voor het openen van het bestand in de bewerkings weergave de sectie een opmerking toevoegen hierboven.

 2. Druk op CTRL + F6 tot u de hoofd tekst van het document hebt bereikt. Als u wilt lezen, drukt u op de SR-toets + CTRL + R.

 3. Wanneer u ' afbeelding, klik om deze opmerking te bekijken ' hoort, is er een opmerking in het document. Als u de opmerking wilt openen, drukt u op ENTER. Het deel venster opmerkingen wordt geopend en Verteller leest de naam van de gebruiker die de opmerking heeft toegevoegd, toen de opmerking werd toegevoegd, en de tekst van de opmerking.

 4. U kunt door de opmerkingen in het deel venster opmerkingen navigeren. Als u de volgende opmerking wilt horen, drukt u herhaaldelijk op de tab-toets. Als u de vorige opmerking wilt horen, drukt u herhaaldelijk op SHIFT + TAB. Druk op ESC om het deel venster opmerkingen te sluiten en terug te keren naar het document.

Reageren op opmerkingen

 1. Navigeer naar de opmerking die u wilt beantwoorden en open deze. Zie sectie navigeren door opmerkingen hierboven voor instructies.

 2. Druk op de tab-toets. U hoort: ' beantwoorden, knop '. Druk op ENTER en typ uw antwoord.

 3. Wanneer u klaar bent, drukt u op de tab-toets. U hoort: ' bericht, knop '. Druk op ENTER om het antwoord toe te voegen.

Opmerkingen oplossen

Wanneer een opmerking is opgelost, is deze gemarkeerd als gereed en niet beschikbaar in het deel venster opmerkingen, maar wordt deze niet verwijderd.

 1. Navigeer naar de opmerking die u wilt oplossen en open deze. Zie sectie navigeren door opmerkingen hierboven voor instructies.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' markeren als voltooid, knop ' hoort en druk op ENTER. De opmerking is opgelost.

Opmerkingen verwijderen

 1. Navigeer naar de opmerking die u wilt verwijderen en open deze. Zie sectie navigeren door opmerkingen hierboven voor instructies.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' verwijderen, knop ' hoort en druk op ENTER. De opmerking wordt verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×