Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik OneNote 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om uw notitieblokken te delen en efficiënt samen te werken met collega's. U kunt ook kopieën maken van bepaalde notities, zoals een specifieke pagina of sectie van een notitieblok, en deze vervolgens delen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over sneltoetsen vindt u in Sneltoetsen in OneNote voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

OneNote 2016 openen en u aanmelden bij OneNote

Als u een notitieblok wilt delen, moet u het opslaan in OneDrive. Het is daarom belangrijk dat u zich aanmeldt bij uw Microsoft-account wanneer u OneNote gebruikt.

 1. Als u OneNote snel wilt openen, drukt u op Windows + Shift+N.

 2. Als u zich wilt aanmelden, drukt u op Alt+F. In Verteller hoort u: 'Menu Bestand.' In JAWS hoort u: 'Backstage view. File info.' Druk vervolgens op Y2. In Verteller hoort u: 'Tabblad Account geselecteerd.' In JAWS hoort u: 'Account.'

 3. Druk op S. In Verteller hoort u: 'Venster Accounts. Typ uw e-mailadres of telefoonnummer.' In JAWS hoort u: 'Account. Sign in to Office.'

 4. Typ uw e-mailadres of telefoonnummer en druk op Enter. In Verteller hoort u: 'Pincode voor aanmelden. Wachtwoord, tekst bewerken.' In JAWS hoort u: 'Password, edit. Type in text.'

 5. Typ uw wachtwoord en druk op Enter.

  Opmerking: Als u een account van uw organisatie gebruikt en niet een Microsoft-account, zijn de stappen om u aan te melden mogelijk iets anders. U moet dan misschien een pincode of een smartcard gebruiken.

Tip: Als u OneNote 2016 de laatste keer hebt verlaten zonder u af te melden, wordt de app geopend zonder dat u zich hoeft aan te melden.

Een notitieblok opslaan in OneDrive

Als u een notitieblok wilt delen, moet u het opslaan in OneDrive.

Een nieuw notitieblok opslaan in OneDrive

Wanneer u een nieuw notitieblok maakt dat u wilt delen, moet u het rechtstreeks opslaan in OneDrive.

 1. Druk op Alt+F. In Verteller hoort u: 'Menu Bestand.' In JAWS hoort u: 'Backstage view. File info tab.'

 2. Druk op N. In Verteller hoort u: 'Geselecteerd. 'Tabblad Nieuw.' In JAWS hoort u: 'New tab.'

 3. Als u de opslaglocatie wilt selecteren, drukt u op Tab en drukt u op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag totdat u de gewenste locatie in OneDrive hoort.

 4. Druk op Tab om een naam op te geven voor het nieuwe notitieblok. U hoort: 'Geef een naam op voor het notitieblok.' Typ de naam van het nieuwe notitieblok.

 5. Druk op Enter om het notitieblok te maken. In Verteller hoort u: 'Dialoogvenster Microsoft OneNote. Knop Personen uitnodigen.' In JAWS hoort u: 'Your notebook has been created. Would you like to share it with other people?'

 6. Als u het nieuwe notitieblok met andere personen wilt delen, drukt u op Enter.

U komt nu op het tabblad Delen, waar u de personen kunt kiezen met wie u de notities wilt delen. Zie Een notitieblok delen voor meer informatie over het delen van een notitieblok.

Een notitieblok verplaatsen naar OneDrive

Als u een notitieblok hebt dat u wilt delen, maar dat nog niet is opgeslagen in OneDrive, kunt u het alsnog verplaatsen naar OneDrive.

 1. Zorg ervoor dat het notitieblok dat u wilt verplaatsen, geopend is.

 2. Druk op Alt + F en vervolgens op H om het notitieblok te verplaatsen naar OneDrive. In Verteller hoort u: 'Geselecteerd. Tabblad Delen.' In JAWS hoort u: 'Share tab.'

 3. Als u een locatie wilt selecteren, drukt u op Tab en drukt u op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag totdat u de gewenste locatie in OneDrive hoort.

 4. Als u de naam van het notitieblok wilt wijzigen voordat u het opslaat in OneDrive, drukt u op Tab. U hoort: 'Geef een naam op voor het notitieblok.' Typ een nieuwe naam.

 5. Druk op Enter om het notitieblok te verplaatsen. Het notitieblok wordt opgeslagen in OneDrive. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de synchronisatie. Als het synchroniseren met OneDrive is voltooid, hoort u het volgende in Verteller: 'Dialoogvenster Microsoft OneNote. Knop OK'. In JAWS hoort u: 'Your notebook is now syncing into the new location.' Druk op Enter.

U kunt nu de personen kiezen met wie u de notities wilt delen. Zie Een notitieblok delen voor meer informatie over het delen van een notitieblok.

Een notitieblok delen

Selecteer het notitieblok dat u wilt delen en nodig de personen uit met wie u aan het notitieblok wilt samenwerken.

 1. Zorg ervoor dat het notitieblok dat u wilt delen, is geopend.

 2. Druk op Alt+F en vervolgens op H om het notitieblok te delen. In Verteller hoort u: 'Geselecteerd. Tabblad Delen.' In JAWS hoort u: 'File. Share tab.'

 3. Als u personen wilt uitnodigen om samen te werken via e-mail, drukt u op S. U hoort: 'Tabblad Delen met personen.'

 4. Druk op Y1 om de personen te selecteren die u wilt uitnodigen. U hoort: 'Typ een naam van een contactpersoon.' Typ de namen of e-mailadressen van de personen die u wilt uitnodigen.

 5. De standaardinstelling is dat uitgenodigde personen uw notitieblok kunnen bewerken. Als u wilt dat ze uw notitieblok alleen kunnen bekijken, drukt u op Alt+H en vervolgens op Y4 . Druk daarna op de toets Pijl-omlaag. U hoort: 'Kan weergeven.' Druk op Enter om de optie te selecteren.

 6. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Deelknop'. Druk op Enter om het notitieblok te delen.

Een koppeling naar een notitieblok opvragen

In plaats van uitnodigingen te verzenden, kunt u ook per e-mail of chat een koppeling naar uw collega's verzenden.

 1. Zorg ervoor dat het notitieblok dat u wilt delen, is geopend.

 2. Druk op Alt+F en vervolgens op H om het notitieblok te delen. In Verteller hoort u: 'Geselecteerd. Tabblad Delen.' In JAWS hoort u: 'File. Share tab.'

 3. Als u een koppeling wilt hebben om het notitieblok te delen, drukt u op L. U hoort: 'Een koppeling voor delen ophalen.'

 4. Geef aan wat u wilt doen:

  • Als u delen wilt inschakelen, drukt u op Y4. In Verteller hoort u: 'Knop Koppeling uitschakelen.' In JAWS hoort u: 'Share. Get a sharing link. Create link.' Als u de koppeling wilt kopiëren, drukt u op de toets Pijl-links en vervolgens op Ctrl + C.

  • Als u wilt dat anderen het notitieblok alleen kunnen bekijken, drukt u op Y2. In Verteller hoort u: 'Knop Koppeling uitschakelen.' In JAWS hoort u: 'Share. Get a sharing link. Create link.' Als u de koppeling wilt kopiëren, drukt u op de toets Pijl-links en vervolgens op Ctrl+C.

Een deel van uw notities delen

Soms wilt u niet alle inhoud van een notitieblok delen, maar alleen een bepaalde pagina of sectie. Dit kan door de pagina of sectie die u wilt delen naar een locatie in OneDrive te exporteren.

 1. Zorg ervoor dat de pagina of sectie die u wilt delen actief is. U kunt alleen de huidige pagina of sectie in uw notitieblok exporteren.

 2. Druk op Alt+F+S. In Verteller hoort u: 'Geselecteerd. Tabblad Exporteren.' In JAWS hoort u: 'Backstage view. File. Export tab.'

 3. Geef aan wat u wilt exporteren:

  • Als u de huidige pagina wilt exporteren als een OneNote-bestand (*.one), drukt u op P+O. U hoort: 'Dialoogvenster Opslaan als.' Als u in een andere indeling wilt opslaan, drukt u op P en vervolgens op Tab. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag totdat u de gewenste indeling hoort.

  • Als u de huidige sectie wilt exporteren als een OneNote-bestand (*.one), drukt u op S+O. U hoort: 'Dialoogvenster Opslaan als.' Als u in een andere indeling wilt opslaan, drukt u op S en vervolgens op Tab. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag totdat u de gewenste indeling hoort.

  Opmerking: U kunt uw notities naar een andere indeling exporteren: Word-document (*.docx of *.doc), PDF (*.pdf), XPS-Indeling (*.xps) of webpagina (*.mht).

 4. Als u de bestandsnaam wilt wijzigen, typt u een bestandsnaam en drukt u op Enter om het bestand onder de nieuwe naam op te slaan.

 5. U kunt het opgeslagen document nu delen met andere personen. Als u meer wilt weten over het delen van OneDrive-bestanden met anderen, raadpleegt u het gedeelte Share items using a context menu (Items delen via een snelmenu) in Basic tasks using a screen reader with OneDrive (Basistaken met een schermlezer in OneDrive).

De auteur, datum en tijd van een update weergeven

Wijzigingen die afkomstig zijn van een van de auteurs van een gedeeld notitieblok worden automatisch bijgewerkt in OneDrive. Wanneer u uw notities gaat wijzigen, kunt u kijken wie iets heeft aangepast en wanneer.

 1. Gebruik in de tekst de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om door uw notities te bladeren. De schermlezer leest de items voor terwijl u bladert.

 2. Als u wilt controleren wie een wijziging wanneer heeft aangebracht, drukt u op Shift+F10 en vervolgens op Shift+Tab. U hoort de naam van de auteur, evenals de datum en tijd van de wijziging.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Toetscombinaties in OneNote 2016 voor Windows

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik OneNote voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om uw notitieblokken te delen en efficiënt samen te werken met collega's. U kunt ook kopieën maken van bepaalde notities, zoals een specifieke pagina van een notitieblok, en deze vervolgens delen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in OneNote voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een notitieblok delen

Selecteer het notitieblok dat u wilt delen en nodig de personen uit met wie u aan het notitieblok wilt samenwerken.

 1. Zorg ervoor dat het notitieblok dat u wilt delen, is geopend in OneNote voor Mac.

 2. Als u het notitieblok wilt delen, drukt u op F6 totdat u 'Knop Opnieuw typen' hoort.

 3. Druk op Tab totdat u “Share Menu button” hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort: "Invite people to Notebook button."

 4. Als u personen wilt uitnodigen om samen te werken via e-mail, drukt u op de spatiebalk. U hoort: “Type names or email addresses, edit text, blank.”

 5. Typ de namen of e-mailadressen van de personen die u wilt uitnodigen.

  Als dit de eerste keer is dat u een notitieblok deelt, wordt mogelijk een pop-up weergegeven waarin u wordt gevraagd toegang te verlenen tot uw contactpersonen.

 6. Druk op Tab. U hoort: "Include a message (Optional)". Als u een bericht wilt toevoegen aan uw uitnodiging, kunt u het nu schrijven.

 7. De standaardinstelling is dat uitgenodigde personen uw notitieblok kunnen bewerken. Als u wilt dat ze het notitieblok alleen kunnen bekijken, drukt u op Tab en vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het selectievakje Kan bewerken te deselecteren.

 8. Druk op Tab. U hoort : “Share button”. Druk op Control+Option+spatiebalk om het notitieblok te delen.

Een koppeling naar een notitieblok opvragen

In plaats van uitnodigingen te verzenden vanuit OneNote voor Mac, kunt u ook per e-mail of chatbericht een koppeling naar uw collega's verzenden.

 1. Zorg ervoor dat het notitieblok dat u wilt delen, is geopend in OneNote voor Mac.

 2. Als u het notitieblok wilt delen, drukt u op F6 totdat u 'Knop Opnieuw typen' hoort.

 3. Druk op Tab totdat u 'Menuknop Delen' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort: Knop Personen uitnodigen voor notitieblok'.

 4. Druk op Tab. U hoort: "Copy link to notebook button."

 5. Druk op de spatiebalk. U hoort: “Press the spacebar to get a view-only link button.”

  • Als u een koppeling voor alleen weergeven naar uw notitieblok wilt delen, drukt u op de spatiebalk. U hoort: "Dialog, Loading sharing link."

  • Als u een koppeling voor weergeven en bewerken naar uw notitieblok wilt delen, drukt u op Tab en vervolgens op de spatiebalk. U hoort: 'Dialoogvenster Koppeling voor delen laden'.

 6. Druk op de spatiebalk. De koppeling voor delen wordt gekopieerd naar het klembord en het dialoogvenster wordt gesloten.

U kunt de koppeling niet via een e-mail of chatbericht verzenden naar degenen met wie u gaat samenwerken.

Een deel van uw notities delen

Soms wilt u alleen een specifieke pagina in uw notities delen. Als u dat wilt doen, kunt u de pagina als een e-mailbericht verzenden of bijvoegen als een PDF-bestand.

 1. Zorg ervoor dat de pagina die u wilt delen actief is. U kunt alleen de huidige pagina in uw notitieblok exporteren.

 2. Druk op F6 totdat u 'Knop Opnieuw typen' hoort.

 3. Druk op Tab totdat u 'Menuknop Delen' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U hoort: Knop Personen uitnodigen voor notitieblok'.

 4. Druk op Tab tot u het volgende hoort: "Send page button".

 5. Druk op de spatiebalk. U hoort: "Message… button".

  • Als u de pagina per e-mail wilt verzenden, drukt u op de spatiebalk. Er wordt een nieuw berichtvenster geopend in de Mail-app, waarin de inhoud van de pagina al is geplakt (inclusief de opmaak). U hoeft alleen nog het e-mailadres en onderwerp op te geven voordat u de pagina verzendt.

  • Als u de pagina als een PDF-bijlage in een e-mail wilt verzenden, drukt u op Tab en vervolgens op de spatiebalk. Er wordt een nieuw berichtvenster geopend in de Mail-app, met de pagina bijgevoegd als PDF-bestand. U hoeft alleen nog het e-mailadres en onderwerp op te geven voordat u de PDF verzendt.

Auteursgegevens verbergen

Standaard worden in OneNote voor Mac de initialen van andere auteurs naast het tekstgebied weergegeven en worden deze door VoiceOver in de leesmodus opgelezen.

 1. Druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Start, geselecteerd, tabblad'.

 2. Druk op de toets Pijl-rechts totdat u 'Weergave, tabblad' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op Tab tot u het volgende hoort: 'Auteurs verbergen, uitgeschakeld, selectievakje'. Druk op Control+Option+spatiebalk als u de instelling wilt inschakelen.

 4. Als u wilt terugkeren naar het paginacanvas, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Paginacanvas, punt'.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Toetscombinaties in OneNote voor Mac

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik OneNote voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om uw notitieblokken te delen en efficiënt samen te werken met uw collega's.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een e-mailaccount aan uw telefoon hebt toegevoegd.

In dit onderwerp

Een notitieblok delen

Wanneer u een nieuw notitieblok maakt, slaat OneNote voor iOS dit automatisch op in OneDrive. U hoeft dus slechts het notitieblok te selecteren dat u wilt delen en personen uit te nodigen om eraan te werken.

 1. Zorg ervoor dat het notitieblok dat u wilt delen, is geopend in de weergave Secties.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Menuknop Delen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Personen uitnodigen voor notitieblok' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.Swipe naar rechts totdat u 'Knop Personen uitnodigen voor notitieblok' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Tekstveld Namen of e-mailadressen typen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Als dit de eerste keer is dat u een notitieblok deelt, wordt mogelijk een pop-up weergegeven waarin u wordt gevraagd toegang te verlenen tot uw contactpersonen.

 5. Typ het e-mailadres van degene die u wilt uitnodigen. Als OneNote toegang heeft tot uw contactpersonen, kunt u ook een contactpersoon selecteren in de vervolgkeuzelijst die wordt weergegeven terwijl u een adres typt.

 6. Tik met 4 vingers in de onderste helft van het scherm. U hoort 'Terug'. Dubbeltik op het scherm.

  Tip: Standaard kunnen uitgenodigde personen uw notitieblok bewerken. Als u wilt dat ze het notitieblok alleen mogen bekijken, swipet u naar rechts totdat u 'Kan bewerken, knop Schakelen, aan' hoort. Dubbeltik op het scherm om de instelling uit te schakelen.

 7. Swipe naar links totdat u 'Knop Verzenden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Er wordt een e-mailbericht naar uw samenwerker gestuurd met een uitnodiging om samen te werken aan het notitieblok.

 8. Swipe naar links totdat u 'Gereed' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om terug te keren naar de weergave Secties.

Een pagina via e-mail verzenden

Als u maar één pagina in uw notitieblok aan anderen wilt tonen, kunt u deze als een PDF-bijlage via e-mail verzenden.

 1. Open de notitieblokpagina die u via e-mail wilt verzenden.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Acties op de pagina' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Pagina e-mailen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Tekstveld Aan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Typ het e-mailadres van de ontvanger. Als OneNote toegang heeft tot uw contactpersonen, kunt u ook een contactpersoon selecteren in de vervolgkeuzelijst die wordt weergegeven terwijl u een adres typt.

  Het onderwerpveld wordt automatisch gevuld met de titel van de pagina.

 6. Tik met 4 vingers in de onderste helft van het scherm. U hoort 'Terug'. Dubbeltik op het scherm.

 7. Tik met 4 vingers in de bovenste helft van het scherm. U hoort 'Knop Annuleren'.

 8. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Verzenden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Het e-mailbericht wordt verzonden, het menu wordt gesloten en u gaat terug naar de paginaweergave.

Een koppeling naar een notitieblok opvragen

In plaats van uitnodigingen rechtstreeks vanuit OneNote voor iOS te verzenden, kunt u ook per e-mail of chatbericht een koppeling naar uw collega's verzenden.

 1. Zorg ervoor dat het notitieblok dat u wilt delen, is geopend in de weergave Secties.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Menuknop Delen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Koppeling naar notitieblok kopiëren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u een alleen-weergeven koppeling naar uw notitieblok wilt delen, swipet u naar rechts totdat u 'Alleen weergeven' hoort.

  • Als u een koppeling voor weergeven en bewerken naar uw notitieblok wilt delen, swipet u naar rechts totdat u 'Weergeven en bewerken' hoort.

 4. Dubbeltik op het scherm. U hoort 'Koppeling ophalen om te delen'.

  Het dialoogvenster wordt gesloten en u gaat terug naar de weergave Secties.

De koppeling wordt nu gekopieerd naar het Klembord en u kunt deze plakken in een e-mail of chatbericht dat u naar uw medeauteur verzendt.

Auteursgegevens verbergen

Standaard worden in OneNote voor iOS de initialen van andere auteurs naast het tekstgebied weergegeven en worden deze door VoiceOver in de leesmodus opgelezen.

 1. In de lijstweergave met notitieblokken in OneNote voor iOS swipet u naar links totdat u 'Knop Instellingen' hoort. Dubbeltik op het scherm.

  Tip: Als u niet in de lijstweergave met notitieblokken staat, tikt u met vier vingers in de bovenste helft van het scherm. In VoiceOver wordt voorgelezen waarnaar u terugkeert, gevolgd door 'Knop Vorige'. Dubbeltik op het scherm als u één niveau terug wilt gaan. De knop Vorige behoudt de focus, dus u kunt net zolang blijven dubbeltikken totdat u 'Knop Instellingen' hoort.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken en weergeven' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Auteurs verbergen, knop Schakelen, uit' hoort. Dubbeltik om de instelling in te schakelen.

 4. Swipe naar links totdat u 'Knop Vorige' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. U hoort 'Knop Sluiten'. Dubbeltik op het scherm om terug te keren naar de weergave op het hoogste niveau.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik OneNote voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om uw notitieblokken (via OneDrive) en pagina’s te delen en efficiënt samen te werken met uw collega's.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

 • Zorg ervoor dat u TalkBack inschakelt voordat u OneNote voor Android start.

In dit onderwerp

Een notitieblok delen

Wanneer u een nieuw notitieblok, wordt dit door OneNote voor Android automatisch opgeslagen in OneDrive. Als u de OneDrive-app op uw telefoon hebt staan, kunt u hiermee het hele notitieblok delen.

 1. Nadat u in OneNote het notitieblok hebt gemaakt dat u wilt delen, opent u de OneDrive-app.

 2. Als u in OneDrive door bestanden en mappen wilt bladeren, swipet u naar rechts of links totdat u de naam van het gewenste item hoort. OneNote-bestanden worden aangekondigd als: 'Notebook, <naam van notitieblok>'. Dubbeltik op het scherm om een item te openen.

 3. Als u bij het gewenste notitieblok bent, swipet u naar rechts. U hoort: 'File commands button'. Dubbeltik op het scherm om het menu te openen.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Share' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Delen wordt geopend.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Invite people' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Edit people to share, edit box'.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord om het e-mailadres te typen van de persoon die u wilt uitnodigen. Als u dat hebt gedaan, sleept u uw vinger over het toetsenbord totdat u 'Done' hoort. Til uw vinger vervolgens op (en dubbeltik op het scherm indien nodig).

  Opmerking: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. TalkBack kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op wanneer u het item hebt bereikt. Afhankelijk van uw apparaatinstellingen, moet u mogelijk dubbeltikken op het scherm om het teken in te voegen.

 7. Standaard kunnen uitgenodigde personen uw notitieblok bewerken. Als u wilt dat ze het notitieblok alleen mogen bekijken, swipet u naar rechts totdat u 'Checked, Allow editing, checkbox' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de instelling uit te schakelen.

 8. Swipe naar links totdat u 'Send' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Er wordt een e-mailbericht naar uw samenwerker gestuurd met een uitnodiging om samen te werken aan het notitieblok. Het menu Delen wordt gesloten.

Een pagina via e-mail verzenden

Als u maar één pagina in uw notitieblok aan anderen wilt laten zien, kunt u deze als bijlage via Outlook voor Android verzenden.

 1. Open in OneNote de pagina van het notitieblok die u per e-mail wilt verzenden.

 2. Swipe naar links totdat u 'More options button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Share page' hoort en dubbeltik op het scherm. Het dialoogvenster Delen als wordt geopend.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de pagina als een PDF-bijlage wilt delen in een e-mail, swipet u naar rechts totdat u 'PDF' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u de pagina als tekst zonder opmaak wilt delen in de hoofdtekst van de e-mail, swipet u naar rechts totdat u 'Plain text' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Swipe naar rechts totdat u 'Outlook' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Erwordt een nieuw bericht geopend in Outlook voor Android met de focus in het veld Aan. U hoort: 'Editing, To, field'.

  .

 5. Typ het e-mailadres van de geadresseerde met behulp van het schermtoetsenbord.

  Opmerking: In het veld Onderwerp wordt automatisch de titel van de pagina weergegeven.

 6. Om het e-mailbericht te verzenden, swipet u naar links totdat u 'Send' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Zie Een e-mail maken en verzenden voor meer informatie over het opstellen en verzenden van een e-mailbericht in Outlook voor Android.

 7. De e-mail wordt verzonden, Outlook wordt gesloten en de focus wordt verplaatst naar de paginaweergave in OneNote.

Een koppeling naar een notitieblok opvragen

Als de OneDrive-app op uw telefoon is geïnstalleerd, kunt u het notitieblok ook delen met uw collega's in plaats van uitnodigingen te versturen. Dit kan door per e-mail of chatbericht een koppeling naar het notitieblok te verzenden.

 1. Ga in OneDrive naar het notitieblok dat u wilt delen. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'File commands button'. Dubbeltik op het scherm om het menu te openen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Share menu button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Share' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Delen wordt geopend.

 4. De standaardinstelling is dat er een koppeling wordt gegenereerd waarmee uw notitieblok kan worden weergegeven en bewerkt. Als u een koppeling naar uw notitieblok wilt delen waarmee het notitieblok alleen kan worden weergegeven, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Drop-down list, People within Microsoft can edit'. Dubbeltik op het scherm en swipe vervolgens naar rechts totdat u dit hoort: 'People within Microsoft can view'. Dubbeltik op het scherm om deze optie te selecteren.

 5. Als u een koppeling om te delen wilt maken en kopiëren naar het Klembord, swipet u naar rechts totdat u hoort 'Copy link'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Het menu Delen wordt gesloten, de koppeling wordt gekopieerd naar het Klembord en u kunt deze plakken in een e-mail of chatbericht dat u naar uw medeauteur verzendt.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik OneNote voor Windows 10 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om uw notitieblokken te delen en efficiënt samen te werken met collega's. U kunt ook kopieën maken van bepaalde notities en deze vervolgens delen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over sneltoetsen vindt u in Sneltoetsen in OneNote voor Windows 10.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

OneNote openen

 1. Zorg dat u bent aangemeld bij uw Microsoft-account op uw apparaat.

 2. Druk op de Windows-logotoets en typ "onenote" om OneNote te openen. Druk vervolgens op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: "OneNote. Vertrouwde Microsoft Store-app". Druk vervolgens op Enter.

Een notitieblok delen

Wanneer u een nieuw notitieblok maakt, slaat OneNote voor Windows 10 dit automatisch op in OneDrive. U hoeft dus slechts het notitieblok te selecteren dat u wilt delen en personen uit te nodigen om eraan te werken.

 1. Zorg ervoor dat het notitieblok dat u wilt delen, is geopend in de bewerkingsmodus.

 2. Als u een notitieblok wilt openen, drukt u op Ctrl+G om notitiebloknavigatie te openen.

 3. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om naar het notitieblok te gaan dat u wilt openen. Wanneer u het juiste notitieblok hebt gevonden, drukt u op Esc. Het notitieblok wordt geopend.

 4. Druk op Alt+H om het notitieblok te delen. In Verteller hoort u: “Selected, Home tab item.” In JAWS hoort u: “Home tab.” Druk op Tab tot u het volgende hoort: “Share button.” Druk op de spatiebalk om de knop te selecteren. Het tabblad Delen wordt geopend. In Verteller hoort u: “Send a copy hyperlink.” In JAWS hoort u: “Send a copy hyperlink.”

 5. Als u mensen wilt uitnodigen om samen te werken via e-mail, drukt u op Tab, en gebruikt u de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u hoort “This notebook” en de naam van het notitieblok. Druk op de spatiebalk om de knop te selecteren.

 6. Druk op Tab. U hoort het volgende in Verteller: “Type email addresses, editing.” In JAWS hoort u: “Type email addresses, edit. Type in text.”

 7. Typ het e-mailadres van degene die u wilt uitnodigen.

 8. De standaardinstelling is dat uitgenodigde personen uw presentatie kunnen bewerken. Als u wilt dat ze de presentatie alleen kunnen bekijken, drukt u op Tab. In Verteller hoort u: “Can edit”. In JAWS hoort u: “Combo box. Can Edit”. Druk tweemaal op de pijl-omlaag. U hoort: “Can view”. Druk vervolgens op Enter.

 9. Druk op Tab totdat u 'Knop Delen' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk om het notitieblok te delen.

 10. Als u wilt stoppen met het delen van het notitieblok met iemand, opent u het tabblad Delen en drukt u op Tab totdat u de naam hoort van een van de personen waarmee het notitieblok is gedeeld. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om te navigeren naar de persoon met wie u niet langer wilt delen. Druk op de spatiebalk en vervolgens op Tab totdat u hoort: “Stop sharing button.” Druk op de spatiebalk om het delen te stoppen.

Een pagina delen

Soms wilt u alleen een specifieke gedeelte van uw notities delen. Als u dat wilt doen, kunt u een koppeling voor delen van een pagina in een notitieblok maken.

Opmerking: Als u een werk- of schoolaccount hebt, kan het zijn dat u pagina's niet kunt delen. Gebruik in dat geval een Microsoft-account.

 1. Zorg ervoor dat de pagina die u wilt delen actief is. U kunt alleen een koppeling voor delen maken voor de huidige pagina in uw notitieblok.

 2. Als u een specifieke pagina wilt openen, drukt u op Ctrl+Shift+G om sectienavigatie te openen. Druk op Tab totdat u de naam van een sectie hoort. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om naar de sectie te gaan die u wilt delen.

 3. Druk op Ctrl+Alt+G om paginanavigatie te openen. U hoort de naam van een pagina. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om naar de pagina te gaan die u wilt delen. Wanneer u de gewenste pagina hebt gevonden, drukt u op de spatiebalk om de pagina te openen in de bewerkingsmodus.

 4. Druk op Alt+H om de pagina te delen. In Verteller hoort u: “Selected, Home tab item.” In JAWS hoort u: “Home tab.” Druk op Tab tot u het volgende hoort: “Share button.” Druk op de spatiebalk om de knop te selecteren. Het tabblad Delen wordt geopend. In Verteller hoort u: “Send a copy hyperlink.” In JAWS hoort u: “Send a copy hyperlink.”

 5. Als u een koppeling voor delen naar de pagina wilt maken, drukt u op Tab en gebruikt u de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u hoort “This page” en de paginatitel. Druk op de spatiebalk om de knop te selecteren.

 6. Druk op Tab. U hoort: “Create button.” Druk op de spatiebalk om de koppeling te maken.

 7. Als u de koppeling wilt kopiëren, drukt u op Tab tot u “copy button” hoort. Druk op de spatiebalk om te kopiëren.

  Opmerking: Personen die de koppeling ontvangen, kunnen de pagina alleen weergeven.

 8. Als u het delen van de pagina wilt stoppen, opent u het tabblad Delen en drukt u op Tab totdat u hoort: “Anyone with the link can view the page.” Druk op de spatiebalk. U hoort: “Stop sharing button.” Druk op de spatiebalk om te selecteren.

Een kopie per e-mail verzenden

Met OneNote voor Windows 10 kunt u gemakkelijk een kopie van uw notities e-mailen.

 1. Zorg ervoor dat de pagina die u wilt delen actief is in de bewerkingsmodus.

 2. Druk op Alt+H om een kopie van de pagina te verzenden. U hoort het volgende in Verteller: “Selected, Home tab item.” In JAWS hoort u: “Home tab.” Druk op Tab tot u het volgende hoort: “Share button.” Druk op de spatiebalk om de knop te selecteren. Het tabblad Delen wordt geopend. In Verteller hoort u: “Send a copy hyperlink.” In JAWS hoort u: “Send a copy hyperlink.”

 3. Druk op de spatiebalk om de knop te selecteren. U hoort het volgende in Verteller: “Share window.” In JAWS hoort u: “Share, app list.”

 4. Als u de kopie per e-mail wilt verzenden, drukt u herhaaldelijk op de toets pijl-omlaag tot u hoort: “Mail.” Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 5. De Mail voor Windows 10-app wordt geopend met de focus in het veld Aan, waarin u de e-mailadressen kunt typen van de mensen aan wie u de kopie wilt verzenden. Raadpleeg Een schermlezer gebruiken om een nieuw e-mailbericht te schrijven en te verzenden in Mail voor Windows 10 voor meer informatie over het verzenden van een e-mailbericht met een schermlezer.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Sneltoetsen in OneNote voor Windows 10

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik OneNote Online in combinatie met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om uw notitieblokken te delen en efficiënt samen te werken met collega's.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen in OneNote Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u OneNote Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat OneNote Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in OneNote Online.

In dit onderwerp

Een notitieblok delen

Selecteer het notitieblok dat u wilt delen en nodig de personen uit met wie u aan het notitieblok wilt samenwerken.

 1. Zorg ervoor dat het notitieblok dat u wilt delen, is geopend in OneNote Online.

 2. Druk op Ctrl+F6. U hoort: “List of Microsoft services button.”

 3. Druk op Tab totdat u 'Knop Delen' hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort 'Dialoogvenster Delen', gevolgd door uw accountnaam en 'Focus op Geef namen of e-mailadressen op, bewerken'.

 4. Typ de namen of e-mailadressen van de mensen die u wilt uitnodigen, gescheiden door komma's.

 5. Druk op Tab. U hoort: 'Kan bewerken, bewerkbare keuzelijst met invoervak'. Als u wilt dat medewerkers het notitieblok alleen kunnen weergeven, drukt u op Alt+Pijl-omlaag en vervolgens nogmaals op Pijl-omlaag totdat u hoort: 'Kan weergeven'. Druk op Enter om de optie te selecteren.

 6. Druk op Tab. U hoort: 'Voeg een persoonlijk bericht aan deze uitnodiging toe (optioneel)', punt, bewerken'. Als u een bericht aan uw uitnodiging wilt toevoegen, kunt u het nu schrijven.

 7. Druk op Alt+S om het notitieblok te delen.

Een koppeling naar een notitieblok opvragen

In plaats van uitnodigingen te verzenden vanuit OneNote Online, kunt u ook per e-mail of chatbericht een koppeling naar uw collega's verzenden.

 1. Zorg ervoor dat het notitieblok dat u wilt delen, is geopend in OneNote Online.

 2. Druk op Ctrl+F6. U hoort: “List of Microsoft services button.”

 3. Druk op Tab totdat u 'Knop Delen' hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort 'Dialoogvenster Delen', gevolgd door uw accountnaam en 'Focus op Geef namen of e-mailadressen op, bewerken'.

 4. Druk op Tab totdat u "Get a link, link" hoort en druk op Enter.

 5. U hoort 'Koppeling bewerken - organisatieaccount is vereist'. Als u de koppeling wilt wijzigen in een beperkte koppeling of koppeling voor alleen weergeven, drukt u op Enter, gebruikt u de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om de gewenste optie te vinden, en drukt u op Enter om uw selectie te bevestigen.

  Tip: Koppelingen voor weergeven en bewerken kunnen worden geopend door iedereen met een account binnen uw organisatie. Beperkte koppelingen kunnen alleen worden geopend door specifieke personen.

 6. Druk op Tab. De schermlezer leest het adres van de koppeling op. Druk op Ctrl+C om de koppeling naar het klembord te kopiëren en kopieer de koppeling vervolgens naar het e-mail- of chatbericht dat u stuurt naar de mensen met wie u werkt.

 7. Druk na het kopiëren van de koppeling op Alt+C om het dialoogvenster te sluiten.

Aanwezigheid van medewerkers controleren

Met OneNote Online kunt u controleren of andere personen tegelijk aan het notitieblok werken.

 1. Open een gedeeld notitieblok in OneNote Online en druk op Ctrl+F6 totdat u hoort: "Tabbladitem Start."

 2. Druk op Tab totdat u 'Feedback geven aan Microsoft, knop' hoort en druk vervolgens nogmaals op Tab om te zien of uw medeauteurs op dit moment het notitieblok weergeven.

  • Als een medewerker het notitieblok weergeeft, hoort u zijn of haar naam, gevolgd door 'Is ook hier, knop, samengevouwen'. Als u op Enter drukt, leest de schermlezer welk deel uw medeauteur weergeeft, bijvoorbeeld 'Deze pagina'.

  • Als niemand anders het notitieblok weergeeft, hoort u: "It's just you here now, button collapsed, disabled".

 3. Als u wilt terugkeren naar het tekstgedeelte van uw notitieblok, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Bewerkbaar gebied, bewerken' hoort.

Tip: Als u naast het tekstgebied gegevens over auteurs wilt weergeven, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Item op tabblad Start' hoort. Druk vervolgens op W. U hoort: 'Geselecteerd, item op tabblad Weergeven'. Druk op S om de gegevens over auteurs weer te geven.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Toetsenbordsneltoetsen in OneNote Online

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×