Een schermlezer gebruiken om met weergaven te werken in Project

Een schermlezer gebruiken om met weergaven te werken in Project

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Project 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de juiste weergave van uw planning te kiezen. Als u de juiste weergave gebruikt voor het juiste doel, kunt u gemakkelijker uw project op schema houden.

Om te bepalen welke weergave het beste aansluit bij uw behoeften, bekijkt u eerst welke gegevens u wilt controleren (taak-, resource- of toewijzingsgegevens) en besluit u welke indeling u wilt gebruiken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Project 2016 voor sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Schakelen tussen weergaven

Als u tussen verschillende weergaven wilt schakelen, selecteert en opent u een weergave met de volgende sneltoetsen:

Handeling

Sneltoets

De weergave Gantt-diagram selecteren en openen.

Alt+W, G, G

De weergave Taakgebruik selecteren en openen.

Alt+W, K, K

De weergave Teamplanner selecteren en openen.

Alt+W, P, P

De weergave Resourceblad selecteren en openen.

Alt+W, S, S

Weergave Tijdlijn

In de weergave Tijdlijn krijgt u een momentopname van belangrijke taken en mijlpalen die u bijvoorbeeld kunt presenteren in een statusrapport of vergadering. U kunt de inhoud van de weergave Tijdlijn verplaatsen naar een PowerPoint-dia of deze afdrukken of e-mailen.

De weergave Tijdlijn kan worden geopend als onderdeel van de andere weergaven of in een afzonderlijk venster. Als de tijdlijn deel uitmaakt van de andere weergaven, wordt deze standaard bovenaan de weergave weergegeven.

Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in deze weergave:

Handeling

Sneltoets

De tijdlijn in- en uitschakelen.

Alt+W, TL

Schakelen tussen de hoofdweergave en de tijdlijn. Druk op F6 tot u de gewenste weergave hoort.

F6 of Shift+F6

De weergave Tijdlijn openen in een afzonderlijk venster.

Alt+W, OT, L

Bladeren door de elementtypen in de tijdlijn: taakbalk, mijlpaal, bijschrift en tijdlijnbalk, waarbij het eerste element van het desbetreffende type is geselecteerd.

Tab of pijl-omlaag

Bladeren door de elementtypen in de omgekeerde volgorde.

Shift+Tab, pijl-omhoog

Naar het volgende of vorige item van dat type gaan, bijvoorbeeld naar de volgende mijlpaal.

Pijl-links of pijl-rechts

Het dialoogvenster Taakgegevens openen.

Shift+F2

Weergave Gantt-diagram

Gebruik de weergave Gantt-diagram om een overzicht van de huidige status en de voortgang van het project te bekijken. In deze weergave kunt u ook zien hoe taken aan elkaar zijn gerelateerd.

Als de tijdlijn is ingeschakeld, wordt deze bovenaan het venster weergegeven. Onder de tijdlijn is het hoofdinhoudsgebied onderverdeeld in twee deelvensters. Links ziet u de invoerspreadsheet, waarin u de modus, naam, duur en begin- en einddatums van de taak en de voorafgaande taken kunt definiëren. Rechts ziet u het staafdiagram met de gegevens van de spreadsheet in voortgangsblokken en afhankelijkheidslijnen.

Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in deze weergave:

Handeling

Sneltoets

Navigeren tussen de kolommen en rijen in de spreadsheet.

Tab, Shift+Tab of de pijltoetsen

Het dialoogvenster Taakgegevens openen.

Shift+F2

Weergave Taakgebruik

In de weergave Taakgebruik kunt u toewijzingen invoeren, bewerken en controleren op taak.

Als de tijdlijn is ingeschakeld, wordt deze bovenaan het venster weergegeven. Onder de tijdlijn is het hoofdinhoudsgebied onderverdeeld in twee deelvensters. In het spreadsheetvenster aan de linkerkant wordt elke taak vermeld met de toegewezen resources ingesprongen eronder. Het roostervenster aan de rechterkant bevat gegevens, zoals werk of kosten voor de taak, en de toewijzing wordt weergegeven op basis van de tijdschaal, bijvoorbeeld per dag of per week.

Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in deze weergave:

Handeling

Sneltoets

Navigeren tussen de kolommen en rijen in de spreadsheet.

Tab, Shift+Tab of de pijltoetsen

Het dialoogvenster Taakgegevens openen.

Shift+F2

Naar het roostervenster gaan.

F6

Weergave Teamplanner

Gebruik de weergave Teamplanner om taken te controleren vanuit het perspectief van de persoon die hieraan werkt en een overzicht te krijgen van de planning.

Als de tijdlijn is ingeschakeld, wordt deze bovenaan het venster weergegeven. Onder de tijdlijn is het hoofdinhoudsgebied onderverdeeld in drie deelvensters. De spreadsheet aan de linkerkant bevat de resourcenamen en alle niet-geplande taken. Rechts ziet u het agendavenster. Onderaan het venster ziet u een deelvenster met niet-toegewezen taken.

Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in deze weergave:

Handeling

Sneltoets

Navigeren tussen de kolommen en rijen in de spreadsheet.

Tab, Shift+Tab of de pijltoetsen

Een resourcerij of groeperingsrij uitvouwen of samenvouwen.

Alt+Shift+plusteken (+) of Alt+Shift+minteken (-)

Door de tijdschaal schuiven.

Alt+pijl-links of pijl-rechts

Het dialoogvenster Taakgegevens openen.

Enter (in een taak)

Taken verplaatsen.

Ctrl+pijltoetsen

Weergave Resourceblad

Gebruik de weergave Resourceblad als u resourcegegevens voor het project wilt invoeren, bewerken of controleren in een spreadsheet.

Als de tijdlijn is ingeschakeld, wordt deze bovenaan het venster weergegeven. Onder de tijdlijn neemt de spreadsheet met bijvoorbeeld resources, kosten en standaardtarieven, de meeste ruimte in beslag in het hoofdinhoudsgebied.

Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in deze weergave:

Handeling

Sneltoets

Navigeren tussen de kolommen en rijen in de spreadsheet.

Tab, Shift+Tab of de pijltoetsen

Het dialoogvenster Resourcegegevens openen.

Shift+F2

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project

Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project

Sneltoetsen voor Project 2016

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Gebruik Project Online met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de juiste weergave van uw planning te kiezen. Als u de juiste weergave gebruikt voor het juiste doel, kunt u het project makkelijker volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Project Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Project Online gebruikt, is het raadzaam Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Project Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Project Online.

In dit onderwerp

De weergave op de pagina Project wijzigen

 1. Druk in de weergave Projecten op Ctrl+F6 om naar een tabblad te gaan. Druk indien nodig op de Tab-toets of op Shift+Tab totdat u 'Projecten, Projectencentrum, hulpmiddelen, groep, tabblad 2 van 2, koppeling' hoort en druk op Enter.

 2. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u 'Beeld, knop' hoort. Druk op de spatiebalk om de lijst met beschikbare weergaven te openen.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag om door de weergaven te navigeren. Druk op Enter om een weergave te selecteren.

De weergave op de pagina Planning wijzigen

 1. Druk op de pagina Planning pagina van uw project op Ctrl+F6 om naar een tabblad te gaan. Druk indien nodig op de Tab-toets of op Shift+Tab totdat u 'Taken, Planning, hulpmiddelen, groep, tabblad 4 van 5' hoort en druk op Enter.

 2. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u 'Beeld, knop' hoort. Druk op de spatiebalk om de lijst met beschikbare weergaven te openen.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag om door de weergaven te navigeren. Druk op Enter om een weergave te selecteren.

De indeling wijzigen

U kunt aangeven hoe de gegevens moeten worden weergegeven. Zo kunt u een Gantt-diagram weergeven of verbergen, de gegevens presenteren in een tijdgebonden weergave of in een tabel met de indeling Blad.

 1. Als u de indeling wilt wijzigen in de weergave Taken, drukt u op Ctrl+F6 om naar een tabblad te gaan. Druk indien nodig op de Tab-toets of op Shift+Tab totdat u 'Taken, tabblad' hoort en druk op Enter.

 2. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u 'Indeling, knop' hoort en druk op de spatiebalk. De lijst met opties wordt geopend.

 3. Om te kiezen tussen Gantt-diagram, Tijdgebonden gegevens en Blad, drukt u op de pijl-omlaag totdat u bij de gewenste optie bent en drukt u op Enter om deze te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project

Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project

Basistaken met een schermlezer in Project

Toetsenbordsneltoetsen in Project Online

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×