Een schermlezer gebruiken om met weergaven te werken in Project 2016

Een schermlezer gebruiken om met weergaven te werken in Project 2016

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Project 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de juiste weergave van uw planning te kiezen. Als u de juiste weergave gebruikt voor het juiste doel, kunt u gemakkelijker uw project op schema houden.

Om te bepalen welke weergave het beste aansluit bij uw behoeften, bekijkt u eerst welke gegevens u wilt controleren (taak-, resource- of toewijzingsgegevens) en besluit u welke indeling u wilt gebruiken.

Notities : 

  • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

  • Ga naar Sneltoetsen voor Project 2016 voor sneltoetsen.

  • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

  • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

  • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Schakelen tussen weergaven

Als u tussen verschillende weergaven wilt schakelen, selecteert en opent u een weergave met de volgende sneltoetsen:

Handeling

Sneltoets

De weergave Gantt-diagram selecteren en openen.

Alt+W, G, G

De weergave Taakgebruik selecteren en openen.

Alt+W, K, K

De weergave Teamplanner selecteren en openen.

Alt+W, P, P

De weergave Resourceblad selecteren en openen.

Alt+W, S, S

Weergave Tijdlijn

In de weergave Tijdlijn krijgt u een momentopname van belangrijke taken en mijlpalen die u bijvoorbeeld kunt presenteren in een statusrapport of vergadering. U kunt de inhoud van de weergave Tijdlijn verplaatsen naar een PowerPoint-dia of deze afdrukken of e-mailen.

De weergave Tijdlijn kan worden geopend als onderdeel van de andere weergaven of in een afzonderlijk venster. Als de tijdlijn deel uitmaakt van de andere weergaven, wordt deze standaard bovenaan de weergave weergegeven.

Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in deze weergave:

Handeling

Sneltoets

De tijdlijn in- en uitschakelen.

Alt+W, TL

Schakelen tussen de hoofdweergave en de tijdlijn. Druk op F6 tot u de gewenste weergave hoort.

F6 of Shift+F6

De weergave Tijdlijn openen in een afzonderlijk venster.

Alt+W, OT, L

Bladeren door de elementtypen in de tijdlijn: taakbalk, mijlpaal, bijschrift en tijdlijnbalk, waarbij het eerste element van het desbetreffende type is geselecteerd.

Tab of pijl-omlaag

Bladeren door de elementtypen in de omgekeerde volgorde.

Shift+Tab, pijl-omhoog

Naar het volgende of vorige item van dat type gaan, bijvoorbeeld naar de volgende mijlpaal.

Pijl-links of pijl-rechts

Het dialoogvenster Taakgegevens openen.

Shift+F2

Weergave Gantt-diagram

Gebruik de weergave Gantt-diagram om een overzicht van de huidige status en de voortgang van het project te bekijken. In deze weergave kunt u ook zien hoe taken aan elkaar zijn gerelateerd.

Als de tijdlijn is ingeschakeld, wordt deze bovenaan het venster weergegeven. Onder de tijdlijn is het hoofdinhoudsgebied onderverdeeld in twee deelvensters. Links ziet u de invoerspreadsheet, waarin u de modus, naam, duur en begin- en einddatums van de taak en de voorafgaande taken kunt definiëren. Rechts ziet u het staafdiagram met de gegevens van de spreadsheet in voortgangsblokken en afhankelijkheidslijnen.

Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in deze weergave:

Handeling

Sneltoets

Navigeren tussen de kolommen en rijen in de spreadsheet.

Tab, Shift+Tab of de pijltoetsen

Het dialoogvenster Taakgegevens openen.

Shift+F2

Weergave Taakgebruik

In de weergave Taakgebruik kunt u toewijzingen invoeren, bewerken en controleren op taak.

Als de tijdlijn is ingeschakeld, wordt deze bovenaan het venster weergegeven. Onder de tijdlijn is het hoofdinhoudsgebied onderverdeeld in twee deelvensters. In het spreadsheetvenster aan de linkerkant wordt elke taak vermeld met de toegewezen resources ingesprongen eronder. Het roostervenster aan de rechterkant bevat gegevens, zoals werk of kosten voor de taak, en de toewijzing wordt weergegeven op basis van de tijdschaal, bijvoorbeeld per dag of per week.

Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in deze weergave:

Handeling

Sneltoets

Navigeren tussen de kolommen en rijen in de spreadsheet.

Tab, Shift+Tab of de pijltoetsen

Het dialoogvenster Taakgegevens openen.

Shift+F2

Naar het roostervenster gaan.

F6

Weergave Teamplanner

Gebruik de weergave Teamplanner om taken te controleren vanuit het perspectief van de persoon die hieraan werkt en een overzicht te krijgen van de planning.

Als de tijdlijn is ingeschakeld, wordt deze bovenaan het venster weergegeven. Onder de tijdlijn is het hoofdinhoudsgebied onderverdeeld in drie deelvensters. De spreadsheet aan de linkerkant bevat de resourcenamen en alle niet-geplande taken. Rechts ziet u het agendavenster. Onderaan het venster ziet u een deelvenster met niet-toegewezen taken.

Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in deze weergave:

Handeling

Sneltoets

Navigeren tussen de kolommen en rijen in de spreadsheet.

Tab, Shift+Tab of de pijltoetsen

Een resourcerij of groeperingsrij uitvouwen of samenvouwen.

Alt+Shift+plusteken (+) of Alt+Shift+minteken (-)

Door de tijdschaal schuiven.

Alt+pijl-links of pijl-rechts

Het dialoogvenster Taakgegevens openen.

Enter (in een taak)

Taken verplaatsen.

Ctrl+pijltoetsen

Weergave Resourceblad

Gebruik de weergave Resourceblad als u resourcegegevens voor het project wilt invoeren, bewerken of controleren in een spreadsheet.

Als de tijdlijn is ingeschakeld, wordt deze bovenaan het venster weergegeven. Onder de tijdlijn neemt de spreadsheet met bijvoorbeeld resources, kosten en standaardtarieven, de meeste ruimte in beslag in het hoofdinhoudsgebied.

Gebruik de volgende sneltoetsen om te navigeren in deze weergave:

Handeling

Sneltoets

Navigeren tussen de kolommen en rijen in de spreadsheet.

Tab, Shift+Tab of de pijltoetsen

Het dialoogvenster Resourcegegevens openen.

Shift+F2

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project 2016

Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project 2016

Sneltoetsen voor Project 2016

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Informatie over het navigeren in Project 2016 met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×