Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

U kunt PowerPoint met uw toetsenbord een schermlezer gebruiken om dia's in uw presentatie toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken. We hebben dit getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze de gangbare toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen. Ook leert u hoe u de grootte en de afdrukstand van de dia's kunt wijzigen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een nieuwe dia toevoegen

U kunt makkelijk nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of een nieuwe sjabloonindeling.

Een nieuwe dia toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia

In een nieuwe presentatie wordt de titeldia automatisch toegevoegd. U kunt de nieuwe dia toevoegen op basis van de indeling van de vorige dia.

 1. Druk op CTRL + M. U hoort ' dia ', gevolgd door het aantal dia's en de plaats van de nieuwe dia in de lijst, en ' geselecteerd '.

Een nieuwe dia toevoegen op basis van de indeling van een sjabloon

 1. Druk in de weergave normaal op ALT + H, I. U hoort de titel van de eerste dia-indeling. Met JAWS hoort u: ' menubalk, Office-thema ' verlaten, gevolgd door het nummer van de huidige dia.

 2. Druk op de tab-toets totdat u de gewenste dia-indeling hoort en druk op ENTER. U hoort het nummer van de nieuwe dia. Met JAWS hoort u: "Enter, no Selection."

  De focus wordt verplaatst naar het deelvenster met de dia's.

Een dia verwijderen

 1. Druk in het deelvenster met miniaturen op de toets pijl-omhoog of-omlaag tot u het nummer hoort van de dia die u wilt verwijderen.

 2. Druk op Delete. U hoort het nummer van de huidige dia en de plaats hiervan in de lijst, gevolgd door ' geselecteerd '. Met JAWS hoort u: "Enter, menu's, geen selectie".

De volgorde van dia's wijzigen

U kunt de dia's opnieuw rangschikken door de dia uit de oude positie te knippen en op de nieuwe positie te plakken.

 1. Druk in het deelvenster met miniaturen op de toets pijl-omhoog of-omlaag tot u het nummer hoort van de dia die u wilt verplaatsen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op Ctrl + pijl-omhoog om de dia omhoog te verplaatsen in de lijst met dia's. U hoort het nieuwe nummer van de dia in de lijst.

  • Druk op Ctrl + pijl-omlaag om de dia in de lijst met dia's te verplaatsen. U hoort het nieuwe nummer van de dia in de lijst.

  • Druk op Ctrl+Shift+Pijl-omhoog als u de dia naar het begin van de presentatie wilt verplaatsen.

  • Druk op Ctrl+Shift+Pijl-omlaag als u de dia naar het eind van de presentatie wilt verplaatsen.

Dia's in secties onderverdelen

Als u dia's op zinvolle wijze wilt rangschikken, kunt u ze in secties onderverdelen. Als u bijvoorbeeld met anderen aan een presentatie werkt, kunt u elke collega een sectie toewijzen.

De secties worden weergegeven en aangekondigd in het deelvenster met miniaturen van de weergave normaal en in de weergave Diasorteerder . De persoon wordt niet weergegeven of aangekondigd in de weergave Diavoorstelling .

 1. Druk in het deelvenster met miniaturen op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de dia hoort waarvan u de eerste dia in een sectie wilt maken.

 2. Druk op ALT + H, T1. U hoort: "sectie toevoegen."

 3. Druk op ENTER om een naamloze sectie toe te voegen. U hoort: ' naam van sectie wijzigen. '

 4. Typ de nieuwe naam voor de sectie en druk op ENTER.

 5. Verplaats dia's onder de juiste secties volgens de aanwijzingen in de volgorde van dia's wijzigen.

  Als u Verteller de sectienamen wilt laten uitspreken, drukt u in het deelvenster Miniaturen op de toets Pijl-omhoog of -omlaag. JAWS kondigt de sectienamen niet aan.

De afdrukstand van alle dia's in een presentatie wijzigen

U kunt de afdrukstand van de hele verzameling dia's wijzigen van liggend in staand of omgekeerd.

 1. Druk in de weergave normaal op Alt + G, S, C. Het venster diagrootte wordt geopend.

 2. Druk in het venster diagrootte op de tab-toets totdat u ' Dia's, geselecteerd ' hoort, gevolgd door de afdrukstand van de huidige dia, bijvoorbeeld ' liggend '.

  Met JAWS hoort u: ' afdrukstand, dia's <geselecteerde optie>, keuzerondje gecontroleerd '.

  Tip: Als u in Verteller wilt luisteren naar en navigeren door de opties in het venster diagrootte , kunt u ook op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag drukken.

 3. Als u de afdrukstand wilt wijzigen, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag. U hoort de geselecteerde afdrukstand.

 4. Wanneer u klaar bent met de selectie, drukt u op ENTER. U hoort: 'Microsoft PowerPoint-venster, knop.' Er wordt een bevestigingsvenster geopend.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' maximaliseren ' om de grootte van uw inhoud te maximaliseren. Als u veel inhoud op een dia hebt, is de tekst mogelijk niet op de dia passen wanneer u deze optie gebruikt.

  • Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' passend maken ' om de inhoud passend te maken voor de dia. Met deze optie kunt u het lettertype van de tekstinhoud kleiner maken, zodat alles op de dia past.

 6. Druk op Enter. De focus wordt naar het deelvenster Miniaturen verplaatst.

De grootte van dia’s wijzigen

Als u de diagrootte wilt wijzigen, kunt u kiezen tussen twee standaardgrootten, Standaard (4:3) en Breedbeeld (16:9). U kunt de diagrootte ook aanpassen.

De diagrootte wijzigen van breedbeeld naar standaard of omgekeerd

 1. Druk in de weergave normaal op Alt + G, S. U hoort het eerste item in het menu diagrootte . Met JAWS hoort u: ' Lower Ribbon, customized Group box. '

 2. Voer in het menu Diagrootte een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de standaardgrootte wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: ' standaard '.

  • Als u de breedbeeld grootte wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: ' breedbeeld. '

 3. Druk op Enter. U hoort: 'Microsoft PowerPoint-venster, knop.' Er wordt een bevestigingsvenster geopend.

 4. Voer in het venster Microsoft PowerPoint een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' maximaliseren ' om de grootte van uw inhoud te maximaliseren. Als u veel inhoud op een dia hebt, is de tekst mogelijk niet op de dia passen wanneer u deze optie gebruikt.

  • Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' passend maken ' om de inhoud passend te maken voor de dia. Met deze optie kunt u het lettertype van de tekstinhoud kleiner maken, zodat alles op de dia past.

 5. Druk op Enter. De focus wordt naar het deelvenster Miniaturen verplaatst.

De grootte van dia’s aanpassen

De grootte van uw dia's kan worden aangepast, zodat u aangepaste formaten kunt gebruiken voor verschillende scherm- of papiergrootten.

 1. Druk in de weergave normaal op Alt + G, S, C. Het venster diagrootte wordt geopend.

 2. Als u in het venster diagrootte de grootte van uw dia's wilt wijzigen, selecteert u de doelindeling van uw presentatie of stelt u de hoogte, breedte en de afdrukstand in voor de presentatie:

  • Als u de doelindeling van de presentatie wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' Diaformaat aanpassen aan '. Druk op de toets Pijl-omlaag om het vervolgkeuzemenu uit te vouwen. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort, en druk vervolgens op ENTER.

  • Voor het instellen van de breedte en hoogte:

   • Als u de breedte van een dia wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' breedte '. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste waarde hoort, of typ een waarde.

   • Als u de hoogte van de dia wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' hoogte '. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste waarde hoort, of typ een waarde.

  Tip: Als u in Verteller wilt luisteren naar en navigeren door de opties in het venster diagrootte , kunt u ook op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag drukken.

 3. Wanneer u klaar bent met de selectie, drukt u op ENTER. U hoort: 'Microsoft PowerPoint-venster, knop.' Er wordt een bevestigingsvenster geopend.

 4. Voer in het venster Microsoft PowerPoint een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de grootte van uw inhoud wilt maximaliseren, drukt u op de tab-toets totdat u ' maximaliseren ' hoort. Als u veel inhoud op een dia hebt, is de tekst mogelijk niet op de dia passen wanneer u deze optie gebruikt.

  • Als u de inhoud wilt aanpassen aan de nieuwe dia, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' passend maken '. Met deze optie kunt u het lettertype van de tekstinhoud kleiner maken, zodat alles op de dia past.

 5. Druk op Enter. De focus wordt naar het deelvenster Miniaturen verplaatst.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in PowerPoint

Gebruik PowerPoint met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om dia's in uw presentaties toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken. U kunt ook de grootte en de afdrukstand van de dia's wijzigen.

In het volgende worden de taken uitgevoerd in de weergave normaal in PowerPoint. Druk op Command+1 om naar de weergave Normaal te gaan.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een nieuwe dia toevoegen

U kunt makkelijk nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of een nieuwe sjabloonindeling.

Een nieuwe dia toevoegen op basis van de huidige dia

 1. Als u in uw PowerPoint-diapresentatie een nieuwe dia wilt toevoegen op basis van de indeling van de vorige dia, drukt u op Command + Shift + N. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'New slide' en de dia wordt toegevoegd.

  Tip: Als u huidige dia wilt dupliceren, drukt u op Command+Shift+D.

Een nieuwe dia toevoegen op basis van de indeling van een sjabloon

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot u op een tabblad komt. U komt terecht op het tabblad dat momenteel is geselecteerd. Indien nodig, drukt u op de pijl-links totdat u VoiceOver het tabblad Start hoort aankondigen. Druk op Control+Optie+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk in het tabblad Start één keer op pijl-omlaag om naar het lint te navigeren.

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar het lint te gaan.

 4. Druk herhaaldelijk op pijl-rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'New Slide, menu button.'

 5. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'New slide, window. New slide, gallery.'

 6. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar de galerie te gaan.

 7. Druk op de pijltoetsen om tussen de items te navigeren. VoiceOver kondigt de items aan wanneer u verplaatst.

 8. Druk op Enter om een indeling te selecteren. De dia wordt toegevoegd aan uw diaserie.

Een dia verwijderen

 1. Druk op Command+1 om naar de weergave Normaal te gaan.

 2. Druk op F6 tot VoiceOver aankondigt: 'Thumbnail pane, list, 1 item selected.'

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar het deelvenster Miniaturen te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In thumbnail pane, list, 1 item selected.'

 4. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u verplaatst.

 5. Wanneer u op de dia bent die u wilt verwijderen, drukt u op Delete. De dia wordt verwijderd.

De volgorde van dia's wijzigen

U kunt de dia's opnieuw rangschikken door een dia uit de huidige positie te knippen en op een nieuwe positie te plakken.

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot VoiceOver aankondigt: 'Thumbnail pane, list, 1 item selected.'

 2. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar het deelvenster Miniaturen te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In thumbnail pane, list, 1 item selected.'

 3. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u verplaatst.

 4. Wanneer u op de dia bent die u wilt verplaatsen, drukt u op Command+X om de dia uit te knippen.

 5. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u verplaatst.

 6. Wanneer u op de dia bent waar u de geknipte dia achter wilt plaatsen, drukt u op Command+V om deze te plakken.

Dia's in secties onderverdelen

U kunt dia's in zinvolle secties onderverdelen. Als u bijvoorbeeld met anderen aan een presentatie werkt, kunt u elke collega een sectie toewijzen.

De secties worden weergegeven en aangekondigd in het deelvenster met miniaturen van de weergave normaal en in de weergave Diasorteerder .

 1. In het deelvenster met miniaturen van de weergave Normaal, gaat u naar de eerste dia in de sectie.

 2. Druk herhaaldelijk op F6 tot u op een tabblad uitkomt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Start, drukt u op pijl-links totdat u deze hebt bereikt. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Home, tab, 1 of 8.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 3. Druk op pijl-omlaag om naar het lint te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Scroll area. You are currently on a scroll area.'

 4. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar het lint te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In scroll area, <the number of items>, <the name of the button where the focus is>.'

 5. Druk herhaaldelijk op pijl-rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Section, menu button.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen.

 6. Druk op Control+Option+spatiebalk om de optie Sectie toevoegen te selecteren.

 7. Typ de sectienaam en druk op Enter. De sectie is nu zichtbaar in het deelvenster miniaturen en VoiceOver leest de sectienaam voor wanneer u daarnaar navigeert in het deelvenster miniaturen.

De afdrukstand van de dia's in een verzameling dia’s wijzigen

PowerPoint dia's worden automatisch ingesteld op de afdrukstand liggend, maar u kunt de stand van de dia wijzigen in staand of omgekeerd.

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot u op een tabblad komt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Ontwerpen, drukt u op pijl-links of pijl-rechts totdat u deze hebt bereikt. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Design, tab, 3 of 8.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk op het tabblad ontwerpen herhaaldelijk op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' Slide Size, menu button '.

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Pressed Slide Size, menu button. You are currently on a gallery.'

 4. Om het menu te openen, drukt u op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In Slide Size, gallery, <het aantal items in het menu>, <de momenteel geselecteerde grootte>.'

 5. Druk op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' Page Setup. '

 6. Druk op Control+Option+spatiebalk. Het dialoogvenster Pagina-instelling opent.

 7. Druk op pijl-rechts totdat u op de optie gewenste oriëntatie staat, zoals 'Staande stand voor dia's' of 'Liggende stand voor dia's' en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om die te selecteren.

 8. Druk op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: "OK, standaardknop." Druk op Control+Option+spatiebalk om op de knop te drukken.

 9. Als de huidige inhoud niet past in de geselecteerde afdrukstand, wordt een dialoogvenster geopend waarin wordt gevraagd hoe u de schaal van de inhoud wilt aanpassen aan de geselecteerde afdrukstand:

  • Als u de schaal van de inhoud wilt verkleinen, drukt u op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' schaal omlaag, knop '. Met deze optie wordt de inhoud kleiner gemaakt en wordt mogelijk een kleiner lettertype gebruikt, zodat alles op de dia past.

  • Druk op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' knop omhoog schalen ' om de grootte van uw inhoud te maximaliseren. Als er veel inhoud op een dia staat, kan het zijn dat als u deze optie gebruikt, niet alle tekst erop past.

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

Formaat van de dia’s wijzigen

Als u de diagrootte wilt wijzigen, kunt u kiezen tussen twee standaardopties, Standaard (4:3) en Breedbeeld (16:9). U kunt de diagrootte ook aanpassen om perfect te passen.

De diagrootte wijzigen van breedbeeld naar standaard of omgekeerd

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot u op een tabblad komt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Ontwerpen, drukt u op pijl-links of pijl-rechts totdat u deze hebt bereikt. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Design, tab, 3 of 8.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk meermaals op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' Slide Size, menu button. '

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Pressed Slide Size, menu button. You are currently on a gallery.'

 4. Om het menu te openen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In Slide Size, gallery, <het aantal items in het menu>, <de momenteel geselecteerde grootte>.'

 5. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om te schakelen tussen de opties. De opties worden opgelezen door VoiceOver terwijl u beweegt.

 6. Als u een grootte wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 7. Als u naar een kleiner formaat converteert, krijgt u mogelijk een dialoogvenster waarin wordt gevraagd of u de schaal van de inhoud aan de geselecteerde grootte wilt aanpassen:

  • Als u de schaal van de inhoud wilt verkleinen, drukt u op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' schaal, standaardknop '. Met deze optie wordt de inhoud kleiner gemaakt en wordt mogelijk een kleiner lettertype gebruikt, zodat alles op de dia past.

  • Druk op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' knop niet schalen ' om de grootte van uw inhoud te maximaliseren. Als er veel inhoud op een dia staat, kan het zijn dat als u deze optie gebruikt, niet alle tekst erop past.

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

De grootte van dia’s aanpassen

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot u op een tabblad komt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Ontwerpen, drukt u op pijl-links of pijl-rechts totdat u deze hebt bereikt. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Design, tab, 3 of 8.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk meermaals op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' Slide Size, menu button. '

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Pressed Slide Size, menu button. You are currently on a gallery.'

 4. Om het menu te openen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag.

 5. Druk op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' Page Setup. '

 6. Druk op Control+Option+spatiebalk. Het dialoogvenster Pagina-instelling opent.

 7. Druk tweemaal op Pijl-rechts. VoiceOver kondigt de momenteel geselecteerde grootte aan, zoals 'Widescreen' of 'On-screen-Show (4:3).'

 8. Om de opties weer te geven, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 9. Druk op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om te door de opties te bladeren. De opties worden uitgesproken door VoiceOver terwijl u beweegt. Als u er een wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 10. Druk meermaals op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: "OK, standaardknop." Als u de knop wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 11. Als u naar een ander formaat converteert, krijgt u mogelijk een dialoogvenster waarin wordt gevraagd of u de schaal van de inhoud aan de geselecteerde grootte wilt aanpassen:

  • Als u de schaal van de inhoud wilt verkleinen, drukt u op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' schaal omlaag, knop '. Met deze optie wordt de inhoud kleiner gemaakt en wordt mogelijk een kleiner lettertype gebruikt, zodat alles op de dia past.

  • Druk op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' knop omhoog schalen ' om de grootte van uw inhoud te maximaliseren. Als er veel inhoud op een dia staat, kan het zijn dat als u deze optie gebruikt, niet alle tekst erop past.

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in PowerPoint

Gebruik PowerPoint met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om dia's in uw presentaties toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor de aanraak mogelijkheden in PowerPoint naar de aanraak hulplijn in PowerPoint voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Dia's toevoegen, opnieuw ordenen en verwijderen in PowerPoint

U kunt makkelijk nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of een nieuwe sjabloonindeling, of u kunt de bestanden die u niet meer nodig hebt verwijderen. U kunt ook de volgorde van de dia's wijzigen door een dia uit de huidige positie te knippen en op een nieuwe locatie te plakken.

Een nieuwe dia toevoegen

 1. Swipe in uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort waar u de nieuwe dia vóór wilt plaatsen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert: 'Dia <nummer van de dia> van <totaal aantal dia's>.'

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 3. Swipe naar rechts of links tot u 'Knop Nieuwe dia' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De dia wordt toegevoegd aan uw diaserie.

 4. Als u de indeling van de ingevoegde dia wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u ' indeling, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts om de sjabloonopties te doorlopen. VoiceOver kondigt de sjablonen aan tijdens het verplaatsen. Voor de momenteel geselecteerde indeling hoort u ' geselecteerd ' en de naam van de indeling. Dubbeltik op het scherm om een sjabloon te selecteren.

De volgorde van dia's wijzigen

 1. Swipe in uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt verplaatsen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 3. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. U hoort: 'Menu-item Meer items weergeven.' Er wordt een snelmenu weergegeven.

 4. Swipe in het snelmenu naar links totdat u 'Menu-item Knippen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts of links totdat u de dia hoort waarnaar u de geknipte dia wilt verplaatsen en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 6. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. U hoort: 'Menu-item Alles selecteren.

 7. Als u de dia wilt plakken, swipet u naar links totdat u ' plakken, menu-item ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De dia wordt naar de nieuwe locatie verplaatst.

Een dia verwijderen

 1. Swipe in uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt verwijderen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 3. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. U hoort: 'Menu-item Meer items weergeven.'

 4. Dubbeltik op het scherm en swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Menu-item Verwijderen'.

 5. Als u de dia wilt verwijderen, dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om sprekersnotities en -opmerkingen te lezen of toe te voegen in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in PowerPoint

Gebruik PowerPoint voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer voor Android, om dia's in uw presentaties toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken.

Notities: 

In dit onderwerp

Dia's toevoegen, opnieuw ordenen en verwijderen in PowerPoint

U kunt makkelijk nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of een nieuwe sjabloonindeling, of u kunt de bestanden die u niet meer nodig hebt verwijderen. U kunt ook de volgorde van de dia's wijzigen door een dia uit de huidige positie te knippen en op een nieuwe locatie te plakken.

Een nieuwe dia toevoegen

 1. Swipe in het deelvenster Miniaturen van uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort waar u een dia achter wilt plaatsen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert: 'Dia <nummer van de dia>'.

 2. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. De dia wordt geselecteerd en de bewerkingsweergave wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Schakeloptie Terug niet ingeschakeld' hoort en dubbeltik op het scherm. De focus wordt naar het deelvenster Miniaturen verplaatst.

 4. Swipe naar links tot u 'Knop Nieuwe dia' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De dia wordt toegevoegd aan uw diaserie.

 5. Als u de indeling van de ingevoegde dia wilt wijzigen, swipet u in de weergave bewerken van dia naar rechts totdat u ' menu indeling ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts om door de sjabloonopties te bladeren in het menu indeling . Talk Back kondigt de sjablonen aan tijdens het verplaatsen. Voor de momenteel geselecteerde indeling hoort u de naam van de indeling en selecteer geselecteerd. Dubbeltik op het scherm om een sjabloon te selecteren.

De volgorde van dia's wijzigen

 1. Swipe in het deelvenster Miniaturen van uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt verplaatsen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert.

 2. Dubbeltik op het scherm. Er wordt een contextmenu weergegeven en u hoort: 'Knop Bewerken'.

 3. Swipe in het contextmenu naar rechts totdat u hoort: 'Knop Knippen'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts of links totdat u de dia hoort waarachter u de geknipte dia wilt verplaatsen en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Knop Bewerken'.

 5. Als u de dia wilt plakken, swipet u naar rechts totdat u ' plakken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De dia wordt naar de nieuwe locatie verplaatst.

Een dia verwijderen

 1. Swipe in het deelvenster Miniaturen van uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt verwijderen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert.

 2. Dubbeltik op het scherm om het contextmenu te openen. U hoort: 'Knop Bewerken'.

 3. Swipe in het contextmenu naar rechts totdat u hoort: 'Knop Verwijderen'.

 4. Als u de dia wilt verwijderen, dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in PowerPoint

Gebruik PowerPoint Mobile met Verteller, de ingebouwde schermlezer voor Windows, om dia's in uw presentaties toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken.

U kunt makkelijk nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of een nieuwe sjabloonindeling, of u kunt de bestanden die u niet meer nodig hebt verwijderen. U kunt ook de volgorde van de dia's wijzigen door een dia uit de huidige positie te knippen en op een nieuwe locatie te plakken.

Notities: 

In dit onderwerp

Een nieuwe dia toevoegen

 1. Swipe in het deelvenster Miniaturen van uw presentatie met één vinger omhoog of omlaag in het scherm totdat u het volgende hoort: 'Items'.

  Opmerking: Als u vanuit de bewerkingsweergave naar het deelvenster Miniaturen wilt gaan, swipet u naar rechts of links tot u het volgende hoort: 'Knop Vorige'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt naar de geselecteerde dia in het deelvenster Miniaturen verplaatst.

 2. Swipe naar rechts of links totdat u de dia hoort voorafgaand aan de plaats waar u een dia wilt toevoegen. Verteller kondigt tijdens het verplaatsen de dia's aan.

 3. Als u de dia wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' knop nieuwe dia ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De dia wordt toegevoegd aan uw diaserie.

De indeling van een dia wijzigen

 1. Wanneer u een dia bewerkt, swipet u naar rechts totdat u ' dia-werkbalk, indelings knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' indelings menu '.

 2. Swipe naar rechts om de sjabloonopties te doorlopen. Verteller kondigt de sjablonen aan terwijl u ze verschuift. Voor de momenteel geselecteerde indeling hoort u ' geselecteerd ' en de indeling.

 3. Dubbeltik op het scherm om een sjabloon te selecteren.

De volgorde van dia's wijzigen

 1. Veeg in het deelvenster met miniaturen met één vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u het volgende hoort: ' items '. Swipe vervolgens naar rechts of links totdat u de dia hoort die u wilt verplaatsen. Verteller kondigt tijdens het verplaatsen de dia's aan.

 2. Dubbeltik op het scherm. Er wordt een contextmenu weergegeven en u hoort: 'Aangepast'.

 3. Swipe in het contextmenu naar rechts totdat u ' knippen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts of links totdat u de dia hoort waarachter u de geknipte dia wilt verplaatsen en dubbeltik vervolgens op het scherm om het snelmenu te openen. U hoort: 'Aangepast'.

 5. Als u de dia wilt plakken, swipet u naar rechts totdat u ' plakken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De dia wordt naar de nieuwe locatie verplaatst.

Een dia verwijderen

 1. Veeg in het deelvenster met miniaturen met één vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u het volgende hoort: ' items '. Swipe vervolgens naar rechts of links totdat u de dia hoort die u wilt verwijderen. Verteller kondigt tijdens het verplaatsen de dia's aan.

 2. Dubbeltik op het scherm om het contextmenu te openen. U hoort: 'Aangepast'.

 3. Swipe in het contextmenu naar rechts totdat u hoort: 'Knop Verwijderen'.

 4. Als u de dia wilt verwijderen, dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om presentaties in PowerPoint af te drukken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in PowerPoint

U kunt PowerPoint voor het web met het toetsenbord en een schermlezer gebruiken om dia's in uw presentaties toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken. We hebben dit getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze de gangbare toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u PowerPoint voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint voor het web in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint voor het web.

In dit onderwerp

Een nieuwe dia toevoegen

U kunt nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of een andere indeling.

 1. Druk in de weergave bewerkenop Alt + Windows-logo toets, N, S, I. Het menu nieuwe dia wordt geopend.

 2. In het menu is een dia-indeling op basis van de huidige dia geselecteerd. Als u door de andere indelingen wilt navigeren, drukt u op de pijltoetsen totdat u de gewenste indeling hoort, en drukt u vervolgens op ENTER. De nieuwe dia wordt toegevoegd aan uw presentatie.

De volgorde van dia's wijzigen

U kunt de dia's verplaatsen om de volgorde van de dia's in uw presentatie te wijzigen.

 1. Druk in de weergave bewerkenop CTRL + F6 totdat u het nummer van de huidige dia hoort. In JAWS hoort u het volgende: 'Diavenster'.

 2. Druk op de toets Pijl-omhoog of -omlaag tot u het nummer hoort van de dia die u wilt verplaatsen.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op Ctrl+Pijl-omhoog als u de dia in de richting van het begin van de presentatie wilt verplaatsen. De dia wordt één positie omhoog verplaatst.

  • Druk op Ctrl+Pijl-omlaag als u de dia in de richting van het einde van de presentatie wilt verplaatsen. De dia wordt één positie omlaag verplaatst.

  • Druk op Ctrl+Shift+Pijl-omhoog als u de dia helemaal vooraan in de presentatie wilt plaatsen.

  • Druk op Ctrl+Shift+Pijl-omlaag als u de dia helemaal achteraan in de presentatie wilt plaatsen.

Dia's verwijderen

 1. Druk in de weergave bewerkenop CTRL + F6 totdat u het nummer van de huidige dia hoort. In JAWS hoort u het volgende: 'Diavenster'.

 2. Druk op de toets Pijl-omhoog of -omlaag tot u het nummer hoort van de dia die u wilt verwijderen.

 3. Druk op Delete.

  Tip: Druk op Ctrl + Z om de verwijdering ongedaan te maken.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in PowerPoint

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×