Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik PowerPoint met uw toetsen bord een scherm lezer om dia's in uw presentatie toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U leert ook hoe u het formaat en de afdruk stand van de dia's wijzigt.

Notities: 

In dit onderwerp

Een nieuwe dia toevoegen

U kunt eenvoudig nieuwe dia's toevoegen aan uw presentatie, op basis van de indeling van de huidige dia of voor een nieuwe sjabloon indeling.

Een nieuwe dia toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia

In een nieuwe presentatie wordt de titeldia automatisch toegevoegd. U kunt de nieuwe dia toevoegen op basis van de indeling van de vorige dia.

 1. Druk op CTRL + M. U hoort ' dia ', gevolgd door het aantal dia's en de plaats van de nieuwe dia in de lijst, en ' geselecteerd '.

Een nieuwe dia toevoegen op basis van de indeling van een sjabloon

 1. Druk in de weer gave normaal op ALT + H, I. U hoort de titel van de eerste dia-indeling. Met JAWS hoort u: ' de menu balk, het Office-thema ', gevolgd door het nummer van de huidige dia.

 2. Druk op de tab-toets totdat u de gewenste dia-indeling hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort het nummer van de nieuwe dia. Met JAWS hoort u: ' invoeren, geen selectie '.

  De focus wordt verplaatst naar het deelvenster met de dia's.

Een dia verwijderen

 1. Druk in het deel venster miniaturen op de toets pijl-omhoog of-omlaag totdat u het nummer hoort van de dia die u wilt verwijderen.

 2. Druk op DELETE. U hoort het nummer van de huidige dia en de plaats daarvan in de lijst, gevolgd door ' geselecteerd '. Met JAWS hoort u: ' invoeren, het verlaten van menu's, geen selectie '.

De volgorde van dia's wijzigen

U kunt de dia's opnieuw rangschikken door de dia uit de oude positie te knippen en op de nieuwe positie te plakken.

 1. Druk in het deel venster miniaturen op de toets pijl-omhoog of-omlaag totdat u het nummer hoort van de dia die u wilt verplaatsen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de dia in de lijst met dia's omhoog wilt verplaatsen, drukt u op Ctrl + pijl-omhoog. U hoort het nieuwe nummer van de dia in de lijst.

  • Als u de dia omlaag wilt verplaatsen in de lijst met dia's, drukt u op Ctrl + pijl-omlaag. U hoort het nieuwe nummer van de dia in de lijst.

  • Als u de dia naar het begin van de presentatie wilt verplaatsen, drukt u op CTRL + SHIFT + pijl-omhoog.

  • Als u de dia naar het einde van de presentatie wilt verplaatsen, drukt u op CTRL + SHIFT + pijl-omlaag.

Dia's in secties onderverdelen

Als u dia's op zinvolle wijze wilt rangschikken, kunt u ze in secties onderverdelen. Als u bijvoorbeeld met anderen aan een presentatie werkt, kunt u elke collega een sectie toewijzen.

De secties worden weer gegeven en aangekondigd in het deel venster met miniaturen van de weer gave normaal en in de diasorteerderweergave. Ze worden niet weer gegeven of aangekondigd in de weer gave Diavoorstelling.

 1. Druk in het deel venster miniaturen op de toets pijl-omhoog of-omlaag totdat u de dia hoort die u als eerste wilt instellen voor een sectie.

 2. Druk op ALT + H, T1. U hoort: ' sectie toevoegen '.

 3. Als u een naamloze sectie wilt toevoegen, drukt u op ENTER. U hoort: ' naam van sectie wijzigen '.

 4. Typ de nieuwe naam voor de sectie en druk op ENTER.

 5. Verplaats de dia's onder de gewenste secties volgens de instructies in de volg orde van dia's wijzigen.

  Als u Verteller de sectienamen wilt laten uitspreken, drukt u in het deelvenster Miniaturen op de toets Pijl-omhoog of -omlaag. JAWS kondigt de sectienamen niet aan.

De afdrukstand van alle dia's in een presentatie wijzigen

U kunt de afdruk stand van de hele set dia's wijzigen van liggend in staand of andersom.

 1. Druk in de weer gave normaal op Alt + G, S, C. Het venster diagrootte wordt geopend.

 2. Druk in het venster diagrootte op de tab-toets totdat u ' Dia's, geselecteerd, ' hoort, gevolgd door de stand van de huidige dia, bijvoorbeeld ' liggend '.

  Met JAWS hoort u: ' afdruk stand, dia's, <currently geselecteerd option>, keuze rondje ingeschakeld '.

  Tip: Met Verteller kunt u Luis teren naar en door de opties in het venster diagrootte door te drukken op de toets SR-omhoog of pijl-omlaag.

 3. Als u de afdruk stand wilt wijzigen, drukt u op de pijl-omhoog of-omlaag. U hoort de geselecteerde afdruk stand.

 4. Wanneer u klaar bent met de selectie, drukt u op ENTER. U hoort: ' micro soft power point-venster, knop '. Er wordt een bevestigings venster geopend.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de grootte van de inhoud wilt maximaliseren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' maximaliseren '. Als u veel inhoud op een dia hebt, is het mogelijk dat de tekst niet op de dia past wanneer u deze optie gebruikt.

  • Als u de inhoud wilt aanpassen aan de dia, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' passend maken '. Met deze optie kunt u de grootte van de inhoud wijzigen in een kleinere teken grootte zodat alles op de dia past.

 6. Druk op ENTER. De focus wordt verplaatst naar het deel venster miniaturen.

De grootte van dia’s wijzigen

Als u de diagrootte wilt wijzigen, kunt u kiezen tussen twee standaardgrootten, Standaard (4:3) en Breedbeeld (16:9). U kunt de diagrootte ook aanpassen.

De diagrootte wijzigen van breedbeeld naar standaard of omgekeerd

 1. Druk in de weer gave normaal op Alt + G, S. U hoort het eerste item in het menu diagrootte. Met JAWS hoort u: ' laag lint, aangepast vak groep. '

 2. Voer in het menu Diagrootte een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de standaard grootte wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omhoog of-omlaag totdat u het volgende hoort: ' standaard '.

  • Als u de breedbeeld grootte wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omhoog of-omlaag totdat u het volgende hoort: ' breedbeeld '.

 3. Druk op ENTER. U hoort: ' micro soft power point-venster, knop '. Er wordt een bevestigings venster geopend.

 4. Voer in het venster micro soft power point een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de grootte van de inhoud wilt maximaliseren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' maximaliseren '. Als u veel inhoud op een dia hebt, is het mogelijk dat de tekst niet op de dia past wanneer u deze optie gebruikt.

  • Als u de inhoud wilt aanpassen aan de dia, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' passend maken '. Met deze optie kunt u de grootte van de inhoud wijzigen in een kleinere teken grootte zodat alles op de dia past.

 5. Druk op ENTER. De focus wordt verplaatst naar het deel venster miniaturen.

De grootte van dia’s aanpassen

De grootte van uw dia's kan worden aangepast, zodat u aangepaste formaten kunt gebruiken voor verschillende scherm- of papiergrootten.

 1. Druk in de weer gave normaal op Alt + G, S, C. Het venster diagrootte wordt geopend.

 2. Als u in het venster diagrootte het formaat van uw dia's wilt wijzigen, selecteert u de doel indeling van uw presentatie of stelt u de hoogte, breedte en de afdruk stand van de presentatie in:

  • Als u de doel indeling van de presentatie wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' Diaformaat aanpassen aan '. Druk op de toets pijl-omlaag om de vervolg keuzelijst uit te vouwen. Druk op de toets pijl-omhoog of-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en druk vervolgens op ENTER.

  • De breedte en hoogte instellen:

   • Als u de breedte van de dia wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' width '. Druk op de toets pijl-omhoog of-omlaag totdat u de gewenste waarde hoort of typ een waarde.

   • Als u de hoogte van de dia wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' hoogte '. Druk op de toets pijl-omhoog of-omlaag totdat u de gewenste waarde hoort of typ een waarde.

  Tip: Met Verteller kunt u Luis teren naar en door de opties in het venster diagrootte door te drukken op de toets SR-omhoog of pijl-omlaag.

 3. Wanneer u klaar bent met de selectie, drukt u op ENTER. U hoort: ' micro soft power point-venster, knop '. Er wordt een bevestigings venster geopend.

 4. Voer in het venster Microsoft PowerPoint een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de grootte van de inhoud wilt maximaliseren, drukt u op de tab-toets totdat u ' maximaliseren ' hoort. Als u veel inhoud op een dia hebt, is het mogelijk dat de tekst niet op de dia past wanneer u deze optie gebruikt.

  • Als u de inhoud wilt aanpassen aan de nieuwe dia, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' passend maken '. Met deze optie kunt u de grootte van de inhoud wijzigen in een kleinere teken grootte zodat alles op de dia past.

 5. Druk op ENTER. De focus wordt verplaatst naar het deel venster miniaturen.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Power Point te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde macOS-scherm lezer, om dia's in uw presentaties toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken. U kunt ook het formaat en de afdruk stand van de dia's wijzigen.

In de volgende stappen worden de taken uitgevoerd in de weer gave normaal in PowerPoint. Als u naar de normale weer gave wilt gaan, drukt u op Command + 1.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen in PowerPoint voor Mac als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een nieuwe dia toevoegen

U kunt eenvoudig nieuwe dia's toevoegen aan uw presentatie, op basis van de indeling van de huidige dia of voor een nieuwe sjabloon indeling.

Een nieuwe dia toevoegen op basis van de huidige dia

 1. Als u in uw PowerPoint-diapresentatie een nieuwe dia wilt toevoegen op basis van de indeling van de vorige dia, drukt u op Command + Shift + N. VoiceOver kondigt ' nieuwe dia ' aan en de dia wordt toegevoegd.

  Tip: Als u huidige dia wilt dupliceren, drukt u op Command+Shift+D.

Een nieuwe dia toevoegen op basis van de indeling van een sjabloon

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot u op een tabblad komt. U komt terecht op het tabblad dat momenteel is geselecteerd. Indien nodig, drukt u op de pijl-links totdat u VoiceOver het tabblad Start hoort aankondigen. Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk in het tabblad Start één keer op pijl-omlaag om naar het lint te navigeren.

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar het lint te gaan.

 4. Druk herhaaldelijk op pijl-rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'New Slide, menu button.'

 5. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'New slide, window. New slide, gallery.'

 6. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar de galerie te gaan.

 7. Druk op de pijltoetsen om tussen de items te navigeren. VoiceOver kondigt de items aan wanneer u verplaatst.

 8. Druk op Enter om een indeling te selecteren. De dia wordt toegevoegd aan uw diaserie.

Een dia verwijderen

 1. Druk op Command+1 om naar de weergave Normaal te gaan.

 2. Druk op F6 tot VoiceOver aankondigt: 'Thumbnail pane, list, 1 item selected.'

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar het deelvenster Miniaturen te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In thumbnail pane, list, 1 item selected.'

 4. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u verplaatst.

 5. Wanneer u op de dia bent die u wilt verwijderen, drukt u op Delete. De dia wordt verwijderd.

De volgorde van dia's wijzigen

U kunt de dia's opnieuw rangschikken door een dia uit de huidige positie te knippen en op een nieuwe positie te plakken.

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot VoiceOver aankondigt: 'Thumbnail pane, list, 1 item selected.'

 2. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar het deelvenster Miniaturen te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In thumbnail pane, list, 1 item selected.'

 3. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u verplaatst.

 4. Wanneer u op de dia bent die u wilt verplaatsen, drukt u op Command+X om de dia uit te knippen.

 5. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u verplaatst.

 6. Wanneer u op de dia bent waar u de geknipte dia achter wilt plaatsen, drukt u op Command+V om deze te plakken.

Dia's in secties onderverdelen

U kunt dia's in zinvolle secties onderverdelen. Als u bijvoorbeeld met anderen aan een presentatie werkt, kunt u elke collega een sectie toewijzen.

De secties worden weer gegeven en aangekondigd in het deel venster met miniaturen van de weer gave normaal en in de diasorteerderweergave.

 1. In het deelvenster met miniaturen van de weergave Normaal, gaat u naar de eerste dia in de sectie.

 2. Druk herhaaldelijk op F6 tot u op een tabblad uitkomt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Start, drukt u op pijl-links totdat u deze hebt bereikt. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Home, tab, 1 of 8.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 3. Druk op pijl-omlaag om naar het lint te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Scroll area. You are currently on a scroll area.'

 4. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar het lint te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In scroll area, <the number of items>, <the name of the button where the focus is>.'

 5. Druk herhaaldelijk op pijl-rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Section, menu button.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen.

 6. Druk op Control+Option+spatiebalk om de optie Sectie toevoegen te selecteren.

 7. Typ de sectienaam en druk op Enter. De sectie is nu zichtbaar in het deelvenster miniaturen en VoiceOver leest de sectienaam voor wanneer u daarnaar navigeert in het deelvenster miniaturen.

De afdrukstand van de dia's in een verzameling dia’s wijzigen

PowerPoint-dia's worden automatisch ingesteld op de afdruk stand Liggend, maar u kunt de afdruk stand van de dia wijzigen in staand of andersom.

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot u op een tabblad komt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Ontwerpen, drukt u op pijl-links of pijl-rechts totdat u deze hebt bereikt. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Design, tab, 3 of 8.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk op het tabblad ontwerpen herhaaldelijk op de tab-toets totdat VoiceOver meldt: ' diagrootte, menu knop '.

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Pressed Slide Size, menu button. You are currently on a gallery.'

 4. Om het menu te openen, drukt u op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In Slide Size, gallery, <het aantal items in het menu>, <de momenteel geselecteerde grootte>.'

 5. Druk op de tab-toets totdat VoiceOver meldt: ' pagina-instelling '.

 6. Druk op Control+Option+spatiebalk. Het dialoogvenster Pagina-instelling opent.

 7. Druk op pijl-rechts totdat u op de optie gewenste oriëntatie staat, zoals 'Staande stand voor dia's' of 'Liggende stand voor dia's' en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om die te selecteren.

 8. Druk op de tab-toets totdat VoiceOver meldt: ' OK, standaard, knop '. Druk op Control + Option + spatie balk om op de knop te drukken.

 9. Als de huidige inhoud niet past in de geselecteerde afdrukstand, wordt een dialoogvenster geopend waarin wordt gevraagd hoe u de schaal van de inhoud wilt aanpassen aan de geselecteerde afdrukstand:

  • Als u de inhoud wilt verkleinen, drukt u op de tab-toets totdat VoiceOver meldt: ' omlaag schalen, knop '. Met deze optie wordt de grootte van de inhoud aangepast en wordt mogelijk een kleinere teken grootte gebruikt om alles op de dia te passen.

  • Als u de grootte van de inhoud wilt maximaliseren, drukt u op de tab-toets totdat VoiceOver meldt: ' omhoog schalen, knop '. Als u veel inhoud op een dia hebt, is het mogelijk dat deze niet op de dia past wanneer u deze optie kiest.

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

Formaat van de dia’s wijzigen

Als u de diagrootte wilt wijzigen, kunt u kiezen tussen twee standaardopties, Standaard (4:3) en Breedbeeld (16:9). U kunt de diagrootte ook aanpassen om perfect te passen.

De diagrootte wijzigen van breedbeeld naar standaard of omgekeerd

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot u op een tabblad komt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Ontwerpen, drukt u op pijl-links of pijl-rechts totdat u deze hebt bereikt. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Design, tab, 3 of 8.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk meermaals op de tab-toets tot VoiceOver meldt: ' diagrootte, menu knop '.

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Pressed Slide Size, menu button. You are currently on a gallery.'

 4. Om het menu te openen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In Slide Size, gallery, <het aantal items in het menu>, <de momenteel geselecteerde grootte>.'

 5. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om te schakelen tussen de opties. De opties worden opgelezen door VoiceOver terwijl u beweegt.

 6. Als u een grootte wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 7. Als u naar een kleiner formaat converteert, krijgt u mogelijk een dialoogvenster waarin wordt gevraagd of u de schaal van de inhoud aan de geselecteerde grootte wilt aanpassen:

  • Als u de inhoud wilt verkleinen, drukt u op de tab-toets totdat VoiceOver meldt: ' schaal, standaard, knop '. Met deze optie wordt de grootte van de inhoud aangepast en wordt mogelijk een kleinere teken grootte gebruikt om alles op de dia te passen.

  • Als u de grootte van de inhoud wilt maximaliseren, drukt u op de tab-toets totdat VoiceOver meldt: ' niet schalen, knop '. Als u veel inhoud op een dia hebt, is het mogelijk dat deze niet op de dia past wanneer u deze optie kiest.

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

De grootte van dia’s aanpassen

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot u op een tabblad komt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Ontwerpen, drukt u op pijl-links of pijl-rechts totdat u deze hebt bereikt. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Design, tab, 3 of 8.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk meermaals op de tab-toets tot VoiceOver meldt: ' diagrootte, menu knop '.

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Pressed Slide Size, menu button. You are currently on a gallery.'

 4. Om het menu te openen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag.

 5. Druk op de tab-toets totdat VoiceOver meldt: ' pagina-instelling '.

 6. Druk op Control+Option+spatiebalk. Het dialoogvenster Pagina-instelling opent.

 7. Druk tweemaal op Pijl-rechts. VoiceOver kondigt de momenteel geselecteerde grootte aan, zoals 'Widescreen' of 'On-screen-Show (4:3).'

 8. Om de opties weer te geven, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 9. Druk op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om te door de opties te bladeren. De opties worden uitgesproken door VoiceOver terwijl u beweegt. Als u er een wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 10. Druk meermaals op de tab-toets tot VoiceOver meldt: ' OK, standaard, knop '. Als u de knop wilt selecteren, drukt u op Control + Option + spatie balk.

 11. Als u naar een ander formaat converteert, krijgt u mogelijk een dialoogvenster waarin wordt gevraagd of u de schaal van de inhoud aan de geselecteerde grootte wilt aanpassen:

  • Als u de inhoud wilt verkleinen, drukt u op de tab-toets totdat VoiceOver meldt: ' omlaag schalen, knop '. Met deze optie wordt de grootte van de inhoud aangepast en wordt mogelijk een kleinere teken grootte gebruikt om alles op de dia te passen.

  • Als u de grootte van de inhoud wilt maximaliseren, drukt u op de tab-toets totdat VoiceOver meldt: ' omhoog schalen, knop '. Als u veel inhoud op een dia hebt, is het mogelijk dat deze niet op de dia past wanneer u deze optie kiest.

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen in PowerPoint voor Mac

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Power Point te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om dia's in uw presentaties toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken.

Notities: 

In dit onderwerp

Dia’s toevoegen, opnieuw ordenen en verwijderen in PowerPoint

U kunt eenvoudig nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of op die van een nieuwe sjabloon. U kunt ook de dia’s verwijderen die u niet meer nodig hebt. Daarnaast kunt u de volgorde van de dia's wijzigen door een dia uit de huidige positie te knippen en op een nieuwe positie te plakken.

Een nieuwe dia toevoegen

 1. Swipe in uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort waar u de nieuwe dia vóór wilt plaatsen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert: 'Dia <nummer van de dia> van <totaal aantal dia's>.'

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 3. Swipe naar rechts of links tot u 'Knop Nieuwe dia' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De dia wordt toegevoegd aan uw diaserie.

 4. Als u de indeling van de ingevoegde dia wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Indeling' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts als u door de sjabloonopties wilt bladeren. VoiceOver kondigt de namen van de dia's tijdens het navigeren aan. Bij de geselecteerde indeling hoort u 'Geselecteerd' en de naam van de indeling. Dubbeltik op het scherm om een sjabloon te selecteren.

De volgorde van dia's wijzigen

 1. Swipe in uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt verplaatsen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 3. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. U hoort: 'Menu-item Meer items weergeven.' Er wordt een snelmenu weergegeven.

 4. Swipe in het snelmenu naar links totdat u 'Menu-item Knippen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts of links totdat u de dia hoort waar u de geknipte dia vóór wilt plaatsen. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 6. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. U hoort: 'Menu-item Alles selecteren.

 7. Als u de dia wilt plakken, swipet u naar links totdat u 'Menu-item Plakken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De dia wordt naar de nieuwe locatie verplaatst.

Een dia verwijderen

 1. Swipe in uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt verwijderen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 3. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. U hoort: 'Menu-item Meer items weergeven.'

 4. Dubbeltik op het scherm en swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Menu-item Verwijderen'.

 5. Als u de dia wilt verwijderen, dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om sprekersnotities en -opmerkingen te lezen of toe te voegen in PowerPoint

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Power Point te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer voor Android, om dia's in uw presentaties toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken.

Notities: 

In dit onderwerp

Dia’s toevoegen, opnieuw ordenen en verwijderen in PowerPoint

U kunt eenvoudig nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of op die van een nieuwe sjabloon. U kunt ook de dia’s verwijderen die u niet meer nodig hebt. Daarnaast kunt u de volgorde van de dia's wijzigen door een dia uit de huidige positie te knippen en op een nieuwe positie te plakken.

Een nieuwe dia toevoegen

 1. Swipe in het deelvenster Miniaturen van uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort waar u een dia achter wilt plaatsen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert: 'Dia <nummer van de dia>'.

 2. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. De dia wordt geselecteerd en de bewerkingsweergave wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Schakeloptie Terug niet ingeschakeld' hoort en dubbeltik op het scherm. De focus wordt naar het deelvenster Miniaturen verplaatst.

 4. Swipe naar links tot u 'Knop Nieuwe dia' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De dia wordt toegevoegd aan uw diaserie.

 5. Als u de indeling van de ingevoegde dia wilt wijzigen, swipet u in de weergave voor diabewerking naar rechts totdat u 'Menu Indeling' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe in het menu Indeling naar rechts als u door de sjabloonopties wilt bladeren. TalkBack kondigt de namen van de dia's tijdens het navigeren aan. Bij de geselecteerde indeling hoort u de naam van de indeling en 'Geselecteerd'. Dubbeltik op het scherm om een sjabloon te selecteren.

De volgorde van dia's wijzigen

 1. Swipe in het deelvenster Miniaturen van uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt verplaatsen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert.

 2. Dubbeltik op het scherm. Er wordt een contextmenu weergegeven en u hoort: 'Knop Bewerken'.

 3. Swipe in het contextmenu naar rechts totdat u hoort: 'Knop Knippen'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts of links totdat u de dia hoort waar u de geknipte dia achter wilt plaatsen. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Knop Bewerken'.

 5. Als u de dia wilt plakken, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Plakken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De dia wordt naar de nieuwe locatie verplaatst.

Een dia verwijderen

 1. Swipe in het deelvenster Miniaturen van uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt verwijderen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert.

 2. Dubbeltik op het scherm om het contextmenu te openen. U hoort: 'Knop Bewerken'.

 3. Swipe in het contextmenu naar rechts totdat u hoort: 'Knop Verwijderen'.

 4. Als u de dia wilt verwijderen, dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Power Point te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint Mobile met Verteller, de ingebouwde schermlezer voor Windows, om dia's in uw presentaties toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken.

U kunt eenvoudig nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of op die van een nieuwe sjabloon. U kunt ook de dia’s verwijderen die u niet meer nodig hebt. Daarnaast kunt u de volgorde van de dia's wijzigen door een dia uit de huidige positie te knippen en op een nieuwe positie te plakken.

Notities: 

In dit onderwerp

Een nieuwe dia toevoegen

 1. Veeg in het deel venster met miniaturen van uw presentatie met één vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u het volgende hoort: ' items '.

  Opmerking: Als u vanuit de bewerkingsweergave naar het deelvenster Miniaturen wilt gaan, swipet u naar rechts of links tot u het volgende hoort: 'Knop Vorige'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt naar de geselecteerde dia in het deelvenster Miniaturen verplaatst.

 2. Veeg naar rechts of van de pijl totdat u de dia hoort voordat u een dia wilt toevoegen. Tijdens het verplaatsen worden de dia's door Verteller aangekondigd.

 3. Als u de dia wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' knop nieuwe dia ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De dia wordt toegevoegd aan uw diaserie.

De indeling van een dia wijzigen

 1. Wanneer u een dia bewerkt, swipet u naar rechts totdat u ' dia-werk balk, knop indeling ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. U hoort: ' menu indeling '.

 2. Als u door de sjabloon opties wilt bladeren, swipet u naar rechts. De sjablonen worden tijdens het verplaatsen door Verteller aangekondigd. Voor de momenteel geselecteerde indeling hoort u ' geselecteerd ' en de indeling.

 3. Dubbeltik op het scherm om een sjabloon te selecteren.

De volgorde van dia's wijzigen

 1. Veeg in het deel venster miniaturen omhoog of omlaag op het scherm met één vinger totdat u het volgende hoort: ' items '. Veeg vervolgens naar rechts of van de pijl totdat u de dia hoort die u wilt verplaatsen. Tijdens het verplaatsen worden de dia's door Verteller aangekondigd.

 2. Dubbeltik op het scherm. Er wordt een contextmenu weergegeven en u hoort: 'Aangepast'.

 3. Swipe in het snelmenu naar rechts totdat u ' knippen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts of links totdat u de dia hoort waar u de geknipte dia achter wilt plaatsen. Dubbeltik vervolgens op het scherm om het contextmenu te openen. U hoort: 'Aangepast'.

 5. Als u de dia wilt plakken, swipet u naar rechts totdat u ' knop plakken ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. De dia wordt verplaatst naar de nieuwe locatie.

Een dia verwijderen

 1. Veeg in het deel venster miniaturen omhoog of omlaag op het scherm met één vinger totdat u het volgende hoort: ' items '. Veeg vervolgens naar rechts of van de linkerzijde totdat u de dia hoort die u wilt verwijderen. Tijdens het verplaatsen worden de dia's door Verteller aangekondigd.

 2. Dubbeltik op het scherm om het contextmenu te openen. U hoort: 'Aangepast'.

 3. Swipe in het contextmenu naar rechts totdat u hoort: 'Knop Verwijderen'.

 4. Als u de dia wilt verwijderen, dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om presentaties in PowerPoint af te drukken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een scherm lezer gebruiken om Power Point te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om uw dia's in uw presentaties toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u PowerPoint Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in PowerPoint Online.

In dit onderwerp

Een nieuwe dia toevoegen

U kunt nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of een andere indeling.

 1. Druk in de beWerkings weergaveop Alt + Windows-logo toets, N, S, I. Het menu nieuwe dia wordt geopend.

 2. In het menu is een dia-indeling geselecteerd op basis van de huidige dia. Als u door de andere indelingen wilt navigeren, drukt u op de pijl toetsen totdat u de gewenste indeling hoort en drukt u vervolgens op ENTER. De nieuwe dia wordt toegevoegd aan uw presentatie.

De volgorde van dia's wijzigen

U kunt de dia's verplaatsen om hun volg orde in uw presentatie te wijzigen.

 1. Druk in de beWerkings weergaveop CTRL + F6 totdat u het nummer van de huidige dia hoort. JAWS kondigt: ' diavenster '.

 2. Druk op de toets Pijl-omhoog of -omlaag tot u het nummer hoort van de dia die u wilt verplaatsen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Ctrl+Pijl-omhoog als u de dia in de richting van het begin van de presentatie wilt verplaatsen. De dia wordt één positie omhoog verplaatst.

  • Druk op Ctrl+Pijl-omlaag als u de dia in de richting van het einde van de presentatie wilt verplaatsen. De dia wordt één positie omlaag verplaatst.

  • Als u de dia als de eerste dia in de presentatie wilt plaatsen, drukt u op CTRL + SHIFT + pijl-omhoog.

  • Als u de dia als laatste dia in de presentatie wilt plaatsen, drukt u op CTRL + SHIFT + pijl-omlaag.

Dia's verwijderen

 1. Druk in de beWerkings weergaveop CTRL + F6 totdat u het nummer van de huidige dia hoort. JAWS kondigt: ' diavenster '.

 2. Druk op de toets Pijl-omhoog of -omlaag tot u het nummer hoort van de dia die u wilt verwijderen.

 3. Druk op Delete.

  Tip: Druk op Ctrl + Z om de verwijdering ongedaan te maken.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Toetsenbordsneltoetsen in PowerPoint Online

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een scherm lezer gebruiken om Power Point te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×