Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik PowerPoint 2016 met een toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om dia's in uw presentatie toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken. U kunt ook de grootte en de afdrukstand van de dia's wijzigen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een nieuwe dia toevoegen

U kunt makkelijk nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of op die van een nieuwe sjabloon.

Een nieuwe dia toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia

In een nieuwe presentatie wordt de titeldia automatisch toegevoegd. U kunt de nieuwe dia toevoegen op basis van de indeling van de vorige dia.

 1. Druk op CTRL + M op het toetsen bord. U hoort ' dia ', gevolgd door het aantal dia's en de plaats van de nieuwe dia in de lijst, en ' geselecteerd '.

Een nieuwe dia toevoegen op basis van de indeling van een sjabloon

 1. Als u het menu dia-indeling wilt openen, drukt u in de weer gave normaal op ALT + H, I. U hoort de titel van de eerste dia-indeling. Met JAWS hoort u: ' de menu balk, het Office-thema ', gevolgd door het nummer van de huidige dia.

 2. Druk op de tab-toets totdat u de gewenste dia-indeling hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort het nummer van de nieuwe dia. Met JAWS hoort u: ' ENTER, no selection '.

  De focus wordt verplaatst naar het deelvenster met de dia's.

Een dia verwijderen

 1. Druk in het deel venster miniaturen op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het nummer hoort van de dia die u wilt verwijderen.

 2. Druk op DELETE. U hoort het nummer van de huidige dia en de plaats ervan in de lijst, gevolgd door ' geselecteerd '. Met JAWS hoort u: ' ENTER, laat menu's, geen selectie '.

De volgorde van dia's wijzigen

U kunt de dia's opnieuw rangschikken door de dia uit de oude positie te knippen en op de nieuwe positie te plakken.

 1. Druk in het deel venster miniaturen op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het nummer hoort van de dia die u wilt verplaatsen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de dia omhoog wilt verplaatsen in de lijst met dia's, drukt u op Ctrl + pijl-omhoog. U hoort het nieuwe nummer van de dia in de lijst.

  • Als u de dia omlaag wilt verplaatsen in de lijst met dia's, drukt u op Ctrl + pijl-omlaag. U hoort het nieuwe nummer van de dia in de lijst.

  • Als u de dia naar het begin van de presentatie wilt verplaatsen, drukt u op CTRL + SHIFT + pijl-omhoog.

  • Als u de dia naar het einde van de presentatie wilt verplaatsen, drukt u op CTRL + SHIFT + pijl-omlaag.

Dia's in secties onderverdelen

Als u dia's op zinvolle wijze wilt rangschikken, kunt u ze in secties onderverdelen. Als u bijvoorbeeld met anderen aan een presentatie werkt, kunt u elke collega een sectie toewijzen.

De secties worden weer gegeven en aangekondigd in het deel venster miniaturen van de weer gave normaal en in de diasorteerderweergave. Ze worden niet weer gegeven of aangekondigd in de weer gave Diavoorstelling.

 1. Druk in het deel venster miniaturen op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de dia hoort die u als eerste dia in een sectie wilt hebben.

 2. Druk op ALT + H, T1. U hoort: ' sectie toevoegen, menu-item '. Met JAWS hoort u: ' menu, menu's, sectie toevoegen '.

 3. Als u een naamloze sectie wilt toevoegen, drukt u op ENTER. Verteller kondigt de eerste dia in de sectie, het aantal dia's en de plaats van de huidige dia in de lijst aan. Met JAWS hoort u: ' laat menu's, geen selectie '.

 4. Als u de sectie zonder titel wilt noemen, drukt u in het deel venster miniaturen op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het nummer van de sectie hoort, gevolgd door ' naamloze sectie ', en drukt u vervolgens op SHIFT + F10. EEN context menu wordt geopend.

 5. Druk op ENTER en typ de nieuwe naam voor de sectie.

 6. Druk op de tab-toets totdat u ' knop Naam wijzigen ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

 7. Verplaats de dia's naar de betreffende secties volgens de aanwijzingen in De volgorde van dia's wijzigen.

  Als u Verteller de sectienamen wilt laten uitspreken, drukt u in het deelvenster Miniaturen op de toets Pijl-omhoog of -omlaag. JAWS kondigt de sectienamen niet aan.

De afdrukstand van alle dia's in een presentatie wijzigen

U kunt de afdruk stand van de hele verzameling dia's wijzigen van liggend in staand of andersom.

 1. Druk in de weer gave normaal op Alt + G, S. U hoort het eerste item in de menu lijst diagrootte. Met JAWS hoort u: ' Lower Ribbon, customized Group box. '

 2. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: ' aangepaste diagrootte '.

 3. Druk op ENTER. Het venster diagrootte wordt geopend.

 4. Druk in het venster diagrootte op de tab-toets totdat u ' geselecteerd, liggend, keuze rondje, ALT + L ' of ' geselecteerd, staand, keuze rondje, Alt + P ' hoort.

  Met JAWS hoort u: ' afdruk stand, dia's, < geselecteerde optie >, keuze rondje ingeschakeld '. Met JAWS drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag tot u de optie hoort die u wilt kiezen.

  Tip: Als u in Verteller wilt luisteren naar en navigeren door de opties in het venster Diagrootte, kunt u ook op Caps Lock+Pijl-omhoog of Caps Lock+Pijl-omlaag drukken.

 5. Wanneer u klaar bent met uw selectie, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop OK '. Druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' micro soft power point-venster, knop '. Er wordt een bevestigings venster geopend.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de grootte van de inhoud wilt maximaliseren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' Maximize '. Als een dia veel inhoud bevat, is het mogelijk dat alle tekst niet op de dia past wanneer u deze optie gebruikt.

  • Als u de inhoud wilt aanpassen aan de dia, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' passend maken '. Met deze optie kunt u de grootte van uw inhoud wijzigen in een kleinere teken grootte zodat alles op de dia past.

 7. Druk op ENTER. De focus wordt verplaatst naar het deel venster miniaturen.

De grootte van dia’s wijzigen

Als u de diagrootte wilt wijzigen, kunt u kiezen tussen twee standaardgrootten, Standaard (4:3) en Breedbeeld (16:9). U kunt de diagrootte ook aanpassen.

De diagrootte wijzigen van breedbeeld naar standaard of omgekeerd

 1. Druk in de weer gave normaal op Alt + G, S. U hoort het eerste item in de menu lijst diagrootte . Met JAWS hoort u: ' Lower Ribbon, customized Group box. '

 2. Voer in het menu Diagrootte een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de standaard grootte wilt kiezen, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: ' standaard '.

  • Als u de breedbeeld grootte wilt kiezen, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: ' breedbeeld '.

 3. Druk op ENTER. U hoort: ' micro soft power point-venster, knop '. Er wordt een bevestigings venster geopend.

 4. Voer in het venster micro soft power point een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de grootte van de inhoud wilt maximaliseren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' Maximize '. Als een dia veel inhoud bevat, is het mogelijk dat alle tekst niet op de dia past wanneer u deze optie gebruikt.

  • Als u de inhoud wilt aanpassen aan de dia, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' passend maken '. Met deze optie kunt u de grootte van uw inhoud wijzigen in een kleinere teken grootte zodat alles op de dia past.

 5. Druk op ENTER. De focus wordt verplaatst naar het deel venster miniaturen.

De grootte van dia’s aanpassen

De grootte van uw dia's kan worden aangepast, zodat u aangepaste formaten kunt gebruiken voor verschillende scherm- of papiergrootten.

 1. Druk in de weer gave normaal op Alt + G, S. U hoort het eerste item in de menu lijst diagrootte. Met JAWS hoort u: ' Lower Ribbon, customized Group box. '

 2. Druk in het menu diagrootte op de toets omhoog of omlaag totdat u ' aangepaste diagrootte ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het venster diagrootte wordt geopend.

 3. In het venster Diagrootte kunt u de diagrootte wijzigen door het doelformaat van uw presentatie te kiezen of de hoogte, breedte en afdrukstand van de presentatie in te stellen:

  • Als u de doel indeling van de presentatie wilt kiezen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' Diaformaat aanpassen aan '. Druk op de toets pijl-omlaag om de vervolg keuzelijst uit te vouwen. Druk in het menu op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de optie hoort die u wilt kiezen en druk vervolgens op ENTER.

  • De breedte, hoogte en afdrukstand instellen:

   • Als u de breedte van de dia wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' width '. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u een waarde hoort die u wilt kiezen, of typ een waarde.

   • Als u de hoogte van de dia wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' Height '. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u een waarde hoort die u wilt kiezen, of typ een waarde.

   • Als u de afdruk stand wilt instellen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' staand, keuze rondje, Alt + P ' of ' liggend, liggend, ALT + L '. Met JAWS hoort u: ' afdruk stand, dia's, < huidige selectie >, keuze rondje '. Als u de selectie wilt wijzigen, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag.

  Tip: Als u in Verteller wilt luisteren naar en navigeren door de opties in het venster Diagrootte, kunt u ook op Caps Lock+Pijl-omhoog of Caps Lock+Pijl-omlaag drukken.

 4. Wanneer u klaar bent met uw selectie, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop OK '. Druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' micro soft power point-venster, knop '. Er wordt een bevestigings venster geopend.

 5. Voer in het venster Microsoft PowerPoint een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de grootte van de inhoud wilt maximaliseren, drukt u op de tab-toets totdat u ' maximaliseren ' hoort. Als een dia veel inhoud bevat, is het mogelijk dat alle tekst niet op de dia past wanneer u deze optie gebruikt.

  • Als u de inhoud wilt aanpassen aan de nieuwe dia, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' passend maken '. Met deze optie kunt u de grootte van uw inhoud wijzigen in een kleinere teken grootte zodat alles op de dia past.

 6. Druk op ENTER. De focus wordt verplaatst naar het deel venster miniaturen.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik PowerPoint 2016 voor Mac met een toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om dia's in uw presentatie toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken. U kunt ook de grootte en de afdrukstand van de dia's wijzigen.

De volgende taken worden uitgevoerd in de weergave Normaal in PowerPoint. Druk op Command+1 om naar de weergave Normaal te gaan.

Notities: 

In dit onderwerp

Een nieuwe dia toevoegen

U kunt makkelijk nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of op die van een nieuwe sjabloon.

Een nieuwe dia toevoegen op basis van de huidige dia

 1. Druk op Command+Shift+N om een nieuwe dia toe te voegen op basis van de indeling van de vorige dia in uw PowerPoint-diaserie. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'New slide' en de dia wordt toegevoegd.

  Tip: Als u huidige dia wilt dupliceren, drukt u op Command+Shift+D.

Een nieuwe dia toevoegen op basis van de indeling van een sjabloon

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot u op een tabblad komt. U komt terecht op het tabblad dat momenteel is geselecteerd. Indien nodig, drukt u op de pijl-links totdat u VoiceOver het tabblad Start hoort aankondigen. Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk in het tabblad Start één keer op pijl-omlaag om naar het lint te navigeren.

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar het lint te gaan.

 4. Druk herhaaldelijk op pijl-rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'New Slide, menu button.'

 5. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'New slide, window. New slide, gallery.'

 6. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar de galerie te gaan.

 7. Druk op de pijltoetsen om tussen de items te navigeren. VoiceOver kondigt de items aan wanneer u verplaatst.

 8. Druk op Enter om een indeling te selecteren. De dia wordt toegevoegd aan uw diaserie.

Een dia verwijderen

 1. Druk op Command+1 om naar de weergave Normaal te gaan.

 2. Druk op F6 tot VoiceOver aankondigt: 'Thumbnail pane, list, 1 item selected.'

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar het deelvenster Miniaturen te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In thumbnail pane, list, 1 item selected.'

 4. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u verplaatst.

 5. Wanneer u op de dia bent die u wilt verwijderen, drukt u op Delete. De dia wordt verwijderd.

De volgorde van dia's wijzigen

U kunt de dia's opnieuw rangschikken door een dia uit de huidige positie te knippen en op een nieuwe positie te plakken.

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot VoiceOver aankondigt: 'Thumbnail pane, list, 1 item selected.'

 2. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar het deelvenster Miniaturen te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In thumbnail pane, list, 1 item selected.'

 3. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u verplaatst.

 4. Wanneer u op de dia bent die u wilt verplaatsen, drukt u op Command+X om de dia uit te knippen.

 5. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u verplaatst.

 6. Wanneer u op de dia bent waar u de geknipte dia achter wilt plaatsen, drukt u op Command+V om deze te plakken.

Dia's in secties onderverdelen

U kunt dia's in zinvolle secties onderverdelen. Als u bijvoorbeeld met anderen aan een presentatie werkt, kunt u elke collega een sectie toewijzen.

De secties worden weer gegeven en aangekondigd in het deel venster miniaturen van de weer gave normaal en in de diasorteerderweergave.

 1. In het deelvenster met miniaturen van de weergave Normaal, gaat u naar de eerste dia in de sectie.

 2. Druk herhaaldelijk op F6 tot u op een tabblad uitkomt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Start, drukt u op pijl-links totdat u deze hebt bereikt. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Home, tab, 1 of 8.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 3. Druk op pijl-omlaag om naar het lint te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Scroll area. You are currently on a scroll area.'

 4. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar het lint te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In scroll area, <the number of items>, <the name of the button where the focus is>.'

 5. Druk herhaaldelijk op pijl-rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Section, menu button.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen.

 6. Druk op Control+Option+spatiebalk om de optie Sectie toevoegen te selecteren.

 7. Typ de sectienaam en druk op Enter. De sectie is nu zichtbaar in het deelvenster miniaturen en VoiceOver leest de sectienaam voor wanneer u daarnaar navigeert in het deelvenster miniaturen.

De afdrukstand van de dia's in een verzameling dia’s wijzigen

PowerPoint-dia's worden automatisch ingesteld op de afdruk stand Liggend, maar u kunt de afdruk stand van de dia wijzigen in staand of andersom.

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot u op een tabblad komt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Ontwerpen, drukt u op pijl-links of pijl-rechts totdat u deze hebt bereikt. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Design, tab, 3 of 8.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk op het tabblad ontwerpen herhaaldelijk op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' diagrootte, menu knop '.

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Pressed Slide Size, menu button. You are currently on a gallery.'

 4. Om het menu te openen, drukt u op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In Slide Size, gallery, <het aantal items in het menu>, <de momenteel geselecteerde grootte>.'

 5. Druk op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' pagina-instelling '.

 6. Druk op Control+Option+spatiebalk. Het dialoogvenster Pagina-instelling opent.

 7. Druk op pijl-rechts totdat u op de optie gewenste oriëntatie staat, zoals 'Staande stand voor dia's' of 'Liggende stand voor dia's' en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om die te selecteren.

 8. Druk op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' OK, standaard, knop '. Druk op Control + Option + spatie balk om op de knop te drukken.

 9. Als de huidige inhoud niet past in de geselecteerde afdrukstand, wordt een dialoogvenster geopend waarin wordt gevraagd hoe u de schaal van de inhoud wilt aanpassen aan de geselecteerde afdrukstand:

  • Als u de inhoud wilt inzoomen, drukt u op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' schaal omlaag, knop '. Met deze optie wordt de grootte van de inhoud gewijzigd en wordt mogelijk een kleinere teken grootte gebruikt om alles op de dia aan te passen.

  • Als u de grootte van de inhoud wilt maximaliseren, drukt u op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' schaal omhoog, knop '. Als er veel inhoud op een dia staat, is het mogelijk dat deze niet op de dia past wanneer u deze optie kiest.

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

Formaat van de dia’s wijzigen

Als u de diagrootte wilt wijzigen, kunt u kiezen tussen twee standaardopties, Standaard (4:3) en Breedbeeld (16:9). U kunt de diagrootte ook aanpassen om perfect te passen.

De diagrootte wijzigen van breedbeeld naar standaard of omgekeerd

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot u op een tabblad komt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Ontwerpen, drukt u op pijl-links of pijl-rechts totdat u deze hebt bereikt. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Design, tab, 3 of 8.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk herhaaldelijk op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' diagrootte, menu knop '.

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Pressed Slide Size, menu button. You are currently on a gallery.'

 4. Om het menu te openen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In Slide Size, gallery, <het aantal items in het menu>, <de momenteel geselecteerde grootte>.'

 5. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om te schakelen tussen de opties. De opties worden opgelezen door VoiceOver terwijl u beweegt.

 6. Als u een grootte wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 7. Als u naar een kleiner formaat converteert, krijgt u mogelijk een dialoogvenster waarin wordt gevraagd of u de schaal van de inhoud aan de geselecteerde grootte wilt aanpassen:

  • Als u de inhoud wilt inzoomen, drukt u op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' schaal, standaard, knop '. Met deze optie wordt de grootte van de inhoud gewijzigd en wordt mogelijk een kleinere teken grootte gebruikt om alles op de dia aan te passen.

  • Als u de grootte van de inhoud wilt maximaliseren, drukt u op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' niet schalen, knop '. Als er veel inhoud op een dia staat, is het mogelijk dat deze niet op de dia past wanneer u deze optie kiest.

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

De grootte van dia’s aanpassen

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot u op een tabblad komt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Ontwerpen, drukt u op pijl-links of pijl-rechts totdat u deze hebt bereikt. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Design, tab, 3 of 8.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk herhaaldelijk op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' diagrootte, menu knop '.

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Pressed Slide Size, menu button. You are currently on a gallery.'

 4. Om het menu te openen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag.

 5. Druk op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' pagina-instelling '.

 6. Druk op Control+Option+spatiebalk. Het dialoogvenster Pagina-instelling opent.

 7. Druk tweemaal op Pijl-rechts. VoiceOver kondigt de momenteel geselecteerde grootte aan, zoals 'Widescreen' of 'On-screen-Show (4:3).'

 8. Om de opties weer te geven, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 9. Druk op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om te door de opties te bladeren. De opties worden uitgesproken door VoiceOver terwijl u beweegt. Als u er een wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 10. Druk herhaaldelijk op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' OK, standaard, knop '. Als u de knop wilt selecteren, drukt u op Control + Option + spatie balk.

 11. Als u naar een ander formaat converteert, krijgt u mogelijk een dialoogvenster waarin wordt gevraagd of u de schaal van de inhoud aan de geselecteerde grootte wilt aanpassen:

  • Als u de inhoud wilt inzoomen, drukt u op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' schaal omlaag, knop '. Met deze optie wordt de grootte van de inhoud gewijzigd en wordt mogelijk een kleinere teken grootte gebruikt om alles op de dia aan te passen.

  • Als u de grootte van de inhoud wilt maximaliseren, drukt u op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' schaal omhoog, knop '. Als er veel inhoud op een dia staat, is het mogelijk dat deze niet op de dia past wanneer u deze optie kiest.

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Audio of video in een PowerPoint-presentatie invoegen met een schermlezer

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Mac

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Gebruik PowerPoint 2016 voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om dia's in uw presentaties toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken.

Notities: 

In dit onderwerp

Dia’s toevoegen, opnieuw ordenen en verwijderen in PowerPoint

U kunt eenvoudig nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of op die van een nieuwe sjabloon. U kunt ook de dia’s verwijderen die u niet meer nodig hebt. Daarnaast kunt u de volgorde van de dia's wijzigen door een dia uit de huidige positie te knippen en op een nieuwe positie te plakken.

Een nieuwe dia toevoegen

 1. Swipe in uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort waar u de nieuwe dia vóór wilt plaatsen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert: 'Dia <nummer van de dia> van <totaal aantal dia's>.'

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 3. Swipe naar rechts of links tot u 'Knop Nieuwe dia' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De dia wordt toegevoegd aan uw diaserie.

 4. Als u de indeling van de ingevoegde dia wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Indeling' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts als u door de sjabloonopties wilt bladeren. VoiceOver kondigt de namen van de dia's tijdens het navigeren aan. Bij de geselecteerde indeling hoort u 'Geselecteerd' en de naam van de indeling. Dubbeltik op het scherm om een sjabloon te selecteren.

De volgorde van dia's wijzigen

 1. Swipe in uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt verplaatsen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 3. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. U hoort: 'Menu-item Meer items weergeven.' Er wordt een snelmenu weergegeven.

 4. Swipe in het snelmenu naar links totdat u 'Menu-item Knippen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts of links totdat u de dia hoort waar u de geknipte dia vóór wilt plaatsen. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 6. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. U hoort: 'Menu-item Alles selecteren.

 7. Als u de dia wilt plakken, swipet u naar links totdat u 'Menu-item Plakken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De dia wordt naar de nieuwe locatie verplaatst.

Een dia verwijderen

 1. Swipe in uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt verwijderen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 3. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. U hoort: 'Menu-item Meer items weergeven.'

 4. Dubbeltik op het scherm en swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Menu-item Verwijderen'.

 5. Als u de dia wilt verwijderen, dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om sprekersnotities en -opmerkingen te lezen of toe te voegen in PowerPoint

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Gebruik PowerPoint voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer voor Android, om dia's in uw presentaties toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken.

Notities: 

In dit onderwerp

Dia’s toevoegen, opnieuw ordenen en verwijderen in PowerPoint

U kunt eenvoudig nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of op die van een nieuwe sjabloon. U kunt ook de dia’s verwijderen die u niet meer nodig hebt. Daarnaast kunt u de volgorde van de dia's wijzigen door een dia uit de huidige positie te knippen en op een nieuwe positie te plakken.

Een nieuwe dia toevoegen

 1. Swipe in het deelvenster Miniaturen van uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort waar u een dia achter wilt plaatsen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert: 'Dia <nummer van de dia>'.

 2. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. De dia wordt geselecteerd en de bewerkingsweergave wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Schakeloptie Terug niet ingeschakeld' hoort en dubbeltik op het scherm. De focus wordt naar het deelvenster Miniaturen verplaatst.

 4. Swipe naar links tot u 'Knop Nieuwe dia' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De dia wordt toegevoegd aan uw diaserie.

 5. Als u de indeling van de ingevoegde dia wilt wijzigen, swipet u in de weergave voor diabewerking naar rechts totdat u 'Menu Indeling' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe in het menu Indeling naar rechts als u door de sjabloonopties wilt bladeren. TalkBack kondigt de namen van de dia's tijdens het navigeren aan. Bij de geselecteerde indeling hoort u de naam van de indeling en 'Geselecteerd'. Dubbeltik op het scherm om een sjabloon te selecteren.

De volgorde van dia's wijzigen

 1. Swipe in het deelvenster Miniaturen van uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt verplaatsen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert.

 2. Dubbeltik op het scherm. Er wordt een contextmenu weergegeven en u hoort: 'Knop Bewerken'.

 3. Swipe in het contextmenu naar rechts totdat u hoort: 'Knop Knippen'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts of links totdat u de dia hoort waar u de geknipte dia achter wilt plaatsen. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Knop Bewerken'.

 5. Als u de dia wilt plakken, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Plakken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De dia wordt naar de nieuwe locatie verplaatst.

Een dia verwijderen

 1. Swipe in het deelvenster Miniaturen van uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt verwijderen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert.

 2. Dubbeltik op het scherm om het contextmenu te openen. U hoort: 'Knop Bewerken'.

 3. Swipe in het contextmenu naar rechts totdat u hoort: 'Knop Verwijderen'.

 4. Als u de dia wilt verwijderen, dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint Mobile met Verteller, de ingebouwde schermlezer voor Windows, om dia's in uw presentaties toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken.

U kunt eenvoudig nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of op die van een nieuwe sjabloon. U kunt ook de dia’s verwijderen die u niet meer nodig hebt. Daarnaast kunt u de volgorde van de dia's wijzigen door een dia uit de huidige positie te knippen en op een nieuwe positie te plakken.

Notities: 

In dit onderwerp

Een nieuwe dia toevoegen

 1. Veeg in het deel venster miniaturen van uw presentatie met één vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u het volgende hoort: ' items '.

  Opmerking: Als u vanuit de bewerkingsweergave naar het deelvenster Miniaturen wilt gaan, swipet u naar rechts of links tot u het volgende hoort: 'Knop Vorige'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt naar de geselecteerde dia in het deelvenster Miniaturen verplaatst.

 2. Veeg naar rechts of naar rechts totdat u de dia hoort voordat u een dia wilt toevoegen. Tijdens het verplaatsen worden de dia's door Verteller aangekondigd.

 3. Als u de dia wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u ' knop nieuwe dia ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De dia wordt toegevoegd aan uw diaserie.

De indeling van een dia wijzigen

 1. Swipe op de dia naar rechts totdat u ' knop bewerken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar rechts totdat u ' indelings knop samengevouwen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Klik in het menu indeling op naar rechts om door de sjabloon opties te bladeren. De sjablonen worden tijdens het verplaatsen door Verteller aangekondigd. Voor de momenteel geselecteerde indeling hoort u ' geselecteerd ' en de indeling.

 4. Dubbeltik op het scherm om een sjabloon te selecteren.

De volgorde van dia's wijzigen

 1. Veeg in het deel venster miniaturen omhoog of omlaag op het scherm met één vinger totdat u het volgende hoort: ' items '. Swipe vervolgens naar rechts of naar rechts totdat u de dia hoort die u wilt verplaatsen. Tijdens het verplaatsen worden de dia's door Verteller aangekondigd.

 2. Dubbeltik op het scherm. Er wordt een contextmenu weergegeven en u hoort: 'Aangepast'.

 3. Swipe in het context menu naar rechts totdat u ' knippen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts of links totdat u de dia hoort waar u de geknipte dia achter wilt plaatsen. Dubbeltik vervolgens op het scherm om het contextmenu te openen. U hoort: 'Aangepast'.

 5. Als u de dia wilt plakken, veegt u naar rechts totdat u ' knop plakken ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. De dia wordt verplaatst naar de nieuwe locatie.

Een dia verwijderen

 1. Veeg in het deel venster miniaturen omhoog of omlaag op het scherm met één vinger totdat u het volgende hoort: ' items '. Swipe vervolgens naar rechts of naar rechts totdat u de dia hoort die u wilt verwijderen. Tijdens het verplaatsen worden de dia's door Verteller aangekondigd.

 2. Dubbeltik op het scherm om het contextmenu te openen. U hoort: 'Aangepast'.

 3. Swipe in het contextmenu naar rechts totdat u hoort: 'Knop Verwijderen'.

 4. Als u de dia wilt verwijderen, dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om presentaties in PowerPoint af te drukken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint Online met een toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer voor Windows, om dia's in uw presentaties toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Ga naar Sneltoetsen in PowerPoint Online als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u PowerPoint Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in PowerPoint Online.

In dit onderwerp

Een nieuwe dia toevoegen

U kunt nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of op basis van een andere indeling.

 1. Druk in de bewerkings weergave op Alt + Windows-logo toets, N, S, I. Het dialoog venster nieuwe dia wordt geopend.

  Tip: Als u een presentatie opent in PowerPoint Online, wordt deze geopend in de leesweergave. Als u wilt overschakelen naar de weergave Bewerken, drukt u herhaaldelijk op Ctrl+F6 tot u 'Presentatie bewerken' hoort. Druk op Enter om het menu te openen. Druk daarna eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort 'Bewerken in browser'. Druk op Enter om de presentatie in de weergave Bewerken te openen.

 2. In het dialoog venster is een dia-indeling geselecteerd op basis van de huidige dia. Als u door de andere indelingen wilt navigeren, drukt u op de pijl toetsen totdat u de gewenste indeling hoort en drukt u vervolgens op ENTER. De nieuwe dia wordt toegevoegd aan uw presentatie.

De volgorde van dia's wijzigen

U kunt de dia's verplaatsen om de volgorde in uw presentatie te wijzigen.

 1. Druk in de bewerkings weergave op CTRL + F6 totdat u het nummer en de titel van de huidige dia hoort. JAWS kondigt: ' deel venster Dia's '.

 2. Druk op de toets Pijl-omhoog of -omlaag tot u het nummer hoort van de dia die u wilt verplaatsen.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op Ctrl+Pijl-omhoog als u de dia in de richting van het begin van de presentatie wilt verplaatsen. De dia wordt één positie omhoog verplaatst.

  • Druk op Ctrl+Pijl-omlaag als u de dia in de richting van het einde van de presentatie wilt verplaatsen. De dia wordt één positie omlaag verplaatst.

  • Als u de dia als de eerste dia in de presentatie wilt plaatsen, drukt u op CTRL + SHIFT + pijl-omhoog.

  • Druk op CTRL + SHIFT + pijl-omlaag om de dia als laatste dia in de presentatie te plaatsen.

Dia's verwijderen

 1. Druk in de bewerkings weergave op CTRL + F6 totdat u het nummer en de titel van de huidige dia hoort. JAWS kondigt: ' deel venster Dia's '.

 2. Druk op de toets Pijl-omhoog of -omlaag tot u het nummer hoort van de dia die u wilt verwijderen.

 3. Druk op Delete.

  Tip: Druk op Ctrl + Z om de verwijdering ongedaan te maken.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Toetsenbordsneltoetsen in PowerPoint Online

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×