Office
Aanmelden
Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik PowerPoint 2016 met een toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om dia's in uw presentatie toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken. U kunt ook de grootte en de afdrukstand van de dia's wijzigen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een nieuwe dia toevoegen

U kunt makkelijk nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of op die van een nieuwe sjabloon.

Een nieuwe dia toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia

In een nieuwe presentatie wordt de titeldia automatisch toegevoegd. U kunt de nieuwe dia toevoegen op basis van de indeling van de vorige dia.

 1. Druk op Ctrl + M op het toetsenbord. U hoort "Dia", gevolgd door het aantal dia's en de plaats van de nieuwe dia in de lijst en 'Geselecteerd'.

Een nieuwe dia toevoegen op basis van de indeling van een sjabloon

 1. De dia-indeling om menu te openen, in de normale weergave, druk op Alt + H, ik. U hoort de titel van de eerste dia-indeling. Met JAWS, u hoort: "Leaving menubalk Office-thema,", gevolgd door het nummer van de huidige dia.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u hoort de dia-indeling u wilt gebruiken en druk op Enter. U kunt het nummer van de nieuwe dia horen. Met JAWS, u hoort: "Enter, geen selectie."

  De focus wordt verplaatst naar het deelvenster met de dia's.

Een dia verwijderen

 1. In het deelvenster Miniaturen en druk op de pijl omhoog of pijltoets-omlaag totdat u het nummer van de dia hoort u wilt verwijderen.

 2. Druk op Delete. U hoort het nummer van de huidige dia en de positie in de lijst, gevolgd door "Geselecteerde." Met JAWS, u hoort: "Voer, menu's, geen selectie verlaten."

De volgorde van dia's wijzigen

U kunt de dia's opnieuw rangschikken door de dia uit de oude positie te knippen en op de nieuwe positie te plakken.

 1. In het deelvenster Miniaturen en druk op de pijl omhoog of pijltoets-omlaag totdat u het nummer van de dia hoort u wilt verplaatsen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt verplaatsen van de dia u de lijst met dia's, drukt u op Ctrl + pijl-omhoog pijltoets. U hoort de nieuw nummer van de dia in de lijst.

  • Als u wilt verplaatsen de dia omlaag in de lijst van dia's, drukt u op Ctrl + pijl-omlaag pijltoets. U hoort de nieuw nummer van de dia in de lijst.

  • Als u wilt de dia naar het begin van de presentatie wilt gaan, drukt u op Ctrl + Shift + pijl-omhoog pijltoets.

  • Als u wilt verplaatsen de dia naar het einde van de presentatie, drukt u op Ctrl + Shift + pijl-pijltoets.

Dia's in secties onderverdelen

Als u dia's op zinvolle wijze wilt rangschikken, kunt u ze in secties onderverdelen. Als u bijvoorbeeld met anderen aan een presentatie werkt, kunt u elke collega een sectie toewijzen.

De secties worden weergegeven en klik in het deelvenster met miniaturen van de weergave Normaal en in de weergave Diasorteerder aangekondigd. Ze niet worden weergegeven of aangekondigd in de weergave Diavoorstelling .

 1. In het deelvenster Miniaturen en drukt u op de pijl omhoog of pijl-omlaag totdat u de dia waaraan u de eerste dia in een sectie wilt horen.

 2. Druk op Alt + H, t 1. U hoort: "sectie toevoegen, menu-item." Met JAWS, u hoort: "Menu verlaten menu's, sectie toevoegen."

 3. Als u wilt toevoegen een naamloze sectie, drukt u op Enter. Verteller wordt gemeld dat de eerste dia in de sectie, aantal dia's en de plaats van de huidige dia in de lijst. Met JAWS, u hoort: "Leaving menu's, geen selectie."

 4. Als u wilt een naam geven Naamloze sectie, in het deelvenster Miniaturen en drukt u op de pijl omhoog of horen ingedrukt op de pijl totdat u het nummer van de sectie, gevolgd door "Naamloze sectie," en druk op Shift + F10. Een contextmenu wordt geopend.

 5. Druk op Enter en typ de nieuwe naam voor de sectie.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u hoort 'Naam wijzigen van de knop' en druk op Enter.

 7. Verplaats de dia's naar de betreffende secties volgens de aanwijzingen in De volgorde van dia's wijzigen.

  Als u Verteller de sectienamen wilt laten uitspreken, drukt u in het deelvenster Miniaturen op de toets Pijl-omhoog of -omlaag. JAWS kondigt de sectienamen niet aan.

De afdrukstand van alle dia's in een presentatie wijzigen

U kunt de richting van de hele dia instellen van Liggend in Staand of vice versa wijzigen.

 1. In de normale weergave, drukt u op Alt + G, S. U kunt het eerste item in de lijst van het menu Diagrootte horen. Met JAWS, u hoort: "lagere lint, aangepaste groepsvak."

 2. Druk op de pijl omhoog of omlaag totdat u horen: "Aangepaste Diagrootte."

 3. Druk op Enter. Het venster Diagrootte wordt geopend.

 4. Druk in het venster Diagrootte op de Tab-toets totdat u hoort "Geselecteerde, liggend, keuzerondje, Alt + L" of "Geselecteerde, staand, keuzerondje, Alt + P."

  Met JAWS, u hoort: "De afdrukstand, dia's, < momenteel geselecteerde optie >, het keuzerondje ingeschakeld." Met JAWS, drukt u op de pijl omhoog of pijltoets-omlaag totdat u de optie hoort u wilt kiezen.

  Tip: Als u in Verteller wilt luisteren naar en navigeren door de opties in het venster Diagrootte, kunt u ook op Caps Lock+Pijl-omhoog of Caps Lock+Pijl-omlaag drukken.

 5. Wanneer u klaar bent met uw selectie, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Knop OK." Druk op Enter. U hoort: "Microsoft PowerPoint-venster, knop." Een bevestigingsvenster wordt geopend.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt de grootte van uw inhoud maximaliseren, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Maximaliseren." Als u een groot aantal inhoud op een dia hebt, wordt alle tekst mogelijk, niet op de dia past wanneer u deze optie.

  • Als uw inhoud naar beneden wilt verkleinen zodat deze past op de dia, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Zorg ervoor dat aanpassen." Deze optie mogelijk de grootte van uw inhoud in een kleinere puntgrootte zodat alles op de dia past.

 7. Druk op Enter. De focus naar het deelvenster Miniaturen.

De grootte van dia’s wijzigen

Als u de diagrootte wilt wijzigen, kunt u kiezen tussen twee standaardgrootten, Standaard (4:3) en Breedbeeld (16:9). U kunt de diagrootte ook aanpassen.

De diagrootte wijzigen van breedbeeld naar standaard of omgekeerd

 1. In de normale weergave, drukt u op Alt + G, S. U kunt het eerste item in de lijst van het menu Diagrootte horen. Met JAWS, u hoort: "lagere lint, aangepaste groepsvak."

 2. Voer in het menu Diagrootte een van de volgende handelingen uit:

  • Om het standaardformaat te selecteren, drukt u op de pijl omhoog of omlaag totdat u horen: "Standaard".

  • Als u de grootte breedbeeld, drukt u op de pijl omhoog of omlaag totdat u horen: "Breedbeeld."

 3. Druk op Enter. U hoort: "Microsoft PowerPoint-venster, knop." Een bevestigingsvenster wordt geopend.

 4. Voer een van de volgende opties in het Microsoft PowerPoint -venster:

  • Als u wilt de grootte van uw inhoud maximaliseren, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Maximaliseren." Als u een groot aantal inhoud op een dia hebt, wordt alle tekst mogelijk, niet op de dia past wanneer u deze optie.

  • Als uw inhoud naar beneden wilt verkleinen zodat deze past op de dia, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: 'Zorgen passend maken'. Deze optie mogelijk de grootte van uw inhoud in een kleinere puntgrootte zodat alles op de dia past.

 5. Druk op Enter. De focus naar het deelvenster Miniaturen.

De grootte van dia’s aanpassen

De grootte van uw dia's kan worden aangepast, zodat u aangepaste formaten kunt gebruiken voor verschillende scherm- of papiergrootten.

 1. In de normale weergave, drukt u op Alt + G, S. U kunt het eerste item in de lijst van het menu Diagrootte horen. Met JAWS, u hoort: "lagere lint, aangepaste groepsvak."

 2. In het menu Diagrootte , drukt u op de pijl omhoog of ingedrukt totdat u horen "Aangepaste Diagrootte" en druk op Enter. Het venster Diagrootte wordt geopend.

 3. In het venster Diagrootte kunt u de diagrootte wijzigen door het doelformaat van uw presentatie te kiezen of de hoogte, breedte en afdrukstand van de presentatie in te stellen:

  • Om de opmaak van het doel van de presentatie te selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Diaformaat aanpassen aan." Druk op de pijl omlaag om uit te vouwen van de vervolgkeuzelijst. In het menu, drukt u op de pijl omhoog of pijltoets-omlaag totdat u de optie hoort u wilt kiezen, en druk op Enter.

  • De breedte, hoogte en afdrukstand instellen:

   • Als u wilt wijzigen van de breedte van de dia, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Breedte." Druk op de pijl omhoog of de pijltoets-omlaag totdat u een waarde hoort u wilt kiezen, of u kunt ook een waarde te typen.

   • Als u wilt wijzigen op de hoogte van de dia, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Hoogte." Druk op de pijl omhoog of de pijltoets-omlaag totdat u een waarde hoort u wilt kiezen, of u kunt ook een waarde te typen.

   • Als u wilt instellen de afdrukstand, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Staand keuzerondje, Alt + P" of "Liggend keuzerondje, Alt + L". Met JAWS, u hoort: "De afdrukstand, dia's, < huidige selectie >, het keuzerondje." De selectie wijzigen, drukt u op de pijl omhoog of pijl-omlaag.

  Tip: Als u in Verteller wilt luisteren naar en navigeren door de opties in het venster Diagrootte, kunt u ook op Caps Lock+Pijl-omhoog of Caps Lock+Pijl-omlaag drukken.

 4. Wanneer u klaar bent met uw selectie, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Knop OK." Druk op Enter. U hoort: "Microsoft PowerPoint-venster, knop." Een bevestigingsvenster wordt geopend.

 5. Voer in het venster Microsoft PowerPoint een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt de grootte van uw inhoud maximaliseren, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Maximaliseren." Als u een groot aantal inhoud op een dia hebt, wordt alle tekst mogelijk, niet op de dia past wanneer u deze optie.

  • Als uw inhoud naar beneden wilt verkleinen zodat deze past op de nieuwe dia, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: 'Zorgen passend maken'. Deze optie mogelijk de grootte van uw inhoud in een kleinere puntgrootte zodat alles op de dia past.

 6. Druk op Enter. De focus naar het deelvenster Miniaturen.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om u te maken van PowerPoint-presentaties

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik PowerPoint 2016 voor Mac met een toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om dia's in uw presentatie toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken. U kunt ook de grootte en de afdrukstand van de dia's wijzigen.

De volgende taken worden uitgevoerd in de weergave Normaal in PowerPoint. Druk op Command+1 om naar de weergave Normaal te gaan.

Notities: 

In dit onderwerp

Een nieuwe dia toevoegen

U kunt makkelijk nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of op die van een nieuwe sjabloon.

Een nieuwe dia toevoegen op basis van de huidige dia

 1. Druk op Command+Shift+N om een nieuwe dia toe te voegen op basis van de indeling van de vorige dia in uw PowerPoint-diaserie. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'New slide' en de dia wordt toegevoegd.

  Tip: Als u huidige dia wilt dupliceren, drukt u op Command+Shift+D.

Een nieuwe dia toevoegen op basis van de indeling van een sjabloon

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot u op een tabblad komt. U komt terecht op het tabblad dat momenteel is geselecteerd. Indien nodig, drukt u op de pijl-links totdat u VoiceOver het tabblad Start hoort aankondigen. Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk in het tabblad Start één keer op pijl-omlaag om naar het lint te navigeren.

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar het lint te gaan.

 4. Druk herhaaldelijk op pijl-rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'New Slide, menu button.'

 5. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'New slide, window. New slide, gallery.'

 6. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar de galerie te gaan.

 7. Druk op de pijltoetsen om tussen de items te navigeren. VoiceOver kondigt de items aan wanneer u verplaatst.

 8. Druk op Enter om een indeling te selecteren. De dia wordt toegevoegd aan uw diaserie.

Een dia verwijderen

 1. Druk op Command+1 om naar de weergave Normaal te gaan.

 2. Druk op F6 tot VoiceOver aankondigt: 'Thumbnail pane, list, 1 item selected.'

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar het deelvenster Miniaturen te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In thumbnail pane, list, 1 item selected.'

 4. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u verplaatst.

 5. Wanneer u op de dia bent die u wilt verwijderen, drukt u op Delete. De dia wordt verwijderd.

De volgorde van dia's wijzigen

U kunt de dia's opnieuw rangschikken door een dia uit de huidige positie te knippen en op een nieuwe positie te plakken.

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot VoiceOver aankondigt: 'Thumbnail pane, list, 1 item selected.'

 2. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar het deelvenster Miniaturen te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In thumbnail pane, list, 1 item selected.'

 3. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u verplaatst.

 4. Wanneer u op de dia bent die u wilt verplaatsen, drukt u op Command+X om de dia uit te knippen.

 5. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de dia's te navigeren. VoiceOver kondigt de diatitels aan wanneer u verplaatst.

 6. Wanneer u op de dia bent waar u de geknipte dia achter wilt plaatsen, drukt u op Command+V om deze te plakken.

Dia's in secties onderverdelen

U kunt dia's in zinvolle secties onderverdelen. Als u bijvoorbeeld met anderen aan een presentatie werkt, kunt u elke collega een sectie toewijzen.

De secties worden weergegeven en klik in het deelvenster met miniaturen van de weergave Normaal en in de weergave Diasorteerder aangekondigd.

 1. In het deelvenster met miniaturen van de weergave Normaal, gaat u naar de eerste dia in de sectie.

 2. Druk herhaaldelijk op F6 tot u op een tabblad uitkomt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Start, drukt u op pijl-links totdat u deze hebt bereikt. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Home, tab, 1 of 8.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 3. Druk op pijl-omlaag om naar het lint te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Scroll area. You are currently on a scroll area.'

 4. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om naar het lint te gaan. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In scroll area, <the number of items>, <the name of the button where the focus is>.'

 5. Druk herhaaldelijk op pijl-rechts totdat VoiceOver aankondigt: 'Section, menu button.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen.

 6. Druk op Control+Option+spatiebalk om de optie Sectie toevoegen te selecteren.

 7. Typ de sectienaam en druk op Enter. De sectie is nu zichtbaar in het deelvenster miniaturen en VoiceOver leest de sectienaam voor wanneer u daarnaar navigeert in het deelvenster miniaturen.

De afdrukstand van de dia's in een verzameling dia’s wijzigen

PowerPoint dia's worden automatisch ingesteld in de liggende afdrukstand, maar u kunt de richting van de dia in de afdrukstand Liggend of vice versa wijzigen.

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot u op een tabblad komt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Ontwerpen, drukt u op pijl-links of pijl-rechts totdat u deze hebt bereikt. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Design, tab, 3 of 8.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Klik op het tabblad ontwerp de Tab-toets druk meermaals op tot VoiceOver wordt gemeld: "Diagrootte, menuknop."

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Pressed Slide Size, menu button. You are currently on a gallery.'

 4. Om het menu te openen, drukt u op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In Slide Size, gallery, <het aantal items in het menu>, <de momenteel geselecteerde grootte>.'

 5. Druk op de Tab-toets tot VoiceOver wordt gemeld: "Pagina-instelling."

 6. Druk op Control+Option+spatiebalk. Het dialoogvenster Pagina-instelling opent.

 7. Druk op pijl-rechts totdat u op de optie gewenste oriëntatie staat, zoals 'Staande stand voor dia's' of 'Liggende stand voor dia's' en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om die te selecteren.

 8. Druk op de Tab-toets tot VoiceOver wordt gemeld: "OK, standaard, knop." Druk op Control + Option + spatiebalk te drukken op de knop.

 9. Als de huidige inhoud niet past in de geselecteerde afdrukstand, wordt een dialoogvenster geopend waarin wordt gevraagd hoe u de schaal van de inhoud wilt aanpassen aan de geselecteerde afdrukstand:

  • Als uw inhoud naar beneden wilt verkleinen, drukt u op de Tab-toets totdat VoiceOver wordt gemeld: "schaal omlaag, naar de knop." Deze optie vergroot of verkleint uw inhoud en mogelijk een kleinere puntgrootte gebruiken zodat u alles op de dia past.

  • Als u wilt de grootte van uw inhoud maximaliseren, drukt u op de Tab-toets totdat VoiceOver wordt gemeld: "schaal knop omhoog,. ' Hebt u veel inhoud op een dia, alles passen mogelijk niet op de dia wanneer u deze optie kiest.

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

Formaat van de dia’s wijzigen

Als u de diagrootte wilt wijzigen, kunt u kiezen tussen twee standaardopties, Standaard (4:3) en Breedbeeld (16:9). U kunt de diagrootte ook aanpassen om perfect te passen.

De diagrootte wijzigen van breedbeeld naar standaard of omgekeerd

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot u op een tabblad komt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Ontwerpen, drukt u op pijl-links of pijl-rechts totdat u deze hebt bereikt. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Design, tab, 3 of 8.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk meermaals op de Tab-toets totdat VoiceOver wordt gemeld: "Diagrootte, menuknop."

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Pressed Slide Size, menu button. You are currently on a gallery.'

 4. Om het menu te openen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'In Slide Size, gallery, <het aantal items in het menu>, <de momenteel geselecteerde grootte>.'

 5. Druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag om te schakelen tussen de opties. De opties worden opgelezen door VoiceOver terwijl u beweegt.

 6. Als u een grootte wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 7. Als u naar een kleiner formaat converteert, krijgt u mogelijk een dialoogvenster waarin wordt gevraagd of u de schaal van de inhoud aan de geselecteerde grootte wilt aanpassen:

  • Als uw inhoud naar beneden wilt verkleinen, drukt u op de Tab-toets totdat VoiceOver wordt gemeld: "Schaal, standaard, knop." Deze optie vergroot of verkleint uw inhoud en mogelijk een kleinere puntgrootte gebruiken zodat u alles op de dia past.

  • Als u wilt de grootte van uw inhoud maximaliseren, drukt u op de Tab-toets totdat VoiceOver wordt gemeld: "Niet schaal, de knop." Hebt u veel inhoud op een dia, alles passen mogelijk niet op de dia wanneer u deze optie kiest.

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

De grootte van dia’s aanpassen

 1. Druk in de weergave Normaal op F6 tot u op een tabblad komt. Als u niet terechtkomt op het tabblad Ontwerpen, drukt u op pijl-links of pijl-rechts totdat u deze hebt bereikt. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Design, tab, 3 of 8.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk meermaals op de Tab-toets totdat VoiceOver wordt gemeld: "Diagrootte, menuknop."

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Pressed Slide Size, menu button. You are currently on a gallery.'

 4. Om het menu te openen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag.

 5. Druk op de Tab-toets tot VoiceOver wordt gemeld: "Pagina-instelling."

 6. Druk op Control+Option+spatiebalk. Het dialoogvenster Pagina-instelling opent.

 7. Druk tweemaal op Pijl-rechts. VoiceOver kondigt de momenteel geselecteerde grootte aan, zoals 'Widescreen' of 'On-screen-Show (4:3).'

 8. Om de opties weer te geven, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 9. Druk op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om te door de opties te bladeren. De opties worden uitgesproken door VoiceOver terwijl u beweegt. Als u er een wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 10. Druk meermaals op de Tab-toets totdat VoiceOver wordt gemeld: "OK, standaard, knop." Als u wilt de knop selecteren, drukt u op Control + Option + spatiebalk.

 11. Als u naar een ander formaat converteert, krijgt u mogelijk een dialoogvenster waarin wordt gevraagd of u de schaal van de inhoud aan de geselecteerde grootte wilt aanpassen:

  • Als uw inhoud naar beneden wilt verkleinen, drukt u op de Tab-toets totdat VoiceOver wordt gemeld: "Schaal omlaag, knop". Deze optie vergroot of verkleint uw inhoud en mogelijk een kleinere puntgrootte gebruiken zodat u alles op de dia past.

  • Als u wilt de grootte van uw inhoud maximaliseren, drukt u op de Tab-toets totdat VoiceOver wordt gemeld: "Schaal omhoog, knop". Hebt u veel inhoud op een dia, alles passen mogelijk niet op de dia wanneer u deze optie kiest.

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Audio of video in een PowerPoint-presentatie invoegen met een schermlezer

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Mac

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Gebruik PowerPoint 2016 voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om dia's in uw presentaties toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken.

Notities: 

In dit onderwerp

Dia’s toevoegen, opnieuw ordenen en verwijderen in PowerPoint

U kunt eenvoudig nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of op die van een nieuwe sjabloon. U kunt ook de dia’s verwijderen die u niet meer nodig hebt. Daarnaast kunt u de volgorde van de dia's wijzigen door een dia uit de huidige positie te knippen en op een nieuwe positie te plakken.

Een nieuwe dia toevoegen

 1. Swipe in uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort waar u de nieuwe dia vóór wilt plaatsen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert: 'Dia <nummer van de dia> van <totaal aantal dia's>.'

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 3. Swipe naar rechts of links tot u 'Knop Nieuwe dia' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De dia wordt toegevoegd aan uw diaserie.

 4. Als u de indeling van de ingevoegde dia wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Indeling' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts als u door de sjabloonopties wilt bladeren. VoiceOver kondigt de namen van de dia's tijdens het navigeren aan. Bij de geselecteerde indeling hoort u 'Geselecteerd' en de naam van de indeling. Dubbeltik op het scherm om een sjabloon te selecteren.

De volgorde van dia's wijzigen

 1. Swipe in uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt verplaatsen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 3. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. U hoort: 'Menu-item Meer items weergeven.' Er wordt een snelmenu weergegeven.

 4. Swipe in het snelmenu naar links totdat u 'Menu-item Knippen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts of links totdat u de dia hoort waar u de geknipte dia vóór wilt plaatsen. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 6. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. U hoort: 'Menu-item Alles selecteren.

 7. Als u de dia wilt plakken, swipet u naar links totdat u 'Menu-item Plakken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De dia wordt naar de nieuwe locatie verplaatst.

Een dia verwijderen

 1. Swipe in uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt verwijderen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert.

 2. Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 3. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. U hoort: 'Menu-item Meer items weergeven.'

 4. Dubbeltik op het scherm en swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Menu-item Verwijderen'.

 5. Als u de dia wilt verwijderen, dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruikt om te lezen of sprekersnotities en opmerkingen toevoegen in PowerPoint

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Gebruik PowerPoint voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer voor Android, om dia's in uw presentaties toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken.

Notities: 

In dit onderwerp

Dia’s toevoegen, opnieuw ordenen en verwijderen in PowerPoint

U kunt eenvoudig nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of op die van een nieuwe sjabloon. U kunt ook de dia’s verwijderen die u niet meer nodig hebt. Daarnaast kunt u de volgorde van de dia's wijzigen door een dia uit de huidige positie te knippen en op een nieuwe positie te plakken.

Een nieuwe dia toevoegen

 1. Swipe in het deelvenster Miniaturen van uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort waar u een dia achter wilt plaatsen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert: 'Dia <nummer van de dia>'.

 2. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. De dia wordt geselecteerd en de bewerkingsweergave wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Schakeloptie Terug niet ingeschakeld' hoort en dubbeltik op het scherm. De focus wordt naar het deelvenster Miniaturen verplaatst.

 4. Swipe naar links tot u 'Knop Nieuwe dia' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De dia wordt toegevoegd aan uw diaserie.

 5. Als u de indeling van de ingevoegde dia wilt wijzigen, swipet u in de weergave voor diabewerking naar rechts totdat u 'Menu Indeling' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe in het menu Indeling naar rechts als u door de sjabloonopties wilt bladeren. TalkBack kondigt de namen van de dia's tijdens het navigeren aan. Bij de geselecteerde indeling hoort u de naam van de indeling en 'Geselecteerd'. Dubbeltik op het scherm om een sjabloon te selecteren.

De volgorde van dia's wijzigen

 1. Swipe in het deelvenster Miniaturen van uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt verplaatsen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert.

 2. Dubbeltik op het scherm. Er wordt een contextmenu weergegeven en u hoort: 'Knop Bewerken'.

 3. Swipe in het contextmenu naar rechts totdat u hoort: 'Knop Knippen'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts of links totdat u de dia hoort waar u de geknipte dia achter wilt plaatsen. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Knop Bewerken'.

 5. Als u de dia wilt plakken, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Plakken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De dia wordt naar de nieuwe locatie verplaatst.

Een dia verwijderen

 1. Swipe in het deelvenster Miniaturen van uw presentatie naar links of rechts totdat u de dia hoort die u wilt verwijderen. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert.

 2. Dubbeltik op het scherm om het contextmenu te openen. U hoort: 'Knop Bewerken'.

 3. Swipe in het contextmenu naar rechts totdat u hoort: 'Knop Verwijderen'.

 4. Als u de dia wilt verwijderen, dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint Mobile met Verteller, de ingebouwde schermlezer voor Windows, om dia's in uw presentaties toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken.

U kunt eenvoudig nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of op die van een nieuwe sjabloon. U kunt ook de dia’s verwijderen die u niet meer nodig hebt. Daarnaast kunt u de volgorde van de dia's wijzigen door een dia uit de huidige positie te knippen en op een nieuwe positie te plakken.

Notities: 

In dit onderwerp

Een nieuwe dia toevoegen

 1. Klik in het deelvenster met miniaturen van uw presentatie, veegt u omhoog of omlaag in het scherm met één vinger totdat u hoort: "Items."

  Opmerking: Als u vanuit de bewerkingsweergave naar het deelvenster Miniaturen wilt gaan, swipet u naar rechts of links tot u het volgende hoort: 'Knop Vorige'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt naar de geselecteerde dia in het deelvenster Miniaturen verplaatst.

 2. Veeg naar rechts of links totdat u de dia waar u een dia toevoegen voordat u hoort. Verteller wordt gemeld die de dia's wanneer u verplaatst.

 3. Als u de dia wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u "Nieuwe dia knop" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De dia wordt toegevoegd aan uw diaserie.

De indeling van een dia wijzigen

 1. In de dia horen Veeg naar rechts totdat u 'Knop bewerken' en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar rechts totdat u hoort 'knop weblay-out samengevouwen', en vervolgens Dubbeltik op het scherm.

 3. Klik in het menu indeling om te bladeren de sjabloonopties, Veeg naar rechts. Verteller wordt gemeld die de sjablonen wanneer u verplaatst. Voor de geselecteerde indeling hoort u 'Geselecteerde' en de lay-out.

 4. Dubbeltik om een sjabloon hebt geselecteerd, op het scherm.

De volgorde van dia's wijzigen

 1. Klik in het deelvenster met miniaturen, veegt u omhoog of omlaag in het scherm met één vinger totdat u hoort: "Items." Vervolgens Veeg naar rechts of links totdat u hoort de dia die u wilt verplaatsen. Verteller wordt gemeld die de dia's wanneer u verplaatst.

 2. Dubbeltik op het scherm. Er wordt een contextmenu weergegeven en u hoort: 'Aangepast'.

 3. Klik in het contextmenu horen Veeg naar rechts totdat u "Knop Knippen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts of links totdat u de dia hoort waar u de geknipte dia achter wilt plaatsen. Dubbeltik vervolgens op het scherm om het contextmenu te openen. U hoort: 'Aangepast'.

 5. Als u wilt plakken de dia, horen Veeg naar rechts totdat u 'De knop plakken' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. De dia wordt verplaatst naar de nieuwe locatie.

Een dia verwijderen

 1. Klik in het deelvenster met miniaturen, veegt u omhoog of omlaag in het scherm met één vinger totdat u hoort: "Items." Vervolgens Veeg naar rechts of links totdat u hoort de dia die u wilt verwijderen. Verteller wordt gemeld die de dia's wanneer u verplaatst.

 2. Dubbeltik op het scherm om het contextmenu te openen. U hoort: 'Aangepast'.

 3. Swipe in het contextmenu naar rechts totdat u hoort: 'Knop Verwijderen'.

 4. Als u de dia wilt verwijderen, dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om presentaties in PowerPoint af te drukken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint Online met een toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer voor Windows, om dia's in uw presentaties toe te voegen, te verwijderen en te rangschikken.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Ga naar Sneltoetsen in PowerPoint Online als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u PowerPoint Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in PowerPoint Online.

In dit onderwerp

Een nieuwe dia toevoegen

U kunt nieuwe dia's aan uw presentatie toevoegen op basis van de indeling van de huidige dia of op basis van een andere indeling.

 1. Druk op Alt + Windows-toets, N, S, in de Bewerkingsweergaveik. Het dialoogvenster Nieuwe dia wordt geopend.

  Tip: Als u een presentatie opent in PowerPoint Online, wordt deze geopend in de leesweergave. Als u wilt overschakelen naar de weergave Bewerken, drukt u herhaaldelijk op Ctrl+F6 tot u 'Presentatie bewerken' hoort. Druk op Enter om het menu te openen. Druk daarna eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort 'Bewerken in browser'. Druk op Enter om de presentatie in de weergave Bewerken te openen.

 2. Klik in het dialoogvenster is een dia-indeling op basis van de huidige dia geselecteerd. Druk op de pijltoetsen om te navigeren in de andere indelingen, totdat u de gewenste indeling hoort, en druk op Enter. De nieuwe dia wordt toegevoegd in uw presentatie.

De volgorde van dia's wijzigen

U kunt de dia's verplaatsen om de volgorde in uw presentatie te wijzigen.

 1. In de Bewerkingsweergave, drukt u op Ctrl + F6 totdat u het aantal en de titel van de huidige dia hoort. JAWS wordt gemeld: "Dia Configuratiescherm."

 2. Druk op de toets Pijl-omhoog of -omlaag tot u het nummer hoort van de dia die u wilt verplaatsen.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op Ctrl+Pijl-omhoog als u de dia in de richting van het begin van de presentatie wilt verplaatsen. De dia wordt één positie omhoog verplaatst.

  • Druk op Ctrl+Pijl-omlaag als u de dia in de richting van het einde van de presentatie wilt verplaatsen. De dia wordt één positie omlaag verplaatst.

  • Als u wilt de dia als de eerste dia in de presentatie plaatsen, drukt u op Ctrl + Shift + pijl-omhoog pijltoets.

  • Als u wilt de dia als de laatste dia in de presentatie plaatsen, drukt u op Ctrl + Shift + pijl-pijltoets.

Dia's verwijderen

 1. In de Bewerkingsweergave, drukt u op Ctrl + F6 totdat u het aantal en de titel van de huidige dia hoort. JAWS wordt gemeld: "Dia Configuratiescherm."

 2. Druk op de toets Pijl-omhoog of -omlaag tot u het nummer hoort van de dia die u wilt verwijderen.

 3. Druk op Delete.

  Tip: Druk op Ctrl + Z om de verwijdering ongedaan te maken.

Zie ook

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Toetsenbordsneltoetsen in PowerPoint Online

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×