Een schermlezer gebruiken om met andere personen documenten te maken in Word

Een schermlezer gebruiken om met andere personen documenten te maken in Word

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Word 2016 met het toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om samen te werken aan een document. U kunt gebruikmaken van normale cocreatie en cocreatie in realtime. In het laatste geval ziet u direct de wijzigingen van anderen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u bent aangemeld bij uw Microsoft-account en dat OneDrive dus beschikbaar is.

In dit onderwerp

Een document online opslaan

Voordat u in Word 2016 met iemand anders aan een document kunt werken, moet u het document opslaan in OneDrive of SharePoint Online.

Een document opslaan in OneDrive

 1. Nadat u het document hebt gemaakt dat u wilt delen in Word 2016, drukt u op Alt+F om het menu Bestand te openen. U hoort: 'Geselecteerd, tabblad Info.' In JAWS hoort u: 'Backstage view, File, Info tab.'

 2. Druk op H om het menu Delen te openen. U hoort: 'Geselecteerd, tabblad Delen.' In JAWS hoort u: 'Share tab.'

 3. Druk op C om het document op te slaan in de cloud. U hoort: 'Geselecteerd, tabblad Opslaan als.' In JAWS hoort u: 'Save As tab.'

 4. Druk op K om het document op te slaan in OneDrive. U hoort: 'Geselecteerd, OneDrive, tabblad Persoonlijk.' In JAWS hoort u: 'OneDrive – Personal tab.' De naam van uw OneDrive-account kan afwijken.

  • Als u het document nog niet lokaal hebt opgeslagen, of als u de bestandsnaam wilt wijzigen, drukt u op Tab totdat u 'Voer hier de bestandsnaam in' hoort of de naam van het huidige bestand. Typ de gewenste naam en druk vervolgens op Tab totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk op de spatiebalk om het document op te slaan in OneDrive.

  • Als u het document al hebt opgeslagen en u dezelfde bestandsnaam wilt gebruiken in OneDrive, drukt u op Tab totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om het document op te slaan in OneDrive.

Een document opslaan in SharePoint

 1. Nadat u het document hebt gemaakt dat u wilt delen in Word 2016, drukt u op Alt+F om het menu Bestand te openen. U hoort: 'Geselecteerd, tabblad Info.' In JAWS hoort u: 'Backstage view, File, Info tab.'

 2. Druk op H om het menu Delen te openen. U hoort: 'Geselecteerd, tabblad Delen.' In JAWS hoort u: 'Share tab.'

 3. Druk op C om het document op te slaan in de cloud. U hoort: 'Geselecteerd, tabblad Opslaan als.' In JAWS hoort u: 'Save As tab.'

 4. Druk op S om het document op te slaan op een SharePoint-site. U hoort: 'Sites', gevolgd door de naam van de site.

 5. Druk op Tab en druk vervolgens op Enter om het dialoogvenster Opslaan te openen. U hoort de naam van het huidige bestand of een paar woorden van het begin van de tekst als het bestand nog niet is opgeslagen.

  • Als u het document nog niet lokaal hebt opgeslagen of als u de bestandsnaam wilt wijzigen, typt u de gewenste naam en drukt u op Tab totdat u 'Alle locaties, splitsknop' hoort. Vervolgens drukt u op de pijl-rechts totdat u het adres van uw SharePoint-site hoort. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste bibliotheek of werkruimte hoort. Druk vervolgens op Enter om het document op te slaan.

  • Als u het document al hebt opgeslagen en u dezelfde bestandsnaam wilt gebruiken in SharePoint, drukt u op Tab totdat u 'Alle locaties, splitsknop' hoort. Vervolgens drukt u op de pijl-rechts totdat u het adres van uw SharePoint-site hoort. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste bibliotheek of werkruimte hoort. Druk vervolgens op Enter om het document op te slaan.

Een locatie voor online opslaan toevoegen

OneDrive is direct beschikbaar als u aan de slag gaat met Word 2016, maar het is mogelijk dat u een SharePoint-site handmatig moet toevoegen voordat u daar gegevens kunt opslaan.

 1. Druk in Word 2016 op Alt+F om het menu Bestand te openen. U hoort: 'Geselecteerd, tabblad Info.' In JAWS hoort u: 'Backstage view, File, Info tab.'

 2. Druk op A om het menu Opslaan als te openen. U hoort: 'Geselecteerd, tabblad Opslaan als.' In JAWS hoort u: 'Save As tab.'

 3. Druk op A om een opslaglocatie toe te voegen. U hoort: 'Geselecteerd, Locatie toevoegen.' In JAWS hoort u: 'Add a Place tab.'

 4. Druk op 1 om een SharePoint-site toe te voegen.

 5. Typ het e-mailadres dat u gebruikt met de SharePoint-site en druk op Enter.

 6. Typ het wachtwoord en druk op Enter.

De site is nu beschikbaar in het dialoogvenster Opslaan als in Word_2016.

Een document delen met anderen

Als u een document online hebt opgeslagen, kunt u het delen met de personen met wie u wilt samenwerken.

 1. Druk op Alt+F om het menu Bestand te openen. U hoort: 'Geselecteerd, tabblad Info.' In JAWS hoort u: 'Backstage view, File, Info tab.'

 2. Druk op H om het menu Delen te openen. U hoort: 'Geselecteerd, tabblad Delen.' In JAWS hoort u: 'Share tab.'

 3. Druk op A om het opgeslagen document met anderen te delen. U hoort de documentnaam, gevolgd door 'Geef namen of e-mailadressen op' of alleen 'Einde van regel'. In JAWS hoort u: 'Share pane, enter names for email addresses.' Typ het e-mailadres van de persoon waarmee u wilt samenwerken. U kunt meerdere adressen invoeren door tussen de adressen een puntkomma te typen.

 4. Druk op Tab totdat u 'Machtigingen verlenen voor dit document' hoort. Als u vervolgens 'Kan bewerken' hoort, zijn de machtigingen al goed ingesteld voor cocreatie. Druk anders op de spatiebalk en gebruik vervolgens de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om door de opties te bladeren totdat u 'Kan bewerken' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 5. Als u een korte notitie wilt schrijven voor uw medeauteurs, drukt u op Tab totdat u 'Bericht opnemen (optioneel)' hoort en typt u het bericht.

 6. Druk op Tab totdat u 'Knop Delen' hoort en druk vervolgens op Enter om het e-mailbericht met de informatie over delen naar uw medewerkers te verzenden.

Opties voor delen wijzigen

U kunt instellen dat uw wijzigingen altijd worden gedeeld met uw medeauteurs of dat dit steeds moet worden gevraagd wanneer u een document opent waarin iemand anders aan het werk is.

 1. Druk op Alt+F om het menu Bestand te openen. U hoort: 'Geselecteerd, tabblad Info.' In JAWS hoort u: 'Backstage view, File, Info tab.'

 2. Druk op T om het menu Opties te openen. U hoort: 'Venster Opties voor Word, Algemeen, 1 van 10'. In JAWS hoort u: 'Word Options'. In JAWS heeft niet altijd het tabblad Algemeen de focus. Als u wilt controleren of u zich op het juiste tabblad bevindt, drukt u op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om door de tabbladen te bladeren totdat u 'Algemeen' hoort.

 3. Druk op Tab totdat u 'Als ik werk met anderen, wil ik mijn wijzigingen automatisch delen' hoort, gevolgd door de huidige instelling. Als u de instelling wilt wijzigen, drukt u op de spatiebalk en gebruikt u vervolgens de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om door de opties te bladeren totdat u 'Altijd' of 'Vragen' hoort, afhankelijk van uw keuze. Druk vervolgens op Enter.

 4. Als u het menu Opties wilt sluiten, drukt u op Tab totdat u 'Knop OK' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Deze instelling geldt voor elk document dat u deelt, niet alleen het document waaraan u werkt.

Tip: Als u Nooit kiest, ziet u de wijzigingen van anderen niet en zien zij uw wijzigingen niet.

Samenwerken in een gedeeld document

In Word 2016 kunt u op twee manieren met anderen een document maken: via normale cocreatie en via cocreatie in realtime. In beide gevallen kunnen meerdere personen tegelijk samenwerken aan documenten. Er is één belangrijk verschil tussen de methoden:

 • Normale cocreatie houdt in dat u tegelijk met anderen aan een document werkt, zonder dat u elkaar blokkeert. Alinea's waaraan iemand anders werkt, zijn vergrendeld. Als u uw versie van het document opslaat, ziet u de wijzigingen die anderen hebben doorgevoerd sinds u het document de laatste keer hebt opgeslagen.

 • Cocreatie in realtime houdt in dat twee of meer mensen tegelijkertijd kunnen typen en elkaars wijzigingen zien op het moment dat deze plaatsvinden. Als u samenwerkt met iemand die een versie gebruikt die alleen normale cocreatie ondersteunt, ziet u dat deze persoon bezig is in het document, maar worden de wijzigingen van deze persoon pas zichtbaar wanneer deze het document opslaat.

Als u Word 2016 gebruikt om aan een gedeeld document te werken, kunt u gewoon blijven werken zoals u dat gewend bent. Uw medeauteurs hoeven alleen de koppeling te volgen die u naar ze stuurt om uw document te openen in hun versie van Word of in Word Online. Als ze ook werken met Word Online of Word 2016 en toestemming hebben gegeven om hun wijzigingen automatisch te delen, zijn hun bewerkingen direct zichtbaar en kunt u de schermlezer gebruiken om de gewijzigde tekst te lezen zonder dat u hoeft te wachten totdat ze hun versie van het document hebben opgeslagen.

Aankondigingen van de schermlezer

Als u een schermlezer gebruikt terwijl u met anderen in Word 2016 samenwerkt aan een document, hoort u aankondigingen wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden:

 • Als u 'Niet-gesynchroniseerde wijziging' hoort, betekent dit dat een andere auteur bezig is aan een alinea (via normale cocreatie), maar de wijzigingen nog niet heeft opgeslagen. Het gebied is vergrendeld voor de medeauteur.

 • Als u 'Vergrendelde wijziging bewerken' hoort, betekent dit dat een andere auteur dit gebied (meestal een alinea) heeft vergrendeld en u het gebied niet kunt bewerken.

 • Als u 'Externe wijziging' hoort, betekent dit dat een auteur het document zojuist heeft opgeslagen en dat de medeauteur nieuwe inhoud aan het document heeft toegevoegd. Bij normale cocreatie is het gebied groen gemarkeerd voor personen zonder gezichtsbeperking.

 • Als u 'Conflicterende wijziging' hoort, betekent dit dat een auteur een alinea heeft die een conflict veroorzaakt met een wijziging die door de medeauteur is aangebracht. Het betreffende gebied is rood gemarkeerd voor personen zonder gezichtsbeperking.

 • Als u 'Auteur' hoort, betekent dit dat er een auteur bezig is met die alinea (bij cocreatie in realtime). De medeauteur kan dan een conflict voorkomen door niet in hetzelfde gebied te gaan werken.

Tip: Wanneer u met iemand anders aan een document gaat werken, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u wordt gevraagd welk type cocreatie u wilt gebruiken. Druk op F6 om naar het dialoogvenster te navigeren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om opmerkingen toe te voegen, te lezen en te verwijderen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om online samen te werken aan een document.

Notities: 

In dit onderwerp

Een document online opslaan

Voordat u in Word voor Mac met iemand anders aan een document kunt werken, moet u het bestand opslaan in OneDrive of SharePoint Online.

Een document opslaan in OneDrive

 1. Nadat u het document hebt gemaakt dat u wilt delen in Word voor Mac, drukt u op Command+Shift+S. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

  Opmerking: Zorg dat u bent aangemeld bij OneDrive.

 2. Typ de naam van het document en druk vervolgens op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Onlinelocaties'.

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk. U hoort de documentnaam.

 4. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Locaties, tabel, <naam van de eerste locatie voor online opslaan>, geselecteerd'.

 5. Druk op Control+Option+Pijl-omlaag totdat u 'OneDrive, <naam van het OneDrive-account>' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 6. Druk op Tab totdat u 'Standaardknop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Het venster voor het bewerken van het document krijgt weer de focus.

Een document opslaan in SharePoint

 1. Nadat u het document hebt gemaakt dat u wilt delen in Word voor Mac, drukt u op Command+Shift+S. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

  Opmerking: Zorg dat u bent aangemeld bij SharePoint.

 2. Typ de naam van het document en druk vervolgens op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Onlinelocaties'.

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk. U hoort de documentnaam.

 4. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Locaties, tabel, <naam van de eerste locatie voor online opslaan>, geselecteerd'.

 5. Druk op Control+Option+Pijl-omlaag totdat u 'SharePoint Online, <naam van het SharePoint-account>' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 6. Druk op Tab totdat u 'Standaardknop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Het venster voor het bewerken van het document krijgt weer de focus.

Een locatie voor online opslaan toevoegen

OneDrive is direct beschikbaar als u aan de slag gaat met Word voor Mac, maar het is mogelijk dat u een SharePoint-site handmatig moet toevoegen voordat u daar gegevens kunt opslaan.

 1. Druk op Command+Shift+S. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

 2. Druk op Tab totdat u 'Knop Onlinelocaties' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Een locatie toevoegen, knop'. Druk op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk op Tab totdat u 'Knop SharePoint' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 5. Typ of plak de URL van uw SharePoint-map en druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Volgende'.

 6. Druk op Control+Option+spatiebalk. Typ het e-mailadres dat u gebruikt met de SharePoint-site en druk op de spatiebalk.

 7. Typ het wachtwoord en druk op de spatiebalk.

De site is nu beschikbaar in het dialoogvenster Opslaan als in WordforMac.

Een document delen met anderen

Als u een document online hebt opgeslagen, kunt u het delen met de personen met wie u wilt samenwerken.

Anderen uitnodigen om samen te werken

U kunt anderen uitnodigen om met u samen te werken aan een document. Verzend rechtstreeks vanuit Word voor Mac een e-mailuitnodiging met een koppeling naar uw document.

 1. Druk op Control+Option+M. U hoort: 'Apple-menubalk'.

 2. Druk op Tab totdat u 'Bestand' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op Control+Option+Pijl-omlaag totdat u 'Delen' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. U hoort 'Personen uitnodigen weglatingstekens'. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 5. Typ de naam of het e-mailadres van de persoon met wie u wilt samenwerken. U kunt meerdere adressen invoeren door tussen de adressen een puntkomma te typen.

 6. Als u een bericht wilt schrijven voor de ontvanger, drukt u op Tab totdat u 'Bericht opnemen' hoort. Typ vervolgens uw tekst.

 7. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Kan bewerken, ingeschakeld, selectievakje'. Als u niet wilt dat uw medewerker het document kan bewerken, drukt u op de spatiebalk.

 8. Druk op Tab totdat u 'Knop Delen' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het e-mailbericht met de informatie over delen naar uw medewerkers te verzenden.

Een koppeling naar uw document delen

U kunt de koppeling naar uw document kopiëren en deze plakken in een ander gedeeld bestand, bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie.

 1. Druk op Control+Option+M. U hoort: 'Apple-menubalk'.

 2. Druk op Tab totdat u 'Bestand' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u 'Delen' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk op Control+Option+Pijl-omlaag totdat u 'Koppeling kopiëren' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 5. Plak de koppeling bijvoorbeeld in een ander gedeeld bestand.

Samenwerken in een gedeeld document

Als u Word voor Mac gebruikt om aan een gedeeld document te werken, kunt u gewoon blijven werken zoals u dat gewend bent. Uw medeauteurs hoeven alleen de koppeling te volgen die u naar ze stuurt om uw document te openen in hun versie van Word of in Word Online.

Druk op Command+S om het document te vernieuwen met de updates die andere auteurs hebben gemaakt.

Een document uitchecken

Als u een document wilt vergrendelen zodat alleen u het kunt bijwerken, kunt u het bestand uitchecken. Wanneer een bestand door u is uitgecheckt, kunnen anderen het pas weer bijwerken of uw bewerkingen zien zodra u het document hebt opgeslagen en ingecheckt.

 1. Druk in het geopende document op Control+Option+M. U hoort: 'Apple-menubalk'.

 2. Druk op Tab totdat u 'Bestand' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u 'Uitchecken' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Bewerk het document en druk op Control+Option+M wanneer u klaar bent.

 5. Druk op Tab totdat u 'Bestand' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 6. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u 'Inchecken' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 7. U hoort: 'Versieopmerkingen'. Typ een korte beschrijving van uw updates. Als u klaar bent, drukt u op Tab totdat u 'Inchecken' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Andere auteurs blokkeren

U kunt voorkomen dat andere auteurs bepaalde gedeelten van het document wijzigen.

 1. Selecteer in het document het gedeelte dat anderen niet mogen bewerken.

 2. Druk op Control+Option+M. U hoort: 'Apple-menubalk'.

 3. Druk op Tab totdat u 'Extra' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u 'Auteurs blokkeren' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 5. Druk op Control+Option+M om de blokkering van auteurs op te heffen.

 6. Druk op Tab totdat u 'Extra' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 7. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u 'Blokkering opheffen van al mijn geblokkeerde gebieden' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×