Een schermlezer gebruiken om lees- en ontvangstbevestigingen in Outlook aan te vragen

Een schermlezer gebruiken om lees- en ontvangstbevestigingen in Outlook aan te vragen

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Voor personen die geen schermlezer gebruiken, raadpleegt u ontvangstbevestiging toevoegen voor het bijhouden van een e-mailbericht (in Windows), het toevoegen en aanvragen van lees-en ontvangstbevestigingen envragen om een leesbevestiging of ontvangst melding in Outlook voor Mac.

Gebruik Outlook met het toetsenbord en een schermlezer om Lees-of ontvangstbevestigingen aan te vragen. We hebben dit getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze de gangbare toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen. U kunt ook kiezen hoe u wilt antwoorden wanneer anderen leesbevestigingen vragen.

U ontvangt een ontvangstbevestiging wanneer uw e-mail is bezorgd bij de e-mailserver van de geadresseerde. Er wordt een leesbevestiging verzonden wanneer de geadresseerde uw e-mail heeft bekeken. Met de schermlezer kunt u de bevestigingen als een gewoon e-mailbericht openen en lezen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Niet alle e-mailservers en apps ondersteunen het verzenden van bevestigingen.

In dit onderwerp

Een lees-of ontvangstbevestiging vragen voor één e-mailbericht

Wanneer u een nieuw bericht wilt maken, doorsturen of beantwoorden, kunt u een lees-of ontvangstbevestiging aanvragen voor het desbetreffende e-mailbericht als eenmalige actie.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit wanneer u een bericht opstelt:

  • Als u een ontvangstbevestiging wilt aanvragen, drukt U op ALT + P, U.

  • Als u een leesbevestiging wilt aanvragen, drukt u op ALT + P, v.

Een lees-of ontvangstbevestiging aanvragen voor alle e-mailberichten

Wijzig de Outlook opties als u lees-of ontvangstbevestigingen voor alle uitgaande e-mailberichten wilt aanvragen.

 1. Druk in de hoofdweergave van Outlook op ALT + F, T. Het venster Opties voor Outlook wordt geopend.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag om naar het tabblad e-mail te gaan. U hoort: 'Mail'.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een ontvangstbevestiging wilt aanvragen, drukt u op Alt + Y. De optie is geselecteerd.

  • Druk herhaaldelijk op ALT + R om een leesbevestiging te vragen totdat u het volgende hoort: ' leesbevestiging dat de geadresseerde het bericht heeft geopend '. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 4. Als u het venster Opties voor Outlook wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Instellen hoe aanvragen voor leesbevestigingen worden verwerkt

U kunt kiezen voor het verwerken van aanvragen voor leesbevestigingen die u van anderen ontvangt.

 1. Druk in de hoofdweergave van Outlook op ALT + F, T. Het venster Opties voor Outlook wordt geopend.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag om naar het tabblad e-mail te gaan. U hoort: 'Mail'.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u altijd een leesbevestiging wilt verzenden, drukt u herhaaldelijk op ALT + A totdat u ' altijd een leesbevestiging verzenden ' hoort. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

  • Als u nooit een leesbevestiging wilt verzenden, drukt u herhaaldelijk op ALT + N totdat u ' nooit een leesbevestiging verzenden ' hoort. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

  • Als u wilt dat Outlook u elke keer vraagt of u een ontvangstbevestiging wilt verzenden, drukt u meerdere keren op ALT + M totdat u ' vragen wanneer een leesbevestiging wordt verzonden ' hoort. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren. Als u wilt weten hoe u moet reageren wanneer u hierom wordt gevraagd, gaat u naar een verzoek om een leesbevestiging te beantwoorden.

 4. Als u het venster Opties voor Outlook wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Reageren op een verzoek om een leesbevestiging

Als u ervoor hebt gekozen om telkens wanneer u een e-mail ontvangt met een verzoek om een leesbevestiging te worden gevraagd, moet u bepalen of u de ontvangstbevestiging wilt verzenden of niet.

 1. Wanneer u een e-mailbericht opent dat een verzoek om een leesbevestiging bevat, hoort u ' Microsoft Outlook, ja, button '. De focus bevindt zich op een bevestigingsdialoogvenster, op de knop Ja .

 2. Als u de ontvangstbevestiging wilt verzenden, drukt u op ENTER. Als u de ontvangstbevestiging niet wilt verzenden, drukt u op ALT + N.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te werken met mappen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Outlook mail

Gebruik Outlook 2016 met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om uw e-mailberichten bij te houden en lees-of ontvangstbevestigingen vragen. U kunt ook kiezen hoe u wilt antwoorden wanneer anderen leesbevestigingen vragen.

U ontvangt een ontvangstbevestiging wanneer uw e-mail is bezorgd bij de e-mailserver van de geadresseerde. Er wordt een leesbevestiging verzonden wanneer de geadresseerde uw e-mail heeft bekeken. Met de schermlezer kunt u de bevestigingen als een gewoon e-mailbericht openen en lezen.

Deze functie is beschikbaar voor:

 • Office 365 abonnees met een abonnement op Office 365 Business Premium of Enterprise.

 • Een Exchange-e-mailaccount dat wordt gehost op Office 365 of in Exchange 2010 SP2 of hoger. Een e-mailaccount op basis van Exchange kan een Outlook account of een verbonden Hotmail-of Outlook.com-account zijn.

 • Outlook 2016 voor Mac versie 15,35 (170610) en hoger.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Niet alle e-mailservers en apps ondersteunen het verzenden van bevestigingen.

In dit onderwerp

Een lees-of ontvangstbevestiging vragen

Wanneer u een nieuw bericht wilt maken, doorsturen of beantwoorden, kunt u een lees-of ontvangstbevestiging aanvragen voor het desbetreffende e-mailbericht als eenmalige actie.

 1. Wanneer u een e-mailbericht opstelt, drukt u op F6 totdat u het volgende hoort: ' bericht, geselecteerd, tabblad '.

 2. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' opties, tabblad ' hoort en druk vervolgens op de SPATIEBALK.

 3. Druk op het tabblad Opties op de tab-toets totdat u ' bevestigingen, menuknop ' hoort en druk vervolgens op de SPATIEBALK.

 4. Druk op de toets pijl-omlaag tot u de optie hoort en druk vervolgens op de spatiebalk om de gewenste aanvraagoptie te selecteren.

Reageren op een verzoek om een leesbevestiging

Wanneer u een e-mailbericht met een verzoek om leesbevestiging ontvangt, moet u bepalen of u de ontvangstbevestiging of niet per e-mail apart wilt verzenden.

 1. Wanneer u een e-mailbericht opent dat een verzoek om een leesbevestiging bevat, hoort u ' een dialoogvenster met <naam van afzender> om een leesbevestiging te vragen voor de titel van het bericht <e-mail>. De focus bevindt zich in het bevestigingsvenster.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de ontvangstbevestiging wilt verzenden, drukt u op Caps Lock + pijl-rechts totdat u ' verzenden, knop ' hoort en drukt u vervolgens op de SPATIEBALK.

  • Als u de ontvangstbevestiging niet wilt verzenden, drukt u op Caps Lock + pijl-rechts totdat u ' knop niet verzenden ' hoort en drukt u vervolgens op de SPATIEBALK.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te werken met mappen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Outlook mail

U kunt Outlook op het web met uw toetsenbord en schermlezer gebruiken om uw e-mailberichten bij te houden en lees-of ontvangstbevestigingen vragen. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze algemene toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen. U kunt ook kiezen hoe u wilt antwoorden wanneer anderen leesbevestigingen vragen.

U ontvangt een ontvangstbevestiging wanneer uw e-mail is bezorgd bij de e-mailserver van de geadresseerde. Er wordt een leesbevestiging verzonden wanneer de geadresseerde uw e-mail heeft bekeken. Met de schermlezer kunt u de bevestigingen als een gewoon e-mailbericht openen en lezen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Outlook op het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook op het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook op het web.

 • Niet alle e-mailservers en apps ondersteunen het verzenden van bevestigingen.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

In dit onderwerp

Lees-en ontvangstbevestigingen vragen

Wanneer u een nieuw bericht maakt, doorstuurt of beantwoordt, kunt u een e-mailbericht als eenmalige actie aanvragen voor dit specifieke e-mailbericht.

 1. Wanneer u een bericht opstelt, drukt u op SHIFT + TAB totdat u het volgende hoort: ' opdracht werkbalk '.

 2. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' meer acties opstellen ' hoort en druk op ENTER.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' Berichtopties weergeven ' hoort en druk op ENTER. U hoort: "dialoogvenster Berichtopties".

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een ontvangstbevestiging wilt aanvragen, drukt u op de tab-toets totdat u ' niet geselecteerd, een ontvangstbevestiging vragen ' hoort en drukt u vervolgens op de SPATIEBALK.

  • Druk op de tab-toets totdat u ' niet geselecteerd, vragen om een leesbevestiging ' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk om een leesbevestiging te vragen.

 5. Als u wilt teruggaan naar het bericht, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Instellen hoe aanvragen voor leesbevestigingen worden verwerkt

U kunt kiezen voor het verwerken van aanvragen voor leesbevestigingen die u van anderen ontvangt.

 1. Druk op de tab-toets totdat u ' knop instellingen ' hoort en druk vervolgens op ENTER om naar de instellingen voor de Outlook op het web te gaan. Het deelvenster instellingen wordt geopend.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' alle Outlook-instellingen weergeven ' hoort en druk op ENTER. Het dialoogvenster instellingen wordt geopend.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' indeling ' hoort en druk vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u ' de afhandeling van berichten ' hoort en druk op ENTER.

 4. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: "kiezen hoe u wilt antwoorden op aanvragen voor leesbevestigingen". U staat op de eerste optie voor een ontvangstbevestiging en hoort: ' vragen voordat u een ontvangstbevestiging verzendt '. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op de spatiebalk Outlook als u telkens wanneer u wordt gevraagd of u een ontvangstbevestiging wilt verzenden. Als u wilt weten hoe u moet reageren wanneer u hierom wordt gevraagd, gaat u naar een verzoek om een leesbevestiging te beantwoorden.

  • Als u het ontvangstbewijs altijd wilt verzenden, drukt u op de pijl-omlaag totdat u ' altijd een antwoord verzenden ' hoort en drukt u vervolgens op de SPATIEBALK.

  • Als u de ontvangstbevestiging nooit wilt verzenden, drukt u op de pijl-omlaag totdat u ' nooit een antwoord verzenden ' hoort en drukt u vervolgens op de SPATIEBALK.

 5. Als u uw selectie wilt opslaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' opslaan, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 6. Druk op ESC om terug te gaan naar de hoofdweergave van Outlook.

Reageren op een verzoek om een leesbevestiging

Als u ervoor hebt gekozen om telkens wanneer u een e-mail ontvangt met een verzoek om een leesbevestiging te worden gevraagd of u de ontvangstbevestiging per e-mail apart wilt verzenden.

 1. Wanneer u een e-mailbericht met een verzoek om een leesbevestiging opent en begint, wordt dit door de schermlezer aangekondigd. U hoort: "de afzender van het bericht heeft om een leesbevestiging gevraagd. Als u een ontvangstbewijs, link wilt verzenden, klikt u hier. "

 2. Als u de ontvangstbevestiging niet wilt verzenden, gaat u verder met het lezen van de e-mail zonder actie te ondernemen. Als u de ontvangstbevestiging wilt verzenden, drukt u op ENTER op de koppelingstekst.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te werken met mappen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Outlook mail

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×