Een schermlezer gebruiken om lees- en ontvangstbevestigingen in Outlook aan te vragen

Een schermlezer gebruiken om lees- en ontvangstbevestigingen in Outlook aan te vragen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Voor personen die geen scherm lezer gebruiken, raadpleegt u ontvangst bevestiging toevoegen voor het bijhouden van een e-mail bericht (in Windows), het toevoegen en aanvragen van Lees bevestigingen en bezorgings meldingen (in Windows), of vragen om een lees bevestiging of ontvangst melding in Outlook 2016 voor Mac.

Gebruik Outlook met uw toetsen bord en een scherm lezer om Lees-en ontvangst bevestigingen aan te vragen. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U kunt ook kiezen hoe u wilt reageren wanneer anderen lees bevestigingen van u vragen.

U ontvangt een ontvangst bevestiging wanneer uw e-mail is afgeleverd bij de e-mail server van de geadresseerde. Er wordt een lees bevestiging verzonden wanneer de geadresseerde uw e-mail heeft bekeken. U kunt de bevestigingen, zoals een gewoon e-mail bericht, openen en lezen met behulp van de scherm lezer.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Niet alle e-mail servers en-apps ondersteunen het verzenden van bevestigingen.

In dit onderwerp

Een lees-of ontvangst bevestiging aanvragen voor één e-mail bericht

Wanneer u een nieuw bericht maakt, doorstuurt of beantwoordt aan een e-mail, kunt u een lees-of ontvangst bevestiging aanvragen voor deze specifieke e-mail als een eenmalige actie.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit wanneer u een bericht opstelt:

  • Als u een ontvangst bevestiging wilt aanvragen, drukt U op ALT + P, U.

  • Als u een lees bevestiging wilt aanvragen, drukt u op ALT + P, Q.

Een lees-of ontvangst bevestiging aanvragen voor alle e-mail berichten

Als u lees-en ontvangst bevestigingen wilt aanvragen voor alle uitgaande e-mail berichten, wijzigt u de Outlook-opties.

 1. Druk in de hoofd weergave van Outlook op ALT + F, T. Het venster Opties voor Outlook wordt geopend.

 2. Als u naar het tabblad E-mail wilt gaan, drukt u op de toets pijl - omlaag. U hoort: 'Mail'.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een ontvangst bevestiging wilt aanvragen, drukt u op Alt + Y. De optie is geselecteerd.

  • Als u een lees bevestiging wilt aanvragen, drukt u herhaaldelijk op ALT + R tot u het volgende hoort: ' Lees bevestiging dat de geadresseerde het bericht heeft bekeken. ' Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 4. Als u het venster Opties voor Outlook wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Instellen hoe aanvragen voor lees bevestigingen moeten worden verwerkt

U kunt kiezen hoe u aanvragen voor lees bevestigingen die u van anderen ontvangt, wilt afhandelen.

 1. Druk in de hoofd weergave van Outlook op ALT + F, T. Het venster Opties voor Outlook wordt geopend.

 2. Als u naar het tabblad E-mail wilt gaan, drukt u op de toets pijl - omlaag. U hoort: 'Mail'.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u altijd een lees bevestiging wilt verzenden, drukt u herhaaldelijk op ALT + A tot u ' altijd een lees bevestiging verzenden ' hoort. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

  • Als u nooit een lees bevestiging wilt verzenden, drukt u herhaaldelijk op ALT + N tot u ' nooit een lees bevestiging verzenden ' hoort. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

  • Druk herhaaldelijk op ALT + M totdat u ' vragen om de vraag of u een lees bevestiging wilt verzenden ' als u wilt dat Outlook elke keer wordt gevraagd of u een ontvangst bevestiging wilt verzenden. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren. Voor instructies over het beantwoorden wanneer u hierom wordt gevraagd, gaat u naar een verzoek om een lees bevestiging te beantwoorden.

 4. Als u het venster Opties voor Outlook wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Reageren op een verzoek om een lees bevestiging

Als u ervoor hebt gekozen om elke keer dat u een e-mail ontvangt met een verzoek om een lees bevestiging, wordt gevraagd of u de ontvangst wel of niet wilt verzenden.

 1. Wanneer u een e-mail bericht opent dat een verzoek om een lees bevestiging bevat, hoort u ' micro soft Outlook, ja, knop '. De focus bevindt zich op een bevestigings dialoogvenster, op de knop Ja .

 2. Druk op ENTER om het ontvangst bewijs te verzenden. Als u de ontvangst niet wilt verzenden, drukt u op ALT + N.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te werken met mappen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Sneltoetsen voor het navigeren in e-mail in Outlook

Sneltoetsen gebruiken om in of uit te zoomen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Gebruik Outlook 2016 met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om uw e-mail berichten bij te houden en lees-en ontvangst bevestigingen aan te vragen. U kunt ook kiezen hoe u wilt reageren wanneer anderen lees bevestigingen van u vragen.

U ontvangt een ontvangst bevestiging wanneer uw e-mail is afgeleverd bij de e-mail server van de geadresseerde. Er wordt een lees bevestiging verzonden wanneer de geadresseerde uw e-mail heeft bekeken. U kunt de bevestigingen, zoals een gewoon e-mail bericht, openen en lezen met behulp van de scherm lezer.

Deze functie is beschikbaar voor:

 • Office 365-abonnees met een Office 365 Business Premium-of ENTER prise-abonnement.

 • Een Exchange-e-mail account dat wordt gehost op Office 365 of op Exchange 2010 SP2 en hoger. Een Exchange-e-mail account kan een Outlook-account of een verbonden Hotmail-of Outlook.com-account zijn.

 • Outlook 2016 voor Mac versie 15,35 (170610) en hoger.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook voor Mac als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Niet alle e-mail servers en-apps ondersteunen het verzenden van bevestigingen.

In dit onderwerp

Een lees-of ontvangst bevestiging aanvragen

Wanneer u een nieuw bericht maakt, doorstuurt of beantwoordt aan een e-mail, kunt u een lees-of ontvangst bevestiging aanvragen voor deze specifieke e-mail als een eenmalige actie.

 1. Wanneer u een e-mail bericht opstelt, drukt u op F6 totdat u het volgende hoort: ' bericht, geselecteerd, tabblad '.

 2. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' tabblad Opties ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk.

 3. Druk op het tabblad Opties op de tab-toets totdat u ' ontvangst bevestigingen, menu knop ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk.

 4. Als u naar de gewenste aanvraag optie wilt gaan en deze wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u de optie hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk.

Reageren op een verzoek om een lees bevestiging

Wanneer u een e-mail bericht ontvangt met een verzoek om een lees bevestiging, moet u beslissen of u de ontvangst al dan niet per e-mail wilt verzenden.

 1. Wanneer u een e-mail bericht met een verzoek om een lees bevestiging opent, hoort u ' een waarschuwings dialoogvenster ', <sender name> een lees bevestiging hebt gevraagd voor het bericht <email title>. De focus bevindt zich in het bevestigings dialoogvenster.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de ontvangst wilt verzenden, drukt u op Caps Lock + pijl-rechts totdat u ' knop verzenden ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk.

  • Als u de ontvangst niet wilt verzenden, drukt u op Caps Lock + pijl-rechts totdat u ' knop niet verzenden ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te werken met mappen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Gebruik Outlook Web App met uw toetsen bord en scherm lezer om uw e-mail berichten bij te houden en lees-en ontvangst bevestigingen aan te vragen. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U kunt ook kiezen hoe u wilt reageren wanneer anderen lees bevestigingen van u vragen.

U ontvangt een ontvangst bevestiging wanneer uw e-mail is afgeleverd bij de e-mail server van de geadresseerde. Er wordt een lees bevestiging verzonden wanneer de geadresseerde uw e-mail heeft bekeken. U kunt de bevestigingen, zoals een gewoon e-mail bericht, openen en lezen met behulp van de scherm lezer.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook Web App.

 • Niet alle e-mail servers en-apps ondersteunen het verzenden van bevestigingen.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

In dit onderwerp

Lees-en ontvangst bevestigingen aanvragen

Wanneer u een nieuw bericht maakt, doorstuurt of beantwoordt aan een e-mail, kunt u ontvangst bewijzen voor die specifieke e-mail aanvragen als een eenmalige actie.

 1. Wanneer u een bericht opstelt, drukt u op SHIFT + TAB totdat u het volgende hoort: ' opdracht werk balk '.

 2. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' meer opstel acties ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' bericht opties weer geven ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' dialoog venster bericht opties. '

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een ontvangst bevestiging wilt aanvragen, drukt u op de tab-toets totdat u ' uitgeschakeld, vraag om een ontvangst bevestiging ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk.

  • Als u een lees bevestiging wilt aanvragen, drukt u op de tab-toets totdat u ' uitgeschakeld, om een lees bevestiging vragen ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk.

 5. Als u wilt teruggaan naar het bericht, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop OK ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Instellen hoe aanvragen voor lees bevestigingen moeten worden verwerkt

U kunt kiezen hoe u aanvragen voor lees bevestigingen die u van anderen ontvangt, wilt afhandelen.

 1. Als u naar de instellingen van Outlook Web App wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop instellingen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Het deel venster instellingen wordt geopend.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' alle Outlook-instellingen weer geven ' hoort en druk op ENTER. Het dialoog venster instellingen wordt geopend.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' indeling ' hoort en druk vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u ' bericht afhandeling ' hoort en druk op ENTER.

 4. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' Kies hoe u wilt reageren op aanvragen voor lees bevestigingen '. U land hebt in de eerste optie voor een ontvangst bevestiging en het volgende hoort: ' vragen voordat u een kwitantie verzendt. ' Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op de spatie balk als u wilt dat Outlook elke keer wordt gevraagd of u een ontvangst bevestiging wilt verzenden. Voor instructies over het beantwoorden wanneer u hierom wordt gevraagd, gaat u naar een verzoek om een lees bevestiging te beantwoorden.

  • Als u de ontvangst altijd wilt verzenden, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' altijd een antwoord verzenden ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk.

  • Als u de ontvangst nooit wilt verzenden, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' nooit een antwoord verzenden ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk.

 5. Als u de selectie wilt opslaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' opslaan, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 6. Als u wilt teruggaan naar de hoofd weergave van Outlook, drukt u op ESC.

Reageren op een verzoek om een lees bevestiging

Als u ervoor hebt gekozen om elke keer dat u een e-mail ontvangt met een verzoek om een lees bevestiging, wordt gevraagd of u de ontvangst al dan niet per e-mail wilt verzenden.

 1. Wanneer u een e-mail bericht met een verzoek om een lees bevestiging opent en start, wordt het verzoek door de scherm lezer aangekondigd. U hoort: ' de afzender heeft om een lees bevestiging gevraagd. Als u een bevestiging wilt verzenden, klikt u hier.

 2. Als u de ontvangst niet wilt verzenden, gaat u verder met het lezen van het e-mail bericht zonder actie te ondernemen. Als u de ontvangst wilt verzenden, drukt u op ENTER op de koppelings tekst.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te werken met mappen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Outlook

Sneltoetsen in de webversie van Outlook en Outlook.com

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×