Een schermlezer gebruiken om kopteksten of voetteksten te maken in Word

Een schermlezer gebruiken om kopteksten of voetteksten te maken in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om een kop- of voettekst met standaardinformatie op alle pagina's van uw document toe te voegen, zoals paginanummers, documenttitel, bedrijfsnaam, auteur en datum.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Een kop- of voettekst maken

Kop-en voet teksten zijn zo populair in Word dat ze hun eigen werk balk hebben.

 1. Druk op Alt+N om een koptekst in uw document te maken, en druk vervolgens op H om het menu Koptekst op het lint te openen. In Verteller wordt de naam van het menu niet voorgelezen.

  Druk op Alt+N om een voettekst te maken, en druk vervolgens op O om het menu Voettekst op het lint te openen. In Verteller wordt de naam van het menu niet voorgelezen.

  De focus wordt naar het menu verplaatst, waar indelingen van kopteksten en voetteksten gevonden kunnen worden.

 2. Gebruik de Tab-toets of pijl-omlaag-toets als u de lijst met resultaten wilt doorlopen. Druk op Enter om het gewenste resultaat te selecteren.

  De indeling die u kiest, wordt geopend in het gebied voor de koptekst en voettekst in uw document. De focus wordt verplaatst naar de eerste bewerkbare tekst in de indeling die u hebt geselecteerd. U kunt de hoofdtekst van het document pas weer bewerken nadat u het lint Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten hebt gesloten.

 3. Druk op pijl-rechts om de focus naar het gebied van de bewerkbare tekst te verplaatsen. U hoort de tekst van de tijdelijke aanduiding, zoals 'Documenttitel' of 'Hier typen', voorgelezen worden.

 4. Typ de gewenste tekst.

 5. Als u de cursor naar het volgende bewerkbare tekstgebied, indien voorhanden, wilt verplaatsen, drukt u op de pijl-rechts-toets.

 6. Wanneer u klaar bent, drukt u op Alt+J en vervolgens op C om de koptekst te sluiten en naar de hoofdtekst van het document te gaan.

Een kop- of voettekst bewerken

U kunt elke gewenste tekst toevoegen aan een kop- of voettekst, zoals paginanummers, datum of een paginanummer. U kunt ook een afbeelding, zoals een bedrijfslogo, toevoegen.

 1. Als u een koptekst wilt openen en bewerken, drukt u op Alt+N, H, E.

  Als u een voettekst wilt openen en bewerken, drukt u op Alt+N, O, E.

  Hiermee wordt de focus verplaatst naar de koptekst of voettekst en wordt het lint Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten geopend.

 2. Breng de gewenste wijzigingen aan.

 3. Wanneer u klaar bent, sluit u de koptekst of voettekst door op Alt+J te drukken en drukt u op C. De focus wordt verplaatst naar de hoofdtekst van het document.

Een paginanummer toevoegen aan een kop- of voettekst

Word 2016 biedt verschillende locaties en opmaken voor paginanummers als menu-items op het lint Koptekst en voettekst.

 1. Druk op Alt+H en vervolgens op E om een koptekst te openen voor bewerking.

  Druk op Alt+F en vervolgens op E om een voettekst te openen voor bewerking.

  Hiermee opent u de werkbalk Koptekst en voettekst, en wordt de focus verplaatst naar de koptekst of voettekst.

 2. Als u een paginanummer wilt invoegen, drukt u op Alt+J en vervolgens op N om het menu Paginanummer te openen.

 3. Gebruik de pijl-omlaag om door de lijst met mogelijke paginalocaties voor het paginanummer te lopen (bovenaan de pagina, onderaan de pagina, enzovoort). Druk op Enter of op de spatiebalk om de door u gewenste locatie te selecteren.

  Elk paginalocatie-item opent een extra menu met opties op die locatie. Maak gebruik van de pijl-omlaag-toets om door deze opties te bladeren en selecteer degene die u wenst

 4. Wanneer u klaar bent, drukt u op Alt+J en vervolgens op C om het lint Koptekst en voettekst werkbalk te sluiten en de focus terug te plaatsen naar de hoofdtekst van het document.

Een datum aan de kop- of voettekst toevoegen

 1. Druk op Alt+H en vervolgens op E om een koptekst te openen voor bewerking.

  Druk op Alt+F en vervolgens op E om een voettekst te openen voor bewerking.

  Hiermee opent u de werkbalk Koptekst en voettekst, en wordt de focus verplaatst naar de koptekst of voettekst.

 2. Voor het invoegen van een datum drukt u op Alt+J en vervolgens op D om het dialoogvenster Datum en tijd te openen.

 3. Gebruik de toets pijl-omlaag om door de lijst met mogelijke datum- en tijdnotaties voor de koptekst of voettekst te bladeren. Wanneer u de gewenste notatie vindt, drukt u op de Tab-toets om deze te selecteren en gaat u naar andere opties in het dialoogvenster.

 4. Druk in de vervolgkeuzelijst voor de talen op de pijl-omlaag om de geïnstalleerde talen te bekijken. Druk op de Tab-toets om een taal te selecteren en ga naar de volgende optie.

 5. Druk op Enter als u de opties voor datum- en taalinstellingen als standaard wilt instellen.

 6. Druk op de Tab-toets om naar de knop OK te gaan en druk vervolgens op Enter om uw keuzes te bevestigen.

 7. Druk op Alt+J en vervolgens op C om de koptekst of voettekst te sluiten en naar de hoofdtekst van het document te gaan.

Een optie selecteren op de werkbalk van de koptekst en voettekst

De werkbalk Koptekst en voettekst bevat veel opties waarmee u een koptekst kunt aanpassen.

 1. Druk op Alt+N en vervolgens op H, E om het lint Koptekst en voettekst te openen.

 2. Druk op Alt+J naar het lint te gaan.

 3. Druk op de Tab-toets om door de opdrachten in de Koptekst en voettekst werkbalk te lopen.

 4. Druk op Enter om een opdracht te selecteren.

 5. Wanneer u klaar bent, sluit u de koptekst of voettekst en het lint door op Alt+J te drukken en vervolgens op C.

Een kop- of voettekst verwijderen

 1. Druk op Alt+N, H om het menu Koptekst op het tabblad Invoegen te openen om een koptekst in uw document te verwijderen.

  Druk op Alt+N, H om het menu Voettekst op het tabblad Invoegen te openen om een voettekst te verwijderen.

 2. Druk op R om de koptekst of voettekst te verwijderen, druk vervolgens op de Esc-toets om naar de hoofdtekst van het document te gaan.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om opmerkingen toe te voegen, te lezen en te verwijderen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om een kop- of voettekst met standaardinformatie aan alle pagina's van uw document toe te voegen, zoals paginanummers, documenttitel, bedrijfsnaam, auteur en datum.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Kop- of voetteksten maken

 1. Druk in een Word-document herhaaldelijk op F6 tot u op een tabblad bent. Als u niet op het tabblad Invoegen hebt geklikt, drukt u op de toets pijl-rechts of pijl-rechts totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' invoegen, tabblad, 2 van 8 '. Druk op Control + Option + spatie balk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk herhaaldelijk op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' koptekst, menu knop ' of ' voet tekst, menu knop '. Druk op Control + Option + spatie balk om de knop te selecteren.

 3. Druk op Control+Optie+Shift+Pijl-omlaag om naar de lijst met kop- of voettekstindelingen te gaan.

 4. Druk op de pijltoetsen om door de opties te bladeren. Druk op Control+Optie+spatiebalk om een optie te selecteren.

  De indeling die u kiest, wordt geopend in het gebied voor de koptekst of voettekst in uw document. De focus blijft op het lint.

 5. Om naar het document te gaan, drukt u op Control+Optie+Pijl-rechts en de focus wordt verplaatst naar de kop- of voettekst die u hebt ingevoegd.

 6. Typ de gewenste tekst in de kop- of voettekst.

 7. Als u de cursor naar het volgende bewerkbare tekstgebied, indien voorhanden, wilt verplaatsen, drukt u op de pijl-rechts-toets.

Kop- en voetteksten bewerken

 1. Druk in een Word-document herhaaldelijk op Control + Option + pijl-rechts of pijl-rechts om naar de kop-of voet tekst te navigeren.

 2. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen, met bijvoorbeeld Shift+Command+de pijltoetsen en typ de nieuwe kop- of voettekst.

 3. Als u naar de volgende kop- of voettekst wilt navigeren, drukt u op Control+Optie+Pijl-rechts totdat u bij de volgende bent. VoiceOver meldt u waar u bent.

Een datum aan de kop- of voettekst toevoegen

 1. Druk in een Word-document herhaaldelijk op Control + Option + pijl-rechts om naar de kop-of voet tekst te navigeren.

 2. Druk op Control+Optie+I om de Itemkiezer te openen. Typ datum en tijd. VoiceOver kondigt het volgende aan: "Eén item, de knop datum en tijd." Druk op Control+Optie+spatiebalk om de knop te verplaatsen en druk nogmaals op Control+Optie+spatiebalk om de knop te selecteren.

 3. Het dialoogvenster Datum en tijd met de beschikbare indelingsopties wordt geopend. Druk op de toets Pijl-omlaag om naar de lijst te gaan en vervolgens op Control+Optie+Shift+Pijl-omlaag om in de lijst te komen.

 4. Druk op de Pijl-omlaag of Pijl-omhoog om in de lijst te navigeren. Druk op Control+Optie+spatiebalk om een optie te selecteren.

 5. Druk herhaaldelijk op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' OK, standaard, knop '. Druk op Control + Option + spatie balk om de knop te selecteren.

  De datum wordt aan de kop- of voettekst toegevoegd. De focus blijft op het lint van de kop- en voettekst. Als u wilt stoppen met het gebruik van het lint, drukt u op Control+Optie+Shift+Pijl-omhoog.

Kop- en voetteksten aanpassen

Het tabblad Kop- en voettekst bevat veel opties waarmee u een kop- of voettekst kunt aanpassen.

 1. Druk op Control+Optie+M om naar de menubalk te gaan en druk vervolgens op V om naar het menu Beeld te gaan.

 2. Druk op Control+Optie+spatiebalk om het menu te openen.

 3. Druk herhaaldelijk op de pijl-omlaag totdat VoiceOver meldt: "Kop- en voettekst." Druk op Control+Optie+spatiebalk om de kop- en voettekst voor bewerking te openen.

 4. Om naar het tabblad Kop- en voettekst te gaan, drukt u herhaaldelijk op F6 tot u in VoiceOver het volgende hoort: "Kop- en voettekst, geselecteerd, tabblad." Druk herhaaldelijk op de Tab-toets om naar het lint te verplaatsen.

  Het eerste item op het lint is Koptekst. Om naar de andere items op het lint te gaan, drukt u op de Tab-toets.

 5. Als u een item wilt selecteren, drukt u op Control+Optie+spatiebalk.

 6. Als u het tabblad en de kop- en voettekst wilt sluiten wanneer u klaar bent, drukt u op Control+Optie+I om Itemkiezer te openen. Typ koptekst sluiten. VoiceOver kondigt het volgende aan: "Eén item, knop Koptekst en voettekst sluiten.” Druk op Control+Optie+spatiebalk om de knop te verplaatsen en druk nogmaals op Control+Optie+spatiebalk om de knop te selecteren.

  De koptekst, voettekst en het tabblad Kop- en voettekst worden gesloten en de focus gaat naar de hoofdtekst van het document.

Kop- of voetteksten verwijderen

 1. Druk in een Word-document op Control + Option + M om naar de menu balk te gaan en druk vervolgens op V om naar het menu beeld te gaan.

 2. Druk op Control+Optie+spatiebalk om het menu te openen.

 3. Druk herhaaldelijk op de pijl-omlaag totdat VoiceOver meldt: "Kop- en voettekst." Druk op Control+Optie+spatiebalk om de kop- en voettekst voor bewerking te openen.

 4. Om naar het tabblad Kop- en voettekst te gaan, drukt u herhaaldelijk op F6 tot u in VoiceOver het volgende hoort: "Kop- en voettekst, geselecteerd, tabblad." Druk herhaaldelijk op de Tab-toets om naar het lint te verplaatsen.

  Het eerste item op het lint is Koptekst. VoiceOver kondigt het volgende aan: "Koptekst, menuknop." Om naar deVoettekst te navigeren, drukt u op de Tab-toets. Als u een knop wilt selecteren, drukt u op Control+Optie+spatiebalk.

 5. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: "Koptekst verwijderen" of "Voettekst verwijderen".

 6. Als u de kop- of voettekst wilt verwijderen, drukt u op Control+Optie+spatiebalk.

 7. De koptekst of voettekst wordt verwijderd uit het document.

  Als u het tabblad en de kop- en voettekst wilt sluiten, drukt u op Control+Optie+I om Itemkiezer te openen. Typ koptekst sluiten. VoiceOver kondigt het volgende aan: "Eén item, knop Koptekst en voettekst sluiten.” Druk op Control+Optie+spatiebalk om de knop te verplaatsen en druk nogmaals op Control+Optie+spatiebalk om de knop te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om een kop-of voet tekst te maken die standaard informatie bevat, zoals pagina nummers op alle pagina's in uw document.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor Android gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor Android.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Een kop- of voettekst maken

 1. Ga in het document in de bewerkings weergave naar de sectie document waaraan u de kop-of voet tekst wilt toevoegen.

 2. Als u het toetsen bord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' tabblad in tabblad, start geselecteerd '.

 3. Dubbeltik op het scherm om naar het tabblad Invoegen te gaan en veeg vervolgens naar rechts totdat u het volgende hoort: ' tabblad invoegen '. Dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe op het tabblad Invoegen naar rechts totdat u ' koptekst en voet tekst, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu koptekst en voet tekst wordt geopend en de focus wordt verplaatst naar de koptekst van de sectie.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een koptekst wilt maken, typt u de koptekst met het scherm toetsenbord.

   Opmerking: Als u het toetsen bord wilt openen, veegt u naar rechts totdat u ' ingeschakeld, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

  • Als u een voet tekst wilt maken, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: ' voet tekst, sectie < sectie nummer > ', en dubbeltik u vervolgens op het scherm. De focus wordt verplaatst naar de sectie voet tekst en u kunt de voet tekst typen met het scherm toetsenbord.

 6. Wanneer u klaar bent, sluit u het menu koptekst en voet tekst en gaat u terug naar de hoofd tekst van het document, sleept u uw vinger in het schrijf gebied totdat u de tekst van het document hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Paginanummers toevoegen aan een kop- of voettekst

 1. Ga in het document in de bewerkings weergave naar de sectie document waar u het pagina nummer wilt toevoegen aan de kop-of voet tekst.

 2. Als u het toetsen bord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' tabblad in tabblad, start geselecteerd '.

 3. Dubbeltik op het scherm om naar het tabblad Invoegen te gaan en veeg vervolgens naar rechts totdat u het volgende hoort: ' tabblad invoegen '. Dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe op het tabblad Invoegen naar rechts totdat u ' pagina nummers, knop, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu pagina nummer wordt geopend.

 5. Als u de pagina nummers wilt aanpassen, veegt u naar rechts totdat u ' getalnotatie, keuze lijst met invoervak, < huidige optie > geselecteerd ' hoort, en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Het menu getalnotatie wordt geopend. Veeg naar rechts om door de opties te bladeren. Terwijl u beweegt, worden de opties voor u door Talk Back aangekondigd. Dubbeltik op het scherm op de gewenste optie. Als u terug wilt gaan naar het menu pagina nummer, veegt u naar links totdat u ' knop terug ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 6. Klik in het menu pagina nummer om het pagina nummer toe te voegen, swipe naar rechts totdat u de gewenste locatie voor het pagina nummer hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om dit te selecteren. Het pagina nummer wordt toegevoegd aan de sectie kop-of voet tekst en het menu koptekst en voet tekst wordt geopend.

 7. Als u het menu koptekst en voet tekst wilt sluiten en terug wilt gaan naar de hoofd tekst van het document, sleept u uw vinger in het schrijf gebied totdat u de tekst van het document hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

Opmerking: Als u de pagina nummers wilt verwijderen, swipet u in het menu pagina nummer naar rechts totdat u ' pagina nummers verwijderen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een kop- of voettekst verwijderen

 1. Ga in het document in de bewerkings weergave naar de sectie document waar u de kop-of voet tekst wilt verwijderen.

 2. Als u het toetsen bord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' tabblad in tabblad, start geselecteerd '.

 3. Dubbeltik op het scherm om naar het tabblad Invoegen te gaan en veeg vervolgens naar rechts totdat u het volgende hoort: ' tabblad invoegen '. Dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe op het tabblad Invoegen naar rechts totdat u ' koptekst en voet tekst, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu koptekst en voet tekst wordt geopend en de focus wordt verplaatst naar de koptekst van de sectie.

 5. Als u de focus wilt verplaatsen naar het menu van de kop-en voet tekst, veegt u naar rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 6. Voer in het menu koptekst en voet tekst een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de koptekst wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' koptekst menu ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Het koptekst menu wordt geopend. Swipe vervolgens naar rechts totdat u ' koptekst verwijderen, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

  • Als u de voet tekst wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' voet menu ' hoort, en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Het menu voet tekst wordt geopend. Swipe vervolgens naar rechts totdat u ' voet tekst verwijderen, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

  De kop-of voet tekst wordt verwijderd en de focus wordt verplaatst naar het koptekst-en voet tekst menu.

 7. Als u het menu koptekst en voet tekst wilt sluiten en terug wilt gaan naar de hoofd tekst van het document, sleept u uw vinger in het schrijf gebied totdat u de tekst van het document hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om een kop-of voet tekst te maken die standaard informatie bevat, zoals pagina nummers op alle pagina's in uw document.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over de aanraakmogelijkheden in Word Mobile vindt u in Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Een kop- of voettekst maken

U kunt elke gewenste tekst toevoegen aan een kop-of voet tekst.

 1. Ga in het document naar de Afdruk weergave en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een koptekst wilt maken, swipet u naar rechts totdat u ' koptekst < sectie nummer > ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

  • Als u een voet tekst wilt maken, swipet u naar rechts totdat u ' voet tekst < sectie nummer > ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 2. Gebruik het scherm toetsenbord om de kop-of voet tekst te typen.

 3. Als u de kop-of voet tekst wilt sluiten en terug wilt gaan naar de hoofd tekst van het document, tikt u op de bovenste helft van het scherm.

Paginanummers toevoegen aan een kop- of voettekst

U kunt pagina nummers toevoegen in verschillende indelingen.

 1. Swipe in uw document naar rechts totdat u ' knop meer opties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links totdat u ' Start knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Home, een van < aantal beschik bare items >." Het hoofd menu is nu uitgevouwen.

 3. Veeg naar rechts totdat u ' invoegen, < plaats van het huidige item in de menu lijst en het aantal beschik bare items > ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u ' pagina nummer knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u de gewenste locatie voor het pagina nummer hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het te selecteren.

 6. Als u de pagina nummers wilt aanpassen, bijvoorbeeld door de getalnotatie te selecteren, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: ' lijst voet tekst groep '.

 7. Veeg naar rechts om door de lijst met opdrachten te gaan en dubbeltik vervolgens om de gewenste opdracht te selecteren.

 8. Tik op de bovenste helft van het scherm om terug te keren naar de hoofd tekst van het document.

Een kop- of voettekst verwijderen

U kunt de tekst in de kop-of voet tekst verwijderen.

 1. Swipe in uw document naar rechts totdat u ' knop meer opties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links totdat u ' knop tabs selecteren, start knop, samengevouwen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Home, een van < aantal beschik bare items >." Het hoofd menu is nu uitgevouwen.

 3. Veeg naar rechts totdat u ' koptekst en voet tekst, < plaats van het huidige item in de menu lijst en het aantal beschik bare items > ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u een koptekst wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' koptekst knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

  Als u een voet tekst wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' voet tekst knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u ' knop koptekst verwijderen ' of ' voet tekst verwijderen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De inhoud van de kop-of voet tekst wordt verwijderd en de focus wordt verplaatst naar de koptekst.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Online met uw toetsen bord en verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om een kop-of voet tekst met standaard informatie te maken op alle pagina's in uw document, zoals pagina nummers, de document titel, de bedrijfs naam, de auteur en de datum.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen in Word Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Word Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Word Online.

Een kop- of voettekst toevoegen

 1. Als u de focus naar het lint wilt verplaatsen, drukt u op Ctrl+F6 tot u de naam van het tabblad hoort (doorgaans het tabblad Start).

 2. Ga met de Tab-toets naar het tabblad Invoegen en druk op Enter.

 3. Ga met de Tab-toets naar de knop Koptekst en voettekst en druk op Enter. Het bewerkingsgebied voor kop- en voetteksten wordt geopend.

 4. Begin te typen als u een links uitgelijnde koptekst wilt maken. Druk op de Tab-toets als u een gecentreerde koptekst wilt typen. Druk nogmaals op de Tab-toets als u een rechts uitgelijnde koptekst wilt typen.

 5. Als u koptekstopties wilt selecteren, drukt u op Ctrl+F6 tot u 'Knop Opties' hoort. Als u door de opties wilt bladeren, drukt u op de spatiebalk en gebruikt u vervolgens de pijltoetsen. Druk op Enter om een optie toe te passen.

 6. Als u een voettekst wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+F6 tot u 'voettekst' hoort. Begin dan te typen.

 7. Als u verder wilt gaan met het bewerken van het document, drukt u op Ctrl+F6 tot u 'Knop Koptekst en voettekst sluiten' hoort. Druk dan op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor personen met een beperking

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×