Een schermlezer gebruiken om kopteksten of voetteksten te maken in Word

Een schermlezer gebruiken om kopteksten of voetteksten te maken in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word met uw toetsen bord en een scherm lezer om een kop-of voet tekst met standaard informatie over alle pagina's van uw document te maken, zoals pagina nummers, titel van het document, bedrijfs naam, auteur en datum. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een kop- of voettekst maken

U kunt elke gewenste tekst toevoegen aan een kop- of voettekst, zoals paginanummers, datum of een paginanummer. U kunt ook een afbeelding, zoals een bedrijfslogo, toevoegen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een koptekst wilt maken in uw document, drukt u op ALT + N, H. U hoort ' ingebouwd ', gevolgd door het aantal beschik bare koptekst typen en ' lege koptekst '.

  • Als u een voet tekst wilt maken, drukt u op ALT + N, O. U hoort ' ingebouwd ', gevolgd door het aantal beschik bare voet tekst typen en ' lege voet tekst '.

  De focus wordt gewijzigd in het menu, waarin de indeling van kop-en voet teksten wordt weer gegeven.

 2. Gebruik de tab-toets of de pijl-omlaag om door de lijst met indelingen te navigeren. Druk op ENTER om het gewenste item te selecteren.

  De indeling die u kiest, wordt geopend in het gebied voor de koptekst en voettekst in uw document. De focus wordt verplaatst naar de eerste bewerkbare tekst in de indeling die u hebt geselecteerd. U kunt de hoofdtekst van het document pas weer bewerken nadat u het lint Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten hebt gesloten.

 3. Druk op de toets pijl-rechts om de focus te verplaatsen naar het Bewerk bare tekst gebied. U hoort de tekst van de tijdelijke aanduiding hardop voor lezen, zoals "document titel" of "hier typen".

 4. Typ de gewenste tekst.

 5. Als u de cursor naar het volgende bewerkbare tekstgebied, indien voorhanden, wilt verplaatsen, drukt u op de pijl-rechts-toets.

 6. Als u de kop-of voet tekst wilt afsluiten en wilt teruggaan naar de hoofd tekst van het document, drukt u op ALT + J, H, C.

Een kop- of voettekst bewerken

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een koptekst wilt openen en bewerken, drukt u op Alt+N, H, E.

  • Als u een voettekst wilt openen en bewerken, drukt u op Alt+N, O, E.

  De focus wordt verplaatst naar de kop-of voet tekst en het lint hulp middelen voor kop-en voet teksten wordt geopend.

 2. Breng de gewenste wijzigingen aan.

 3. Als u de kop-of voet tekst wilt afsluiten en wilt teruggaan naar de hoofd tekst van het document, drukt u op ALT + J, H, C.

Een paginanummer toevoegen aan een kop- of voettekst

 1. Als u een pagina nummer wilt invoegen, drukt u op ALT + N, N, U. Het menu pagina nummer wordt geopend.

 2. Gebruik de toets pijl-omlaag om door de lijst met mogelijke pagina locaties (naar boven en naar onderen) te gaan voor het pagina nummer. Druk op ENTER of op de spatie balk om de gewenste locatie te selecteren.

  Op elk pagina locatie-item wordt een extra menu geopend met opties voor die locatie. Gebruik de toets pijl-omlaag om door deze opties te bladeren en selecteer de gewenste optie.

 3. Als u de kop-of voet tekst wilt afsluiten en wilt teruggaan naar de hoofd tekst van het document, drukt u op ALT + J, H, C.

Een datum aan de kop- of voettekst toevoegen

 1. Als u een datum wilt invoegen, drukt u op ALT + N, D. Het dialoog venster datum en tijd wordt geopend.

 2. Gebruik de toets pijl-omlaag om door de lijst met beschik bare datum-en tijd notaties voor de kop-of voet tekst te navigeren. Wanneer u de gewenste notatie hebt gevonden, drukt u op de tab-toets om deze te selecteren en gaat u naar andere opties in het dialoog venster.

 3. Druk in het menu taal op de toets pijl-omlaag om de geïnstalleerde talen te bekijken, indien nodig. Druk op de tab-toets om een taal te selecteren en naar de volgende optie te gaan.

 4. U hoort: ' uitgeschakeld, update automatisch bijwerken. ' Als u wilt dat de datum en tijd automatisch worden bijgewerkt, drukt u op de spatie balk.

 5. Druk op de tab-toets. U hoort: ' als standaard instellen. ' Als u de huidige instelling voor datum en tijd als standaard wilt gebruiken, drukt u op de spatie balk. Druk in het bevestigings venster op de tab-toets totdat u ' ja ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

 6. Druk op de tab-toets totdat u de knop OK bereikt en druk vervolgens op ENTER.

 7. Als u de kop-of voet tekst wilt afsluiten en wilt teruggaan naar de hoofd tekst van het document, drukt u op ALT + J, H, C.

De hulp middelen voor kop-en voet teksten openen

Vanuit de hulp middelen voor kop-en voet teksten kunt u bijvoorbeeld een afbeelding van een kop-of voet tekst toevoegen of de positie van de kop-of voet tekst in het document aanpassen.

 1. Als u het lint hulp middelen voor kop-en voet teksten wilt openen, drukt u op ALT + N, H, E.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, drukt u op ALT + J, H.

 3. Druk op de tab-toets om door de opdrachten voor kop-en voet teksten te navigeren.

 4. Druk op Enter om een opdracht te selecteren.

 5. Als u het lint hulp middelen voor kop-en voet teksten wilt sluiten en terug wilt gaan naar de hoofd tekst van het document, drukt u op ALT + J, H, C.

Een kop- of voettekst verwijderen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een koptekst wilt verwijderen, drukt u op ALT + N, H, R.

  • Als u een voet tekst wilt verwijderen, drukt u op ALT + N, O, R.

  De kop-of voet tekst wordt verwijderd. De focus gaat terug naar de hoofd tekst van het document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om opmerkingen toe te voegen, te lezen en te verwijderen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om een kop- of voettekst met standaardinformatie aan alle pagina's van uw document toe te voegen, zoals paginanummers, documenttitel, bedrijfsnaam, auteur en datum.

Notities: 

In dit onderwerp

Kop- of voetteksten maken

 1. Druk in een Word-document herhaaldelijk op F6 tot u op een tabblad hebt geklikt. Als u niet op het tabblad Invoegen hebt geklikt, drukt u op de toets pijl-rechts of de linkerpijl totdat VoiceOver meldt: ' invoegen, tabblad, 2 van 8 '. Druk op Control + Option + spatie balk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk meermaals op de tab-toets tot VoiceOver meldt: ' koptekst, menu knop ' of ' voet tekst, menu knop '. Druk op Control + Option + spatie balk om de knop te selecteren.

 3. Druk op Control+Optie+Shift+Pijl-omlaag om naar de lijst met kop- of voettekstindelingen te gaan.

 4. Druk op de pijltoetsen om door de opties te bladeren. Druk op Control+Optie+spatiebalk om een optie te selecteren.

  De indeling die u kiest, wordt geopend in het gebied voor de koptekst of voettekst in uw document. De focus blijft op het lint.

 5. Om naar het document te gaan, drukt u op Control+Optie+Pijl-rechts en de focus wordt verplaatst naar de kop- of voettekst die u hebt ingevoegd.

 6. Typ de gewenste tekst in de kop- of voettekst.

 7. Als u de cursor naar het volgende bewerkbare tekstgebied, indien voorhanden, wilt verplaatsen, drukt u op de pijl-rechts-toets.

Kop- en voetteksten bewerken

 1. Druk in een Word-document herhaaldelijk op Control + Option + pijl-omlaag of-rechts om naar de kop-of voet tekst te navigeren.

 2. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen, met bijvoorbeeld Shift+Command+de pijltoetsen en typ de nieuwe kop- of voettekst.

 3. Als u naar de volgende kop- of voettekst wilt navigeren, drukt u op Control+Optie+Pijl-rechts totdat u bij de volgende bent. VoiceOver meldt u waar u bent.

Een datum aan de kop- of voettekst toevoegen

 1. Druk in een Word-document herhaaldelijk op Control + Option + pijl-rechts om naar de kop-of voet tekst te navigeren.

 2. Druk op Control+Optie+I om de Itemkiezer te openen. Typ datum en tijd. VoiceOver kondigt het volgende aan: "Eén item, de knop datum en tijd." Druk op Control+Optie+spatiebalk om de knop te verplaatsen en druk nogmaals op Control+Optie+spatiebalk om de knop te selecteren.

 3. Het dialoogvenster Datum en tijd met de beschikbare indelingsopties wordt geopend. Druk op de toets Pijl-omlaag om naar de lijst te gaan en vervolgens op Control+Optie+Shift+Pijl-omlaag om in de lijst te komen.

 4. Druk op de Pijl-omlaag of Pijl-omhoog om in de lijst te navigeren. Druk op Control+Optie+spatiebalk om een optie te selecteren.

 5. Druk meermaals op de tab-toets tot VoiceOver meldt: ' OK, standaard, knop '. Druk op Control + Option + spatie balk om de knop te selecteren.

  De datum wordt aan de kop- of voettekst toegevoegd. De focus blijft op het lint van de kop- en voettekst. Als u wilt stoppen met het gebruik van het lint, drukt u op Control+Optie+Shift+Pijl-omhoog.

Kop- en voetteksten aanpassen

Het tabblad Kop- en voettekst bevat veel opties waarmee u een kop- of voettekst kunt aanpassen.

 1. Druk op Control+Optie+M om naar de menubalk te gaan en druk vervolgens op V om naar het menu Beeld te gaan.

 2. Druk op Control+Optie+spatiebalk om het menu te openen.

 3. Druk herhaaldelijk op de pijl-omlaag totdat VoiceOver meldt: "Kop- en voettekst." Druk op Control+Optie+spatiebalk om de kop- en voettekst voor bewerking te openen.

 4. Om naar het tabblad Kop- en voettekst te gaan, drukt u herhaaldelijk op F6 tot u in VoiceOver het volgende hoort: "Kop- en voettekst, geselecteerd, tabblad." Druk herhaaldelijk op de Tab-toets om naar het lint te verplaatsen.

  Het eerste item op het lint is Koptekst. Om naar de andere items op het lint te gaan, drukt u op de Tab-toets.

 5. Als u een item wilt selecteren, drukt u op Control+Optie+spatiebalk.

 6. Als u het tabblad en de kop- en voettekst wilt sluiten wanneer u klaar bent, drukt u op Control+Optie+I om Itemkiezer te openen. Typ koptekst sluiten. VoiceOver kondigt het volgende aan: "Eén item, knop Koptekst en voettekst sluiten.” Druk op Control+Optie+spatiebalk om de knop te verplaatsen en druk nogmaals op Control+Optie+spatiebalk om de knop te selecteren.

  De koptekst, voettekst en het tabblad Kop- en voettekst worden gesloten en de focus gaat naar de hoofdtekst van het document.

Kop- of voetteksten verwijderen

 1. Druk in een Word-document op Control + Option + M om naar de menu balk te gaan en druk vervolgens op V om naar het menu beeld te gaan.

 2. Druk op Control+Optie+spatiebalk om het menu te openen.

 3. Druk herhaaldelijk op de pijl-omlaag totdat VoiceOver meldt: "Kop- en voettekst." Druk op Control+Optie+spatiebalk om de kop- en voettekst voor bewerking te openen.

 4. Om naar het tabblad Kop- en voettekst te gaan, drukt u herhaaldelijk op F6 tot u in VoiceOver het volgende hoort: "Kop- en voettekst, geselecteerd, tabblad." Druk herhaaldelijk op de Tab-toets om naar het lint te verplaatsen.

  Het eerste item op het lint is Koptekst. VoiceOver kondigt het volgende aan: "Koptekst, menuknop." Om naar deVoettekst te navigeren, drukt u op de Tab-toets. Als u een knop wilt selecteren, drukt u op Control+Optie+spatiebalk.

 5. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: "Koptekst verwijderen" of "Voettekst verwijderen".

 6. Als u de kop- of voettekst wilt verwijderen, drukt u op Control+Optie+spatiebalk.

 7. De koptekst of voettekst wordt verwijderd uit het document.

  Als u het tabblad en de kop- en voettekst wilt sluiten, drukt u op Control+Optie+I om Itemkiezer te openen. Typ koptekst sluiten. VoiceOver kondigt het volgende aan: "Eén item, knop Koptekst en voettekst sluiten.” Druk op Control+Optie+spatiebalk om de knop te verplaatsen en druk nogmaals op Control+Optie+spatiebalk om de knop te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Sneltoetsen in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word voor Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om een kop-of voet tekst te maken die standaard informatie bevat, zoals pagina nummers op alle pagina's in uw document.

Notities: 

In dit onderwerp

Een kop- of voettekst maken

 1. Ga in de bewerkings weergave van het document naar de sectie document waaraan u de kop-of voet tekst wilt toevoegen.

 2. Als u het toetsen bord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' menu tabblad, start pagina geselecteerd '.

 3. Dubbeltik op het scherm om naar het tabblad Invoegen te gaan en veeg vervolgens naar rechts totdat u het volgende hoort: ' tabblad invoegen. ' Dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe op het tabblad Invoegen naar rechts totdat u ' kop-en voet tekst, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu koptekst en voet tekst wordt geopend en de focus wordt verplaatst naar de sectiekop.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een koptekst wilt maken, typt u de koptekst met het scherm toetsenbord.

   Opmerking: Als u het toetsen bord wilt openen, swipet u naar rechts totdat u ' ingeschakeld, meer opties, schakel optie ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u een voet tekst wilt maken, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: ' voet tekst, sectie < sectie nummer > ' en tikt u vervolgens op het scherm. De focus wordt verplaatst naar de sectie voet tekst en u kunt de voet tekst typen met het scherm toetsenbord.

 6. Wanneer u klaar bent, sluit u het menu koptekst en voet tekst en gaat u terug naar de hoofd tekst van het document, sleept u uw vinger in het schrijf gebied totdat u de tekst van het document hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Paginanummers toevoegen aan een kop- of voettekst

 1. Ga in het document in de bewerkings weergave naar het document gedeelte waar u het pagina nummer wilt toevoegen aan de kop-of voet tekst.

 2. Als u het toetsen bord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' menu tabblad, start pagina geselecteerd '.

 3. Dubbeltik op het scherm om naar het tabblad Invoegen te gaan en veeg vervolgens naar rechts totdat u het volgende hoort: ' tabblad invoegen. ' Dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe op het tabblad Invoegen naar rechts totdat u ' knop pagina nummers, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu pagina nummer wordt geopend.

 5. Als u de pagina nummers wilt aanpassen, swipet u naar rechts totdat u ' nummer notatie, keuze lijst met invoervak, <current-optie > geselecteerd ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu getalnotatie wordt geopend. Swipe naar rechts om door de opties te bladeren. Tijdens het verplaatsen kondigt Talk Back de opties voor u aan. Dubbeltik op het scherm op de gewenste optie. Als u terug wilt gaan naar het menu pagina nummer, swipet u naar links totdat u ' knop terug ' hoort en tikt u op het scherm.

 6. Klik in het menu pagina nummer om het pagina nummer toe te voegen, swipe naar rechts totdat u de gewenste locatie voor het pagina nummer hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het te selecteren. Het pagina nummer wordt toegevoegd aan de kop-of voet tekst van de sectie en het menu koptekst en voet tekst wordt geopend.

 7. Als u het menu koptekst en voet tekst wilt sluiten en terug wilt gaan naar de hoofd tekst van het document, sleept u uw vinger in het schrijf gebied totdat u de tekst van het document hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Opmerking: Als u de pagina nummers wilt verwijderen, swipet u in het menu pagina nummer naar rechts totdat u ' pagina nummers verwijderen, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Een kop- of voettekst verwijderen

 1. Ga in de bewerkings weergave van het document naar de sectie document waar u de kop-of voet tekst wilt verwijderen.

 2. Als u het toetsen bord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' menu tabblad, start pagina geselecteerd '.

 3. Dubbeltik op het scherm om naar het tabblad Invoegen te gaan en veeg vervolgens naar rechts totdat u het volgende hoort: ' tabblad invoegen. ' Dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe op het tabblad Invoegen naar rechts totdat u ' kop-en voet tekst, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu koptekst en voet tekst wordt geopend en de focus wordt verplaatst naar de sectiekop.

 5. Als u de focus wilt verplaatsen naar het menu koptekst en voet tekst, swipet u naar rechts totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 6. Voer in het menu koptekst en voet tekst een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de koptekst wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' koptekst menu ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Het koptekst menu wordt geopend. Swipe vervolgens naar rechts totdat u ' koptekst verwijderen, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

  • Als u de voet tekst wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' voet menu ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Het menu voet tekst wordt geopend. Swipe vervolgens naar rechts totdat u ' voet tekst verwijderen, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

  De kop-of voet tekst wordt verwijderd en de focus wordt verplaatst naar het menu koptekst en voet tekst.

 7. Als u het menu koptekst en voet tekst wilt sluiten en terug wilt gaan naar de hoofd tekst van het document, sleept u uw vinger in het schrijf gebied totdat u de tekst van het document hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om een kop-of voet tekst te maken met standaard informatie, zoals pagina nummers op alle pagina's in uw document.

Notities: 

In dit onderwerp

Een kop- of voettekst maken

U kunt elke gewenste tekst aan een kop-of voet tekst toevoegen.

 1. Swipe in het document naar rechts totdat u ' meer opties ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. Veeg naar linksboven of rechts totdat u ' knop tabs selecteren ' wordt weer gegeven, gevolgd door de naam van het geselecteerde tabblad.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' invoegen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' knop Koptekst en voet tekst ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een koptekst wilt maken, swipet u naar rechts totdat u ' koptekst knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u een voet tekst wilt maken, swipet u naar rechts totdat u ' voet tekst knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 6. Gebruik het scherm toetsenbord om de kop-of voet tekst te typen.

 7. Als u de kop-of voet tekst wilt sluiten en terug wilt gaan naar de hoofd tekst van het document, tikt u op de bovenste helft van het scherm.

Paginanummers toevoegen aan een kop- of voettekst

U kunt pagina nummers toevoegen in verschillende indelingen.

 1. Swipe in het document naar rechts totdat u ' knop meer opties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links totdat u ' tabs kiezer, knop Start, samengevouwen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het hoofd menu is nu uitgevouwen.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' invoegen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' knop pagina nummer ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u de gewenste locatie voor het pagina nummer hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het te selecteren.

 6. Als u de pagina nummers wilt aanpassen, bijvoorbeeld door de getalnotatie te selecteren, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: ' lijst voet tekst groep '.

 7. Veeg naar rechts om door de lijst met opdrachten te gaan en dubbeltik vervolgens om de gewenste opdracht te selecteren.

 8. Als u wilt teruggaan naar de hoofd tekst van het document, tikt u op de bovenste helft van het scherm.

Een kop- of voettekst verwijderen

U kunt de tekst in de kop-of voet tekst verwijderen.

 1. Swipe in het document naar rechts totdat u ' knop meer opties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links totdat u ' tabs kiezer, knop Start, samengevouwen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' Start '. Het hoofd menu is nu uitgevouwen.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' knop Koptekst en voet tekst ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een koptekst wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' koptekst knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: ' knop koptekst verwijderen. '

  • Als u een voet tekst wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u ' voet tekst knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: ' knop voet tekst verwijderen '.

 5. Dubbeltik op het scherm. De inhoud van de kop-of voet tekst wordt verwijderd en de focus wordt verplaatst naar de koptekst.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om een kop-of voet tekst te maken met standaard informatie over alle pagina's in uw document, zoals pagina nummers, de document titel, de bedrijfs naam, de auteur en de datum. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

Voeg een kop- of voettekst toe.

 1. Druk op Alt + Windows-logo toets + N, H. Het bewerkings gebied voor koptekst en voet tekst wordt geopend.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een links uitgelijnde koptekst wilt maken, begint u te typen.

  • Als u een gecentreerde koptekst wilt maken, drukt u eenmaal op de tab-toets en typt u de tekst.

  • Als u een rechts uitgelijnde koptekst wilt maken, drukt u op de tab-toets totdat u ' kolom 3 van 3 ' hoort en typt u vervolgens de tekst.

  • Als u opties voor koptekst wilt gebruiken, drukt u op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' opties '. Als u door de beschik bare opties wilt bladeren, drukt u op de spatie balk en gebruikt u de pijl toetsen. Als u een optie wilt Toep assen, drukt u op ENTER.

  • Als u een voet tekst wilt toevoegen, drukt u op CTRL + F6 tot u ' standaard voet tekst bewerken ' hoort en typt u vervolgens de tekst van de voet tekst.

 3. Als u het koptekst-en voet tekst gebied wilt afsluiten en wilt teruggaan naar de hoofd tekst van het document, drukt u op CTRL + F6 totdat u ' knop Koptekst en voet tekst sluiten ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Technische ondersteuning voor personen met een beperking

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×