Een schermlezer gebruiken om kopteksten of voetteksten te maken in Word

Een schermlezer gebruiken om kopteksten of voetteksten te maken in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Word 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om een kop- of voettekst met standaardinformatie op alle pagina's van uw document toe te voegen, zoals paginanummers, documenttitel, bedrijfsnaam, auteur en datum.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Een kop- of voettekst maken

Kop- en voetteksten zijn zo populair in Word dat ze hun eigen werkbalk hebben.

 1. Druk op Alt+N om een koptekst in uw document te maken, en druk vervolgens op H om het menu Koptekst op het lint te openen. In Verteller wordt de naam van het menu niet voorgelezen.

  Druk op Alt+N om een voettekst te maken, en druk vervolgens op O om het menu Voettekst op het lint te openen. In Verteller wordt de naam van het menu niet voorgelezen.

  De focus wordt naar het menu verplaatst, waar indelingen van kopteksten en voetteksten gevonden kunnen worden.

 2. Gebruik de Tab-toets of pijl-omlaag-toets als u de lijst met resultaten wilt doorlopen. Druk op Enter om het gewenste resultaat te selecteren.

  De indeling die u kiest, wordt geopend in het gebied voor de koptekst en voettekst in uw document. De focus wordt verplaatst naar de eerste bewerkbare tekst in de indeling die u hebt geselecteerd. U kunt de hoofdtekst van het document pas weer bewerken nadat u het lint Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten hebt gesloten.

 3. Druk op pijl-rechts om de focus naar het gebied van de bewerkbare tekst te verplaatsen. U hoort de tekst van de tijdelijke aanduiding, zoals 'Documenttitel' of 'Hier typen', voorgelezen worden.

 4. Typ de gewenste tekst.

 5. Als u de cursor naar het volgende bewerkbare tekstgebied, indien voorhanden, wilt verplaatsen, drukt u op de pijl-rechts-toets.

 6. Wanneer u klaar bent, drukt u op Alt+J en vervolgens op C om de koptekst te sluiten en naar de hoofdtekst van het document te gaan.

Een kop- of voettekst bewerken

U kunt elke gewenste tekst toevoegen aan een kop- of voettekst, zoals paginanummers, datum of een paginanummer. U kunt ook een afbeelding, zoals een bedrijfslogo, toevoegen.

 1. Als u een koptekst wilt openen en bewerken, drukt u op Alt+N, H, E.

  Als u een voettekst wilt openen en bewerken, drukt u op Alt+N, O, E.

  Hiermee wordt de focus verplaatst naar de koptekst of voettekst en wordt het lint Hulpmiddelen voor kop- en voetteksten geopend.

 2. Breng de gewenste wijzigingen aan.

 3. Wanneer u klaar bent, sluit u de koptekst of voettekst door op Alt+J te drukken en drukt u op C. De focus wordt verplaatst naar de hoofdtekst van het document.

Een paginanummer toevoegen aan een kop- of voettekst

Word 2016 biedt verschillende locaties en opmaken voor paginanummers als menu-items op het lint Koptekst en voettekst.

 1. Druk op Alt+H en vervolgens op E om een koptekst te openen voor bewerking.

  Druk op Alt+F en vervolgens op E om een voettekst te openen voor bewerking.

  Hiermee opent u de werkbalk Koptekst en voettekst, en wordt de focus verplaatst naar de koptekst of voettekst.

 2. Als u een paginanummer wilt invoegen, drukt u op Alt+J en vervolgens op N om het menu Paginanummer te openen.

 3. Gebruik de pijl-omlaag om door de lijst met mogelijke paginalocaties voor het paginanummer te lopen (bovenaan de pagina, onderaan de pagina, enzovoort). Druk op Enter of op de spatiebalk om de door u gewenste locatie te selecteren.

  Elk paginalocatie-item opent een extra menu met opties op die locatie. Maak gebruik van de pijl-omlaag-toets om door deze opties te bladeren en selecteer degene die u wenst

 4. Wanneer u klaar bent, drukt u op Alt+J en vervolgens op C om het lint Koptekst en voettekst werkbalk te sluiten en de focus terug te plaatsen naar de hoofdtekst van het document.

Een datum aan de kop- of voettekst toevoegen

 1. Druk op Alt+H en vervolgens op E om een koptekst te openen voor bewerking.

  Druk op Alt+F en vervolgens op E om een voettekst te openen voor bewerking.

  Hiermee opent u de werkbalk Koptekst en voettekst, en wordt de focus verplaatst naar de koptekst of voettekst.

 2. Voor het invoegen van een datum drukt u op Alt+J en vervolgens op D om het dialoogvenster Datum en tijd te openen.

 3. Gebruik de toets pijl-omlaag om door de lijst met mogelijke datum- en tijdnotaties voor de koptekst of voettekst te bladeren. Wanneer u de gewenste notatie vindt, drukt u op de Tab-toets om deze te selecteren en gaat u naar andere opties in het dialoogvenster.

 4. Druk in de vervolgkeuzelijst voor de talen op de pijl-omlaag om de geïnstalleerde talen te bekijken. Druk op de Tab-toets om een taal te selecteren en ga naar de volgende optie.

 5. Druk op Enter als u de opties voor datum- en taalinstellingen als standaard wilt instellen.

 6. Druk op de Tab-toets om naar de knop OK te gaan en druk vervolgens op Enter om uw keuzes te bevestigen.

 7. Druk op Alt+J en vervolgens op C om de koptekst of voettekst te sluiten en naar de hoofdtekst van het document te gaan.

Een optie selecteren op de werkbalk van de koptekst en voettekst

De werkbalk Koptekst en voettekst bevat veel opties waarmee u een koptekst kunt aanpassen.

 1. Druk op Alt+N en vervolgens op H, E om het lint Koptekst en voettekst te openen.

 2. Druk op Alt+J naar het lint te gaan.

 3. Druk op de Tab-toets om door de opdrachten in de Koptekst en voettekst werkbalk te lopen.

 4. Druk op Enter om een opdracht te selecteren.

 5. Wanneer u klaar bent, sluit u de koptekst of voettekst en het lint door op Alt+J te drukken en vervolgens op C.

Een kop- of voettekst verwijderen

 1. Druk op Alt+N, H om het menu Koptekst op het tabblad Invoegen te openen om een koptekst in uw document te verwijderen.

  Druk op Alt+N, H om het menu Voettekst op het tabblad Invoegen te openen om een voettekst te verwijderen.

 2. Druk op R om de koptekst of voettekst te verwijderen, druk vervolgens op de Esc-toets om naar de hoofdtekst van het document te gaan.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om opmerkingen toe te voegen, te lezen en te verwijderen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om een kop- of voettekst met standaardinformatie aan alle pagina's van uw document toe te voegen, zoals paginanummers, documenttitel, bedrijfsnaam, auteur en datum.

Notities: 

In dit onderwerp

Kop- of voetteksten maken

 1. Klik in een document Word Druk meermaals op F6 tot u op een tabblad terechtkomt. Als u niet op het tabblad Invoegen terechtkomt , drukt u op de pijl naar links of rechts totdat VoiceOver wordt gemeld: 'Invoegen, tabblad 2 van 8'. Druk op Control + Option + spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 2. Druk meermaals op de Tab-toets totdat VoiceOver wordt gemeld: "Koptekst, de menuknop" of "Voettekst, menuknop." Druk op Control + Option + spatiebalk om de knop te selecteren.

 3. Druk op Control+Optie+Shift+Pijl-omlaag om naar de lijst met kop- of voettekstindelingen te gaan.

 4. Druk op de pijltoetsen om door de opties te bladeren. Druk op Control+Optie+spatiebalk om een optie te selecteren.

  De indeling die u kiest, wordt geopend in het gebied voor de koptekst of voettekst in uw document. De focus blijft op het lint.

 5. Om naar het document te gaan, drukt u op Control+Optie+Pijl-rechts en de focus wordt verplaatst naar de kop- of voettekst die u hebt ingevoegd.

 6. Typ de gewenste tekst in de kop- of voettekst.

 7. Als u de cursor naar het volgende bewerkbare tekstgebied, indien voorhanden, wilt verplaatsen, drukt u op de pijl-rechts-toets.

Kop- en voetteksten bewerken

 1. Druk op Control + Option + Pijl-links of pijl-rechts herhaaldelijk om te navigeren naar de koptekst of voettekst in een document Word .

 2. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen, met bijvoorbeeld Shift+Command+de pijltoetsen en typ de nieuwe kop- of voettekst.

 3. Als u naar de volgende kop- of voettekst wilt navigeren, drukt u op Control+Optie+Pijl-rechts totdat u bij de volgende bent. VoiceOver meldt u waar u bent.

Een datum aan de kop- of voettekst toevoegen

 1. Druk op Control + Option + Pijl-rechts pijltoets herhaaldelijk om te navigeren naar de koptekst of voettekst in een document Word .

 2. Druk op Control+Optie+I om de Itemkiezer te openen. Typ datum en tijd. VoiceOver kondigt het volgende aan: "Eén item, de knop datum en tijd." Druk op Control+Optie+spatiebalk om de knop te verplaatsen en druk nogmaals op Control+Optie+spatiebalk om de knop te selecteren.

 3. Het dialoogvenster Datum en tijd met de beschikbare indelingsopties wordt geopend. Druk op de toets Pijl-omlaag om naar de lijst te gaan en vervolgens op Control+Optie+Shift+Pijl-omlaag om in de lijst te komen.

 4. Druk op de Pijl-omlaag of Pijl-omhoog om in de lijst te navigeren. Druk op Control+Optie+spatiebalk om een optie te selecteren.

 5. Druk meermaals op de Tab-toets totdat VoiceOver wordt gemeld: "OK, standaard, knop." Druk op Control + Option + spatiebalk om de knop te selecteren.

  De datum wordt aan de kop- of voettekst toegevoegd. De focus blijft op het lint van de kop- en voettekst. Als u wilt stoppen met het gebruik van het lint, drukt u op Control+Optie+Shift+Pijl-omhoog.

Kop- en voetteksten aanpassen

Het tabblad Kop- en voettekst bevat veel opties waarmee u een kop- of voettekst kunt aanpassen.

 1. Druk op Control+Optie+M om naar de menubalk te gaan en druk vervolgens op V om naar het menu Beeld te gaan.

 2. Druk op Control+Optie+spatiebalk om het menu te openen.

 3. Druk herhaaldelijk op de pijl-omlaag totdat VoiceOver meldt: "Kop- en voettekst." Druk op Control+Optie+spatiebalk om de kop- en voettekst voor bewerking te openen.

 4. Om naar het tabblad Kop- en voettekst te gaan, drukt u herhaaldelijk op F6 tot u in VoiceOver het volgende hoort: "Kop- en voettekst, geselecteerd, tabblad." Druk herhaaldelijk op de Tab-toets om naar het lint te verplaatsen.

  Het eerste item op het lint is Koptekst. Om naar de andere items op het lint te gaan, drukt u op de Tab-toets.

 5. Als u een item wilt selecteren, drukt u op Control+Optie+spatiebalk.

 6. Als u het tabblad en de kop- en voettekst wilt sluiten wanneer u klaar bent, drukt u op Control+Optie+I om Itemkiezer te openen. Typ koptekst sluiten. VoiceOver kondigt het volgende aan: "Eén item, knop Koptekst en voettekst sluiten.” Druk op Control+Optie+spatiebalk om de knop te verplaatsen en druk nogmaals op Control+Optie+spatiebalk om de knop te selecteren.

  De koptekst, voettekst en het tabblad Kop- en voettekst worden gesloten en de focus gaat naar de hoofdtekst van het document.

Kop- of voetteksten verwijderen

 1. Druk op Control + Option + M om te gaan naar de menubalk en druk op V om te gaan naar het menu Beeld in een document Word .

 2. Druk op Control+Optie+spatiebalk om het menu te openen.

 3. Druk herhaaldelijk op de pijl-omlaag totdat VoiceOver meldt: "Kop- en voettekst." Druk op Control+Optie+spatiebalk om de kop- en voettekst voor bewerking te openen.

 4. Om naar het tabblad Kop- en voettekst te gaan, drukt u herhaaldelijk op F6 tot u in VoiceOver het volgende hoort: "Kop- en voettekst, geselecteerd, tabblad." Druk herhaaldelijk op de Tab-toets om naar het lint te verplaatsen.

  Het eerste item op het lint is Koptekst. VoiceOver kondigt het volgende aan: "Koptekst, menuknop." Om naar deVoettekst te navigeren, drukt u op de Tab-toets. Als u een knop wilt selecteren, drukt u op Control+Optie+spatiebalk.

 5. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: "Koptekst verwijderen" of "Voettekst verwijderen".

 6. Als u de kop- of voettekst wilt verwijderen, drukt u op Control+Optie+spatiebalk.

 7. De koptekst of voettekst wordt verwijderd uit het document.

  Als u het tabblad en de kop- en voettekst wilt sluiten, drukt u op Control+Optie+I om Itemkiezer te openen. Typ koptekst sluiten. VoiceOver kondigt het volgende aan: "Eén item, knop Koptekst en voettekst sluiten.” Druk op Control+Optie+spatiebalk om de knop te verplaatsen en druk nogmaals op Control+Optie+spatiebalk om de knop te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor Android met TalkBack, de ingebouwde Android schermlezer, om te maken van een kop- of voettekst met standaardgegevens zoals paginanummers op alle pagina's in uw document.

Notities: 

In dit onderwerp

Een kop- of voettekst maken

 1. Klik in het document in de bewerkingsweergave wel is geactiveerd, verplaatsen naar de sectie van het document waar u de koptekst of voettekst toevoegen.

 2. Indien nodig om te sluiten van het toetsenbord en Ga naar het lint Veeg rechts totdat u hoort "niet is ingeschakeld, meer opties schakelen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: "Tabblad menu Start is geselecteerd."

 3. Ga naar het tabblad Invoegen door Dubbeltik op het scherm en veeg vervolgens rechts totdat u hoort: 'Tabblad invoegen'. Dubbeltik op het scherm.

 4. In het tabblad Invoegen en veeg naar rechts totdat u horen "Koptekst en voettekst, knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu koptekst en voettekst wordt geopend en de focus naar de sectiekop.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als een koptekst, typt u het gebruik van de kop het schermtoetsenbord.

   Opmerking: Om het toetsenbord, Veeg naar rechts totdat u "Ingeschakeld, meer opties, veranderen," horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u wilt maken van een voettekst, veegt u rechts totdat u hoort: "Voettekst, sectie < sectienummer >," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus naar de sectie voettekst en typt u het gebruik van de voettekst het schermtoetsenbord.

 6. Wanneer u klaar bent, sluit u het menu koptekst en voettekst , en Ga terug naar de hoofdtekst van het document, Sleep uw vinger in de schrijfruimte totdat u de documenttekst horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Paginanummers toevoegen aan een kop- of voettekst

 1. Klik in het document in de bewerkingsweergave wel is geactiveerd, door naar de sectie van het document waar u het paginanummer in de koptekst of voettekst te gaan.

 2. Indien nodig om te sluiten van het toetsenbord en Ga naar het lint Veeg rechts totdat u hoort "niet is ingeschakeld, meer opties schakelen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: "Tabblad menu Start is geselecteerd."

 3. Ga naar het tabblad Invoegen door Dubbeltik op het scherm en veeg vervolgens rechts totdat u hoort: 'Tabblad invoegen'. Dubbeltik op het scherm.

 4. Veeg op het tabblad Invoegen , rechts totdat u hoort "paginanummers, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Paginanummer wordt geopend.

 5. Als u wilt aanpassen de paginanummers, veegt u rechts totdat u hoort "getalnotatie, keuzelijst met invoervak, < huidige optie > geselecteerd," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu getalnotatie wordt geopend. Veeg naar rechts om door de opties. Als u verplaatst, wordt de opties voor u gemeld die TalkBack. Als u de optie wilt, Dubbeltik op het scherm. Om terug te gaan naar het menu Paginanummer , veegt u naar links totdat u hoort "De knop Vorige" en Dubbeltik op het scherm.

 6. In het menu Paginanummer om toe te voegen van het paginanummer, horen Veeg naar rechts totdat u de locatie voor het paginanummer u wilt gebruiken en Dubbeltik vervolgens op het scherm om deze te selecteren. Het paginanummer wordt toegevoegd aan de sectie koptekst of voettekst en het menu koptekst en voettekst wordt geopend.

 7. Sleep uw vinger om het menu koptekst en voettekst sluiten en terugkeren naar de hoofdtekst van het document, in de schrijfruimte totdat u de documenttekst horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Opmerking: Verwijderen van de pagina nummers, in het menu Paginanummer Veeg rechts totdat u hoort "paginanummers verwijderen, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een kop- of voettekst verwijderen

 1. Klik in het document in de bewerkingsweergave wel is geactiveerd, door naar de sectie van het document waar u wilt verwijderen van de koptekst of voettekst te gaan.

 2. Indien nodig om te sluiten van het toetsenbord en Ga naar het lint Veeg rechts totdat u hoort "niet is ingeschakeld, meer opties schakelen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: "Tabblad menu Start is geselecteerd."

 3. Ga naar het tabblad Invoegen door Dubbeltik op het scherm en veeg vervolgens rechts totdat u hoort: 'Tabblad invoegen'. Dubbeltik op het scherm.

 4. In het tabblad Invoegen en veeg naar rechts totdat u horen "Koptekst en voettekst, knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu koptekst en voettekst wordt geopend en de focus naar de sectiekop.

 5. Als u wilt de focus verplaatsen naar het menu koptekst en voettekst , Veeg rechts totdat u hoort "niet is ingeschakeld, meer opties schakelen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Voer een van de volgende opties in het menu koptekst en voettekst :

  • Als u wilt verwijderen in de koptekst, Veeg naar rechts totdat u "In het menu koptekst" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu koptekst wordt geopend. Vervolgens Veeg rechts totdat u hoort "Koptekst verwijderen, knop," en Dubbeltik op het scherm.

  • Als u wilt verwijderen in de voettekst, Veeg naar rechts totdat u "Voettekst menu" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu van de voettekst wordt geopend. Vervolgens Veeg rechts totdat u hoort "verwijderen voettekst, knop," en Dubbeltik op het scherm.

  De koptekst of voettekst wordt verwijderd en de focus naar het menu koptekst en voettekst .

 7. Sleep uw vinger om het menu koptekst en voettekst sluiten en terugkeren naar de hoofdtekst van het document, in de schrijfruimte totdat u de documenttekst horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Mobile met Narrator, de ingebouwde schermlezer voor Windows maken van een kop- of voettekst met standaardgegevens zoals paginanummers op alle pagina's in uw document.

Notities: 

In dit onderwerp

Een kop- of voettekst maken

U kunt alle tekst die u wilt toevoegen aan een kop- of voettekst.

 1. In het document in de afdrukweergave, Voer een van de volgende:

  • Als u wilt maken van een koptekst, Veeg naar rechts totdat u "Kop < sectienummer >" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • U maakt een voettekst, Veeg naar rechts totdat u "Voettekst < sectienummer >" horen, en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Gebruik het schermtoetsenbord Typ de tekst kop- of voettekst.

 3. Als u wilt de koptekst of voettekst sluiten en terug te keren naar het hoofdgedeelte van het document, tikt u op het bovenste gedeelte van het scherm.

Paginanummers toevoegen aan een kop- of voettekst

U kunt paginanummers toevoegen in verschillende indelingen.

 1. Klik in het document Veeg naar rechts totdat u "Knop meer opties" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar links totdat u hoort "Thuis knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Start, een van de < aantal beschikbare items >." Het hoofdmenu is nu uitgebreid.

 3. Veeg naar rechts totdat u "Invoegen, < plaats van het huidige item in het menulijst en het aantal beschikbare items >" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u "Pagina getal knop" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u hoort de locatie voor het paginanummer u wilt gebruiken en Dubbeltik vervolgens op het scherm om deze te selecteren.

 6. Als u wilt aanpassen de paginanummers, bijvoorbeeld door te selecteren van de geselecteerde getalnotatie, veegt u rechts totdat u hoort: "Lijst voettekst groep".

 7. Veeg naar rechts om door de lijst met opdrachten en Dubbeltik op de gewenste opdracht te selecteren.

 8. Om terug te keren naar het hoofdgedeelte van het document, tikt u op het bovenste gedeelte van het scherm.

Een kop- of voettekst verwijderen

U kunt de tekst in de koptekst of voettekst verwijderen.

 1. Klik in het document Veeg naar rechts totdat u "Knop meer opties" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar links totdat u "Tabkiezer, Start-knop, samengevouwen," horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Start, een van de < aantal beschikbare items >." Het hoofdmenu is nu uitgebreid.

 3. Veeg naar rechts totdat u horen "Koptekst en voettekst, < plaats van het huidige item in het menulijst en het aantal beschikbare items >" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u wilt verwijderen van een koptekst, veegt u rechts totdat u hoort "Knop koptekst" en vervolgens Dubbeltik op het scherm.

  Als u wilt een voettekst verwijderen, veegt u rechts totdat u hoort "Voettekst knop" en vervolgens Dubbeltik op het scherm.

 5. Veeg naar rechts totdat u "Knop Koptekst verwijderen" of "Voettekst knop verwijderen horen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De inhoud van kop- of voettekst wordt verwijderd en de focus naar de koptekst.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Online met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer voor Windows maken van een kop- of voettekst met standaardgegevens op alle pagina's in uw document, zoals paginanummers, documentnaam, bedrijfsnaam, auteur en datum.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen in Word Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Word Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Word Online.

Een kop- of voettekst toevoegen

 1. Als u de focus naar het lint wilt verplaatsen, drukt u op Ctrl+F6 tot u de naam van het tabblad hoort (doorgaans het tabblad Start).

 2. Ga met de Tab-toets naar het tabblad Invoegen en druk op Enter.

 3. Ga met de Tab-toets naar de knop Koptekst en voettekst en druk op Enter. Het bewerkingsgebied voor kop- en voetteksten wordt geopend.

 4. Begin te typen als u een links uitgelijnde koptekst wilt maken. Druk op de Tab-toets als u een gecentreerde koptekst wilt typen. Druk nogmaals op de Tab-toets als u een rechts uitgelijnde koptekst wilt typen.

 5. Als u koptekstopties wilt selecteren, drukt u op Ctrl+F6 tot u 'Knop Opties' hoort. Als u door de opties wilt bladeren, drukt u op de spatiebalk en gebruikt u vervolgens de pijltoetsen. Druk op Enter om een optie toe te passen.

 6. Als u een voettekst wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+F6 tot u 'voettekst' hoort. Begin dan te typen.

 7. Als u verder wilt gaan met het bewerken van het document, drukt u op Ctrl+F6 tot u 'Knop Koptekst en voettekst sluiten' hoort. Druk dan op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor personen met een beperking

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×