Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen in Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Zie de tekst van mijn e-mail berichten is groter of kleiner dan normaal of Maak tekst en apps groter (in Windows) voor personen die geen scherm lezer gebruiken.

Gebruik Outlook met uw toetsen bord en scherm lezer om in of uit te zoomen, de tekst van een e-mail bericht te verg Roten en beter leesbaar te maken. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U kunt ook uitzoomen en terugkeren naar de originele tekengrootte.

Notities: 

In dit onderwerp

In een apart venster op een e-mail inzoomen

U kunt alleen in-of uitzoomen op de e-mail die u momenteel leest of opstelt. Wanneer u naar een ander e-mailbericht gaat, krijgt de hoofdtekst weer de standaardtekengrootte.

Tips: 

 1. Navigeer in de berichtenlijst naar de e-mail en druk op Enter. Het e-mail bericht wordt geopend in een apart venster.

 2. Als u wilt inzoomen op het e-mail bericht, drukt u op ALT + H, Q, 1. Het dialoog venster in- en uitzoomen tijdens lezen wordt geopend.

  Opmerking: Als u een e-mail bericht opstelt, drukt u op ALT + O, Q. Het dialoog venster zoomen tijdens opstellen wordt geopend.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op de toets Pijl-omhoog als u de tekengrootte van het e-mailbericht wilt verdubbelen.

  • Als u uw eigen zoom waarde wilt invoeren, drukt u op de tab-toets totdat u ' percentage, bewerken ' hoort, gevolgd door het huidige percentage. Met JAWS hoort u: ' kring veld '. Typ de gewenste zoomwaarde, bijvoorbeeld 250 of 400.

 4. Als Outlook de zoom instellingen wilt onthouden, drukt u op de tab-toets totdat u ' uitgeschakeld, onthoud mijn voor keur ' hoort en drukt u op de spatie balk om de optie te selecteren.

 5. Druk op Enter om het dialoogvenster In-/uitzoomen te sluiten en de e-mail waarop is ingezoomd te lezen.

Opmerking: De tekst grootte op het lint wordt hierdoor niet beïnvloed. Als u de tekengrootte op het lint of in het navigatiedeelvenster van Outlook wilt wijzigen, moet u de beeldscherminstellingen van uw computer aanpassen.

In een apart venster op een e-mail uitzoomen

U kunt alleen uitzoomen op het e-mail bericht dat u momenteel leest of opstelt. Wanneer u naar een ander e-mailbericht gaat, krijgt de hoofdtekst weer de standaardtekengrootte.

 1. Druk in het gezoomde e-mail bericht op ALT + H, Q, 1. Het dialoog venster in- en uitzoomen tijdens lezen wordt geopend.

  Opmerking: Als u een e-mail bericht opstelt, drukt u op ALT + O, Q. Het dialoog venster zoomen tijdens opstellen wordt geopend.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de teken grootte van het e-mail bericht wilt verkleinen, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: ' in-en uitZoomen, geselecteerd, 100 procent '.

  • Als u uw eigen zoom waarde wilt invoeren, drukt u op de tab-toets totdat u ' percentage, bewerken ' hoort, gevolgd door het huidige percentage. Met JAWS hoort u: ' kring veld '. Typ de gewenste zoomfunctie, bijvoorbeeld 75.

 3. Als Outlook de zoom instellingen wilt onthouden, drukt u op de tab-toets totdat u ' uitgeschakeld, onthoud mijn voor keur ' hoort en drukt u op de spatie balk om de optie te selecteren.

 4. Druk op Enter om het dialoogvenster in-/uitzoomen te sluiten.

Inzoomen op een e-mail in het leesvenster

 1. Navigeer in de berichtenlijst naar de e-mail.

 2. Om de focus naar de statusbalk te verplaatsen, drukt u op F6 tot u ‘statusbalk’ hoort, gevolgd door de recent gebruikte optie op de statusbalk.

 3. Als u naar de Zoom schuifregelaar wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' inzoomen, knop ' hoort en drukt u vervolgens herhaaldelijk op Enter totdat u de gewenste teken grootte hebt bereikt.

Uitzoomen op een e-mail in het leesvenster

 1. Druk in het gezoomde e-mail bericht op F6 totdat u ' status balk ' hoort, gevolgd door de optie onlangs gebruikt op de status balk.

 2. Om naar de Zoomschuifregelaar te gaan, drukt u op de Tab-toets tot u ‘Uitzoomen, knop’ hoort en vervolgens meerdere keren op Enter tot u de gewenste tekengrootte hoort.

De tekengrootte in het lint wijzigen

U kunt de tekst grootte op het lint of in de Outlook-navigatie deel vensters wijzigen door de weer gave-instellingen voor uw computer te wijzigen.

 1. Druk op de logotoets van Windows. U hoort: ' Start venster, Cortana, zoekvak, bewerken. '

 2. Typ in het veld zoeken naar de tekst grootteen druk op ENTER. Het venster Beeldscherminstellingen wordt geopend.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' alles groter maken, de grootte van tekst en apps op het hoofd scherm wijzigen ' hoort, gevolgd door de huidige waarde.

 4. Om de lijst met opties te openen, drukt u op Alt+Pijl-omlaag.

 5. Om de nieuwe grootte te selecteren, drukt u op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag tot u de gewenste waarde hoort. Druk vervolgens op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Tekst en apps groter maken

Gebruik Outlook voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om in te zoomen of te verg Roten, de tekst van een e-mail bericht en gemakkelijker te lezen. U kunt ook uitzoomen en terugkeren naar de originele tekengrootte.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook voor Mac als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

In een apart venster op een e-mail inzoomen

 1. Navigeer in de berichten lijst naar de e-mail en druk op Return. Het e-mail bericht wordt geopend in een apart venster.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de teken grootte van het e-mail bericht wilt verg Roten, drukt u op Command + plus teken (+).

  • Als u de teken grootte van het e-mail bericht wilt verkleinen, drukt u op Command + minteken (-).

De zoom functie gebruiken

Met de zoom functie van uw Mac kunt u sneltoetsen gebruiken om de inhoud in elk gebied van Outlook te verg Roten.

 1. Voor toegang tot de menubalk drukt u op Control+Option+M. U hoort: 'Apple-menubalk'. Als u de systeem voorkeurenwilt openen, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' systeem voorkeuren ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 2. Druk in systeem voorkeurenop de tab-toets totdat u ' toegankelijkheid, knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. Het menu Toegankelijkheid wordt geopend.

 3. Druk op Tab. U hoort: ' toegankelijkheids tabel, algemeen, geselecteerd '. Als u het menu Zoom functie wilt openen, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: ' inzoomen '.

 4. Als u sneltoetsen wilt gebruiken om inhoud uit te zoomen, drukt u op de tab-toets totdat u ' toetscombinaties gebruiken om in-en uitzoomen, niet-ingeschakeld, selectie vakje ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk om te selecteren. U hoort: ' inschakelen, sneltoetsen gebruiken om in-en uitzoomen, selectie vakje ' in te scha kelen.

 5. In Outlook kunt u nu het volgende doen:

  • Als u de weer gave van uw e-mail berichten of agenda's wilt verg Roten (inzoomen), drukt u op Option + Command + komma (,). U hoort het huidige zoom niveau.

  • Als u de weer gave wilt verkleinen (uitzoomen), drukt u op Option + Command + period (.). U hoort het huidige zoom niveau.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Gebruik Outlook met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, met de zoom functie van uw telefoon om in te zoomen of te verg Roten, de tekst van een e-mail bericht en beter leesbaar te maken. U kunt ook uitzoomen en terugkeren naar de originele tekengrootte.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Zoom functie inschakelen

U kunt de zoomfunctie inschakelen in de toegankelijkheidsinstellingen van uw telefoon.

 1. Swipe op uw telefoon met drie vingers naar rechts of links om naar het startscherm met het pictogram Instellingen te gaan. Swipe vervolgens naar rechts totdat u 'Instellingen' hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. In instellingenkunt u het menu Toegankelijkheid openen door naar rechts te swipen totdat u ' algemene knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Toegankelijkheid, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Als u het menu Zoomen wilt openen, swipet u naar rechts totdat u 'Zoomen uit, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 4. Als u de functie Zoomen wilt inschakelen, swipet u naar rechts totdat u 'Zoomen uit' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

InZoomen op een e-mail bericht

Als u de zoom functie hebt ingeschakeld, kunt u bewegingen gebruiken om de inhoud van een e-mail bericht in Outlook te verg Roten. Zie in-/uitzoomen inschakelenom de zoom functie in te scha kelen.

Voer een van de volgende handelingen uit in het Outlook-e-mail bericht dat u wilt in-en uitzoomen:

 • Dubbeltik op het scherm met drie vingers om het scherm te verg Roten en een bepaald deel van uw e-mail berichten weer te geven.

 • Als u een ander deel wilt uitvergroten, sleept u het scherm met drie vingers.

 • Dubbeltik met drie vingers op het scherm om het standaardzoompercentage te herstellen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Gebruik Outlook voor Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, met de vergrotings functie van uw telefoon om in te zoomen of te verg Roten, de tekst van een e-mail bericht en beter leesbaar te maken. U kunt ook uitzoomen en terugkeren naar de originele tekengrootte.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Vergroting inschakelen

U kunt de vergrotingsfunctie inschakelen in de toegankelijkheidsinstellingen van uw telefoon.

 1. Open het menu Toegankelijkheid op uw telefoon door in Instellingen door naar rechts te swipen totdat u 'Toegankelijkheid' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u het menu Vergroting wilt openen, swipet u naar rechts totdat u 'Vergroting uit' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 3. Als u de functie Vergroting wilt inschakelen, swipet u naar rechts totdat u 'Vergroten met driemaal tikken uit' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Uit, schakelaar' hoort en dubbeltik op het scherm. De functie Vergroting wordt ingeschakeld en u hoort: 'Aan'.

InZoomen op een e-mail bericht

Met de verGrotings functie kunt u bewegingen gebruiken om de inhoud van een e-mail bericht in Outlook voor Android te verg Roten. Zie vergroting inschakelenom de vergrotings functie in te scha kelen.

Voer een van de volgende handelingen uit in het Outlook-e-mail bericht dat u wilt in-en uitzoomen:

 • Als u het scherm wilt verg Roten en een bepaald deel van uw e-mail berichten wilt sluiten, tikt u drie keer op het scherm.

 • Als u een ander deel wilt uitvergroten, sleept u het scherm met twee vingers.

 • Tik drie keer op het scherm om de standaardvergroting te herstellen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Gebruik Outlook Web App met uw toetsen bord en een scherm lezer in uw webbrowser om in te zoomen, de tekst van een e-mail of agenda te verg Roten, zodat u deze beter kunt lezen. U leert ook hoe u kunt uitzoomen en terugkeren naar de oorspronkelijke tekst grootte. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat het Leesvenster is uitgeschakeld.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook Web App.

In- of uitzoomen

U kunt tijdens het lezen van e-mail de zoomfunctie van de browser gebruiken om de tekst op uw scherm groter of kleiner te maken.

 1. Wanneer u Outlook Web App gebruikt in Microsoft Edge, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt inzoomen, drukt u herhaaldelijk op CTRL + plus teken (+) tot u het gewenste zoom percentage hoort.

  • Als u wilt uitzoomen, drukt u herhaaldelijk op CTRL + minteken (-) tot u het gewenste uitzoom percentage hoort.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen in de webversie van Outlook en Outlook.com

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×