Een schermlezer gebruiken om in Excel gegevens te zoeken en vervangen

Een schermlezer gebruiken om in Excel gegevens te zoeken en vervangen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Excel met uw toetsen bord en een scherm lezer om tekst en getallen te zoeken en te vervangen. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. In dit artikel leert u hoe u tekens, inclusief Joker teken, kunt gebruiken voor het zoeken naar bladen, rijen, kolommen of hele werkmappen.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst of getallen zoeken

 1. Druk op CTRL + F om het dialoog venster zoeken en vervangen te openen. De focus wordt verplaatst naar het tekstvak zoeken naar op het tabblad zoeken.

 2. Typ in het vak zoeken naar de tekst of getallen die u wilt zoeken. U kunt kiezen uit verschillende opties:

  • Typ de tekst of getallen die u wilt zoeken.

  • Gebruik een Joker teken, zoals een sterretje (*) of een vraag teken (?), in uw zoek criteria:

   • Gebruik het sterretje om een wille keurige teken reeks te vinden. Met s * d vindt u bijvoorbeeld ' verdrietig ' en ' gestart '.

   • Gebruik het vraag teken om één wille keurig teken te vinden. Met s?t vindt u bijvoorbeeld ' zat ' en ' set '.

   Tip: Hoewel sterretjes, vraagtekens en tildes (~) ook als jokertekens worden gebruikt, kunt u er ook naar zoeken in werkbladgegevens door er een tilde voor te plaatsen in het vak Zoeken naar. Als u bijvoorbeeld naar gegevens zoekt die een vraagteken bevatten, typt u ~? als zoekcriterium.

 3. Als u meer zoek opties wilt definiëren, drukt u op ALT + T. U kunt kiezen uit verschillende opties:

  • Als u wilt selecteren waar u naar tekst of getallen wilt zoeken, drukt u op de tab-toets totdat u ' binnen ' hoort. U hoort de momenteel geselecteerde zoek optie (' blad ' of ' werkmap '). Gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om naar de gewenste optie te gaan en druk op ENTER om deze te selecteren.

  • Als u wilt selecteren of u wilt zoeken op rijen of kolommen, drukt u op de tab-toets totdat u ' zoeken ' hoort. U hoort de momenteel geselecteerde zoek optie ("per rij" of "op kolom"). Gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om naar de gewenste optie te gaan en druk op ENTER om deze te selecteren.

  • Als u wilt selecteren of u wilt zoeken in celformules, waarden of opmerkingen, drukt u op de tab-toets totdat u ' zoeken in ' hoort. U hoort de momenteel geselecteerde zoek optie (' formules ', ' waarden ' of ' opmerkingen '). Gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om naar de gewenste optie te gaan en druk op ENTER om deze te selecteren.

  • Als u wilt zoeken naar hoofdletter gevoelige gegevens, drukt u op de tab-toets totdat u ' identieke hoofd letter ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk om het selectie vakje in te vullen.

  • Als u wilt zoeken naar cellen met alleen de tekens die u hebt getypt in het vak zoeken naar, drukt u op de tab-toets totdat u ' Identieke celinhoud hele inhoud ' hoort en drukt u op de spatie balk om het selectie vakje in te vullen.

  • Als u wilt zoeken naar tekst of getallen die ook een bepaalde opmaak hebben, drukt u op ALT + M om het dialoog venster Opmaak zoeken te openen. Gebruik de pijl toetsen naar rechts en omhoog om naar het gewenste tabblad (nummer, uitlijning, letter type, rand of opvulling ) te gaan en druk op de spatie balk. Selecteer vervolgens de opmaak die u wilt opnemen in de zoek opdracht. Wanneer u de gewenste opmaak hebt opgegeven, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

   Tip: Als u cellen wilt zoeken die alleen overeenkomen met een bepaalde opmaak, kunt u alle tekst-of cijfer criteria in het vak zoeken naar verwijderen en vervolgens een cel met die opmaak selecteren. Druk op ALT + M om het dialoog venster Opmaak zoeken te openen, druk op de tab-toets totdat u ' opmaak van cel kiezen ' hoort en druk op ENTER. Gebruik in het werk blad de pijl toetsen om de cel te selecteren met de opmaak die u wilt zoeken. Als u de opmaak van de geselecteerde cel wilt toevoegen aan de zoek criteria in het dialoog venster zoeken en vervangen, drukt u op ENTER.

 4. Als u de zoek opdracht wilt starten, drukt u op de tab-toets totdat u ' volgende zoeken ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Excel vindt het eerste overeenkomende exemplaar in het zoek gebied. Met de scherm lezer wordt de tekst in de cel en de locatie gelezen.

  Opmerking: Wanneer u opmaak definieert als onderdeel van uw zoek criteria, wordt deze opgeslagen in het dialoog venster zoeken en vervangen. Als u het werk blad opnieuw doorzoekt en geen tekens kunt vinden waarvan u weet dat dit het geval is, moet u mogelijk de opmaak criteria uit de vorige Zoek opdracht wissen. Druk in het dialoog venster zoeken en vervangen op de tab-toets totdat u ' Format ' hoort, als de knop opmaak niet beschikbaar is, drukt u op ALT + T en drukt u vervolgens op TAB totdat u ' Format ' hoort. Als u de opmaak criteria wilt wissen, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' Zoek opmaak wissen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 5. Druk op ENTER om het volgende exemplaar te zoeken.

 6. Als u de zoek opdracht wilt annuleren en het dialoog venster wilt sluiten, drukt u op ESC.

Tekst of getallen zoeken en vervangen

 1. Druk op CTRL + H om het dialoog venster zoeken en vervangen te openen. De focus wordt verplaatst naar het tekstvak zoeken naar op het tabblad vervangen.

 2. Typ in het vak zoeken naar de tekst of getallen die u wilt zoeken en vervangen door iets anders. U kunt kiezen uit verschillende opties:

  • Typ de tekst of getallen die u wilt zoeken.

  • Gebruik een Joker teken, zoals een sterretje (*) of een vraag teken (?), in uw zoek criteria:

   • Gebruik het sterretje om een wille keurige teken reeks te vinden. Met s * d vindt u bijvoorbeeld ' verdrietig ' en ' gestart '.

   • Gebruik het vraag teken om één wille keurig teken te vinden. Met s?t vindt u bijvoorbeeld ' zat ' en ' set '.

   Tip: Hoewel sterretjes, vraagtekens en tildes (~) ook als jokertekens worden gebruikt, kunt u er ook naar zoeken in werkbladgegevens door er een tilde voor te plaatsen in het vak Zoeken naar. Als u bijvoorbeeld naar gegevens zoekt die een vraagteken bevatten, typt u ~? als zoekcriterium.

 3. Als u meer zoek opties wilt definiëren, drukt u op ALT + T. U kunt kiezen uit verschillende opties:

  • Als u wilt selecteren waar u naar tekst of getallen wilt zoeken, drukt u op de tab-toets totdat u ' binnen ' hoort. U hoort de momenteel geselecteerde zoek optie (' blad ' of ' werkmap '). Gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om naar de gewenste optie te gaan en druk op ENTER om deze te selecteren.

  • Als u wilt selecteren of u wilt zoeken op rijen of kolommen, drukt u op TAB totdat u ' zoeken ' hoort. U hoort de momenteel geselecteerde zoek optie ("per rij" of "op kolom"). Gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om naar de gewenste optie te gaan en druk op ENTER om deze te selecteren.

  • Als u wilt zoeken naar hoofdletter gevoelige gegevens, drukt u op TAB totdat u ' identieke hoofd letters/kleine letter ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk om het selectie vakje in te vullen.

  • Als u wilt zoeken naar cellen met alleen de tekens die u hebt getypt in het vak zoeken naar, drukt u op de tab-toets totdat u ' overeenkomt met hele celinhoud ' hoort en drukt u op de spatie balk om het selectie vakje in te vullen.

 4. Als u wilt opgeven hoe de gevonden tekst of getallen moeten worden vervangen, drukt u op de tab-toets totdat u ' vervangen door ' hoort. Typ in het vak vervangen door tekst de vervangende tekst of getallen.

 5. Als u de zoek opdracht wilt starten, drukt u op de tab-toets totdat u ' volgende zoeken ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Excel vindt het eerste exemplaar van de tekst of het getal dat u hebt ingevoerd. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u elk exemplaar afzonderlijk wilt vervangen, drukt u op SHIFT + TAB totdat u het volgende hoort: ' vervangen '. Druk op ENTER om het exemplaar te vervangen. Na vervanging wordt de focus verplaatst naar het volgende exemplaar.

  • Als u alle exemplaren wilt zoeken en vervangen, drukt u op SHIFT + TAB totdat u ' Alles vervangen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 6. Als u de zoek opdracht wilt annuleren en het dialoog venster wilt sluiten, drukt u op ESC.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Excel-sneltoetsen en -functietoetsen voor Windows

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel voor Mac met uw toetsen bord en een scherm lezer zoals VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van het Mac-besturings systeem, om tekst en getallen te zoeken en te vervangen. Gebruik tekens, met inbegrip van joker tekens, om te zoeken in bladen, rijen, kolommen of hele werkmappen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar sneltoetsen in Excel voor Macvoor sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Tekst of getallen zoeken

 1. Selecteer het celbereik waarin u wilt zoeken. Als u in het hele werkblad wilt zoeken, selecteert u een willekeurige cel.

 2. Druk op Command + F om naar het vak Zoeken in het werk blad te gaan. U hoort ' werk blad zoeken, tekst veld zoeken '.

 3. Typ de tekst of het nummer waar u naar zoekt.

  Tip: U kunt joker tekens (?), sterretje (*), tilde (~) gebruiken in uw zoek criteria. Gebruik het vraag teken (?) om één wille keurig teken te vinden, bijvoorbeeld s?t vindt ' zat ' en ' set '. Gebruik het sterretje (*) om een wille keurig aantal tekens te zoeken, bijvoorbeeld s * d vindt u met ' verdrietig ' en ' gestart '. Gebruik de tilde (~) gevolgd door ?, * of ~ om vraag tekens, sterretjes of andere tildes te zoeken, bijvoorbeeld fy91 ~? vindt u ' fy91? '.

 4. Druk op Return. Excel voor Mac zoekt en markeert de eerste cel in het selectie gebied waarvan de inhoud overeenkomt met de tekst.

 5. Als u wilt zoeken naar het volgende exemplaar van het item dat u zoekt, drukt u nogmaals op Return.

Tip: Als u een zoek actie wilt annuleren, drukt u op ESC.

Extra Zoek opties:

Gewenste actie

Druk op

Zoeken in een blad of een hele werkmap

Druk in het tekstvak zoekvak op Control + Option + spatie balk. Het menu zoeken wordt geopend. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' zoeken in blad ' of ' zoeken in werkmap ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Zoeken op rijen of kolommen

Druk in het tekstvak zoekvak op Control + Option + spatie balk. Het menu zoeken wordt geopend. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' Geavanceerd zoeken, beletsels ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. Het venster zoeken wordt geopend.

Druk op Control + Option + pijl-omlaag totdat u ' zoeken ' hoort en druk op Control + Option + pijl-rechts. Druk op Control + Option + spatie balk en druk vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u ' door rijen ' of ' op kolommen ' hoort. Druk op Control + Option + spatie balk om de gewenste optie te selecteren. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' volgende zoeken, standaard, knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Alleen naar specifieke soorten gegevens zoeken

Druk in het tekstvak zoekvak op Control + Option + spatie balk. Het menu zoeken wordt geopend. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' Geavanceerd zoeken, beletsels ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. Het venster zoeken wordt geopend.

Druk op Control + Option + pijl-omlaag totdat u ' zoeken in ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + pijl-omlaag. U hoort: ' waarden, zoeken in, pop-upknop '. Druk op de toets pijl-omlaag om de gewenste optie, formules, waarden of opmerkingen te vinden. Wanneer u de gewenste optie hoort, drukt u op Control + Option + spatie balk. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' volgende zoeken, standaard, knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Zoeken naar hoofdlettergevoelige inhoud

Druk in het venster zoeken op Control + Option + pijl-omlaag of Control + Option + pijl-rechts totdat u ' identieke hoofd letters, niet-ingeschakeld, selectie vakje ' hoort en selecteer deze door op Control + Option + spatie balk te drukken. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' volgende zoeken, standaard, knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Alleen naar exacte overeenkomsten zoeken

Druk in het venster zoeken op Control + Option + pijl-omlaag of Control + Option + pijl-rechts totdat u ' hele cellen zoeken, uitgeschakeld, selectie vakje ' hoort, en selecteer deze door op Control + Option + spatie balk te drukken. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' volgende zoeken, standaard, knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Tekst of getallen vervangen

 1. Selecteer het celbereik waarin u wilt zoeken. Als u in het hele werkblad wilt zoeken, selecteert u een willekeurige cel.

 2. Druk op Command + F om naar het vak Zoeken in het werk blad te gaan. U hoort ' werk blad zoeken, tekst veld zoeken '.

 3. Typ de tekst of het nummer waar u naar zoekt.

  Tip: U kunt joker tekens (?), sterretje (*), tilde (~) gebruiken in uw zoek criteria. Gebruik het vraag teken (?) om één wille keurig teken te vinden, bijvoorbeeld s?t vindt ' zat ' en ' set '. Gebruik het sterretje (*) om een wille keurig aantal tekens te zoeken, bijvoorbeeld s * d vindt u met ' verdrietig ' en ' gestart '. Gebruik de tilde (~) gevolgd door ?, * of ~ om vraag tekens, sterretjes of andere tildes te zoeken, bijvoorbeeld fy91 ~? vindt u ' fy91? '.

 4. Als u het menu zoeken wilt openen, drukt u op Control + Option + spatie balk.

 5. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' vervangen... ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. Het venster vervangen wordt weer gegeven.

 6. Als u naar het tekstvak vervangen door wilt gaan, drukt u op Control + Option + pijl-omlaag totdat u ' vervangen door, tekst bewerken ' hoort.

 7. Als u de tekens in het vak zoeken naar wilt vervangen door niets, laat u het vak vervangen door leeg. Anders typt u de tekst die u wilt weer geven.

 8. Druk op Control + Option + pijl-rechts om naar de knoppen te gaan en selecteer de gewenste knop door op Control + Option + spatie balk te drukken:

  • Vervangen Als u alleen het volgende exemplaar wilt vervangen.

  • Alles vervangen Alle vind plaats van de tekst die u zoekt, vervangen.

  • Sluiten Om de bewerking zoeken en vervangen te annuleren.

  • Volgende zoeken Om het volgende exemplaar te zoeken en te vervangen en het venster vervangen te behouden.

   Tip: U kunt een zoek opdracht in uitvoering annuleren door op ESC te drukken.

Extra vervangings opties:

Gewenste actie

Druk op

Een blad of een hele werkmap zoeken en vervangen

Druk in het venster vervangen op Control + Option + pijl-omlaag of Control + Option + pijl-rechts totdat u ' binnen de pop-upknop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. Er wordt een menu geopend. Druk op de toets pijl-omhoog of-omlaag totdat u ' blad ' of ' werkmap ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Zoeken en vervangen door rijen of kolommen

Druk in het venster vervangen op Control + Option + pijl-omlaag of Control + Option + pijl-rechts totdat u ' knop pop-upmenu Zoeken ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. Er wordt een menu geopend. Druk op de toets pijl-omhoog of-omlaag totdat u ' op rijen ' of ' op kolommen ' hoort, en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk om de optie te selecteren.

Hoofdletter gevoelige inhoud zoeken en vervangen

Druk in het venster vervangen op Control + Option + pijl-omlaag of Control + Option + pijl-rechts totdat u ' identieke hoofd letters, niet-ingeschakeld, selectie vakje ' hoort en selecteer de knop door op Control + Option + spatie balk te drukken.

Alleen naar exacte overeenkomsten zoeken

Druk in het venster vervangen op Control + Option + pijl-omlaag of Control + Option + pijl-rechts totdat u ' hele cellen zoeken, uitgeschakeld, selectie vakje ' hoort en selecteer deze door op Control + Option + spatie balk te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen in Excel voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om te zoeken naar tekst of getallen in een werk blad en deze te vervangen.

Notities: 

Tekst of getallen zoeken

Als het werk blad meer dan enkele rijen en kolommen bevat, gebruikt u de knop zoeken om de focus snel te verplaatsen naar de juiste cel.

 1. Sleep in het werk blad een vinger rond de rechter bovenhoek van het scherm totdat u ' zoeken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u eerder hebt gezocht op iets, leest VoiceOver de zoek term die u de laatste keer hebt gebruikt.

 2. Gebruik het scherm toetsenbord om uw zoek term te typen. Het kan tekst of getallen zijn. U hoort het aantal overeenkomsten wanneer u stopt met typen.

 3. Sleep een vinger rond de rechter benedenhoek van het scherm totdat u ' zoeken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt verplaatst naar de eerste cel die overeenkomt met uw zoek term en VoiceOver leest de inhoud van de cel.

 4. Als u naar de volgende of vorige overeenkomst wilt gaan, sleept u een vinger rond de rechter bovenhoek van het scherm totdat u ' volgend Zoek resultaat ' of ' vorig Zoek resultaat, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Tekst of getallen vervangen

 1. Sleep in het werk blad een vinger rond de rechter bovenhoek van het scherm totdat u ' zoeken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar één keer naar rechts. U hoort: ' Zoek opties, knop '. Dubbeltik op het scherm om het menu Opties te openen.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' zoeken en vervangen ' of ' overal zoeken en vervangen ' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen en dubbeltik vervolgens op het scherm. De optie momenteel actief wordt voorafgegaan door ' geselecteerd '.

 4. Swipe naar links totdat u ' gereed, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm om het dialoog venster Opties te sluiten.

 5. Sleep een vinger rond het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' zoeken, tekst veld ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Gebruik het scherm toetsenbord om uw zoek term te typen. Het kan tekst of getallen zijn. U hoort het aantal overeenkomsten wanneer u stopt met typen.

 7. Sleep een vinger rond het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' vervangen, tekst veld ' of ' Alles vervangen, tekst veld ' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen, en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Tip: Dit veld bevindt zich direct onder het zoek veld.

 8. Typ de tekst of getallen waarmee u de zoek term wilt vervangen.

 9. Sleep een vinger rond de rechter bovenhoek van het scherm totdat u ' vervangen, knop ' of ' Alles vervangen, knop ' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen, en dubbeltik vervolgens op het scherm om de geselecteerde overeenkomst of alle overeenkomsten met de nieuwe tekst of getallen te vervangen.

Zie ook

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel voor Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om te zoeken naar tekst of getallen in een werk blad en deze te vervangen.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst of getallen zoeken

Als het werk blad meer dan enkele rijen en kolommen bevat, gebruikt u de knop zoeken om de focus snel te verplaatsen naar de juiste cel.

 1. Sleep in het werk blad een vinger rond de rechter bovenhoek van het scherm totdat u ' zoeken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u eerder hebt gezocht op iets, leest Talk Back de zoek term die u de laatste keer hebt gebruikt.

 2. Gebruik het scherm toetsenbord om uw zoek term te typen. Het kan tekst of getallen zijn.

 3. Sleep een vinger rond de rechter benedenhoek van het scherm totdat u ' zoeken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het scherm toetsenbord wordt gesloten en de focus wordt verplaatst naar de eerste cel die overeenkomt met uw zoek term.

  • Als u wilt weten hoeveel overeenkomsten er zijn, swipet u naar rechts totdat u ' knop verzenden ' hoort en vervolgens één keer naar rechts om het aantal overeenkomsten te horen. Als er geen overeenkomsten zijn, hoort u: ' Zero '.

  • Als u naar de volgende of vorige overeenkomst wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' knop Volgende zoeken ' of ' vorige zoeken ' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u de zoek balk wilt sluiten wanneer het scherm toetsenbord is gesloten, sleept u een vinger rond de rechter bovenhoek van het scherm totdat u ' zoeken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Tips: In talk back wordt de inhoud van de cel niet gelezen wanneer u de knop Zoeken in Excel voor Android gebruikt, dus als er meerdere overeenkomsten zijn, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Probeer een andere zoek term. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar appels en het werk blad bevat zowel ' rode appels ' als ' groene appels ', noteert u de volledige tekst van de cel die u zoekt.

 • Nadat u het scherm toetsenbord hebt gesloten, swipet u naar rechts en vervolgens naar links om te horen Talk Back de inhoud van de cel te lezen en de locatie ervan in het werk blad op te kondigen.

Tekst of getallen vervangen

 1. Sleep in het werk blad een vinger rond de rechter bovenhoek van het scherm totdat u ' zoeken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar één keer naar rechts. U hoort: ' knop meer opties. ' Dubbeltik op het scherm om het dialoog venster instellingen zoeken te openen.

 3. Swipe naar links totdat u ' niet gecontroleerd, alle keuze rondje zoeken en vervangen ' of ' niet gecontroleerd, keuze rondje zoeken en vervangen ' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar links totdat u ' knop Sluiten ' hoort en Dubbeltik op het scherm om het dialoog venster instellingen zoeken te sluiten.

 5. Gebruik het scherm toetsenbord om uw zoek term te typen. Het kan tekst of getallen zijn.

 6. Als u wilt weten hoeveel overeenkomsten er zijn, swipet u naar rechts totdat u ' knop verzenden ' hoort en vervolgens één keer naar rechts om het aantal overeenkomsten te horen. Als er geen overeenkomsten zijn, hoort u: ' Zero '.

 7. Swipe naar rechts totdat u ' vervangen... Edit ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 8. Typ de tekst of getallen waarmee u de zoek term wilt vervangen.

 9. Sleep een vinger rond de rechter benedenhoek van het scherm totdat u ' gereed ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het scherm toetsenbord wordt gesloten.

 10. Swipe naar links totdat u ' knop Volgende zoeken ' of ' knop Vorige zoeken ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 11. Swipe naar rechts totdat u ' vervangen knop ' of ' knop Alles ' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen en Dubbeltik op het scherm om de geselecteerde overeenkomst of alle overeenkomende waarden te vervangen door de nieuwe tekst of getallen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om tekst en getallen te zoeken en te vervangen. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. In dit artikel leert u hoe u tekens, inclusief Joker teken, kunt gebruiken voor het zoeken naar bladen, rijen, kolommen of hele werkmappen.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Excel Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel Online.

In dit onderwerp

Tekst of getallen zoeken

 1. Selecteer het celbereik waarin u wilt zoeken. Als u in het hele werkblad wilt zoeken, selecteert u een willekeurige cel.

 2. Druk op CTRL + F om het dialoog venster zoeken te openen. De focus wordt verplaatst naar het tekstvak zoeken naar en u hoort: ' dialoog venster zoeken, prioriteit bij zoeken naar '.

 3. Typ in het vak zoeken naar de tekst of het getal waarnaar u wilt zoeken. U kunt kiezen uit verschillende opties:

  • Typ de tekst of getallen die u wilt zoeken.

  • Gebruik een jokerteken, zoals een sterretje (*) of een vraagteken (?), in uw zoekcriteria:

   • Gebruik het sterretje om een wille keurige teken reeks te vinden. Met s * d vindt u bijvoorbeeld ' verdrietig ' en ' gestart '.

   • Gebruik het vraag teken om één wille keurig teken te vinden. Met s?t vindt u bijvoorbeeld ' zat ' en ' set '.

   Tip: Hoewel sterretjes, vraagtekens en tildes (~) ook als jokertekens worden gebruikt, kunt u er ook naar zoeken in werkbladgegevens door er een tilde voor te plaatsen in het vak Zoeken naar. Als u bijvoorbeeld naar gegevens zoekt die een vraagteken bevatten, typt u ~? als zoekcriterium.

   Opmerking: Het zoeken naar dubbele spaties is niet mogelijk in Excel Online.

 4. Als u wilt zoeken naar tekst of getallen in een werk blad of in de hele werkmap, drukt u eenmaal op de tab -toets om naar de keuze lijst met invoervak te gaan. U hoort de momenteel geselecteerde zoek optie (' selectie ', ' blad ' of ' werkmap '). Druk op de spatie balk en gebruik de toetsen pijl-omhoog of-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk op de spatie balk om deze te selecteren.

 5. Als u wilt zoeken naar hoofdletter gevoelige gegevens, drukt u op de tab-toets totdat u ' niet-gecontroleerd, identieke hoofd letters en geluid ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk om deze te selecteren.

 6. Als u wilt zoeken naar cellen met alleen de tekens die u hebt getypt in het vak zoeken naar, drukt u op de tab-toets totdat u ' niet geselecteerd, overeenkomt met de hele celinhoud ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk om deze te selecteren.

  Tips: 

  • Als u wilt zoeken naar tekst of getallen die ook specifieke opmaak hebben, moet u de Excel bureau blad-app gebruiken. Als u de app wilt openen vanuit de weergave modus, verplaatst u de focus naar het werk blad door op CTRL + F6 te drukken totdat u uw account naam hoort. Druk op de tab-toets totdat u ' werkmap bewerken ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' bewerken in Excel ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk.

  • Zie een scherm lezer gebruiken om gegevens te zoeken en te vervangen in Excelvoor meer informatie over het zoeken naar een specifieke indeling in de Excel_generic desktop-app.

 7. Als u de zoek richting wilt wijzigen in omhoog, drukt u op de tab-toets totdat u ' geselecteerd keuze rondje omlaag ' hoort en drukt u vervolgens op de toets pijl-omhoog. U hoort: ' niet-geselecteerd keuze rondje omhoog '. Druk op de spatie balk om deze te selecteren.

 8. Als u de zoek opdracht wilt starten, drukt u op de tab-toets totdat u ' volgende zoeken ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk. Excel vindt het eerste overeenkomende exemplaar in het zoek gebied. Met de scherm lezer wordt de tekst in de cel en de locatie gelezen.

 9. Druk op de spatie balk om de volgende instantie te zoeken. Als u de zoek opdracht wilt annuleren of het dialoog venster wilt sluiten, drukt u op ESC.

Tekst of getallen zoeken en vervangen

Als u tekst of getallen wilt zoeken en vervangen in Excel Online, controleert u of u in de bewerkings modus werkt. U kunt zien of de bewerkings modus is gebaseerd op de opties in het menu bestand.

Opmerking: Als u wilt overschakelen naar de bewerkings modus, verplaatst u de focus naar het werk blad door op CTRL + F6 te drukken totdat u uw account naam hoort, drukt u op de TAB totdat u ' werkmap bewerken ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' bewerken in browser ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk.

 1. Selecteer het celbereik waarin u wilt zoeken. Als u in het hele werkblad wilt zoeken, selecteert u een willekeurige cel.

 2. Druk op CTRL + H om het dialoog venster zoeken en vervangen te openen. De focus wordt verplaatst naar het tekstvak zoeken naar.

 3. Typ in het vak zoeken naar de tekst of getallen die u wilt zoeken en vervangen.

 4. Als u naar het tekstvak vervangen door wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' vervangen door '. Typ de vervangende tekst of getallen.

 5. Druk op de tab-toets totdat u ' volgende zoeken ' hoort. Druk op de spatie balk om te zoeken naar het eerste exemplaar van de tekst of het getal dat u hebt ingevoerd. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u elk exemplaar afzonderlijk wilt vervangen, drukt u eenmaal op de tab-toets. U hoort: ' vervangen '. Druk vervolgens op de spatie balk om het eerste exemplaar te vervangen en het volgende te zoeken. Na vervanging wordt de focus verplaatst naar het volgende exemplaar.

  • Als u alle exemplaren wilt zoeken en vervangen, drukt u op de tab-toets totdat u ' Alles vervangen ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk.

 6. Als u de zoek opdracht wilt annuleren of het dialoog venster wilt sluiten, drukt u op ESC.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Sneltoetsen in Excel Online

Basistaken met een schermlezer in Excel

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×