Een schermlezer gebruiken om in Excel gegevens te zoeken en vervangen

Een schermlezer gebruiken om in Excel gegevens te zoeken en vervangen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Excel met uw toetsen bord en een scherm lezer zoals JAWS of Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om tekst en getallen te zoeken en te vervangen. Gebruik tekens, inclusief joker tekens, om te zoeken naar bladen, rijen, kolommen of hele werkmappen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Excel 2016 voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u JAWS gebruikt. Raadpleeg JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 1. Selecteer een cel in een werkblad.

 2. Open in het dialoogvenster Zoeken en vervangen het geschikte tabblad.

  • Druk op Ctrl+F als u in het dialoogvenster Zoeken en vervangen het tabblad Zoeken wilt gebruiken om te zoeken naar tekst of getallen.

  • Als u in het dialoogvenster Zoeken en vervangen het tabblad Vervangen wilt gebruiken om tekst of getallen te vervangen, drukt u op Alt+V, N. Als het dialoogvenster Zoeken en vervangen al is geopend, drukt u op Alt+V om het tabblad Vervangen te openen.

 3. Voer in het invoervak Zoeken naar de tekst of getallen in die u wilt zoeken. Daarbij hebt u verschillende opties:

  • Typ de tekst of getallen die u wilt zoeken.

  • Gebruik een jokerteken, zoals een sterretje (*) of een vraagteken (?), in uw zoekcriteria:

   • Gebruik het sterretje om te zoeken naar een willekeurige reeks tekens. Met g*t vindt u bijvoorbeeld 'gat' en 'gestart'.

   • Gebruik het vraagteken om te zoeken naar één teken. Met z?t vindt u bijvoorbeeld 'zat ' en 'zit'.

   Tip: Hoewel sterretjes, vraagtekens en tildes (~) ook als jokertekens worden gebruikt, kunt u er ook naar zoeken in werkbladgegevens door er een tilde voor te plaatsen in het vak Zoeken naar. Als u bijvoorbeeld naar gegevens zoekt die een vraagteken bevatten, typt u ~? als zoekcriterium.

 4. Als u uw zoekopdracht wilt verfijnen, gaat u met de Tab-toets naar de knop Opties en drukt u op Enter. U kunt ook op Alt+T drukken.

  • Als u in een werkblad of in een hele werkmap naar gegevens wilt zoeken, gaat u met de Tab-toets naar de keuzelijst met invoervak Binnen (Alt+B), drukt u op Pijl-omlaag en selecteert u de optie Blad of Werkmap. Druk op Enter.

  • Als u in rijen of kolommen naar gegevens wilt zoeken, gaat u met de Tab-toets naar de keuzelijst met invoervak Zoekrichting (Alt+R), drukt u op Pijl-omlaag en selecteert u de optie Rijen of Kolommen. Druk op Enter.

  • Als u naar gegevens met specifieke details wilt zoeken, gaat u met de Tab-toets naar de keuzelijst met invoervak Zoeken in (Alt+K), drukt u op Pijl-omlaag en selecteert u de optie Formules, Waarden of Opmerkingen. Druk op Enter.

   Tip: De opties Formules, Waarden en Opmerkingen zijn alleen beschikbaar op het tabblad Zoeken. Op het tabblad Vervangen is alleen de optie Formules beschikbaar.

  • Als u wilt zoeken naar hoofdlettergevoelige gegevens, gaat u met de Tab-toets naar het selectievakje Identieke hoofdletters/kleine letters (Alt+I) en drukt u op de spatiebalk.

  • Als u wilt zoeken naar cellen met alleen de tekens die u opgeeft in het invoervak Zoeken naar, gaat u met de Tab-toets naar het selectievakje Identieke celinhoud (Alt+U) en drukt u op de spatiebalk.

 5. Als u wilt zoeken naar tekst of getallen met een specifieke opmaak, gaat u met de Tab-toets naar de knop Opmaak en drukt u op Enter (Alt+O). In het dialoogvenster Opmaak zoeken dat wordt geopend, drukt u op de spatiebalk om naar het geschikte tabblad te gaan (Getal, Uitlijning, Lettertype, Rand of Opvulling). Selecteer de opmaak die u wilt opnemen in uw zoekopdracht. Ga met de Tab-toets naar de knop OK en druk op Enter.

  Tip: Als u wilt zoeken naar cellen die alleen overeenkomen met een bepaalde opmaak, kunt u alle tekst of numerieke criteria in het invoervak Zoeken naar verwijderen en een cel met die opmaak selecteren. Ga met de Tab-toets naar de knop Opmaak en druk op Pijl-omlaag. Druk nogmaals op de toets Pijl-omlaag tot Opmaak van cel kiezen is geselecteerd en druk daarna op Enter. Gebruik in het werkblad de pijltoetsen om de cel te selecteren die de opmaak bevat waarnaar u wilt zoeken. Om de opmaak van de geselecteerde cel toe te voegen aan uw zoekcriteria in het dialoogvenster Zoeken en vervangen, drukt u op Enter.

 6. Als u uw criteria hebt opgegeven, kunt u starten met uw zoekopdracht.

  • Als u wilt zoeken naar tekst of getallen, gaat u met de Tab-toets naar de knop Volgende zoeken (Alt+E) of Alles zoeken (Alt+A).

   Tip: Als u de knop Alles zoeken selecteert, zal elke vermelding die overeenkomt met uw zoekcriteria in het dialoogvenster worden weergegeven en wordt de focus naar die lijst verplaatst. Als u een van de items in de lijst wilt selecteren, drukt u op de toets Pijl-omlaag of Pijl-omhoog. Als u vanuit het dialoogvenster naar het werkblad wilt terugkeren, drukt u op Alt+Tab. Breng de gewenste wijziging aan in de cel. Om terug te keren naar het dialoogvenster Zoeken en vervangen, drukt u net zo vaak als nodig is op Alt+Tab.

  • Als u tekst of getallen wilt vervangen, typt u de vervangende tekens in het vak Vervangen door (of laat u dit vak leeg als u de tekens wilt vervangen door niets) en gaat u daarna met de Tab-toets naar de knop Volgende zoeken (Alt+E) of Alles zoeken (Alt+A). Als u de volgende vermelding in het werkblad wilt zoeken om te bepalen of u deze wilt vervangen, drukt u op de knop Volgende zoeken. Als u naar alle vermeldingen wilt zoeken, drukt u op de knop Alles zoeken. Als u de gemarkeerde vermelding of alle vermeldingen van de gevonden tekens wilt vervangen, gaat u met de Tab-toets naar de knop Vervangen (Alt+G) of Alles vervangen (Alt+S).

   Tip: Als het invoervak Vervangen door niet beschikbaar is, drukt u op Alt+V om in het dialoogvenster Zoeken en vervangen over te schakelen naar het tabblad Vervangen.

   Druk, indien nodig, op Esc als u een zoekactie wilt afbreken. Het dialoogvenster Zoeken en vervangen wordt gesloten.

  Opmerking: Wanneer u als onderdeel van uw zoekcriteria opmaakopties definieert, worden deze opgeslagen in het dialoogvenster Zoeken en vervangen. Als u in het werkblad opnieuw naar gegevens zoekt en niet de tekens vindt waarvan u weet dat ze er zijn, moet u mogelijk de opmaakopties van de vorige zoekactie wissen. Als u het dialoogvensterZoeken en vervangen met het tabblad Zoeken wilt openen, drukt u op Ctrl+F. Als de knop Opmaak niet beschikbaar is, gaat u met de Tab-toets naar de knop Opties (Alt+T) en drukt u op Enter. Ga met de Tab-toets naar de knop Opmaak, selecteer de optie Zoekopmaak wissen en druk meermaals op Pijl-omlaag. Druk op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Excel-sneltoetsen en -functietoetsen voor Windows

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Excel kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Excel voor Mac met uw toetsen bord en een scherm lezer, zoals VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om tekst en getallen te zoeken en te vervangen. Gebruik tekens, inclusief joker tekens, om te zoeken naar bladen, rijen, kolommen of hele werkmappen.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst of getallen zoeken

 1. Selecteer het celbereik waarin u wilt zoeken. Als u in het hele werkblad wilt zoeken, selecteert u een willekeurige cel.

 2. Druk op Command + F om naar het vak Zoeken in het vak zoeken te komen. U hoort ' werk blad zoeken, tekst veld doorzoeken '.

 3. Typ de tekst of het nummer waar u naar zoekt.

  Tip: U kunt jokertekens, zoals een sterretje (*), een vraagteken (?) of een tilde (~), in uw zoekcriteria gebruiken. Gebruik het vraagteken (?) om te zoeken naar één teken. Met z?t vindt u bijvoorbeeld 'zat ' en 'zit'. Gebruik het sterretje (*) om te zoeken naar een willekeurige reeks tekens. Met g*t vindt u bijvoorbeeld 'gestrest' en 'groet'. Gebruik de tilde (~) gevolgd door ?, * of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tildes te vinden. Met fy91 ~? vindt u bijvoorbeeld 'fy91?'.

 4. Druk op Return. Excel 2016 voor Mac zoekt en markeert de eerste cel in het selectie gebied waarvan de inhoud met de tekst overeenstemt.

 5. Druk nogmaals op Return om het volgende exemplaar van het item te vinden waarnaar u zoekt.

Tip: Als u een zoek actie wilt annuleren, drukt u op ESC.

Aanvullende Zoek opties:

Handeling

Toets of toetscombinatie

Zoeken in een blad of een hele werkmap

Druk in het tekstvak zoekvak op Control + Option + spatie balk. Het menu zoeken wordt geopend. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' zoeken in blad ' of ' zoeken in werkmap ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Zoeken op rijen of kolommen

Druk in het tekstvak zoekvak op Control + Option + spatie balk. Het menu zoeken wordt geopend. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' Geavanceerd zoeken, beletsel tekens ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. Het venster zoeken wordt geopend.

Druk op Control + Option + pijl-omlaag totdat u ' zoeken ' hoort en druk op Control + Option + pijl-rechts. Druk op Control + Option + spatie balk en druk vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u ' per rij ' of ' op kolommen ' hoort. Druk op Control + Option + spatie balk om de gewenste optie te selecteren. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' Find Next, default, button ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Alleen naar specifieke soorten gegevens zoeken

Druk in het tekstvak zoekvak op Control + Option + spatie balk. Het menu zoeken wordt geopend. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' Geavanceerd zoeken, beletsel tekens ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. Het venster zoeken wordt geopend.

Druk op Control + Option + pijl-omlaag totdat u ' zoeken in ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + pijl-omlaag. U hoort: ' waarden, zoeken in, pop-upknop '. Druk op de toets pijl-omlaag om de gewenste optie, formules, waarden of opmerkingen te vinden. Wanneer u de gewenste optie hoort, drukt u op Control + Option + spatie balk. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' Find Next, default, button ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Zoeken naar hoofdlettergevoelige inhoud

Druk in het venster zoeken op Control + Option + pijl-rechts of Control + Option + pijl-rechts totdat u ' identieke hoofd letters/kleine letters, uitgeschakeld, selectie vakje ' hoort en selecteer de toets door op Control + Option + spatie balk te drukken. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' Find Next, default, button ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Alleen naar exacte overeenkomsten zoeken

Druk in het venster zoeken op Control + Option + pijl-rechts of Control + Option + pijl-rechts totdat u ' alleen hele cellen zoeken, uitgeschakeld, selectie vakje ' hoort, en selecteer vervolgens door Control + Option + spatie balk op Control + Option + spatie balk te drukken. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' Find Next, default, button ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Tekst of getallen vervangen

 1. Selecteer het celbereik waarin u wilt zoeken. Als u in het hele werkblad wilt zoeken, selecteert u een willekeurige cel.

 2. Druk op Command + F om naar het vak Zoeken in het vak zoeken te komen. U hoort ' werk blad zoeken, tekst veld doorzoeken '.

 3. Typ de tekst of het nummer waar u naar zoekt.

  Tip: U kunt jokertekens, zoals een sterretje (*), een vraagteken (?) of een tilde (~), in uw zoekcriteria gebruiken. Gebruik het vraagteken (?) om te zoeken naar één teken. Met z?t vindt u bijvoorbeeld 'zat ' en 'zit'. Gebruik het sterretje (*) om te zoeken naar een willekeurige reeks tekens. Met g*t vindt u bijvoorbeeld 'gestrest' en 'groet'. Gebruik de tilde (~) gevolgd door ?, * of ~ om vraagtekens, sterretjes of andere tildes te vinden. Met fy91 ~? vindt u bijvoorbeeld 'fy91?'.

 4. Als u het menu zoeken wilt openen, drukt u op Control + Option + spatie balk.

 5. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' vervangen... ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. Het venster vervangen wordt geopend.

 6. Als u naar het tekstvak vervangen door wilt gaan, drukt u op Control + Option + pijl-omlaag totdat u ' vervangen door, tekst bewerken ' hoort.

 7. Als u de tekens in het vak zoeken naar wilt vervangen door niets, laat u het vak vervangen door leeg. Anders typt u de tekst die u wilt weer geven.

 8. Druk op Control + Option + pijl-rechts om naar de knoppen te gaan en selecteer de gewenste knop door op Control + Option + spatie balk te drukken:

  • Vervangen Alleen het volgende gevonden exemplaar vervangen.

  • Alles vervangen Alle exemplaren van de gezochte tekst vervangen.

  • Sluit De bewerking zoeken en vervangen annuleren.

  • Volgende zoeken Om de volgende instantie te zoeken en te vervangen en het vervangings venster geopend te houden.

   Tip: U kunt een zoek actie in behandeling annuleren door op ESC te drukken.

Aanvullende vervangende opties:

Handeling

Toets of toetscombinatie

Een blad of een hele werkmap zoeken en vervangen

Druk in het venster vervangen op Control + Option + pijl-rechts of Control + Option + pijl-rechts totdat u ' binnen de pop-upknop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. Er wordt een menu geopend. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u ' blad ' of ' werkmap ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Zoeken en vervangen door rijen of kolommen

Druk in het venster vervangen op Control + Option + pijl-rechts of Control + Option + pijl-rechts totdat u ' knop pop-upmenu Zoeken ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. Er wordt een menu geopend. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u ' door rijen ' of ' op kolommen ' hoort, en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk om de optie te selecteren.

Hoofdletter gevoelige inhoud zoeken en vervangen

Druk in het venster vervangen op Control + Option + pijl-rechts of Control + Option + pijl-rechts totdat u ' identieke hoofd letters/kleine letters, uitgeschakeld, selectie vakje ' hoort en selecteer de toets door op Control + Option + spatie balk te drukken.

Alleen naar exacte overeenkomsten zoeken

Druk in het venster vervangen op Control + Option + pijl-rechts of Control + Option + pijl-rechts totdat u ' alleen hele cellen zoeken, uitgeschakeld, selectie vakje ' hoort, en selecteer vervolgens door Control + Option + spatie balk op Control + Option + spatie balk te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen in Excel 2016 voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Excel 2016 voor Mac

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Excel kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Excel voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om te zoeken naar tekst of getallen in een werk blad en deze te vervangen.

Notities: 

Tekst of getallen zoeken

Als het werk blad meer dan enkele rijen en kolommen bevat, gebruikt u de knop zoeken om de focus snel naar de rechter cel te verplaatsen.

 1. Sleep in het werk blad een vinger rond de rechter bovenhoek van het scherm totdat u ' zoeken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u eerder hebt gezocht naar iets, leest VoiceOver de zoek term die u de laatste keer hebt gebruikt.

 2. Gebruik het scherm toetsenbord om uw zoek term te typen. Dit kan tekst of getallen zijn. U hoort het aantal overeenkomsten wanneer u stopt met typen.

 3. Sleep een vinger rond de rechter benedenhoek van het scherm totdat u ' zoeken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt verplaatst naar de eerste cel die overeenkomt met uw zoek term en VoiceOver leest de inhoud van de cel.

 4. Als u naar de volgende of vorige treffer wilt gaan, sleept u een vinger rond de rechter bovenhoek van het scherm totdat u ' volgende Zoek resultaat ' of ' vorig Zoek resultaat, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

Tekst of getallen vervangen

 1. Sleep in het werk blad een vinger rond de rechter bovenhoek van het scherm totdat u ' zoeken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar rechts. U hoort: ' Zoek opties, knop '. Dubbeltik op het scherm om het menu Opties te openen.

 3. Veeg naar rechts totdat u ' zoeken en vervangen ' of ' Alles zoeken en vervangen ' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen en dubbeltik vervolgens op het scherm. De optie momenteel actief wordt voorafgegaan door ' geselecteerd '.

 4. Swipe naar links totdat u ' gereed, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm om het dialoog venster Opties te sluiten.

 5. Sleep een vinger rond het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' zoeken, tekst veld ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Gebruik het scherm toetsenbord om uw zoek term te typen. Dit kan tekst of getallen zijn. U hoort het aantal overeenkomsten wanneer u stopt met typen.

 7. Sleep een vinger rond het bovenste gedeelte van het scherm totdat u ' vervangen, tekst veld ' of ' Alles vervangen, tekst veld ' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen, en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Tip: Dit veld bevindt zich direct onder het zoek veld.

 8. Typ de tekst of getallen waarnaar u de zoek term wilt vervangen.

 9. Sleep een vinger rond de rechter bovenhoek van het scherm totdat u ' vervangen, knop ' of ' Alles vervangen, knop ' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen, en dubbeltik vervolgens op het scherm om de geselecteerde overeenkomst of alle overeenkomsten met de nieuwe tekst of getallen te vervangen.

Zie ook

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Excel kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Excel voor Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om te zoeken naar tekst of getallen in een werk blad en deze te vervangen.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst of getallen zoeken

Als het werk blad meer dan enkele rijen en kolommen bevat, gebruikt u de knop zoeken om de focus snel te verplaatsen naar de rechter cel.

 1. Sleep in het werk blad een vinger rond de rechter bovenhoek van het scherm totdat u ' zoeken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u eerder hebt gezocht naar iets, leest Talk Back de zoek term die u de laatste keer hebt gebruikt.

 2. Gebruik het scherm toetsenbord om uw zoek term te typen. Dit kan tekst of getallen zijn.

 3. Sleep een vinger rond de rechter benedenhoek van het scherm totdat u ' zoeken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het scherm toetsenbord wordt gesloten en de focus wordt verplaatst naar de eerste cel die overeenkomt met uw zoek term, indien aanwezig.

  • Als u wilt weten hoeveel overeenkomsten er zijn, veegt u naar rechts totdat u ' knop verzenden ' hoort en vervolgens klikt u vervolgens op de rechter muisknop om het aantal treffers te horen. Als er geen overeenkomsten zijn, hoort u: ' Zero '.

  • Als u naar de volgende of vorige treffer wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' knop Volgende zoeken ' of ' vorige zoeken ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

  • Als u de zoek balk wilt sluiten wanneer het scherm toetsenbord is gesloten, sleept u een vinger rond de rechter bovenhoek van het scherm totdat u ' knop Zoeken ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

Tips: Talk Back leest de inhoud van de cel niet bij het gebruik van de knop Zoeken in Excel voor Android, dus als er meerdere overeenkomsten zijn, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Probeer een andere zoek term. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar appels en het werk blad zowel ' rode appels ' als ' groene appels ' bevat, schrijft u de volledige tekst van de cel die u zoekt.

 • Nadat u het scherm toetsenbord hebt gesloten, veegt u naar rechts en vervolgens naar links om te horen Talk Back de inhoud van de cel te lezen en de locatie ervan in het werk blad op te kondigen.

Tekst of getallen vervangen

 1. Sleep in het werk blad een vinger rond de rechter bovenhoek van het scherm totdat u ' zoeken, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar rechts. U hoort: ' knop meer opties '. Dubbeltik op het scherm om het dialoog venster instellingen zoeken te openen.

 3. Swipe naar links totdat u ' niet gecontroleerd, alle keuze rondje zoeken en vervangen ' of ' niet gecontroleerd, keuze rondje zoeken en vervangen ' wordt weer gegeven, afhankelijk van wat u wilt doen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar links totdat u ' knop Sluiten ' hoort en Dubbeltik op het scherm om het dialoog venster instellingen zoeken te sluiten.

 5. Gebruik het scherm toetsenbord om uw zoek term te typen. Dit kan tekst of getallen zijn.

 6. Als u wilt weten hoeveel overeenkomsten er zijn, veegt u naar rechts totdat u ' knop verzenden ' hoort en vervolgens klikt u vervolgens op de rechter muisknop om het aantal treffers te horen. Als er geen overeenkomsten zijn, hoort u: ' Zero '.

 7. Veeg naar rechts totdat u ' vervangen... bewerken ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 8. Typ de tekst of getallen waarnaar u de zoek term wilt vervangen.

 9. Sleep een vinger rond de rechter benedenhoek van het scherm totdat u ' gereed ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het scherm toetsenbord wordt gesloten.

 10. Swipe naar links totdat u ' knop Volgende zoeken ' of ' knop Vorige zoeken ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 11. Veeg naar rechts totdat u ' replace button ' of ' all button ' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen, en Dubbeltik op het scherm om de geselecteerde overeenkomst of alle overeenkomsten met de nieuwe tekst of getallen te vervangen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Excel kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

In Excel Online kunt u sneltoetsen gebruiken met de scherm lezer, zoals verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om tekst te zoeken en vervangen, inclusief speciale tekens (zoals vraag tekens, Tildes en sterretjes) of getallen. U kunt zoeken in een selectie, werk blad of hele werkmap.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Excel Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Excel Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel Online.

In dit onderwerp

Tekst of getallen zoeken

 1. Selecteer het celbereik waarin u wilt zoeken. Als u in het hele werkblad wilt zoeken, selecteert u een willekeurige cel.

 2. Druk op CTRL + F om het dialoog venster zoeken te openen. De focus wordt verplaatst naar het tekstvak zoeken naar en u hoort: ' zoeken in dialoog venster, prioriteit bij zoeken naar '.

 3. Typ in het vak zoeken naar de tekst of het getal waarnaar u wilt zoeken. U kunt kiezen uit verschillende opties:

  • Typ de tekst of getallen die u wilt zoeken.

  • Gebruik een jokerteken, zoals een sterretje (*) of een vraagteken (?), in uw zoekcriteria:

   • Gebruik het sterretje om een wille keurige teken reeks te vinden. Met s * d vindt u bijvoorbeeld ' verdrietig ' en ' gestart '.

   • Gebruik het vraag teken om één wille keurig teken te vinden. Met s?t vindt u bijvoorbeeld ' zat ' en ' set '.

   Tip: Hoewel sterretjes, vraagtekens en tildes (~) ook als jokertekens worden gebruikt, kunt u er ook naar zoeken in werkbladgegevens door er een tilde voor te plaatsen in het vak Zoeken naar. Als u bijvoorbeeld naar gegevens zoekt die een vraagteken bevatten, typt u ~? als zoekcriterium.

   Opmerking: Het zoeken naar dubbele spaties is niet mogelijk in Excel Online.

 4. Als u wilt zoeken naar tekst of getallen in een werk blad of in de hele werkmap, drukt u eenmaal op de tab -toets om naar de keuze lijst met invoervak te gaan. U hoort de momenteel geselecteerde zoek optie ("selectie", "blad" of "werkmap"). Druk op de spatie balk en gebruik de toetsen pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk op de spatie balk om te selecteren.

 5. Als u wilt zoeken naar hoofdletter gevoelige gegevens, drukt u op de tab-toets totdat u ' niet-ingeschakeld, identieke hoofd letters/kleine letters ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk om deze te selecteren.

 6. Als u wilt zoeken naar cellen met alleen de tekens die u in het vak zoeken naar hebt getypt, drukt u op de tab-toets totdat u ' niet geselecteerd, identieke celinhoud is ' hoort, en drukt u vervolgens op de spatie balk om te selecteren.

  Tips: 

  • Als u wilt zoeken naar tekst of getallen die ook specifieke opmaak hebben, moet u de bureau blad-app Excel gebruiken. Als u de app wilt openen vanuit de weergave modus, verplaatst u de focus naar het werk blad door op CTRL + F6 te drukken totdat u de naam van uw account hoort. Druk op de tab-toets totdat u ' werkmap bewerken ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' bewerken in Excel ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk.

  • Raadpleeg een scherm lezer gebruiken om gegevens te zoeken en te vervangen in Excelvoor informatie over het zoeken naar een specifieke indeling in de Excel-app.

 7. Als u de zoek richting wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u ' geselecteerd keuze rondje omlaag ' hoort en drukt u vervolgens op de toets pijl-omhoog. U hoort: ' niet-geselecteerd keuze rondje omhoog '. Druk op de spatie balk om te selecteren.

 8. Als u de zoek opdracht wilt starten, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop Volgende zoeken ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk. Excel vindt het eerste overeenkomende exemplaar in het zoek gebied. De scherm lezer leest de tekst in de cel en de locatie ervan.

 9. Druk op de spatie balk om de volgende instantie te zoeken. Druk op ESC om de zoek opdracht te annuleren of het dialoog venster te sluiten.

Tekst of getallen zoeken en vervangen

Zorg ervoor dat u in de bewerkings modus werkt om tekst of getallen te zoeken en te vervangen in Excel Online. U kunt zien of de bewerkings modus is gebaseerd op de opties in het menu bestand.

Opmerking: Als u wilt overschakelen naar de bewerkings modus, verplaatst u de focus uit het werk blad door op CTRL + F6 te drukken totdat u de naam van uw account hoort, drukt u op de tabtoets totdat u ' werkmap bewerken ' hoort en drukt u op de spatie balk. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' bewerken in browser ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk.

 1. Selecteer het celbereik waarin u wilt zoeken. Als u in het hele werkblad wilt zoeken, selecteert u een willekeurige cel.

 2. Druk op CTRL + F om het dialoog venster zoeken te openen. De focus wordt verplaatst naar het tekstvak zoeken naar en u hoort: ' zoeken in dialoog venster, prioriteit bij zoeken naar '.

 3. Typ in het vak zoeken naar de tekst of getallen die u wilt zoeken en vervangen.

 4. Druk op de tab-toets totdat u ' replace button ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk. Het tekstvak zoeken naar is beschikbaar in het dialoog venster zoeken.

 5. Als u naar het vak zoeken naar wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' vervangen door, bewerken '. Typ in het vak vervangen door de vervangende tekst of cijfers.

 6. Druk op de tab-toets totdat u ' knop Volgende zoeken ' hoort. Druk op de spatie balk om het eerste exemplaar te vinden van de tekst of het getal dat u hebt ingevoerd. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u elk exemplaar afzonderlijk wilt vervangen, drukt u eenmaal op de tab-toets. U hoort: ' knop vervangen '. Druk vervolgens op de spatie balk om het eerste exemplaar te vervangen en het volgende te zoeken. Na vervanging wordt de focus verplaatst naar het volgende exemplaar.

  • Als u alle exemplaren wilt zoeken en vervangen, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop Alles vervangen ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk.

 7. Druk op ESC om de zoek opdracht te annuleren of het dialoog venster te sluiten.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Sneltoetsen in Excel Online

Basistaken met een schermlezer in Excel

Ontdek hoe u in Excel kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×