Een schermlezer gebruiken om grafieken te maken in PowerPoint

Een schermlezer gebruiken om grafieken te maken in PowerPoint

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik PowerPoint 2016 in combinatie met een toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om een grafiek aan uw presentatie toe te voegen en een grafiek te selecteren zodat u hiermee kunt werken.

Notities: 

In dit onderwerp

Basisgrafiek toevoegen

Kies het grafiektype en de grafiekstijl en voeg vervolgens de gegevens in het ingesloten Excel-werkblad in.

 1. Plaats de cursor in de presentatie op de positie waarop u de grafiek wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt+N, C. U hoort: 'Grafiek invoegen, geselecteerd, tabbladitem Alle grafieken'.

 3. Druk op de Tab-toets. U hoort: 'Grafiektypen', gevolgd door het momenteel geselecteerde grafiektype.

 4. U selecteert het grafiektype door op de pijl-omhoog of -omlaag te drukken totdat u het gewenste type hoort.

 5. U selecteert de grafiekstijl door op de Tab-toets en vervolgens de pijl-rechts of -links te drukken totdat u de gewenste stijl hoort.

 6. Druk op Enter wanneer u klaar bent. Aan de presentatie wordt een grafiek toegevoegd van het type en in de stijl die u hebt geselecteerd.

  In een ingesloten Excel-werkblad worden de gegevens weergegeven van de tijdelijke aanduidingen die u hebt gebruikt om de grafiek op te maken. Een cel in het Excel-werkblad heeft de focus.

 7. Als u de waarden van de tijdelijke aanduidingen in het werkblad wilt vervangen door uw eigen gegevens, drukt u op Tab, Shift+Tab of pijl-omhoog of -omlaag totdat de cellen worden voorgelezen die u wilt bewerken. Voer vervolgens uw gegevens in. In PowerPoint 2016 worden de nieuwe waarden automatisch tijdens in de grafiek bijgewerkt terwijl u typt.

 8. U sluit het werkblad door op Caps Lock+pijl-links of -rechts te drukken totdat u 'Sluiten, knop' hoort. Druk vervolgens op Caps Lock+Enter.

Grafiek selecteren

Als u wijzigingen aan een bestaande grafiek wilt aanbrengen, moet u de grafiek eerst selecteren.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om naar de pagina te gaan die u wilt lezen:

  • Wanneer u de dia met de grafiek hebt geopend, drukt u op Tab totdat u naam van de grafiek hoort.

  • Druk op Ctrl+Alt+5. De focus wordt verplaatst naar de eerste zwevende vorm in het document. Druk op Tab om de zwevende vormen te doorlopen. Druk op Esc om terug te gaan naar de normale navigatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik PowerPoint 2016 in combinatie met een toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om een grafiek aan uw presentatie toe te voegen en een grafiek te selecteren zodat u hiermee kunt werken.

Notities: 

In dit onderwerp

Basisgrafiek toevoegen

Kies het grafiektype en de grafiekstijl en voeg vervolgens de gegevens in het ingesloten Excel-werkblad in.

 1. Plaats de cursor in de presentatie op de positie waarop u de grafiek wilt toevoegen.

 2. Druk op F6 totdat u het huidig geselecteerde tabblad op het lint hoort.

 3. Druk op pijl-links of pijl-rechts totdat u 'Tabblad Invoegen' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 4. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Menuknop Nieuwe dia'.

 5. Druk op de pijl-rechts totdat u 'Menuknop Grafiek' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk. U hoort: 'Venster Grafiek, Kolom, submenu'.

 6. U selecteert het grafiektype door op de pijl-omhoog of -omlaag te drukken totdat u het gewenste type hoort, bijvoorbeeld 'Submenu cirkel'. Druk vervolgens op de pijl-rechts. Het submenu wordt uitgevouwen.

 7. Als u de grafiekstijl wilt selecteren, drukt u op de pijltoetsen totdat u de gewenste stijl hoort, bijvoorbeeld '3D-cirkel'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren. Aan de presentatie wordt een grafiek toegevoegd van het type en in de stijl die u hebt geselecteerd.

  In een Excel-werkblad worden de gegevens weergegeven van de tijdelijke aanduidingen die u hebt gebruikt om de grafiek op te maken. Een cel in het Excel-werkblad heeft de focus.

 8. Als u de waarden van de tijdelijke aanduidingen in het werkblad wilt vervangen door uw eigen gegevens, drukt u op Tab of Shift+Tab totdat u de cel hoort die u wilt bewerken. Typ de gegevens en druk vervolgens op Enter. Herhaal dit totdat u alle waarden van de tijdelijke aanduidingen hebt vervangen. In PowerPoint 2016 worden de nieuwe waarden automatisch in de grafiek bijgewerkt wanneer u typt.

Een grafiek selecteren en bewerken

 1. Druk op de dia met de grafiek op F6 totdat u het volgende hoort: 'Diabewerkingsvenster, lay-outgebied'.

 2. Druk op Tab totdat u de naam van de grafiek hoort, gevolgd door 'U bevindt zich nu in een grafiek.'

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om met het grafiekgebied te werken.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit om de opties voor het bewerken van de grafiek te openen:

  • Als u snel uw grafiek wilt bewerken, drukt u op Control+Option+Shift+M om het snelmenu te openen. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort, bijvoorbeeld 'Grafiektype wijzigen' of 'Gegevens bewerken in Excel." Druk vervolgens op de spatiebalk om meer opties te openen.

  • Als u naar het tabblad Grafiekontwerp op het lint wilt gaan, drukt u twee keer snel op Control+Option+Shift en spatiebalk. Druk vervolgens op F6 totdat u het volgende hoort: 'Grafiekontwerp, tabblad'. Druk op Tab totdat u de gewenste menuoptie hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om deze te selecteren en meer opties te openen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen in PowerPoint voor Mac

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×