Een schermlezer gebruiken om grafieken te maken in PowerPoint

Een schermlezer gebruiken om grafieken te maken in PowerPoint

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik PowerPoint met uw toetsen bord en een scherm lezer om een grafiek in uw presentatie toe te voegen en een grafiek te selecteren, zodat u ermee kunt werken. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Verteller gebruikt, wordt het toetsenbord standaard ingesteld op de indeling Standaard. Druk op de Windows-logotoets+Ctrl+N als u dit wilt veranderen in de instellingen van Verteller. Druk op de TAB-toets totdat u het volgende hoort: "Selecteer toetsenbordindeling, Standaard." Als u de indeling wilt wijzigen in Verouderd, drukt u eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort: "Verouderd, geselecteerd." De nieuwe opdrachten in Verteller zijn niet beschikbaar in de toetsenbordindeling Verouderd als de toetsenaanslagen voor verouderde opdrachten conflicteren met de toetsenaanslagen die worden gebruikt voor de nieuwe functies van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Basisgrafiek toevoegen

Kies het grafiektype en de grafiekstijl en voeg vervolgens de gegevens in het ingesloten Excel-werkblad in.

 1. Plaats de cursor in de presentatie op de positie waarop u de grafiek wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt+N, C. U hoort: 'Grafiek invoegen, geselecteerd, tabbladitem Alle grafieken'.

 3. Druk op de Tab-toets. U hoort: 'Grafiektypen', gevolgd door het momenteel geselecteerde grafiektype.

 4. U selecteert het grafiektype door op de pijl-omhoog of -omlaag te drukken totdat u het gewenste type hoort.

 5. U selecteert de grafiekstijl door op de Tab-toets en vervolgens de pijl-rechts of -links te drukken totdat u de gewenste stijl hoort.

 6. Druk op Enter wanneer u klaar bent. Aan de presentatie wordt een grafiek toegevoegd van het type en in de stijl die u hebt geselecteerd.

  Een Inge sloten Excel-werk blad bevat de tijdelijke aanduidingen voor de grafiek. De focus bevindt zich in een cel in het Excel-werk blad.

 7. Als u de waarden van de tijdelijke aanduidingen in het werk blad wilt vervangen door uw eigen gegevens, drukt u op de toets Tab, SHIFT + TAB of pijl-omhoog of-omlaag totdat u de cel hoort die u wilt bewerken en typt u de gegevens. Herhaal dit tot u alle waarden voor tijdelijke aanduidingen hebt vervangen. Als u de waarden in het PowerPoint-diagram wilt bijwerken, drukt u op ENTER.

 8. Als u het werk blad wilt sluiten, drukt u op de toets met de pijl-omhoog of-rechts totdat u ' sluiten, knop ' hoort en drukt u vervolgens op de SR-toets + ENTER.

Grafiek selecteren

Als u wijzigingen aan een bestaande grafiek wilt aanbrengen, moet u de grafiek eerst selecteren.

 1. Ga naar het gebied met de inhoud van de dia en druk op de tab-toets totdat de grafiek door de scherm lezer wordt aangekondigd.

 2. Als u de grafiek wilt selecteren, drukt u op ENTER.

 3. Als u wilt navigeren tussen de grafiek elementen, drukt u op de tab-toets.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik PowerPoint 2016 voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om een grafiek aan uw presentatie toe te voegen en een grafiek te selecteren, zodat u ermee kunt werken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen in PowerPoint voor Mac als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Basisgrafiek toevoegen

Kies het grafiektype en de grafiekstijl en voeg vervolgens de gegevens in het ingesloten Excel-werkblad in.

 1. Plaats de cursor in de presentatie op de positie waarop u de grafiek wilt toevoegen.

 2. Druk op F6 totdat u het huidig geselecteerde tabblad op het lint hoort.

 3. Druk op pijl-links of pijl-rechts totdat u 'Tabblad Invoegen' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 4. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Menuknop Nieuwe dia'.

 5. Druk op de pijl-rechts totdat u 'Menuknop Grafiek' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk. U hoort: 'Venster Grafiek, Kolom, submenu'.

 6. U selecteert het grafiektype door op de pijl-omhoog of -omlaag te drukken totdat u het gewenste type hoort, bijvoorbeeld 'Submenu cirkel'. Druk vervolgens op de pijl-rechts. Het submenu wordt uitgevouwen.

 7. Als u de grafiekstijl wilt selecteren, drukt u op de pijltoetsen totdat u de gewenste stijl hoort, bijvoorbeeld '3D-cirkel'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren. Aan de presentatie wordt een grafiek toegevoegd van het type en in de stijl die u hebt geselecteerd.

  In een Excel-werkblad worden de gegevens weergegeven van de tijdelijke aanduidingen die u hebt gebruikt om de grafiek op te maken. Een cel in het Excel-werkblad heeft de focus.

 8. Als u de waarden van de tijdelijke aanduidingen in het werk blad wilt vervangen door uw eigen gegevens, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u de cel hoort die u wilt bewerken. Typ de gegevens en druk op ENTER. Herhaal dit tot u alle waarden voor tijdelijke aanduidingen hebt vervangen. PowerPoint de nieuwe waarden worden automatisch bijgewerkt in de grafiek terwijl u typt.

Een grafiek selecteren en bewerken

 1. Druk op de dia met de grafiek op F6 totdat u het volgende hoort: 'Diabewerkingsvenster, lay-outgebied'.

 2. Druk op Tab totdat u de naam van de grafiek hoort, gevolgd door 'U bevindt zich nu in een grafiek.'

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om met het grafiekgebied te werken.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit om de opties voor het bewerken van de grafiek te openen:

  • Als u snel uw grafiek wilt bewerken, drukt u op Control+Option+Shift+M om het snelmenu te openen. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort, bijvoorbeeld 'Grafiektype wijzigen' of 'Gegevens bewerken in Excel." Druk vervolgens op de spatiebalk om meer opties te openen.

  • Als u naar het tabblad Grafiekontwerp op het lint wilt gaan, drukt u twee keer snel op Control+Option+Shift en spatiebalk. Druk vervolgens op F6 totdat u het volgende hoort: 'Grafiekontwerp, tabblad'. Druk op Tab totdat u de gewenste menuoptie hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om deze te selecteren en meer opties te openen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Sneltoetsen in PowerPoint voor Mac

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×