Een schermlezer gebruiken om grafieken in Word te maken

Een schermlezer gebruiken om grafieken in Word te maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word met uw toetsen bord en een scherm lezer om een grafiek in uw document toe te voegen en een grafiek te selecteren, zodat u ermee kunt werken. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt 'SR-toets' gebruikt om te verwijzen naar de wijzigingstoets(en) die u gebruikt voor uw schermlezer. Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Verteller gebruikt, wordt het toetsenbord standaard ingesteld op de indeling Standaard. Druk op de Windows-logotoets+Ctrl+N als u dit wilt veranderen in de instellingen van Verteller. Druk op de TAB-toets totdat u het volgende hoort: "Selecteer toetsenbordindeling, Standaard." Als u de indeling wilt wijzigen in Verouderd, drukt u eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort: "Verouderd, geselecteerd." De nieuwe opdrachten in Verteller zijn niet beschikbaar in de toetsenbordindeling Verouderd als de toetsenaanslagen voor verouderde opdrachten conflicteren met de toetsenaanslagen die worden gebruikt voor de nieuwe functies van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Basisgrafiek toevoegen

Kies het grafiektype en de grafiekstijl en voeg vervolgens de gegevens in het ingesloten Excel-werkblad in.

 1. Plaats de cursor in het document op de positie waar u de grafiek wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N, C. U hoort: '<Documentnaam>, Word, Grafiek invoegen, venster'.

 3. Druk op de Tab-toets. U hoort: 'Grafiektypen', gevolgd door het momenteel geselecteerde grafiektype.

 4. U selecteert het grafiektype door op de pijl-omhoog of -omlaag te drukken totdat u het gewenste type hoort.

 5. U selecteert de grafiekstijl door op de Tab-toets en vervolgens de pijl-rechts of -links te drukken totdat u de gewenste stijl hoort.

 6. Druk op Enter als u klaar bent. Aan het document wordt een grafiek toegevoegd van het type en in de stijl die u hebt geselecteerd.

  In een ingesloten Excel-werkblad worden de gegevens van de tijdelijke aanduidingen getoond die u hebt gebruikt om de grafiek op te maken. Een cel in het Excel-werkblad heeft de focus.

 7. Als u de waarden van de tijdelijke aanduidingen in het werkblad wilt vervangen door uw eigen gegevens, drukt u op de Tab-toets, Shift+Tab of pijl-omhoog of -omlaag totdat u de cellen hoort voorlezen die u wilt bewerken. Voer vervolgens uw gegevens in. In Word worden de nieuwe waarden automatisch tijdens het invoeren in de grafiek bijgewerkt.

 8. Als u het werk blad wilt sluiten, drukt u op de toets met de toetsen pijl-omhoog of-rechts totdat u ' knop Sluiten ' hoort en drukt u vervolgens op de SR-toets + ENTER.

Grafiek selecteren

Als u wijzigingen aan een bestaande grafiek wilt aanbrengen, moet u de grafiek eerst selecteren.

 1. Druk op Ctrl+Alt+5 om naar de grafiek te gaan die u wilt wijzigen. De focus wordt verplaatst naar de eerste zwevende vorm in het document.

 2. U kunt door de zwevende vormen bladeren door op de Tab-toets te drukken totdat u de gewenste kaart hoort. Druk vervolgens op Shift+pijl-links of -rechts. De grafiek is nu geselecteerd en klaar om te worden gewijzigd.

 3. Druk op Esc om terug te gaan naar de normale navigatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om een grafiek aan uw document toe te voegen en een grafiek te selecteren zodat u hiermee kunt werken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Basisgrafiek toevoegen

Kies het grafiektype en de grafiekstijl en voeg vervolgens de gegevens in het ingesloten Excel-werkblad in.

 1. Plaats de cursor in het document op de positie waar u de grafiek wilt invoegen.

 2. Druk op F6 totdat u het huidig geselecteerde tabblad op het lint hoort.

 3. Druk op pijl-links of pijl-rechts totdat u 'Tabblad Invoegen' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Menuknop Grafiek' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk. U hoort: 'Venster Grafiek, Kolom, submenu'.

 5. U selecteert het grafiektype door op de pijl-omhoog of -omlaag te drukken totdat u het gewenste type hoort, bijvoorbeeld 'Submenu cirkel'. Druk vervolgens op de pijl-rechts. Het submenu wordt uitgevouwen.

 6. Als u de grafiekstijl wilt selecteren, drukt u op de pijltoetsen totdat u de gewenste stijl hoort, bijvoorbeeld '3D-cirkel'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren. Aan het document wordt een grafiek toegevoegd van het type en in de stijl die u hebt geselecteerd.

  In een Excel-werkblad worden de gegevens weergegeven van de tijdelijke aanduidingen die u hebt gebruikt om de grafiek op te maken. Een cel in het Excel-werkblad heeft de focus.

 7. Als u de waarden van de tijdelijke aanduidingen in het werkblad wilt vervangen door uw eigen gegevens, drukt u op Tab of Shift+Tab totdat u de cel hoort die u wilt bewerken. Typ de gegevens en druk vervolgens op Enter. Herhaal dit totdat u alle waarden van de tijdelijke aanduidingen hebt vervangen. In Word worden de nieuwe waarden automatisch in de grafiek bijgewerkt wanneer u typt.

Grafiek selecteren

Als u wijzigingen aan een bestaande grafiek wilt aanbrengen, moet u de grafiek eerst selecteren.

 1. Op de documentpagina die de grafiek bevat, drukt u op F6 totdat u 'Bewerkingsgebied' hoort.

 2. Druk op Tab totdat u de naam van de grafiek hoort, gevolgd door 'U bevindt zich nu in een grafiek.'

 3. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om met het grafiekgebied te werken.

 4. Als u snel uw grafiek wilt bewerken, drukt u op Control+Option+Shift+M om het snelmenu te openen. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort, bijvoorbeeld 'Grafiektype wijzigen, submenu' of 'Gegevens bewerken in Excel'. Druk vervolgens op de spatiebalk om meer opties te openen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×