Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Excel met uw toetsen bord en een scherm lezer om tabellen te sorteren en te filteren. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. Door gegevens te sorteren, kunt u de gegevens die u wilt bekijken snel ordenen en zoeken, voor snellere analyse. Door gegevens te filteren kunt u zich concentreren op een bepaalde set gegevens, die vooral handig is in grote werk bladen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Verteller gebruikt, wordt het toetsenbord standaard ingesteld op de indeling Standaard. Druk op de Windows-logotoets+Ctrl+N als u dit wilt veranderen in de instellingen van Verteller. Druk op de TAB-toets totdat u het volgende hoort: "Selecteer toetsenbordindeling, Standaard." Als u de indeling wilt wijzigen in Verouderd, drukt u eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort: "Verouderd, geselecteerd." De nieuwe opdrachten in Verteller zijn niet beschikbaar in de toetsenbordindeling Verouderd als de toetsenaanslagen voor verouderde opdrachten conflicteren met de toetsenaanslagen die worden gebruikt voor de nieuwe functies van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Toetscombinaties voor sorteren en filteren

In deze tabel vindt u toetscombinaties voor sorteren en filteren.

Handeling

Druk op

Het vervolgkeuzemenu AutoFilter in een kolomkop uitschakelen

Ctrl+Shift+L

Het vervolgkeuzemenu AutoFilter openen vanuit een kolomkop

Alt+Pijl-omlaag

Sorteren van klein naar groot of van A naar Z

Alt + A, S + A of Alt + pijl-omlaag, S

Sorteren van groot naar klein of van Z naar A

Alt + A, S + D of Alt + pijl-omlaag, O

Het dialoogvenster Sorteren openen

Alt+A, S+S of Alt+H, S, U

Een sortering opnieuw toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd

Ctrl+Alt+L (of Alt+A, Y+3)

Filteren op kleur

Alt + pijl-omlaag, ik

Filteren op nummer of tekst

Alt + pijl-omlaag, F

Het dialoogvenster Cellen opmaken openen

ALT + H, O, I

De functie TRIM gebruiken

Alt + M, T en vervolgens verplaatsen naar bijSNIJDEN met pijl-omlaag

Meer informatie over sorteren in Excel

U kunt gegevens alfabetisch (A-Z of Z-A), op numerieke waarde (klein naar groot of groot naar klein) en op datum en tijd (oud naar nieuw of nieuw naar oud) in een of meer kolommen sorteren. U kunt ook sorteren op een aangepast lijst (zoals groot, normaal en klein) of op opmaak, waaronder celkleur, tekstkleur en pictogrammenset. Meestal zult u op kolommen sorteren, maar u kunt ook op rijen sorteren.

Wanneer u een tabel sorteert, slaat Excel de criteria op die u met de werkmap hebt gebruikt, zodat u deze telkens opnieuw kunt Toep assen wanneer u de werkmap opent. Dit is met name belang rijk voor het sorteren van meerdere kolommen of voor sorteer bewerkingen die veel tijd in beslag nemen. Deze functie werkt echter alleen voor gegevens in een tabel, maar is niet van toepassing op een bereik van cellen. Als u sorteer criteria wilt opslaan zodat u een sortering regel matig opnieuw kunt Toep assen wanneer u een werkmap opent, is het een goed idee om een tabel te gebruiken.

Opmerking: Wanneer u de gegevens hebt gesorteerd, kunt u de oorspronkelijke volg orde niet meer herstellen. Als u het bestand niet hebt opgeslagen na het sorteren, kunt u ongedaan maken (CTRL + Z) gebruiken om terug te gaan.

Tekst sorteren in een tabel of bereik

Tekst sorteren in een tabel

 1. Navigeer naar de veldnamenrij in de tabel met behulp van de pijl toetsen. Wanneer u zich in de veldnamenrij bevindt, hoort u in Verteller ' kop-item ' achter de locatie van de cel.

 2. Druk op de linker-of pijl-rechts om naar de kolomkop te gaan voor de gegevens die u wilt sorteren.

 3. Druk op Alt + pijl-omlaag om het filter menu te openen en druk vervolgens op de tab-toets om naar het menu te gaan. In Verteller hoort u: ' menu, sorteren van A naar Z, niet-ingeschakeld menu-item '.

 4. Welke opties worden weer gegeven, is afhankelijk van het soort gegevens in de kolom. U kunt bijvoorbeeld numerieke gegevens sorteren van klein naar groot of van groot naar klein. U kunt alfanumerieke gegevens van A naar Z, van Z naar A of op kleur sorteren.

  Gebruik de toets pijl-omlaag om door de opties te bladeren en druk op ENTER om een optie te selecteren. In Verteller hoort u ' gesorteerd ', gevolgd door de geselecteerde optie.

Tekst sorteren in een bereik

 1. Gebruik de pijl toetsen om te navigeren naar een kolom met alfanumerieke gegevens in een cellen bereik, of naar een tabel kolom met alfanumerieke gegevens.

 2. Druk op ALT + A. Het tabblad gegevens wordt geopend en u hoort: ' bovenste lint, groepsvak, tabblad gegevens '. In Verteller hoort u: ' lint tabbladen, geselecteerd, tabblad gegevens. ' Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt sorteren in oplopende alfanumerieke volg orde (sorteren van A naar Z), drukt u op S + A.

  • Klik op S+D als u in aflopende alfanumerieke volgorde (van Z naar A) wilt sorteren.

Een hoofdlettergevoelige sortering uitvoeren

 1. Gebruik de pijl toetsen om te navigeren naar een kolom met alfanumerieke gegevens in een cellen bereik, of naar een tabel kolom met alfanumerieke gegevens.

 2. Druk op ALT + H, S, U. Het dialoog venster sorteren wordt geopend en in Verteller hoort u: ' sorteren, knop OK '. In JAWS hoort u: ' dialoog venster sorteren, knop OK '.

 3. Druk op ALT + O om het dialoog venster sorteer opties te openen. In Verteller hoort u: ' Sorteer opties. Niet-ingeschakeld, hoofdletter gevoelig selectie vakje. In JAWS hoort u: ' opties voor sorteren, dialoog venster hoofdletter gevoelig, niet ingeschakeld '.

 4. Druk op de spatie balk om het selectie vakje hoofdletter gevoelig in te scha kelen.

 5. Druk op ENTER. Het dialoog venster sorteer opties wordt gesloten, en in Verteller hoort u: ' sorteren, knop Opties '. In JAWS hoort u: ' dialoog venster Sorteren '.

 6. Als u het dialoog venster sorteren wilt sluiten en de wijzigingen wilt Toep assen, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK, knop ' hoort en drukt u op ENTER.

 7. Sorteer tekst zoals uitgelegd in Sorteer tekst in een bereik.

Tip: Als de kolom die u sorteert een combi natie van getallen en tekst bevat, moet u deze mogelijk als tekst opmaken. Anders worden de getallen eerst gesorteerd als getallen en wordt de tekst vervolgens gesorteerd. Als u de gegevens wilt opmaken, drukt u op Ctrl + spatie balk om alle gegevens in de kolom te selecteren en drukt u vervolgens op ALT + H, F, N. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' geselecteerd, tabblad getal ' hoort, druk eenmaal op de tab-toets en druk vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u het onderwerp hoort : ' Tekst '. Druk eenmaal op de tab-toets om naar de knop OK te gaan en druk op ENTER.

Tips: 

 • Wanneer u gegevens van een andere locatie importeert of kopieert, is het mogelijk dat er voorloopspaties voor de gegevens zijn ingevoegd. Zo wordt de naam 'Elize Lidman' misschien ingevoerd als '(spatie)(spatie) Elize Lidman'.

 • Als u een schermlezer gebruikt, bent u zich misschien niet bewust van de spaties omdat JAWS geen lege spaties in cellen leest.

 • Om ze te kunnen vinden, worden cellen met voorloop spaties aan de bovenkant van een gesorteerde kolom geplaatst.

Getallen sorteren

 1. Gebruik de pijl toetsen om te navigeren naar een kolom met numerieke gegevens in een cellen bereik, of naar een tabel kolom die numerieke gegevens bevat.

 2. Druk op ALT + A. Het tabblad gegevens wordt geopend en in Verteller hoort u: ' lint tabbladen, geselecteerd, tabblad gegevens. ' In JAWS hoort u: ' bovenste lint, groepsvak, tabblad gegevens '. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op S+A als u van laag naar hoog wilt sorteren.

  • Druk op S+D als u van hoog naar laag wilt sorteren.

Controleren of getallen zijn opgeslagen als getallen

 1. Gebruik de pijl toetsen om te navigeren naar een kolom met numerieke gegevens in een cellen bereik, of naar een tabel kolom met numerieke gegevens en druk vervolgens op Ctrl + spatie balk om alle gegevens in de kolom te selecteren.

 2. Druk op ALT + H, F + N. Het dialoog venster cellen opmaken wordt geopend, en in Verteller hoort u: ' cellen opmaken '. In JAWS hoort u: ' dialoog venster cellen opmaken '.

 3. Als u naar het tabblad getal wilt gaan, gebruikt u de toets pijl-rechts (of drukt u op CTRL + TAB). In Verteller hoort u: ' tabblad getal '. In JAWS hoort u: ' tabblad '. '.

 4. Druk op de tab-toets. De lijst met Categorieën wordt geopend en u hoort de geselecteerde categorie, zoals "algemeen" of "datum".

 5. Druk op de toets pijl-omhoog of-omlaag totdat u het volgende hoort: ' nummer '.

 6. Druk op de tab-toets. In Verteller hoort u ' decimalen, ', gevolgd door het aantal gebruikte decimalen. Als u deze waarde wilt wijzigen, typt u het nieuwe aantal decimalen. Als u decimalen volledig wilt verwijderen, typt u 0.

 7. Als u het dialoog venster cellen opmaken wilt sluiten en de wijzigingen wilt Toep assen, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK, knop ' hoort en drukt u op ENTER.

Datums en tijden sorteren

 1. Gebruik de pijl toetsen om te navigeren naar een kolom met datums of tijden in een cellen bereik, of naar een tabel kolom met datums of tijden.

 2. Druk op ALT + A. Het tabblad gegevens wordt geopend en in Verteller hoort u: ' lint tabbladen, geselecteerd, tabblad gegevens. ' In JAWS hoort u: ' bovenste lint, groepsvak, tabblad gegevens '. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op S+A als u van oud naar nieuw wilt sorteren.

  • Als u van nieuw naar oud wilt sorteren, drukt u op S + D.

  • Als u een sortering opnieuw wilt toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd, selecteert u een cel in het bereik of de tabel en drukt u op Ctrl+Alt+L.

Sorteren op meer dan één kolom

U kunt op meer dan één kolom of rij sorteren als u eerst gegevens met een bepaalde waarde in een kolom of rij groepeert en vervolgens sorteert op een andere kolom of rij binnen die groep van gelijke waarden. De kolommen Afdeling en Werknemer kunt u bijvoorbeeld eerst sorteren op Afdeling (zodat alle werknemers uit dezelfde afdeling worden gegroepeerd) en vervolgens op Werknemer (zodat de namen binnen iedere afdeling op alfabetische volgorde worden gezet). U kunt sorteren op maximaal 64 kolommen.

Opmerking: Voor de beste resultaten moet het bereik van cellen dat u sorteert, kolom koppen bevatten. Als u wilt sorteren op rijen, schakelt u het selectie vakje mijn tabel bevat koppen in het dialoog venster sorteren in. Druk op ALT + H, S, open het dialoog venster sorteren en druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' ingeschakeld, mijn gegevens hebben kopteksten ' of ' uitgeschakeld, mijn gegevens hebben kopteksten '. Als u het selectie vakje wilt uitschakelen, drukt u op de spatie balk, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK, knop ' hoort en drukt u op ENTER om de wijziging toe te passen.

 1. Gebruik de pijl toetsen om te navigeren naar een cellen bereik met twee of meer kolommen met gegevens, of naar een tabel met twee of meer kolommen.

 2. Druk op ALT + A, S + S. Het dialoog venster sorteren wordt geopend en in Verteller hoort het volgende: ' sorteren, knop OK '. In JAWS hoort u: ' dialoog venster sorteren, knop OK '.

 3. Druk op de tab-toets totdat u de kolom: sorteren op keuze lijst met invoervak hebt gevonden. In Verteller hoort u ' sorteren op, <column naam >, bewerk bare keuze lijst met invoervak '. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om de eerste kolom te selecteren die u wilt sorteren.

 4. Druk op de tab-toets totdat u het vak sorteren op keuze lijst met invoervak hebt gevonden. In Verteller hoort u ' sorteren op, celwaarden, bewerk bare keuze lijst met invoervak '. Als u ' celwaarden ' hoort, drukt u op de pijl-omhoog en-omlaag tot u dit doet.

 5. Als u wilt selecteren hoe u de celwaarden wilt sorteren, drukt u op de tab-toets totdat u de vervolg keuzelijst order ziet. In Verteller hoort u ' order, <Currently geselecteerde optie >, bewerk bare keuze lijst met invoervak '. Gebruik de pijl-omhoog en-omlaag om van a tot Z, z tot A, van klein naar groot of van groot naar klein te selecteren.

 6. Als u nog een kolom wilt toevoegen waarop u wilt sorteren, gebruikt u de tab-toets om naar de knop niveau toevoegen te gaan, drukt u op ENTER en herhaalt u de stappen 3 tot en met 5.

  Opmerking: Het vak sorteren op keuze lijst met invoervak wordt aangeroepen voor de extra kolommen.

 7. Als u een kolom sortering opnieuw wilt Toep assen nadat u de gegevens hebt gewijzigd, selecteert u een cel in het bereik of de tabel en drukt u op CTRL + ALT + L.

  Opmerking: Als u op CTRL + ALT + L drukt, wordt sortering van rijen niet opnieuw toegepast.

Tips voor het problemen bij sorteren

Als u de sortering van gegevens onverwachte resultaten oplevert, kunt u het volgende doen:

 • Controleer of de waarden die worden geretourneerd door een formule zijn gewijzigd. Als de gegevens die u hebt gesorteerd een of meer formules bevatten, kunnen de retourwaarden van die formules veranderen wanneer het werkblad wordt herberekend. Als dat het geval is, moet u de sortering opnieuw toepassen om de resultaten bij te werken.

 • Maak rijen en kolommen zichtbaar voordat u sorteert. Verborgen kolommen of rijen worden niet verplaatst wanneer u kolommen of rijen sorteert. Het is daarom een goed idee om de kolommen en rijen zichtbaar te maken voordat u gegevens sorteert.

 • Controleer de land instelling. De sorteer volgorde varieert per land instelling. Zorg ervoor dat u de juiste land instelling hebt in het configuratie scherm op uw computer.

 • Schakel de veldnamenrij in of uit. Het wordt aanbevolen gebruik te maken van een veldnamenrij wanneer u een kolom sorteert omdat deze de betekenis van de gegevens verduidelijkt. Standaard wordt de waarde in de veldnamenrij niet meegenomen in de sorteerbewerking. Soms moet u de veldnamenrij misschien in- of uitschakelen zodat de veldnamenrij wel of niet wordt meegenomen in de sorteerbewerking.

 • Als u de eerste rij met gegevens wilt uitsluiten van de sorteer bewerking omdat deze een kolomkop is, drukt u op ALT + H, S, U. Schakel in het dialoog venster aangepast sorteren het selectie vakje mijn gegevens hebben kopteksten in.

 • Als u de eerste rij met gegevens in de sortering wilt opnemen omdat deze geen kolomkop is, drukt u op ALT + H, S, U. Schakel in het dialoog venster aangepast sorteren het selectie vakje mijn gegevens hebben kopteksten uit.

Gegevens in een tabel filteren

Wanneer u de gegevens in een tabel opneemt, wordt in Excel automatisch een vervolg keuzemenu auto filter toegevoegd aan elke kolomkop. U kunt dit menu openen om snel te filteren. Als u het vervolg keuzemenu auto filter wilt verwijderen uit een kolomkop, selecteert u de kop en drukt u op CTRL + SHIFT + L.

 1. Druk in de tabelkop van de kolom die u wilt filteren op Alt + pijl-omlaag. De vervolg keuzelijst auto filter wordt geopend en in Verteller die u hoort: ' menu '. In JAWS hoort u: ' snelmenu '.

 2. Als in het menu auto filter de kolom getallen bevat, gebruikt u de pijl-omlaag om naar nummer filters te gaan en drukt u op ENTER. Als de kolom tekst fragmenten bevat, gaat u naar tekst filters en drukt u op ENTER. Het submenu wordt geopend en u hoort ' is gelijk aan '.

 3. Als u naar de gewenste filter optie wilt gaan, gebruikt u de pijl toetsen en drukt u op ENTER. Het dialoog venster aangepast auto filter wordt geopend en in Verteller hoort het volgende: ' aangepast auto filter '. In JAWS hoort u: ' dialoog venster aangepaste auto filter '.

 4. Typ of selecteer de filtervoorwaarden.

  Als u bijvoorbeeld alleen getallen boven een bepaalde waarde wilt weergeven, selecteert u Groter dan of gelijk aan en typt u de waarde die u in gedachte had in de volgende keuzelijst met invoervak.

  Als u op twee voorwaarden wilt filteren, voert u filtervoorwaarden in beide sets met keuzelijsten met invoervak in, en kiest u En als aan beide voorwaarden moet worden voldaan. Kies Of als één van de voorwaarden waar moet zijn.

 5. Als u het dialoog venster wilt sluiten, drukt u op de tab-toets totdat u de knop OK ziet en drukt u op ENTER.

Gegevens in een bereik filteren

 1. Selecteer de cellen die u wilt filteren. Navigeer naar de cel die u de cel in de linkerbovenhoek van de selectie wilt maken, houd SHIFT ingedrukt en gebruik de pijl-rechts en-omlaag om het geselecteerde celbereik uit te vouwen.

 2. Druk op CTRL + SHIFT + L. Excel voegt een vervolg keuzemenu auto filter toe aan de eerste cel van elke kolom in het bereik.

 3. Selecteer de cel met het vervolg keuzemenu auto filter. Druk op Alt + pijl-omlaag. De vervolg keuzelijst auto filter wordt geopend en in Verteller die u hoort: ' menu '. In JAWS hoort u: ' snelmenu '.

 4. Gebruik de pijl toetsen en de tab-toets om naar de gewenste filter opties te gaan. Gebruik de spatie balk om het selectie vakje filter waarde in of uit te scha kelen.

 5. Wanneer u de gewenste opties hebt geselecteerd, drukt u op ENTER om het filter toe te passen.

Als u het filter wilt wissen en de vervolg keuzelijsten van auto filter wilt verwijderen, selecteert u een wille keurige cel in het bereik en drukt u op CTRL + SHIFT + L.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een titel te geven aan een tabel in Excel

Een schermlezer gebruiken om kolomkoppen te maken in een tabel in Excel

Sneltoetsen in Excel voor Windows

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel voor Mac met uw toetsen bord en een scherm lezer zoals VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om gegevens in een bereik of tabel te filteren. Door gegevens te filteren kunt u zich concentreren op een bepaalde set gegevens, die vooral handig is in grote werk bladen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar sneltoetsen in Excel voor Macvoor sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Gegevens in een tabel filteren

Wanneer u gegevens in een tabel filter, worden er automatisch besturingselementen voor filteren toegevoegd aan de tabelkoppen.

 1. Ga naar de eerste cel in het gegevensbereik dat u wilt filteren.

 2. Druk op FN + F8 om de mogelijkheid om uw selectie uit te breiden met behulp van de pijl toetsen in te scha kelen. Gebruik vervolgens de pijl toetsen om alle benodigde gegevens voor uw bereik te selecteren.

  Notities: U kunt ook de volgende sneltoetsen gebruiken om bepaalde delen van het werkblad te selecteren:

  • Druk op Command + A om het hele werk blad te selecteren.

  • Druk op Command + A + * (sterretje) om alleen de zicht bare cellen te selecteren.

  • Druk op Control + spatie balk om een hele kolom te selecteren.

  • Druk op SHIFT + spatie balk om een hele rij te selecteren.

 3. Druk op Fn + F6 om te beginnen met het navigeren door de lint tabbladen.

 4. Gebruik de pijl toetsen naar rechts en vervolgens om te scha kelen tussen de tabbladen totdat u ' tabblad Start ' hoort. Druk vervolgens op Control + Option + pijl-omlaag om de opties voor het tabblad Start te openen.

 5. Druk op de tab-toets om door de opties te bladeren totdat u ' opmaken als een tabel ' hoort en druk op Return.

 6. U hoort het bereik van cellen dat is opgenomen in de tabel die u maakt. U hoort het volgende: ' de tabel bevat kopteksten, uitgeschakeld selectie vakje '. Druk op de spatie balk om het selectie vakje in te scha kelen als u wilt dat Excel voor Mac tijdelijke aanduidingen toevoegt aan de gegevens in de tabel. U kunt de naam van de koppen later wijzigen.

 7. Druk eenmaal op de tab-toets. U hoort: ' OK, knop '. Druk op Return. U hoort: ' tabel gemaakt '.

 8. Als u een filter wilt Toep assen, drukt u op Fn + F6 tot u het volgende hoort: ' werk blad '.

 9. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren naar de koptekst van de kolomgegevens die u wilt filteren.

 10. Druk op de spatie balk. U hoort: ' filter, pop-upmenu '.

 11. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om door de hoofd filter opties te bladeren. Druk op Control + Option + pijl-omlaag om een filter te selecteren en het snelmenu voor die optie te openen.

 12. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om door de opties te bladeren. Druk op de spatie balk om een selectie te maken.

 13. Druk eenmaal op de tab-toets. Voer uw filter criteria in het tekstvak in, of schakel het gewenste selectie vakje of keuze rondje in door op de spatie balk te drukken.

 14. Druk op Return. U moet het volgende horen: ' filter toegepast '.

Gegevens in een bereik filteren

U kunt ook gegevens in een bereik filteren. Voor de beste resultaten moet elke kolom een koptekst hebben.

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar de eerste cel in het gegevensbereik dat u wilt filteren te navigeren, totdat u de gegevens hoort in de cel die u nodig hebt.

 2. Druk op FN + F8 om de mogelijkheid om uw selectie uit te breiden met behulp van de pijl toetsen in te scha kelen. Gebruik vervolgens de pijl toetsen om alle benodigde gegevens voor uw bereik te selecteren.

  Notities: U kunt ook de volgende sneltoetsen gebruiken om bepaalde delen van het werkblad te selecteren:

  • Druk op Command + A om het hele werk blad te selecteren.

  • Druk op Command + A + * (sterretje) om alleen de zicht bare cellen te selecteren.

  • Druk op Control + spatie balk om een hele kolom te selecteren.

  • Druk op SHIFT + spatie balk om een hele rij te selecteren.

 3. Druk op Fn + F6 om de tabbladen op het lint te openen.

 4. Druk op de toets linker-of pijl-rechts totdat u ' tabblad gegevens ' hoort. Druk vervolgens op Control + Option + pijl-omlaag om de opties op het tabblad gegevens te openen.

 5. Druk op de tab-toets om door de opties te bladeren totdat u het volgende hoort: ' filter '. Druk vervolgens op de spatie balk om het dialoog venster filter te openen.

 6. Druk op de tab-toets om door de filter opties te bladeren. Druk op de spatie balk om een selectie te maken en open het dialoog venster aangepast filter.

 7. Druk op de tab-toets om te bladeren door de beschik bare opties voor het filter dat u hebt geselecteerd. Voer de benodigde criteria in, of gebruik de spatie balk om de opties naar wens in of uit te scha kelen.

 8. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' OK, knop '. Druk op Return. U moet het volgende horen: ' filter toegepast '.

Filteropties voor bereiken en tabellen

in Excel voor Mac kunt u een algemene filter optie Toep assen, waarmee u het filter kunt aanpassen aan uw behoeften.

Wanneer u een type hoofdfilter kiest, hoort u de opties voor een Aangepast filter die voor dat specifieke filter beschikbaar zijn. U hoort getalbereiken en -opties voor getalfilters, kleuropties voor kleurfilters en tekst voor tekstfilters. (De nummer-, kleur- en tekstopties zijn afkomstig van de gegevens die u filtert.)

Opties voor tekstfilters

 • Is gelijk aan/Is niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter weer te geven of te verbergen.

 • Begint met/eindigt met: Hiermee filtert u de kolom gegevens om gegevens weer te geven die beginnen met of eindigen met de exacte tekst die u typt in het dialoog venster aangepast filter.

 • Bevat/Bevat niet: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven of te verbergen die de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

Opties voor getalfilters

 • Is gelijk aan/Is niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om het exacte getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter weer te geven of te verbergen.

 • Groter dan/kleiner dan: Hiermee filtert u de kolom gegevens om alle getallen weer te geven met een hogere of lagere waarde dan het getal dat u typt in het dialoog venster aangepast filter.

 • Tussen: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven binnen een specifiek bereik dat u typt in de twee tekstvakken in het dialoogvenster Aangepast filter.

  Opmerking: Als u deze optie wilt gebruiken, drukt u op de tab-toets om het begin nummer van het bereik in te voeren, en voert u het eind nummer voor uw bereik in.

 • Top 10: Hiermee worden de kolom gegevens gefilterd om de hoogste 10 (hoogste of laagste) numerieke waarden of percentages weer te geven. Als u dit filter wilt gebruiken, drukt u op de spatie balk om het bovenste 10 filter te selecteren. Wanneer het dialoog venster wordt geopend, hoort u het volgende: ' focus richten op bewerken van 10 '. Met deze optie worden automatisch de hoogste getallen gefilterd.

  Opmerking: Als u de laagste getallen of percentages wilt filteren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' grootste Bewerk bare keuze lijst met invoervak '. Druk op Control + Option + pijl-omlaag om het pop-upmenu te openen. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: ' onder '. Druk vervolgens op de spatie balk. Als u percentages wilt filteren in plaats van numerieke waarden, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' percentage, keuze rondje '. Druk vervolgens op de spatie balk.

 • Boven/onder gemiddelde: Hiermee filtert u de kolom gegevens om numerieke waarden weer te geven die boven of onder de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom staan.

Opties voor kleurfilters

 • Filteren op tekst kleur: Hiermee filtert u de kolom gegevens om de cellen op te nemen met de gegevens die zijn geschreven in de specifieke tekst kleuren die u hebt geselecteerd. Wanneer u het dialoog venster opent, hoort u de numerieke waarde (RGB-waarde) van de eerste tekst kleur die in de kolom wordt weer gegeven. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om tussen de beschik bare kleuren te scha kelen en op Control + spatie balk te drukken om de gewenste kleuren te selecteren.

 • Filteren op celkleur: Hiermee filtert u de kolom gegevens om de cellen op te nemen die met bepaalde kleuren zijn gevuld. Wanneer u het dialoog venster opent, hoort u de RGB-waarde van de eerste celkleur die in de kolom wordt weer gegeven. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om te scha kelen tussen de beschik bare kleuren en druk op Control + spatie balk om kleuren te selecteren.

 • Automatisch: Kies deze optie om cellen weer te geven die gegevens bevatten die zijn geschreven in de standaard tekst kleur van Excel, zwart.

 • Geen opvulling: Kies deze optie als u cellen zonder een aangepaste achtergrond kleur wilt weer geven, zodat de cellen met de standaard witte achtergrond worden weer gegeven.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen in Excel voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om gegevens in een bereik of tabel te sorteren. Door gegevens te sorteren kunt u de gewenste gegevens ordenen en zoeken.

Notities: 

Gegevens sorteren in Excel

 1. Plaats in het werk blad met een tabel of een gegevens bereik de focus ergens in de tabel kolom of de kolom met het werk blad die de gegevens bevat waarop u wilt sorteren.

 2. Tik op de bovenkant van het scherm met vier vingers om de focus te verplaatsen naar de titel balk van de werkmap, swipe naar rechts totdat u ' lint weer geven ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad, bijvoorbeeld ' Start, tabblad '.

 3. Dubbeltik op het scherm om het menu voor het tabblad te openen, swipe naar rechts of links totdat u ' gegevens, tabblad ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u de gegevens alfabetisch of numeriek wilt sorteren, swipet u naar rechts totdat u ' opLopend sorteren, knop ' of ' afLopend sorteren, knop ' hoort, afhankelijk van wat u wilt doen en dubbelklikt u vervolgens op het scherm. De tabel of het bereik met gegevens wordt gesorteerd. Als de actieve kolom alleen tekst of een combi natie van tekst en getallen bevat, worden uw gegevens in alfabetische volg orde gesorteerd. als de actieve kolom alleen getallen bevat, worden uw gegevens gesorteerd op waarde. Gegevens worden gesorteerd van klein naar groot als u oplopend sorteren en van grootste naar kleinste kiest als u Aflopend sorteren kiest.

 5. Als u het lint wilt sluiten en de focus wilt verplaatsen naar het werk blad, swipet u naar links totdat u ' lint verbergen, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Een extern toetsenbord gebruiken met Excel voor iPad

Een extern toetsenbord gebruiken met Excel voor iPhone

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, voor het sorteren en filteren van tabellen. Sorteren helpt bij het organiseren en analyseren van gegevens. Het filteren van gegevens is vooral handig wanneer uw werkbladen grote hoeveelheden gegevens bevatten.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Gegevens sorteren in Excel

U kunt tekstuele en numerieke gegevens in een Excel-werkblad sorteren om ze in een bepaalde volgorde te rangschikken, zoals tekst van A naar Z of andersom, getallen van klein naar groot of andersom, datums van eerder naar later of andersom, en tijden van vroeger tot later of andersom.

Opmerking: Wanneer u de gegevens hebt gesorteerd, kunt u de oorspronkelijke volg orde niet meer herstellen.

 1. Tik ergens op het Excel-blad. TalkBack meldt de geselecteerde cel.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u de kolom tegenkomt die u wilt sorteren. Dubbeltik om de selectie te activeren.

 3. Als u verkennen via aanraking wilt gebruiken, sleept u langzaam met een vinger over het bovenste deel van het scherm, totdat TalkBack meldt: 'Knop Meer opties'. De knop krijgt nu de focus. U kunt uw vinger optillen.

 4. Dubbeltik ergens op het scherm om de knop te activeren. TalkBack meldt: 'Menu voor tabblad, Start geselecteerd'. Swipe in het onderste deel van het scherm herhaaldelijk met twee vingers naar boven totdat u het einde van de lijst hebt bereikt. TalkBack speelt geluiden af wanneer u swipet en blijft stil wanneer u het einde van de lijst hebt bereikt.

 5. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

 6. Wanneer TalkBack 'Menu Sorteren en filteren' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 7. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

  • Selecteer Oplopend sorteren om alfanumerieke gegevens van A naar Z of van klein naar groot te sorteren of om datums en tijden van vroeger naar later te sorteren. Talk Back kondigt het volgende aan: ' opLopend sorteren, niet ingeschakeld selectie vakje '.

  • Selecteer Aflopend sorteren om alfanumerieke gegevens van Z naar A te sorteren, of van groot naar klein, of om datums en tijden van later naar vroeger te sorteren. Talk Back kondigt: ' afLopend sorteren, niet ingeschakeld. '

  Wanneer u de gewenste optie hebt gevonden, kunt u uw vinger optillen en dubbeltik vervolgens op. De items worden dienovereenkomstig gesorteerd.

 8. Als u wilt teruggaan naar het werk blad, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: ' controle van meer opties '. De knop meer opties is nu geselecteerd en dubbeltik erop om deze te activeren.

Een celbereik sorteren

Als uw werkmap lege cellen bevat, kunt u eerst een bereik selecteren en dit vervolgens sorteren.

 1. Sleep in de werkmap langzaam met een vinger over het bovenste deel van het scherm, totdat TalkBack meldt: 'Knop Meer opties'. De knop krijgt nu de focus. U kunt uw vinger optillen.

 2. Dubbeltik ergens op het scherm om de knop te activeren. TalkBack meldt: 'Menu voor tabblad, Start geselecteerd'.

 3. Swipe in het onderste deel van het scherm herhaaldelijk met twee vingers naar boven totdat u het einde van de lijst hebt bereikt. TalkBack speelt geluiden af wanneer u swipet en blijft stil wanneer u het einde van de lijst hebt bereikt.

 4. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

 5. Wanneer TalkBack 'Bereik selecteren' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Het dialoog venster cel of bereik selecteren wordt geopend en de focus staat in het veld bereik. Typ het bereik dat u wilt selecteren, bijvoorbeeld ' A1: C15 '. Sleep uw vinger op het scherm totdat u Talk Back-aankondiging ' OK ' hoort. Til uw vinger op en dubbeltik erop. Het bereik is nu geselecteerd.

 7. Sleep met een vinger over het bovenste deel van het scherm, totdat TalkBack meldt: 'Knop Meer opties'. Til u vinger op en dubbeltik om de knop te activeren.

 8. Verken de lijst in het onderste deel van het scherm door met een vinger over de items te slepen. Wanneer TalkBack 'Menu Sorteren en filteren' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 9. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

  • Selecteer Oplopend sorteren om alfanumerieke gegevens van A naar Z of van klein naar groot te sorteren of om datums en tijden van vroeger naar later te sorteren. Talk Back kondigt het volgende aan: ' opLopend sorteren, niet ingeschakeld selectie vakje '.

  • Selecteer Aflopend sorteren om alfanumerieke gegevens van Z naar A te sorteren, of van groot naar klein, of om datums en tijden van later naar vroeger te sorteren. Talk Back kondigt: ' afLopend sorteren, niet ingeschakeld. '

  Wanneer u de gewenste optie hebt gevonden, kunt u uw vinger optillen en dubbeltik vervolgens op. De items worden dienovereenkomstig gesorteerd.

Gegevens opmaken

Soms moet u de gegevens opnieuw opmaken om de juiste resultaten te krijgen wanneer u sorteert.

 1. Ga naar de cel of kolom die u wilt opmaken. Dubbeltik om de selectie te activeren.

 2. Als u verkennen via aanraking wilt gebruiken, sleept u langzaam met een vinger over het bovenste deel van het scherm, totdat TalkBack meldt: 'Knop Meer opties'. De knop krijgt nu de focus. U kunt uw vinger optillen.

 3. Dubbeltik op een wille keurige plaats op het scherm om de knop te activeren. Talk Back kondigt: ' menu tabblad, start geselecteerd '. Swipe op het onderste gedeelte van het scherm met twee vingers om omlaag te schuiven in de lijst.

 4. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

 5. Wanneer TalkBack 'Menu Getalnotatie' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

  U kunt kiezen uit de volgende notaties: Standaard, Getal, Valuta, Financieel, Datum, Tijd, Percentage, Breuk, Wetenschappelijk, Tekst en Speciaal. Wanneer u de notatie hebt gevonden die u wilt gebruiken, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u om deze toe te passen.

Tips voor het oplossen van problemen met sorteren

Als een sorteerbewerking niet het gewenste resultaat oplevert, controleert u het volgende:

 • Als de gegevens die u hebt gesorteerd een of meer formules bevatten, kunnen de retourwaarden van die formules veranderen wanneer het werkblad wordt herberekend. Als dat het geval is, moet u opnieuw sorteren om de resultaten bij te werken.

 • Maak rijen en kolommen zichtbaar voordat u sorteert. Verborgen kolommen of rijen worden niet verplaatst wanneer u kolommen of rijen sorteert. Het is daarom een goed idee om de kolommen en rijen zichtbaar te maken voordat u gegevens sorteert. Dit doet u als volgt in de Excel-werkmap:

  1. Navigeer naar een rij of kolom naast een verborgen kolom of rij. Talk Back kondigt: ' grens aan verborgen cellen '.

  2. Sleep met uw vinger om naar boven richting de kolomkop te navigeren of naar links richting het rijnummer en til uw vinger op. Dubbeltik om de hele kolom of rij te selecteren.

  3. Dubbeltik opnieuw om het menu te openen.

  4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Zichtbaar maken'. Dubbeltik om zichtbaar te maken. TalkBack meldt uw huidige locatie in de werkmap, waarna de kolom of rij zichtbaar wordt gemaakt.

 • Controleer de landinstellingen op uw telefoon. Sorteerresultaten kunnen variëren afhankelijk van de landinstellingen.

Gegevens in een tabel filteren

Als u gegevens in een tabel invoegt in Excel, kunt u filters gebruiken om snel de waarden te vinden die aan uw criteria voldoen.

 1. Sleep in Excel met u vinger over het scherm totdat u de tabel hebt bereikt. TalkBack meldt de geselecteerde cel.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u de kop van de tabel tegenkomt die u wilt filteren. U kunt uw vinger ook over het scherm slepen om de kop te zoeken.

 3. Sleep langzaam met een vinger over het bovenste deel van het scherm, totdat TalkBack meldt: 'Knop Meer opties'. De knop krijgt nu de focus. U kunt uw vinger optillen.

 4. Dubbeltik ergens op het scherm om de knop te activeren. TalkBack meldt: 'Menu voor tabblad, Start geselecteerd'. Swipe in het onderste deel van het scherm herhaaldelijk met twee vingers naar boven totdat u het einde van de lijst hebt bereikt. TalkBack speelt geluiden af wanneer u swipet en blijft stil wanneer u het einde van de lijst hebt bereikt.

 5. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

 6. Wanneer TalkBack 'Menu Sorteren en filteren' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 7. Verken de lijst door één vinger in het onderste gedeelte van het scherm te verslepen. Talk Back kondigt de items in de lijst aan terwijl u uw vinger versleept. Wanneer u filter knoppen weer geven hebt bereikt, tilt u uw vinger en tikt u erop.

 8. Als u terug wilt gaan naar het werkblad, sleept u uw vinger over het bovenste deel van het scherm totdat TalkBack de tabelkop meldt.

 9. Swipe naar rechts om de filter knop te bereiken. Talk Back kondigt de locatie aan, zoals: ' kolom nul, rij Nulregels, geen filter toegepast '. Naar rechts Swipen om naar het volgende item te gaan. Talk Back kondigt: ' filter toegepast '. Til uw vinger op en dubbeltik erop.

 10. Het menu sorteren en filteren wordt geopend. Swipe naar rechts totdat Talk Back ' knop items filteren ' wordt aangekondigd en Dubbeltik op het scherm. De focus bevindt zich in het zoek veld. Dubbeltik om het zoek veld te activeren en het toetsen bord in het onderste gedeelte van het scherm weer te geven.

 11. Sleep uw vinger over het schermtoetsenbord om de criteria te typen waarmee u wilt filteren.

 12. Wanneer u klaar bent, sleept u uw vinger over het bovenste deel van het scherm totdat TalkBack de juiste criteria meldt. Til uw vinger op en dubbeltik om te selecteren.

 13. Sleep uw vinger over het scherm totdat TalkBack de knop Gereed (in de rechterbovenhoek) meldt. Til uw vinger op en dubbeltik.

 14. Het menu Items filteren wordt gesloten en u keert terug naar de tabel waarop de geselecteerde filtercriteria zijn toegepast.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een extern toetsenbord gebruiken met Excel voor Android

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel voor Windows Phone 10 met een extern toetsen bord en verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om gegevens in een bereik of tabel te plaatsen en te filteren. Door gegevens te filteren kunt u zich concentreren op een bepaalde set gegevens, die vooral handig is in grote werk bladen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Gegevens in een bereik filteren

 1. Selecteer het bereik van gegevens die u wilt filteren.

 2. Druk op CTRL + SHIFT + L om een pijl voor het vervolg keuzemenu filter en sorteren te plaatsen in de eerste rij van elke kolom die u hebt geselecteerd. Wanneer de pijl van het vervolg keuzemenu wordt weer gegeven, hoort u de kolom letter en het rijnummer van de actieve cel en ' geen filter toegepast '.

 3. De procedure voor het filteren van gegevens is afhankelijk van de aanwezigheid van kopteksten in het document:

  • Als elke kolom die u hebt geselecteerd, koptekst tekst bevat, gaat u naar de eerste stap in de sectie gegevens filteren in een tabel hieronder om uw gegevens te filteren.

  • Als de kolommen die u hebt geselecteerd geen kopteksten bevatten, moet u de gegevens eerst in een tabel plaatsen voordat u het men Filteren en sorteren gebruikt om de gegevens in de kolommen te filteren.

  Opmerking: Als de geselecteerde gegevens geen kopteksten bevatten en u de gegevens niet in een tabel zet, wordt de eerste rij van elke kolom beschouwd als een koptekst en worden de gegevens in die cellen niet gefilterd.

Gegevens in een tabel plaatsen

 1. Selecteer de gegevens die u wilt filteren.

 2. Druk op CTRL + L om het dialoog venster tabel maken te openen. U hoort ' tabel maken ' en het bereik van cellen dat u hebt geselecteerd. Controleer of het geselecteerde cellen bereik juist is.

 3. De procedure voor het plaatsen van gegevens in de tabel is afhankelijk van de aanwezigheid van kopteksten in het document:

  • Als uw gegevens geen kopteksten bevatten, drukt u na het openen van het dialoogvenster Tabel maken op Enter om uw gegevens te plaatsen.

  • Als uw gegevens kopteksten bevatten, drukt u op de tab-toets totdat u ' uitgeschakeld mijn tabel bevat kopteksten ' hoort. Druk op de spatie balk om het vakje in te scha kelen en druk vervolgens op ENTER om uw gegevens te plaatsen.

  Opmerking: Als een tabel geen kopteksten heeft, worden deze door Excel voor Windows Phone 10 gemaakt door tijdelijke aanduidingen voor tekst in de eerste rij in te voegen. Standaard tekst voor tijdelijke aanduidingen zijn kolom 1, kolom 2, kolom 3, enzovoort. Wijzig de naam van de koptekst door met behulp van de pijl toetsen naar de gewenste cel te gaan en de naam van de nieuwe header te typen.

Gegevens in een tabel filteren

 1. Selecteer de cel in de tabelkop van de kolom die u wilt filteren. U hoort de kolomletter, het rijnummer, ‘selected, editable’, de celinhoud, ‘no filter applied, menu item’.

 2. Druk op Alt + pijl-omlaag om de vervolg keuzelijst filteren en sorteren weer te geven. U kunt ook de pijl in de rechter benedenhoek van de cel met de koptekst selecteren om het menu te openen. U hoort ' aangepast besturings element ' wanneer het menu wordt geopend.

 3. P ress de pijl-omlaag in het submenu totdat u het filter hoort dat u wilt Toep assen op uw gegevens en drukt u vervolgens op ENTER. Er wordt een aangepast filter dialoogvenster geopend met filter opties. Druk op de tab-toets om te scha kelen tussen velden in het dialoog venster aangepast filter.

 4. Als u de gegevens wilt filteren, drukt u op de toets pijl-omlaag in het menu filteren en sorteren totdat u ' tekst filters ' of ' filters voor getallen ' hoort. Als de gegevens in de actieve kolom alleen tekst of een combi natie van tekst en getallen bevatten, is de optie tekst filters beschikbaar in het menu. Als de gegevens in de kolom alleen getallen bevatten, is er in plaats van een optie voor nummer filters in het menu. U kunt ook filteren op kleur kiezen of sorteren op kleur als de gegevens die u wilt sorteren of filteren, een gekleurd letter type bevatten of als de cellen verschillende kleuren hebben. Er wordt een submenu geopend wanneer u de gewenste optie hebt geselecteerd.

  Opmerking: Als u de gegevens in een kolom alfabetisch in oplopende volg orde wilt sorteren, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' sorteren van A naar Z ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Sorteer de gegevens alfabetisch in aflopende volg orde door op de toets pijl-omlaag te drukken totdat u ' sorteren van Z tot A ' hoort, en druk vervolgens op ENTER. U hebt de mogelijkheid om alfabetisch te sorteren als de actieve kolom alleen tekst of een combi natie van tekst en getallen bevat. Als u numerieke gegevens in oplopende volg orde wilt sorteren, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' van klein naar groot ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Sorteer numerieke gegevens in aflopende volg orde door op de toets pijl-omlaag te drukken totdat u ' grootste naar kleinste ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hebt de mogelijkheid om numeriek te sorteren als de actieve kolom alleen getallen bevat.

Filteropties voor tabellen

Opties voor tekstfilters

 • Gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om de exacte tekst weer te geven die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Niet gelijk aan: Hiermee filtert u de kolom om alles weer te geven behalve de tekst die u typt in het dialoog venster aangepast filter.

 • Begint met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die beginnen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter. Het einde van de tekst mag alles zijn.

 • Eindigt met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die eindigen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter. Het begin van de tekst mag alles zijn.

 • Bevat: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Bevat niet: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die niet de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Aangepast filter: Hiermee kunt u het filter kiezen dat u wilt Toep assen op uw gegevens in een vervolg keuzemenu. Als u deze optie wilt gebruiken, moet u eerst de tekst typen die u wilt filteren. Druk vervolgens op de tabtoets tot u ' Bewerk bare keuze lijst met invoervak ' hoort. Druk op Alt + pijl-omlaag om de vervolg keuzelijst weer te geven. Gebruik de toets pijl-omlaag om het gewenste filter te selecteren en druk vervolgens op ENTER. U hoort ' filter toegepast ' als de actie is voltooid.

Opties voor getalfilters

 • Gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om het exacte getal weer te geven dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven behalve het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Groter dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die groter zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Kleiner dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die kleiner zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Tussen: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen binnen een specifiek numeriek bereik weer te geven. U geeft het bereik op via de twee vakken in het dialoogvenster Aangepast filter.  

 • Top 10: Hiermee filtert u de kolom om getallen weer te geven met de hoogste of laagste numerieke waarden of percentages. U hoort de naam van de actieve cel en ' focus naar bewerkings-10 ' wanneer het dialoog venster wordt geopend. Het dialoog venster wordt standaard ingesteld op de tien belangrijkste getallen (ook wel items genoemd), maar u kunt dit nummer wijzigen in een wille keurige waarde. Als u percentages wilt filteren in plaats van getallen, drukt u op TAB totdat u ' items ' hoort en drukt u vervolgens op Alt + pijl-omlaag. Druk op de toets pijl-omlaag. Wanneer u ' percentage ' hoort, drukt u op ENTER. Als u de onderste getallen of percentages wilt filteren, TAB totdat u ' top Bewerk bare keuze lijst met invoervak ' hoort. Druk op Alt + pijl-omlaag. Druk vervolgens op de toets pijl-omlaag om ' onder ' te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

 • Boven gemiddelde: hiermee filtert u de kolom om de getallen weer te geven die boven de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

 • Onder gemiddelde: hiermee filtert u de kolom om de getallen weer te geven die onder de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

 • Filteren op tekst kleur-filter actieve kolom om de tekst kleur weer te geven die u selecteert in het submenu. Wanneer het menu wordt geopend, hoort u meteen de RGB-waarde van de eerste tekst kleur in de kolom. Druk op ENTER om deze kleur te kiezen of druk op de toets pijl-omlaag totdat u de RGB-waarde van de gewenste kleur hoort.

 • Filteren op celkleur-filter actieve kolom om de celkleur weer te geven die u selecteert in het submenu. Wanneer het menu wordt geopend, hoort u meteen de RGB-waarde van de eerste celkleur in de kolom. Druk op ENTER om deze kleur te kiezen of druk op de toets pijl-omlaag totdat u de RGB-waarde van de gewenste kleur hoort.

 • Automatisch: hiermee filtert u de actieve kolom om de cellen weer te geven met de standaard tekstkleur van Excel, zwart.

 • Geen opvulling: hiermee filtert u de actieve kolom om de cellen zonder kleur weer te geven. Deze cellen hebben de standaard witte achtergrond en zwarte tekst van Excel.

Opties voor sorteren op kleur

 • Sorteren op celkleur: hiermee sorteert u de actieve kolom op celkleur. Met deze optie zet u de cellen met de kleur die u selecteert in het submenu bovenaan in de kolom.

 • Sorteren op tekstkleur: hiermee sorteert u de actieve kolom op de tekstkleur in de cellen. Met deze optie zet u de cellen met de tekstkleur die u selecteert in het submenu bovenaan in de kolom.

 • Automatisch: hiermee zet u de cellen met de standaard tekstkleur zwart van Excel bovenaan in de kolom.

 • Aangepast sorteren: hiermee kunt u gegevens sorteren op de manier die u wilt. U kunt bijvoorbeeld eerst sorteren op alfabet, dan op numerieke waarden, dan op tekstkleur, dan op celkleur enzovoort.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen gebruiken met een extern toetsenbord in Excel Mobile voor Windows 10

Basistaken met een schermlezer in Excel

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om gegevens in een tabel te plaatsen en te filteren. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. Door gegevens te filteren kunt u zich concentreren op een bepaalde set gegevens, die vooral handig is in grote werk bladen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Verteller gebruikt, wordt het toetsenbord standaard ingesteld op de indeling Standaard. Druk op de Windows-logotoets+Ctrl+N als u dit wilt veranderen in de instellingen van Verteller. Druk op de TAB-toets totdat u het volgende hoort: "Selecteer toetsenbordindeling, Standaard." Als u de indeling wilt wijzigen in Verouderd, drukt u eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort: "Verouderd, geselecteerd." De nieuwe opdrachten in Verteller zijn niet beschikbaar in de toetsenbordindeling Verouderd als de toetsenaanslagen voor verouderde opdrachten conflicteren met de toetsenaanslagen die worden gebruikt voor de nieuwe functies van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Excel Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel Online.

In dit onderwerp

Gegevens in een tabel plaatsen

 1. Selecteer de gegevens die u wilt filteren.

 2. Druk op Ctrl+L om het dialoogvenster Tabel maken te openen. U moet nu horen ‘Dialog create table focus on OK button’.

 3. Als de tabel geen kopteksten bevat, drukt u na het openen van het dialoogvenster Tabel maken op Enter.

 4. Als de tabel kopteksten bevat, drukt u op de tab-toets totdat u ' uitgeschakeld mijn tabel bevat kopteksten ' hoort. Druk op de spatie balk om het vakje in te scha kelen en druk op ENTER.

  Als de tabel geen kopteksten bevat, worden deze door Excel Online gemaakt door tijdelijke aanduidingen voor tekst in de eerste rij in te voegen. Standaard tekst voor tijdelijke aanduidingen zijn kolom 1, kolom 2, kolom 3, enzovoort. Wijzig de naam van de koptekst door erop te klikken en de gewenste naam in te voeren.

Gegevens in een tabel filteren

 1. Selecteer de cel in de tabelkop van de kolom die u wilt filteren.

 2. Druk op Alt + pijl-omlaag om het vervolg keuzemenu filteren en sorteren te openen. U kunt ook de pijl rechts van de cel met de koptekst selecteren om het menu te openen.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' tekst filters ' of ' nummer filters ' hoort en druk vervolgens op ENTER om het submenu te openen. U hoort ' tekst filters ' als de kolom alleen tekst of een combi natie van tekst en getallen bevat. U hoort ' nummer filters ' als de kolom alleen getallen bevat.

 4. Druk op de toets pijl-omlaag in het submenu totdat u de naam hoort van het filter dat u wilt Toep assen op uw gegevens en druk vervolgens op ENTER. Er wordt een aangepast filter dialoogvenster geopend voor elke filter optie. U hoort ' dialoog venster aangepast filter focus bij bewerken ' als het dialoog venster wordt geopend en u hoort ' filter toegepast ' wanneer de actie is voltooid.

  Druk op de Tab-toets om door de velden van het dialoogvenster Aangepast filter te lopen, inclusief de keuzerondjes En/Of.

 5. Wis een toegepast filter door eerst de cel met de koptekst te selecteren van de kolom die u opnieuw wilt instellen. Als u cel A1 wilt selecteren, drukt u op Alt + pijl-omlaag om de vervolg keuzelijst weer te geven en drukt u vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u ' filter wissen uit kolom 1 ' hoort. Druk op ENTER. U hoort ' er is geen filter toegepast ' wanneer de actie is voltooid. Als u de naam van de koptekst van cel A1 hebt gewijzigd, hoort u de naam van de kop in plaats van ' kolom 1 '.

Filteropties voor tabellen

Opties voor getalfilters

 • Gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om het exacte getal weer te geven dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven behalve het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Groter dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die groter zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Kleiner dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die kleiner zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Tussen: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen binnen een specifiek numeriek bereik weer te geven. U geeft het bereik op via de twee vakken in het dialoogvenster Aangepast filter.  

 • Top 10: Hiermee filtert u de kolom om getallen weer te geven met de hoogste of laagste numerieke waarden of percentages. U hoort de naam van de actieve cel en ' focus naar bewerkings-10 ' wanneer het dialoog venster wordt geopend. Het dialoog venster wordt standaard ingesteld op de tien belangrijkste getallen (ook wel items genoemd), maar u kunt dit nummer wijzigen in een wille keurige waarde. Als u percentages wilt filteren in plaats van getallen, drukt u op de tab-toets totdat u 'items ' hoort en drukt u vervolgens op Alt + pijl-omlaag. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u 'percentage ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Als u de onderste getallen of percentages wilt filteren, drukt u op de tab-toets totdat u ' top Bewerk bare keuze lijst met invoervak ' hoort. Druk op Alt + pijl-omlaag. Druk vervolgens op de toets pijl-omlaag om ' onder ' te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

 • Boven gemiddelde: hiermee filtert u de kolom om de getallen weer te geven die boven de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

 • Onder gemiddelde: hiermee filtert u de kolom om de getallen weer te geven die onder de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

 • Aangepast filter: gebruik deze optie om het filter te kiezen dat u wilt Toep assen op de numerieke gegevens in een vervolg keuzemenu. Als u deze optie wilt gebruiken, moet u eerst het getal dat u wilt filteren, in het dialoog venster typen. Druk vervolgens op de tabtoets tot u ' Bewerk bare keuze lijst met invoervak ' hoort. Druk op Alt + pijl-omlaag om de vervolg keuzelijst weer te geven. Gebruik de toets pijl-omlaag om het gewenste filter te selecteren en druk vervolgens op ENTER. U hoort ' filter toegepast ' als de actie is voltooid.

Opties voor tekstfilters

 • Gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om de exacte tekst weer te geven die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alles weer te geven behalve de tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Begint met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die beginnen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter. Het einde van de tekst mag alles zijn.

 • Eindigt met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die eindigen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter. Het begin van de tekst mag alles zijn.

 • Bevat: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Bevat niet: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die niet de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Aangepast filter: Hiermee kunt u het filter kiezen dat u wilt Toep assen op uw gegevens in een vervolg keuzemenu. Als u deze optie wilt gebruiken, moet u eerst de tekst typen die u wilt filteren. Druk vervolgens op de tabtoets tot u ' Bewerk bare keuze lijst met invoervak ' hoort. Druk op Alt + pijl-omlaag om de vervolg keuzelijst weer te geven. Gebruik de toets pijl-omlaag om het gewenste filter te selecteren en druk vervolgens op ENTER. U hoort ' filter toegepast ' als de actie is voltooid.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens te zoeken en vervangen in Excel

Sneltoetsen in Excel Online

Basistaken met een schermlezer in Excel

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×