Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Excel 2016 met het toetsenbord en een schermlezer zoals JAWS of Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om tabellen te sorteren en filteren. Door gegevens te sorteren, kunt u de gewenste gegevens organiseren en snel terugvinden voor snellere analyses. Door gegevens te filteren, kunt u zich concentreren op een bepaalde set gegevens, wat met name handig is in grote werkbladen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Excel 2016 voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u JAWS gebruikt. Raadpleeg JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Toetscombinaties voor sorteren en filteren

In deze tabel vindt u toetscombinaties voor sorteren en filteren.

Handeling

Druk op

Het vervolgkeuzemenu AutoFilter in een kolomkop uitschakelen

Ctrl+Shift+L

Het vervolgkeuzemenu AutoFilter openen vanuit een kolomkop

ALT + pijl-omlaag

Sorteren van klein naar groot of van A naar Z

ALT + A te drukken, S + A te drukken of Alt + pijl-omlaag Pijl, S

Sorteren van groot naar klein of van Z naar A

ALT + A te drukken, S + D of Alt + pijl-omlaag Pijl, O

Het dialoogvenster Sorteren openen

Alt+A, S+S of Alt+H, S, U

Een sortering opnieuw toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd

Ctrl+Alt+L (of Alt+A, Y+3)

Filteren op kleur

ALT + pijl-omlaag, ik

Filteren op nummer of tekst

ALT + pijl-omlaag, F

Het dialoogvenster Cellen opmaken openen

ALT + H, O, ik

De functie TRIM gebruiken

ALT + M, T en vervolgens verplaatsen naar knippen met de pijl omlaag

Meer informatie over sorteren in Excel

U kunt gegevens alfabetisch (A-Z of Z-A), op numerieke waarde (klein naar groot of groot naar klein) en op datum en tijd (oud naar nieuw of nieuw naar oud) in een of meer kolommen sorteren. U kunt ook sorteren op een aangepast lijst (zoals groot, normaal en klein) of op opmaak, waaronder celkleur, tekstkleur en pictogrammenset. Meestal zult u op kolommen sorteren, maar u kunt ook op rijen sorteren.

Wanneer u een tabel sorteert, worden de door u in de werkmap gebruikte criteria opgeslagen in Excel, zodat u deze telkens opnieuw kunt toepassen wanneer u de werkmap opent. Dit is met name belangrijk als u op meerdere kolommen sorteert of sorteringen maakt die ingewikkeld zijn om in te stellen. Dit werkt echter alleen voor gegevens in een tabel, niet voor een willekeurig bereik van cellen. Als u de sorteercriteria wilt opslaan zodat u een sortering met regelmaat opnieuw kunt toepassen wanneer u een werkmap opent, is het een goed idee om een tabel te gebruiken.

Opmerking: Nadat u de gegevens sorteert, kunt u de oorspronkelijke volgorde niet herstellen. Als u het bestand dat nog niet hebt opgeslagen na sorteren, kunt u ongedaan maken (Ctrl + Z) om terug te gaan.

Tekst sorteren in een tabel of bereik

Tekst sorteren in een tabel

 1. Ga naar de veldnamenrij in de tabel.

 2. Druk op de pijl naar links of rechts verplaatsen naar de kolomkop van de gegevens die u wilt sorteren.

 3. Druk op Alt + pijl-pijl om het filtermenu te openen en druk vervolgens op de Tab-toets om naar het menu te gaan.

 4. De opties die worden weergegeven, hangt af van het type gegevens in de kolom. Bijvoorbeeld, kunt u numerieke gegevens van klein naar groot of groot naar klein sorteren. U kunt sorteren alfanumerieke gegevens van A naar Z, van Z naar A of op kleur.

  Gebruik van de pijl omlaag naar de opties bladeren, en druk op Enter om een optie te selecteren.

Tekst sorteren in een bereik

 1. Selecteer een kolom met alfanumerieke gegevens in een cellenbereik, of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabelkolom bevindt die alfanumerieke gegevens bevat.

 2. Druk op Alt + A te drukken. Het tabblad gegevens wordt geopend en u hoort: "hoofdletters lint, groepsvak, tabblad gegevens." (In Narrator, u hoort: "tabbladen op het lint, geselecteerde, gegevens tab item."

  • Om te sorteren in oplopende alfanumerieke volgorde (sorteren van A naar Z), druk op S + A te drukken.

  • Klik op S+D als u in aflopende alfanumerieke volgorde (van Z naar A) wilt sorteren.

Een hoofdlettergevoelige sortering uitvoeren

 1. Selecteer een kolom met alfanumerieke gegevens in een cellenbereik, of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabelkolom bevindt die alfanumerieke gegevens bevat.

 2. Druk op Alt + H, S, u Het dialoogvenster sorteren wordt geopend en u hoort: "dialoogvenster sorteren, knop OK". (In Narrator, u hoort: "Sorteren, knop OK.")

 3. Druk op het tabblad toets totdat u hoort "opties knop," en druk op de SPATIEBALK om het dialoogvenster Sorteeropties te openen. U hoort "Sorteren dialoogvenster Opties voor hoofdlettergevoelig selectievakje niet ingeschakeld." (In Narrator, u hoort: "sorteeropties. Niet inschakelt, hoofdlettergevoelig selectievakje.")

 4. Druk op de SPATIEBALK om het selectievakje hoofdlettergevoelig .

 5. Druk op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk op Enter. Het dialoogvenster sorteren wordt geopend en u hoort: "Sorteren dialoogvenster". (In Narrator, u hoort: "Sorteren, de knop Opties.")

 6. Druk op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk op Enter.

Tips: 

 • Als de kolom waarop die u sorteert een combinatie van getallen en tekst bevat, moet u mogelijk deze allemaal opmaken als tekst. Anders Excel worden de getallen gesorteerd als getallen en sorteert vervolgens de tekst. Als u wilt de gegevens opmaken, selecteert u alle gegevens in de kolom en druk op Alt + H, F, N. gebruiken als u de toets pijl-links wilt verplaatsen naar het tabblad getal, gebruikt u de Tab-toets om te navigeren naar de lijst categorie en druk op pijl-omlaag totdat u "Tekst" hoort. Druk op de Tab-toets eenmaal verplaatsen naar de knop OK en druk op Enter.

Tips: 

 • Wanneer u gegevens van een andere locatie importeert of kopieert, is het mogelijk dat er voorloopspaties voor de gegevens zijn ingevoegd. Zo wordt de naam 'Elize Lidman' misschien ingevoerd als '(spatie)(spatie) Elize Lidman'.

 • Als u een schermlezer gebruikt, bent u zich misschien niet bewust van de spaties omdat JAWS geen lege spaties in cellen leest.

 • Opdat u cellen met voorloopspaties gemakkelijker kunt vinden, worden deze in Excel boven aan een gesorteerde kolom geplaatst.

Getallen sorteren

Getallen sorteren

 1. Selecteer een kolom met numerieke gegevens in een cellenbereik, of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabelkolom bevindt die numerieke gegevens bevat.

 2. Druk op Alt + A te drukken. Het tabblad gegevens wordt geopend en u hoort: "hoofdletters lint, groepsvak, tabblad gegevens." (In Narrator, u hoort: "tabbladen op het lint, geselecteerde, gegevens tab item.")

  • Druk op S+A als u van laag naar hoog wilt sorteren.

  • Druk op S+D als u van hoog naar laag wilt sorteren.

Controleren of getallen zijn opgeslagen als getallen

 1. Druk op Alt + H, F + N. Het dialoogvenster Cellen opmaken wordt geopend en u hoort: "Dialoogvenster cellen opmaken." (In Narrator, u hoort: "Cellen opmaken.")

 2. Als u wilt verplaatsen naar het tabblad getal , gebruikt u de toets pijl-links (of druk op Ctrl + Tab). U hoort: "Tabblad getal." (In Narrator, u hoort: "Getal tabblad-item.")

 3. Druk op de Tab-toets. De lijst categorie wordt geopend en u hoort de geselecteerde categorie, zoals "Algemene" of 'Datum'.

 4. Druk op de pijl omhoog of omlaag totdat u horen 'Getal'.

 5. Als u wilt het dialoogvenster te sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk op Enter.

Datums en tijden sorteren

 1. Selecteer een kolom met datums of tijden in een cellenbereik, of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabelkolom bevindt die datums of tijden bevat.

 2. Druk op Alt + A te drukken. Het tabblad gegevens wordt geopend en u hoort: "hoofdletters lint, groepsvak, tabblad gegevens." (In Narrator, u hoort: "tabbladen, het lint geselecteerde, tabblad gegevens.")

  • Druk op S+A als u van oud naar nieuw wilt sorteren.

  • Om te sorteren van nieuw naar oud, drukt u op S + D.

  • Als u een sortering opnieuw wilt toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd, selecteert u een cel in het bereik of de tabel en drukt u op Ctrl+Alt+L.

Sorteren op meer dan één kolom

U kunt op meer dan één kolom of rij sorteren als u eerst gegevens met een bepaalde waarde in een kolom of rij groepeert en vervolgens sorteert op een andere kolom of rij binnen die groep van gelijke waarden. De kolommen Afdeling en Werknemer kunt u bijvoorbeeld eerst sorteren op Afdeling (zodat alle werknemers uit dezelfde afdeling worden gegroepeerd) en vervolgens op Werknemer (zodat de namen binnen iedere afdeling op alfabetische volgorde worden gezet). U kunt sorteren op maximaal 64 kolommen.

Opmerking: Het bereik van cellen dat u wilt sorteren moet kolomkoppen hebben voor de beste resultaten. Als u wilt sorteren op rijen, zorg ervoor dat het selectievakje Mijn tabel bevat kopteksten is uitgeschakeld in het dialoogvenster sorteren .

 1. Selecteer een cellenbereik met twee of meer kolommen met gegevens, of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabel bevindt met twee of meer kolommen.

 2. Druk op Alt + A, S + s te drukken. Het dialoogvenster sorteren wordt geopend en u hoort: "dialoogvenster sorteren, knop OK". (In Narrator, u hoort: "Sorteren, knop OK.")

 3. Druk op de Tab-toets totdat u vindt de kolom: sorteren op keuzelijst met invoervak en gebruik de pijltoetsen om de eerste kolom die u wilt sorteren te selecteren.

 4. Als u het type sortering wilt selecteren, gaat u met de TAB-toets naar de keuzelijst met invoervak Sorteren op en gebruikt u de pijltoetsen.

  • Als u wilt sorteren op tekst, getal of datum en tijd, selecteer Celwaarden.

  • Als u wilt sorteren op opmaak, selecteer celkleur, tekstkleur of pictogram voor voorwaardelijke opmaak.

 5. Selecteer hoe u wilt sorteren:

  • Als u wilt sorteren op waarden, drukt u op de Tab-toets totdat u de volgorde keuzelijst met invoervak en gebruik de pijltoetsen om te selecteren hoe u wilt sorteren.

  • Selecteer Van klein naar groot of Van groot naar klein als u tekst en numerieke waarden wilt sorteren.

  • Als u wilt sorteren op basis van een aangepaste lijst, selecteert u Aangepaste lijst.

  • Als u wilt sorteren op celkleur, tekstkleur of celpictogram, gebruik de pijltoetsen om uw selectie te maken en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u de volgende volgorde keuzelijst met invoervak en gebruik de pijltoetsen bovenaan of onderaanselecteren.

 6. Druk op Enter als u wilt toevoegen van een andere kolom wilt sorteren op de Tab-toets gebruiken om te verplaatsen naar de knop Niveau toevoegen , en herhaalt u stappen 3 tot en met 5.

 7. Als u wilt toepassen een kolom wilt sorteren nadat u de gegevens hebt gewijzigd, selecteer een cel in het bereik of de tabel en druk op Ctrl + Alt + L. (Ctrl + Alt + L wordt niet pas een rij wilt sorteren.)

Tips voor het problemen bij sorteren

Als u de sortering van gegevens onverwachte resultaten oplevert, kunt u het volgende doen:

 • Controleer of de waarden die worden geretourneerd door een formule zijn gewijzigd. Als de gegevens die u hebt gesorteerd een of meer formules bevatten, kunnen de retourwaarden van die formules veranderen wanneer het werkblad wordt herberekend. Als dat het geval is, moet u de sortering opnieuw toepassen om de resultaten bij te werken.

 • Maak rijen en kolommen zichtbaar voordat u sorteert. Verborgen kolommen of rijen worden niet verplaatst wanneer u kolommen of rijen sorteert. Het is daarom een goed idee om de kolommen en rijen zichtbaar te maken voordat u gegevens sorteert.

 • Schakel de instelling voor landinstellingen. Sorteervolgorden is afhankelijk van het standaardlandinstellingen opgeven. Zorg ervoor dat u de juiste landinstelling in Regionale instellingen of Opties voor landinstellingen in het Configuratiescherm op uw computer hebben.

 • Schakel de veldnamenrij in of uit. Het wordt aanbevolen gebruik te maken van een veldnamenrij wanneer u een kolom sorteert omdat deze de betekenis van de gegevens verduidelijkt. Standaard wordt de waarde in de veldnamenrij niet meegenomen in de sorteerbewerking. Soms moet u de veldnamenrij misschien in- of uitschakelen zodat de veldnamenrij wel of niet wordt meegenomen in de sorteerbewerking.

 • Als u wilt uitsluiten de eerste rij van de gegevens van het sorteren omdat deze een kolomkop, drukt u op Alt + H, S, U. Selecteer het selectievakje Mijn gegevens hebben koppen in het dialoogvenster Aangepast sorteren .

 • Druk op Alt + H, S, u als u wilt opnemen de eerste rij van de gegevens in het sorteren omdat deze niet een kolomkop. Schakel het selectievakje Mijn gegevens hebben koppen in het dialoogvenster Aangepast sorteren .

Gegevens in een tabel filteren

Wanneer u uw gegevens in een tabel hebt opgeslagen, Excel een vervolgkeuzemenu AutoFilter automatisch toegevoegd aan elke kolomkop. U kunt dit menu om te filteren snel openen. Als u wilt de vervolgkeuzelijst AutoFilter verwijderen uit een kolomkop, selecteer de kop en druk op Ctrl + Shift + L.

 1. In de tabelkop van de kolom die u wilt filteren, drukt u op Alt + pijl-pijltoets. Het menu AutoFilter-pijl-omlaag wordt geopend. Narrator in, die u hoort: "Het Menu.")

 2. Klik in het menu AutoFilter als de kolom getallen bevat, gebruikt u de pijltoets omlaag om te schakelen Getalfilters en druk op Enter. Als de kolom tekstinvoer bevat, verplaats naar Tekstfilters en druk op Enter. Het submenu wordt geopend en u hoort "Is gelijk aan."

 3. Als u wilt verplaatsen naar de gewenste filteroptie, gebruik de pijltoetsen en druk op Enter. Het dialoogvenster Aangepast AutoFilter wordt geopend en u hoort: "Het dialoogvenster Aangepast AutoFilter." (In Narrator, u hoort: "Aangepast AutoFilter.")

 4. Typ of selecteer de filtervoorwaarden.

  Als u bijvoorbeeld alleen getallen boven een bepaalde waarde wilt weergeven, selecteert u Groter dan of gelijk aan en typt u de waarde die u in gedachte had in de volgende keuzelijst met invoervak.

  Als u op twee voorwaarden wilt filteren, voert u filtervoorwaarden in beide sets met keuzelijsten met invoervak in, en kiest u En als aan beide voorwaarden moet worden voldaan. Kies Of als één van de voorwaarden waar moet zijn.

 5. Als u wilt het dialoogvenster te sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u de knop OK en druk op Enter.

Gegevens in een bereik filteren

 1. Selecteer de cellen die u wilt filteren.

 2. Druk op Ctrl+Shift+L. In Excel wordt een vervolgkeuzemenu AutoFilter toegevoegd aan de eerste cel in het bereik.

 3. Selecteer de cel met de vervolgkeuzelijst AutoFilter . Druk op Alt + pijl-omlaag, pijl. Het menu AutoFilter -pijl-omlaag wordt geopend en u hoort: "Snelmenu". (In Narrator, u hoort: "Het Menu.")

 4. Gebruik de pijltoetsen en de TAB-toets om naar de gewenste filteroptie te gaan.

 5. Wanneer u alle selecties hebt opgegeven, gaat u met de TAB-toets naar de knop OK en drukt u op Enter.

Als u het filter wilt wissen, selecteert u een willekeurige cel in het bereik en drukt u op Ctrl+Shift+L.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een titel te geven aan een tabel in Excel

Een schermlezer gebruiken om kolomkoppen te maken in een tabel in Excel

Excel-sneltoetsen en -functietoetsen voor Windows

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Excel kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Excel voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, voor het sorteren en filteren van tabellen. Sorteren helpt bij het organiseren en analyseren van gegevens. Het filteren van gegevens is vooral handig wanneer uw werkbladen grote hoeveelheden gegevens bevatten.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Gegevens sorteren in Excel

U kunt tekstuele en numerieke gegevens in een Excel-werkblad sorteren om ze in een bepaalde volgorde te rangschikken, zoals tekst van A naar Z of andersom, getallen van klein naar groot of andersom, datums van eerder naar later of andersom, en tijden van vroeger tot later of andersom.

Opmerking: Nadat u de gegevens sorteert, kunt u de oorspronkelijke volgorde niet herstellen.

 1. Tik ergens op het Excel-blad. TalkBack meldt de geselecteerde cel.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u de kolom tegenkomt die u wilt sorteren. Dubbeltik om de selectie te activeren.

 3. Als u verkennen via aanraking wilt gebruiken, sleept u langzaam met een vinger over het bovenste deel van het scherm, totdat TalkBack meldt: 'Knop Meer opties'. De knop krijgt nu de focus. U kunt uw vinger optillen.

 4. Dubbeltik ergens op het scherm om de knop te activeren. TalkBack meldt: 'Menu voor tabblad, Start geselecteerd'. Swipe in het onderste deel van het scherm herhaaldelijk met twee vingers naar boven totdat u het einde van de lijst hebt bereikt. TalkBack speelt geluiden af wanneer u swipet en blijft stil wanneer u het einde van de lijst hebt bereikt.

 5. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

 6. Wanneer TalkBack 'Menu Sorteren en filteren' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 7. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

  • Selecteer Oplopend sorteren om te sorteren alfanumerieke gegevens van A naar Z of van kleinste naar grootste of sorteren van datums en tijden van vroeger naar later. TalkBack wordt gemeld: "Sorteren oplopend, niet uitgecheckt veranderen."

  • Selecteer Aflopend sorteren alfanumerieke om gegevens te sorteren van Z naar A of van grootste naar kleinste of om te sorteren datums en tijden uit later naar vroeger. Talkback wordt gemeld: "Aflopend sorteren, niet uitgecheckt veranderen."

  Wanneer u de gewenste optie hebt gevonden, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u vervolgens. De items worden vervolgens op de door u gekozen wijze gesorteerd.

 8. Als u wilt teruggaan naar het werkblad, veegt u rechts totdat u hoort: "Gecontroleerd meer opties veranderen." De knop Meer opties nu is geselecteerd, Dubbeltik te activeren.

Een celbereik sorteren

Als uw werkmap lege cellen bevat, kunt u eerst een bereik selecteren en dit vervolgens sorteren.

 1. Sleep in de werkmap langzaam met een vinger over het bovenste deel van het scherm, totdat TalkBack meldt: 'Knop Meer opties'. De knop krijgt nu de focus. U kunt uw vinger optillen.

 2. Dubbeltik ergens op het scherm om de knop te activeren. TalkBack meldt: 'Menu voor tabblad, Start geselecteerd'.

 3. Swipe in het onderste deel van het scherm herhaaldelijk met twee vingers naar boven totdat u het einde van de lijst hebt bereikt. TalkBack speelt geluiden af wanneer u swipet en blijft stil wanneer u het einde van de lijst hebt bereikt.

 4. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

 5. Wanneer TalkBack 'Bereik selecteren' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Het dialoogvenster Cel of bereik selecteren wordt geopend met de focus op het veld bereik. Typ het bereik dat u wilt selecteren, bijvoorbeeld 'A1:C15'. Sleep uw vinger over het scherm totdat TalkBack meldt: 'Knop OK'. Til uw vinger op en dubbeltik. Het bereik is nu geselecteerd.

 7. Sleep met een vinger over het bovenste deel van het scherm, totdat TalkBack meldt: 'Knop Meer opties'. Til u vinger op en dubbeltik om de knop te activeren.

 8. Verken de lijst in het onderste deel van het scherm door met een vinger over de items te slepen. Wanneer TalkBack 'Menu Sorteren en filteren' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 9. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

  • Selecteer Oplopend sorteren om te sorteren alfanumerieke gegevens van A naar Z of van kleinste naar grootste of sorteren van datums en tijden van vroeger naar later. TalkBack wordt gemeld: "Sorteren oplopend, niet uitgecheckt veranderen."

  • Selecteer Aflopend sorteren alfanumerieke om gegevens te sorteren van Z naar A of van grootste naar kleinste of om te sorteren datums en tijden uit later naar vroeger. Talkback wordt gemeld: "Aflopend sorteren, niet uitgecheckt veranderen."

  Wanneer u de gewenste optie hebt gevonden, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u vervolgens. De items worden vervolgens op de door u gekozen wijze gesorteerd.

Gegevens opmaken

Soms moet u de gegevens opnieuw opmaken om de juiste resultaten te krijgen wanneer u sorteert.

 1. Ga naar de cel of kolom die u wilt opmaken. Dubbeltik om de selectie te activeren.

 2. Als u verkennen via aanraking wilt gebruiken, sleept u langzaam met een vinger over het bovenste deel van het scherm, totdat TalkBack meldt: 'Knop Meer opties'. De knop krijgt nu de focus. U kunt uw vinger optillen.

 3. Dubbeltik ergens op het scherm om de knop te activeren. TalkBack meldt: 'Menu voor tabblad, Start geselecteerd'. Swipe in het onderste deel van het scherm met twee vingers naar boven om door de lijst te scrollen.

 4. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

 5. Wanneer TalkBack 'Menu Getalnotatie' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

  U kunt kiezen uit de volgende notaties: Standaard, Getal, Valuta, Financieel, Datum, Tijd, Percentage, Breuk, Wetenschappelijk, Tekst en Speciaal. Wanneer u de notatie hebt gevonden die u wilt gebruiken, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u om deze toe te passen.

Tips voor het oplossen van problemen met sorteren

Als een sorteerbewerking niet het gewenste resultaat oplevert, controleert u het volgende:

 • Als de gegevens die u hebt gesorteerd een of meer formules bevatten, kunnen de retourwaarden van die formules veranderen wanneer het werkblad wordt herberekend. Als dat het geval is, moet u opnieuw sorteren om de resultaten bij te werken.

 • Maak rijen en kolommen zichtbaar voordat u sorteert. Verborgen kolommen of rijen worden niet verplaatst wanneer u kolommen of rijen sorteert. Het is daarom een goed idee om de kolommen en rijen zichtbaar te maken voordat u gegevens sorteert. Dit doet u als volgt in de Excel-werkmap:

  1. Navigeer naar een rij of kolom naast een verborgen kolom of rij. TalkBack wordt gemeld: 'Verborgen cellen naast'.

  2. Sleep met uw vinger om naar boven richting de kolomkop te navigeren of naar links richting het rijnummer en til uw vinger op. Dubbeltik om de hele kolom of rij te selecteren.

  3. Dubbeltik opnieuw om het menu te openen.

  4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Zichtbaar maken'. Dubbeltik om zichtbaar te maken. TalkBack meldt uw huidige locatie in de werkmap, waarna de kolom of rij zichtbaar wordt gemaakt.

 • Controleer de landinstellingen op uw telefoon. Sorteerresultaten kunnen variëren afhankelijk van de landinstellingen.

Gegevens in een tabel filteren

Als u gegevens in een tabel invoegt in Excel, kunt u filters gebruiken om snel de waarden te vinden die aan uw criteria voldoen.

 1. Sleep in Excel met u vinger over het scherm totdat u de tabel hebt bereikt. TalkBack meldt de geselecteerde cel.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u de kop van de tabel tegenkomt die u wilt filteren. U kunt uw vinger ook over het scherm slepen om de kop te zoeken.

 3. Sleep langzaam met een vinger over het bovenste deel van het scherm, totdat TalkBack meldt: 'Knop Meer opties'. De knop krijgt nu de focus. U kunt uw vinger optillen.

 4. Dubbeltik ergens op het scherm om de knop te activeren. TalkBack meldt: 'Menu voor tabblad, Start geselecteerd'. Swipe in het onderste deel van het scherm herhaaldelijk met twee vingers naar boven totdat u het einde van de lijst hebt bereikt. TalkBack speelt geluiden af wanneer u swipet en blijft stil wanneer u het einde van de lijst hebt bereikt.

 5. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

 6. Wanneer TalkBack 'Menu Sorteren en filteren' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 7. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept. Wanneer u de optie Filterknoppen weergeven hebt bereikt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u.

 8. Als u terug wilt gaan naar het werkblad, sleept u uw vinger over het bovenste deel van het scherm totdat TalkBack de tabelkop meldt.

 9. Veeg naar rechts eenmaal op de filterknop hebt bereikt. Wordt de locatie, zoals gemeld die talkBack: 'Kolom nul, rij nul koptekst, geen filter is toegepast'. Veeg naar links om naar het volgende item te gaan. TalkBack wordt gemeld: "De Filter is toegepast." Til uw vinger en Dubbeltik erop.

 10. Het menu sorteren en filteren wordt geopend. Veeg naar rechts totdat TalkBack wordt gemeld 'Items filterknop', en Dubbeltik op het scherm. De focus zich in het zoekveld. Dubbeltik op het zoekveld activeren en om het toetsenbord op het onderste gedeelte van het scherm weer te geven.

 11. Sleep uw vinger over het schermtoetsenbord om de criteria te typen waarmee u wilt filteren.

 12. Wanneer u klaar bent, sleept u uw vinger over het bovenste deel van het scherm totdat TalkBack de juiste criteria meldt. Til uw vinger op en dubbeltik om te selecteren.

 13. Sleep uw vinger over het scherm totdat TalkBack de knop Gereed (in de rechterbovenhoek) meldt. Til uw vinger op en dubbeltik.

 14. Het menu Items filteren wordt gesloten en u keert terug naar de tabel waarop de geselecteerde filtercriteria zijn toegepast.

Zie ook

TalkBack gebruiken om een tabel in Excel voor Android in te voegen en te bewerken

Een extern toetsenbord gebruiken met Excel voor Android

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Excel kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×