Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Excel gebruiken met het toetsenbord en een schermlezer zoals JAWS of Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows en tabellen kunt sorteren en filteren. Gegevens sorteren, kunt u ordenen en zoeken van de gegevens die u snel voor snellere analyse wilt. Filteren van gegevens kunt die u zich op een bepaalde reeks gegevens richten, die is vooral handig in grote werkbladen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Excel voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Toetscombinaties voor sorteren en filteren

In deze tabel vindt u toetscombinaties voor sorteren en filteren.

Handeling

Druk op

Het vervolgkeuzemenu AutoFilter in een kolomkop uitschakelen

Ctrl+Shift+L

Het vervolgkeuzemenu AutoFilter openen vanuit een kolomkop

Alt+Pijl-omlaag

Sorteren van klein naar groot of van A naar Z

ALT + A te drukken, S + A te drukken of Alt + pijl-omlaag pijltoets drukt, S

Sorteren van groot naar klein of van Z naar A

ALT + A te drukken, S + D of Alt + pijl-omlaag pijltoets drukt, O

Het dialoogvenster Sorteren openen

Alt+A, S+S of Alt+H, S, U

Een sortering opnieuw toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd

Ctrl+Alt+L (of Alt+A, Y+3)

Filteren op kleur

ALT + pijl-omlaag pijltoets drukt, ik

Filteren op nummer of tekst

ALT + pijl-omlaag pijltoets drukt, F

Het dialoogvenster Cellen opmaken openen

ALT + H, O, ik

De functie TRIM gebruiken

ALT + M, T en vervolgens verplaatsen naar knippen met de pijl omlaag

Meer informatie over sorteren in Excel

U kunt gegevens alfabetisch (A-Z of Z-A), op numerieke waarde (klein naar groot of groot naar klein) en op datum en tijd (oud naar nieuw of nieuw naar oud) in een of meer kolommen sorteren. U kunt ook sorteren op een aangepast lijst (zoals groot, normaal en klein) of op opmaak, waaronder celkleur, tekstkleur en pictogrammenset. Meestal zult u op kolommen sorteren, maar u kunt ook op rijen sorteren.

Als u een tabel sorteren, opgeslagen Excel de criteria die u met de werkmap worden gebruikt, zodat u deze, kunt u elke keer toepassen kunt dat u de werkmap opent. Dit is vooral belangrijk is voor met meerdere kolommen gesorteerd of gesorteerd dat erg lang duren om te maken. Echter dit werkt alleen naar gegevens in een tabel, deze niet van toepassing op alleen een bereik van cellen. Als u sorteren criteria opslaan wilt zodat u kunt regelmatig een sortering opnieuw toepast wanneer u een werkmap opent, is het een goed idee om een tabel gebruiken.

Opmerking: Nadat u de gegevens sorteert, kunt u de oorspronkelijke volgorde niet herstellen. Als u het bestand dat nog niet hebt opgeslagen na sorteren, kunt u ongedaan maken (Ctrl + Z) om terug te gaan.

Tekst sorteren in een tabel of bereik

Tekst sorteren in een tabel

 1. Navigeer naar de nieuwe veldnamenrij voor koppen in de tabel met de pijltoetsen. Wanneer u zich in de veldnamenrij in Narrator, hoort u 'koptekstitem"na de locatie van de cel.

 2. Druk op de pijl naar links of rechts verplaatsen naar de kolomkop van de gegevens die u wilt sorteren.

 3. Druk op Alt + pijl-pijl om het filtermenu te openen en druk vervolgens op de Tab-toets om naar het menu te gaan. U hoort in Narrator,: "Menu, sorteren van A naar Z, uitgeschakeld menu-item."

 4. De opties die worden weergegeven, hangt af van het type gegevens in de kolom. Bijvoorbeeld, kunt u numerieke gegevens van klein naar groot of groot naar klein sorteren. U kunt sorteren alfanumerieke gegevens van A naar Z, van Z naar A of op kleur.

  Gebruik van de pijl omlaag naar de opties bladeren, en druk op Enter om een optie te selecteren. In Narrator hoort u "Gesorteerd", gevolgd door de geselecteerde optie.

Tekst sorteren in een bereik

 1. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren naar een kolom met alfanumerieke gegevens in een cellenbereik, of naar een tabelkolom bevindt die alfanumerieke gegevens bevat.

 2. Druk op Alt + A te drukken. Het tabblad gegevens wordt geopend en u hoort: "hoofdletters lint, groepsvak, tabblad gegevens." U hoort in Narrator,: "tabbladen op het lint, geselecteerde, gegevens tab item." Voer een van de volgende opties:

  • Om te sorteren in oplopende alfanumerieke volgorde (sorteren van A naar Z), druk op S + A te drukken.

  • Klik op S+D als u in aflopende alfanumerieke volgorde (van Z naar A) wilt sorteren.

Een hoofdlettergevoelige sortering uitvoeren

 1. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren naar een kolom met alfanumerieke gegevens in een cellenbereik, of naar een tabelkolom bevindt die alfanumerieke gegevens bevat.

 2. Druk op Alt + H, S, u Het dialoogvenster sorteren wordt geopend en in Narrator u hoort: "Sorteren, knop OK". U hoort in JAWS,: "dialoogvenster sorteren, knop OK".

 3. Druk op Alt + O om het dialoogvenster Sorteeropties te openen. U hoort in Narrator,: "sorteeropties. Niet inschakelt, hoofdlettergevoelig selectievakje." U hoort in JAWS,: "de dialoogvenster Opties voor sorteren, hoofdlettergevoelig selectievakje niet ingeschakeld."

 4. Druk op de SPATIEBALK om het selectievakje hoofdlettergevoelig .

 5. Druk op Enter. Het dialoogvenster Sorteeropties wordt gesloten en in Narrator u hoort: "Sorteren, de knop Opties." U hoort in JAWS,: "Sorteren dialoogvenster".

 6. Sluit het dialoogvenster sorteren en uw wijzigingen toepassen door op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk op Enter.

 7. Tekst sorteren, zoals wordt beschreven in de tekst sorteren in een bereik.

Tip: Als de kolom waarop die u sorteert een combinatie van getallen en tekst bevat, moet u mogelijk deze allemaal opmaken als tekst. Anders Excel worden de getallen gesorteerd als getallen en sorteert vervolgens de tekst. Als u wilt de gegevens opmaken, druk op Ctrl + SPATIEBALK selecteert u alle gegevens in de kolom en druk op Alt + H, F, n drukt u op de pijl-links-toets totdat u hoort "Geselecteerde, tabblad-item, getal," Druk eenmaal op de Tab-toets en druk vervolgens op de pijl omlaag totdat u hoort : "Tekst". Druk op de Tab-toets eenmaal verplaatsen naar de knop OK en druk op Enter.

Tips: 

 • Wanneer u gegevens van een andere locatie importeert of kopieert, is het mogelijk dat er voorloopspaties voor de gegevens zijn ingevoegd. Zo wordt de naam 'Elize Lidman' misschien ingevoerd als '(spatie)(spatie) Elize Lidman'.

 • Als u een schermlezer gebruikt, bent u zich misschien niet bewust van de spaties omdat JAWS geen lege spaties in cellen leest.

 • Als u deze vinden, geplaatst Excel cellen met voorloopspaties aan de bovenkant van een gesorteerde kolom.

Getallen sorteren

 1. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren naar een kolom met numerieke gegevens in een cellenbereik, of naar een tabelkolom bevindt die numerieke gegevens bevat.

 2. Druk op Alt + A te drukken. Het tabblad gegevens wordt geopend en in Narrator u hoort: "tabbladen op het lint, geselecteerde, gegevens tab item." U hoort in JAWS,: "hoofdletters lint, groepsvak, tabblad gegevens." Voer een van de volgende opties:

  • Druk op S+A als u van laag naar hoog wilt sorteren.

  • Druk op S+D als u van hoog naar laag wilt sorteren.

Controleren of getallen zijn opgeslagen als getallen

 1. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren naar een kolom met numerieke gegevens in een cellenbereik, of naar een tabelkolom bevindt die numerieke gegevens bevat, en druk op Ctrl + SPATIEBALK alle gegevens in de kolom selecteren.

 2. Druk op Alt + H, F + N. Het dialoogvenster Cellen opmaken wordt geopend en in Narrator u hoort: "Cellen opmaken". U hoort in JAWS,: "Dialoogvenster cellen opmaken."

 3. Als u wilt verplaatsen naar het tabblad getal , gebruikt u de toets pijl-links (of druk op Ctrl + Tab). U hoort in Narrator,: "Getal tabblad-item." U hoort in JAWS,: "Tabblad getal."

 4. Druk op de Tab-toets. De lijst categorie wordt geopend en u hoort de geselecteerde categorie, zoals "Algemene" of 'Datum'.

 5. Druk op de pijl omhoog of omlaag totdat u horen: 'Getal'.

 6. Druk op de Tab-toets. In Narrator hoort u 'decimalen,"gevolgd door het aantal decimalen momenteel in gebruik. Als u deze waarde wijzigen wilt, typt u het nieuwe aantal decimalen. Als u wilt verwijderen volledig decimalen, typt u 0.

 7. Sluit het dialoogvenster Cellen opmaken en uw wijzigingen toepassen door op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk op Enter.

Datums en tijden sorteren

 1. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren naar een kolom met datums of tijden in een bereik van cellen of een tabelkolom bevindt die datums of tijden bevat.

 2. Druk op Alt + A te drukken. Het tabblad gegevens wordt geopend en in Narrator, u hoort: "tabbladen, het lint geselecteerde, tabblad gegevens." U hoort in JAWS,: "hoofdletters lint, groepsvak, tabblad gegevens." Voer een van de volgende in:

  • Druk op S+A als u van oud naar nieuw wilt sorteren.

  • Om te sorteren van nieuw naar oud, drukt u op S + D.

  • Als u een sortering opnieuw wilt toepassen nadat u de gegevens hebt gewijzigd, selecteert u een cel in het bereik of de tabel en drukt u op Ctrl+Alt+L.

Sorteren op meer dan één kolom

U kunt op meer dan één kolom of rij sorteren als u eerst gegevens met een bepaalde waarde in een kolom of rij groepeert en vervolgens sorteert op een andere kolom of rij binnen die groep van gelijke waarden. De kolommen Afdeling en Werknemer kunt u bijvoorbeeld eerst sorteren op Afdeling (zodat alle werknemers uit dezelfde afdeling worden gegroepeerd) en vervolgens op Werknemer (zodat de namen binnen iedere afdeling op alfabetische volgorde worden gezet). U kunt sorteren op maximaal 64 kolommen.

Opmerking: Het bereik van cellen dat u wilt sorteren moet kolomkoppen hebben voor de beste resultaten. Als u wilt sorteren op rijen, zorg ervoor dat het selectievakje Mijn tabel bevat kopteksten is uitgeschakeld in het dialoogvenster sorteren . Druk op Alt + H, S, u het dialoogvenster sorteren openen en drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Ingeschakeld, Mijn gegevens hebben koppen selectievakje" of "Unchecked, Mijn gegevens het selectievakje bevat kopteksten." Als u het selectievakje uitschakelt moet, druk op de SPATIEBALK, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'OK, knop' en druk op Enter om de wijziging toepassen.

 1. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren naar een bereik van cellen met twee of meer kolommen met gegevens of aan een tabel met twee of meer kolommen.

 2. Druk op Alt + A, S + s te drukken. Het dialoogvenster sorteren wordt geopend en in Narrator u hoort: "Sorteren, knop OK". U hoort in JAWS,: "dialoogvenster sorteren, knop OK".

 3. Druk op de Tab-toets totdat u vindt de kolom: sorteren op keuzelijst met invoervak. U hoort in Narrator, "Sorteren op, < kolomnaam >, bewerkbare keuzelijst met invoervak." Gebruik de pijl omhoog en pijl-omlaag om de eerste kolom die u wilt sorteren te selecteren.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u de keuzelijst met invoervak Sorteren op zoeken. In Narrator hoort u "Sorteren op, celwaarden, bewerkbare keuzelijst met invoervak." Als u niet horen 'Celwaarden', drukt u op de pijl omhoog en omlaag pijltoetsen totdat u doen.

 5. Als u wilt selecteren hoe u wilt sorteren van de celwaarden, drukt u op de Tab-toets totdat u de volgorde keuzelijst met invoervak. In Narrator hoort u "Volgorde, < momenteel geselecteerde optie > bewerkbaar keuzelijst met invoervak." Gebruik de pijl omhoog en pijl-omlaag om te selecteren van A naar Z, Z tot A, klein naar grootof groot naar klein.

 6. Druk op Enter als u wilt toevoegen van een andere kolom wilt sorteren op de Tab-toets gebruiken om te verplaatsen naar de knop Niveau toevoegen , en herhaalt u stappen 3 tot en met 5.

  Opmerking: De keuzelijst met invoervak Sorteren wordt aangeroepen En vervolgens met de overige kolommen.

 7. Als u wilt toepassen een kolom wilt sorteren nadat u de gegevens hebt gewijzigd, selecteer een cel in het bereik of de tabel en druk op Ctrl + Alt + L.

  Opmerking: Ctrl + Alt + L wordt niet opnieuw toepassen van een rij wilt sorteren.

Tips voor het problemen bij sorteren

Als u de sortering van gegevens onverwachte resultaten oplevert, kunt u het volgende doen:

 • Controleer of de waarden die worden geretourneerd door een formule zijn gewijzigd. Als de gegevens die u hebt gesorteerd een of meer formules bevatten, kunnen de retourwaarden van die formules veranderen wanneer het werkblad wordt herberekend. Als dat het geval is, moet u de sortering opnieuw toepassen om de resultaten bij te werken.

 • Maak rijen en kolommen zichtbaar voordat u sorteert. Verborgen kolommen of rijen worden niet verplaatst wanneer u kolommen of rijen sorteert. Het is daarom een goed idee om de kolommen en rijen zichtbaar te maken voordat u gegevens sorteert.

 • Schakel de instelling voor landinstellingen. Sorteervolgorden is afhankelijk van het standaardlandinstellingen opgeven. Zorg ervoor dat u de juiste landinstelling in Regionale instellingen of Opties voor landinstellingen in het Configuratiescherm op uw computer hebben.

 • Schakel de veldnamenrij in of uit. Het wordt aanbevolen gebruik te maken van een veldnamenrij wanneer u een kolom sorteert omdat deze de betekenis van de gegevens verduidelijkt. Standaard wordt de waarde in de veldnamenrij niet meegenomen in de sorteerbewerking. Soms moet u de veldnamenrij misschien in- of uitschakelen zodat de veldnamenrij wel of niet wordt meegenomen in de sorteerbewerking.

 • Als u wilt uitsluiten de eerste rij van de gegevens van het sorteren omdat deze een kolomkop, drukt u op Alt + H, S, U. Selecteer het selectievakje Mijn gegevens hebben koppen in het dialoogvenster Aangepast sorteren .

 • Druk op Alt + H, S, u als u wilt opnemen de eerste rij van de gegevens in het sorteren omdat deze niet een kolomkop. Schakel het selectievakje Mijn gegevens hebben koppen in het dialoogvenster Aangepast sorteren .

Gegevens in een tabel filteren

Wanneer u uw gegevens in een tabel hebt opgeslagen, Excel een vervolgkeuzemenu AutoFilter automatisch toegevoegd aan elke kolomkop. U kunt dit menu om te filteren snel openen. Als u wilt de vervolgkeuzelijst AutoFilter verwijderen uit een kolomkop, selecteer de kop en druk op Ctrl + Shift + L.

 1. In de tabelkop van de kolom die u wilt filteren, drukt u op Alt + pijl-pijltoets. Het menu AutoFilter -pijl-omlaag wordt geopend en in Narrator u hoort: "Menu". U hoort in JAWS,: "Snelmenu".

 2. Klik in het menu AutoFilter als de kolom getallen bevat, gebruikt u de pijltoets omlaag om te schakelen Getalfilters en druk op Enter. Als de kolom tekstinvoer bevat, verplaats naar Tekstfilters en druk op Enter. Het submenu wordt geopend en u hoort "Is gelijk aan."

 3. Als u wilt verplaatsen naar de gewenste filteroptie, gebruik de pijltoetsen en druk op Enter. Het dialoogvenster Aangepast AutoFilter wordt geopend en in Narrator u hoort: "Aangepast AutoFilter." U hoort in JAWS,: "Het dialoogvenster Aangepast AutoFilter."

 4. Typ of selecteer de filtervoorwaarden.

  Als u bijvoorbeeld alleen getallen boven een bepaalde waarde wilt weergeven, selecteert u Groter dan of gelijk aan en typt u de waarde die u in gedachte had in de volgende keuzelijst met invoervak.

  Als u op twee voorwaarden wilt filteren, voert u filtervoorwaarden in beide sets met keuzelijsten met invoervak in, en kiest u En als aan beide voorwaarden moet worden voldaan. Kies Of als één van de voorwaarden waar moet zijn.

 5. Als u wilt het dialoogvenster te sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u de knop OK , en druk op Enter.

Gegevens in een bereik filteren

 1. Selecteer de cellen die u wilt filteren. Navigeer naar de cel die u wilt worden van de cel linksboven in de selectie, houdt u Shift ingedrukt en gebruiken van rechts en omlaag pijltoetsen om uit te vouwen van het geselecteerde bereik van cellen.

 2. Druk op Ctrl + Shift + L. opgeteld een menu AutoFilter -pijl-omlaag bij de eerste cel van elke kolom in het bereik.

 3. Selecteer de cel met de vervolgkeuzelijst AutoFilter . Druk op Alt + pijl-omlaag, pijl. Het menu AutoFilter -pijl-omlaag wordt geopend en in Narrator u hoort: "Menu". U hoort in JAWS,: "Snelmenu".

 4. Gebruik de pijltoetsen en de Tab-toets om naar de gewenste filteropties te gaan. SPATIEBALK gebruiken om te wissen of het selectievakje een filter waarde in.

 5. Wanneer u uw keuze hebt gemaakt, drukt u op Enter om het filter toepassen.

Als u het filter wissen en verwijderen van de vervolgkeuzelijsten AutoFilter , selecteer een cel in het bereik en druk op Ctrl + Shift + L.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een titel te geven aan een tabel in Excel

Een schermlezer gebruiken om kolomkoppen te maken in een tabel in Excel

Excel-sneltoetsen en -functietoetsen voor Windows

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Excel kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Excel voor Mac met het toetsenbord en een schermlezer zoals Voiceover, de ingebouwde Mac OS-schermlezer, om gegevens te filteren in een bereik of tabel. Filteren van gegevens kunt die u zich op een bepaalde reeks gegevens richten, die is vooral handig in grote werkbladen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar sneltoetsen in Excel voor Macvoor informatie over sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Gegevens in een tabel filteren

Wanneer u gegevens in een tabel filter, worden er automatisch besturingselementen voor filteren toegevoegd aan de tabelkoppen.

 1. Ga naar de eerste cel in het gegevensbereik dat u wilt filteren.

 2. Drukt u op Fn + F8 de functie voor het uitbreiden van uw selectie met de pijltoetsen inschakelen. Gebruik vervolgens de pijltoetsen om alle gegevens u nodig hebt voor uw bereik te selecteren.

  Notities: U kunt ook de volgende sneltoetsen gebruiken om bepaalde delen van het werkblad te selecteren:

  • Druk op Command + A om het hele werkblad te selecteren.

  • Druk op Command + A + * (sterretje) alleen de zichtbare cellen selecteren.

  • Druk op Control + spatiebalk om een hele kolom te selecteren.

  • Druk op Shift + spatiebalk om een hele rij te selecteren.

 3. Druk op Fn + F6 om te beginnen met het navigeren door de tabbladen op het lint.

 4. Gebruik de pijltoetsen links en rechts om te schakelen door de tabbladen totdat u hoort "Tabblad Start." Druk op Control + Option + pijl-pijltoets voor toegang tot het tabblad Start opties.

 5. Druk op de Tab-toets om te bladeren door de opties totdat u horen 'Opmaken als tabel', en druk op Return.

 6. U hoort dat het bereik van cellen die zijn opgenomen in de tabel die u maakt. Klik u hoort: "Mijn tabel heeft veldnamen, uitgeschakeld selectievakje." Druk op de SPATIEBALK om het selectievakje in als u Excel voor Mac wilt toevoegen van tijdelijke aanduidingen voor kopteksten boven de gegevens in uw tabel. U kunt de koppen later wijzigen.

 7. Druk eenmaal op de Tab-toets. U hoort: "Oké, knop". Druk op Return. U hoort: "De tabel is gemaakt."

 8. Als u wilt een filter toepast, drukt u op Fn + F6 totdat u hoort: 'Werkblad'.

 9. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren naar de koptekst van de kolomgegevens die u wilt filteren.

 10. Druk op de SPATIEBALK. U hoort: "Filter, pop-upmenu."

 11. Gebruik de pijl omhoog en pijl-omlaag om te bladeren door de belangrijkste filteropties. Druk op Control + Option + pijl-pijl selecteren van een filter en opent u het pop-upmenu voor die optie.

 12. Gebruik de pijl omhoog en pijl-omlaag om te bladeren door de gewenste opties. Druk op de SPATIEBALK om een selectie te maken.

 13. Druk eenmaal op de Tab-toets. Voer uw filtercriteria in het tekstvak of Selecteer de gewenste selectievakje of keuzerondje door op de SPATIEBALK te drukken.

 14. Druk op Return. U moet horen: "De Filter is toegepast."

Gegevens in een bereik filteren

U kunt ook gegevens in een bereik filteren. Voor de beste resultaten moet elke kolom een koptekst hebben.

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar de eerste cel in het gegevensbereik dat u wilt filteren te navigeren, totdat u de gegevens hoort in de cel die u nodig hebt.

 2. Drukt u op Fn + F8 de functie voor het uitbreiden van uw selectie met de pijltoetsen inschakelen. Gebruik vervolgens de pijltoetsen om alle gegevens u nodig hebt voor uw bereik te selecteren.

  Notities: U kunt ook de volgende sneltoetsen gebruiken om bepaalde delen van het werkblad te selecteren:

  • Druk op Command + A om het hele werkblad te selecteren.

  • Druk op Command + A + * (sterretje) alleen de zichtbare cellen selecteren.

  • Druk op Control + spatiebalk om een hele kolom te selecteren.

  • Druk op Shift + spatiebalk om een hele rij te selecteren.

 3. Druk op Fn + F6 om te openen van de tabbladen op het lint.

 4. Druk op pijl-links of rechts totdat u hoort, 'Gegevens tab'. Druk op Control + Option + pijl-pijltoets openen van de opties op het tabblad gegevens .

 5. Druk op de Tab-toets om vooruit door de opties totdat u hoort: "Filter." Druk op de SPATIEBALK om het dialoogvenster Filter te openen.

 6. Druk op de Tab-toets om te bladeren door de filteropties. Druk op de SPATIEBALK om een optie te kiezen en open het dialoogvenster Aangepast Filter .

 7. Druk op de Tab-toets om te bladeren door de beschikbare opties voor het filter dat u hebt geselecteerd. Voer de benodigde criteria of SPATIEBALK gebruiken om te controleren of schakel de opties naar wens.

 8. Druk op de Tab-toets totdat u hoort: "Oké, knop". Druk op Return. U moet horen: "De Filter is toegepast."

Filteropties voor bereiken en tabellen

Excel voor Mac kunt u een algemene filteroptie, waarmee u het filter uw behoeften aanpassen klik kunt toepassen.

Wanneer u een type hoofdfilter kiest, hoort u de opties voor een Aangepast filter die voor dat specifieke filter beschikbaar zijn. U hoort getalbereiken en -opties voor getalfilters, kleuropties voor kleurfilters en tekst voor tekstfilters. (De nummer-, kleur- en tekstopties zijn afkomstig van de gegevens die u filtert.)

Opties voor tekstfilters

 • Is gelijk aan/Is niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter weer te geven of te verbergen.

 • Begint met / eindigt op: Hiermee worden kolomgegevens van de om weer te geven van de gegevens die begint met of eindigt met de exacte tekst die u in het dialoogvenster Aangepast Filter typt .

 • Bevat/Bevat niet: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven of te verbergen die de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

Opties voor getalfilters

 • Is gelijk aan/Is niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om het exacte getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter weer te geven of te verbergen.

 • Than/Less groter dan: Hiermee worden kolomgegevens van de om alle getallen met een hogere of lagere waarde dan het nummer dat u opgeeft in het dialoogvenster Aangepast Filter weer te geven.

 • Tussen: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven binnen een specifiek bereik dat u typt in de twee tekstvakken in het dialoogvenster Aangepast filter.

  Opmerking: Als u deze optie gebruikt, het beginnummer voor uw bereik input, drukt u eenmaal op de Tab-toets en voer het einde van het bereik.

 • Top 10: Hiermee worden de kolomgegevens van de om de top 10 (hoogste of laagste) numerieke waarden of percentages weergeven. Als u wilt gebruiken dit filter, druk op de SPATIEBALK om het filter Top 10. Wanneer het dialoogvenster wordt geopend, u hoort: "Richten op het bewerken van 10." Deze optie wordt automatisch de hoogste getallen gefilterd.

  Opmerking: Als u filteren de laagste getallen of percentages wilt, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "bovenste bewerkbaar keuzelijst met invoervak." Druk op Control + Option + pijl-pijl om te openen van het pop-upmenu. Druk op pijl-omlaag totdat u hoort: "Onder". Druk op SPATIEBALK te drukken. Als u wilt filteren percentages in plaats van numerieke waarden, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Percentage, keuzerondje." Druk op SPATIEBALK te drukken.

 • Gemiddelde Above/Below: Hiermee worden kolomgegevens van de numerieke waarden die boven of onder de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom weergeven.

Opties voor kleurfilters

 • Filteren op tekstkleur: Hiermee worden de kolomgegevens van de als u wilt opnemen van de cellen met gegevens is geschreven in de specifieke lettertypekleuren die u hebt geselecteerd. Wanneer u het dialoogvenster opent, kunt u de numerieke waarde (RGB-waarde) van de eerste tekstkleur weergegeven in de kolom hoort. Met de pijl-omhoog en pijl-omlaag om te schakelen tussen de beschikbare kleuren, op CTRL + SPATIEBALK te drukken om te selecteren van de kleuren die u wilt.

 • Filteren op celkleur: Hiermee worden de kolomgegevens van de als de cellen die zijn gevuld met bepaalde kleuren wilt opnemen. Wanneer u het dialoogvenster opent, kunt u de RGB-waarde van de eerste celkleur weergegeven in de kolom hoort. Gebruik de pijl omhoog en omlaag de pijltoetsen om te schakelen tussen de beschikbare kleuren, op Control + spatiebalk te drukken kleuren selecteren.

 • Automatische: Kies deze optie om weer te geven van de cellen met gegevens in Excelvan standaard lettertypekleur, zwart geschreven.

 • Geen opvulling: Kies deze optie wilt cellen zonder een aangepaste achtergrondkleur weergeven: Hiermee worden de cellen met de witte standaardachtergrond weergegeven.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen in Excel voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Excel kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Excel met VoiceOver, de schermlezer voor ingebouwde iOS, gegevens sorteren in een bereik of tabel. Gegevens sorteren, kunt u ordenen en de gegevens die u wilt zoeken.

Notities: 

 1. De focus ergens in de tabelkolom in het werkblad die een tabel of een bereik met gegevens bevat, of blad kolom die de gegevens bevat die u wilt sorteren.

 2. Tik boven aan het scherm met vier vingers naar de focus verplaatsen naar de titelbalk van werkmap, Veeg naar rechts totdat u hoort 'Lint weergeven' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het huidige tabblad, bijvoorbeeld "Start, tab-toets."

 3. Dubbeltik op het scherm naar het tabblad-menu openen, veegt u naar links of rechts totdat u hoort "Gegevens, tabblad" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u wilt de gegevens alfabetisch of numeriek sorteren, veegt u rechts totdat u hoort "Oplopend sorteren, knop" of "Aflopend sorteren, knop," afhankelijk van wat u wilt doen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. De tabel of bereik met gegevens is gesorteerd. Als de actieve kolom alleen tekst of een combinatie van tekst en getallen bevat, de gegevens alfabetisch. Als de actieve kolom alleen getallen bevat, uw gegevens is gesorteerd op waarde. Gegevens sorteren van kleinste naar grootste als u ervoor Oplopend sorteren kiest en van grootste naar kleinste als u ervoor Aflopend sorteren kiest.

 5. Om te sluiten van het lint en de focus terug naar het werkblad, veegt u naar links totdat u hoort "lint verbergen tikken, knop," en Dubbeltik op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Een extern toetsenbord gebruiken met Excel voor iPad

Een extern toetsenbord gebruiken met Excel voor iPhone

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Excel kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Excel voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, voor het sorteren en filteren van tabellen. Sorteren helpt bij het organiseren en analyseren van gegevens. Het filteren van gegevens is vooral handig wanneer uw werkbladen grote hoeveelheden gegevens bevatten.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Gegevens sorteren in Excel

U kunt tekstuele en numerieke gegevens in een Excel-werkblad sorteren om ze in een bepaalde volgorde te rangschikken, zoals tekst van A naar Z of andersom, getallen van klein naar groot of andersom, datums van eerder naar later of andersom, en tijden van vroeger tot later of andersom.

Opmerking: Nadat u de gegevens sorteert, kunt u de oorspronkelijke volgorde niet herstellen.

 1. Tik ergens op het Excel-blad. TalkBack meldt de geselecteerde cel.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u de kolom tegenkomt die u wilt sorteren. Dubbeltik om de selectie te activeren.

 3. Als u verkennen via aanraking wilt gebruiken, sleept u langzaam met een vinger over het bovenste deel van het scherm, totdat TalkBack meldt: 'Knop Meer opties'. De knop krijgt nu de focus. U kunt uw vinger optillen.

 4. Dubbeltik ergens op het scherm om de knop te activeren. TalkBack meldt: 'Menu voor tabblad, Start geselecteerd'. Swipe in het onderste deel van het scherm herhaaldelijk met twee vingers naar boven totdat u het einde van de lijst hebt bereikt. TalkBack speelt geluiden af wanneer u swipet en blijft stil wanneer u het einde van de lijst hebt bereikt.

 5. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

 6. Wanneer TalkBack 'Menu Sorteren en filteren' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 7. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

  • Selecteer Oplopend sorteren om te sorteren alfanumerieke gegevens van A naar Z of van kleinste naar grootste of sorteren van datums en tijden van vroeger naar later. TalkBack wordt gemeld: "Sorteren oplopend, niet uitgecheckt veranderen."

  • Selecteer Aflopend sorteren alfanumerieke om gegevens te sorteren van Z naar A of van grootste naar kleinste of om te sorteren datums en tijden uit later naar vroeger. Talkback wordt gemeld: "Aflopend sorteren, niet uitgecheckt veranderen."

  Wanneer u de gewenste optie hebt gevonden, uw vinger en Dubbeltik. De items worden gesorteerd dat dienovereenkomstig gewijzigd.

 8. Als u wilt teruggaan naar het werkblad, veegt u rechts totdat u hoort: "Gecontroleerd meer opties veranderen." De knop Meer opties nu is geselecteerd, Dubbeltik te activeren.

Een celbereik sorteren

Als uw werkmap lege cellen bevat, kunt u eerst een bereik selecteren en dit vervolgens sorteren.

 1. Sleep in de werkmap langzaam met een vinger over het bovenste deel van het scherm, totdat TalkBack meldt: 'Knop Meer opties'. De knop krijgt nu de focus. U kunt uw vinger optillen.

 2. Dubbeltik ergens op het scherm om de knop te activeren. TalkBack meldt: 'Menu voor tabblad, Start geselecteerd'.

 3. Swipe in het onderste deel van het scherm herhaaldelijk met twee vingers naar boven totdat u het einde van de lijst hebt bereikt. TalkBack speelt geluiden af wanneer u swipet en blijft stil wanneer u het einde van de lijst hebt bereikt.

 4. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

 5. Wanneer TalkBack 'Bereik selecteren' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Het dialoogvenster Selecteer cel of een bereik wordt geopend en de focus zich in het bereikveld. Typ het bereik dat u selecteren wilt, zoals "A1:C15". Sleep uw vinger op het scherm totdat u hoort TalkBack aankondigen "Knop OK". Til uw vinger en Dubbeltik erop. Het bereik is nu geselecteerd.

 7. Sleep met een vinger over het bovenste deel van het scherm, totdat TalkBack meldt: 'Knop Meer opties'. Til u vinger op en dubbeltik om de knop te activeren.

 8. Verken de lijst in het onderste deel van het scherm door met een vinger over de items te slepen. Wanneer TalkBack 'Menu Sorteren en filteren' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 9. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

  • Selecteer Oplopend sorteren om te sorteren alfanumerieke gegevens van A naar Z of van kleinste naar grootste of sorteren van datums en tijden van vroeger naar later. TalkBack wordt gemeld: "Sorteren oplopend, niet uitgecheckt veranderen."

  • Selecteer Aflopend sorteren alfanumerieke om gegevens te sorteren van Z naar A of van grootste naar kleinste of om te sorteren datums en tijden uit later naar vroeger. Talkback wordt gemeld: "Aflopend sorteren, niet uitgecheckt veranderen."

  Wanneer u de gewenste optie hebt gevonden, uw vinger en Dubbeltik. De items worden gesorteerd dat dienovereenkomstig gewijzigd.

Gegevens opmaken

Soms moet u de gegevens opnieuw opmaken om de juiste resultaten te krijgen wanneer u sorteert.

 1. Ga naar de cel of kolom die u wilt opmaken. Dubbeltik om de selectie te activeren.

 2. Als u verkennen via aanraking wilt gebruiken, sleept u langzaam met een vinger over het bovenste deel van het scherm, totdat TalkBack meldt: 'Knop Meer opties'. De knop krijgt nu de focus. U kunt uw vinger optillen.

 3. Dubbeltik op een willekeurige plaats in het scherm om de knop te activeren. TalkBack wordt gemeld: "Tabblad menu Start is geselecteerd." Veeg omhoog met twee vingers om te schuiven omlaag in de lijst in het onderste gedeelte van het scherm.

 4. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

 5. Wanneer TalkBack 'Menu Getalnotatie' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

  U kunt kiezen uit de volgende notaties: Standaard, Getal, Valuta, Financieel, Datum, Tijd, Percentage, Breuk, Wetenschappelijk, Tekst en Speciaal. Wanneer u de notatie hebt gevonden die u wilt gebruiken, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u om deze toe te passen.

Tips voor het oplossen van problemen met sorteren

Als een sorteerbewerking niet het gewenste resultaat oplevert, controleert u het volgende:

 • Als de gegevens die u hebt gesorteerd een of meer formules bevatten, kunnen de retourwaarden van die formules veranderen wanneer het werkblad wordt herberekend. Als dat het geval is, moet u opnieuw sorteren om de resultaten bij te werken.

 • Maak rijen en kolommen zichtbaar voordat u sorteert. Verborgen kolommen of rijen worden niet verplaatst wanneer u kolommen of rijen sorteert. Het is daarom een goed idee om de kolommen en rijen zichtbaar te maken voordat u gegevens sorteert. Dit doet u als volgt in de Excel-werkmap:

  1. Navigeer naar een rij of kolom naast een verborgen kolom of rij. TalkBack wordt gemeld: 'Verborgen cellen naast'.

  2. Sleep met uw vinger om naar boven richting de kolomkop te navigeren of naar links richting het rijnummer en til uw vinger op. Dubbeltik om de hele kolom of rij te selecteren.

  3. Dubbeltik opnieuw om het menu te openen.

  4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Zichtbaar maken'. Dubbeltik om zichtbaar te maken. TalkBack meldt uw huidige locatie in de werkmap, waarna de kolom of rij zichtbaar wordt gemaakt.

 • Controleer de landinstellingen op uw telefoon. Sorteerresultaten kunnen variëren afhankelijk van de landinstellingen.

Gegevens in een tabel filteren

Als u gegevens in een tabel invoegt in Excel, kunt u filters gebruiken om snel de waarden te vinden die aan uw criteria voldoen.

 1. Sleep in Excel met u vinger over het scherm totdat u de tabel hebt bereikt. TalkBack meldt de geselecteerde cel.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u de kop van de tabel tegenkomt die u wilt filteren. U kunt uw vinger ook over het scherm slepen om de kop te zoeken.

 3. Sleep langzaam met een vinger over het bovenste deel van het scherm, totdat TalkBack meldt: 'Knop Meer opties'. De knop krijgt nu de focus. U kunt uw vinger optillen.

 4. Dubbeltik ergens op het scherm om de knop te activeren. TalkBack meldt: 'Menu voor tabblad, Start geselecteerd'. Swipe in het onderste deel van het scherm herhaaldelijk met twee vingers naar boven totdat u het einde van de lijst hebt bereikt. TalkBack speelt geluiden af wanneer u swipet en blijft stil wanneer u het einde van de lijst hebt bereikt.

 5. Verken de lijst door met een vinger over het onderste deel van het scherm te slepen. TalkBack meldt de lijstitems terwijl u met uw vinger sleept.

 6. Wanneer TalkBack 'Menu Sorteren en filteren' meldt, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 7. Verken de lijst met één vinger in het onderste gedeelte van het scherm slepen. Talkback wordt gemeld die items in de lijst wanneer u uw vinger sleept. Wanneer u Filterknoppen weergevenhebt bereikt, uw vinger en Dubbeltik erop.

 8. Als u terug wilt gaan naar het werkblad, sleept u uw vinger over het bovenste deel van het scherm totdat TalkBack de tabelkop meldt.

 9. Veeg naar rechts eenmaal op de filterknop hebt bereikt. Wordt de locatie, zoals gemeld die talkBack: 'Kolom nul, rij nul koptekst, geen filter is toegepast'. Veeg naar links om naar het volgende item te gaan. TalkBack wordt gemeld: "De Filter is toegepast." Til uw vinger en Dubbeltik erop.

 10. Het menu sorteren en filteren wordt geopend. Veeg naar rechts totdat TalkBack wordt gemeld 'Items filterknop', en Dubbeltik op het scherm. De focus zich in het zoekveld. Dubbeltik op het zoekveld activeren en om het toetsenbord op het onderste gedeelte van het scherm weer te geven.

 11. Sleep uw vinger over het schermtoetsenbord om de criteria te typen waarmee u wilt filteren.

 12. Wanneer u klaar bent, sleept u uw vinger over het bovenste deel van het scherm totdat TalkBack de juiste criteria meldt. Til uw vinger op en dubbeltik om te selecteren.

 13. Sleep uw vinger over het scherm totdat TalkBack de knop Gereed (in de rechterbovenhoek) meldt. Til uw vinger op en dubbeltik.

 14. Het menu Items filteren wordt gesloten en u keert terug naar de tabel waarop de geselecteerde filtercriteria zijn toegepast.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een extern toetsenbord gebruiken met Excel voor Android

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Excel kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Excel voor Windows Phone 10 met een extern toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer voor Windows te plaatsen en filteren van gegevens in een bereik of tabel. Filteren van gegevens kunt die u zich op een bepaalde reeks gegevens richten, die is vooral handig in grote werkbladen.

Notities: 

In dit onderwerp

Gegevens in een bereik filteren

 1. Selecteer het bereik van gegevens die u wilt filteren.

 2. Druk op Ctrl + Shift + L te plaatsen van een pijl van de vervolgkeuzelijst filteren en sorteren in de eerste rij van elke kolom die u hebt geselecteerd. Zodra de pijl-omlaag menu verschijnt, hoort u het kolomnummer voor letter en rij van de actieve cel en "Geen filter is toegepast."

 3. De procedure voor het filteren van gegevens is afhankelijk van de aanwezigheid van kopteksten in het document:

  • Als elke kolom die u hebt geselecteerd koptekst tekst bevat, gaat u verder met de eerste stap in de sectie gegevens filteren in een tabel hieronder om uw gegevens te filteren.

  • Als de kolommen die u hebt geselecteerd geen kopteksten bevatten, moet u de gegevens eerst in een tabel plaatsen voordat u het men Filteren en sorteren gebruikt om de gegevens in de kolommen te filteren.

  Opmerking: Als de geselecteerde gegevens geen kopteksten bevatten en u de gegevens niet in een tabel zet, wordt de eerste rij van elke kolom beschouwd als een koptekst en worden de gegevens in die cellen niet gefilterd.

Gegevens in een tabel plaatsen

 1. Selecteer de gegevens die u wilt filteren.

 2. Druk op Ctrl + L om het dialoogvenster Tabel maken te openen. U hoort 'Tabel maken' en het bereik van cellen die u hebt geselecteerd. Controleer of het geselecteerde cellenbereik klopt.

 3. De procedure voor het plaatsen van gegevens in de tabel is afhankelijk van de aanwezigheid van kopteksten in het document:

  • Als uw gegevens geen kopteksten bevatten, drukt u na het openen van het dialoogvenster Tabel maken op Enter om uw gegevens te plaatsen.

  • Als uw gegevens kopteksten bevat, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'Unchecked mijn tabel bevat kopteksten selectievakje.' Druk op de SPATIEBALK om het selectievakje en druk op Enter om uw gegevens te zetten.

  Opmerking: Als een tabel geen kopteksten bevat, wordt deze door Excel voor Windows Phone 10 maken door in te voegen van tijdelijke aanduiding voor tekst in de eerste rij. Standaard tijdelijke aanduiding voor tekst, worden kolom 1, kolom 2, kolom 3, enzovoort. De naam van de koptekst wijzigen met behulp van de pijltoetsen om naar de desbetreffende cel te gaan en typ de nieuwe naam voor de koptekst.

Gegevens in een tabel filteren

 1. Selecteer de cel in de tabelkop van de kolom die u wilt filteren. U hoort de kolomletter, het rijnummer, ‘selected, editable’, de celinhoud, ‘no filter applied, menu item’.

 2. Druk op Alt + pijl-pijl om weer te geven van de vervolgkeuzelijst filteren en sorteren . U kunt ook de pijl in de hoek uiterst rechts van de koptekstcel voor toegang tot het menu selecteren. U hoort "aangepaste bepalen" wanneer het menu wordt geopend.

 3. P website de pijltoets-omlaag in het submenu totdat u hoort dat het filter dat u wilt toepassen op uw gegevens gebruikt, druk op Enter. Het dialoogvenster Aangepast Filter wordt geopend met filteropties. Druk op de Tab-toets om te navigeren tussen velden in het dialoogvenster Aangepast Filter .

 4. Als u wilt uw gegevens filteren, drukt u op de pijl omlaag in het menu filteren en sorteren totdat u hoort "Tekstfilters" of "Getalfilters." Als de gegevens in de kolom actief alleen tekst of een combinatie van tekst en getallen bevat, is een Tekstfilters beschikbaar in het menu. Als de gegevens in de kolom alleen getallen bevat, wordt in plaats daarvan de optie van een Getalfilters in het menu. U kunt ook filteren op kleur of sorteren op kleur als de gegevens die u sorteren of filteren wilt met een gekleurde lettertype of als de cellen functie verschillende kleuren. Een submenu wordt geopend wanneer u uw selectie hebt gemaakt.

  Opmerking: Als u wilt sorteren van gegevens in een kolom gesorteerd in oplopende volgorde, druk op pijl-omlaag totdat u "Sorteren A naar Z" horen, en druk op Enter. Sorteer de gegevens in aflopende volgorde door op de pijl omlaag totdat u 'Sorteren Z naar A' horen, en druk op Enter te drukken. U hebt de optie voor het op alfabetische volgorde sorteren als de actieve kolom alleen tekst bevat of een combinatie van tekst en getallen. Numerieke kolom om gegevens te sorteren in oplopende volgorde, druk op pijl-omlaag totdat u horen 'Kleinste naar grootste', en druk op Enter. Numerieke gegevens sorteren in aflopende volgorde door op de pijl omlaag totdat u horen 'Grootste naar kleinste', en druk op Enter te drukken. Hebt u de optie numeriek sorteren als de actieve kolom alleen getallen bevat.

Filteropties voor tabellen

Opties voor tekstfilters

 • Gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om de exacte tekst weer te geven die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Niet gelijk - Filters kolom om alles behalve de tekst die u in het dialoogvenster Aangepast Filter typt weer te geven.

 • Begint met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die beginnen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter. Het einde van de tekst mag alles zijn.

 • Eindigt met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die eindigen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter. Het begin van de tekst mag alles zijn.

 • Bevat: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Bevat niet: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die niet de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Aangepast Filter- kunt u het filter dat u wilt toepassen op de gegevens uit een vervolgkeuzelijst kiezen. Als u deze optie gebruikt, moet u eerst de tekst die u wilt filteren typen. Druk vervolgens op Tab totdat u hoort "bewerkbaar keuzelijst met invoervak." Druk op Alt + pijl-pijl om weer te geven van de vervolgkeuzelijst. Gebruik de pijl omlaag naar het gewenste filter selecteren en druk op Enter. U hoort "Filter toegepast" zodra de bewerking voltooid is.

Opties voor getalfilters

 • Gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om het exacte getal weer te geven dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven behalve het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Groter dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die groter zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Kleiner dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die kleiner zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Tussen: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen binnen een specifiek numeriek bereik weer te geven. U geeft het bereik op via de twee vakken in het dialoogvenster Aangepast filter.  

 • Top 10 - Filters kolom getallen met de hoogste of laagste numerieke waarden of percentages weergeven. U kunt de naam van de actieve cel en "Richten op het bewerken van 10" horen wanneer het dialoogvenster wordt geopend. Het dialoogvenster standaard ingesteld op de bovenste 10 nummers (items genoemd), maar u kunt dit nummer wijzigen op een andere waarde. Als u wilt filteren percentages in plaats van getallen, druk op Tab totdat u 'Items' horen en druk op Alt + pijl-pijltoets. Druk op pijl-omlaag. Als u "Percentage" hoort, druk op Enter. Als u wilt filteren onder getallen of percentages, TAB-toets totdat u hoort "bovenste bewerkbaar keuzelijst met invoervak." Druk op Alt + pijl-omlaag, pijl. Druk op de pijl-omlaag om te "Onder" selecteren en druk op Enter.

 • Boven gemiddelde: hiermee filtert u de kolom om de getallen weer te geven die boven de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

 • Onder gemiddelde: hiermee filtert u de kolom om de getallen weer te geven die onder de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

 • Filteren op tekstkleur - kolom actief in Filters om de kleur van het lettertype dat u in het submenu selecteert weer te geven. Wanneer het menu wordt geopend, hoort u direct de RGB-waarde van de eerste tekstkleur in de kolom. Druk op Enter om deze kleur te kiezen of druk op pijl-omlaag totdat u hoort de RGB-waarde van de gewenste kleur.

 • Filteren op celkleur - kolom actief in Filters om de kleur van de cel die u in het submenu selecteert weer te geven. Wanneer het menu wordt geopend, hoort u direct de RGB-waarde van de kleur van de eerste cel in de kolom. Druk op Enter om deze kleur te kiezen of druk op pijl-omlaag totdat u hoort de RGB-waarde van de gewenste kleur.

 • Automatisch: hiermee filtert u de actieve kolom om de cellen weer te geven met de standaard tekstkleur van Excel, zwart.

 • Geen opvulling: hiermee filtert u de actieve kolom om de cellen zonder kleur weer te geven. Deze cellen hebben de standaard witte achtergrond en zwarte tekst van Excel.

Opties voor sorteren op kleur

 • Sorteren op celkleur: hiermee sorteert u de actieve kolom op celkleur. Met deze optie zet u de cellen met de kleur die u selecteert in het submenu bovenaan in de kolom.

 • Sorteren op tekstkleur: hiermee sorteert u de actieve kolom op de tekstkleur in de cellen. Met deze optie zet u de cellen met de tekstkleur die u selecteert in het submenu bovenaan in de kolom.

 • Automatisch: hiermee zet u de cellen met de standaard tekstkleur zwart van Excel bovenaan in de kolom.

 • Aangepast sorteren: hiermee kunt u gegevens sorteren op de manier die u wilt. U kunt bijvoorbeeld eerst sorteren op alfabet, dan op numerieke waarden, dan op tekstkleur, dan op celkleur enzovoort.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Sneltoetsen gebruiken met een extern toetsenbord in Excel Mobile voor Windows 10

Basistaken met een schermlezer in Excel

Ontdek hoe u in Excel kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Excel Online met het toetsenbord en een schermlezer zoals JAWS of Verteller, de ingebouwde schermlezer voor Windows te plaatsen en filteren van gegevens in een tabel. Filteren van gegevens kunt die u zich op een bepaalde reeks gegevens richten, die is vooral handig in grote werkbladen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Excel Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Excel Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel Online.

In dit onderwerp

Gegevens in een tabel plaatsen

 1. Selecteer de gegevens die u wilt filteren.

 2. Druk op Ctrl+L om het dialoogvenster Tabel maken te openen. U moet nu horen ‘Dialog create table focus on OK button’.

 3. Als de tabel geen kopteksten bevat, drukt u na het openen van het dialoogvenster Tabel maken op Enter.

 4. Als uw tabel veldnamen heeft, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'Unchecked mijn tabel bevat kopteksten selectievakje.' Druk op de SPATIEBALK om het selectievakje en druk op Enter.

  Als uw tabel geen kopteksten bevat, wordt deze door Excel Online maken door in te voegen van tijdelijke aanduiding voor tekst in de eerste rij. Standaard tijdelijke aanduiding voor tekst, worden kolom 1, kolom 2, kolom 3, enzovoort. Wijzig de naam van de koptekst door erop te klikken en de naam die u wilt invoeren.

Gegevens in een tabel filteren

 1. Selecteer de cel in de tabelkop van de kolom die u wilt filteren.

 2. Druk op Alt + pijl-pijl om het menu van de vervolgkeuzelijst filteren en sorteren te openen. U kunt ook de pijl rechts van de cel met koptekst voor toegang tot het menu selecteren.

 3. Druk op pijl-omlaag totdat u "Tekstfilters" of 'Getalfilters horen', en druk op Enter voor toegang tot het submenu. U hoort 'Tekstfilters' als de kolom alleen tekst of een combinatie van tekst en getallen bevat. U hoort 'Getalfilters' als de kolom alleen getallen bevat.

 4. Druk op pijl-omlaag in het submenu totdat u de naam van het filter dat u wilt toepassen op uw gegevens en druk op Enter te horen. Er wordt een dialoogvenster Aangepast Filter geopend voor elke filteroptie. U hoort "Dialoogvenster Aangepast filter focus op de bewerking" wanneer het dialoogvenster wordt geopend en u "Filter toegepast" hoort zodra de bewerking voltooid is.

  Druk op de Tab-toets om door de velden van het dialoogvenster Aangepast filter te lopen, inclusief de keuzerondjes En/Of.

 5. Schakel het selectievakje een filter is toegepast door eerst de koptekstcel in de van de kolom te selecteren die u wilt herstellen. Als u Selecteer cel A1, bijvoorbeeld, drukt u op Alt + pijl-omlaag pijltoets u laten zien het vervolgmenu en druk op pijl-omlaag totdat u hoort "Filter wissen van kolom 1." Druk op Enter. U hoort "geen filter toegepast" wanneer de bewerking voltooid is. Als u de naam van de koptekst voor cel A1 hebt gewijzigd, hoort u de naam van de koptekst in plaats van 'Kolom 1'.

Filteropties voor tabellen

Opties voor getalfilters

 • Gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om het exacte getal weer te geven dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven behalve het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Groter dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die groter zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Kleiner dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die kleiner zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Tussen: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen binnen een specifiek numeriek bereik weer te geven. U geeft het bereik op via de twee vakken in het dialoogvenster Aangepast filter.  

 • Top 10 - Filters kolom getallen met de hoogste of laagste numerieke waarden of percentages weergeven. U kunt de naam van de actieve cel en "Richten op het bewerken van 10" horen wanneer het dialoogvenster wordt geopend. Het dialoogvenster standaard ingesteld op de bovenste 10 nummers (items genoemd), maar u kunt dit nummer wijzigen op een andere waarde. Als u wilt filteren percentages in plaats van getallen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Items' horen en druk op Alt + pijl-pijltoets. Druk op pijl-omlaag totdat u "Percentage" horen, en druk op Enter. Als u wilt filteren onder getallen of percentages, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "bovenste bewerkbaar keuzelijst met invoervak." Druk op Alt + pijl-omlaag, pijl. Druk op de pijl-omlaag om te "Onder" selecteren en druk op Enter.

 • Boven gemiddelde: hiermee filtert u de kolom om de getallen weer te geven die boven de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

 • Onder gemiddelde: hiermee filtert u de kolom om de getallen weer te geven die onder de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

 • Aangepast Filter - Gebruik deze optie om het filter dat u wilt toepassen op de numerieke gegevens uit een vervolgkeuzelijst. Als u deze optie gebruikt, moet u eerst Typ het nummer dat u wilt filteren in het dialoogvenster. Druk vervolgens op Tab totdat u hoort "bewerkbaar keuzelijst met invoervak." Druk op Alt + pijl-pijl om weer te geven van de vervolgkeuzelijst. Gebruik de pijl omlaag naar het gewenste filter selecteren en druk op Enter. U hoort "Filter toegepast" zodra de bewerking voltooid is.

Opties voor tekstfilters

 • Gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om de exacte tekst weer te geven die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alles weer te geven behalve de tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Begint met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die beginnen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter. Het einde van de tekst mag alles zijn.

 • Eindigt met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die eindigen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter. Het begin van de tekst mag alles zijn.

 • Bevat: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Bevat niet: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die niet de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Aangepast Filter - kunt u het filter dat u wilt toepassen op de gegevens uit een vervolgkeuzelijst kiezen. Als u deze optie gebruikt, moet u eerst de tekst die u wilt filteren typen. Druk vervolgens op Tab totdat u hoort "bewerkbaar keuzelijst met invoervak." Druk op Alt + pijl-pijl om weer te geven van de vervolgkeuzelijst. Gebruik de pijl omlaag naar het gewenste filter selecteren en druk op Enter. U hoort "Filter toegepast" zodra de bewerking voltooid is.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens te zoeken en vervangen in Excel

Sneltoetsen in Excel Online

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw Excel-spreadsheets toegankelijk maken

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×