Een schermlezer gebruiken om gegevens in een bereik of tabel te filteren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

U kunt gegevens in een bereik of tabel in Excel filteren met behulp van een toetsen bord en een scherm lezer. Door gegevens te filteren, kunt u zich concentreren op een bepaalde set gegevens, die vooral handig is in grote werk bladen.

In dit onderwerp:

Gegevens in een tabel filteren

Wanneer u uw gegevens in een tabel plaatst, wordt in Excel automatisch een vervolgkeuzelijst AutoFilter aan elke kolomkop toegevoegd. U kunt dit menu openen om snel te filteren. Als u de vervolgkeuzelijst AutoFilter uit een kolomkop wilt verwijderen, selecteert u de kop en drukt u op Ctrl+Shift+L

 1. Klik in de tabelkop van de kolom die u wilt filteren op Alt+Pijl-omlaag. Het vervolgkeuzemenu AutoFilter wordt geopend en u hoort 'Typ woorden waarnaar u wilt zoeken, Menu'. (In verteller hoort u 'Groeperen'.)

 2. Als de kolom getallen bevat, drukt u in het menu AutoFilter op de toets Pijl-omlaag om naar Getalfilters te gaan, en drukt u op Enter. Als de kolom tekst bevat, gaat u naar Tekstfilters en drukt u op Enter. Het submenu wordt geopend en u hoort 'Is gelijk aan'.

 3. Gebruik de pijltoetsen om naar de gewenste filteroptie te gaan, en druk op Enter. Het dialoogvenster Aangepast AutoFilter wordt geopend en u hoort 'Dialoogvenster Aangepast AutoFilter'. (In Verteller hoort u 'Venster Aangepast AutoFilter'.)

 4. Typ of selecteer de filtervoorwaarden.

  Als u bijvoorbeeld alleen getallen boven een bepaalde waarde wilt weergeven, selecteert u Groter dan of gelijk aan en typt u de waarde die u in gedachte had in de volgende keuzelijst met invoervak.

  Als u op twee voorwaarden wilt filteren, voert u filtervoorwaarden in beide sets met keuzelijsten met invoervak in, en kiest u En als aan beide voorwaarden moet worden voldaan. Kies Of als één van de voorwaarden waar moet zijn.

 5. Als u het dialoogvenster wilt sluiten, gaat u met de TAB-toets naar de knop OK en drukt u op Enter.

Gegevens in een bereik filteren

 1. Selecteer de cellen die u wilt filteren.

 2. Druk op Ctrl+Shift+L. In Excel wordt een vervolgkeuzemenu AutoFilter toegevoegd aan de eerste cel in het bereik.

 3. Selecteer de cel met het vervolgkeuzemenu AutoFilter.

 4. Druk op Alt+Pijl-omlaag. Het vervolgkeuzemenu AutoFilter wordt geopend en u hoort 'Typ woorden waarnaar u wilt zoeken, Menu'. (In verteller hoort u 'Groeperen'.)

 5. Gebruik de pijltoetsen en de TAB-toets om naar de gewenste filteroptie te gaan.

 6. Wanneer u alle selecties hebt opgegeven, gaat u met de TAB-toets naar de knop OK en drukt u op Enter.

Als u het filter wilt wissen, selecteert u een willekeurige cel in het bereik en drukt u op Ctrl+Shift+L.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een werkblad van Excel 2016

Gebruik Excel voor Mac, het toetsen bord en de ingebouwde scherm lezer VoiceOver om gegevens in een bereik of tabel te filteren.

In dit onderwerp

Gegevens in een tabel filteren

Wanneer u gegevens in een tabel filter, worden er automatisch besturingselementen voor filteren toegevoegd aan de tabelkoppen.

 1. Ga naar de eerste cel in het gegevensbereik dat u wilt filteren.

 2. Druk op Fn+F8 om de functie voor het uitbreiden van een selectie met de pijltoetsen in te schakelen. Gebruik vervolgens de pijltoetsen om alle gegevens te selecteren die u nodig hebt voor uw bereik.

  Notities: U kunt ook de volgende sneltoetsen gebruiken om bepaalde delen van het werkblad te selecteren:

  • Druk op Command+A om het volledige werkblad te selecteren.

  • Druk op Command+A+* om alleen de zichtbare cellen te selecteren.

  • Druk op Control+spatiebalk om een hele kolom te selecteren.

  • Druk op Shift+spatiebalk om een hele rij te selecteren.

 3. Druk op Fn+F6 om door de linttabbladen te navigeren.

 4. Gebruik de pijl-links en pijl-rechts om door de tabs te bladeren tot u ‘Home tab’ hoort. Druk op VO+pijl-omlaag om de opties van het tabblad Start te openen.

 5. Druk op de Tab-toets om door de opties te bladeren totdat u ‘Format as a table’ hoort, en druk vervolgens op Return.

 6. U hoort het bereik van cellen dat wordt opgenomen in de tabel die u maakt. Vervolgens hoort u ‘My table has headers, unchecked checkbox’. Druk op de spatiebalk om het selectievakje in te schakelen, zodat Excel voor Mac 2016 tijdelijke aanduidingen voor kopteksten boven de gegevens in de tabel plaatst. U kunt deze kopteksten later veranderen.

 7. Druk eenmaal op de Tab-toets. U moet nu horen ‘Okay, button’. Druk op Return. U moet nu horen ‘Table created’.

 8. Als u een filter wilt toepassen, drukt u op Fn+F6 totdat u ‘Worksheet’ hoort.

 9. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren naar de koptekst van de kolomgegevens die u wilt filteren.

 10. Druk op de spatiebalk. U moet nu horen ‘Filter, popup menu’.

 11. Gebruik de pijltoetsen om door de belangrijkste filteropties te lopen. Druk op VO+pijl-omlaag om een filter te selecteren en het pop-upmenu voor die optie te openen.

 12. Gebruik de pijltoetsen om door de opties te lopen. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 13. Druk eenmaal op de Tab-toets. Voer in het tekstvak uw criteria in of selecteer het betreffende selectievakje of keuzerondje door op de spatiebalk te drukken.

 14. Druk op Return. U moet nu horen ‘Filter applied’.

Gegevens in een bereik filteren

U kunt ook gegevens in een bereik filteren. Voor de beste resultaten moet elke kolom een koptekst hebben.

 1. Gebruik de pijltoetsen om naar de eerste cel in het gegevensbereik dat u wilt filteren te navigeren, totdat u de gegevens hoort in de cel die u nodig hebt.

 2. Druk op Fn+F8 om de functie voor het uitbreiden van een selectie met de pijltoetsen in te schakelen. Gebruik vervolgens de pijltoetsen om alle gegevens te selecteren die u nodig hebt voor uw bereik.

  Notities: U kunt ook de volgende sneltoetsen gebruiken om bepaalde delen van het werkblad te selecteren:

  • Druk op Command+A om het volledige werkblad te selecteren.

  • Druk op Command+A+* om alleen de zichtbare cellen te selecteren.

  • Druk op Control+spatiebalk om een hele kolom te selecteren.

  • Druk op Shift+spatiebalk om een hele rij te selecteren.

 3. Druk op Fn+F6 om de linttabbladen te openen.

 4. Druk op de pijl-links of pijl-rechts totdat u ‘Data tab’ hoort. Druk op VO+pijl-omlaag om de opties van het tabblad Gegevens te openen.

 5. Druk op de Tab-toets om door de opties te lopen totdat u ‘Filter’ hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om het dialoogvenster Filter te openen.

 6. Druk op de Tab-toets om door de filteropties te lopen. Druk op de spatiebalk om een selectie te maken en het dialoogvenster Aangepast filter te openen.

 7. Druk op de Tab-toets om door de beschikbare opties van het geselecteerde filter te lopen. Voer indien nodig criteria in of gebruik de spatiebalk om selectievakjes of keuzerondjes in of uit te schakelen.

 8. Druk op de Tab-toets totdat u hoort 'Okay, button'. Druk op Return. U moet nu horen ‘Filter applied’.

Filteropties voor bereiken en tabellen

Met Excel voor Mac 2016 kunt u een algemene filteroptie toepassen en vervolgens het filter naar wens aanpassen.

Wanneer u een type hoofdfilter kiest, hoort u de opties voor een Aangepast filter die voor dat specifieke filter beschikbaar zijn. U hoort getalbereiken en -opties voor getalfilters, kleuropties voor kleurfilters en tekst voor tekstfilters. (De nummer-, kleur- en tekstopties zijn afkomstig van de gegevens die u filtert.)

Opties voor tekstfilters

 • Is gelijk aan/Is niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter weer te geven of te verbergen.

 • Begint met/Eindigt met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die beginnen of eindigen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Bevat/Bevat niet: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven of te verbergen die de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

Opties voor getalfilters

 • Is gelijk aan/Is niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om het exacte getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter weer te geven of te verbergen.

 • Groter dan/kleiner dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die groter of kleiner zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Tussen: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven binnen een specifiek bereik dat u typt in de twee tekstvakken in het dialoogvenster Aangepast filter.

  Opmerking: Als u deze optie wilt gebruiken, voert u het begingetal van uw bereik in, drukt u eenmaal op de Tab-toets en voert u het eindgetal van uw bereik in.

 • Top 10: hiermee filtert u de kolomgegevens om de top 10 (hoogste of laagste) getalwaarden of percentages weer te geven. Als u dit filter wilt gebruiken, drukt u op de spatiebalk om het top 10-filter te selecteren. Wanneer het dialoogvenster wordt geopend, hoort u ‘Focus on editing 10’. Met deze optie worden automatisch de hoogste getallen gefilterd.

  Opmerking: Als u de laagste getallen of percentages wilt filteren, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort ‘Top editable combo box’. Druk op VO+pijl-omlaag om het pop-upmenu te openen. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Bottom’ hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk. Als u percentages wilt filteren in plaats van getalwaarden, drukt u op de Tab-toets totdat u ‘percentage, radio button’ hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 • Boven/Onder gemiddelde: hiermee filtert u de kolomgegevens om getalwaarden weer te geven die boven of onder de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

Opties voor kleurfilters

 • Filteren op tekstkleur: hiermee filtert u de kolomgegevens om de cellen weer te geven die gegevens bevatten met de door u geselecteerde tekstkleur. Wanneer u het dialoogvenster opent, hoort u de numerieke waarde (RGB-waarde) van de eerste tekstkleur die in de kolom wordt weergegeven. Gebruik de pijltoetsen om door de beschikbare kleuren te lopen en druk op Control+spatiebalk om de gewenste kleuren te selecteren.

 • Filteren op celkleur: hiermee filtert u de kolomgegevens om de cellen weer te geven die gevuld zijn met specifieke kleuren. Wanneer u het dialoogvenster opent, hoort u de RGB-waarde van de eerste celkleur die in de kolom wordt weergegeven. Gebruik de pijltoetsen om door de beschikbare kleuren te lopen en druk op Control+spatiebalk om de gewenste kleuren te selecteren.

 • Automatisch: kies de optie Automatisch om cellen weer te geven die gegevens bevatten met de standaardtekstkleur van Excel voor Mac 2016, zwart.

 • Geen opvulling: Kies de optie Geen opvulling om cellen zonder een aangepaste achtergrondkleur weer te geven, dus cellen met de standaard witte achtergrond.

In Excel voor iPhone op uw iPhone of iPod Touch kunt u gebruikmaken van VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om gegevens in een bereik of tabel te plaatsen of filteren.

In dit onderwerp

Gegevens in een bereik filteren

 1. Gebruik twee vingers om de gegevens te selecteren die u wilt filteren.

 2. Ga naar de knop Meer opties bovenaan het scherm van uw iOS-apparaat. U hoort ‘More options’ wanneer u de knop selecteert. Dubbeltik op het scherm.

 3. Er wordt een tabbladmenu geopend en u hoort ‘Tab menu home selected’. Schuif omlaag in dit menu totdat u ‘Sort and filter menu’ hoort. Dubbeltik op het scherm om het menu te openen.

 4. U kunt gegevens alfabetisch of numeriek sorteren door Oplopend sorteren of Aflopend sorteren te selecteren in het menu Sorteren en filteren en erop te dubbeltikken. Als de actieve kolom alleen tekst of een combinatie van tekst en getallen bevat, worden uw gegevens alfabetisch gesorteerd. Als de actieve kolom alleen getallen bevat, worden uw gegeven op waarde gesorteerd. Gegevens worden gesorteerd van klein naar groot als u Oplopend sorteren kiest en van groot naar klein als u Aflopend sorteren kiest.

 5. Selecteer Filterknoppen weergeven in het menu Sorteren en filteren om een vervolgkeuzelijst toe te voegen aan de eerste rij van elke kolom. Dubbeltik op de pijl van de vervolgkeuzelijst in de kolom waarmee u wilt werken. Wanneer het menu wordt geopend, gaat u verder met stap 2 in de sectie ‘Gegevens in een tabel filteren’ hieronder.

  Opmerking: Als uw gegevens geen tabelkoppen bevatten, moet u de gegevens eerst in een tabel plaatsen voordat u het menu Sorteren en filteren kunt gebruiken om alle gegevens in elke kolom te filteren. Als de gegevens geen kopteksten bevatten en u de gegevens niet in een tabel zet, wordt de eerste rij van elke kolom beschouwd als een koptekst.

Gegevens in een tabel plaatsen

 1. Selecteer de gegevens die u wilt filteren en ga naar de knop Meer opties bovenaan het scherm van uw iOS-apparaat. Dubbeltik om het tabbladmenu weer te geven.

 2. Wanneer het tabbladmenu is geopend, is standaard Start geselecteerd. U hoort 'Home tab selected'. Direct onder het tabblad Start staat het tabblad Invoegen. Dubbeltik op Invoegen.

 3. De eerste optie in het menu Invoegen is de knop Tabel. Deze bevindt zich direct onder het tabblad Invoegen. Selecteer de knop Tabel en dubbeltik op het scherm. Excel voor iPhone plaatst de geselecteerde gegevens in een tabel en gebruikt de kopteksten als tijdelijke aanduidingen in de eerste rij.

 4. Er wordt een klein dialoogvenster weergegeven met een selectievakje Tabel bevat kopteksten voor uw tabel. U hoort ‘Unchecked headers checkbox’. Als u de tijdelijke aanduidingen die door Excel zijn gemaakt wilt houden, drukt u op Terug om het dialoogvenster te sluiten.

 5. Als uw tabel al kopteksten heeft, selecteert u het selectievakje Tabel bevat kopteksten en dubbeltikt u om een vinkje in het vakje te plaatsen. Nadat u ‘checked’ hebt gehoord, kunt u het dialoogvenster sluiten door op Terug te drukken. Excel gebruikt nu de kopteksten in uw tabel.

Gegevens in een tabel filteren

 1. Als uw tabel geen kopteksten bevatte, gebruikt Excel Kolom 1, Kolom 2, Kolom 3 enzovoort als tijdelijke kopteksten en bevat elke kolomkop al de pijl van de vervolgkeuzelijst Sorteren en filteren. Selecteer de pijl van de vervolgkeuzelijst aan de rechterkant van de cel. U hoort de celinformatie en ‘No filter applied’ wanneer u deze selecteert. Dubbeltik op het menu Sorteren en filteren weer te geven.

 2. U hoort ‘Sort and filter’ wanneer het menu wordt geopend. Ga in het menu naar Items filteren en dubbeltik. Het venster Items filteren wordt weergegeven en het vak Bewerken is standaard geselecteerd. U hoort ‘Column search edit box’. Onder het vak Bewerken bevindt zich de knop Alles selecteren. Onder de knop Alles selecteren staat een lijst met alle gegevens in de kolom die u hebt geselecteerd.

 3. Dubbeltik op het vak Bewerken en typ de informatie die u wilt filteren. U kunt de gegevens die u wilt filteren op ieder moment selecteren in de weergegeven lijst door erop te dubbeltikken. VoiceOver leest de naam voor van elke gemaakte selectie. U kunt alle gegevens in een kolom ook selecteren door te dubbeltikken op de knop Alles selecteren.

 4. Zodra u een selectie maakt, wordt de knop Alles selecteren vervangen door een knop Alles wissen. Selecteer Alles wissen als u een fout hebt gemaakt of overnieuw wilt beginnen.

 5. Nadat u uw selecties hebt gemaakt, drukt u op de knop Gereed rechtsboven en dubbeltikt u. U gaat terug naar uw Excel-werkmap, waarin het filter is toegepast.

 6. U kunt een toegepast filter wissen door eerst het pictogram Filter te selecteren in de koptekst van de kolom die u opnieuw wilt instellen. Zodra het pictogram is geselecteerd, hoort u de informatie van de kolomkop en ‘Filter applied’. Dubbeltik om het vervolgkeuzemenu weer te geven. De laatste optie in het menu is Filter wissen. Selecteer deze optie en dubbeltik om de kolom opnieuw in te stellen.

  Opmerking: U kunt alleen tekst of alfanumerieke gegevens in uw tabel alfabetisch in oplopende of aflopende volgorde selecteren in het menu Sorteren en filteren, door de optie A-Z of Z-A te selecteren en te dubbeltikken. VoiceOver laat horen of een van de opties actief is voor de kolom. U kunt kolommen met alleen numerieke gegevens oplopend of aflopend sorteren in het menu Sorteren en filteren, door de optie Van klein naar groot of Van groot naar klein te selecteren en te dubbeltikken. VoiceOver laat horen of een van de opties actief is voor uw kolom.

In Excel voor Android op uw Android-telefoon kunt u TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, gebruiken voor het plaatsen en filteren van een bereik of tabel met gegevens.

In dit onderwerp

Gegevens selecteren

 1. Selecteer de gegevens die u wilt filteren. TalkBack leest de kolomletter, het rijnummer en de inhoud van de cel voor. Daarna hoort u ‘Double tap to activate’. Dubbeltik op de cel om die te activeren. TalkBack leest de celinformatie nogmaals voort, en daarna hoort u ‘Selected’.

 2. Gebruik twee vingers om de cellen te selecteren die u wilt filteren. Haal na het maken van een selectie uw vingers van het scherm. Direct onder de geselecteerde cellen wordt een horizontaal menu weergegeven. Draai uw Android-telefoon van de staande positie naar de liggende positie (of vice versa) om het menu van het scherm te wissen. nadat u het menu hebt gewist, leest TalkBack de kolomletter, het rijnummer en de celinhoud voor van de laatste cel in de selectie.

  Notities: 

  • Bij gebruik van TalkBack op een Android-telefoon moet u twee vingers gebruiken om door Excel-werkbladen te schuiven of cellen te selecteren.

  • U kunt de positie van uw telefoon veranderen van staand naar liggend om direct een weergegeven menu te wissen dat u niet nodig hebt. Daarvoor kunt u ook de knop Terug van uw telefoon gebruiken. Wanneer u op de knop Terug drukt, hoort u ‘Back button, double tap to activate, double tap and hold to long press’. Dubbeltik om het ongewenste menu te wissen.

Gegevens in een bereik filteren

 1. Ga naar de knop Meer opties bovenaan het scherm van uw Android-apparaat. U hoort ‘More Options button. Double tap to activate, double tap and hold to long press’. Dubbeltik op Meer opties om het menu te activeren. Wanneer het wordt geopend, hoort u ‘Tab menu Home selected’.

 2. Gebruik twee vingers om naar beneden te schuiven tot het menu Sorteren en filteren. Wanneer u daar op tikt, hoort u ‘Sort and Filter menu. Double tap to activate, double tap and hold to long press’. Dubbeltik op deze optie. U hoort ‘Sort and filter’ wanneer het menu actief is.

 3. U kunt gegevens alfabetisch of numeriek sorteren door Oplopend sorteren of Aflopend sorteren te selecteren in het menu en erop te dubbeltikken. Als de actieve kolom alleen tekst of een combinatie van tekst en getallen bevat, worden uw gegevens alfabetisch gesorteerd. Als de actieve kolom alleen getallen bevat, worden uw gegevens gesorteerd op waarde; van klein tot groot als u Oplopend sorteren kiest en van groot tot klein als u Aflopend sorteren kiest.

 4. De procedure voor het filteren van gegevens is afhankelijk van de aanwezigheid van kopteksten in het document:

  • Als de kolommen die u wilt filteren al kopteksten bevatten, selecteert u de optie Filterknoppen weergeven in het menu Sorteren en filteren om een pijl voor een vervolgkeuzelijst toe te voegen aan elke koptekst. Dubbeltik op de pijl in de kolom waarmee u wilt werken om de vervolgkeuzelijst weer te geven. Wanneer het menu wordt geopend, gaat u verder met stap 2 in de sectie ‘Gegevens in een tabel filteren’ hieronder.

  • Als uw gegevens geen tabelkoppen bevatten, moet u de gegevens eerst in een tabel plaatsen voordat u het menu Sorteren en filteren kunt gebruiken om alle gegevens in elke kolom te filteren. Als de gegevens geen kopteksten bevatten en u de gegevens niet in een tabel zet, wordt de eerste rij van elke kolom beschouwd als een koptekst.

Gegevens in een tabel plaatsen

 1. Ga naar de knop Meer opties bovenaan het scherm van uw Android-apparaat. U hoort ‘More Options button. Double tap to activate, double tap and hold to long press’. Dubbeltik op Meer opties om het menu te activeren.

 2. Er wordt een menu geopend en u hoort ‘Tab menu home selected. Double tap to activate, double tap and hold to long press’. Dubbeltik op Start.

 3. Er wordt een nieuw menu geopend en u hoort ‘Selected Home tab’. Direct onder het tabblad Start staat het tabblad Invoegen. Selecteer het tabblad Invoegen en dubbeltik erop om het te activeren.

 4. Er wordt een nieuw menu geopend en u hoort ‘Tab menu insert selected’. Direct onder Invoegen staat de knop Tabel. Selecteer Tabel en dubbeltik op de knop om die te activeren. Excel voor Android plaatst de geselecteerde gegevens in een tabel en gebruikt de kopteksten als tijdelijke aanduidingen in de eerste rij.

 5. Er wordt een klein dialoogvenster weergegeven met een selectievakje Tabel bevat kopteksten voor uw tabel. U hoort ‘Not checked table has headers checkbox’. Als u de tijdelijke aanduidingen van Excel wilt houden, draait u uw telefoon naar de staande of liggende positie om het dialoogvenster te wissen.

 6. Als uw tabel al kopteksten heeft, selecteert u het selectievakje Mijn tabel heeft veldnamen. U hoort ‘Table has headers checkbox; double tap to toggle’. Dubbeltik om een vinkje in het selectievakje te plaatsen. Zodra u ‘Checked’ hoort, draait u uw telefoon naar de staande of liggende stand om het dialoogvenster te wissen. Excel gebruikt nu de kopteksten in uw tabel.

Gegevens in een tabel filteren

 1. Als uw tabel geen kopteksten bevatte, gebruikt Excel Kolom 1, Kolom 2, Kolom 3 enzovoort als tijdelijke kopteksten. Elke kolomkop bevat al de pijl van de vervolgkeuzelijst Sorteren en filteren. Selecteer de kleine pijl-omlaag in de koptekst van de kolom waarmee u wilt werken. U hoort de celinformatie en ‘No filter applied, double tap to activate’. Dubbeltik op de pijl om het vervolgkeuzemenu weer te geven.

 2. U hoort ‘Sort and filter’ wanneer het menu wordt geopend. Ga in het menu naar Items filteren en dubbeltik om te activeren. Het venster Items filteren wordt weergegeven en het vak Bewerken is standaard geselecteerd. U hoort ‘Column search edit box’. Onder het vak Bewerken bevindt zich de knop Alles selecteren. Onder de knop Alles selecteren staat een lijst met alle gegevens in de kolom die u hebt geselecteerd.

 3. Dubbeltik op het vak Bewerken en typ de informatie die u wilt filteren. U kunt de gegevens die u wilt filteren op ieder moment selecteren in de weergegeven lijst door erop te dubbeltikken. TalkBack leest de naam voor van elke gemaakte selectie. U kunt alle gegevens in een kolom ook selecteren door te dubbeltikken op de knop Alles selecteren.

 4. Zodra u een selectie maakt, wordt de knop Alles selecteren vervangen door een knop Alles wissen. Selecteer Alles wissen als u een fout hebt gemaakt of overnieuw wilt beginnen.

 5. Nadat u uw selecties hebt gemaakt, drukt u op de knop Gereed rechtsboven en dubbeltikt u om die te activeren. U gaat terug naar uw Excel-werkmap, waarin het filter is toegepast.

 6. U kunt een toegepast filter wissen door eerst het pictogram Filter te selecteren in de koptekst van de kolom die u opnieuw wilt instellen. Zodra het pictogram is geselecteerd, hoort u de informatie van de kolomkop en ‘Filter applied’. Dubbeltik om het vervolgkeuzemenu weer te geven. De laatste optie in het menu is Filter wissen. Selecteer en dubbeltik op deze optie om de kolom opnieuw in te stellen.

 7. De procedure voor het sorteren van de gegevens is afhankelijk van het soort gegevens in de cellen:

  • Als de gegevens in de kolom die u wilt filteren uit alleen tekst of tekst en getallen bestaan, kunt u de kolom alfabetische in oplopende of aflopende volgorde sorteren. Dit doet u in het menu Sorteren en filteren door de opties A-Z of Z-A te selecteren en erop te dubbeltikken. TalkBack laat horen of een van de opties actief is voor uw kolom.

  • Als de gegevens in de kolom die u wilt filteren alleen uit getallen bestaan, kunt u de getallen sorteren op waarde. Dit doet u in het menu Sorteren en filteren door de opties Van klein naar groot of Van groot naar klein te selecteren en erop te dubbeltikken. TalkBack laat horen of een van de opties actief is voor uw kolom.

U kunt Excel 2016, uw Windows-pc en de schermlezer Windows Verteller of JAWS (Job Access With Speech) gebruiken om gegevens in een bereik of tabel te plaatsen of filteren.

In dit onderwerp

Gegevens in een bereik filteren

 1. Selecteer het bereik van gegevens die u wilt filteren.

 2. Druk op Ctrl+Shift+L om een pijl van de vervolgkeuzelijst Filteren en sorteren weer te geven in de eerste rij van elke geselecteerde kolom. Zodra de pijl wordt weergegeven, hoort u de kolomletter en het rijnummer van de actieve cel en ‘No filter applied’.

 3. De procedure voor het filteren van gegevens is afhankelijk van de aanwezigheid van kopteksten in het document:

  • Als alle kolommen die u hebt geselecteerd kopteksten bevatten, gaat u verder met de eerste stap in de sectie ‘Gegevens in een tabel filteren’ hieronder om uw gegevens te filteren.

  • Als de kolommen die u hebt geselecteerd geen kopteksten bevatten, moet u de gegevens eerst in een tabel plaatsen voordat u het men Filteren en sorteren gebruikt om de gegevens in de kolommen te filteren.

  Opmerking: Als de geselecteerde gegevens geen kopteksten bevatten en u de gegevens niet in een tabel zet, wordt de eerste rij van elke kolom beschouwd als een koptekst en worden de gegevens in die cellen niet gefilterd.

Gegevens in een tabel plaatsen

 1. Selecteer de gegevens die u wilt filteren.

 2. Druk op Ctrl+L om het dialoogvenster Tabel maken te openen. U hoort ‘Create table’ en het bereik van cellen dat u hebt geselecteerd. Controleer of het bereik klopt.

 3. De procedure voor het plaatsen van gegevens in de tabel is afhankelijk van de aanwezigheid van kopteksten in het document:

  • Als uw gegevens geen kopteksten bevatten, drukt u na het openen van het dialoogvenster Tabel maken op Enter om uw gegevens te plaatsen.

  • Als uw gegevens kopteksten bevatten, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort ‘Unchecked my table has headers checkbox’. Druk op de spatiebalk om het vakje te selecteren en druk vervolgens op Enter om uw gegevens te plaatsen.

  Opmerking: Als een tabel geen kopteksten bevat, plaatst Excel 2016 tijdelijk aanduidingen daarvoor in de eerste rij. Standaard worden de tijdelijke aanduidingen Kolom 1, Kolom 2, Kolom 3 enzovoort gebruikt. U kunt de koptekst wijzigen door met de pijltoetsen naar de betreffende cel te gaan en de nieuwe koptekst te typen.

Gegevens in een tabel filteren

 1. Selecteer de cel in de tabelkop van de kolom die u wilt filteren. U hoort de kolomletter, het rijnummer, ‘selected, editable’, de celinhoud, ‘no filter applied, menu item’.

 2. Druk op Alt+pijl-omlaag om de vervolgkeuzelijst Filteren en sorteren weer te geven. U kunt dit menu ook openen door de pijl aan de rechterkant van de cel in de tabelkop te selecteren. U hoort ‘Custom control’ wanneer het menu wordt geopend.

 3. Druk op de pijl-omlaag in het submenu totdat u het filter hoort dat u wilt toepassen op uw gegevens, en druk op Enter. Een dialoogvenster Aangepast filter met filteropties wordt geopend. Druk op de Tab-toets om door de velden in het dialoogvenster Aangepast filter te lopen.

 4. Als u uw gegevens wilt filteren, drukt u in het menu Filteren en sorteren op de pijl-omlaag totdat u ‘Text Filters’ of ‘Number Filters’ hoort. Als de gegevens in de actieve kolom uit alleen tekst of een combinatie van tekst en getallen bestaan, is een optie Tekstfilters beschikbaar in het menu. Als de gegevens in de kolom uit alleen getallen bestaan, staat er in plaats daarvan een opties Getalfilters in het menu. U kunt ook kiezen voor Filteren op kleur of Sorteren op kleur als de gegevens die u wilt sorteren of filteren een gekleurd lettertype hebben of de cellen verschillende kleuren hebben. Na het maken van een selectie wordt een submenu geopend.

  Opmerking: Als u de gegevens in een kolom alfabetisch in oplopende volgorde wilt sorteren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u ‘Sort A to Z’ hoort, en drukt u op Enter. Als u de gegevens in een kolom alfabetisch in aflopende volgorde wilt sorteren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u ‘Sort Z to A’ hoort, en drukt u op Enter. U kunt alfabetisch sorteren als de actieve kolom alleen tekst of een combinatie van tekst en getallen bevat. Als u de gegevens in een numerieke kolom in oplopende volgorde wilt sorteren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u hoort ‘Smallest to Largest’, en drukt u op Enter. Als u numerieke gegevens in een kolom alfabetisch in aflopende volgorde wilt sorteren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u ‘Largest to Smallest’ hoort, en drukt u op Enter. U kunt numeriek sorteren als de actieve kolom alleen getallen bevat.

Filteropties voor tabellen

Opties voor tekstfilters

 • Gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om de exacte tekst weer te geven die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alles weer te geven behalve de tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Begint met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die beginnen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter. Het einde van de tekst mag alles zijn.

 • Eindigt met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die eindigen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter. Het begin van de tekst mag alles zijn.

 • Bevat: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Bevat niet: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die niet de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Aangepast filter: hiermee kunt u het filter dat u wilt toepassen op uw gegevens kiezen uit een vervolgkeuzelijst. Als u deze optie wilt gebruiken, moet u eerst de tekst typen die u wilt filteren. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u hoort ‘Editable combo box’. Druk op Alt+pijl-omlaag om de vervolgkeuzelijst weer te geven. Gebruik de pijl-omlaag om het gewenste filter te selecteren en druk op Enter. U hoort ‘Filter applied’ zodra de actie is uitgevoerd.

Opties voor getalfilters

 • Gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om het exacte getal weer te geven dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven behalve het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Groter dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die groter zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Kleiner dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die kleiner zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Tussen: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen binnen een specifiek numeriek bereik weer te geven. U geeft het bereik op via de twee vakken in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Top 10: hiermee filtert u de kolomgegevens om de hoogste of laagste numerieke waarden of percentages weer te geven. U hoort de naam van de actieve cel en ‘Focus on editing 10’ wanneer het dialoogvenster wordt geopend. Het dialoogvenster staat standaard op de bovenste 10 getallen (items genoemd), maar u kunt deze waarde naar wens instellen. Als u percentages wilt filteren in plaats van getallen, drukt u op de Tab-toets totdat u ‘Items’ hoort en drukt u op Alt+pijl-omlaag. Druk op de pijl-omlaag. Wanneer u 'Percentage' hoort, drukt u op Enter. Als u de laagste getallen of percentages wilt filteren, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort ‘Top editable combo box’. Druk op Alt+pijl-omlaag. Druk vervolgens op de pijl-omlaag om ‘Bottom’ te selecteren en druk op Enter.

 • Boven gemiddelde: hiermee filtert u de kolom om de getallen weer te geven die boven de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

 • Onder gemiddelde: hiermee filtert u de kolom om de getallen weer te geven die onder de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

 • Filteren op tekstkleur: hiermee filtert u de actieve kolom om de tekstkleur weer te geven die u selecteert in het submenu. Wanneer het menu wordt geopend, hoort u meteen de RGB-waarde van de eerste tekstkleur in de kolom. Druk op Enter om deze kleur te kiezen, of druk op de pijl-omlaag totdat u de RGB-waarde hoort van de gewenste kleur.

 • Filteren op celkleur: hiermee filtert u de actieve kolom om de celkleur weer te geven die u selecteert in het submenu. Wanneer het menu wordt geopend, hoort u meteen de RGB-waarde van de eerste celkleur in de kolom. Druk op Enter om deze kleur te kiezen, of druk op de pijl-omlaag totdat u de RGB-waarde hoort van de gewenste kleur.

 • Automatisch: hiermee filtert u de actieve kolom om de cellen weer te geven met de standaard tekstkleur van Excel, zwart.

 • Geen opvulling: hiermee filtert u de actieve kolom om de cellen zonder kleur weer te geven. Deze cellen hebben de standaard witte achtergrond en zwarte tekst van Excel.

Opties voor sorteren op kleur

 • Sorteren op celkleur: hiermee sorteert u de actieve kolom op celkleur. Met deze optie zet u de cellen met de kleur die u selecteert in het submenu bovenaan in de kolom.

 • Sorteren op tekstkleur: hiermee sorteert u de actieve kolom op de tekstkleur in de cellen. Met deze optie zet u de cellen met de tekstkleur die u selecteert in het submenu bovenaan in de kolom.

 • Automatisch: hiermee zet u de cellen met de standaard tekstkleur zwart van Excel bovenaan in de kolom.

 • Aangepast sorteren: hiermee kunt u gegevens sorteren op de manier die u wilt. U kunt bijvoorbeeld eerst sorteren op alfabet, dan op numerieke waarden, dan op tekstkleur, dan op celkleur enzovoort.

In Excel Online kunt u de schermlezer Windows Verteller of JAWS (Job Access With Speech) gebruiken om gegevens in een bereik of tabel te filteren.

In dit onderwerp

Gegevens in een tabel plaatsen

 1. Selecteer de gegevens die u wilt filteren.

 2. Druk op Ctrl+L om het dialoogvenster Tabel maken te openen. U moet nu horen ‘Dialog create table focus on OK button’.

 3. Als de tabel geen kopteksten bevat, drukt u na het openen van het dialoogvenster Tabel maken op Enter.

 4. Als de tabel wel kopteksten bevat, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort ‘Unchecked my table has headers checkbox’. Druk op de spatiebalk om het vakje te selecteren en druk vervolgens op Enter.

  Als de tabel geen kopteksten bevat, plaatst Excel Online tijdelijk aanduidingen daarvoor in de eerste rij. Standaard worden de tijdelijke aanduidingen Kolom 1, Kolom 2, Kolom 3 enzovoort gebruikt. U kunt de kopteksten wijzigen door erop te klikken en de gewenste naam in te voeren.

Gegevens in een tabel filteren

 1. Selecteer de cel in de tabelkop van de kolom die u wilt filteren.

 2. Druk op Alt+pijl-omlaag om de vervolgkeuzelijst Filteren en sorteren te openen. U kunt dit menu ook openen door de pijl aan de rechterkant van de cel in de tabelkop te selecteren.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u ‘Text Filters’ of ‘Number Filters’ hoort en druk op Enter om het submenu te openen. U hoort ‘Text Filters’ als de kolom alleen tekst of een combinatie van tekst en getallen bevat. U hoort ‘Getalfilters’ als de kolom alleen getallen bevat.

 4. Druk op de pijl-omlaag in het submenu totdat u het filter hoort dat u wilt toepassen op uw gegevens, en druk op Enter. Een dialoogvenster Aangepast filter met opties voor elk filter wordt geopend. U hoort ‘Dialog custom filter focus on editing’ wanneer het dialoogvenster wordt geopend, en u hoort ‘Filter applied’ zodra de actie is voltooid.

  Druk op de Tab-toets om door de velden van het dialoogvenster Aangepast filter te lopen, inclusief de keuzerondjes En/Of.

 5. U kunt een toegepast filter wissen door eerst de cel in de koptekst te selecteren van de kolom die u opnieuw wilt instellen. Als u bijvoorbeeld cel A1 selecteert, drukt u op Alt+pijl-omlaag om de vervolgkeuzelijst weer te geven, en drukt u vervolgens op de pijl-omlaag totdat u hoort ‘Clear filter from Column 1.’ Druk op Enter. U hoort ‘No filter applied’ zodra de actie is uitgevoerd. Als u de koptekst van cel A1 hebt aangepast, hoort u de aangepaste koptekst in plaats van ‘Column 1’.

Filteropties voor tabellen

Opties voor getalfilters

 • Gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om het exacte getal weer te geven dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven behalve het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Groter dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die groter zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Kleiner dan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen weer te geven die kleiner zijn dan het getal dat u typt in het dialoogvenster Aangepast filter

 • Tussen: hiermee filtert u de kolomgegevens om alle getallen binnen een specifiek numeriek bereik weer te geven. U geeft het bereik op via de twee vakken in het dialoogvenster Aangepast filter.  

 • Top 10: hiermee filtert u de kolomgegevens om de hoogste of laagste numerieke waarden of percentages weer te geven. U hoort de naam van de actieve cel en ‘Focus on editing 10’ wanneer het dialoogvenster wordt geopend. Het dialoogvenster staat standaard op de bovenste 10 getallen (items genoemd), maar u kunt deze waarde naar wens instellen. Als u percentages wilt filteren in plaats van getallen, drukt u op de Tab-toets totdat u ‘Items’ hoort en drukt u op Alt+pijl-omlaag. Druk op de pijl-omlaag. Wanneer u 'Percentage' hoort, drukt u op Enter. Als u de laagste getallen of percentages wilt filteren, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort ‘Top editable combo box’. Druk op Alt+pijl-omlaag. Druk vervolgens op de pijl-omlaag om ‘Bottom’ te selecteren en druk op Enter.

 • Boven gemiddelde: hiermee filtert u de kolom om de getallen weer te geven die boven de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

 • Onder gemiddelde: hiermee filtert u de kolom om de getallen weer te geven die onder de gemiddelde waarde van alle getallen in de kolom liggen.

 • Aangepast filter: hiermee kunt u het filter dat u wilt toepassen op uw numerieke gegevens kiezen uit een vervolgkeuzelijst. Als u deze optie wilt gebruiken, moet u eerst het getal dat u wilt filteren in het vak in het dialoogvenster typen. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u hoort ‘Editable combo box’. Druk op Alt+pijl-omlaag om de vervolgkeuzelijst weer te geven. Gebruik de pijl-omlaag om het gewenste filter te selecteren en druk op Enter. U hoort ‘Filter applied’ zodra de actie is uitgevoerd.

Opties voor tekstfilters

 • Gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om de exacte tekst weer te geven die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Niet gelijk aan: hiermee filtert u de kolomgegevens om alles weer te geven behalve de tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Begint met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die beginnen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter. Het einde van de tekst mag alles zijn.

 • Eindigt met: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die eindigen met de exacte tekst die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter. Het begin van de tekst mag alles zijn.

 • Bevat: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Bevat niet: hiermee filtert u de kolomgegevens om de gegevens weer te geven die niet de exacte tekst bevatten die u typt in het dialoogvenster Aangepast filter.

 • Aangepast filter: hiermee kunt u het filter dat u wilt toepassen op uw gegevens kiezen uit een vervolgkeuzelijst. Als u deze optie wilt gebruiken, moet u eerst de tekst typen die u wilt filteren. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u hoort ‘Editable combo box’. Druk op Alt+pijl-omlaag om de vervolgkeuzelijst weer te geven. Gebruik de pijl-omlaag om het gewenste filter te selecteren en druk op Enter. U hoort ‘Filter applied’ zodra de actie is uitgevoerd.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×