Een schermlezer gebruiken om Excel-gegevens toe te voegen aan Access-bureaubladdatabases

Een schermlezer gebruiken om Excel-gegevens toe te voegen aan Access-bureaubladdatabases

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

U kunt Access met het toetsenbord en een schermlezer gebruiken om een Excel werkblad te importeren in Access of een koppeling uit een Access bureaubladdatabase naar een Excel werkblad. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar dit kan samen met andere schermlezers worden gebruikt, zolang ze de gemeenschappelijke standaarden en technieken van toegankelijkheid volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Het Excel-werkblad voorbereiden voor importeren of koppelen

Voordat u gegevens uit een Excel werkblad gaat Access, neemt u even de tijd om het werkblad te reviseren en te bepalen hoe u gegevens wilt importeren.

 • Bepaal of u een koppeling wilt maken naar het hele werkblad of slechts een gedeelte hiervan. Als u slechts een deel van een werkblad wilt weergeven om Access, kunt u een benoemd bereik definiëren dat alleen de cellen bevat die u wilt opnemen. Ga naar een schermlezer gebruiken om een naam te geven aan een cel of gegevensbereik in Excelvoor instructies.

 • Zorg ervoor dat het werkblad Excel een indeling met platte bestandsindeling bevat, zodat de gegevens in de wizard gemakkelijk kunnen worden afgehandeld. Als u bijvoorbeeld mogelijke foutwaarden wilt herstellen, verwijdert u overbodige lege kolommen en rijen en controleert u of elke kolom hetzelfde gegevenstype in elke rij bevat. Als u meer wilt weten over het voorbereiden van de import-of koppelingsgegevens, raadpleegt u het werkblad voorbereiden, de Excel-gegevens voorbereiden en de secties ontbrekende of onjuiste waarden in gegevens importeren of een koppeling maken naar gegevens in een Excel-werkmap.

De Access-database voorbereiden voor importeren

Voordat u gegevens uit een Excel werkblad importeert, moet u even kijken of de doel Access database klaar is om te worden geïmporteerd en te bepalen hoe u de geïmporteerde gegevens wilt opslaan.

 • Zorg ervoor dat de doel Access database niet alleen-lezen is en dat u beschikt over machtigingen voor het aanbrengen van wijzigingen in de database.

 • Bepaal of u de gegevens wilt opslaan in een nieuwe of bestaande tabel:

  • Als u ervoor kiest om de gegevens in een nieuwe tabel op te slaan, wordt een tabel in Access gemaakt en worden de geïmporteerde gegevens toegevoegd aan deze tabel. Als er al een tabel met de opgegeven naam bestaat, wordt Access de inhoud van de tabel overschreven met de geïmporteerde gegevens.

  • Als u de gegevens aan een bestaande tabel toevoegt, worden de rijen in het Excel werkblad toegevoegd aan de opgegeven tabel.

 • Als u besluit om de Excel gegevens toe te voegen aan een bestaande Access tabel, moet u ervoor zorgen dat de structuur-en veldinstellingen in de brongegevens in Excel overeenkomen met de waarden in de doeltabel in Access. Als u de Access tabel in de ontwerpweergave voor inspectie wilt openen, drukt u op ALT + H, W, D. Controleer de tabel aan de hand van de controlelijst in de sectie doeldatabase voorbereiden, stap 2, in gegevens importeren of een koppeling maken naar gegevens in een Excel-werkmap.

De gegevens importeren

Wanneer u gegevens importeert Access, wordt een kopie van de gegevens in een nieuwe of bestaande tabel gemaakt zonder dat u het bron Excel werkblad hoeft te wijzigen.

Opmerking: Misschien hebt u een collega nodig die u in stap 9 helpt bij het selecteren van het veld dat u wilt bewerken.

 1. Sluit de bron Excel werkmap, indien deze is geopend.

 2. Open de doel Access database waarin de geïmporteerde gegevens moeten worden opgeslagen.

  Tip: Als u een nieuwe, lege database wilt maken, drukt u op ALT + F, N, L.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk om het dialoogvenster externe gegevens laden-Excel-werkblad te openen, afhankelijk van de Access versie die u gebruikt:

  • Druk in de Office 365-abonnementsversie of Access 2019 op ALT + X, N, 1, vervolgens F en X.

  • Druk in Access 2016 ofAccess 2013 op ALT + X om naar het tabblad externe gegevens te gaan. Druk op de tab-toets totdat u bij de groep importeren & koppeling bent aangekomen, druk op pijl-rechts totdat u ' Excel ' hoort en druk op ENTER.

  Het dialoogvenster externe gegevens laden-Excel-werkblad wordt geopend.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster externe gegevens maken-Excel-werkblad om het Excel bestand op te geven dat de gegevens bevat die u wilt importeren:

  • Als u de focus wilt verplaatsen naar het tekstveld voor de bestandsnaam , drukt u op F en plakt of typt u het pad naar het Excel bestand.

  • Druk op R om het bestand te zoeken. Het dialoogvenster bestand openen wordt geopend. Ga naar het gewenste bestand en druk vervolgens op ENTER om het bestand te selecteren.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit om op te geven hoe u de geïmporteerde gegevens wilt opslaan:

  • Als u de gegevens in een nieuwe tabel wilt opslaan, drukt u op I om naar de optie de brongegevens importeren in een nieuwe tabel in de huidige database te selecteren. U wordt later gevraagd een naam voor deze tabel op te geven.

  • Als u de gegevens aan een bestaande tabel wilt toevoegen, drukt u op A om naar de tabel te gaan en selecteert u de optie een kopie van de records toevoegen aan de tabel . Als u de tabel wilt selecteren, drukt u eenmaal op de tab-toets. De focus wordt verplaatst naar de lijst tabellen. Druk op Alt + pijl-omlaag om de lijst uit te vouwen, druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste tabel hoort en druk op ENTER om de lijst te selecteren. Deze optie is niet beschikbaar als de database geen tabellen bevat.

 6. Druk op de tab-toets totdat u de knop OK hebt bereikt en druk op ENTER. De wizard Werkblad importeren wordt gestart.

  Tip: Als de wizardvensters niet automatisch worden gelezen door de schermlezer, drukt u op de SR-toets + W.

 7. Als de bron Excel werkmap slechts één werkblad en geen bereiken bevat, kunt u verdergaan met de volgende stap. Als de werkmap meer dan één werkblad of benoemd bereik bevat, voert u een van de volgende handelingen uit om het werkblad of het te importeren bereik te selecteren:

  • Als u een werkblad wilt selecteren, drukt u op ALT + W, drukt u eenmaal op de tab-toets, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u het gewenste werkblad hoort en drukt u op ENTER om het te selecteren.

  • Als u een benoemd bereik wilt selecteren, drukt u op ALT + R, drukt u eenmaal op de tab-toets, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u het gewenste bereik hoort en drukt u op ENTER om het te selecteren.

  Het volgende venster van de wizard wordt geopend.

 8. Als de eerste rij van het bronwerkblad of het bereik de veldnamen bevat, drukt u op I om naar de eerste rij met kolomkoppen te gaan en selecteert u de optie kolomkoppen in de eerste rij. Druk op ENTER om de focus naar het volgende wizardvenster te verplaatsen.

  Als u gegevens aan een bestaande tabel toevoegt, kunt u verdergaan met stap 11.

 9. In het venster nieuwe wizard kunt u informatie opgeven over de velden die u importeert, indien nodig. Het eerste veld in het werkblad of het bereik is geselecteerd. U kunt het volgende doen:

  • Als u de naam van het huidige veld wilt wijzigen, drukt u op ALT + M en typt u de nieuwe naam.

  • Als u het gegevenstype van het veld wilt wijzigen, drukt u op ALT + T. De focus wordt verplaatst naar de lijst gegevens type . Als u de lijst wilt uitvouwen, drukt u op Alt + pijl-omlaag. Druk op de toets pijl-omlaag tot u de gewenste waarde hoort en druk eenmaal op de tab-toets.

  • Druk op ALT + I om te wijzigen of het veld is geïndexeerd of niet. U hoort de huidige waarde. Als u de lijst wilt uitvouwen, drukt u op Alt + pijl-omlaag. Druk op de toets pijl-omlaag tot u de gewenste waarde hoort en druk eenmaal op de tab-toets.

  • Als u het huidige veld niet wilt importeren, drukt u op ALT + S om naar het veld te gaan en selecteert u de optie niet importeren .

  Als u een ander veld wilt selecteren, drukt u op F6 tot u ' deelvenster ' hoort en vraagt u of een collega u kunt selecteren om het gewenste veld te selecteren. Wijzig de velden zoals hierboven is beschreven. Wanneer u klaar bent, drukt u op ENTER om naar het volgende wizardvenster te gaan.

 10. Een primaire sleutel toevoegen voor de nieuwe tabel. Met de primaire sleutel worden de records in de tabel aangeduid, zodat u sneller gegevens kunt ophalen. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op A om de primaire sleutel toe Access te voegen.

  • Als u uw eigen primaire sleutel wilt kiezen, drukt u op C. Druk eenmaal op de tab-toets om de te gebruiken sleutel te definiëren. De focus wordt verplaatst naar de lijst met sleutels. Als u de lijst wilt uitvouwen, drukt u op Alt + pijl-omlaag. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste toets hoort.

  • Als u geen primaire sleutels wilt gebruiken, drukt u op O.

  Druk op ENTER om het laatste wizardvenster te verplaatsen.

 11. Het laatste venster van de wizard wordt geopend. De focus bevindt zich in het vak importeren in tabel en u hoort de huidige naam van de doeltabel. Als u de naam van de tabel wilt wijzigen, typt u een nieuwe naam en drukt u op ENTER om het importeren te voltooien.

  Opmerking: Als u een melding hoort dat de tabel al bestaat en u de bestaande tabel wilt overschrijven met de geïmporteerde gegevens, drukt u op Y. Als u de naam van de tabel wilt wijzigen, drukt u op N. Druk op ALT + I om de focus terug te verplaatsen naar het vak importeren naar tabel , typt u nog een tabelnaam en drukt u op ENTER.

 12. Als het importeren volledig of gedeeltelijk is gelukt, wordt de importstatus Access weergegeven. Access vraagt u ook om de importstappen op te slaan, zodat u deze snel kunt herhalen zonder de wizard importeren. Als u deze optie wilt selecteren, drukt u op ALT + V. Als u de importstappen een naam wilt geven, drukt u op ALT + A en typt u een naam voor de importbewerking. Als u de importstappen wilt opslaan, drukt u op ALT + S.

  Als het importeren mislukt, hoort u ' er is een fout opgetreden bij het importeren van bestand ', gevolgd door de naam van het bestand. Druk op ENTER om het waarschuwingsbericht te sluiten.

Een koppeling maken naar gegevens in Excel

Gebruik de wizard werkblad koppeling om een koppeling te maken van een Access-database naar gegevens in Excel, zodat u de query-en rapportagefuncties in Access kunt gebruiken zonder dat u een kopie van de Excel gegevens in de database hoeft te bewaren.

Wanneer u een koppeling naar een Excel werkblad of een benoemd bereik maakt, wordt Access een nieuwe tabel gemaakt die is gekoppeld aan de broncellen. Wijzigingen die u aanbrengt in de broncellen in Excel, worden weergegeven in de gekoppelde tabel in Access. U kunt de inhoud van de bijbehorende tabel echter niet bewerken in Access. Als u gegevens wilt toevoegen, bewerken of verwijderen, moet u de wijzigingen aanbrengen in de bron Excel bestand.

Een database kan meerdere gekoppelde tabellen bevatten.

De wizard Werkblad koppelen starten

In Access zijn er twee manieren om de Excel werkmap te selecteren waarmee u een koppeling wilt maken en de wizard spreadsheet koppelente starten. U kunt de Excel werkmap openen in Access of het dialoogvenster externe gegevens laden-Excel-werkblad gebruiken.

De Excel-werkmap openen in Access

 1. Open de Access database waarin u de koppeling wilt maken.

 2. Druk op ALT + F, O om naar het menu openen te gaan.

 3. Druk op O om de werkmap te zoeken. Het dialoogvenster openen in Windows wordt geopend.

 4. Als u het bestandstype wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u ' bestandstypen, Microsoft Access ' hoort en drukt u op Alt + pijl-omlaag. Druk op de toets pijl-omhoog tot u ' alle bestanden ' hoort en druk op ENTER.

 5. Blader naar de werkmap die u wilt gebruiken en druk op ENTER om deze te selecteren en de wizard Werkblad koppelente starten.

Het dialoogvenster Externe gegevens laden-Excel-werkblad gebruiken

 1. Open de Access database waarin u de koppeling wilt maken.

  Tip: Als u geen koppeling naar een bestaande database wilt maken, drukt u op ALT + F, N, L om een nieuwe, lege database te maken.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om het dialoogvenster externe gegevens laden-Excel-werkblad te openen, afhankelijk van de Access versie die u gebruikt:

  • Druk in de Office 365-abonnementsversie of Access 2019 op ALT + X, N, 1, vervolgens F en X.

  • Druk in Access 2016 of Access 2013 op ALT + X om naar het tabblad externe gegevens te gaan. Druk op de tab-toets totdat u bij de groep importeren & koppeling bent aangekomen, druk op pijl-rechts totdat u ' Excel ' hoort en druk op ENTER.

  Het dialoogvenster externe gegevens laden-Excel-werkblad wordt geopend.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk in het dialoogvenster externe gegevens laden-Excel-werkblad om het Excel bestand op te geven waarnaar u de koppeling wilt maken:

  • Als u de focus wilt verplaatsen naar het tekstveld voor de bestandsnaam , drukt u op F en plakt of typt u het pad naar het Excel bestand.

  • Druk op R om het bestand te zoeken. Het dialoogvenster bestand openen wordt geopend. Ga naar het gewenste bestand en druk vervolgens op ENTER om het bestand te selecteren.

 4. Druk op ALT + L om naar de koppeling met de gegevensbron te gaan en selecteer de koppeling naar de gegevensbron door de optie gekoppelde tabel makente kiezen en druk op ENTER. De wizard Werkblad koppelen wordt gestart.

De wizard Werkblad koppelen gebruiken om een koppeling naar Excel-gegevens te maken

De wizard Werkblad koppelen begeleidt u door het proces van de koppeling. Selecteer de opties die u nodig hebt en zorg ervoor dat de Excel gegevens in de database zijn gekoppeld aan de database.

Tip: Als de wizardvensters niet automatisch worden gelezen door de schermlezer, drukt u op de SR-toets + W.

 1. Als de bron Excel werkmap slechts één werkblad en geen bereiken bevat, kunt u verdergaan met de volgende stap. Als de werkmap meer dan één werkblad of benoemd bereik bevat, voert u een van de volgende handelingen uit om het werkblad of bereik te selecteren:

  • Als u een werkblad wilt selecteren, drukt u op ALT + W, drukt u eenmaal op de tab-toets, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u het gewenste werkblad hoort en drukt u op ENTER om het te selecteren.

  • Als u een bereik wilt selecteren, drukt u op ALT + R, drukt u eenmaal op de tab-toets, drukt u op de toets pijl-omlaag tot u het gewenste bereik hoort en drukt u op ENTER om het te selecteren.

  Het volgende venster van de wizard wordt geopend.

 2. Als de eerste rij van het bronwerkblad of het bereik de veldnamen bevat, drukt u op I om naar de eerste rij met kolomkoppen te gaan en selecteert u de optie kolomkoppen in de eerste rij. Druk op ENTER om de focus naar het volgende wizardvenster te verplaatsen.

 3. Het laatste venster van de wizard wordt geopend. U hoort de focus in het vak gekoppelde tabelnaam en u hoort de huidige naam van de gekoppelde tabel. Als u de naam van de tabel wilt wijzigen, typt u een nieuwe tabelnaam en drukt u op ENTER om het importeren te voltooien.

  Opmerking: Als u een melding hoort dat de tabel al bestaat en u de bestaande tabel wilt overschrijven met de geïmporteerde gegevens, drukt u op Y. Als u de naam van de doeltabel wilt wijzigen, drukt u op N. Druk op ALT + I om de focus terug te verplaatsen naar het vak importeren naar tabel , typt u een andere tabelnaam en drukt u op ENTER.

 4. Als de koppeling is gelukt, hoort u ' tabel is gekoppeld aan bestand ', gevolgd door de naam van het Excel-bestand. Druk op ENTER om de melding af te sluiten. Ga naar de gekoppelde tabel en Bekijk de inhoud ervan. Ga voor informatie over probleemoplossing naar problemen met #Num! en andere onjuiste waarden in een gekoppelde tabel oplossen in gegevens importeren of een koppeling maken naar gegevens in een Excel-werkmap.

  Als het koppelen mislukt, controleert u het Excel bronbestand opnieuw op de controlelijst in de sectie doeldatabase voorbereiden, stap 2, in gegevens importeren of koppelen in een Excel-werkmap.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tabellen te maken in Access-bureaubladdatabases

Een schermlezer gebruiken om een query te maken in Access-bureaubladdatabases

Een schermlezer gebruiken om een formulier te maken in Access-bureaubladdatabases

Een schermlezer gebruiken om een Access-tabel te exporteren naar een tekstbestand

Sneltoetsen voor Access

Een schermlezer gebruiken om in Access te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×