Een schermlezer gebruiken om een wiki toe te voegen en te gebruiken in Microsoft teams

Een schermlezer gebruiken om een wiki toe te voegen en te gebruiken in Microsoft teams

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Microsoft Teams met het toetsenbord en een schermlezer om wiki -tabbladen voor een kanaal te maken en de inhoud ervan te schrijven. We hebben dit getest met JAWS en NVDA, maar dit kan samen met andere schermlezers worden gebruikt, zolang ze de gemeenschappelijke standaarden en technieken van toegankelijkheid volgen.

Een wiki tabblad is een slim teksteditor die u ook kunt gebruiken om te communiceren met uw teamleden. U kunt op dezelfde manier inhoud bewerken en bewerken als in OneNote, maar u kunt ook een chat om een specifiek deel van de inhoud starten en uw collega's inline markeren, allemaal op één plek.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • In recente versies van JAWS is de cursormodus voor de virtuele pc niet meer standaard ingesteld voor Microsoft Teams. Ga naar De Virtuele JAWS-cursor inschakelen voor instructies over het inschakelen van de modus voor virtuele pc-cursor.

 • Als u snel de lijst met sneltoetsen wilt gebruiken in Microsoft Teams, drukt u op CTRL + E, typt u de schuine streep in de tekst endrukt u op ENTER.

In dit onderwerp

Een nieuw tabblad wiki maken

Elk kanaal bevat het tabblad wiki , maar u kunt ook nieuwe wiki -tabbladen toevoegen.

 1. In het kanaal waaraan u het tabblad wiki wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u ' een tabblad toevoegen ' hoort en drukt u op ENTER. Het dialoogvenster een tabblad toevoegen wordt geopend. De focus bevindt zich in het veld Zoek tekst.

 2. Typ in het Zoek veld wiki en druk vervolgens op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' wiki '. Druk op Enter.

 3. Typ een naam voor het nieuwe tabblad wiki .

 4. Druk eenmaal op Tab. U hoort: "post naar het kanaal over dit tabblad." Deze instelling is standaard ingeschakeld. Druk op de spatiebalk om deze optie uit te schakelen.

 5. Druk op de tab-toets totdat u ' opslaan ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd. In JAWS heet dit de virtuele cursormodus.

 1. In het kanaal waaraan u het tabblad wiki wilt toevoegen, drukt u op B of Shift + B totdat u ' een tabblad toevoegen ' hoort en drukt u op ENTER. Het dialoogvenster een tabblad toevoegen wordt geopend. De focus bevindt zich in het veld Zoek tekst.

 2. Typ in het Zoek veld wiki en druk vervolgens op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' wiki '. Druk op Enter.

 3. Typ een naam voor het nieuwe tabblad wiki .

 4. Druk eenmaal op Tab. U hoort: "post naar het kanaal over dit tabblad." Deze instelling is standaard ingeschakeld. Druk op de spatiebalk om deze optie uit te schakelen.

 5. Met NVDA drukt u op de SR-toets + spatiebalk. Druk op B totdat u ' opslaan ' hoort en druk op ENTER. Met JAWS drukt u op de tab-toets totdat u ' opslaan ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Inhoud schrijven voor uw wiki tabblad

Het tabblad wiki kan meerdere documenten, pagina's genaamd, bevatten, en elke pagina bestaat uit meerdere secties. Secties kunnen tekst, afbeeldingen en tabellen bevatten.

 1. Als u een nieuwe pagina op een tabblad wilt maken, drukt u op de tab-toets totdat u ' wiki menu uitvouwen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' nieuwe pagina ' hoort en druk op ENTER. De focus wordt verplaatst naar de titel van de nieuw gemaakte pagina.

 3. Typ een naam voor de nieuwe pagina en druk op ENTER. De focus wordt verplaatst naar de titel van de eerste sectie op de pagina.

 4. Typ een naam voor de eerste sectie en druk op ENTER. De focus wordt verplaatst naar het inhoudsgebied van de sectie.

 5. Typ de tekst voor de sectie.

 6. Druk op ESC om het inhoudsgebied van de sectie te verlaten.

 7. Als u een nieuwe sectie boven of onder de eerder toegevoegde sectie wilt toevoegen, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u ' een nieuwe sectie toevoegen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd. In JAWS heet dit de virtuele cursormodus.

 1. Als u een nieuwe pagina op een tabblad wilt maken, drukt u op B of Shift + B totdat u ' wiki menu uitvouwen ' hoort en drukt u op ENTER.

 2. Druk op B. U hoort: ' nieuwe pagina '. Druk op Enter. De focus wordt verplaatst naar de titel van de nieuw gemaakte pagina.

 3. Met NVDA drukt u op de SR-toets + spatiebalk. Typ een naam voor de nieuwe pagina en druk op ENTER. De focus wordt verplaatst naar de titel van de eerste sectie op de pagina.

 4. Typ een naam voor de eerste sectie en druk op ENTER. De focus wordt verplaatst naar het inhoudsgebied van de sectie.

 5. Typ de tekst voor de sectie.

 6. Druk op ESC om het inhoudsgebied van de sectie te verlaten.

 7. Als u een nieuwe sectie boven of onder de eerder toegevoegde sectie wilt toevoegen, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u ' een nieuwe sectie toevoegen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Tekst opmaken in een wiki-sectie

Als u tekst wilt opmaken, kunt u de opmaakopties op de werkbalk van de sectie gebruiken. U kunt ook sneltoetsen gebruiken om bepaalde opmaakopties te gebruiken.

 1. Druk op CTRL + SHIFT + pijl-links of pijl-rechts om de tekst te selecteren die u wilt opmaken.

 2. Om naar de werkbalk Opmaak te gaan. Druk op CTRL + SHIFT + F6. U hoort: 'Vet'.

 3. Druk op de toets pijl-rechts totdat u de gewenste optie hoort en druk op ENTER om de opmaak toe te passen.

  Tips: U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken om snel basisopmaak toe te passen:

  • Druk op CTRL + B om de tekst vet te maken.

  • Druk op CTRL + I om tekst cursief te maken.

  • Druk op CTRL + U om tekst te onderstrepen.

  • Als u een koppeling naar de tekst wilt toevoegen, selecteert u de tekst die u wilt omzetten in een koppeling en drukt u op CTRL + K. Het dialoogvenster koppeling toevoegen wordt geopend en de focus wordt verplaatst naar het veld adres. Typ of plak de naam van een bestaand bestand of adres en druk op ENTER.

Een koppeling naar een sectie maken

U kunt uw teamleden gemakkelijk op een sectie op een tabblad wiki richten door een directe koppeling te kopiëren en deze met ze te delen.

 1. Ga naar de sectie op het tabblad wiki waarnaar u een koppeling wilt maken.

 2. Druk op ENTER om de focus te verplaatsen naar de naam van de sectie.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' meer opties ' hoort en druk vervolgens op de SPATIEBALK.

 4. U hoort: ' koppeling vinden '. Druk op ENTER om de sectiekoppeling te kopiëren. U hoort: "is gekopieerd naar het Klembord."

 5. Plak de sectiekoppeling in een chat-of team kanaal.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd. In JAWS heet dit de virtuele cursormodus.

 1. Ga naar de sectie op het tabblad wiki waarnaar u een koppeling wilt maken.

 2. Druk op ENTER om de focus te verplaatsen naar de naam van de sectie.

 3. Druk op B totdat u "meer opties" hoort en druk op ENTER.

 4. U hoort: ' koppeling vinden '. Druk op ENTER om de sectiekoppeling te kopiëren. U hoort: "is gekopieerd naar het Klembord."

 5. Plak de sectiekoppeling in een chat-of team kanaal.

Chatten vanaf een tabblad wiki

 1. Ga naar de sectie op het tabblad wiki waarmee u een gesprek wilt starten.

 2. Druk op ENTER om de focus te verplaatsen naar de naam van de sectie.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' discussie punt weergeven ' hoort en druk op ENTER. Het gespreks venster wordt geopend en de focus wordt verplaatst naar het vak voor het opstellen van berichten.

 4. Typ het bericht en druk op ENTER om het te verzenden. U kunt tekst opmaken en bijlagen toevoegen, zoals in een gewoon vak voor het opstellen van berichten. Ga naar een schermlezer gebruiken om in Microsoft teams te chattenvoor instructies.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd. In JAWS heet dit de virtuele cursormodus.

 1. Ga naar de sectie op het tabblad wiki waarmee u een gesprek wilt starten.

 2. Druk op ENTER om de focus te verplaatsen naar de naam van de sectie.

 3. Druk op B totdat u ' discussie punt weergeven ' hoort en druk op ENTER. Het gespreks venster wordt geopend en de focus wordt verplaatst naar het vak voor het opstellen van berichten.

 4. Typ het bericht en druk op ENTER om het te verzenden. U kunt tekst opmaken en bijlagen toevoegen, zoals in een gewoon vak voor het opstellen van berichten. Ga naar een schermlezer gebruiken om in Microsoft teams te chattenvoor instructies.

Tip: U kunt niet alleen chatten, maar ook wel @mention teamleden in een wiki -sectie en ontvangt hij of zij een melding in hun activiteitsfeed. Wanneer u de melding selecteert, worden deze rechtstreeks naar de sectie met aandacht besteed.

Werken met uw persoonlijke wiki

Naast de wikipagina's voor elk team, bevat Microsoft Teams ook een persoonlijke tabblad wiki , waar u eenvoudig notities en andere inhoud kunt toevoegen. In tegenstelling tot de tabbladen team wiki , die toegankelijk zijn voor alle teamleden, is uw persoonlijke tabblad wiki slechts voor u beschikbaar.

Het tabblad persoonlijke wiki openen

 1. Druk op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' app-balk '.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' meer apps ' hoort en druk op ENTER.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' geïnstalleerde apps, wiki ' hoort en druk op ENTER om het tabblad persoonlijk te openen.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd. In JAWS heet dit de virtuele cursormodus.

 1. Met JAWS drukt u op R totdat u het volgende hoort: ' app-balk '. Met NVDA drukt u op D totdat u het volgende hoort: ' app-balk '.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' meer apps ' hoort en druk op ENTER.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' geïnstalleerde apps, wiki ' hoort en druk op ENTER om het tabblad persoonlijk te openen.

Een notitie toevoegen aan uw persoonlijke tabblad wiki

 1. Druk op CTRL + E om naar het vak zoeken te gaan.

 2. Typ /wiki en druk op ENTER.

 3. Typ uw opmerking. Wanneer u klaar bent, drukt u op ENTER om de notitie toe te voegen aan uw persoonlijke tabblad.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een kanaal te maken en te volgen in Microsoft teams

Een schermlezer gebruiken om te chatten in Microsoft teams

Sneltoetsen voor Microsoft Teams

Basistaken met een schermlezer in Microsoft teams

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Microsoft teams

Gebruik Microsoft Teams met uw toetsenbord-en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om een nieuw wiki-tabblad te maken voor een team kanaal of notities toe te voegen aan uw persoonlijke tabblad wiki.

Een wiki tabblad is een slim teksteditor die u ook kunt gebruiken om te communiceren met uw teamleden. U kunt op dezelfde manier inhoud bewerken en bewerken als in OneNote, maar u kunt ook een chat om een specifiek deel van de inhoud starten en uw collega's inline markeren, allemaal op één plek. De tabbladen van het team wiki kunnen door alle teamleden worden geopend. Uw persoonlijke tabblad wiki is alleen beschikbaar voor u.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een nieuw tabblad wiki maken

Elk kanaal bevat een wiki tabblad dat u voor u hebt ingevoegd, maar u kunt ook nieuwe wiki-tabbladen toevoegen.

 1. Druk in het kanaal waaraan u een tabblad wiki wilt toevoegen op de tab-toets totdat u ' een tabblad toevoegen ' hoort en druk op Return. Het dialoogvenster een tabblad toevoegen wordt geopend.

 2. De focus wordt verplaatst naar het veld Zoek tekst in het dialoogvenster een tabblad toevoegen . Typ wiki en druk vervolgens op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' menu-item '. Druk op ENTER om te selecteren.

 3. Typ een naam voor het nieuwe tabblad wiki.

 4. Druk eenmaal op Tab. U hoort: "post naar het kanaal over dit tabblad." Deze instelling is standaard ingeschakeld. Druk op de SPATIEBALK als u niet automatisch in het kanaal wilt plaatsen over de wiki-activiteit.

 5. Druk op de tab-toets totdat u ' opslaan ' hoort en druk vervolgens op Return. Er wordt een nieuwe tab toegevoegd. De focus bevindt zich in het tekstveld paginanaam van het tabblad Nieuw.

Inhoud schrijven voor uw wiki tabblad

Het tabblad wiki kan meerdere documenten, pagina's genaamd, bevatten, en elke pagina bestaat uit meerdere secties. Secties kunnen tekst, afbeeldingen en tabellen bevatten.

 1. Wanneer u een nieuwe pagina wilt maken, drukt u op de tab-toets totdat u de knop nieuwe pagina bereikt, en drukt u vervolgens op Return. De focus wordt verplaatst naar het titelveld van de nieuw gemaakte pagina.

 2. Typ een naam voor de nieuwe pagina en druk op Return. De focus wordt verplaatst naar het titelveld van de eerste sectie op de pagina.

 3. Typ een naam voor de eerste sectie en druk op Return. De focus wordt verplaatst naar het inhoudsgebied van de sectie.

 4. Typ de tekst voor de sectie. U kunt ook de tekst opmaken:

  • Als u tekst vet wilt opmaken, selecteert u het tekstgedeelte en drukt u op Command + B.

  • Als u tekst wilt cursiveren, selecteert u het tekstgedeelte en drukt u op Command + I.

  • Als u tekst wilt onderstrepen, selecteert u het stuk tekst en drukt u op Command + U.

  • Als u een koppeling naar de tekst wilt toevoegen, selecteert u de tekst waarvan u een koppeling wilt maken en drukt u op Command + K. Het dialoogvenster koppeling invoegen wordt geopend en de focus wordt verplaatst naar het veld adres . Typ de naam van een bestaand bestand of adres en druk op Return.

 5. Als u een nieuwe sectie boven of onder de eerder toegevoegde sectie wilt toevoegen, drukt u op ESC en vervolgens op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u bij de knop een nieuwe sectie toevoegen bent en drukt u op ENTER om deze optie te selecteren.

Een koppeling naar een sectie maken

Kopieer een directe koppeling naar een sectie op een tabblad wiki en deel ze met uw teamleden.

 1. Ga op een wiki-tabblad naar de sectie waarnaar u een koppeling wilt maken.

 2. Druk op ENTER om de focus te verplaatsen naar de naam van de sectie.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' meer opties ' hoort en druk op ENTER. U hoort: ' koppeling vinden '.

 4. Druk op Return. Het dialoogvenster koppeling kopiëren wordt geopend.

 5. Druk op Command + C om de koppeling naar de sectie te kopiëren. U kunt de koppeling delen met uw teamleden in een chatgesprek of een team kanaal.

Chatten vanaf een tabblad wiki

Schrijft u een sectie wiki en wilt u dat uw teamgenoten u op het bericht kunnen laten uitspreken? Begin een gesprek direct vanuit de sectie zelf en profiteer rechtstreeks van uw inhoud.

 1. Ga op een wikipagina naar de sectie waarin u een gesprek wilt starten.

 2. Druk op Return om de focus te verplaatsen naar de sectie titel.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' discussie punt weergeven ' hoort en druk vervolgens op de SPATIEBALK. De focus wordt verplaatst naar het vak voor het opstellen van berichten in het gesprek.

 4. Typ het bericht en druk op Return om het te verzenden. U kunt tekst opmaken en bijlagen toevoegen, zoals in een gewoon vak voor het opstellen van berichten. Ga naar een schermlezer gebruiken om in Microsoft teams te chattenvoor instructies.

Tip: U kunt niet alleen chatten, maar ook wel @mention teamleden in een wiki -sectie en ontvangt hij of zij een melding in hun activiteitsfeed. Wanneer u de melding selecteert, worden deze rechtstreeks naar de sectie met aandacht besteed.

Werken met uw persoonlijke wiki

Naast de tabbladen met Wikipagina's voor elk team, bevat Microsoft Teams ook een persoonlijke wikipagina, waarop u notities en andere inhoud op dezelfde manier kunt toevoegen aan een team wiki-tabblad. Uw persoonlijke tabblad wiki is alleen beschikbaar voor u.

Het tabblad persoonlijke wiki openen

 1. Druk op Command + F6 tot u ' teams-werkbalk ' hoort, gevolgd door ' wisselknop '.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' meer apps ' hoort en druk op ENTER.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' geïnstalleerde apps, wiki ' hoort en druk op ENTER om het tabblad persoonlijk te openen.

Een notitie toevoegen aan uw persoonlijke tabblad wiki

Met de opdracht veld zoeken kunt u snel een notitie toevoegen aan uw persoonlijke tabblad wiki.

 1. Druk op Command + E om naar het vak zoeken te gaan.

 2. Typ /wiki en druk op Return.

 3. Typ uw opmerking. Wanneer u klaar bent, drukt u op ENTER en de notitie wordt toegevoegd aan uw persoonlijke tabblad wiki.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een kanaal te maken en te volgen in Microsoft teams

Een schermlezer gebruiken om te chatten in Microsoft teams

Sneltoetsen voor Microsoft Teams

Basistaken met een schermlezer in Microsoft teams

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Microsoft teams

Gebruik Microsoft Teams voor het web met het toetsenbord en een schermlezer om wiki -tabbladen voor een kanaal te maken en de inhoud ervan te schrijven. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar dit kan samen met andere schermlezers worden gebruikt, zolang ze de gemeenschappelijke standaarden en technieken van toegankelijkheid volgen.

Een wiki tabblad is een slim teksteditor die u ook kunt gebruiken om te communiceren met uw teamleden. U kunt op dezelfde manier inhoud bewerken en bewerken als in OneNote, maar u kunt ook een chat om een specifiek deel van de inhoud starten en uw collega's inline markeren, allemaal op één plek.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • In recente versies van JAWS is de cursormodus voor de virtuele pc niet meer standaard ingesteld voor Microsoft Teams. Ga naar De Virtuele JAWS-cursor inschakelen voor instructies over het inschakelen van de modus voor virtuele pc-cursor.

 • Als u snel de lijst met sneltoetsen wilt gebruiken in Microsoft Teams, drukt u op CTRL + E, typt u de schuine streep in de tekst endrukt u op ENTER.

In dit onderwerp

Een nieuw tabblad wiki maken

Elk kanaal bevat het tabblad wiki , maar u kunt ook nieuwe wiki -tabbladen toevoegen.

 1. In het kanaal waaraan u het tabblad wiki wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u ' een tabblad toevoegen ' hoort en drukt u op ENTER. Het dialoogvenster een tabblad toevoegen wordt geopend. De focus bevindt zich in het veld Zoek tekst.

 2. Typ in het Zoek veld wiki en druk vervolgens op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' wiki '. Druk op Enter.

 3. Typ een naam voor het nieuwe tabblad wiki .

 4. Druk eenmaal op Tab. U hoort: "post naar het kanaal over dit tabblad." Deze instelling is standaard ingeschakeld. Druk op de spatiebalk om deze optie uit te schakelen.

 5. Druk op de tab-toets totdat u ' opslaan ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd, in JAWS heet dit de virtuele cursormodus en in Verteller de scanmodus.

 1. In het kanaal waaraan u het tabblad wiki wilt toevoegen, drukt u op B of Shift + B totdat u ' een tabblad toevoegen ' hoort en drukt u op ENTER. Het dialoogvenster een tabblad toevoegen wordt geopend. De focus bevindt zich in het veld Zoek tekst.

 2. Typ in het Zoek veld wiki en druk vervolgens op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' wiki '. Druk op Enter.

 3. Typ een naam voor het nieuwe tabblad wiki .

 4. Druk eenmaal op Tab. U hoort: "post naar het kanaal over dit tabblad." Deze instelling is standaard ingeschakeld. Druk op de spatiebalk om deze optie uit te schakelen.

 5. Druk op de SR-toets + spatiebalk met Verteller en NVDA. Druk op B totdat u ' opslaan ' hoort en druk op ENTER. Met JAWS drukt u op de tab-toets totdat u ' opslaan ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Inhoud schrijven voor uw wiki tabblad

Het tabblad wiki kan meerdere documenten, pagina's genaamd, bevatten, en elke pagina bestaat uit meerdere secties. Secties kunnen tekst, afbeeldingen en tabellen bevatten.

 1. Als u een nieuwe pagina op een tabblad wilt maken, drukt u op de tab-toets totdat u ' wiki menu uitvouwen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' nieuwe pagina ' hoort en druk op ENTER. De focus wordt verplaatst naar de titel van de nieuw gemaakte pagina.

 3. Typ een naam voor de nieuwe pagina en druk op ENTER. De focus wordt verplaatst naar de titel van de eerste sectie op de pagina.

 4. Typ een naam voor de eerste sectie en druk op ENTER. De focus wordt verplaatst naar het inhoudsgebied van de sectie.

 5. Typ de tekst voor de sectie.

 6. Druk op ESC om het inhoudsgebied van de sectie te verlaten.

 7. Als u een nieuwe sectie boven of onder de eerder toegevoegde sectie wilt toevoegen, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u ' een nieuwe sectie toevoegen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd, in JAWS heet dit de virtuele cursormodus en in Verteller de scanmodus.

 1. Als u een nieuwe pagina op een tabblad wilt maken, drukt u op B of Shift + B totdat u ' wiki menu uitvouwen ' hoort en drukt u op ENTER.

 2. Druk op B. U hoort: ' nieuwe pagina '. Druk op Enter. De focus wordt verplaatst naar de titel van de nieuw gemaakte pagina.

 3. Druk op de SR-toets + spatiebalk met Verteller en NVDA. Typ een naam voor de nieuwe pagina en druk op ENTER. De focus wordt verplaatst naar de titel van de eerste sectie op de pagina.

 4. Typ een naam voor de eerste sectie en druk op ENTER. De focus wordt verplaatst naar het inhoudsgebied van de sectie.

 5. Typ de tekst voor de sectie.

 6. Druk op ESC om het inhoudsgebied van de sectie te verlaten.

 7. Als u een nieuwe sectie boven of onder de eerder toegevoegde sectie wilt toevoegen, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u ' een nieuwe sectie toevoegen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Tekst opmaken in een wiki-sectie

Als u tekst wilt opmaken, kunt u de opmaakopties op de werkbalk van de sectie gebruiken. U kunt ook sneltoetsen gebruiken om bepaalde opmaakopties te gebruiken.

 1. Druk op CTRL + SHIFT + pijl-links of pijl-rechts om de tekst te selecteren die u wilt opmaken.

 2. Om naar de werkbalk Opmaak te gaan. Druk op CTRL + SHIFT + F6. U hoort: 'Vet'.

 3. Druk op de toets pijl-rechts totdat u de gewenste optie hoort en druk op ENTER om de opmaak toe te passen.

  Tips: U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken om snel basisopmaak toe te passen:

  • Druk op CTRL + B om de tekst vet te maken.

  • Druk op CTRL + I om tekst cursief te maken.

  • Druk op CTRL + U om tekst te onderstrepen.

  • Als u een koppeling naar de tekst wilt toevoegen, selecteert u de tekst die u wilt omzetten in een koppeling en drukt u op CTRL + K. Het dialoogvenster koppeling toevoegen wordt geopend en de focus wordt verplaatst naar het veld adres. Typ of plak de naam van een bestaand bestand of adres en druk op ENTER.

Een koppeling naar een sectie maken

U kunt uw teamleden gemakkelijk op een sectie op een tabblad wiki richten door een directe koppeling te kopiëren en deze met ze te delen.

 1. Ga naar de sectie op het tabblad wiki waarnaar u een koppeling wilt maken.

 2. Druk op ENTER om de focus te verplaatsen naar de naam van de sectie.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' meer opties ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

 4. U hoort: ' koppeling vinden '. Druk op ENTER om de sectiekoppeling te kopiëren. U hoort: "is gekopieerd naar het Klembord."

 5. Plak de sectiekoppeling in een chat-of team kanaal.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd, in JAWS heet dit de virtuele cursormodus en in Verteller de scanmodus.

 1. Ga naar de sectie op het tabblad wiki waarnaar u een koppeling wilt maken.

 2. Druk op ENTER om de focus te verplaatsen naar de naam van de sectie.

 3. Druk op B totdat u "meer opties" hoort en druk op ENTER.

 4. U hoort: ' koppeling vinden '. Druk op ENTER om de sectiekoppeling te kopiëren. U hoort: "is gekopieerd naar het Klembord."

 5. Plak de sectiekoppeling in een chat-of team kanaal.

Chatten vanaf een tabblad wiki

 1. Ga naar de sectie op het tabblad wiki waarmee u een gesprek wilt starten.

 2. Druk op ENTER om de focus te verplaatsen naar de naam van de sectie.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' discussie punt weergeven ' hoort en druk op ENTER. Het gespreks venster wordt geopend en de focus wordt verplaatst naar het vak voor het opstellen van berichten.

 4. Typ uw bericht in het vak bericht opstellen en druk op ENTER om het te verzenden. U kunt tekst opmaken en bijlagen toevoegen, zoals in een gewoon vak voor het opstellen van berichten. Ga naar een schermlezer gebruiken om in Microsoft teams te chattenvoor instructies.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd, in JAWS heet dit de virtuele cursormodus en in Verteller de scanmodus.

 1. Ga naar de sectie op het tabblad wiki waarmee u een gesprek wilt starten.

 2. Druk op ENTER om de focus te verplaatsen naar de naam van de sectie.

 3. Druk op B totdat u ' discussie punt weergeven ' hoort en druk op ENTER. Het gespreks venster wordt geopend en de focus wordt verplaatst naar het vak voor het opstellen van berichten.

 4. Typ uw bericht in het vak bericht opstellen en druk op ENTER om het te verzenden. U kunt tekst opmaken en bijlagen toevoegen, zoals in een gewoon vak voor het opstellen van berichten. Ga naar een schermlezer gebruiken om in Microsoft teams te chattenvoor instructies.

Tip: U kunt niet alleen chatten, maar ook wel @mention teamleden in een wiki -sectie en ontvangt hij of zij een melding in hun activiteitsfeed. Wanneer u de melding selecteert, worden deze rechtstreeks naar de sectie met aandacht besteed.

Werken met uw persoonlijke wiki

Naast de wikipagina's voor elk team, bevat Microsoft Teams ook een persoonlijke tabblad wiki , waar u eenvoudig notities en andere inhoud kunt toevoegen. In tegenstelling tot de tabbladen team wiki , die toegankelijk zijn voor alle teamleden, is uw persoonlijke tabblad wiki slechts voor u beschikbaar.

Het tabblad persoonlijke wiki openen

 1. Druk op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' app-balk '.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' meer apps ' hoort en druk op de SPATIEBALK.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' geïnstalleerde apps, wiki ' hoort en druk op ENTER om het tabblad persoonlijk te openen.

Opmerking: In NVDA wordt dit ook wel de browsemodus genoemd, in JAWS heet dit de virtuele cursormodus en in Verteller de scanmodus.

 1. Met JAWS drukt u op R totdat u het volgende hoort: ' app-balk '. Met NVDA drukt u op D totdat u het volgende hoort: ' app-balk '.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' meer apps ' hoort en druk op de SPATIEBALK.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' geïnstalleerde apps, wiki ' hoort en druk op ENTER om het tabblad persoonlijk te openen.

Een notitie toevoegen aan uw persoonlijke tabblad wiki

 1. Druk op CTRL + E om naar het vak zoeken te gaan.

 2. Typ /wiki en druk op ENTER.

 3. Typ uw opmerking. Wanneer u klaar bent, drukt u op ENTER om de notitie toe te voegen aan uw persoonlijke tabblad.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een kanaal te maken en te volgen in Microsoft teams

Een schermlezer gebruiken om te chatten in Microsoft teams

Sneltoetsen voor Microsoft Teams

Basistaken met een schermlezer in Microsoft teams

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Microsoft teams

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×