Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en te beantwoorden in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en te beantwoorden in Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Outlook met het toetsenbord en een schermlezer te lezen en reageren op vergaderverzoeken. We hebben deze getest met Narrator en JAWS, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen. Hier leert u hoe u snel antwoorden rechtstreeks vanuit de lijst met Outlook postvak in berichten verzenden of open een verzoek voor meer opties, zoals een nieuwe vergadertijd voorstellen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een vergaderverzoek beantwoorden van de berichtenlijst van het postvak in

Zodra vergaderverzoeken naar uw Postvak Outlook u kunt snel accepteren binnenkomen, voorlopig accepteren of weigeren van de vergadering rechtstreeks zonder te hoeven openen van de aanvraag zelf.

 1. Klik in Outlook postvak in, met de pijl-omhoog en pijl-omlaag om de focus op het vergaderverzoek.

  Meer informatie over het openen en de inhoud van het vergaderverzoek lezen, gaat u naar openen en een vergaderverzoek beantwoorden.

 2. Druk op Shift+F10. Het contextmenu wordt geopend en wordt gemeld die Narrator: "Context menu, menu." U hoort in JAWS: "Menu". Voer een van de volgende opties om het verzoek te beantwoorden:

  • Als u het verzoek wilt accepteren, drukt u op C, C en vervolgens op Enter.

  • Als u wilt voorlopig accepteren, drukt u op N en klik vervolgens op Enter.

  • Af te wijzen, druk op E.

 3. Een Microsoft Outlook -dialoogvenster wordt geopend met de focus op de knop OK . Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt het antwoord bewerken voordat u verzendt, drukt u op E en klik vervolgens op Enter. Een Antwoord op vergaderverzoek e-mailbericht geopend, en de focus zich in het veld van het bericht tekst waarin u uw antwoord kunt typen. Wanneer u klaar bent, drukt u op Alt + S om te verzenden.

  • Als u wilt het antwoord verzenden zonder te bewerken, drukt u op S en klik vervolgens op Enter.

  • Als u niet wilt een antwoord verzenden, drukt u op D en voer vervolgens.

  De geselecteerde actie wordt uitgevoerd, de uitnodiging voor vergadering wordt verwijderd en als aangenomen, de vergadering is toegevoegd aan uw agenda.

Open, lezen, en een vergaderverzoek beantwoorden

Open het vergaderverzoek voor toegang tot alle opties voor beantwoorden, zoals een nieuwe vergadertijd voorstellen.

 1. Klik in Outlook postvak in, met de pijl-omhoog en pijl-omlaag te navigeren naar het postvak in items. Druk op Enter om het te openen wanneer u zich in het vergaderverzoek.

 2. De schermlezer wordt gemeld dat de titel van het vergaderverzoek. Als u wilt lezen de inhoud van de uitnodiging voor vergadering, drukt u op de SR-toets + R. Als u wilt stoppen met het lezen, houdt u CTRL ingedrukt.

 3. Als u wilt reageren op het vergaderverzoek, voer een van de volgende:

  • Als u wilt accepteren, drukt u op Alt + H, C.

  • Als u wilt voorlopig accepteren, drukt u op Alt + H, J.

  • Als u wilt weigeren, drukt u op Alt + H, N.

 4. Voer een van de volgende opties wanneer u "Menu, het antwoord bewerken voordat u verzendt" horen:

  • Druk op E als u het antwoord vóór het verzenden wilt bewerken.

  • Druk op S als u het antwoord wilt verzenden zonder dit te bewerken.

  • Druk op D als u geen antwoord wilt verzenden.

  De geselecteerde actie wordt uitgevoerd, de uitnodiging voor vergadering wordt verwijderd en als aangenomen, de vergadering is toegevoegd aan uw agenda.

Een nieuwe vergadertijd voorstellen

 1. Het vergaderverzoek in Outlookis geopend, voer een van de volgende opties:

  • Als u een nieuw tijdstip voorstellen wilt accepteren, voorlopig, drukt u op Alt + H, P, T, T.

  • Als u wilt een nieuw tijdstip voorstellen en afwijzen, drukt u op Alt + H, P, T, d te drukken.

 2. Een Nieuw tijdstip voorstellen dialoogvenster wordt geopend. Als u wilt instellen de datum en tijd die u wilt voorstellen, drukt u op de Tab-toets totdat de schermlezer wordt gemeld dat de relevante veld, zoals "De begindatum van de vergadering." of 'Vergadering begintijd,' en typ de nieuwe datum of tijd (bijvoorbeeld "25 okt 17" of "1230 pm"). Wanneer u klaar bent, drukt u op Alt + O.

 3. Het dialoogvenster wordt gesloten en een Nieuwe tijd voorgesteld e-mailbericht wordt geopend. De huidige tijd van de vergadering en de nieuwe tijd u van plan bent worden weergegeven onder het veld bericht onderwerp. De focus zich in het bericht hoofdtekst tekstveld waarin u eventuele aanvullende antwoord kunt typen. Druk op Alt + S als u klaar bent om te verzenden. Het e-mailbericht wordt verzonden, en u hiernaar terugkeert naar Postvak in.

Controleer wie wordt uitgenodigd voor een vergadering

Nadat u een vergaderverzoek hebt geaccepteerd, kunt u controleren wie er nog meer is uitgenodigd.

 1. In Outlook, drukt u op Ctrl + 2 om naar agenda te gaan.

 2. De focus is op vandaag. Als u wilt verplaatsen tussen de gebeurtenissen, drukt u op TAB of Shift + Tab. Wanneer u wilt dat op de vergadering, drukt u op Ctrl + O om dit te openen.

 3. Naar de Planningsassistentwilt gaan, drukt u op Alt + H, U.

 4. Verteller wordt gemeld: "Alle deelnemers," gevolgd door de naam van de organisator van de vergadering. U hoort in JAWS: "Keuzelijst" gevolgd door de naam van de organisator van de vergadering. Druk op pijl-omlaag om de andere genodigden horen.

Vergaderverzoeken behouden in postvak in

Zodra hebben geaccepteerd of geweigerd, wordt vergaderverzoeken worden automatisch verplaatst naar de map Verwijderde Items. Als u wilt behouden het vergaderverzoek e-mailberichten in uw postvak in, kunt u de Outlook -instellingen wijzigen.

 1. In Outlook, drukt u op Alt + F, T, M om de Mail -opties-venster te openen.

 2. Druk tweemaal op Alt + D. U hoort in Narrator: "Verzenden van berichten, ingeschakeld, vergaderverzoeken en meldingen verwijderen vanuit het postvak in na reageert, het selectievakje." U hoort in JAWS: "Verwijder vergaderverzoeken en meldingen vanuit het postvak in na reageert, het selectievakje ingeschakeld."

 3. Als u wilt verwijderen in de selectie, druk op de SPATIEBALK. U hoort in Narrator,: "Unchecked." U hoort in JAWS: 'Niet gecontroleerd.' Druk op Enter om de instelling opslaan en sluit het dialoogvenster. U terug naar Outlook.

Zie ook

Een schermlezer gebruikt om te plannen afspraken of vergaderingen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om uw account in te stellen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook-agenda

Gebruik Outlook voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de schermlezer voor ingebouwde Mac OS te lezen en reageren op vergaderverzoeken. Het verzoek voor meer opties, zoals een nieuwe vergadertijd voorstellen, kunt u openen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook voor Mac als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Open en een vergaderverzoek beantwoorden

U kunt eenvoudig accepteren, voorlopig accepteren of weigeren van een uitnodiging rechtstreeks vanuit de agenda in Outlook voor Mac. Nieuwe vergaderverzoeken worden bij ontvangst ervan aangekondigd door VoiceOver.

 1. Druk op TAB of Shift + Tab om te bladeren van gebeurtenissen voor de tijd weergegeven in een willekeurige agendaweergave. Ieder item wordt aangeduid met '<datum>, <tijd>, <onderwerp>, <locatie>'.

  Opmerking: Als u wilt openen agenda in Outlook, drukt u op Command + 2.

 2. Wanneer op verzoek voor een vergadering die u openen wilt, drukt u op Command + O.

 3. Als u wilt reageren op het verzoek, voer een van de volgende:

  • Als u wilt accepteren, drukt u op Shift + Tab totdat u hoort "Accepteren menuknop" en druk op Control + Option + spatiebalk.

  • Als u wilt negeren, drukt u op Shift + Tab totdat u "Menuknop weigeren" horen en druk op Control + Option + spatiebalk.

  • Als u nog niet weet of u aanwezig kunt zijn, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Voorlopig, menuknop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 4. Er word een lijst met antwoordopties weergegeven. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op de pijl-omlaag om te reageren met een toelichting. U hoort: 'Antwoorden met opmerkingen'. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de optie te selecteren. Er wordt een antwoordvenster geopend met de focus in het tekstvak voor de opmerkingen. Typ de opmerkingen en druk op Command+Enter. Het antwoord wordt verzonden.

  • Druk op de pijl-omlaag om te antwoorden zonder opmerkingen, totdat u hoort 'Beantwoorden zonder opmerkingen' en druk op Control + Option + spatiebalk. Het antwoord wordt verzonden.

  De focus verplaatst terug naar agenda.

Een nieuwe vergadertijd voorstellen

 1. Met de vergadering aanvragen openen, druk op Shift + Tab totdat u "Doel nieuwe tijd voor de menuknop," horen en druk op Control + Option + spatiebalk.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuw tijdstip voorstellen wilt accepteren, voorlopig, druk op de pijl-omlaag totdat u hoort ' voorlopig en nieuw tijdstip voorstellen "en druk op Control + Option + spatiebalk.

  • Als u wilt een nieuw tijdstip voorstellen en afwijzen, druk op de pijl-omlaag totdat u hoort "weigeren en nieuw tijdstip voorstellen" en druk op Control + Option + spatiebalk.

 3. Er wordt een dialoogvenster geopend, met de focus op het veld. Om in te stellen de datum en tijd die u wilt voorstellen, drukt u op de Tab-toets totdat VoiceOver wordt gemeld dat het desbetreffende veld, zoals "Begintijd" of 'Einddatum' en typ de nieuwe datum of tijd.

 4. Wanneer u klaar bent, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Nieuwe tijd voorstellen, standaardknop," en druk op Control + Option + spatiebalk.

 5. Het dialoogvenster wordt gesloten en een Nieuwe tijd voorgesteld e-mailbericht wordt geopend. De huidige tijd van de vergadering en de nieuwe tijd u van plan bent worden weergegeven onder het veld bericht onderwerp. De focus zich in het bericht hoofdtekst tekstveld waarin u eventuele aanvullende antwoord kunt typen. Als u klaar bent om te verzenden, drukt u op Shift + Tab totdat u hoort 'Knop verzenden' en druk op Control + Option + spatiebalk. Het e-mailbericht wordt verzonden, en u hiernaar terugkeert naar agenda.

Controleer wie wordt uitgenodigd voor een vergadering

Nadat u een vergaderverzoek hebt geaccepteerd, kunt u controleren wie er nog meer is uitgenodigd.

 1. Druk op TAB of Shift + Tab om te bladeren van gebeurtenissen voor de tijd weergegeven in een willekeurige agendaweergave. Ieder item wordt aangeduid met '<datum>, <tijd>, <onderwerp>, <locatie>'.

 2. Wanneer op verzoek voor een vergadering die u openen wilt, drukt u op Command + O.

 3. Om te gaan naar het menu van de planning , Shift + Tab totdat u "Planning, het selectievakje niet inschakelt," horen en druk op Control + Option + spatiebalk.

 4. Naar de lijst met deelnemers wilt gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Deelnemers, tabel, rij 1 van (...), afbeelding, <name van de vergadering organizer>."

 5. Druk op Control + Option + Pijl-rechts pijl. U hoort de naam van de organisator van de vergadering. De namen van de deelnemers druk op Control + Option + pijl-pijltoets zoeken. Als u verplaatst, VoiceOver wordt gemeld die de namen voor u.

Zie ook

Een schermlezer gebruikt om te plannen afspraken of vergaderingen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om uw account in te stellen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook-agenda

Gebruik Outlook voor iOS met VoiceOver, de schermlezer voor ingebouwde iOS te lezen en reageren op vergaderverzoeken rechtstreeks vanuit de agenda.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

Lezen en reageren op vergaderverzoeken

 1. Klik in een weergave agenda horen Veeg naar rechts totdat u de eerste gebeurtenis voor de dag. U hoort voor elk item de titel, de datum en tijd, de locatie en de duur. Swipe omhoog om naar andere toekomstige items te bladeren.

 2. Openen van de vergadering aanvragen details, dubbeltikt u op het scherm wanneer u zich in het verzoek. Het vergaderverzoek details wordt geopend in een nieuw venster.

 3. Als u wilt bladeren van de vergadering details venster, veegt u naar links of rechts. VoiceOver wordt gemeld de details, zoals u verplaatst, met inbegrip van de voorgestelde vergadering datum en tijd, locatie, en namen en contactpersonen van de deelnemers.

 4. Reageren op de uitnodiging voor het venster details, veegt u naar links of rechts totdat u hoort "RSVP-knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Er word een lijst met antwoordopties weergegeven.

 5. Veeg naar links of rechts totdat u de gewenste optie (accepteren, voorlopigof weigeren), en Dubbeltik vervolgens op het scherm hoort.

 6. Als u wilt wijzigen van uw antwoord, in de vergadering venster details, veegt u naar links of rechts totdat u hoort 'RSVP-knop bewerken' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Veeg naar de nieuwe optie en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Als u terug naar agenda, Veeg naar links totdat u hoort "De knop Vorige" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruikt om te plannen afspraken of vergaderingen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om uw account in te stellen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook-agenda

Gebruik Outlook voor Android met TalkBack, de ingebouwde Android schermlezer, te lezen en reageren op vergaderverzoeken rechtstreeks vanuit de agenda.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

Lezen en reageren op vergaderverzoeken

 1. Klik in agendaom te bladeren naar gebeurtenissen in de toekomst, zoals vergaderverzoeken, Veeg naar rechts. TalkBack wordt gemeld de datum en tijd, naam van de gebeurtenis en locatie, terwijl u de gebeurtenissen doorlopen.

 2. Openen van de vergadering aanvragen details, dubbeltikt u op het scherm wanneer u zich in het verzoek. Het vergaderverzoek details wordt geopend in een nieuw venster.

 3. Als u wilt bladeren van de vergadering details venster, veegt u naar links of rechts. TalkBack wordt gemeld de details, zoals u verplaatst, met inbegrip van de voorgestelde vergadering datum en tijd, locatie, en namen en contactpersonen van de deelnemers.

 4. Reageren op de uitnodiging voor het venster details, veegt u naar links of rechts totdat u hoort "RSVP-knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Er word een lijst met antwoordopties weergegeven.

 5. Veeg naar links of rechts totdat u de gewenste optie (accepteren, voorlopigof weigeren), en Dubbeltik vervolgens op het scherm hoort.

 6. Als u wilt wijzigen van uw antwoord, in de vergadering venster details, veegt u naar links of rechts totdat u hoort 'RSVP-knop bewerken' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Veeg naar de nieuwe optie en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Als u terug naar agenda, Veeg naar links totdat u hoort "De knop Vorige" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruikt om te plannen afspraken of vergaderingen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om uw account in te stellen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook-agenda

Outlook Web App gebruiken met het toetsenbord met een schermlezer te lezen en reageren op vergaderverzoeken in Mail. We hebben deze getest met Narrator, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat het Leesvenster is uitgeschakeld.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook Web App.

Lezen en reageren op vergaderverzoeken

 1. In de belangrijkste weergave van E-mail , drukt u op Ctrl + F6 totdat u hoort: "Berichtenlijst."

 2. Druk op de Tab-toets totdat u het eerste bericht in de lijst hoort.

 3. Druk op pijl-omlaag totdat u het vergaderverzoek dat u wilt gebruiken en druk op Enter hoort. Hiermee opent u het vergaderverzoek. U hoort: "Venster inhoud."

 4. Als u wilt de details en opties vanaf het begin van het bericht lezen, drukt u op de SR-toets + R. De schermlezer wordt gemeld de details en opties als u verplaatst, met inbegrip van de voorgestelde vergadering datum en tijd, locatie en namen van de deelnemers.

 5. Als u wilt een bericht toevoegen aan uw antwoord, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Toevoegen een bericht naar", gevolgd door de naam van de afzender van het verzoek. Typ het bericht.

 6. Ga op een van de volgende manieren te werk om te reageren op de uitnodiging:

  • Als u wilt accepteren, drukt u op de Tab-toets totdat u "Ja knop" horen, en druk vervolgens op de SPATIEBALK.

  • Als u wilt weigeren, drukt u op de Tab-toets totdat u "Ja knop" horen, en druk vervolgens op de pijl-rechts-toets totdat u hoort: "Geen knop". Druk op de spatiebalk om te selecteren.

  • Als u niet zeker weet of u kunt bijwonen, drukt u op de Tab-toets totdat u "Ja knop" horen, en druk vervolgens op de pijl-rechts-toets totdat u hoort: "Wellicht knop". Druk op de spatiebalk om te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruikt om te plannen afspraken of vergaderingen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om uw account in te stellen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Toetscombinaties in de webversie van Outlook en Outlook.com

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×