Een schermlezer gebruiken om een vergadering te plannen in Outlook 2016

Een schermlezer gebruiken om een vergadering te plannen in Outlook 2016

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik het toetsenbord en Verteller, de ingebouwde Windows-schermlezer, voor het plannen van vergaderingen met andere personen, controleer wanneer degenen die u uitnodigt, beschikbaar zijn, zorg dat de vergaderingen herhaaldelijk terugkeren, stel herinneringen voor vergaderingen in en vraag feedback van de personen die u uitnodigt in Outlook 2016.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

In dit onderwerp

Een vergadering plannen en personen ervoor uitnodigen

 1. Als u een uitnodiging voor een vergadering wilt maken vanuit een willekeurige plaats in Outlook 2016 (zoals in E-mail, Agenda of Taken), drukt u op Ctrl+Shift+Q. Het venster Vergadering wordt geopend en de focus wordt verplaatst naar het tekstveld Aan in de uitnodiging. U hoort: 'Aan, bewerken'. In JAWS hoort u: 'To, edit.'

 2. Als u personen wilt uitnodigen voor de vergadering, typt u de naam van de persoon en zijn of haar e-mailadres, als u dat kent.

  In uw adresboek wordt automatisch naar overeenkomsten gezocht. Met de toets Pijl-omlaag kunt de suggesties doorlopen. Terwijl u dat doet, worden de namen en adressen voorgelezen.

  Tip: Als u e-mailadressen wilt bevestigen, kunt u het dialoogvenster Namen controleren gebruiken om te zoeken. Als u Namen controleren wilt openen, drukt u op Alt+R om naar het tabblad Vergadering te gaan. Druk op de Tab-toets totdat u 'Namen controleren, knop' hoort. Druk vervolgens op Enter. De focus wordt verplaatst naar de eerste naam in de lijst met zoekresultaten en de naam wordt voorgelezen. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om door de lijst te bladeren en druk vervolgens op Enter om een naam en adres te selecteren.

 3. Als u door de voorgestelde namen wilt bladeren, gebruikt u Pijl-omlaag. Druk op Enter om een naam te selecteren.

 4. Druk op de Tab-toets om naar het tekstveld Onderwerp te gaan. U hoort: 'Onderwerp, bewerken.' In JAWS hoort u: 'Subject, edit.' Typ vervolgens het onderwerp van de vergadering.

 5. Druk nogmaals op de Tab-toets om naar het tekstveld Locatie te gaan. U hoort: 'Locatie bewerkbaar, bewerken.' In JAWS hoort u: 'Location, edit combo.' Typ vervolgens de locatie.

  Tips: Als u een Microsoft Exchange-account gebruikt, kunt u het dialoogvenster Ruimten selecteren: Alle ruimten gebruiken om de beschikbaarheid van ruimten te controleren en ruimten te reserveren.

  • Als u naar de knop Ruimten... wilt gaan wanneer de focus op het vak Locatie is gericht, drukt u eenmaal op de Tab-toets. U hoort 'Ruimten... knop'.

  • Druk op Enter om het dialoogvenster Ruimten selecteren te openen. De focus wordt verplaatst naar het vak Zoeken en u hoort: 'Ruimten selecteren, alle ruimten, zoeken, bewerken.' In JAWS hoort u: 'Search column, edit.'

  • Als u in de lijst een beschikbare ruimte wilt zoeken, drukt u op de toets Pijl-omlaag om naar de lijst te gaan. U hoort de naam van de geselecteerde ruimte, en tevens details als de beschikbaarheid en het telefoonnummer van de ruimte.

  • Gebruik de toetsen Pijl-omlaag en Pijl-omhoog om door de lijst met ruimten te navigeren. Als u voor uw vergadering de geselecteerde ruimte wilt reserveren, drukt u op Enter.

  • Druk opnieuw op Enter om de focus opnieuw op de uitnodiging te richten. U hoort het onderwerp van de vergadering, gevolgd door 'Ruimten... knop'.

 6. Als u de duur van de vergadering wilt opgeven, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Begindatum, bewerken'. In JAWS hoort u: 'Start date, edit.' Standaard bevat dit veld de dag en datum waarop de uitnodiging voor de vergadering is gemaakt.

  Tip: Voordat u de uitnodiging voor de vergadering opslaat of verzendt, kunt u de beschikbaarheid controleren van de personen die u uitnodigt. Zie Beschikbaarheid controleren van de personen die u uitnodigt voor meer informatie.

  Afhankelijk van de lengte van de vergadering gebruikt u een van deze twee methoden:

  • Als de vergadering de hele dag duurt, typt u de datum van de vergadering en drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Uitgeschakeld, Duurt hele dag, selectievakje'. In JAWS hoort u: 'All day event check box, not checked.' Druk op de spatiebalk om het selectievakje in te schakelen. U hoort: 'Ingeschakeld'.

  • Als de vergadering minder dan een hele dag duurt, typt u de datum van de vergadering en drukt u op Enter. U hoort: 'Begintijd.' Typ de begintijd van de vergadering en druk op Enter.

   De focus wordt verplaatst naar het tekstvak Eindtijd en u hoort: 'Eindtijd'.

 7. Als u de eindtijd van de vergadering wilt instellen, typt u de eindtijd en drukt u op Enter.

 8. Als u de uitnodiging voor de vergadering wilt verzenden, drukt u op Alt+Z. De focus wordt naar het actieve venster verplaatst.

Beschikbaarheid controleren van de personen die u uitnodigt

Nadat u namen hebt ingevoerd in de uitnodiging voor een vergadering, kunt u controleren wanneer deze personen beschikbaar zijn.

 1. Druk in het venster Vergadering op Alt+R en vervolgens op PL om Planningsassistent te openen. U hoort: 'Alle deelnemers, keuzelijst'. In JAWS hoort u: 'List box, all attendees.'

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Opties, knop' hoort. Druk vervolgens op Enter om de vervolgkeuzelijst Opties te openen. U hoort: 'Menu'. Druk op de toets Pijl-omlaag om de items te doorlopen totdat u hoort: 'AutoSelectie, samengevouwen, menu-item.' In JAWS hoort u: 'AutoPick submenu.' Druk vervolgens op Enter om het submenu te openen.

 3. Met de toets Pijl-omlaag kunt u het submenu doorlopen. Ondertussen worden de opties voorgelezen, bijvoorbeeld 'Alle personen en voorzieningen' of 'Alle personen en één voorziening'. Druk op Enter als u de optie wilt kiezen die wordt voorgelezen.

 4. Met AutoSelectie wordt de eerstvolgende beschikbare tijd geselecteerd die aan de geselecteerde optie voldoet. In Verteller hoort u de voorgestelde datum en tijd, de namen van alle deelnemers en hun beschikbaarheid, bijvoorbeeld 'Julia Steen, vrij.' Als u in JAWS de beschikbaarheid van de deelnemers wilt horen, bladert u door de keuzelijst met deelnemers.

 5. Kies een van de volgende opties:

  • Druk op Alt+Z als u de tijd wilt accepteren en de uitnodiging verzenden.

  • Druk op Alt+R, B, F als u de tijd wilt accepteren en teruggaan naar het uitnodigingsformulier. Met de Tab-toets kunt u door de uitnodigingsvelden lopen als u de uitnodiging wilt bewerken.

  • Herhaal de vorige stappen als u wilt teruggaan naar AutoSelectie om een andere optie te zoeken. In de meeste gevallen blijft de focus op de knop Opties staan en kunt u op Enter drukken. Druk anders op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Opties, knop.'

Een terugkerende vergadering maken

 1. Druk in het venster voor uitnodiging voor Vergadering op Alt+R en vervolgens op TE om naar het dialoogvenster Terugkeerpatroon te gaan. In Verteller hoort u: 'Appointment recurrence. Begin, bewerken.' In JAWS hoort u: 'Appointment recurrence. Start column.' U hoort ook de begintijd van de vergadering.

 2. Als u de focus wilt verplaatsen naar het groepsvak Terugkeerpatroon, drukt u in het dialoogvenster Terugkeerpatroon net zo vaak op de Tab-toets tot u het geselecteerde patroon hoort ('dagelijks’, 'wekelijks', 'maandelijks' of 'jaarlijks').

 3. Gebruik de pijltoetsen om tussen de terugkerende patronen te schakelen en een terugkerend patroon te selecteren. Selecteer een van deze opties:

  • Opties voor dagelijkse terugkeerpatronen

   Druk op Alt+S voor Dagelijks. In Verteller hoort u: 'Dagelijks'. In JAWS hoort u: 'Recurrence pattern, daily.'

   • Elke weekdag

    Druk op de tabtoets om de focus te verplaatsen naar de optie Elke weekdag en deze optie te selecteren. Druk op Alt+W. U hoort: 'Elke werkdag'.

   • Om de paar dagen.

    Als u de focus wilt verplaatsen naar de knop Elke, drukt u op Alt+L. U hoort 'Elke'. Als u de focus wilt verplaatsen naar het tekstveld dag(en), drukt u op de Tab-toets. U hoort 'Elke, te bewerken tekst'. Typ het aantal dagen (bijvoorbeeld 2 als u wilt opgeven dat de vergadering om de twee dagen wordt herhaald) en druk op Enter.

  • Opties voor wekelijkse terugkeerpatronen

   • Wekelijks

    Druk op Alt+W voor Wekelijks. In Verteller hoort u: 'Wekelijks.' In JAWS hoort u: 'Recurrence pattern, weekly.'

   • Om de paar weken

    Selecteer de optie Wekelijks. Als u de focus wilt verplaatsen naar het tekstveld Keert elke [waarde] terug, drukt u op de Tab-toets. U hoort 'Keert elke, te bewerken tekst, week slash weken terug'. Typ het aantal weken (bijvoorbeeld 3 als u wilt opgeven dat de vergadering om de drie weken terugkeert).

  • Opties voor maandelijkse terugkeerpatronen

   • Maandelijks

    Druk op Alt+M voor Maandelijks. In Verteller hoort u: 'Maandelijks.' In JAWS hoort u: 'Recurrence pattern, monthly.'

   • Om de paar maanden

    Selecteer de optie Maandelijks. Druk driemaal op de Tab-toets om het terugkeren van de vergaderingen in te stellen. U hoort: 'Dag, te bewerken tekst, van elke, te bewerken tekst, maand.' Typ het aantal maanden (bijvoorbeeld 3 als u wilt opgeven dat de vergadering om de drie maanden terugkeert).

  • Jaarlijks

   Druk op Alt+J voor Jaarlijks. In Verteller hoort u: 'Jaarlijks.' In JAWS hoort u: 'Recurrence pattern, yearly.'

  Nadat u de terugkeeropties hebt geselecteerd, drukt u, om het dialoogvenster Terugkeerpatroon te sluiten, net zo vaak op de Tab-toets totdat u 'OK' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Zie ook

Use a screen reader to read and reply to a meeting request in Outlook 2016 (Een schermlezer gebruiken om een vergaderverzoek te lezen en erop te reageren in Outlook 2016)

Sneltoetsen voor Outlook

Sneltoetsen voor het navigeren in e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Outlook

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×