Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word met het toetsenbord en een schermlezer een tabel toevoegen aan uw document. We hebben deze getest met Narrator en JAWS, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen. Ook leert u hoe u uw tabel uitbreiden door nieuwe rijen of kolommen toe te voegen en de tabel met de ingebouwde tabelstijlen opmaken.

Notities: 

In dit onderwerp

Een tabel invoegen door afmetingen op te geven

U kunt de afmetingen van een tabel opgeven, zoals het aantal kolommen en rijen en de hoogte en breedte hiervan. Word wordt een eenvoudige raster-type tabel invoegen voor het gebruik.

Opmerking: Als u de tabel toegankelijker maken en kunnen schermlezers tabelkolommen correct identificeren, geven de tabel een veldnamenrij.

 1. Selecteer de locatie in uw document waar u de nieuwe tabel wilt invoegen.

 2. Open het dialoogvenster Tabel invoegen , drukt u op Alt + N, T, ik.

 3. Druk op Alt + C om op te geven het aantal kolommen in de tabel, en typ het aantal kolommen die u wilt.

 4. U geeft het aantal rijen in de tabel op door op Alt+R te drukken en dan het aantal rijen te typen.

 5. Als u deze afmetingen later opnieuw wilt kunnen gebruiken, drukt u op Alt+S om de optie Dimensies voor nieuwe tabellen opslaan te selecteren.

 6. Als u wilt sluiten in het dialoogvenster Tabel invoegen , drukt u op de Tab-toets totdat u "OK" horen, en druk op Enter. Word wordt de tabel toegevoegd aan uw document.

 7. Ga als volgt te werk om een veldnamenrij hebt ingesteld:

  1. Ga naar de tabel in uw document en verplaatsen naar een willekeurige cel. Druk op Alt + J, T om het tabblad Tabelontwerp te openen.

  2. Druk op de Tab-toets totdat u hoort "Veldnamenrij" en druk op de SPATIEBALK om deze te selecteren.

 8. Ga naar de tabel en typ uw informatie in de cellen. U hoort welke kolom en rij is geselecteerd en welke cellen worden cellen met koptekst. Gebruik de pijltoetsen om te verplaatsen in de tabel.

Een tabel invoegen door een van de ingebouwde tabelindelingen te kiezen

Als u laten Word de opmaak die u volgt wilt, selecteert u een van de ingebouwde indelingen voor tabellen.

 1. Navigeer naar de locatie in het document waar u de nieuwe tabel invoegen.

 2. Wanneer u een keuze wilt maken uit de ingebouwde tabelindelingen, drukt u op Alt+N, T en nogmaals op T om het menu Snelle tabellen te openen.

 3. Gebruik de pijl omhoog en pijl-omlaag om door de lijst van tabelindelingen. Druk op Enter om de gewenste tabel te selecteren.

  Word de geselecteerde tabel in uw document invoegen en de focus boven aan de ingevoegde tabel.

 4. Typ uw gegevens in de cellen. Gebruik de pijltoetsen om te verplaatsen in de tabel.

Een tabel verwijderen

Als een tabel niet meer nodig is, kunt u deze uit het document verwijderen.

 1. Open het document en ga naar de tabel die u wilt verwijderen. Wanneer de focus in de tabel staat, hoort u een bevestiging, zoals 'In tabel 1'. Wanneer de focus uit de tabel wordt verplaatst, hoort u dat u de tabel hebt verlaten.

 2. Ga naar het tabblad Tabelindeling , drukt u op Alt + J, L.

 3. Als u de hele tabel wilt verwijderen, drukt u op D, T. De tabel wordt verwijderd en de focus wordt teruggebracht naar het document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken om grafieken te maken in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer voor Mac OS een tabel toevoegen aan uw document door de afmetingen of door te kiezen tussen verschillende vooraf ontworpen tabelindelingen. Het is ook mogelijk om te bestaande tekst omzetten in een tabel.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een tabel invoegen

U kunt de afmetingen van een tabel opgeven op basis van het aantal kolommen en rijen. Word voor Mac ingevoegd klikt u vervolgens een eenvoudige raster-type tabel voor gebruik. Als u laten Word voor Mac de opmaak die u volgt wilt, selecteert u een van de ingebouwde indelingen voor tabellen.

Opmerking: Als u de tabel toegankelijker maken en kunnen schermlezers tabelkolommen correct identificeren, het instellen van een veldnamenrij.

Tabelafmetingen opgeven

 1. Plaats de cursor in het document op de locatie waar u de nieuwe tabel wilt invoegen.

 2. Druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Start, geselecteerd, tabblad'.

 3. Druk eenmaal op de pijl-rechts om naar het tabblad Invoegen te gaan en druk op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u "Tabel, de menuknop" horen en druk op Control + Option + spatiebalk.

 5. Als u wilt opgeven het aantal kolommen in de tabel, drukt u op Control + Option + Shift + pijl-pijltoets en druk op Control + Option + Pijl-rechts pijltoets drukt totdat u het getal hoort die u wilt.

 6. Voor het opgeven van het aantal rijen en druk op Control + Option + pijl pijltoets drukt, totdat u het getal hoort gewenste.

 7. Als u de tabel wilt invoegen met de momenteel geselecteerde grootte, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

  Word voor Mac wordt de tabel toegevoegd aan uw document en de focus verplaatsen naar de cel linksboven. Word selecteert ook automatisch het tabblad Tabelontwerp op de werkbalk.

 8. Om te controleren of er een veldnamenrij is ingesteld, drukt u op F6 totdat u het volgende hoort: 'Tabelontwerp, geselecteerd, tabblad'. Druk op de Tab-toets totdat u hoort: "veldnamenrij, ingeschakeld, het selectievakje." Als Veldnamenrij niet is ingeschakeld, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 9. Druk op F6 om terug te gaan naar het document. Indien nodig, met de pijl-omhoog of omlaag pijltoets om naar de tabel te gaan.

 10. Navigeer naar de cel die u wilt door te drukken op Control + Option + een pijltoets in de richting waarin die u wilt verplaatsen. Typ uw gegevens in de cellen. Druk op de Tab-toets om te verplaatsen naar de volgende cel of Shift + Tab om naar de vorige cel te gaan. Als u op de Tab-toets in de laatste cel drukt, wordt een nieuwe tabelrij gemaakt.

Een tabel opmaken met behulp van een standaardopmaak

 1. Maak een tabel zoals beschreven in Tabelafmetingen opgeven en zorg ervoor dat de focus zich ergens in de tabel bevindt.

 2. Druk op F6 tot u hoort "tabelontwerp, geselecteerd, tabblad" en drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Raster, geselecteerd van een tabel, de knop."

 3. Als u wilt kiezen uit de standaardtabelindelingen, drukt u op de pijl-rechts totdat u de gewenste indeling hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om de indeling toe te passen.

 4. Druk op F6 om terug te keren naar het document.

Kolommen of rijen toevoegen

U kunt de tabel snel uitbreiden door meer rijen of kolommen toe te voegen.

 1. Controleer of de focus zich in de tabel bevindt en gebruik Control+Option+pijltoetsen om binnen de tabel te navigeren en te zoeken naar de locatie waar u een nieuwe rij of kolom wilt toevoegen.

 2. Druk op F6 totdat u 'Tabelontwerp, geselecteerd, tabblad' hoort en druk vervolgens op de pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Indeling, tabblad'.

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad Indeling te openen.

 4. Druk vervolgens op de tabtoets tot u een van de volgende mogelijkheden hoort:

  • 'Boven invoegen, knop': voegt een rij boven de huidige rij toe.

  • 'Onder invoegen, knop': voegt een rij onder de huidige rij toe.

  • 'Links invoegen, knop': voegt een kolom links van de huidige kolom toe.

  • 'Rechts invoegen, knop': voegt een kolom rechts van de huidige kolom toe.

 5. Druk op Control+Option+spatiebalk om het geselecteerde item in de tabel in te voegen.

Een tabel verwijderen

Als een tabel niet meer nodig is, kunt u deze uit het document verwijderen.

 1. Zorg ervoor dat de focus zich bevindt in de tabel die u wilt verwijderen.

 2. Druk op F6 totdat u 'Tabelontwerp, geselecteerd, tabblad' of 'Indeling, geselecteerd, tabblad' hoort.

  Word onthoudt welke tabblad die u bij het werken met tabellen voor het laatst gebruikte. Als u op het tabblad Tabelontwerp terechtkomt, drukt u eenmaal op de pijl-rechts en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het tabblad Indeling te openen.

 3. Druk op het tabblad indeling op de Tab-toets totdat u hoort 'Verwijderen, de menuknop ' en druk op Control + Option + spatiebalk.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Tabel verwijderen' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Tabeleigenschappen bewerken

Naast het gebruik van ingebouwde indelingen, kunt u tabeleigenschappen afzonderlijk wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de uitlijning van tekst, de rijhoogte of de kolombreedte definiëren of alternatieve tekst (alt-tekst) schrijven om de tabel toegankelijker te maken voor schermlezers.

 1. Zorg ervoor dat de focus zich bevindt in de tabel die u wilt bewerken.

 2. Druk op F6 totdat u 'Tabelontwerp, geselecteerd, tabblad' of 'Indeling, geselecteerd, tabblad' hoort.

  Word onthoudt welke tabblad die u bij het werken met tabellen voor het laatst gebruikte. Als u op het tabblad Tabelontwerp terechtkomt, drukt u eenmaal op de pijl-rechts en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het tabblad Indeling te openen.

 3. Druk op het tabblad indeling op de Tab-toets totdat u hoort "Eigenschappen, knop" en druk op Control + Option + spatiebalk.

 4. Het menu Tabeleigenschappen bevat vijf tabbladen:

  • Tabel

  • Rij

  • Kolom

  • Cel

  • Alternatieve tekst

  Gebruik de pijltoets-links en -rechts om naar het gewenste tabblad te gaan en druk op Control+Option+spatiebalk om dat tabblad te openen.

 5. Druk op de Tab-toets om te bladeren van de opties op het geselecteerde tabblad. VoiceOver legt uit hoe u elke optie kunt openen. Op het tabblad Tabel bijvoorbeeld, kunt u de uitlijning van tekst voor de hele tabel definiëren.

 6. Als u wilt overschakelen naar een ander tabblad, drukt u op de Tab-toets totdat u de naam van het huidige tabblad opnieuw te horen en gebruik de pijltoetsen links en naar rechts om te zoeken naar het tabblad dat u wilt gebruiken en druk op Control + Option + spatiebalk.

 7. Als u wilt sluiten in het menu Tabeleigenschappen , drukt u op de Tab-toets totdat u horen 'OK, standaard, knop' en druk op Control + Option + spatiebalk. Als u geen instellingen hebt gewijzigd, of als u niet wilt dat uw wijzigingen op te slaan, drukt u op Esc om af te sluiten van het menu.

  De focus gaat terug naar de knop Eigenschappen.

 8. Druk op F6 om terug te keren naar het document.

Tekst converteren naar een tabel

U kunt een tabel maken door normale tekst te converteren naar een tabel. U wellicht bijvoorbeeld tekst dat een tabel in een ander programma is, maar de opmaak wanneer de tekst die is gekopieerd naar Word voor Macverloren.

 1. Selecteer de tekst die u wilt converteren.

  Opmerking: Voor de beste resultaten moet de tekst uit kolommen bestaan die worden gescheiden door een Tab en rijen die worden gescheiden door een Enter.

 2. Druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Start, geselecteerd, tabblad'.

 3. Druk eenmaal op de pijl-rechts om naar het tabblad Invoegen te gaan en druk op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u "Tabel, de menuknop" horen en druk op Control + Option + spatiebalk.

 5. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Tekst naar tabel converteren' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  Het menu Tekst naar tabel converteren wordt geopend.

 6. Gebruik de pijltoets-links en -rechts om door de opties in het menu te bladeren. Word geeft het aantal kolommen en rijen aan dat het beste aansluit bij de geselecteerde tekst, maar u kunt de waarden afzonderlijk wijzigen. VoiceOver legt uit hoe u elke optie kunt openen.

 7. De Tekst naar tabel converteren om menu te sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u horen 'OK, standaard, knop' en druk op Control + Option + spatiebalk. Als u geen instellingen hebt gewijzigd, of als u niet wilt dat uw wijzigingen op te slaan, drukt u op Esc om af te sluiten van het menu.

  De focus gaat terug naar de werkbalk.

 8. Druk op F6 om terug te keren naar het document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken om grafieken te maken in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de schermlezer voor ingebouwde iOS een tabel toevoegen aan uw document. U kunt ook uw tabel uitbreiden door nieuwe rijen of kolommen toe te voegen en de tabel met de ingebouwde tabelstijlen opmaken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor iOS gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een tabel invoegen

Opmerking: Als u de tabel toegankelijker maken en kunnen schermlezers tabelkolommen correct identificeren, het instellen van een veldnamenrij.

 1. Verplaatsen naar de locatie in het document waar u de nieuwe tabel invoegen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Dia één vinger aan de bovenkant van het scherm totdat u hoort "Lint weergeven, knop" en vervolgens Dubbeltik op het scherm. U hoort dat het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Start tab'.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het menu tabbladen wordt geopend.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Tabel, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Een standaardtabel met 3 rijen en 3 kolommen wordt ingevoegd in het document. De focus zich in de nieuwe tabel.

 6. Als u wilt een veldnamenrij hebt ingesteld, dia met één vinger onder helft van het scherm totdat u "Knop Stijl opties" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Dia één vinger over de onderste helft van het scherm totdat u "Niet geselecteerd, veldnamenrij, knop," horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm om te selecteren.

  Als in VoiceOver wordt gemeld dat de optie Nieuwe veldnamenrij voor koppen al is geselecteerd, kunt u doorgaan met het bewerken van de tabel.

 7. De tabbladen om menu te sluiten, dia met één vinger op de rechterrand van het scherm totdat u hoort "Lintknop verbergen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het schermtoetsenbord wordt geopend.

 8. Verplaats de focus binnen de nieuwe tabel, dia met één vinger over het scherm totdat VoiceOver wordt gemeld dat een cel in de tabel.

 9. Zodra de focus zich in de tabel, veegt u naar links of rechts te navigeren in de tabel. Als u wilt toevoegen om tekst of getallen in een cel, dubbeltikt u op het scherm en gebruikt u het schermtoetsenbord typt u uw inhoud.

Kolommen of rijen toevoegen

U kunt de tabel snel uitbreiden door meer rijen of kolommen toe te voegen.

 1. Klik in het document dia met één vinger over het scherm totdat u hoort "Ingevoerd in de tabel," gevolgd door de tabel- en -details.

 2. Dubbeltik om in te voeren in de bewerkingsmodus, op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u de gewenste optie hoort, bijvoorbeeld 'Rechts invoegen, knop' of 'Hieronder invoegen, knop' en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een tabel verwijderen

Als een tabel niet meer nodig is, kunt u deze uit het document verwijderen.

 1. Klik in het document dia met één vinger over het scherm totdat u hoort "Ingevoerd in de tabel," gevolgd door de tabel- en -details.

 2. Dubbeltik om in te voeren in de bewerkingsmodus, op het scherm.

 3. Veeg naar rechts totdat u hoort "Knop verwijderen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u wilt verwijderen van de hele tabel, dia 1 vingers onder helft van het scherm totdat u hoort "tabel verwijderen, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Android met TalkBack, de ingebouwde Android schermlezer, een tabel toevoegen aan uw document. U kunt ook uw tabel uitbreiden door nieuwe rijen of kolommen toe te voegen en de tabel met de ingebouwde tabelstijlen opmaken. Met het alternatieve tekst toevoegen aan tabellen, kunt u uw inhoud toegankelijk maken voor een groter publiek.

Notities: 

In dit onderwerp

Een tabel invoegen

Opmerking: Als u de tabel toegankelijker maken en kunnen schermlezers tabelkolommen correct identificeren, het instellen van een veldnamenrij.

 1. Verplaatsen naar de locatie in het document waar u de nieuwe tabel invoegen.

 2. Dia met één vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u hoort "niet is ingeschakeld, meer opties schakelen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Tabblad menu" gevolgd door het geselecteerde tabblad.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het menu tabbladen wordt geopend.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'tabblad Invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Tabel, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Een standaardtabel met 3 rijen en 3 kolommen wordt ingevoegd in het document. De focus heeft op het tabblad tabel .

 6. Als u wilt een veldnamenrij hebt ingesteld, horen Veeg naar rechts totdat u 'Optiemenu met de stijl' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Veeg naar rechts totdat u "Kop rij niet inschakelt, schakeloptie" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm om te selecteren.

  Als TalkBack wordt gemeld dat de optie Veldnamenrij is al ingeschakeld, kunt u doorgaan met het bewerken van de tabel.

 7. Verplaats de focus binnen de nieuwe tabel, dia met één vinger over het scherm totdat TalkBack wordt gemeld dat een cel in de tabel.

 8. Zodra de focus zich in de tabel, veegt u naar links of rechts te navigeren in de tabel. Als u wilt toevoegen om tekst of getallen in een cel, dubbeltikt u op het scherm en gebruikt u het schermtoetsenbord typt u uw inhoud.

Kolommen of rijen toevoegen

U kunt de tabel snel uitbreiden door meer rijen of kolommen toe te voegen.

 1. Dia één vinger over het scherm totdat u hoort 'Invoeren tabel' in het document gevolgd door de tabel- en -details.

 2. Dia met één vinger onder aan het scherm totdat u de gewenste optie, bijvoorbeeld hoort, "Invoegknop rechts" of 'Invoegen onder de knop' en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Alternatieve tekst toevoegen aan een tabel

Een tabel als toegankelijk wilt maken voor een groter publiek, moet u alternatieve tekst toevoegen aan deze.

 1. Gaat naar de tabel waaraan u wilt de alternatieve tekst toevoegen.

 2. Dia met één vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u hoort "niet is ingeschakeld, meer opties schakelen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'geselecteerd tabblad menu, tabel,.'

 3. Veeg naar rechts totdat u "menu Alt-tekst" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u hoort 'Vak voor titel bewerken' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het schermtoetsenbord toetsenbord onderaan in het scherm wordt geopend.

 5. Typ de tekst van een beschrijvende titel.

 6. Veeg naar rechts totdat u hoort 'Vak voor beschrijving bewerken' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het schermtoetsenbord toetsenbord onderaan in het scherm wordt geopend.

 7. Typ een beschrijving van de tabel.

 8. Wanneer u klaar bent, veegt u omlaag-then-links om te sluiten het schermtoetsenbord.

 9. Als u wilt teruggaan naar het menu van het tabblad tabel, veegt u omlaag-then-links.

Een tabel verwijderen

Als een tabel niet meer nodig is, kunt u deze uit het document verwijderen.

 1. Dia één vinger over het scherm totdat u hoort 'Invoeren tabel' in het document gevolgd door de tabel- en -details.

 2. Als u wilt verwijderen van de hele tabel, dia met één vinger onder aan het scherm totdat u hoort 'Verwijderen menu' en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Tabel verwijderen, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word Mobile met Narrator, de ingebouwde schermlezer voor Windows, een tabel toevoegen aan uw document. U kunt ook uw tabel uitbreiden door nieuwe rijen of kolommen toe te voegen en de tabel met de ingebouwde tabelstijlen opmaken. Met het alternatieve tekst toevoegen aan tabellen, kunt u uw inhoud toegankelijk maken voor een groter publiek.

Notities: 

In dit onderwerp

Een tabel toevoegen

Opmerking: Als u de tabel toegankelijker maken en kunnen schermlezers tabelkolommen correct identificeren, het instellen van een veldnamenrij.

 1. Verplaatsen naar de locatie waar u een tabel invoegen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar rechts totdat u 'Tabel' horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Er wordt een standaardtabel met drie rijen en drie kolommen gemaakt.

 3. Als u wilt een veldnamenrij hebt ingesteld, Veeg naar rechts totdat u "Meer opties" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Vertel mij '. Veeg naar rechts totdat u "Stijlopties" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Veldnamenrij." Dubbeltik op het scherm om toe te voegen een veldnamenrij.

  Als u Verteller wordt gemeld dat de optie Veldnamenrij al ingeschakeld is, kunt u doorgaan met het bewerken van de tabel.

 4. Veeg naar links om te sluiten van het lint, totdat u "Meer opties" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het schermtoetsenbord wordt weergegeven en de focus zich in de tabel.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord typt u de inhoud in de tabel.

Kolommen of rijen toevoegen

 1. In uw document, Veeg naar rechts of links totdat u de tabel hoort wilt u toevoegen, kolommen of rijen wilt en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar rechts totdat u de gewenste optie, bijvoorbeeld hoort 'Rechts invoegen' en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Alternatieve tekst toevoegen aan een tabel

Een tabel als toegankelijk wilt maken voor een groter publiek, moet u alternatieve tekst toevoegen aan deze.

 1. In uw document, Veeg naar rechts of links totdat u de tabel hoort wilt u toevoegen van alternatieve tekst als wilt en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar rechts totdat u "Meer opties" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Vertel mij '. Veeg naar rechts totdat u "Alt-tekst" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "Title." Het schermtoetsenbord wordt weergegeven.

 3. Dubbeltik op het scherm en typ een beschrijvende titel voor de alternatieve tekst.

 4. Swipe naar rechts. U hoort: 'Beschrijving'.

 5. Dubbeltik op het scherm en typ een beschrijving voor de alternatieve tekst.

 6. Als u gegevens hebt ingevuld, wordt Veeg naar links totdat u horen 'Gereed' en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een tabel verwijderen

 1. In uw document, Veeg naar rechts of links totdat u de tabel hoort wilt u verwijderen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar rechts totdat u hoort "Verwijderen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Veeg naar rechts totdat u hoort "Tabel verwijderen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling in een document in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Online met het toetsenbord en een schermlezer een tabel toevoegen aan uw document. We hebben deze getest met Narrator, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen. Ook leert u hoe u uw tabel uitbreiden door nieuwe rijen of kolommen toe te voegen en de tabel met de ingebouwde tabelstijlen opmaken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

In dit onderwerp

Een tabel invoegen

Opmerking: Als u de tabel toegankelijker maken en kunnen schermlezers tabelkolommen correct identificeren, het instellen van een veldnamenrij.

 1. Verplaatsen naar de locatie in het document waar u de nieuwe tabel invoegen.

 2. Als u wilt openen in het menu tabel , drukt u op Alt + Windows-logo key + N, T.

 3. Als u wilt opgeven en selecteer het aantal kolommen en rijen in de tabel, drukt u op Shift + PIJL-toetsen. U kunt het aantal geselecteerde rijen en kolommen horen.

 4. Als u wilt invoegen in de tabel met de geselecteerde afmetingen, drukt u op Enter.

 5. Als u wilt een veldnamenrij hebt ingesteld, gaat u naar een willekeurige cel in de tabel. Druk op Alt + Windows-logo key + J, T om het tabblad Tabelontwerp te openen. Druk op de Tab-toets totdat u "Veldnamenrij" en druk vervolgens op de hoort SPATIEBALK te drukken om deze te selecteren.

  Als de schermlezer wordt gemeld dat de optie Veldnamenrij al ingeschakeld is, kunt u doorgaan met het bewerken van de tabel.

 6. De focus naar de nieuwe tabel. Gebruik de pijltoetsen om te verplaatsen in de hoofdtekst van de tabel.

 7. Typ uw gegevens in de cellen. U hoort welke kolom en rij is geselecteerd en welke cellen worden cellen met koptekst.

Kolommen of rijen toevoegen

U kunt de tabel snel uitbreiden door meer rijen of kolommen toe te voegen.

 1. Verplaats in de tabel en gebruik vervolgens de pijltoetsen om te navigeren in de tabel om te zoeken naar de plaats waar u een nieuwe rij of kolom toevoegen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo key + J, L. Het tabblad Tabelindeling wordt geopend.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt toevoegen van een rij boven de huidige rij, drukt u op A.

  • Als u wilt toevoegen van een rij onder de huidige rij, drukt u op B, E.

  • Als u wilt een kolom toevoegen aan de linkerkant van de huidige kolom, drukt u op a.

  • Als u wilt een kolom toevoegen aan de rechterkant van de huidige kolom, druk op r

  De focus naar de hoofdtekst van het document, in de tabel.

Een tabel met een ingebouwde stijl opmaken

Als u laten Word Online wilt , volgt de tabelopmaak voor u, selecteert u een van de ingebouwde stijlen voor tabellen.

 1. Verplaatsen naar een willekeurige cel in de tabel die u wilt opmaken.

 2. U opent het menu Tabelstijlen , drukt u op Alt + Windows-logo key + J, T, S

 3. Gebruik de pijltoetsen om te bladeren door de stijlen. De schermlezer wordt de naam van elke stijl gemeld als u op is geïnstalleerd terechtkomt.

 4. Druk op Enter om te kiezen en een ingebouwde stijl toepassen. De focus naar de hoofdtekst van het document, in de tabel.

Alternatieve tekst toevoegen aan een tabel

Een tabel als toegankelijk wilt maken voor een groter publiek, moet u alternatieve tekst toevoegen aan deze.

 1. Verplaatsen naar een willekeurige cel in de tabel waaraan u wilt toevoegen van alternatieve tekst.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets + J, T, E. Het dialoogvenster Alternatieve tekst wordt geopend. De focus is op het tekstveld Titel.

 3. Typ een beschrijvende titel voor de tabel.

 4. Druk op Tab. De focus naar het veld Beschrijving tekst.

 5. Typ een beschrijving van de tabel.

 6. Wanneer u klaar bent, drukt u op de Tab-toets totdat u "OK" horen, en druk op Enter.

Een tabel verwijderen

Als een tabel niet meer nodig is, kunt u deze uit het document verwijderen.

 1. Verplaatsen naar een willekeurige cel in de tabel die u wilt verwijderen.

 2. Als u wilt de hele tabel verwijderen, drukt u op Alt + Windows-logo key + J, T en klik vervolgens D, T. De tabel wordt verwijderd en de focus terug naar de hoofdtekst van het document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×