Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in Word 2016

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in Word 2016

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Word 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om een tabel aan uw document toe te voegen. Hierbij kunt u de afmetingen voor de tabel opgeven of kiezen uit een aantal bestaande tabelindelingen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word 2016 in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Een tabel invoegen door afmetingen op te geven

U kunt de afmetingen van een tabel opgeven, zoals het aantal kolommen en rijen en de hoogte en breedte hiervan. De tabel wordt ingevoegd in de vorm van een basisraster.

Opmerking: Om te zorgen dat de tabel zo toegankelijk mogelijk wordt, is het belangrijk dat u de tabel een veldnamenrij geeft.

 1. Selecteer de locatie in uw document waar u de nieuwe tabel wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N, I om het dialoogvenster Tabel invoegen te openen.

 3. U geeft het aantal kolommen in de tabel op door op Alt+C te drukken en dan het aantal kolommen te typen.

 4. U geeft het aantal rijen in de tabel op door op Alt+R te drukken en dan het aantal rijen te typen.

 5. Als u deze afmetingen later opnieuw wilt kunnen gebruiken, drukt u op Alt+S om de optie Dimensies voor nieuwe tabellen opslaan te selecteren.

 6. U sluit het dialoogvenster Tabel invoegen door op de Tab-toets te drukken tot u bij de knop OK komt en vervolgens op Enter te drukken. De tabel wordt toegevoegd aan het document.

  Opmerking: Wanneer u de tabel toegankelijker wilt maken en wilt zorgen dat schermlezers kolommen in een tabel correct herkennen, stelt u een veldnamenrij in.

 7. Ga naar de tabel in het document en zet de cursor op een willekeurige cel. Druk op Alt+JT om het tabblad Ontwerpen van Hulpmiddelen voor tabellen te openen. U hoort de naam van het tabblad.

 8. Druk op de Tab-toets om naar het selectievakje Veldnamenrij te gaan en schakel dit in.

 9. Druk op Esc wanneer u naar de hoofdtekst van het document wilt teruggaan. Druk op pijl-omlaag om omlaag te gaan in de tabel zelf.

 10. Ga naar de tabel en typ uw informatie in de cellen. U hoort welke kolom en rij op dat moment zijn geselecteerd en welke cellen veldnamen bevatten.

Een tabel invoegen door een van de ingebouwde tabelindelingen te kiezen

Als u de opmaak door Word wilt laten uitvoeren, selecteert u een van de negen standaardindelingen voor tabellen.

 1. Selecteer de locatie in uw document waar u de nieuwe tabel wilt invoegen.

 2. Wanneer u een keuze wilt maken uit de ingebouwde tabelindelingen, drukt u op Alt+N, T en nogmaals op T om het menu Snelle tabellen te openen. U kunt bladeren in een lijst met negen ingebouwde tabelindelingen.

 3. U kunt de lijst met tabelindelingen doorlopen met de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag.

 4. Druk op Enter om de gewenste tabelindeling te selecteren. De geselecteerde tabel wordt aan uw document toegevoegd, met de focus aan de bovenkant.

 5. Druk op de Tab-toets om de cellen te doorlopen en informatie in te voeren.

Een tabel verwijderen

Als een tabel niet meer nodig is, kunt u deze uit het document verwijderen.

 1. Open het document en ga naar de tabel die u wilt verwijderen. Wanneer de focus in de tabel staat, hoort u een bevestiging, zoals 'In tabel 1'. Wanneer de focus uit de tabel wordt verplaatst, hoort u dat u de tabel hebt verlaten.

 2. Druk op Alt en vervolgens op J, L om naar het tabblad Hulpmiddelen voor tabelindeling te gaan.

 3. Als u de hele tabel wilt verwijderen, drukt u op D, T. De tabel wordt verwijderd en de focus wordt teruggebracht naar het document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om een tabel aan uw document toe te voegen. Hierbij kunt u de afmetingen voor de tabel opgeven of kiezen uit een aantal bestaande tabelindelingen. Het is ook mogelijk bestaande tekst naar een tabel te converteren.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een tabel invoegen

U kunt de afmetingen van een tabel opgeven op basis van het aantal kolommen en rijen. Vervolgens voegt Word 2016 voor Mac de tabel in de vorm van een basisraster in. Als u de opmaak door Word 2016 voor Mac wilt laten uitvoeren, selecteert u een van de standaardindelingen voor tabellen.

Opmerking: Wanneer u de tabel toegankelijker wilt maken en wilt zorgen dat schermlezers kolommen in een tabel correct herkennen, stelt u een veldnamenrij in.

Tabelafmetingen opgeven

 1. Plaats de cursor in het document op de locatie waar u de nieuwe tabel wilt invoegen.

 2. Druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Start, geselecteerd, tabblad'.

 3. Druk eenmaal op de pijl-rechts om naar het tabblad Invoegen te gaan en druk op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk op Tab totdat u 'Tabel, menuknop' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 5. Als u het aantal kolommen in de tabel wilt opgeven, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag en vervolgens op de pijl-rechts totdat u het gewenste nummer hoort.

 6. Als u het aantal rijen wilt opgeven, drukt u op de pijl-omlaag totdat u het gewenste nummer hoort.

 7. Als u de tabel wilt invoegen met de momenteel geselecteerde grootte, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

  Word 2016 voor Mac voegt de tabel toe aan uw document en verplaatst de focus naar de cel linksboven. Word selecteert ook automatisch het tabblad Tabelontwerp op de werkbalk.

 8. Om te controleren of er een veldnamenrij is ingesteld, drukt u op F6 totdat u het volgende hoort: 'Tabelontwerp, geselecteerd, tabblad'. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Veldnamenrij', ingeschakeld, selectievakje'. Als Veldnamenrij niet is ingeschakeld, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 9. Druk op F6 om terug te gaan naar het document.

 10. Typ uw gegevens in de cellen. Druk op Tab om naar de volgende cel te gaan of op Shift+Tab om naar de vorige cel te gaan. Als u in de laatste cel op Tab drukt, wordt er een nieuwe tabelrij gemaakt.

  Tip: U kunt ook door cellen in de tabel navigeren door op Control+Option+pijltoets te drukken in de richting waarin u de focus wilt verplaatsen.

Een tabel opmaken met behulp van een standaardopmaak

 1. Maak een tabel zoals beschreven in Tabelafmetingen opgeven en zorg ervoor dat de focus zich ergens in de tabel bevindt.

 2. Wanneer u de tabel hebt ingevoegd, drukt u op F6 totdat u 'Tabelontwerp, geselecteerd, tabblad' hoort. Druk vervolgens op Tab totdat u het volgende hoort: 'Tabelraster, geselecteerd, knop'.

 3. Als u wilt kiezen uit de standaardtabelindelingen, drukt u op de pijl-rechts totdat u de gewenste indeling hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om de indeling toe te passen.

 4. Druk op F6 om terug te gaan naar de tabel.

Kolommen of rijen toevoegen

U kunt de tabel snel uitbreiden door meer rijen of kolommen toe te voegen.

 1. Controleer of de focus zich in de tabel bevindt en gebruik Control+Option+pijltoetsen om binnen de tabel te navigeren en te zoeken naar de locatie waar u een nieuwe rij of kolom wilt toevoegen.

 2. Druk op F6 totdat u 'Tabelontwerp, geselecteerd, tabblad' hoort en druk vervolgens op de pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Indeling, tabblad'.

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad Indeling te openen.

 4. Druk op Tab totdat u een van de volgende opties hoort:

  • 'Boven invoegen, knop': voegt een rij boven de huidige rij toe.

  • 'Onder invoegen, knop': voegt een rij onder de huidige rij toe.

  • 'Links invoegen, knop': voegt een kolom links van de huidige kolom toe.

  • 'Rechts invoegen, knop': voegt een kolom rechts van de huidige kolom toe.

 5. Druk op Control+Option+spatiebalk om het geselecteerde item in de tabel in te voegen.

Een tabel verwijderen

Als een tabel niet meer nodig is, kunt u deze uit het document verwijderen.

 1. Zorg ervoor dat de focus zich bevindt in de tabel die u wilt verwijderen.

 2. Druk op F6 totdat u 'Tabelontwerp, geselecteerd, tabblad' of 'Indeling, geselecteerd, tabblad' hoort.

  Word onthoudt welk tabblad u het laatst hebt gebruikt tijdens het werken met tabellen. Als u op het tabblad Tabelontwerp terechtkomt, drukt u eenmaal op de pijl-rechts en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het tabblad Indeling te openen.

 3. Druk op het tabblad Indeling op Tab totdat u het volgende hoort: 'Verwijderen, menuknop'. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Tabel verwijderen' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Tabeleigenschappen bewerken

Naast het gebruik van ingebouwde indelingen, kunt u tabeleigenschappen afzonderlijk wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de uitlijning van tekst, de rijhoogte of de kolombreedte definiëren of alternatieve tekst (alt-tekst) schrijven om de tabel toegankelijker te maken voor schermlezers.

 1. Zorg ervoor dat de focus zich bevindt in de tabel die u wilt bewerken.

 2. Druk op F6 totdat u 'Tabelontwerp, geselecteerd, tabblad' of 'Indeling, geselecteerd, tabblad' hoort.

  Word onthoudt welk tabblad u het laatst hebt gebruikt tijdens het werken met tabellen. Als u op het tabblad Tabelontwerp terechtkomt, drukt u eenmaal op de pijl-rechts en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het tabblad Indeling te openen.

 3. Druk op het tabblad Indeling op Tab totdat u het volgende hoort: 'Eigenschappen. knop'. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Het menu Tabeleigenschappen bevat vijf tabbladen:

  • Tabel

  • Rij

  • Kolom

  • Cel

  • Alternatieve tekst

  Gebruik de pijltoets-links en -rechts om naar het gewenste tabblad te gaan en druk op Control+Option+spatiebalk om dat tabblad te openen.

 5. Druk op Tab om door de opties op het geselecteerde tabblad te bladeren. VoiceOver legt uit hoe u elke optie kunt openen. Op het tabblad Tabel bijvoorbeeld, kunt u de uitlijning van tekst voor de hele tabel definiëren.

 6. Als u wilt overschakelen naar een ander tabblad, drukt u op Tab totdat u weer de naam van het huidige tabblad hoort. Gebruik de pijltoets-links en -rechts om naar het gewenste tabblad te gaan en druk op Control+Option+spatiebalk.

 7. Als u het menu Tabeleigenschappen wilt sluiten, drukt u op Tab totdat u 'OK, standaard, knop' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Als u geen instellingen hebt gewijzigd of als u uw wijzigingen niet wilt opslaan, drukt u op Esc om het menu af te sluiten.

  De focus gaat terug naar de knop Eigenschappen.

 8. Druk op F6 om terug te gaan naar de tabel.

Tekst converteren naar een tabel

U kunt een tabel maken door normale tekst te converteren naar een tabel. Misschien hebt u tekst die als tabel in een ander programma was opgenomen, maar waarvan de opmaak verloren is gegaan toen de tekst werd gekopieerd naar Word 2016 voor Mac.

 1. Selecteer de tekst die u wilt converteren.

  Opmerking: Voor de beste resultaten moet de tekst uit kolommen bestaan die worden gescheiden door een Tab en rijen die worden gescheiden door een Enter.

 2. Druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Start, geselecteerd, tabblad'.

 3. Druk eenmaal op de pijl-rechts om naar het tabblad Invoegen te gaan en druk op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk op Tab totdat u 'Tabel, menuknop' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 5. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Tekst naar tabel converteren' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  Het menu Tekst naar tabel converteren wordt geopend.

 6. Gebruik de pijltoets-links en -rechts om door de opties in het menu te bladeren. Word geeft het aantal kolommen en rijen aan dat het beste aansluit bij de geselecteerde tekst, maar u kunt de waarden afzonderlijk wijzigen. VoiceOver legt uit hoe u elke optie kunt openen.

 7. Als u het menu Tekst naar tabel converteren wilt sluiten, drukt u op Tab totdat u 'OK, standaard, knop' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Als u geen instellingen hebt gewijzigd of als u uw wijzigingen niet wilt opslaan, drukt u op Esc om het menu af te sluiten.

  De focus gaat terug naar de werkbalk.

 8. Druk op F6 om terug te keren naar het document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×