Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in Outlook

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

U maakt en bewerkt een tabel in uw e-mailbericht in Outlook met de schermlezer voor het toetsenbord. We hebben dit getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze de gangbare toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst converteren naar een tabel

Als u een blok tekst hebt met consistente scheidingstekens, kunt u die tekst eenvoudig converteren naar een tabel.

 1. Selecteer het blok tekst dat u naar een tabel wilt converteren.

 2. U opent het dialoogvenster tekst naar tabel converteren door op ALT + N, T, V te drukken.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als in de tekst alineamarkeringen worden gebruikt als scheidingstekens, drukt u op Alt+L.

  • Als in de tekst puntkomma's worden gebruikt als scheidingstekens, drukt u op Alt+P.

  • Als in de tekst tabs worden gebruikt als scheidingstekens, drukt u op Alt+T.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter. De tabel wordt gemaakt en u gaat terug naar het bericht, waarin de tabel nu is geselecteerd.

Een tabel naar tekst converteren

 1. Plaats de cursor ergens in de tabel die u naar tekst wilt converteren.

 2. Druk op ALT + J, L om het tabblad indeling van hulpmiddelen voor tabellente openen.

 3. Druk op CC om het dialoogvenster Tabel naar tekst converteren te openen en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Als u alineamarkeringen wilt gebruiken als scheidingstekens voor de tekst, drukt u op L.

  • Als u puntkomma's wilt gebruiken als scheidingstekens voor de tekst, drukt u op P.

  • Als u tabs wilt gebruiken als scheidingstekens voor de tekst, drukt u op T.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter. Het bericht krijgt weer de focus, met de tekst geselecteerd.

Een tabel invoegen

U kunt de afmetingen van een tabel opgeven, zoals het aantal kolommen en rijen, en hun hoogte en breedte. De tabel wordt in Outlook ingevoegd in de vorm van een eenvoudig raster.

Opmerking: Om te zorgen dat de tabel zo toegankelijk mogelijk wordt, is het belangrijk dat u de tabel een veldnamenrij geeft.

 1. Plaats tijdens het schrijven van het bericht de cursor op de plek waar u de nieuwe tabel wilt invoegen.

 2. Als u het dialoogvenster tabel invoegen wilt openen, drukt u op ALT + N, T, I.

 3. Typ het gewenste aantal kolommen.

 4. Druk op de Tab-toets en typ vervolgens het aantal rijen voor de tabel.

 5. Als u deze afmetingen later opnieuw wilt kunnen gebruiken, drukt u op Alt+S om de optie Dimensies voor nieuwe tabellen opslaan te selecteren.

 6. Als u het dialoogvenster Tabel invoegen wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u vervolgens op Enter. De tabel wordt door Outlook toegevoegd aan uw bericht en de focus wordt verplaatst naar de eerste kolom van de eerste rij.

 7. Als u wilt controleren of de tabel een veldnamenrij bevat, drukt u op ALT + J, T om het tabblad ontwerpen van de hulpmiddelen voor tabellente openen.

 8. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' ingeschakeld, veldnamenrij selectievakje '. Met JAWS hoort u: ' groepsvak opties voor tabelstijlen, selectievakje veldnamenrij ingeschakeld. ' Als u ' niet geselecteerd ' hoort, drukt u op de spatiebalk om de veldnamenrij in of uit te schakelen, anders drukt u op ESC om de focus naar de tabel te verplaatsen.

 9. Gebruik de pijltoetsen om door de tabel te navigeren en typ uw gegevens in de cellen.

Ingebouwde tabelstijlen gebruiken

Als u een tabel hebt gemaakt, kunt u het uiterlijk van de tabel snel wijzigen met behulp van de ingebouwde stijlen in Outlook.

 1. Plaats de cursor ergens in de tabel.

 2. Druk op ALT + J, T om het tabblad ontwerpen van de hulpmiddelen voor tabellente openen.

 3. Druk op I om het menu Stijlen voor tabellen te openen.

 4. Gebruik de pijltoetsen om de lijst met stijlen te doorlopen totdat u de gewenste stijl hebt gevonden, zoals 'Rastertabel 1 licht'.

 5. Druk op Enter als u de gewenste stijl hebt gevonden. De geselecteerde stijl wordt toegepast op de tabel en de tabel krijgt ook de focus.

Een tabel verwijderen

 1. Plaats tijdens het schrijven van een bericht de cursor ergens in de tabel die u wilt verwijderen.

 2. Druk op ALT + J, L om het tabblad indeling van hulpmiddelen voor tabellente openen.

 3. Als u de hele tabel wilt verwijderen, drukt u op D, T. De tabel wordt verwijderd en de focus keert terug naar het bericht.

Tabeleigenschappen instellen

Gebruik het dialoogvenster Tabeleigenschappen om een naam en een beschrijving op te geven voor de tabel om deze toegankelijker te maken, of om de tabeluitlijning te wijzigen.

 1. Plaats tijdens het schrijven van het bericht de cursor ergens in de tabel die u wilt bewerken.

 2. Als u het dialoogvenster Tabeleigenschappen wilt openen, drukt u op ALT + J, L, O.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk om de uitlijning van de tabel in te stellen ten opzichte van de hoofdtekst van het bericht:

  • Als u de tabel wilt uitlijnen op de linkerrand van de tekst, drukt u op Alt+L.

  • Als u de tabel wilt uitlijnen op het midden van de tekst, drukt u op Alt+C.

  • Als u de tabel wilt uitlijnen op de rechterrand van de tekst, drukt u op Alt+S.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk om te kiezen hoe tekst terugloopt rond de tabel:

  • Als de tekst moet teruglopen rond de zijkanten van de tabel, drukt u op Alt+A.

  • Druk op Alt+N om de tabel los te maken van de tekst.

 5. Als u een titel en een beschrijving voor de tabel wilt opgeven, drukt u op ALT + T en vervolgens op de toets pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' geselecteerd, tabblad met alternatieve tekst '. In JAWS hoort u: 'Alt text tab'.

 6. Druk op de Tab-toets en typ de titel van de tabel, en druk opnieuw op de Tab-toets en typ de beschrijving.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter. De focus gaat terug naar het bericht.

Kolommen of rijen toevoegen aan een tabel

 1. Plaats tijdens het schrijven van het bericht de cursor ergens in de tabel waar u een kolom of rij wilt toevoegen.

 2. Druk op ALT + J, L om het tabblad indeling van hulpmiddelen voor tabellente openen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een rij boven de selectie wilt invoegen, drukt u op X.

  • Als u een rij onder de selectie wilt toevoegen, drukt u op B, E.

  • Als u links van de selectie een kolom wilt toevoegen, drukt u op S.

  • Als u rechts van de selectie een kolom wilt toevoegen, drukt u op TES.

 4. Het menu wordt gesloten en de tabel krijgt weer de focus.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Outlook mail

U kunt een tabel maken en bewerken in uw e-mailbericht in Outlook voor Mac met behulp van uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Tekst converteren naar een tabel

Als u een blok tekst hebt met consistente scheidingstekens, kunt u die tekst eenvoudig converteren naar een tabel.

 1. Selecteer tijdens het opstellen van een e-mailbericht de tekst die u wilt converteren.

  Opmerking: Voor de beste resultaten moet de tekst worden gescheiden door de tab-toets en de rijen gescheiden door op de Return-toets te drukken.

 2. Druk op SHIFT + TAB tot u ' tabel, menuknop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' tekst naar tabel converteren ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk. Het menu Tekst naar tabel converteren wordt geopend.

 4. Druk op de tab-toets of SHIFT + TAB om door de opties in het menu te bladeren. Outlook biedt standaard het aantal kolommen en rijen dat het beste past bij de geselecteerde tekst, maar u kunt de waarden afzonderlijk wijzigen. VoiceOver legt uit hoe u elke optie kunt openen.

 5. Als u het menu tekst naar tabel converteren wilt sluiten, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK, standaard, knop ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatiebalk.

 6. De tabel wordt gemaakt en de focus gaat terug naar de werkbalk.

 7. Als u wilt teruggaan naar de hoofdtekst van het bericht, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' tabel, <getal> rijen <getal> kolommen. '

Een tabel invoegen

U kunt de afmetingen van een tabel opgeven, zoals het aantal kolommen en rijen, en hun hoogte en breedte. Outlook voor Mac voegt een eenvoudige tabel voor raster typen in voor gebruik. Als u de opmaak van Outlook voor Mac wilt laten uitvoeren, selecteert u een van de ingebouwde opmaak voor tabellen.

Opmerking: Wanneer u de tabel toegankelijker wilt maken en wilt zorgen dat schermlezers kolommen in een tabel correct herkennen, stelt u een veldnamenrij in.

Tabelafmetingen opgeven

 1. Wanneer u een e-mail opstelt, plaatst u de cursor op de positie waar u de nieuwe tabel wilt invoegen.

 2. Druk op SHIFT + TAB tot u ' tabel, menuknop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk.

 3. Als u het aantal kolommen in de tabel wilt opgeven, drukt u op Control + Option + Shift + pijl-omlaag en drukt u vervolgens op Control + Option + pijl-rechts totdat u het gewenste nummer hoort.

 4. Als u het aantal rijen wilt opgeven, drukt u op Control + Option + pijl-omlaag totdat u het gewenste nummer hoort.

 5. Als u de tabel wilt invoegen met de momenteel geselecteerde grootte, drukt u op Control+Option+spatiebalk. De tabel wordt ingevoegd in de hoofdtekst van het bericht en het tabblad Tabelontwerp wordt beschikbaar op de werkbalk.

 6. Druk op F6 totdat u ' bericht, geselecteerd, tabblad ' hoort en druk op de toets pijl-rechts totdat u ' tabelontwerp, tabblad ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk om te controleren of een veldnamenrij is ingesteld. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' veldnamenrij, vinkje, selectievakje '. Als Veldnamenrij niet is ingeschakeld, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 7. Als u wilt teruggaan naar de hoofdtekst van het bericht, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' tekst bewerken '. Gebruik zo nodig de pijl-omhoog of pijl-omlaag om naar de tabel te gaan.

 8. Ga naar de gewenste cel door op een pijltoets te drukken in de richting waarin u wilt verplaatsen. Typ uw gegevens in de cellen. Druk op de tab-toets om naar de volgende cel te gaan, of op SHIFT + TAB om naar de vorige cel te gaan. Als u in de laatste cel op de tab-toets drukt, wordt er een nieuwe tabelrij gemaakt.

Een tabel opmaken met behulp van een standaardopmaak

 1. Maak een tabel zoals beschreven in Tabelafmetingen opgeven en zorg ervoor dat de focus zich ergens in de tabel bevindt.

 2. Nadat u de tabel hebt ingevoegd, drukt u op F6 totdat u ' <Huidig tabblad>, geselecteerd, tabblad ' hoort, en drukt u vervolgens op de pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' tabelontwerp, tabblad '. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

  Opmerking: Als u het tabblad op het lint niet kunt openen door op F6 te drukken, drukt u herhaaldelijk op de tab-toets om terug te gaan naar de tabel en probeert u het opnieuw.

 3. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' tabelraster, geselecteerd, knop '.

 4. Als u wilt kiezen uit de standaardtabelindelingen, drukt u op de pijl-rechts totdat u de gewenste indeling hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om de indeling toe te passen.

 5. Als u wilt teruggaan naar de hoofdtekst van het bericht, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' tekst bewerken '.

Een tabel verwijderen

 1. Zorg ervoor dat de focus zich bevindt in de tabel die u wilt verwijderen.

 2. Druk op F6 totdat u ' <Huidig tabblad>, geselecteerd, tabblad ' hoort, en druk vervolgens op de toets pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' indeling, tabblad '. Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad Indeling te openen.

  Opmerking: Als u het tabblad op het lint niet kunt openen door op F6 te drukken, drukt u herhaaldelijk op de tab-toets om terug te gaan naar de tabel en probeert u het opnieuw.

 3. Druk op het tabblad indeling op de tab-toets totdat u ' verwijderen, menuknop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk om het submenu te openen.

 4. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' tabel verwijderen ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk. De tabel wordt verwijderd.

Tabeleigenschappen instellen

Naast het gebruik van ingebouwde indelingen, kunt u tabeleigenschappen afzonderlijk wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de uitlijning van tekst, de rijhoogte of de kolombreedte definiëren of alternatieve tekst (alt-tekst) schrijven om de tabel toegankelijker te maken voor schermlezers.

 1. Zorg ervoor dat de focus zich bevindt in de tabel die u wilt bewerken.

 2. Druk op F6 totdat u ' <Huidig tabblad>, geselecteerd, tabblad ' hoort, en druk vervolgens op de toets pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' indeling, tabblad '. Als u het tabblad indeling wilt openen, drukt u op Control + Option + spatiebalk.

  Opmerking: Als u het tabblad op het lint niet kunt openen door op F6 te drukken, drukt u herhaaldelijk op de tab-toets om terug te gaan naar de tabel en probeert u het opnieuw.

 3. Druk op het tabblad indeling op de tab-toets totdat u ' eigenschappen, knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatiebalk.

 4. Het menu Tabeleigenschappen bevat vijf tabbladen:

  • Tabel

  • Rij

  • Kolom

  • Cel

  • Alternatieve tekst

  Gebruik de pijltoets-links en -rechts om naar het gewenste tabblad te gaan en druk op Control+Option+spatiebalk om dat tabblad te openen.

 5. Druk op de tab-toets om door de opties op het geselecteerde tabblad te bladeren. VoiceOver legt uit hoe u elke optie kunt openen. Op het tabblad Tabel bijvoorbeeld, kunt u de uitlijning van tekst voor de hele tabel definiëren.

 6. Als u wilt overschakelen naar een ander tabblad, drukt u nogmaals op de tab-toets totdat u de naam van het huidige tabblad hoort, en gebruikt u vervolgens de pijl-rechts en pijl-links om naar het gewenste tabblad te gaan en drukt u op Control + Option + spatiebalk.

 7. Als u het menu Tabeleigenschappen wilt sluiten, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK, standaard, knop ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatiebalk.

  De focus gaat terug naar de knop Eigenschappen.

Kolommen of rijen toevoegen aan een tabel

U kunt de tabel snel uitbreiden door meer rijen of kolommen toe te voegen.

 1. Zorg ervoor dat de focus zich bevindt in de tabel en gebruik vervolgens de pijltoetsen om in de tabel te navigeren naar de plaats waar u een nieuwe rij of kolom wilt toevoegen.

 2. Druk op F6 totdat u ' <Huidig tabblad>, geselecteerd, tabblad ' hoort, en druk vervolgens op de toets pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' indeling, tabblad '. Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad Indeling te openen.

  Opmerking: Als u het tabblad op het lint niet kunt openen door op F6 te drukken, drukt u herhaaldelijk op de tab-toets om terug te gaan naar de tabel en probeert u het opnieuw.

 3. Voer op het tabblad indeling een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een rij boven de huidige rij wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop hierboven invoegen. '

  • Als u een rij onder de huidige rij wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop hieronder invoegen. '

  • Als u een kolom links van de huidige kolom wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop links invoegen. '

  • Als u een kolom rechts van de huidige kolom wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop rechts invoegen. '

  Druk op Control + Option + spatiebalk om uw selectie te bevestigen.

 4. Als u wilt teruggaan naar de hoofdtekst van het bericht, drukt u op de tab-toets totdat u ' tekst bewerken ' hoort.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Outlook mail

Gebruik Outlook Web App met het toetsenbord en een schermlezer om een tabel te maken bij het opstellen van een bericht met e-mail. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze algemene toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat het Leesvenster is uitgeschakeld.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook Web App.

Een tabel invoegen

Wanneer u een tabel invoegt in uw bericht, kunt u het aantal kolommen en rijen opgeven. Outlook Web App voegt een eenvoudige tabel voor raster typen in voor gebruik.

 1. Wanneer u een bericht opstelt, plaatst u de cursor op de positie waar u de nieuwe tabel wilt invoegen.

 2. Druk eenmaal op Tab. U hoort: ' opmaakopties, opmaak kopiëren/plakken. ' Druk vervolgens op de toets pijl-rechts totdat u ' tabel invoegen ' hoort en druk op ENTER. Het dialoogvenster selectie van tabelgrootte wordt geopend.

  Opmerking: Als door het drukken op ENTER niet wordt geopend, drukt u op de SR-toets + spatiebalk om de scanmodus uit te schakelen en probeert u het opnieuw.

 3. Als u het aantal kolommen in de tabel wilt selecteren, gebruikt u de pijl-rechts en pijl-links. De schermlezer kondigt de momenteel geselecteerde kolommen en rijen voor, bijvoorbeeld ' 3 per 1 tabel '.

 4. Gebruik de toetsen pijl-omlaag en pijl-omhoog om het aantal rijen in de tabel te selecteren. De schermlezer kondigt de momenteel geselecteerde kolommen en rijen voor, bijvoorbeeld ' 3 per 3 tabel '.

 5. Wanneer u klaar bent, drukt u op ENTER om de tabel in te voegen. Het dialoogvenster wordt gesloten en de focus wordt verplaatst naar de eerste cel van de tabel in de berichttekst van het e-mailbericht.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Outlook mail

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×