Office
Aanmelden
Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

U kunt een tabel maken en bewerken in een e-mailbericht in Outlook 2016 met behulp van het toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Tekst converteren naar een tabel

Als u een blok tekst hebt met consistente scheidingstekens, kunt u die tekst eenvoudig converteren naar een tabel.

 1. Selecteer het blok tekst dat u naar een tabel wilt converteren.

 2. Open het dialoogvenster Tekst naar tabel converteren door op Alt+N te drukken en vervolgens op BA en R.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als in de tekst alineamarkeringen worden gebruikt als scheidingstekens, drukt u op Alt+L.

  • Als in de tekst puntkomma's worden gebruikt als scheidingstekens, drukt u op Alt+P.

  • Als in de tekst tabs worden gebruikt als scheidingstekens, drukt u op Alt+T.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter. De tabel wordt gemaakt en u gaat terug naar het bericht, waarin de tabel nu is geselecteerd.

Een tabel naar tekst converteren

 1. Plaats de cursor ergens in de tabel die u naar tekst wilt converteren.

 2. Druk op Alt+J en vervolgens op L om het tabblad Indeling van Hulpmiddelen voor tabellen te openen.

 3. Druk op CC om het dialoogvenster Tabel naar tekst converteren te openen en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Als u alineamarkeringen wilt gebruiken als scheidingstekens voor de tekst, drukt u op L.

  • Als u puntkomma's wilt gebruiken als scheidingstekens voor de tekst, drukt u op P.

  • Als u tabs wilt gebruiken als scheidingstekens voor de tekst, drukt u op T.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter. Het bericht krijgt weer de focus, met de tekst geselecteerd.

Een tabel invoegen

U kunt de afmetingen van een tabel opgeven, zoals het aantal kolommen en rijen, en hun hoogte en breedte. De tabel wordt in Outlook ingevoegd in de vorm van een eenvoudig raster.

Opmerking: Om te zorgen dat de tabel zo toegankelijk mogelijk wordt, is het belangrijk dat u de tabel een veldnamenrij geeft.

 1. Plaats tijdens het schrijven van het bericht de cursor op de plek waar u de nieuwe tabel wilt invoegen.

 2. Open het dialoogvenster Tekst invoegen door op Alt+N te drukken en vervolgens op BA en O.

 3. Typ het gewenste aantal kolommen.

 4. Druk op de Tab-toets en typ vervolgens het aantal rijen voor de tabel.

 5. Als u deze afmetingen later opnieuw wilt kunnen gebruiken, drukt u op Alt+S om de optie Dimensies voor nieuwe tabellen opslaan te selecteren.

 6. Als u het dialoogvenster Tabel invoegen wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u vervolgens op Enter. De tabel wordt door Outlook toegevoegd aan uw bericht en de focus wordt verplaatst naar de eerste kolom van de eerste rij.

 7. Als u wilt controleren of de tabel een veldnamenrij bevat, drukt u op Alt+J en vervolgens op T om het tabblad Ontwerpen van Hulpmiddelen voor tabellen te openen.

 8. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Ingeschakeld, selectievakje Veldnamenrij.' In JAWS hoort u: 'Table style options group box, header row check box, checked'. Als u 'Uitgeschakeld' hoort, drukt u op de spatiebalk om het selectievakje Veldnamenrij in te schakelen. Druk anders op Esc om terug te gaan naar de tabel.

 9. Gebruik de pijltoetsen om door de tabel te navigeren en typ uw gegevens in de cellen.

Ingebouwde tabelstijlen gebruiken

Als u een tabel hebt gemaakt, kunt u het uiterlijk van de tabel snel wijzigen met behulp van de ingebouwde stijlen in Outlook.

 1. Plaats de cursor ergens in de tabel.

 2. Druk op Alt+J en vervolgens op JT om het tabblad Ontwerpen van Hulpmiddelen voor tabellen te openen.

 3. Druk op I om het menu Stijlen voor tabellen te openen.

 4. Gebruik de pijltoetsen om de lijst met stijlen te doorlopen totdat u de gewenste stijl hebt gevonden, zoals 'Rastertabel 1 licht'.

 5. Druk op Enter als u de gewenste stijl hebt gevonden. De geselecteerde stijl wordt toegepast op de tabel en de tabel krijgt ook de focus.

Een tabel verwijderen

 1. Plaats tijdens het schrijven van een bericht de cursor ergens in de tabel die u wilt verwijderen.

 2. Druk op Alt+J en vervolgens op L om het tabblad Indeling van Hulpmiddelen voor tabellen te openen.

 3. Als u de hele tabel wilt verwijderen, drukt u op WE en dan op T. De tabel wordt verwijderd en het bericht krijgt weer de focus.

Tabeleigenschappen instellen

Gebruik het dialoogvenster Tabeleigenschappen om een naam en een beschrijving op te geven voor de tabel om deze toegankelijker te maken, of om de tabeluitlijning te wijzigen.

 1. Plaats tijdens het schrijven van het bericht de cursor ergens in de tabel die u wilt bewerken.

 2. Open het dialoogvenster Tabeleigenschappen door achtereenvolgens op Alt+J, JL en EI te drukken.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk om de uitlijning van de tabel in te stellen ten opzichte van de hoofdtekst van het bericht:

  • Als u de tabel wilt uitlijnen op de linkerrand van de tekst, drukt u op Alt+L.

  • Als u de tabel wilt uitlijnen op het midden van de tekst, drukt u op Alt+C.

  • Als u de tabel wilt uitlijnen op de rechterrand van de tekst, drukt u op Alt+S.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk om te kiezen hoe tekst terugloopt rond de tabel:

  • Als de tekst moet teruglopen rond de zijkanten van de tabel, drukt u op Alt+A.

  • Druk op Alt+N om de tabel los te maken van de tekst.

 5. Als u de tabel een naam en een beschrijving wilt geven, drukt u op Alt+A en vervolgens op de pijl-rechts totdat u 'Geselecteerd, Alternatieve tekst, tabbladitem' hoort. In JAWS hoort u: 'Alt text tab'.

 6. Druk op de Tab-toets en typ de titel van de tabel, en druk opnieuw op de Tab-toets en typ de beschrijving.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter. De focus gaat terug naar het bericht.

Kolommen of rijen toevoegen aan een tabel

 1. Plaats tijdens het schrijven van het bericht de cursor ergens in de tabel waar u een kolom of rij wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt+J en vervolgens op L om het tabblad Indeling van Hulpmiddelen voor tabellen te openen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een rij boven de selectie wilt invoegen, drukt u op X.

  • Als u een rij onder de selectie wilt toevoegen, drukt u op FI.

  • Als u links van de selectie een kolom wilt toevoegen, drukt u op S.

  • Als u rechts van de selectie een kolom wilt toevoegen, drukt u op TES.

 4. Het menu wordt gesloten en de tabel krijgt weer de focus.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen voor het navigeren in e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Maken en bewerken van een tabel in uw e-mailbericht in Outlook voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde Mac OS-schermlezer.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst converteren naar een tabel

Als u een blok tekst hebt met consistente scheidingstekens, kunt u die tekst eenvoudig converteren naar een tabel.

 1. Tijdens het opstellen van uw e-mail, selecteer de tekst die u wilt converteren.

  Opmerking: De tekst moet kolommen zijn gescheiden door op de Tab-toets en de rijen die worden gescheiden door op de ENTER-toets te drukken hebben voor de beste resultaten.

 2. Druk op Shift + Tab totdat u "Tabel, de menuknop," horen en druk op Control + Option + spatiebalk.

 3. Druk op pijl-omlaag totdat u hoort 'Tekst naar tabel converteren' en druk op Control + Option + spatiebalk. Het menu Tekst naar tabel converteren wordt geopend.

 4. Druk op TAB of Shift + Tab om te bladeren van de opties in het menu. Standaard Outlook biedt u het aantal kolommen en rijen die het beste aanpassen aan de geselecteerde tekst, maar u kunt de waarden afzonderlijk wijzigen. VoiceOver wordt uitgelegd hoe u toegang tot elke optie.

 5. De Tekst naar tabel converteren om menu te sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u horen 'OK, standaard, knop' en druk op Control + Option + spatiebalk.

 6. De tabel wordt gemaakt en de focus terug naar de werkbalk.

 7. Als u wilt teruggaan naar de hoofdtekst van het bericht, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Tabel, < getal > rijen, kolommen < getal >."

Een tabel invoegen

U kunt de afmetingen van een tabel, zoals het aantal kolommen en rijen, en hun hoogte en breedte opgeven. Outlook voor Mac Hiermee voegt u een eenvoudige raster-type tabel voor gebruik. Als u laten Outlook voor Mac de opmaak die u volgt wilt, selecteert u een van de ingebouwde indelingen voor tabellen.

Opmerking: Wanneer u de tabel toegankelijker wilt maken en wilt zorgen dat schermlezers kolommen in een tabel correct herkennen, stelt u een veldnamenrij in.

Tabelafmetingen opgeven

 1. Tijdens het opstellen van uw e-mail, plaats de cursor waar u de nieuwe tabel invoegen.

 2. Druk op Shift + Tab totdat u "Tabel, de menuknop," horen en druk op Control + Option + spatiebalk.

 3. Als u wilt opgeven het aantal kolommen in de tabel, drukt u op Control + Option + Shift + pijl-pijltoets en druk op Control + Option + Pijl-rechts pijltoets drukt totdat u het getal hoort die u wilt.

 4. Als u wilt opgeven van het aantal rijen, drukt u op Control + Option + pijl pijltoets drukt totdat u het getal hoort die u wilt.

 5. Als u wilt invoegen in de tabel met de momenteel geselecteerde grootte, drukt u op Control + Option + spatiebalk. De tabel wordt ingevoegd in de berichttekst en het tabblad Tabelontwerp beschikbaar op de werkbalk.

 6. Als u wilt controleren of een veldnamenrij is ingesteld, drukt u op F6 tot u hoort "Bericht geselecteerd, tabblad" Druk op de pijl-rechts-toets totdat u hoort "tabelontwerp, tabblad" en druk op Control + Option + spatiebalk. Druk op de Tab-toets totdat u hoort: "veldnamenrij, ingeschakeld, het selectievakje." Als de Veldnamenrij niet is ingeschakeld, drukt u op Control + Option + spatiebalk.

 7. Als u wilt teruggaan naar de hoofdtekst van het bericht, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: 'Tekst bewerken'. Indien nodig, met de pijl-omhoog of omlaag pijltoets om naar de tabel te gaan.

 8. Navigeer naar de cel die u wilt dat door op een pijltoets drukt in de richting waarin die u wilt verplaatsen. Typ uw gegevens in de cellen. Druk op de Tab-toets om te verplaatsen naar de volgende cel of Shift + Tab om naar de vorige cel te gaan. Als u op de Tab-toets in de laatste cel drukt, wordt een nieuwe tabelrij gemaakt.

Een tabel opmaken met behulp van een standaardopmaak

 1. Maak een tabel zoals beschreven in Tabelafmetingen opgeven en zorg ervoor dat de focus zich ergens in de tabel bevindt.

 2. Nadat u de tabel hebt ingevoegd, druk op F6 tot u hoort "< huidige tabblad > geselecteerd, tabblad" en drukt u op de pijl-rechts-toets totdat u hoort: "tabelontwerp, tabblad." Druk op Control + Option + spatiebalk om te selecteren.

  Opmerking: Als u geen toegang het linttabblad tot drukt u op F6, drukt u op de toets Tab herhaaldelijk om Ga terug naar de tabel en probeer het opnieuw.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u hoort: "Raster, geselecteerd van een tabel, de knop."

 4. Als u wilt kiezen uit de standaardtabelindelingen, drukt u op de pijl-rechts totdat u de gewenste indeling hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om de indeling toe te passen.

 5. Als u wilt teruggaan naar de hoofdtekst van het bericht, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: 'Tekst bewerken'.

Een tabel verwijderen

 1. Zorg ervoor dat de focus zich bevindt in de tabel die u wilt verwijderen.

 2. Druk op F6 tot u hoort "< huidige tabblad > geselecteerd, tabblad" en drukt u op de pijl-rechts-toets totdat u hoort: "Indeling, tabblad." Druk op Control + Option + spatiebalk om het tabblad indeling te openen.

  Opmerking: Als u geen toegang het linttabblad tot drukt u op F6, drukt u op de toets Tab herhaaldelijk om Ga terug naar de tabel en probeer het opnieuw.

 3. Druk op het tabblad indeling op de Tab-toets totdat u hoort 'Verwijderen, de menuknop,' en druk op Control + Option + spatiebalk om te openen van het submenu.

 4. Druk op pijl-omlaag totdat u hoort "Tabel verwijderen" en druk op Control + Option + spatiebalk. De tabel is verwijderd.

Tabeleigenschappen instellen

Naast het gebruik van ingebouwde indelingen, kunt u tabeleigenschappen afzonderlijk wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de uitlijning van tekst, de rijhoogte of de kolombreedte definiëren of alternatieve tekst (alt-tekst) schrijven om de tabel toegankelijker te maken voor schermlezers.

 1. Zorg ervoor dat de focus zich bevindt in de tabel die u wilt bewerken.

 2. Druk op F6 tot u hoort "< huidige tabblad > geselecteerd, tabblad" en drukt u op de pijl-rechts-toets totdat u hoort: "Indeling, tabblad." Als u wilt openen op het tabblad indeling , drukt u op Control + Option + spatiebalk.

  Opmerking: Als u geen toegang het linttabblad tot drukt u op F6, drukt u op de toets Tab herhaaldelijk om Ga terug naar de tabel en probeer het opnieuw.

 3. Druk op het tabblad indeling op de Tab-toets totdat u hoort "Eigenschappen, knop," en druk op Control + Option + spatiebalk.

 4. Het menu Tabeleigenschappen bevat vijf tabbladen:

  • Tabel

  • Rij

  • Kolom

  • Cel

  • Alternatieve tekst

  Gebruik de pijltoets-links en -rechts om naar het gewenste tabblad te gaan en druk op Control+Option+spatiebalk om dat tabblad te openen.

 5. Druk op de Tab-toets om te bladeren van de opties op het geselecteerde tabblad VoiceOver wordt uitgelegd hoe u toegang tot elke optie. Klik op het tabblad tabel kunt u bijvoorbeeld tekstuitlijning definiëren aan de hele tabel.

 6. Als u wilt overschakelen naar een ander tabblad, drukt u op de Tab-toets totdat u de naam van het huidige tabblad opnieuw te horen en gebruik de pijltoetsen links en naar rechts om te zoeken naar het tabblad dat u wilt gebruiken en druk op Control + Option + spatiebalk.

 7. Als u wilt sluiten in het menu Tabeleigenschappen , drukt u op de Tab-toets totdat u horen 'OK, standaard, knop' en druk op Control + Option + spatiebalk.

  De focus gaat terug naar de knop Eigenschappen.

Kolommen of rijen toevoegen aan een tabel

U kunt de tabel snel uitbreiden door meer rijen of kolommen toe te voegen.

 1. Zorg ervoor dat de focus heeft ergens in de tabel en gebruik de pijltoetsen om te navigeren in de tabel om te zoeken naar de plaats waar u een nieuwe rij of kolom toevoegen.

 2. Druk op F6 tot u hoort "< huidige tabblad > geselecteerd, tabblad" en drukt u op de pijl-rechts-toets totdat u hoort: "Indeling, tabblad." Druk op Control + Option + spatiebalk om het tabblad indeling te openen.

  Opmerking: Als u geen toegang het linttabblad tot drukt u op F6, drukt u op de toets Tab herhaaldelijk om Ga terug naar de tabel en probeer het opnieuw.

 3. Voer op het tabblad indeling , een van de volgende opties:

  • Als u wilt toevoegen in de rij boven de huidige rij, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: 'Invoegen boven de knop'.

  • Als u wilt toevoegen van een rij onder de huidige rij, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: 'Invoegen onder de knop'.

  • Als u wilt een kolom toevoegen aan de linkerkant van de huidige kolom, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Links invoegen, knop."

  • Als u wilt een kolom toevoegen aan de rechterkant van de huidige kolom, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Rechts invoegen, knop."

  Druk op Control + Option + spatiebalk om te bevestigen van uw selectie.

 4. Als u wilt teruggaan naar de hoofdtekst van het bericht, drukt u op de Tab totdat u hoort "tekst bewerken."

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

U kunt een tabel maken en bewerken in een e-mailbericht in E-mail van Outlook met behulp van Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Tekst converteren naar een tabel

Als u een blok tekst hebt met consistente scheidingstekens, kunt u die tekst eenvoudig converteren naar een tabel.

 1. Selecteer in het bericht dat u opstelt het blok tekst dat u naar een tabel wilt converteren.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Invoegen, knop samengevouwen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Tabel, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De tabel wordt gemaakt en u gaat terug naar het bericht, waarin de tabel nu is geselecteerd. De eigenschappen van de tabel worden opgelezen.

Een tabel invoegen

Wanneer u een lege tabel invoegt in een e-mailbericht in Outlook, bestaat deze uit een eenvoudig raster met drie rijen en drie kolommen. U kunt later meer kolommen en rijen toevoegen als dat nodig is.

Opmerking: Om te zorgen dat de tabel zo toegankelijk mogelijk wordt, is het belangrijk dat u de tabel een veldnamenrij geeft.

 1. Plaats tijdens het schrijven van het bericht de cursor op de plek waar u de nieuwe tabel wilt invoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Invoegen, knop samengevouwen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Tabel, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De tabel wordt gemaakt en u gaat terug naar het bericht, waarin de tabel nu is geselecteerd. De eigenschappen van de tabel worden opgelezen.

Ingebouwde tabelstijlen gebruiken

Als u een tabel hebt gemaakt, kunt u het uiterlijk van de tabel snel wijzigen met behulp van de ingebouwde stijlen in Outlook.

 1. Plaats de cursor ergens in de tabel.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Tabel, knop samengevouwen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Tabelstijlen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe in het menu Tabelstijlen naar rechts totdat u de gewenste stijl hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De geselecteerde stijl wordt toegepast op de tabel en de tabel krijgt ook de focus.

Een tabel verwijderen

 1. Plaats tijdens het schrijven van een bericht de cursor ergens in de tabel die u wilt verwijderen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Tabel, knop samengevouwen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. U hoort: 'Verwijderen, knop samengevouwen'. De knop Verwijderen heeft de focus. Dubbeltik op het scherm om de optie te selecteren.

 5. Als u de hele tabel wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u 'Tabel verwijderen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De tabel wordt verwijderd en het bericht krijgt de focus.

Tabeleigenschappen wijzigen

U kunt de tabeluitlijning wijzigen, de tabel een titel en een beschrijving geven om deze toegankelijker te maken, de tabelstijl wijzigen en nog veel meer.

 1. Plaats tijdens het schrijven van het bericht de cursor ergens in de tabel.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Tabel, knop samengevouwen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe in het menu Tabel naar rechts totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om deze optie te selecteren.

  • Als u de uitlijning van de tabel wilt aanpassen, selecteert u Uitlijning. Swipe in het menu Uitlijning naar rechts totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Om een titel en beschrijving toe te voegen als alternatieve tekst, selecteert u Alternatieve tekst. Typ in het dialoogvenster de titel van de tabel, swipe naar rechts en dubbeltik vervolgens op het scherm. Typ de beschrijving van de tabel. Sleep één vinger omhoog over het scherm totdat u 'Gereed, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u de opties voor de tabelstijl wilt wijzigen, selecteert u Stijlopties. Swipe in het menu Stijlopties naar rechts totdat u de gewenste stijloptie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Kolommen of rijen toevoegen aan een tabel

 1. Plaats tijdens het schrijven van het bericht de cursor op de plaats in de tabel waar u een kolom of rij wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Tabel, knop samengevouwen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Invoegen, knop samengevouwen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe in het menu Invoegen naar rechts totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De kolom of rij wordt toegevoegd aan de tabel. De toegevoegde rij of kolom in de tabel krijgt de focus.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Maken en bewerken van een tabel in uw e-mailbericht in Outlook Web App uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer voor Windows gebruiken tijdens het opstellen van een bericht met E-mail.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Zie Sneltoetsen in de webversie van Outlook voor informatie over sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat het Leesvenster is uitgeschakeld.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook Web App.

Een tabel invoegen

Wanneer u een tabel in uw bericht invoegen, kunt u het aantal kolommen en rijen. Outlook Web App Hiermee voegt u een eenvoudige raster-type tabel voor gebruik.

 1. Terwijl u een bericht opstelt, plaats de cursor waar u de nieuwe tabel invoegen.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u hoort: "Opmaak < geselecteerde optie >, knop." Druk op pijl-rechts totdat u hoort 'Meer, knop' en druk op de SPATIEBALK.

 3. Druk op de pijl-rechts-toets totdat u hoort "Invoegen van een tabel, knop samengevouwen," en druk vervolgens op SPATIEBALK te drukken. Het menu tabel invoegen wordt geopend.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u hoort 'Invoegen tabel, uitgeschakeld menu-item, het selectievakje' en druk vervolgens op de SPATIEBALK. Het dialoogvenster tabel invoegen wordt geopend en u hoort: 'Dialoogvenster invoegen tabel gericht op OK'.

 5. Als u het aantal kolommen in de tabel, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Aantal kolommen, bewerken, < huidige getal >," en typ het aantal kolommen die u wilt.

 6. Als u het aantal rijen in de tabel, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'Aantal rijen, bewerken, < huidige getal >,' en typ het aantal rijen dat u wilt invoegen.

 7. Wanneer u klaar bent, als u wilt invoegen in de tabel, drukt u op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk op Enter. Het dialoogvenster wordt gesloten en de focus wordt verplaatst naar de hoofdtekst van e-mailbericht.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Sneltoetsen in de webversie van Outlook

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×