Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Maak en bewerk een tabel in uw e-mail bericht in Outlook met behulp van de scherm lezer voor het toetsen bord. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst converteren naar een tabel

Als u een blok tekst hebt met consistente scheidingstekens, kunt u die tekst eenvoudig converteren naar een tabel.

 1. Selecteer het blok tekst dat u naar een tabel wilt converteren.

 2. Als u het dialoog venster tekst naar tabel converteren wilt openen, drukt u op ALT + N, T, V.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als in de tekst alineamarkeringen worden gebruikt als scheidingstekens, drukt u op Alt+L.

  • Als in de tekst puntkomma's worden gebruikt als scheidingstekens, drukt u op Alt+P.

  • Als in de tekst tabs worden gebruikt als scheidingstekens, drukt u op Alt+T.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter. De tabel wordt gemaakt en u gaat terug naar het bericht, waarin de tabel nu is geselecteerd.

Een tabel naar tekst converteren

 1. Plaats de cursor ergens in de tabel die u naar tekst wilt converteren.

 2. Druk op ALT + J om het tabblad indeling van de hulp middelen voor tabellen te openen.

 3. Druk op CC om het dialoogvenster Tabel naar tekst converteren te openen en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Als u alineamarkeringen wilt gebruiken als scheidingstekens voor de tekst, drukt u op L.

  • Als u puntkomma's wilt gebruiken als scheidingstekens voor de tekst, drukt u op P.

  • Als u tabs wilt gebruiken als scheidingstekens voor de tekst, drukt u op T.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter. Het bericht krijgt weer de focus, met de tekst geselecteerd.

Een tabel invoegen

U kunt de afmetingen van een tabel opgeven, zoals het aantal kolommen en rijen, en hun hoogte en breedte. De tabel wordt in Outlook ingevoegd in de vorm van een eenvoudig raster.

Opmerking: Om te zorgen dat de tabel zo toegankelijk mogelijk wordt, is het belangrijk dat u de tabel een veldnamenrij geeft.

 1. Plaats tijdens het schrijven van het bericht de cursor op de plek waar u de nieuwe tabel wilt invoegen.

 2. Als u het dialoog venster tabel invoegen wilt openen, drukt u op ALT + N, T, I.

 3. Typ het gewenste aantal kolommen.

 4. Druk op de Tab-toets en typ vervolgens het aantal rijen voor de tabel.

 5. Als u deze afmetingen later opnieuw wilt kunnen gebruiken, drukt u op Alt+S om de optie Dimensies voor nieuwe tabellen opslaan te selecteren.

 6. Als u het dialoogvenster Tabel invoegen wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u vervolgens op Enter. De tabel wordt door Outlook toegevoegd aan uw bericht en de focus wordt verplaatst naar de eerste kolom van de eerste rij.

 7. Als u wilt controleren of de tabel een veldnamenrij heeft, drukt u op ALT + J, T om het tabblad ontwerpen van de hulp middelen voor tabellen te openen.

 8. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' ingeschakeld, veldnamenrij selectie vakje '. Met JAWS hoort u het volgende: ' groepsvak opties voor tabel stijl, veldnamenrij, selectie vakje ingeschakeld '. Als u ' niet geselecteerd ' hoort, drukt u op de spatie balk om de veldnamenrij aan te scha kelen, anders drukt u op ESC om de focus terug te zetten naar de tabel.

 9. Gebruik de pijltoetsen om door de tabel te navigeren en typ uw gegevens in de cellen.

Ingebouwde tabelstijlen gebruiken

Als u een tabel hebt gemaakt, kunt u het uiterlijk van de tabel snel wijzigen met behulp van de ingebouwde stijlen in Outlook.

 1. Plaats de cursor ergens in de tabel.

 2. Druk op ALT + J, T om het tabblad ontwerpen van de hulp middelen voor tabellen te openen.

 3. Druk op I om het menu Stijlen voor tabellen te openen.

 4. Gebruik de pijltoetsen om de lijst met stijlen te doorlopen totdat u de gewenste stijl hebt gevonden, zoals 'Rastertabel 1 licht'.

 5. Druk op Enter als u de gewenste stijl hebt gevonden. De geselecteerde stijl wordt toegepast op de tabel en de tabel krijgt ook de focus.

Een tabel verwijderen

 1. Plaats tijdens het schrijven van een bericht de cursor ergens in de tabel die u wilt verwijderen.

 2. Druk op ALT + J om het tabblad indeling van de hulp middelen voor tabellen te openen.

 3. Als u de hele tabel wilt verwijderen, drukt u op D, T. De tabel wordt verwijderd en de focus gaat terug naar het bericht.

Tabeleigenschappen instellen

Gebruik het dialoogvenster Tabeleigenschappen om een naam en een beschrijving op te geven voor de tabel om deze toegankelijker te maken, of om de tabeluitlijning te wijzigen.

 1. Plaats tijdens het schrijven van het bericht de cursor ergens in de tabel die u wilt bewerken.

 2. Als u het dialoog venster tabel eigenschappen wilt openen, drukt u op ALT + J, L, O.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk om de uitlijning van de tabel in te stellen ten opzichte van de hoofdtekst van het bericht:

  • Als u de tabel wilt uitlijnen op de linkerrand van de tekst, drukt u op Alt+L.

  • Als u de tabel wilt uitlijnen op het midden van de tekst, drukt u op Alt+C.

  • Als u de tabel wilt uitlijnen op de rechterrand van de tekst, drukt u op Alt+S.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk om te kiezen hoe tekst terugloopt rond de tabel:

  • Als de tekst moet teruglopen rond de zijkanten van de tabel, drukt u op Alt+A.

  • Druk op Alt+N om de tabel los te maken van de tekst.

 5. Als u de tabel een titel en een beschrijving wilt geven, drukt u op ALT + T en vervolgens op de toets pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' geselecteerd, tabblad item alternatieve tekst. ' Met JAWS hoort u: ' tabblad Alternatieve tekst. '

 6. Druk op de Tab-toets en typ de titel van de tabel, en druk opnieuw op de Tab-toets en typ de beschrijving.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter. De focus gaat terug naar het bericht.

Kolommen of rijen toevoegen aan een tabel

 1. Plaats tijdens het schrijven van het bericht de cursor ergens in de tabel waar u een kolom of rij wilt toevoegen.

 2. Druk op ALT + J om het tabblad indeling van de hulp middelen voor tabellen te openen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een rij boven de selectie wilt invoegen, drukt u op X.

  • Als u een rij onder het geselecteerde punt wilt toevoegen, drukt u op B, E.

  • Als u links van de selectie een kolom wilt toevoegen, drukt u op S.

  • Als u rechts van de selectie een kolom wilt toevoegen, drukt u op TES.

 4. Het menu wordt gesloten en de tabel krijgt weer de focus.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen voor het navigeren in e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Maak en bewerk een tabel in uw e-mail bericht in Outlook voor Mac met behulp van uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van het Mac-besturings systeem.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook voor Mac als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Tekst converteren naar een tabel

Als u een blok tekst hebt met consistente scheidingstekens, kunt u die tekst eenvoudig converteren naar een tabel.

 1. Selecteer tijdens het opstellen van uw e-mail bericht de tekst die u wilt converteren.

  Opmerking: Voor de beste resultaten moeten kolommen worden gescheiden door op de tab-toets te drukken en rijen die zijn gescheiden door op de Enter-toets te drukken.

 2. Druk op SHIFT + TAB totdat u ' tabel, menu knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' tekst naar tabel converteren ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. Het menu tekst naar tabel converteren wordt geopend.

 4. Druk op de tab-toets of SHIFT + TAB om door de opties in het menu te bladeren. Outlook biedt standaard het aantal kolommen en rijen dat het best past op de geselecteerde tekst, maar u kunt de waarden afzonderlijk wijzigen. In VoiceOver wordt uitgelegd hoe u elke optie kunt gebruiken.

 5. Als u het menu tekst naar tabel converteren wilt sluiten, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK, standaard, knop ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 6. De tabel wordt gemaakt en de focus gaat terug naar de werk balk.

 7. Als u wilt teruggaan naar de hoofd tekst van het bericht, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' tabel, <number> rijen, <number> kolommen '.

Een tabel invoegen

U kunt de afmetingen van een tabel opgeven, zoals het aantal kolommen en rijen, en de hoogte en breedte. in Outlook voor Mac wordt een basis tabel met raster typen voor uw gebruik ingevoegd. Als u Outlook voor Mac de opmaak wilt laten uitvoeren, selecteert u een van de ingebouwde notaties voor tabellen.

Opmerking: Wanneer u de tabel toegankelijker wilt maken en wilt zorgen dat schermlezers kolommen in een tabel correct herkennen, stelt u een veldnamenrij in.

Tabelafmetingen opgeven

 1. Plaats tijdens het opstellen van uw e-mail bericht de cursor op de plaats waar u de nieuwe tabel wilt invoegen.

 2. Druk op SHIFT + TAB totdat u ' tabel, menu knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 3. Als u het aantal kolommen in de tabel wilt opgeven, drukt u op Control + Option + Shift + pijl-omlaag en drukt u vervolgens op Control + Option + pijl-rechts totdat u het gewenste nummer hoort.

 4. Als u het aantal rijen wilt opgeven, drukt u op Control + Option + pijl-omlaag tot u het gewenste nummer hoort.

 5. Als u de tabel met de geselecteerde grootte wilt invoegen, drukt u op Control + Option + spatie balk. De tabel wordt ingevoegd in de bericht tekst en het tabblad tabel ontwerp wordt beschikbaar op de werk balk.

 6. Als u wilt controleren of een veldnamenrij is ingesteld, drukt u op F6 totdat u ' bericht, geselecteerd, tabblad ' hoort, drukt u op de toets pijl-rechts totdat u ' tabel ontwerp, tabblad ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' veldnamenrij, ingeschakeld, selectie vakje '. Als de veldnamenrij niet is ingeschakeld, drukt u op Control + Option + spatie balk.

 7. Als u wilt teruggaan naar de hoofd tekst van het bericht, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' tekst bewerken. ' Gebruik zo nodig de pijl-omhoog of-omlaag om naar de tabel te gaan.

 8. Ga naar de gewenste cel door op een pijl toets te drukken in de richting die u wilt verplaatsen. Typ de gegevens in de cellen. Druk op de tab-toets om naar de volgende cel te gaan, of op SHIFT + TAB om naar de vorige cel te gaan. Als u in de laatste cel op de tab-toets drukt, wordt een nieuwe tabelrij gemaakt.

Een tabel opmaken met behulp van een standaardopmaak

 1. Maak een tabel zoals beschreven in Tabelafmetingen opgeven en zorg ervoor dat de focus zich ergens in de tabel bevindt.

 2. Nadat u de tabel hebt ingevoegd, drukt u op F6 totdat u ' <Current tab>, selected, tab ' hoort en drukt u vervolgens op de toets pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' tabel ontwerp, tabblad '. Druk op Control + Option + spatie balk om te selecteren.

  Opmerking: Als u het lint tabblad niet kunt openen door op F6 te drukken, drukt u herhaaldelijk op de tab-toets om terug te gaan naar de tabel en het opnieuw te proberen.

 3. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' tabel raster, geselecteerd, knop '.

 4. Als u wilt kiezen uit de standaardtabelindelingen, drukt u op de pijl-rechts totdat u de gewenste indeling hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om de indeling toe te passen.

 5. Als u wilt teruggaan naar de hoofd tekst van het bericht, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' tekst bewerken. '

Een tabel verwijderen

 1. Zorg ervoor dat de focus zich bevindt in de tabel die u wilt verwijderen.

 2. Druk op F6 totdat u ' <Current tab>, selected, tab ' hoort en druk vervolgens op de toets pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' indeling, tabblad '. Druk op Control + Option + spatie balk om het tabblad indeling te openen.

  Opmerking: Als u het lint tabblad niet kunt openen door op F6 te drukken, drukt u herhaaldelijk op de tab-toets om terug te gaan naar de tabel en het opnieuw te proberen.

 3. Druk op het tabblad indeling op de tab-toets totdat u ' verwijderen, menu knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk om het submenu te openen.

 4. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' tabel verwijderen ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. De tabel wordt verwijderd.

Tabeleigenschappen instellen

Naast het gebruik van ingebouwde indelingen, kunt u tabeleigenschappen afzonderlijk wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de uitlijning van tekst, de rijhoogte of de kolombreedte definiëren of alternatieve tekst (alt-tekst) schrijven om de tabel toegankelijker te maken voor schermlezers.

 1. Zorg ervoor dat de focus zich bevindt in de tabel die u wilt bewerken.

 2. Druk op F6 totdat u ' <Current tab>, selected, tab ' hoort en druk vervolgens op de toets pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' indeling, tabblad '. Als u het tabblad indeling wilt openen, drukt u op Control + Option + spatie balk.

  Opmerking: Als u het lint tabblad niet kunt openen door op F6 te drukken, drukt u herhaaldelijk op de tab-toets om terug te gaan naar de tabel en het opnieuw te proberen.

 3. Druk op het tabblad indeling op de tab-toets totdat u ' eigenschappen, knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 4. Het menu Tabeleigenschappen bevat vijf tabbladen:

  • Tabel

  • Rij

  • Kolom

  • Cel

  • Alternatieve tekst

  Gebruik de pijltoets-links en -rechts om naar het gewenste tabblad te gaan en druk op Control+Option+spatiebalk om dat tabblad te openen.

 5. Druk op de tab-toets om door de opties op het geselecteerde tabblad te bladeren. in VoiceOver wordt uitgelegd hoe u elke optie kunt gebruiken. Op het tabblad tabel kunt u bijvoorbeeld tekst uitlijning definiëren voor de hele tabel.

 6. Als u wilt overstappen op een ander tabblad, drukt u op de tab-toets totdat u de naam van het huidige tabblad opnieuw hoort en gebruikt u vervolgens de pijl-rechts en vervolgens de toetscombinaties om het gewenste tabblad te zoeken en drukt u op Control + Option + spatie balk.

 7. Als u het menu tabel eigenschappen wilt sluiten, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK, standaard, knop ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk.

  De focus gaat terug naar de knop Eigenschappen.

Kolommen of rijen toevoegen aan een tabel

U kunt de tabel snel uitbreiden door meer rijen of kolommen toe te voegen.

 1. Zorg ervoor dat de focus zich ergens in de tabel bevindt en gebruik de pijl toetsen om in de tabel te navigeren naar de locatie waar u een nieuwe rij of kolom wilt toevoegen.

 2. Druk op F6 totdat u ' <Current tab>, selected, tab ' hoort en druk vervolgens op de toets pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' indeling, tabblad '. Druk op Control + Option + spatie balk om het tabblad indeling te openen.

  Opmerking: Als u het lint tabblad niet kunt openen door op F6 te drukken, drukt u herhaaldelijk op de tab-toets om terug te gaan naar de tabel en het opnieuw te proberen.

 3. Voer op het tabblad indeling een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een rij boven de huidige rij wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' hierboven invoegen, knop '.

  • Als u een rij onder de huidige rij wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' hieronder invoegen, knop '.

  • Als u een kolom wilt toevoegen aan de linkerzijde van de huidige kolom, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' left invoegen, button '.

  • Als u een kolom rechts van de huidige kolom wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' rechts invoegen, knop '.

  Als u de selectie wilt bevestigen, drukt u op Control + Option + spatie balk.

 4. Als u wilt teruggaan naar de hoofd tekst van het bericht, drukt u op de TAB totdat u ' tekst bewerken ' hoort.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

U kunt een tabel maken en bewerken in een e-mailbericht in E-mail van Outlook met behulp van Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst converteren naar een tabel

Als u een blok tekst hebt met consistente scheidingstekens, kunt u die tekst eenvoudig converteren naar een tabel.

 1. Selecteer in het bericht dat u opstelt het blok tekst dat u naar een tabel wilt converteren.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Invoegen, knop samengevouwen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Tabel, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De tabel wordt gemaakt en u gaat terug naar het bericht, waarin de tabel nu is geselecteerd. De eigenschappen van de tabel worden opgelezen.

Een tabel invoegen

Wanneer u een lege tabel invoegt in een e-mailbericht in Outlook, bestaat deze uit een eenvoudig raster met drie rijen en drie kolommen. U kunt later meer kolommen en rijen toevoegen als dat nodig is.

Opmerking: Om te zorgen dat de tabel zo toegankelijk mogelijk wordt, is het belangrijk dat u de tabel een veldnamenrij geeft.

 1. Plaats tijdens het schrijven van het bericht de cursor op de plek waar u de nieuwe tabel wilt invoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Invoegen, knop samengevouwen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Tabel, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De tabel wordt gemaakt en u gaat terug naar het bericht, waarin de tabel nu is geselecteerd. De eigenschappen van de tabel worden opgelezen.

Ingebouwde tabelstijlen gebruiken

Als u een tabel hebt gemaakt, kunt u het uiterlijk van de tabel snel wijzigen met behulp van de ingebouwde stijlen in Outlook.

 1. Plaats de cursor ergens in de tabel.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Tabel, knop samengevouwen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Tabelstijlen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe in het menu Tabelstijlen naar rechts totdat u de gewenste stijl hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De geselecteerde stijl wordt toegepast op de tabel en de tabel krijgt ook de focus.

Een tabel verwijderen

 1. Plaats tijdens het schrijven van een bericht de cursor ergens in de tabel die u wilt verwijderen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Tabel, knop samengevouwen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. U hoort: 'Verwijderen, knop samengevouwen'. De knop Verwijderen heeft de focus. Dubbeltik op het scherm om de optie te selecteren.

 5. Als u de hele tabel wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u 'Tabel verwijderen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De tabel wordt verwijderd en het bericht krijgt de focus.

Tabeleigenschappen wijzigen

U kunt de tabeluitlijning wijzigen, de tabel een titel en een beschrijving geven om deze toegankelijker te maken, de tabelstijl wijzigen en nog veel meer.

 1. Plaats tijdens het schrijven van het bericht de cursor ergens in de tabel.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Tabel, knop samengevouwen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe in het menu Tabel naar rechts totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om deze optie te selecteren.

  • Als u de uitlijning van de tabel wilt aanpassen, selecteert u Uitlijning. Swipe in het menu Uitlijning naar rechts totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Om een titel en beschrijving toe te voegen als alternatieve tekst, selecteert u Alternatieve tekst. Typ in het dialoogvenster de titel van de tabel, swipe naar rechts en dubbeltik vervolgens op het scherm. Typ de beschrijving van de tabel. Sleep één vinger omhoog over het scherm totdat u 'Gereed, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u de opties voor de tabelstijl wilt wijzigen, selecteert u Stijlopties. Swipe in het menu Stijlopties naar rechts totdat u de gewenste stijloptie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Kolommen of rijen toevoegen aan een tabel

 1. Plaats tijdens het schrijven van het bericht de cursor op de plaats in de tabel waar u een kolom of rij wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Tabel, knop samengevouwen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Invoegen, knop samengevouwen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe in het menu Invoegen naar rechts totdat u de gewenste optie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De kolom of rij wordt toegevoegd aan de tabel. De toegevoegde rij of kolom in de tabel krijgt de focus.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Maak en bewerk een tabel in uw e-mail bericht in Outlook Web App met behulp van uw toetsen bord en verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, wanneer u een bericht met e-mail opstelt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Zie Sneltoetsen in de webversie van Outlook voor informatie over sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat het Leesvenster is uitgeschakeld.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook Web App.

Een tabel invoegen

Wanneer u een tabel invoegt in uw bericht, kunt u het aantal kolommen en rijen opgeven. in Outlook Web App wordt een basis tabel met raster typen voor uw gebruik ingevoegd.

 1. Wanneer u een bericht opstelt, plaatst u de cursor op de plaats waar u de nieuwe tabel wilt invoegen.

 2. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' Format, <selected option>, button. ' Druk vervolgens op de toets pijl-rechts totdat u ' meer, knop ' hoort en druk op de spatie balk.

 3. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' tabel invoegen, knop samengevouwen ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk. Het menu tabel invoegen wordt geopend.

 4. Druk op de tab-toets totdat u ' tabel invoegen, niet-ingeschakeld menu-item, selectie vakje ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk. Het dialoog venster tabel invoegen wordt geopend en u hoort: ' tabel met dialoog venster invoegen, prioriteit op OK '.

 5. Als u het aantal kolommen in de tabel wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u ' aantal kolommen, bewerken, <current number> ' hoort en typt u het gewenste aantal kolommen.

 6. Als u het aantal rijen in de tabel wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u ' aantal rijen, bewerken, <current number> ' hoort en typt u het gewenste aantal rijen.

 7. Wanneer u klaar bent, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK, knop ' hoort en drukt u op ENTER. Het dialoog venster wordt gesloten en de focus wordt verplaatst naar de hoofd tekst van het e-mail bericht.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Sneltoetsen in de webversie van Outlook

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×