Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Excel met uw toetsen bord en een scherm lezer om gegevens in te delen in een tabel voor snellere analyse. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U leert hoe u rijen en kolommen maakt, toevoegt en hoe u rijen en kolommen uit een tabel verwijdert.

Notities: 

In dit onderwerp

Een tabel maken

 1. Selecteer op een werkblad de cellen die u in de tabel wilt opnemen. De cellen kunnen leeg zijn of gegevens bevatten.

 2. Druk op CTRL + T (of op CTRL + L). Het dialoog venster tabel maken wordt geopend en u hoort: ' tabel maken. '

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' de tabel bevat kopteksten ' hoort.

  Opmerking: Tabelkoppen zijn zeer belangrijk voor de toegankelijkheid. Schermlezers gebruiken de informatie in de tabelkoppen voor navigatiedoeleinden, en duidelijke kolomkoppen kunnen lezers helpen om de gegevens te begrijpen.

  • Als het geselecteerde cellenbereik gegevens bevat die u wilt weergeven als tabelkoppen, schakelt u het selectievakje in.

  • Als u de standaardnamen van Excel wilt gebruiken (bijvoorbeeld Kolom 1, Kolom 2, enzovoort), hoeft u het selectievakje niet in te schakelen.

  • Als u de standaardnamen wilt wijzigen, selecteert u de tekst in een kolomkop en typt u de gewenste naam.

 4. Als u het dialoog venster tabel maken wilt sluiten en terug wilt gaan naar het werk blad, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Sneltoetsen voor tabellen

Hier vindt u handige Naslag informatie voor sneltoetsen die van toepassing zijn op tabellen in Excel.

Gewenste actie

Sneltoets

Een tabel maken in de standaardstijl

Ctrl+T of Ctrl+L

Gegevens opmaken als een tabel Een rij boven invoegen

Alt+H, T

Een rij boven invoegen

ALT + H, I, R

Een kolom links invoegen

ALT + H, I, C

Een rij of rijen verwijderen

ALT + H, D, R

Een kolom of kolommen verwijderen

ALT + H, D, C

Open het tabblad Ontwerpen

ALT + J + T

Tabel koppen maken of verwijderen

ALT + J + T, O

Een snelmenu openen

Shift+F10 of de Windows-menutoets

Een rij of kolom toevoegen aan een tabel

 1. Selecteer de rij waaronder u een of meer lege rijen wilt invoegen of selecteer de kolom rechts waarvan u een of meer lege kolommen wilt invoegen.

 2. Druk op ALT + H + I. Het menu Invoegen wordt geopend en u hoort ' cellen invoegen '.

  • Als u een rij wilt invoegen boven de selectie, drukt u op A.

  • Als u een kolom links van de selectie wilt invoegen, drukt u op L.

Een rij of kolom uit een tabel verwijderen

 1. Selecteer een of meer rijen of kolommen die u wilt verwijderen.

 2. Druk op ALT + H + D. Het menu verwijderen wordt geopend en u hoort ' cellen verwijderen '.

  • Als u de geselecteerde rijen wilt verwijderen, drukt u op L.

  • Als u de geselecteerde kolommen wilt verwijderen, drukt u op M.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Sneltoetsen in Excel voor Windows

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde macOS-scherm lezer, om gegevens in te delen in een tabel voor snellere analyse.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar sneltoetsen in Excel voor Macvoor sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Tabellen maken in een database

Wanneer u een werk blad met bepaalde gegevens hebt, kunt u de cellen eenvoudig omzetten in een tabel.

 1. Selecteer in het werk blad de cellen die u wilt opnemen in de tabel. Als u cellen wilt selecteren, gebruikt u de pijl toetsen om naar de cel te gaan waarvan u de linkerbovenhoek van de tabel wilt maken, houdt u SHIFT ingedrukt en klikt u op de pijl-omlaag en-rechts om meer rijen en kolommen te selecteren. VoiceOver kondigt het bereik van de geselecteerde cellen na elke toets ingedrukt, bijvoorbeeld ' A1 naar C2, geselecteerd '.

  Tip: Als u snel alle cellen wilt selecteren die gegevens bevatten, drukt u op Command + A.

 2. Druk op Command + T. U hoort: ' tabel maken. '

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' de tabel bevat kopteksten ' hoort en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als het geselecteerde cellen bereik gegevens bevat die u wilt weer geven als tabel koppen, schakelt u het selectie vakje in. Druk op de spatie balk om de optie te selecteren als deze niet is ingeschakeld.

  • Als u de standaard namen wilt gebruiken Excel biedt (bijvoorbeeld kolom 1, kolom 2, enzovoort), schakelt u het selectie vakje niet in. Druk op de spatie balk om de optie te wissen als deze is ingeschakeld.

  Opmerking: Tabelkoppen zijn zeer belangrijk voor de toegankelijkheid. Schermlezers gebruiken de informatie in de tabelkoppen voor navigatiedoeleinden, en duidelijke kolomkoppen kunnen lezers helpen om de gegevens te begrijpen.

 4. Als u het dialoog venster tabel maken wilt sluiten en de focus naar het werk blad wilt verplaatsen, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK ' hoort en drukt u op Return.

Een rij of kolom toevoegen aan een tabel

 1. Navigeer in de tabel naar de rij waaronder u een of meer lege rijen wilt invoegen, of navigeer naar de kolom rechts waarvan u een of meer lege kolommen wilt invoegen.

 2. Druk op Fn + F6 tot u de naam van het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld ' Home, selected '. Als u zich niet op het tabblad Start bevindt, drukt u op de toets pijl-rechts totdat u ' Start ' hoort en drukt u op Control + Option + spatie balk om het tabblad te selecteren.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' invoegen ' hoort en druk op Control + Option + Shift + M om het menu te openen. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een rij boven de huidige rij wilt invoegen, drukt u op de tab-toets totdat u ' tabel rijen hierboven invoegen ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk.

  • Als u een kolom aan de linkerzijde van de huidige kolom wilt invoegen, drukt u op de tab-toets totdat u ' tabel kolommen aan de linkerzijde invoegen ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Een rij of kolom uit een tabel verwijderen

 1. Blader in de tabel naar een cel in de rij of kolom die u wilt verwijderen en druk vervolgens op SHIFT + spatie balk om de hele rij te selecteren of Control + spatie balk om de hele kolom te selecteren. VoiceOver kondigt de geselecteerde cellen aan, bijvoorbeeld ' A4-C4, geselecteerd '.

 2. Druk op Fn + F6 tot u de naam van het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld ' Home, selected '. Als u zich niet op het tabblad Start bevindt, drukt u op de toets pijl-rechts totdat u ' Start ' hoort en drukt u op Control + Option + spatie balk om het tabblad te selecteren.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' verwijderen ' hoort en druk op Control + Option + Shift + M. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de geselecteerde rij wilt verwijderen, drukt u op de tab-toets totdat u ' tabel rijen verwijderen ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk.

  • Als u de geselecteerde kolom wilt verwijderen, drukt u op de tab-toets totdat u ' tabel kolommen verwijderen ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Sneltoetsen in Excel voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om een tabel in te voegen en te wijzigen in een werkmap. U kunt een tabel toegankelijker maken door het toevoegen van een titel of het markeren van onderdelen van de tabel met verschillende kleuren. U kunt de tabel uitbreiden met nieuwe rijen en kolommen of uw gegevens weergeven als een grafiek.

Notities: 

In dit onderwerp

Ga naar het tabbladenmenu

U moet naar het tabbladenmenu navigeren om toegang te krijgen tot de opties voor het bewerken van uw werkblad.

 1. Als u weg wilt navigeren van een selectie in een werkblad en naar het eerste item op het scherm gaan, swipet u eerst omhoog en vervolgens omlaag. U hoort de titel van de werkmap.

  Tip: Als het snelmenu is geopend op uw werkblad, kunt u het menu sluiten door met twee vingers ergens op het scherm te tikken.

 2. Veeg naar rechts met één vinger totdat u het volgende hoort: ' meer opties '. Dubbeltik vervolgens op het scherm met één vinger. U hoort: ' menu tabblad, start pagina geselecteerd '. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' tabblad Start geselecteerd. '

 3. Swipe naar links of rechts tot u het tabblad hoort dat u wilt selecteren, bijvoorbeeld: ´Tabblad Invoegen´. Dubbeltik op het scherm. Het lint Invoegen wordt geopend.

  Opmerking: De tabbladen Tabel, Afbeelding, Vorm, en Grafiek zijn alleen beschikbaar wanneer het object is geselecteerd in het werkblad.

 4. Swipe naar links of rechts tot u de optie hoort die u wilt selecteren en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Naar een tabel in het werkblad gaan

 1. Swipe met één vinger naar links of rechts tot u hoort: ‘Naar tabel <tabelgegevens en locatie van focus>’.

 2. Swipe met één vinger naar links of rechts tot u de locatie in de tabel hoort waar u naartoe wilt. Dubbeltik op het scherm. Het tabblad Tabel wordt geopend.

  Tip: U kunt ook navigeren naar het tabblad Tabel volgens de instructies in Naar het tabbladenmenu gaan.

Een tabel invoegen

Voeg een tabel toe om uw gegevens op een effectieve en systematische manier te presenteren. U kunt een tabel invoegen op een leeg werkblad en uw gegevens invullen. U kunt ook snel een tabel maken met gegevens in uw bestaande cellencluster.

 1. Swipe in uw Excel voor Android-werkblad naar links of rechts tot u hoort: ´Blad <bladnaam>’. Dubbeltik op het scherm. U hoort waar de huidige focus zich in het blad bevindt, aangegeven in kolommen en rijen.

 2. Sleep met één vinger over het scherm om naar de cel te gaan waar u een tabel wilt invoegen. U hoort de huidige locatie. Dubbeltik op het scherm.

  Tip: Als u uw selectie wilt uitbreiden van één cel naar meerdere cellen en een grotere tabel wilt invoegen, plaatst u twee vingers op het scherm en schuift u ze uit elkaar in de richting waarin u de selectie wilt uitbreiden. U hoort het geselecteerde gebied van de eerste cel linksboven tot de laatste cel rechtsonder.

 3. Navigeer naar het tabblad Invoegen volgens de instructies in Naar het tabbladenmenu gaan.

 4. Swipe op het tabblad invoegen naar rechts totdat u het volgende hoort: ' tabel '. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' niet geselecteerd, tabel bevat kopteksten, selectie vakje '. Als de tabel kopteksten bevat, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: ' niet geselecteerd, tabel bevat kopteksten, selectie vakje '. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' ingeschakeld '.

 5. Als u van het selectievakje weg wilt gaan, tikt u ergens op het scherm met twee vingers.

Een vervangende tekst aan een tabel toevoegen

Om uw tabellen in Excel voor Android toegankelijk te maken voor alle lezers, kunt u een korte beschrijvende titel aan de tabel toevoegen, en zelfs een uitgebreidere tekst schrijven om de tabel in detail te beschrijven.

 1. Ga naar de tabel in het werkblad zoals aangegeven in Naar een tabel in het werkblad gaan. De focus kan zich op een willekeurige plaats in de tabel bevinden.

 2. Swipe op het tabblad Tabel naar links of rechts totdat u hoort: ‘Menu Alternatieve tekst’. Dubbeltik op het scherm. U hoort: ´Alternatieve tekst’.

 3. Swipe in het menu Alternatieve tekst naar links of rechts totdat u hoort: ‘Invoervak voor titel’. Dubbeltik op het scherm. U hoort: ‘<Toetsenbordtaal> toetsenbord wordt getoond’. Typ een korte titel voor de tabel.

 4. Als u een beschrijving voor de tabel wilt typen, veegt u naar links of rechts tot u hoort: ´Invoervak voor beschrijving’. Dubbeltik op het scherm. U hoort: ‘<Toetsenbordtaal> toetsenbord wordt getoond’.

 5. Om terug te gaan naar het actieve blad swipet u naar links of rechts tot u hoort: ´Blad <bladnummer, <bladgegevens>, geselecteerd’. Dubbeltik op het scherm om het werkblad te activeren.

Een rij of kolom toevoegen aan een tabel

U kunt uw tabel gemakkelijk uitbreiden door rijen onder of boven uw huidige selectie in een tabel toe te voegen, of kolommen links of rechts ervan.

 1. Ga naar de tabel in het werkblad zoals aangegeven in Naar een tabel in het werkblad gaan.

 2. Voeg kolommen toe op het tabblad Tabel:

  • Als u een rij boven de huidige selectie wilt invoegen, swipet u naar boven of naar rechts totdat u het volgende hoort: ' hierboven invoegen '. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u een rij onder de huidige selectie wilt invoegen, swipet u naar boven of naar rechts totdat u het volgende hoort: ' hieronder invoegen '. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u een kolom aan de linkerzijde van de huidige selectie wilt invoegen, swipet u naar boven of naar rechts totdat u het volgende hoort: ' left invoegen '. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u een kolom rechts van de huidige selectie wilt invoegen, swipet u naar boven of naar rechts totdat u het volgende hoort: ' rechts invoegen '. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een rij of kolom uit een tabel verwijderen

U kunt snel hele onnodige rijen of kolommen verwijderen uit de tabel.

 1. Ga naar de tabel in het werkblad zoals aangegeven in Naar een tabel in het werkblad gaan.

 2. Voer op het tabblad Tabel een van de volgende handelingen uit:

  • Als u rijen wilt verwijderen, swipet u naar links of rechts tot u hoort: ‘Rijen verwijderen’. Dubbeltik op het scherm.

  • Als u kolommen wilt verwijderen, swipet u naar links of rechts tot u hoort: ‘Kolommen verwijderen’. Dubbeltik op het scherm.

De gegevens in de tabel markeren

Als u de gegevens in de tabel wilt markeren, kunt u kleur in afwisselende rijen of kolommen toevoegen of alleen de eerste of de laatste kolom markeren. U kunt uw tabellen ook snel opfleuren door het toevoegen van vooraf gedefinieerde opmaakstijlen.

 1. Ga naar de tabel in het werkblad zoals aangegeven in Naar een tabel in het werkblad gaan.

 2. Voer op het tabblad Tabel een van de volgende handelingen uit om afwisselende rijen of kolommen te maken:

  • Als u kleur wilt toevoegen aan afwisselende rijen, swipet u naar links of rechts tot u hoort: ‘Schakeloptie Gestreepte rijen, uitgeschakeld’. Dubbeltik op het scherm.

  • Als u kleur wilt toevoegen aan afwisselende kolommen, swipet u naar links of rechts tot u hoort: ‘Schakeloptie Gestreepte kolommen, uitgeschakeld’. Dubbeltik op het scherm.

  • Als u een vooraf gedefinieerde stijl wilt Toep assen op een gestreepte rij of kolom, swipet u naar links of rechts totdat u het volgende hoort: ' menu Tabel stijlen ' en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' tabel stijlen '. Swipe naar left of right in de lijst. U hoort een beschrijving van de stijl. Dubbeltik op het scherm om een stijl te selecteren.

 3. Voer op het tabblad Tabel een van de volgende handelingen uit voor de eerste of de laatste rij:

  • Als u kleur wilt toevoegen aan de eerste kolom, swipet u naar links of rechts tot u hoort: ‘Eerste kolom, uitgeschakeld’. Dubbeltik op het scherm.

  • Als u kleur wilt toevoegen aan de laatste kolom, swipet u naar links of rechts tot u hoort: ‘Laatste kolom, uitgeschakeld’. Dubbeltik op het scherm.

  • Als u een vooraf gedefinieerde stijl wilt Toep assen op de eerste of laatste kolom in de tabel, swipet u naar linksboven of naar rechts totdat u het volgende hoort: ' menu Tabel stijlen '. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' tabel stijlen '. Veeg in de lijst naar links of rechts totdat u ' medium ' of ' donker ' hoort. Swipe in de lijst met gemiddelde stijlen naar rechts of met de rechter kant totdat u het volgende hoort: ' lichtgrijze, tabel stijl medium '. Deze en de volgende stijlen kunnen worden toegepast op de eerste rij of laatste kolom. Veeg in de lijst met donkere stijlen naar rechts of met de rechter kant totdat u het volgende hoort: ' donkergrijs, tabel stijl donker '. Deze en de volgende stijlen kunnen worden toegepast op de eerste of laatste kolommen. Dubbeltik op het scherm om een stijl te selecteren.

Gegevens weergeven in een grafiek

U kunt de gegevens in de tabel weergeven in grafiekindeling.

 1. Ga naar de tabel in het werkblad zoals aangegeven in Naar een tabel in het werkblad gaan.

 2. Om de tabelcellen die u voor de grafiek wilt gebruiken te selecteren, plaatst u twee vingers op het scherm en schuift ze uit elkaar tot u de gewenste selectie hoort.

 3. Navigeer naar het tabblad Invoegen volgens de instructies in Naar het tabbladenmenu gaan.

 4. Swipe op het lint Invoegen naar links of rechts tot u hoort ‘Menu Grafiek’. Dubbeltik op het scherm. U hoort: ‘Grafiek’.

 5. Swipe in het menu Grafiek naar links of rechts tot u het grafiektype hoort dat u wilt selecteren, bijvoorbeeld: ‘Menu Cirkel’. Dubbeltik op het scherm. U hoort de naam van het geselecteerde grafiektype, bijvoorbeeld: ‘Cirkel’. De lijst van het grafiektype wordt geopend.

 6. Swipe in de lijst van het grafiektype naar links of rechts om door de lijst te bladeren. U hoort de namen van de lijstitems, bijvoorbeeld: '3D-cirkeldiagram, lijstitem’. Dubbeltik op het scherm om een grafiektype te selecteren. De grafiek wordt op het werkblad gegenereerd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om gegevens in te delen in een tabel voor snellere analyse. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. Met tabellen kunt u eenvoudig gegevens filteren en totalen berekenen.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Excel Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel Online.

 1. Selecteer in Excel Online de cellen die u wilt opnemen in de tabel.

 2. Druk op CTRL + L om het dialoog venster tabel maken te openen.

 3. Druk in het dialoog venster tabel maken op SHIFT + TAB totdat u het volgende hoort: ' niet-ingeschakeld, mijn tabel bevat kopteksten '. Druk op de spatie balk om het selectie vakje mijn tabel bevat kopteksten te in-of uit te scha kelen, afhankelijk van het feit of u de bovenste rij als tabelkop wilt gebruiken.

  Opmerking: Tabelkoppen zijn nodig om tabellen toegankelijker te maken voor schermlezers. Schermlezers gebruiken kopgegevens om cellen in een tabel te vinden.

 4. Druk op de tab-toets totdat u ' OK ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

 5. U kunt nu uw gegevens invoeren. Als u gegevens in een cel wilt invoeren of vervangen, gaat u naar de gewenste cel en typt u de tekst, het getal of de formule.

  Tip: Raadpleeg basis taken met een scherm lezer in Excelvoor meer informatie over het toevoegen of bewerken van uw gegevens.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Een schermlezer gebruiken om gegevens te zoeken en vervangen in Excel

Sneltoetsen in Excel Online

Basistaken met een schermlezer in Excel

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×