Een schermlezer gebruiken om een query te maken in Access-bureaubladdatabases

Een schermlezer gebruiken om een query te maken in Access-bureaubladdatabases

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Access met het toetsenbord en een schermlezer gebruikt om een query te maken. We hebben deze getest met Narrator, JAWS en NVDA, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen.

Een query vergemakkelijkt weergeven, toevoegen, verwijderen of wijzigen van gegevens in uw Access -bureaubladdatabase. Query's zijn ook handig als u wilt snel specifieke gegevens zoeken, berekenen of gegevens samenvatten of gegevensbeheertaken automatiseren, zoals de meest recente gegevens op gezette tijden controleren.

Notities: 

In dit onderwerp

Typen query 's

In een goed ontworpen database, bevinden de gegevens die u wilt presenteren in een formulier of rapport zich meestal in meerdere tabellen. Een query haalt de gegevens uit verschillende tabellen op en verzamelt deze voor weergave in een formulier of rapport. Er zijn twee belangrijke typen query's: een selectiequery en actiequery. Het type query dat u maakt, is afhankelijk van de taak die u wilt uitvoeren.

Selectiequery

Een selectiequery is een verzoek om gegevensresultaten. Een selectiequery krijgt u uitsluitend de gegevens die u nodig in een gegevensbladweergave hebt . Gebruik een selectiequery in het volgende doen:

 • Gegevens uit alleen bepaalde velden in een tabel controleren

 • Gegevens uit meerdere gerelateerde tabellen tegelijk controleren

 • Gegevens op basis van bepaalde criteria controleren

 • Berekeningen maken

 • Combineer gegevens uit verschillende tabellen

Als een tabel Product heeft meerdere velden (kolommen), kunt u bijvoorbeeld een selectiequery om een opgeruimd te bekijken die is gericht op alleen de velden (kolommen) u moet maken. U kunt ook criteria toevoegen voor het filteren van het aantal geretourneerde rijen, zodat bijvoorbeeld alleen rijen met producten van meer dan €10,00 worden geretourneerd.

Actiequery's

Een actiequery is een verzoek om een actie uit te voeren met de gegevens. Gebruik een actiequery om in de database gegevens toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Elke taak, zoals het toevoegen of verwijderen van gegevens, heeft een specifiek type actiequery.

Een selectiequery maken

Als u wilt een eenvoudige query uitvoert, gebruikt u de Wizard Query. Als criteria wilt toevoegen aan uw query, gebruikt u de ontwerpfunctie voor Query's.

De wizard Query gebruiken

 1. Druk op Alt + C, Q, Z. Het venster Nieuwe Query wordt geopend, met de wizard selectiequery is geselecteerd.

  Tips: 

  • Als u de tabel waarvoor u een query wilt maken nog niet hebt opgeslagen, wordt u gevraagd dit te doen voordat de wizard Query wordt geopend.

  • U kunt ook de Wizard Query gebruiken om andere typen query's te maken: kruistabelquery, Query voor dubbele records zoeken naar records met dubbele veldwaarden in één tabel en niet-gerelateerde records vinden om te zoeken naar records (rijen) in een tabel waarvoor geen gerelateerde records in een andere tabel.

 2. Druk op Enter. Het venster Selectiequery wordt geopend, met de focus op de keuzelijst Beschikbare velden.

 3. Als u naar de keuzelijst met invoervak Tabellen/query's wilt gaan, drukt u op Alt+T of Shift+Tab.

 4. Als u wilt openen in een vervolgkeuzelijst, drukt u op Alt + pijl-pijltoets. Klik op de vervolgkeuzelijst om de tabel te selecteren wilt u de query uitvoeren op, met de pijl-omhoog en pijl-omlaag.

 5. Druk op de Tab-toets om naar de keuzelijst Beschikbare velden te gaan. Selecteer het veld dat u wilt dat de query uitvoeren op, gebruikt u de pijltoets omlaag.

 6. Druk op Alt+S om het veld aan uw query toe te voegen. De focus wordt naar de keuzelijst Geselecteerde velden verplaatst.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u horen 'Groter is dan de knop', en druk op Enter.

  Als u wilt dat alle velden hebt toegevoegd, drukt u op Alt + S en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u hoort: "Groter dan knop." Druk eenmaal op Tab. U hoort: "Knop" . Met JAWS, u hoort: "dubbele pijl naar rechts." Druk op Enter om dit te selecteren.

  Als u meer tabellen wilt toevoegen aan uw query, drukt u op Alt+T. De focus wordt naar het invoerveld Tabellen/query's verplaatst. Herhaal stap 4–7 indien nodig.

 8. Wanneer u klaar bent met het invoeren van alle tabellen en velden, drukt u op Alt+N om naar de volgende wizardpagina te gaan.

  Tip: Afhankelijk van de informatie die u hebt ingevoerd, zullen de volgende wizardpagina's er anders uitzien. U wordt bijvoorbeeld mogelijk gevraagd een gedetailleerde of samengevatte versie van de query te selecteren. Maak uw keuze en druk op Alt+N als u naar de volgende wizardpagina wilt gaan.

 9. Klik op de nieuwe pagina van de wizard u hoort: "welke titel wilt u voor uw query?" Druk op Shift + Tab. De focus verplaatst naar het veld titel bewerken . Typ een naam voor de query.

 10. Controleren, aanpassen en opslaan van uw query.

  • Als u wilt opslaan van de query en vervolgens opent als de informatie wilt weergeven, drukt u op Alt + O en druk op Enter. Druk op F6 om de query te sluiten.

  • Als u wilt de query en de wizard zonder de queryresultaten afsluiten, drukt u op Alt + F, S. Wanneer de wizard wordt gesloten, wordt de query op een nieuw tabblad met de focus verplaatsen in de eerste cel weergegeven.

  • Druk op Alt + M om het ontwerp van de query wijzigen, en druk op Enter. De query wordt geopend in de ontwerpweergave .

De ontwerpfunctie voor query's gebruiken

 1. Druk op Alt + C, Q, d te drukken. Het dialoogvenster Tabel weergeven wordt geopend met het tabblad tabellen is geselecteerd en u hoort "Weergeven tabel dialoogvenster".

 2. Klik in het dialoogvenster Tabel weergeven gebruik de pijl-omlaag om Selecteer een tabel toe te voegen aan de query, en druk op Alt + A Als u de naam van de tabel die u wilt dat hoort. De tabel wordt in de werkruimte, boven het ontwerpraster geplakt.

 3. U sluit het dialoogvenster Tabel weergeven door op Alt + c drukken.

 4. De focus bevindt zich in het ontwerpraster in het invoervak Veldrij. U hoort: "Access, rij 1, kolom 1." Met JAWS, u hoort: "Ontwerp, AutoNummering, type en tekst." Als u wilt een veld toevoegen aan het ontwerpraster, drukt u op Alt + pijl-pijltoets. Een vervolgkeuzelijst met beschikbare velden wordt geopend.

 5. Als u wilt verplaatsen naar de vervolgkeuzelijst met JAWS, drukt u op Ctrl + pijl-omhoog pijltoets. Met Narrator, wordt de focus automatisch verplaatst naar de vervolgkeuzelijst.

 6. Als u een veld uit de vervolgkeuzelijst, druk op pijl-omlaag totdat u hoort de naam van het veld dat u wilt gebruiken en druk op Enter om te selecteren. Het veld dat u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in de kolom. De focus wordt automatisch naar de volgende kolom verplaatst.

 7. Herhaal stap 4 - 6 als u nog een veld aan uw query wilt toevoegen.

 8. Voeg als volgt een criterium aan een veld toe:

  1. In de kolom van het veld dat u wilt toevoegen van een criterium, druk op de pijl-omlaag totdat u hoort: "Rij 11, kolom 1." Met JAWS, u hoort: "Criteria."

  2. Voer een criterium in. Typ bijvoorbeeld voor het prijsveld op een producttabel, de punthaak rechts, gelijk is aan symbool en het getal 10 (> = 10) ziet u een lijst met producten met een prijs groter is dan of gelijk is aan $10,00.

 9. U kunt de queryresultaten, drukt u op Alt, J, Q, g

 10. Druk op Ctrl+S om de query op te slaan. Voer een naam voor uw query in het dialoogvenster Opslaan als en druk op Enter.

Opmerking: U kunt de ontwerpfunctie voor query's gebruiken om gegevens uit meerdere gerelateerde tabellen tegelijk te bekijken. Als u bijvoorbeeld een database met een tabel Klanten en een tabel Orders hebt en elke tabel heeft een veld Klantcode, dat de basis vormt van een een-op-veel-relatie tussen beide tabellen, kunt u een query maken die als resultaat orders geeft voor klanten in een bepaalde plaats. Als u een query wilt maken waarmee gegevens uit meerdere tabellen tegelijk worden beoordeeld, gebruikt u de hier vermelde procedure, maar herhaalt u stap 2 tot en met 8 om extra tabellen, velden en criteria aan de query toe te voegen.

Een parameterquery maken

Wanneer u regelmatig variaties op een bepaalde query uitvoert, kunt u overwegen om een parameterquery te gebruiken. Bij het uitvoeren van een parameterquery wordt u gevraagd om veldwaarden in te voeren, die vervolgens worden gebruikt om criteria voor uw query te maken.

 1. Selecteer in het deelvenster Navigatie de query waarop u de parameterquery wilt baseren.

 2. Druk op de Shift + F10. Het snelmenu wordt geopend.

 3. Druk op D. De query wordt geopend in de ontwerpweergave, met de focus in de eerste rij van het eerste veld in het queryontwerpraster.

 4. Als u wilt verplaatsen naar het veld dat u wilt wijzigen, druk op de pijl-rechts-toets totdat u de naam van het gewenste veld hoort.

 5. Als u wilt verplaatsen naar de rij Criteria , druk op de pijl-omlaag totdat u hoort: "Rij 11, kolom 1." Met JAWS, u hoort: "Criteria."

 6. Verwijder alle bestaande gegevens in de cel en voert u een parametertekenreeks. Bijvoorbeeld als u maken van een parameterquery voor een query wilt voor klanten in New York, "Amsterdam" verwijderen en voer voor welke plaats?. U kunt een punt (.) niet gebruiken of een uitroepteken (!) als tekst in een parameterprompt.

  De tekenreeks voor welke plaats? de parameterprompt is. De haakjes geeft aan dat u wilt dat de query om te vragen om invoer en de tekst (in dit geval voor welke plaats?) wordt de vraag die de parameterprompt wordt weergegeven.

 7. Als u wilt de query uitvoert, drukt u op Alt, J, Q, g Het venster Enter parameterwaarde wordt geopend, met de focus in het bewerkingsveld. Voer een waarde, bijvoorbeeld Amsterdam.

 8. Druk op de Tab-toets totdat u de knop OK hebt bereikt en druk op Enter. In dit voorbeeld worden orders voor klanten in New York weergegeven.

Gegevenstypen opgeven voor parameters

U kunt ook opgeven van het gegevenstype een parameter moet accepteren. U kunt instellen dat het gegevenstype voor elke parameter, maar het is met name belangrijk is voor het instellen van het gegevenstype voor numerieke, valuta of datum/tijd gegevens. Wanneer u het gegevenstype dat een parameter moet accepteren opgeeft, krijgen gebruikers een handiger foutbericht wordt weergegeven als ze het verkeerde type gegevens, zoals tekst als valuta naar verwachting invoert.

Opmerking: Als de parameter zo is ingesteld dat deze tekst moet accepteren, wordt elke invoer geïnterpreteerd als tekst en wordt er geen foutbericht weergegeven.

 1. Open een parameterquery. Als u wilt overschakelen naar de ontwerpweergave , drukt u op Alt + H, W, d te drukken. Het ontwerpraster wordt geopend.

 2. Druk op Alt, J, Q, S, P. Het dialoogvenster Queryparameters wordt geopend, met de focus verplaatsen in de kolom Parameter .

 3. Typ de prompt voor elke parameter waarvoor u wilt opgeven van het gegevenstype. Zorg ervoor dat elke parameter overeenkomt met de vraag die u gebruikt in de rij Criteria van het queryontwerpraster. Stel dat u hebt ingevoerd voor welke plaats?, voert u deze dezelfde prompt in het dialoogvenster Queryparameters .

 4. Druk op de Tab-toets om naar de kolom Gegevenstype te gaan.

 5. Als u wilt openen in een vervolgkeuzelijst, drukt u op Alt + pijl-pijltoets.

 6. Als u wilt selecteren het gegevenstype voor een parameter, druk op pijl-omlaag totdat u de gewenste hoort.

 7. Druk op Enter om het dialoogvenster op te slaan en te sluiten.

Voor meer informatie over het gebruik van parameters, gaat u naar Gebruik parameters om aan te vragen om invoer wanneer u een query uitvoert.

Een kruistabelquery maken

Als u overzichtsgegevens wilt herstructureren om ze gemakkelijker te lezen en te begrijpen, gebruikt u een kruistabelquery. Een kruistabelquery berekent een som, gemiddelde of andere statistische functie en groepeert vervolgens de resultaten op twee sets van waarden: een aan de zijkant van het gegevensblad en de andere aan de bovenkant. U kunt de wizard Query gebruiken om snel een kruistabelquery te maken.

In de wizard Kruistabelquery moet u één tabel of query kiezen als de recordbron voor uw kruistabelquery. Als niet alle gegevens die u in uw kruistabelquery wilt opnemen in één tabel staan, moet u eerst een selectiequery maken om de gewenste gegevens op te halen.

 1. Druk op Alt + C, Q, Z. Het dialoogvenster Nieuwe Query wordt geopend, met de wizard selectiequery is geselecteerd.

  Tip: Als u de tabel waarvoor u een query wilt maken nog niet hebt opgeslagen, wordt u gevraagd dit te doen voordat de wizard Query wordt geopend.

 2. Druk op de pijl-omlaag. U hoort ‘Wizard Kruistabelquery’.

 3. Druk op Enter of Alt+N. De Wizard Kruistabelquery wordt geopend met het keuzerondje tabellen is geselecteerd en de focus verplaatsen in het vak van de lijst tabellen.

 4. Selecteer de objecten die u wilt gebruiken om een kruistabelquery te maken:

  • Een tabel selecteren via de pijltoets omlaag.

  • Druk op Alt+Q om een query te selecteren. Druk op Shift + Tab om naar de keuzelijst te gaan. Als u wilt een query selecteren, druk op pijl-omlaag totdat u de naam van de query die u wilt horen.

  • Druk op Alt+O om zowel tabellen als query's te selecteren. Druk op Shift + Tab om naar de keuzelijst te gaan. Als u wilt de tabellen en query's die u wilt selecteren, druk op pijl-omlaag totdat u de gewenste hoort.

 5. Druk op Enter of Alt+N om naar de volgende pagina te gaan.

 6. De volgende pagina wordt geopend met de focus in de keuzelijst Beschikbare velden. Selecteer het veld dat de waarden bevat die u wilt gebruiken als rijkoppen, druk op pijl-omlaag.

 7. Druk op de Tab-toets en daarna op Enter om het geselecteerde veld toe te voegen. Herhaal dit voor elk veld dat u wilt toevoegen.

  Tips: 

  • U kunt maximaal 3 velden selecteren om gebruiken als bron voor de rijkoppen, maar hoe minder rijkoppen u gebruikt, hoe beter het kruistabelgegevensblad te lezen.

  • Als u meer dan één veld kiest als basis voor uw rijkoppen, bepaalt de volgorde waarin u de velden selecteert, de standaardvolgorde waarin uw resultaten worden gesorteerd.

 8. Druk op Enter of Alt+N om naar de volgende wizardpagina te gaan.

 9. Klik op de volgende pagina als u het veld dat de waarden die u wilt gebruiken als kolomkoppen bevat, drukt u op de pijl omlaag totdat u het gewenste veld hoort.

  Tip: Over het algemeen kunt u het beste een veld kiezen dat slechts weinig waarden bevat om de resultaten leesbaar te houden. Zo heeft het gebruik van een veld met slechts enkele mogelijke waarden (bijvoorbeeld geslacht) de voorkeur boven een veld dat veel verschillende waarden bevat (zoals leeftijd).

 10. Als het veld dat u hebt gekozen voor de kolomkoppen van het gegevenstype Datum/tijd is, wordt in de wizard een stap toegevoegd waarin u de datums kunt groeperen in intervallen. Daarbij kunt u jaar, kwartaal, maand, datum, of datum/tijd opgeven. Als u voor de kolomkoppen geen datum/tijd-veld kiest, wordt deze pagina in de wizard overgeslagen.

 11. Druk op Enter of Alt+N om naar de volgende pagina te gaan. Wanneer de pagina wordt geopend, is het eerste veld in de keuzelijst Velden geselecteerd en bevindt de focus zich in de keuzelijst Functies.

 12. Druk op Shift + Tab als u wilt verplaatsen naar het vak van de lijst met velden om te selecteren van een ander veld. U hoort: "Velden, geselecteerd." Met JAWS, u hoort: "Velden, dubbele punt, keuzelijst" en de naam van het eerste veld.

 13. Als u een veld, gebruikt u de pijltoets omlaag.

 14. Druk op de Tab-toets om naar de keuzelijst Functies te gaan. U hoort: "Functies, geselecteerd." Met JAWS, u hoort: "Functies, dubbele punt, keuzelijst" en de naam van de eerste functie.

 15. Als u wilt een functie te gebruiken voor het berekenen van totaalwaarden selecteert, gebruikt u de pijltoets omlaag. Het gegevenstype van het geselecteerde veld bepaalt welke functies beschikbaar zijn.

 16. Wanneer u klaar u uw selecties bent, drukt u op de Tab-toets totdat u het selectievakje Ja, Rijtotalen opnemen hebt bereikt. Druk op de SPATIEBALK om het selectievakje- of uitschakelen.

  Als u rijtotalen opneemt, krijgt de kruistabelquery een extra rijkop die gebruik maakt van hetzelfde veld en dezelfde functie als de veldwaarde. Er wordt een extra kolom ingevoegd met een totaal van de resterende kolommen. Als u met uw kruistabelquery bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd berekent op locatie en geslacht (met kolomkoppen voor geslacht), wordt in de extra kolom de gemiddelde leeftijd op locatie berekend voor alle geslachten.

  Tip: De functie die wordt gebruikt om rijtotalen te produceren door de kruistabelquery in de ontwerpweergave te bewerken, kunt u wijzigen.

 17. Druk op Enter of Alt+N om naar de volgende wizardpagina te gaan.

 18. Druk op de volgende pagina op Shift+Tab en voer een naam in voor uw query. De standaardnaam bevat een onderstrepingsteken gevolgd door het achtervoegsel "kruistabel."

 19. Bekijk en wijzig de query en sla deze op.

  • Druk op Enter om de kruistabelquery weer te geven.

  • Druk op Alt + M om het queryontwerp, en druk op Enter.

  • Druk op Alt+F om de query op te slaan en de wizard te sluiten.

Een verwijderquery maken

Als u hele records (rijen) tegelijk wilt verwijderen uit een tabel of uit twee gerelateerde tabellen, gebruikt u een verwijderquery. Een verwijderquery is handig omdat u hiermee criteria kunt opgeven om de gegevens snel te vinden en te verwijderen. U bespaart er ook tijd mee omdat u een opgeslagen query later opnieuw kunt gebruiken.

Notities: 

 • Voordat u gegevens verwijdert of een verwijderquery uitvoert, moet u ervoor zorgen dat u een back-up van uw Access-bureaubladdatabase hebt. Een verwijderquery biedt u de mogelijkheid om de rijen te controleren die worden verwijderd voordat u de verwijdering uitvoert.

 • Als u slechts enkele records wilt verwijderen, hebt u geen query nodig. U opent de tabel dan in de gegevensbladweergave, selecteert de velden (kolommen) of records (rijen) die u wilt verwijderen en drukt vervolgens op Delete. U wordt gevraagd de permanente verwijdering te bevestigen.

Een verwijderquery als u wilt verwijderen, alle lege rijen in een tabel of veld maken

 1. Druk op Alt + C, Q, d te drukken. Het dialoogvenster Tabel weergeven wordt geopend.

 2. Als u wilt selecteren een tabel, druk op pijl-omlaag totdat u de naam van de tabel die u wilt horen. Druk op Alt+A. Herhaal dit voor elke tabel waaruit u records wilt verwijderen.

 3. U sluit het dialoogvenster Tabel weergeven door op Alt + c drukken. De tabel wordt weergegeven als een venster in het gedeelte linksboven van het queryontwerpraster, waarbij alle velden zijn geselecteerd.

 4. Druk op Alt + J, Q, X. Het ontwerpraster wordt geopend, met de focus in het eerste veld. Klik in het ontwerpraster de rijen sorteren en weergeven worden niet langer beschikbaar, maar de rij verwijderen is nu beschikbaar.

 5. Druk op Alt + pijl-pijl om de lijst van de vervolgkeuzelijst te openen.

 6. Druk op pijl-omlaag totdat u het veld dat u wilt gebruiken en druk op Enter hoort. De focus wordt naar de volgende kolom verplaatst.

 7. Als u wilt verplaatsen naar de vorige kolom, drukt u op de toets pijl-links.

 8. Als u wilt verplaatsen naar de rij verwijderen , druk op pijl-omlaag totdat u hoort "Dubbele punt verwijderen" en druk vervolgens op de pijl Alt + pijl-omlaag om de lijst van een vervolgkeuzelijst te openen.

 9. Als u wilt selecteren 'Waar', druk op pijl-omhoog en druk op Enter. De focus wordt naar de volgende kolom verplaatst.

 10. Als u wilt verplaatsen naar de vorige kolom, drukt u op de toets pijl-links.

 11. Als u wilt verplaatsen naar de rij Criteria, druk op pijl-omlaag.

 12. Voer in wanneer u hoort "Criteria" of "Rij 11, kolom 1," IsNull(true).

 13. Om te bevestigen dat de query geeft als resultaat de records die u wilt verwijderen, drukt u op Alt + H, W, H.

 14. Voer de query als volgt uit:

  1. Als u wilt overschakelen naar de ontwerpweergave , drukt u op Alt + H, W, d te drukken.

  2. In de ontwerpweergave, drukt u op Alt + J, Q, g Een bevestigingsvenster wordt geopend, waarin u het verwijderen van rijen te bevestigen.

  3. Druk op Enter als u de rijen wilt verwijderen.

 15. Druk op Ctrl+S om de query op te slaan. Typ een naam in het dialoogvenster Opslaan als en druk op Enter.

Een verwijderquery maken met specifieke criteria

 1. Druk op Alt + C, Q, d te drukken. Het dialoogvenster Tabel weergeven wordt geopend.

 2. Als u wilt selecteren een tabel, druk op pijl-omlaag totdat u de naam van de tabel die u wilt horen. Druk op Alt+A. Herhaal dit voor elke tabel waaruit u records wilt verwijderen.

 3. U sluit het dialoogvenster Tabel weergeven door op Alt + c drukken. De tabel wordt weergegeven als een venster in het gedeelte linksboven van het queryontwerpraster, waarbij alle velden zijn geselecteerd.

 4. Druk op Alt + J, Q, X. Het ontwerpraster wordt geopend, met de focus in het eerste veld. Klik in het ontwerpraster de rijen sorteren en weergeven worden niet langer beschikbaar, maar de rij verwijderen is nu beschikbaar.

 5. Druk op Alt + pijl-pijl om de lijst van de vervolgkeuzelijst te openen.

 6. Selecteer het veld met de criteria die u verwijderen, druk op de pijl-omlaag wilt totdat u het veld hoort u wilt en druk op Enter.

 7. Als u wilt verplaatsen naar de rij verwijderen , druk op pijl-omlaag. Druk op Alt + pijl-pijl en vervolgens als u wilt selecteren 'Waar', druk op pijl-omlaag en druk op Enter. De focus wordt naar de volgende kolom verplaatst.

 8. Als u wilt verplaatsen naar de vorige kolom, drukt u op de toets pijl-links.

 9. Als u wilt verplaatsen naar de rij Criteria , druk op pijl-omlaag.

 10. Voer de criteria in. Zie Een verwijderquery maken en uitvoeren voor een lijst met voorbeelden van criteria in query's.

 11. Als u wilt verplaatsen naar de rij weergeven , druk op pijl-omhoog.

 12. Druk op de SPATIEBALK om het selectievakje weergeven voor elk criterium.

 13. Om te bevestigen dat de query geeft als resultaat de records die u wilt verwijderen, drukt u op Alt + H, W, H.

 14. Voer de query als volgt uit:

  1. Als u wilt overschakelen naar de ontwerpweergave , drukt u op Alt + H, W, d te drukken.

  2. In de ontwerpweergave, drukt u op Alt + J, Q, g Een bevestigingsvenster wordt geopend, waarin u het verwijderen van X aantal rijen te bevestigen.

  3. Druk op Enter als u de rijen wilt verwijderen.

 15. Druk op Ctrl+S om de query op te slaan. Typ een naam in het dialoogvenster Opslaan als en druk op Enter.

Een back-up van uw database maken

 1. Druk op Alt + F, A. Het deelvenster Opslaan als wordt geopend, met een Database OpslaanAls geselecteerd.

 2. Druk op B om het back-up van de database, en druk op Enter. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend, met het tekstvak bestandsnaam is geselecteerd. Typ desgewenst een nieuwe naam voor de database en druk op Enter.

Als u een bestand alleen-lezen of een database gemaakt in een eerdere versie van Accessgebruikt, krijgt u mogelijk een bericht dat is het niet mogelijk te maken van een back-up van de database.

Terugkeren naar een back-up

 1. Sluit en wijzig de naam van het oorspronkelijke bestand zodat de back-up de naam van de oorspronkelijke versie kunt gebruiken.

 2. De naam van de oorspronkelijke versie toewijzen aan de back-up.

 3. Open de nieuwe naam back-up in Access.

Zie ook

Een schermlezer gebruikt om te beginnen van Access

Een schermlezer gebruiken om een query te maken in Access-bureaubladdatabases

Sneltoetsen voor Access

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×