Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project

Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Project met het toetsenbord en een schermlezer de essentiële basistaken. We hebben deze getest met Narrator en JAWS, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen. Hier leert u hoe u een nieuw project maken, toevoegen, taken, resources toewijzen, afdrukken van uw project en meer.

Notities: 

In dit onderwerp

Open Project en een leeg project maken

Een nieuw project starten in Project is eenvoudig.

 1. Druk op de logotoets van Windows. U hoort: "Cortana, zoekvak."

 2. Typ de eerste paar letters van Project, totdat u hoort "Project-bureaubladapp."

 3. Druk op Enter om Project. Er wordt een lijst geopend met recent gebruikte projecten en projectsjablonen. U hoort: 'Leeg project, knop'.

 4. Druk op de spatiebalk om een nieuw project te maken.

Taken toevoegen en resources toewijzen

Het nieuwe project wordt geopend in de weergave Gantt-diagram. Dit is de eenvoudigste weergave om in te werken.

 1. Wanneer u een leeg project opent, ligt de focus op de linkerbovenhoek van de grafiek. Druk op de pijl-rechts totdat u 'Kolomkop, taaknaam, geselecteerd' hoort en typ de naam van de eerste taak.

 2. Druk op de pijl-rechts-toets totdat u "Kolomkop, resourcenamen," horen en typ de naam van de resource die u wilt verwerken van deze taak.

  Tip: De resourcenaam is meestal de naam van een persoon of een team, maar u kunt dit helemaal zelf bepalen.

 3. Druk op Enter om het toevoegen van de taak te voltooien. De focus wordt verplaatst naar de volgende rij in de kolom Resourcenamen.

 4. Een andere taak wilt toevoegen, drukt u op de toets pijl-links totdat u "Kolomkop Taaknaam," horen en typ de naam ervan.

 5. Als u een resource aan deze taak wilt toevoegen, drukt u op de pijl-rechts totdat u 'Kolomkop, resourcenamen, geselecteerd' hoort, typt u de naam van de resource en drukt u op Enter.

  Tip: Als u een resource die u al hebt gebruikt in een eerdere rij toevoegt, hoeft u alleen met het typen van de eerste paar letters van de naam van Project dat deze voorstelt. Als u op Enter drukt, wordt de voorgestelde naam automatisch aangevuld.

 6. Herhaal deze stappen totdat u elke taak hebt toegevoegd en hieraan resources hebt toegewezen.

Taken plannen in de weergave Teamplanner

U kunt de weergave Teamplanner gebruiken om de taken te plannen die u hebt gedefinieerd.

Opmerking: In JAWS worden namen van resources of taken niet juist voorgelezen in de weergave Teamplanner. U kunt daarom het beste Verteller gebruiken om de taken te plannen.

 1. Als u naar de weergave Teamplanner wilt gaan, drukt u op Alt+H, G en drukt u op P. U hoort: 'Teamplanner, weergave'.

 2. Druk op de pijl-omlaag om de naam van de eerste resource te horen. Met de pijl-omlaag en pijl-omhoog kunt u tussen de resources navigeren.

 3. Druk op de pijl-rechts om naar de taken te gaan die aan de geselecteerde resource zijn toegewezen. U hoort de naam van de taak, gevolgd door 'Niet-geplande taak'. Als er aan de resource meerdere taken zijn toegewezen, gebruikt u de pijl-links en pijl-rechts om hiertussen te navigeren.

 4. Druk op Shift+F2 om het venster Taakgegevens te openen voor de geselecteerde taak.

 5. Druk op Tab totdat u 'Beginnen, bewerkbaar, bewerken' hoort en druk op Alt+pijl-omlaag om de datumkiezer te openen.

 6. Druk op T om vandaag in te stellen als begindatum of gebruik de pijltoetsen om de juiste datum te zoeken. Druk op de spatiebalk om de selectie te bevestigen. De geselecteerde datum wordt opgelezen door Verteller.

 7. Druk op Tab totdat u 'Voltooien, bewerkbaar, bewerken' hoort en druk op Alt+pijl-omlaag om de datumkiezer te openen.

 8. Druk op T om vandaag in te stellen als einddatum of gebruik de pijltoetsen om de juiste datum te zoeken. Druk op de spatiebalk om de selectie te bevestigen. De geselecteerde datum wordt opgelezen door Verteller.

 9. Druk op Enter om het bewerken van de taak te voltooien. De schermlezer wordt gemeld die de naam van de resource, de taaknaam van de en de begin- en einddatums die u zojuist hebt geselecteerd.

  Tip: Als u taken per ongeluk zo plant dat deze elkaar overlappen, hoort u 'Overbezet'. Druk nog een keer op Shift+F2 en plan de taak opnieuw.

 10. Herhaal de bovenstaande stappen voor alle niet-geplande taken.

Tip: Druk op Alt+H, G en druk op G om terug te keren naar de weergave Gantt-diagram.

Een project opslaan

U kunt het project opslaan op uw eigen computer of op een gedeelde netwerklocatie.

Opmerking: In JAWS worden de opslaglocaties niet juist voorgelezen, dus u kunt beter Verteller gebruiken om het project de eerste keer op te slaan.

 1. Druk op Alt + F, A.

 2. Voer een van de volgende afhankelijk van waar u wilt opslaan van het project:

  • Druk op N om het project te synchroniseren met SharePoint.

  • Druk op K te melden bij een OneDrive.

  • Druk op S om op te slaan van het project op uw site OneDrive of SharePoint .

  • Druk op C om het project op te slaan op uw pc.

 3. Druk twee keer op de spatiebalk om de opslaglocatie te bevestigen en druk op de pijl-omhoog en pijl-omlaag om te selecteren waar u het project precies wilt opslaan in de geselecteerde locatie, bijvoorbeeld welke map op de computer u wilt gebruiken. Druk op Enter wanneer u de juiste optie hebt gevonden.

 4. Typ de gewenste bestandsnaam.

 5. Druk op Tab totdat u 'Opslaan, knop' hoort en druk op Enter om het bestand op te slaan.

Tip: Wanneer u het project eenmaal hebt opgeslagen, kunt u snel wijzigingen opslaan door op Ctrl+S te drukken.

Een project afdrukken

Mogelijk wilt u uw projectgrafiek afdrukken om deze aan iemand te laten zien.

 1. Druk op Alt + F, P, ik. U hoort: "welke printer' is.

 2. Druk op de pijl-omhoog en pijl-omlaag om tussen de beschikbare printers te navigeren. Wanneer u de juiste optie hebt gevonden, drukt u op de spatiebalk om de printer te selecteren.

 3. Druk op Alt + P, P om af te drukken van uw project.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project

Sneltoetsen voor Project

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Gebruik Project Online met het toetsenbord en een schermlezer naar een nieuw project maken, toevoegen, taken, resources toewijzen, afdrukken van uw project en meer. We hebben deze getest met Narrator en JAWS, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Project Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Project Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Project Online.

In dit onderwerp

Open Project Online en een project maken

 1. Ga naar portal.office.com of login.microsoftonline.com en meld u aan bij uw account Office 365 in uw webbrowser.

  Opmerking: Meer informatie over het aanmelden bij Project Online, raadpleegt u aanmelden bij Project Online.

 2. De Project Online om app te openen, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'Koppeling van Project' en druk op Enter. Project wordt geopend op de introductiepagina .

 3. Als u wilt een project, maken in de startpagina , druk op de Tab-toets totdat u 'Tabel, projecten maken of importeren' hoort, en vervolgens op Enter. De pagina een nieuw project maken wordt geopend en u hoort: "Ondernemingsproject, voor wanneer u meer controle over het project wilt."

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een Ondernemingsprojectmaken, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'Vervolgens koppelen' en druk op Enter.

  • Een Sharepoint-takenlijstwilt maken, drukt u op Shift + Tab totdat u "Sharepoint-takenlijst, voor waarop iedereen kan maken en bewerken van taken," horen en druk op Enter. Druk op de Tab-toets totdat u hoort "Volgende, koppeling," en druk op Enter.

  Opmerking: Meer informatie over elk project, raadpleegt u een project in Project Web App maken.

 5. Typ de naam van het project of andere details (indien nodig). Om te navigeren tussen velden druk op TAB of Shift + Tab. De schermlezer wordt gemeld die van het veld Beschrijving wanneer u verplaatst.

 6. Wanneer u klaar bent, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Voltooien, koppeling," en druk op Enter.

Een bestaand project openen

Open een van uw bestaande projecten vanuit het Projecten te bewerken en, bijvoorbeeld nieuwe taken toevoegen.

 1. Klik opde Project Onlinestartpagina van het Projecten, openen drukt u op het tabblad toets totdat u hoort 'projecten koppeling,"en druk op Enter.

 2. Druk in het Projectenop de Tab-toets totdat u hoort dat het project dat u wilt openen, en druk op Enter om te selecteren. Verteller wordt gemeld dat de naam van het project, gevolgd door "Openen in menu".

 3. Druk op Ctrl + F6 nadat u het project, hebt geselecteerd. U hoort: 'Bladeren tab'.

 4. U opent het project, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'geopend, knop, 'verschijnt en druk vervolgens op SPATIEBALK te drukken. Vervolgens drukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'In de browser om te bewerken, knop,"en druk op de SPATIEBALK.

  De projectpagina wordt geopend.

Taken toevoegen en resources toewijzen

Een van de eerste stappen voor het beheren van een project is om toe te voegen van de taken die aan uw project klaar. Uw lijst met taken kan bestaan uit alleen een controlelijst met zaken aan bod die moeten krijgen uitgevoerd kan, of dit iets meer betrokken bij start- en einddatums, relaties met andere taken en andere gegevens voor de taak.

Een nieuwe taak maken in een Sharepoint-takenlijstproject

Een eenvoudige controlelijst met taken in een Sharepoint-takenlijstproject toevoegen.

 1. Open het project voor het bewerken van volgens de instructies in een bestaand project openen. De pagina Start project wordt geopend en u hoort: 'Thuis', gevolgd door de naam van het project.

 2. Druk op de project startpagina op de Tab-toets totdat u hoort "taak toevoegen, koppeling," en druk op Enter.

 3. De focus naar het veld Taaknaam en u hoort: "Vereist veld Taaknaam." Typ de naam van de taak die u wilt.

 4. Als u wilt toevoegen een begindatum, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Begindatum, bewerken," en typt u de datum.

 5. Als u wilt een vervaldatum hebt toegevoegd, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Einddatum, bewerken," en typt u de datum.

 6. Als u wilt de taak toewijzen aan een resource, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'Toegewezen aan, bewerken,' en typ de naam van de resource die aan de taak werken.

  Deze lijst met voorgestelde resources worden weergegeven terwijl u typt. Selecteer een suggestie in de lijst, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort de suggestie die u wilt gebruiken en druk op Enter.

  Tip: De resourcenaam is meestal de naam van een persoon of een team, maar u kunt dit helemaal zelf bepalen.

 7. Wanneer u klaar bent, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'Knop opslaan' en druk op Enter.

  De taak wordt toegevoegd aan de lijst taken en de focus wordt verplaatst naar de pagina Start project.

Een nieuwe taak maken in een ondernemingsproject

Als u de juiste machtigingen in Project Onlinehebt, kunt u gemakkelijk een nieuwe taak maken in een ondernemingsproject.

 1. Open uw ondernemingsproject voor het bewerken van volgens de instructies in een bestaand project openen. De pagina van de planning project geopend vermelding van uw huidige taken, en u hoort: "Project voor meer informatie, pagina, planning."

 2. Om een nieuwe taak maken, voert u de taakgegevens in de lege rij onder aan de takenlijst.

 3. Als u wilt toevoegen de naam van een taak in een lege rij, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Geselecteerde, bewerkbaar, kolomkop, de naam van de taak," Druk op Enter en typ de naam van de taak.

 4. Als u wilt de duur van de taak instellen, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "geselecteerde, bewerkbaar, kolomkop, duur," Druk op Enter en typ vervolgens de duur.

 5. Als u wilt de begindatum van de taak instellen, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Geselecteerde, bewerkbaar, kolomkop, start" Druk op Enter en typ de eerste dag.

 6. Als u wilt de einddatum van de taak instellen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Geselecteerde, bewerkbaar, kolomkop voltooien,' press invoeren en typt u de einddatum dag hoort.

 7. Als u wilt resources toewijzen aan de taak, drukt u op de Tab-toets totdat u "Geselecteerd, worden bewerkt, kolomkop resourcenamen," horen en druk op Alt + pijl-pijl om te bladeren in de lijst met resources. Als u wilt selecteren een resource, druk op de SPATIEBALK. Na de bronnen die u wilt selecteren, drukt u op Enter.

  Opmerking: Controleer of dat u een team hebt gemaakt voordat het toewijzen van resources. Meer informatie over het maken van een team in Project Online, raadpleegt u Gebruik een schermlezer maken van een team in Project.

 8. Kiezen tussen automatisch of handmatig plannen van een taak, een van de volgende handelingen uit:

  • De taak handmatig plannen, drukt u op Ctrl + Shift + M.

  • Automatisch plannen van de taak, drukt u op Ctrl + Shift + A.

  Opmerking: Meer informatie over het automatisch of handmatig plannen van een taak in Project Online, gebruikt u verwijzen naar kiezen tussen automatisch of handmatig plannen van een taak

 9. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van de taak, sluit en controleren van het project weer in, drukt u op Ctrl + F6. U hoort: 'Bladeren tab'. Druk op de Tab-toets totdat u "Knop sluiten" horen, en druk op Enter. Een dialoogvenster wordt geopend en u hoort "Dialoogvenster sluit." Druk nogmaals op Enter.

  De focus verplaatst naar de Projecten.

Een project opslaan en publiceren

Nadat u een ondernemingsproject hebt gemaakt in Project Onlineof nadat u wijzigingen hebt aangebracht, moet u het project publiceren. Wanneer u het project publiceert, stelt u de recentste informatie beschikbaar aan anderen, waaronder de teamleden die zijn toegewezen aan de projecttaken. U kunt ook uw wijzigingen opslaan zonder te publiceren zodat anderen deze kunnen bekijken.

 1. Open uw ondernemingsproject voor het bewerken van volgens de instructies in een bestaand project openen. De pagina van de planning project wordt geopend.

 2. Druk op Ctrl + S om op te slaan, nadat u wijzigingen aanbrengt in uw project. Het project is opgeslagen en u hoort: "Opslaan voltooid".

 3. Als u klaar om de wijzigingen te publiceren bent, druk op Ctrl + F6 tot u hoort: 'Bladeren tab'. Druk op de Tab-toets totdat u hoort "Publiceren, knop," en druk op Enter. Het project is gepubliceerd.

Een project afdrukken

Mogelijk moet u uw projectplanning afdrukken vanuit een ondernemingsproject om iemand te zien.

 1. Open uw ondernemingsproject volgens de instructies in een bestaand project openen. De pagina van de planning project wordt geopend.

 2. Als u wilt uw projectplanning afdrukken, drukt u op Ctrl + Shift + O. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend. U hoort de naam van het project, gevolgd door "Dialoogvenster afdrukken."

 3. Als u wilt selecteren een afdrukoptie, druk op Enter, en vervolgens met de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk op Enter om te selecteren.

 4. Als u wilt verplaatsen door de opties in het dialoogvenster, drukt u op de Tab-toets. Als u wilt de optie menu's uitvouwen, drukt u op Alt + pijl-pijltoets. Als u een selectie, drukt u op Enter.

 5. Als u wilt afdrukken, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort "Knop afdrukken" en druk op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project

Een schermlezer gebruiken om een team te maken in Project

Toetsenbordsneltoetsen in Project Online

Basistaken met een schermlezer in Project

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×