Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project

Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Project met uw toetsen bord en een scherm lezer om de essentiële basis taken uit te voeren. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U leert hoe u een nieuw project maakt, taken toevoegt, resources toewijst, uw project afdrukt, en meer.

Notities: 

In dit onderwerp

Project openen en een leeg project maken

Het starten van een nieuw project in Project is eenvoudig.

 1. Druk op de Windows-logo toets. U hoort: ' Cortana, zoekvak. '

 2. Typ de eerste paar letters van Project tot u ' project, desktop-app ' hoort.

 3. Druk op ENTER om Project te openen. Het wordt geopend als een lijst met recent gebruikte projecten en Project sjablonen. U hoort: ' knop lege project '.

 4. Druk op de spatiebalk om een nieuw project te maken.

Taken toevoegen en resources toewijzen

Het nieuwe project wordt geopend in de weergave Gantt-diagram. Dit is de eenvoudigste weergave om in te werken.

 1. Wanneer u een leeg project opent, bevindt de focus zich in de linkerbovenhoek van de grafiek. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' kolomkop, taak naam, geselecteerd ' hoort en typ vervolgens de naam van uw eerste taak.

 2. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' kolomkop, resource namen ' hoort en typ vervolgens de naam van de resource die deze taak moet verwerken.

  Tip: De resourcenaam is meestal de naam van een persoon of een team, maar u kunt dit helemaal zelf bepalen.

 3. Druk op Enter om het toevoegen van de taak te voltooien. De focus wordt verplaatst naar de volgende rij in de kolom Resourcenamen.

 4. Als u nog een taak wilt toevoegen, drukt u op de toets pijl-rechts totdat u ' kolomkop, taak naam ' hoort en typt u vervolgens de naam.

 5. Als u een resource wilt toevoegen aan deze taak, drukt u op de toets pijl-rechts totdat u ' kolomkop, resource namen, geselecteerd, ' hoort, typt u de naam van de resource en drukt u op ENTER.

  Tip: Als u een resource toevoegt die u al hebt gebruikt in een eerdere rij, hoeft u alleen de eerste paar letters van de naam van Project te typen om deze te suggereren. Als u op ENTER drukt, wordt de voorgestelde naam automatisch ingevuld.

 6. Herhaal deze stappen totdat u elke taak hebt toegevoegd en hieraan resources hebt toegewezen.

Taken plannen in de weergave Teamplanner

U kunt de weergave Teamplanner gebruiken om de taken te plannen die u hebt gedefinieerd.

Opmerking: In JAWS worden namen van resources of taken niet juist voorgelezen in de weergave Teamplanner. U kunt daarom het beste Verteller gebruiken om de taken te plannen.

 1. Als u naar de weergave Teamplanner wilt gaan, drukt u op Alt+H, G en drukt u op P. U hoort: 'Teamplanner, weergave'.

 2. Druk op de pijl-omlaag om de naam van de eerste resource te horen. Met de pijl-omlaag en pijl-omhoog kunt u tussen de resources navigeren.

 3. Druk op de pijl-rechts om naar de taken te gaan die aan de geselecteerde resource zijn toegewezen. U hoort de naam van de taak, gevolgd door 'Niet-geplande taak'. Als er aan de resource meerdere taken zijn toegewezen, gebruikt u de pijl-links en pijl-rechts om hiertussen te navigeren.

 4. Druk op Shift+F2 om het venster Taakgegevens te openen voor de geselecteerde taak.

 5. Druk op Tab totdat u 'Beginnen, bewerkbaar, bewerken' hoort en druk op Alt+pijl-omlaag om de datumkiezer te openen.

 6. Druk op T om vandaag in te stellen als begindatum of gebruik de pijltoetsen om de juiste datum te zoeken. Druk op de spatiebalk om de selectie te bevestigen. De geselecteerde datum wordt opgelezen door Verteller.

 7. Druk op Tab totdat u 'Voltooien, bewerkbaar, bewerken' hoort en druk op Alt+pijl-omlaag om de datumkiezer te openen.

 8. Druk op T om vandaag in te stellen als einddatum of gebruik de pijltoetsen om de juiste datum te zoeken. Druk op de spatiebalk om de selectie te bevestigen. De geselecteerde datum wordt opgelezen door Verteller.

 9. Druk op ENTER om het bewerken van de taak te volt ooien. De scherm lezer meldt de resource naam, taak naam en de begin-en eind datum die u zojuist hebt geselecteerd.

  Tip: Als u taken per ongeluk zo plant dat deze elkaar overlappen, hoort u 'Overbezet'. Druk nog een keer op Shift+F2 en plan de taak opnieuw.

 10. Herhaal de bovenstaande stappen voor alle niet-geplande taken.

Tip: Druk op Alt+H, G en druk op G om terug te keren naar de weergave Gantt-diagram.

Een project opslaan

U kunt het project opslaan op uw eigen computer of op een gedeelde netwerklocatie.

Opmerking: In JAWS worden de opslaglocaties niet juist voorgelezen, dus u kunt beter Verteller gebruiken om het project de eerste keer op te slaan.

 1. Druk op ALT + F, A.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van waar u het project wilt opslaan:

  • Druk op N om het project te synchroniseren met SharePoint.

  • Druk op K om u aan te melden bij OneDrive.

  • Druk op S om het project op te slaan in de OneDrive-of SharePoint-site.

  • Druk op C om het project op te slaan op uw pc.

 3. Druk twee keer op de spatiebalk om de opslaglocatie te bevestigen en druk op de pijl-omhoog en pijl-omlaag om te selecteren waar u het project precies wilt opslaan in de geselecteerde locatie, bijvoorbeeld welke map op de computer u wilt gebruiken. Druk op Enter wanneer u de juiste optie hebt gevonden.

 4. Typ de gewenste bestandsnaam.

 5. Druk op TAB totdat u ' opslaan, knop ' hoort en druk vervolgens op ENTER om het bestand op te slaan.

Tip: Wanneer u het project eenmaal hebt opgeslagen, kunt u snel wijzigingen opslaan door op Ctrl+S te drukken.

Een project afdrukken

Mogelijk wilt u uw projectgrafiek afdrukken om deze aan iemand te laten zien.

 1. Druk op ALT + F, P, I. U hoort: ' welke printer.

 2. Druk op de pijl-omhoog en pijl-omlaag om tussen de beschikbare printers te navigeren. Wanneer u de juiste optie hebt gevonden, drukt u op de spatiebalk om de printer te selecteren.

 3. Druk op ALT + P, P om het project af te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project

Sneltoetsen voor Project

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Gebruik Project Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om een nieuw project te maken, taken toe te voegen, resources toe te wijzen, uw project af te drukken, en meer. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Project Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Project Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Project Online.

In dit onderwerp

Project online openen en een project maken

 1. Ga in uw webbrowser naar portal.Office.com of login.microsoftonline.com en meld u aan bij uw Office 365-account.

  Opmerking: Voor meer informatie over hoe u zich aanmeldt bij Project Online, raadpleegt u Aanmelden bij project online.

 2. Als u de Project Online-app wilt openen, drukt u op de tab-toets totdat u ' project koppeling ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Project wordt geopend op de Start pagina.

 3. Als u een project wilt maken, drukt u op de Start pagina op de tab-toets totdat u ' tabel, projecten maken of importeren ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. De pagina een nieuw project maken wordt geopend en u hoort: ' ondernemings project ' als u meer controle wilt over het project.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een ondernemings project wilt maken, drukt u op de tab-toets totdat u ' volgende, koppeling ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  • Als u een share point-taken lijst wilt maken, drukt u op SHIFT + TAB totdat u ' share point-taken lijst ' hoort, voor wanneer u wilt dat iedereen taken kan maken en bewerken, en drukt u vervolgens op ENTER. Druk vervolgens op de tab-toets totdat u ' volgende, koppeling ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

  Opmerking: Als u meer wilt weten over elk project, raadpleegt u een project maken in Project Web app.

 5. Typ de naam van het project of andere gegevens (indien nodig). Als u tussen velden wilt navigeren, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB. De scherm lezer meldt de beschrijving van het veld tijdens het verplaatsen.

 6. Wanneer u klaar bent, drukt u op de tab-toets totdat u ' volt ooien, koppeling ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Een bestaand project openen

Open een van uw bestaande projecten in projecten om deze te bewerken, bijvoorbeeld om nieuwe taken toe te voegen.

 1. Ga op deStart pagina van Project Online naar het project centrum door op de tab-toets te drukken totdat u ' projecten-koppeling ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

 2. Druk in projecten op de tab-toets totdat u het project hoort dat u wilt openen en druk vervolgens op ENTER om te selecteren. Verteller kondigt de project naam aan, gevolgd door ' openen in menu '.

 3. Nadat u het project hebt geselecteerd, drukt u op CTRL + F6. U hoort: ' tabblad Bladeren '.

 4. Als u het project wilt openen, drukt u op de tab-toets totdat u ' openen, knop ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk. Druk vervolgens op de tab-toets totdat u ' in browser voor bewerken, knop ' hoort en druk op de spatie balk.

  De project pagina wordt geopend.

Taken toevoegen en resources toewijzen

Een van de eerste stappen voor het beheren van een project is het toevoegen van de taken waarmee uw project is voltooid. Uw lijst met taken kan zo eenvoudig zijn als een controle lijst met dingen die moeten worden gedaan, of het kan iets meer zijn, met begin-en eind datums, relaties met andere taken en andere bijbehorende taak gegevens.

Een nieuwe taak maken in een share point-taken lijst project

Een eenvoudige controle lijst met taken toevoegen aan een share point-taken lijst project.

 1. Open het project om dit te bewerken, zoals wordt aangegeven in een bestaand project openen. De Start pagina van project wordt geopend en u hoort: ' Start ', gevolgd door de naam van het project.

 2. Druk op de Start pagina van project op de tab-toets totdat u ' taak toevoegen, koppeling ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

 3. De focus wordt verplaatst naar het veld taak naam en u hoort: ' taak naam vereist '. Typ de naam van de taak die u wilt.

 4. Als u een begin datum wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u ' begin datum, bewerken ' hoort en typt u de datum.

 5. Als u een eind datum wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets totdat u ' verval datum, bewerken ' hoort en typt u de datum.

 6. Als u de taak aan een resource wilt toewijzen, drukt u op de tab-toets totdat u ' toegewezen aan, bewerken ' hoort en typt u de naam van de resource die aan de taak werkt.

  Deze lijst met voorgestelde resources wordt weer gegeven terwijl u typt. Als u een suggestie in de lijst wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u de gewenste suggestie hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  Tip: De resourcenaam is meestal de naam van een persoon of een team, maar u kunt dit helemaal zelf bepalen.

 7. Wanneer u klaar bent, drukt u op de tab-toets totdat u ' opslaan, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

  De taak wordt toegevoegd aan uw taken lijst en de focus wordt verplaatst naar de Start pagina van project.

Een nieuwe taak maken in een ondernemings project

Als u de juiste machtigingen in Project Online hebt, kunt u eenvoudig een nieuwe taak maken in een ondernemings project.

 1. Open het ondernemings project voor bewerking, zoals wordt aangegeven in een bestaand project openen. De pagina project- schema wordt geopend met een lijst met al uw huidige taken en u hoort: ' project details, pagina, planning '.

 2. Als u een nieuwe taak wilt maken, voert u de taak gegevens in de lege rij onder aan de taken lijst in.

 3. Als u een taak naam wilt toevoegen aan een lege rij, drukt u op de tab-toets totdat u ' geselecteerd, bewerkbaar, kolomkop, taak naam ' hoort, drukt u op ENTER en typt u vervolgens de naam van de taak.

 4. Als u de duur van de taak wilt instellen, drukt u op de tab-toets totdat u ' geselecteerd, bewerkbaar, kolomkop, duur ' hoort, drukt u op ENTER en typt u de duur.

 5. Als u de begin datum van de taak wilt instellen, drukt u op de tab-toets totdat u ' geselecteerd, bewerkbaar, kolomkop, beginnen, ' hoort, drukt u op ENTER en typt u vervolgens de dag van de start.

 6. Als u de eind datum van de taak wilt instellen, drukt u op de tab-toets totdat u ' geselecteerd, bewerkbaar, kolomkop, volt ooien, ' hoort, drukt u op ENTER en typt u vervolgens de datum van vandaag.

 7. Als u resources aan de taak wilt toewijzen, drukt u op de tab-toets totdat u ' geselecteerd, bewerkbaar, kolomkop, resource namen ' hoort en drukt u vervolgens op Alt + pijl-omlaag om door de lijst met resources te bladeren. Als u een resource wilt selecteren, drukt u op de spatie balk. Nadat u de gewenste resources hebt geselecteerd, drukt u op ENTER.

  Opmerking: Voordat u resources toewijst, moet u ervoor zorgen dat u een team hebt gemaakt. Voor informatie over het maken van een team in Project Online, raadpleegt u een scherm lezer gebruiken om een team samen te stellen in Project.

 8. Voer een van de volgende handelingen uit als u wilt kiezen tussen het automatisch of hand matig plannen van een taak:

  • Als u de taak hand matig wilt plannen, drukt u op CTRL + SHIFT + M.

  • Als u de taak automatisch wilt plannen, drukt u op CTRL + SHIFT + A.

  Opmerking: Voor meer informatie over het automatisch of hand matig plannen van een taak in Project Online, raadpleegt u kiezen tussen automatisch of hand matig een taak plannen

 9. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van de taak, drukt u op CTRL + F6 om het project opnieuw in te sluiten en in te checken. U hoort: ' tabblad Bladeren '. Druk op de tab-toets totdat u ' sluiten, knop ' hoort en druk op ENTER. Er wordt een dialoog venster geopend en u hoort ' dialoog venster sluiten '. Druk nogmaals op ENTER.

  De focus wordt verplaatst naar projecten.

Een project opslaan en publiceren

Nadat u een ondernemings project hebt gemaakt in Project Online of nadat u wijzigingen hebt aangebracht, moet u het project publiceren. Als u het project publiceert, worden de meest recente gegevens beschikbaar gemaakt voor anderen, met inbegrip van de team leden die aan de taken van het project zijn toegewezen. U kunt uw wijzigingen ook opslaan zonder ze te publiceren zodat anderen deze kunnen bekijken.

 1. Open het ondernemings project voor bewerking, zoals wordt aangegeven in een bestaand project openen. De pagina project- schema wordt geopend.

 2. Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht in het project, drukt u op CTRL + S om het op te slaan. Het project wordt opgeslagen en u hoort: ' opslaan is voltooid '.

 3. Als u klaar bent om de wijzigingen te publiceren, drukt u op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' tabblad Bladeren '. Druk op de tab-toets totdat u ' publiceren, knop ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het project wordt gepubliceerd.

Een project afdrukken

Mogelijk moet u uw project planning afdrukken vanuit een ondernemings project om deze aan iemand te laten zien.

 1. Open het ondernemings project volgens de instructies in een bestaand project openen. De pagina project- schema wordt geopend.

 2. Als u de project planning wilt afdrukken, drukt u op CTRL + SHIFT + O. Het dialoog venster afdrukken wordt geopend. U hoort de naam van het project, gevolgd door het dialoog venster afdrukken.

 3. Als u een afdruk optie wilt selecteren, drukt u op ENTER en gebruikt u vervolgens de pijl-omhoog of-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk op ENTER om te selecteren.

 4. Druk op de tab-toets om door de opties in het dialoog venster te navigeren. Druk op Alt + pijl-omlaag om optie menu's uit te vouwen. Als u een keuze wilt maken, drukt u op ENTER.

 5. Druk op de tab-toets totdat u ' knop Afdrukken ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project

Een schermlezer gebruiken om een team te maken in Project

Toetsenbordsneltoetsen in Project Online

Basistaken met een schermlezer in Project

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×