Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Word

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Word

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Word 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten te maken. U kunt ook bestaande regels met tekst omzetten in een lijst, de stijl van de opsommingstekens wijzigen en geneste lijsten maken.

Het verschilt per schermlezer hoe de stijl voor opsommingstekens of nummers voor een lijst wordt beschreven. Mogelijk moet u de uitgebreidheidsinstellingen van uw schermlezer aanpassen. In JAWS kunnen de tien meestgebruikte typen opsommingstekens worden herkend.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties waarmee u een lijst met opsommingstekens of nummers kunt typen.

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

 1. Bij deze methode moet u eerst de tekstregels typen en er vervolgens een lijst van maken.

 2. Typ de tekstregels voor de lijst.

 3. Selecteer de items voor de lijst.

 4. Druk voor een lijst met opsommingstekens op Alt+H en druk vervolgens op U. Druk voor een genummerde lijst op Alt+H en vervolgens op N.

  In Verteller hoort u een beschrijving van de geselecteerde stijl voor opsommingstekens of nummers.

 5. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u op de toets Pijl-omlaag om naar het volgende tekstgebied te gaan.

Een lijst maken door een stijl voor opsommingstekens of nummers in het lint te kiezen

 1. Bij deze methode past u de stijl voor opsommingstekens of nummers eerst toe en vervolgens typt u de lijstitems.

 2. Als u een lijst met opsommingstekens wilt typen, drukt u op Alt+H en vervolgens op U om de bibliotheek met stijlen voor opsommingstekens te openen. Als u een genummerde lijst wilt typen, drukt u op Alt+H en vervolgens op N om de bibliotheek met stijlen voor nummers te openen.

 3. Druk op de Tab-toets om de beschikbare stijlen te bekijken en druk vervolgens op Enter om een stijl te selecteren.

 4. Typ het eerste item in de lijst. Als u wilt doorgaan met de lijst, drukt u op Enter.

 5. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u op de toets Pijl-omlaag om naar het volgende tekstgebied te gaan.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst binnen een lijst, zoals geneste opsommingstekens in een lijst met opsommingstekens of Kaderstijl nummering in een genummerde lijst maken.

Een geneste lijst maken

 1. Kies in een bestaande lijst het item dat vóór de geneste lijst komt en druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 2. Ga naar de plaats in de lijst waar de nieuwe lijst moet beginnen.

  Zet de cursor aan het begin van de regel voor het nieuwe item en druk op de Tab-toets. In Word 2016 wordt de inspringing voor dat item automatisch vergroot en wordt het een onderdeel van een geneste lijst of lijst binnen de omringende lijst.

  De opsommingstekens of nummering stijl voor het nieuwe lijstitem is gebaseerd op de stijl van de bovenliggende site. U kunt deze stijlen wijzigen in een willekeurig beschikbaar opsommingsteken of nummer stijl. Voor meer informatie over hoe, raadpleegt u het opsommingsteken of nummer stijl wijzigen.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl voor de bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek met opsommingstekens of nummers.

 1. Selecteer de hele lijst.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Alt+H, U om de knop Opsommingstekens te selecteren en de bibliotheek te openen.

  • Druk op Alt+H, N om de knop Nummering te selecteren en de bibliotheek te openen.

 3. Druk op een pijltoets om de beschikbare opties te bekijken, die kunnen variëren afhankelijk van wat u het meest recent hebt gebruikt. Druk op Enter om een stijl te kiezen.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen met de knop Inspringing verkleinen en de knop Inspringing vergroten.

 1. De hele lijst selecteren

 2. Als u de inspringing wilt verkleinen of de lijst dichter naar de marge wilt verplaatsen, drukt u op A+H en vervolgens op A, O.

 3. Als u de inspringing wilt vergroten of de lijst verder van de marge wilt verplaatsen, drukt u op A+H en vervolgens op A, I.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Word

Gebruik Word 2016 voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om lijsten met opsommingstekens of nummers te maken. In Word 2016 voor Mac kunt u bestaande tekstregels omzetten in een lijst, de stijl voor de opsommingstekens wijzigen en geneste lijsten maken. Met al deze lijsttypen kunt u de lijst automatisch laten doorgaan door gewoon op Enter te drukken aan het einde van een regel.

U kunt Word ook zo instellen dat er automatisch lijsten met opsommingstekens of nummers worden gemaakt wanneer u de toetscombinatie gebruikt.

Notities: 

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties waarmee u een lijst met opsommingstekens of nummers kunt typen.

Een lijst met opsommingstekens maken terwijl u typt

 1. Typ * (sterretje) aan het begin van een nieuwe regel en druk vervolgens op de spatiebalk of op Tab. Er wordt automatisch een opgevuld rond opsommingsteken gemaakt.

 2. Typ de gewenste tekst.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Een genummerde lijst maken terwijl u typt

 1. Typ 1. (het cijfer 1 gevolgd door een punt) aan het begin van een nieuwe regel en druk vervolgens op de spatiebalk of op Tab. Er wordt automatisch een genummerd opsommingsteken gemaakt.

 2. Typ de gewenste tekst.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Een lijst maken door een stijl voor opsommingstekens of nummers op het lint te kiezen

 1. Plaats de cursor aan het begin van een nieuwe lijst.

 2. Om te gaan naar het tabblad Start , drukt u op F6 tot u de tabbladnaam van een hoort gevolgd door "U momenteel een tab...inside een tabbladgroep." Gebruik vervolgens de pijltoets naar links of rechts totdat u hoort: "Tabblad Start." Druk op de SPATIEBALK om te selecteren.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt maken van een lijst met opsommingstekens en selecteer een stijl, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Opsommingstekens, menuknop." Druk op Control + Option + Shift + M om het optiemenu uitvouwen. Selecteer een stijl voor opsommingstekens, druk op pijl-omlaag en gebruik vervolgens de pijltoetsen om te bladeren van de stijlen. De stijlen worden aangekondigd wanneer u verplaatst.

  • Als u wilt maken van een genummerde lijst en selecteer een stijl, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Nummering, menuknop." Druk op Control + Option + Shift + M om het optiemenu uitvouwen. Als u wilt een Nummeringopmaakprofiel selecteren, drukt u op pijltoets-omlaag en gebruik vervolgens de pijltoetsen om te bladeren van de stijlen. De stijlen worden aangekondigd wanneer u verplaatst.

  Druk op de spatiebalk om een stijl te selecteren.

 4. De lijst wordt gemaakt en de focus wordt naar het document verplaatst.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst binnen een lijst, zoals geneste opsommingstekens in een lijst met opsommingstekens of Kaderstijl nummering in een genummerde lijst maken.

Een geneste lijst maken

 1. In een bestaande lijst, gaat u naar het einde van het item waarna u de geneste lijst wilt beginnen en druk op Enter.

 2. De cursor aan het begin van de regel voor het nieuwe item en drukt u op de Tab-toets. Word automatisch de inspringing voor dat item en kunt u een deel van een geneste lijst of lijst binnen de omringende lijst.

  Opmerking: De stijl voor opsommingstekens of nummers voor het nieuwe lijstitem is gebaseerd op de stijl van de bovenliggende lijst. U kunt deze stijlen wijzigen in elke beschikbare stijl voor opsommingstekens of nummers. Zie Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen voor meer informatie.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl van bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek met opsommingstekens of nummering.

 1. Selecteer een lijst of geneste lijst.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Om te gaan naar het tabblad Start , drukt u op F6 tot u de tabbladnaam van een hoort gevolgd door "U momenteel een tab...inside een tabbladgroep." Gebruik vervolgens de pijltoets naar links of rechts totdat u hoort: "Tabblad Start." Druk op de SPATIEBALK om te selecteren.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt een nieuwe stijl voor opsommingstekens selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Opsommingstekens, menuknop." Druk op Control + Option + Shift + M om het optiemenu uitvouwen. Bladeren in de stijlen, druk op pijl-omlaag en gebruik vervolgens de pijltoetsen om te bladeren van de stijlen.

  • Als u wilt een nieuwe stijl voor de Nummering selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Nummering, menuknop." Druk op Control + Option + Shift + M om het optiemenu uitvouwen. Bladeren in de stijlen, druk op pijl-omlaag en gebruik vervolgens de pijltoetsen.

  Druk op de spatiebalk om een stijl te selecteren.

 4. De lijststijl wordt gewijzigd en de focus wordt naar het document verplaatst.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen met de knop Inspringing verkleinen en de knop Inspringing vergroten op het lint.

 1. Selecteer een lijst of geneste lijst.

 2. Om te gaan naar het tabblad Start , drukt u op F6 tot u de tabbladnaam van een hoort gevolgd door "U momenteel een tab...inside een tabbladgroep." Gebruik vervolgens de pijltoets naar links of rechts totdat u hoort: "Tabblad Start." Druk op de SPATIEBALK om te selecteren.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt inspringing verkleinen of de lijst dichter naar de marge gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Verkleinen knop Inspringing."

  • Als u wilt de inspringing vergroten of afstappen van de lijst verder de marge, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Grotere knop Inspringing."

  Druk op de spatiebalk om een optie te selecteren.

 4. Druk op F6 om de focus weer naar het document te verplaatsen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Word voor iOS gebruiken met VoiceOver, de schermlezer voor ingebouwde iOS maken van de lijst met opsommingstekens of genummerde lijsten op uw telefoon. Word voor iOS kunt u bestaande tekstregels wijzigen in een lijst, de stijl van opsommingstekens wijzigen en geneste lijsten maken. Van deze soorten lijsten kunt u doorgaan met de lijst automatisch door te tikken afzender aan het einde van een lijn.

Notities: 

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties voor het toevoegen van een lijst met opsommingstekens of nummers in een document.

Een lijst met opsommingstekens typen

 1. Typ het eerste item van het gebruik van uw lijst in de bewerkingsweergave wel is geactiveerd, het schermtoetsenbord. Ga naar het toetsenbord door horen Veeg naar rechts totdat u een element toetsenbord.

  Tip: U kunt ook het toetsenbord vinden door het verkennen van de items op het scherm. Plaats een vinger op het scherm om te verkennen, en sleep deze rond. VoiceOver wordt gemeld die de items terwijl u op deze terechtkomt. Selecteer een item, uw vinger en Dubbeltik op het scherm.

 2. Nadat u hebt getypt, om te sluiten van het toetsenbord en Ga naar het lint Veeg naar links totdat u hoort "lint weergeven, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: "Tabblad Start."

 3. Veeg op het tabblad Start rechts totdat u hoort "Opsommingstekens, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu opsommingstekens wordt geopend.

 4. In het menu opsommingstekens , veegt u omlaag eenmaal en veeg vervolgens rechts om te gaan door de stijlen beschikbaar opsommingsteken: gevulde cirkel, lege cirkel, vierkantje, 4 kleine ruitjes, Lege pijlof vinkje. Vegen hoort u de beschrijvingen van de stijl opsommingstekens. Als u wilt het volgende op de stijl, Dubbeltik om deze te selecteren. Het opsommingsteken wordt toegevoegd aan het geselecteerde item en de focus naar het tabblad Start .

 5. Veeg om te sluiten van het lint en overschakelen naar de toetsenbord, rechts totdat u hoort "lint verbergen tikken, knop," en Dubbeltik op het scherm.

 6. Als u wilt een nieuw lijstitem toevoegen, selecteert u terug op het schermtoetsenbord en typ het nieuwe item. Selecteren terugkeren, Veeg naar rechts totdat u 'Return' horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Als u wilt stoppen met het maken van lijstitems, blader naar de terug en Dubbeltik op het scherm. U hoort: "Nieuwe regel." Ga terug naar de toets terug en Dubbeltik op het scherm. De focus verplaatst onder de lijst met opsommingstekens.

Een genummerde lijst typen

 1. Typ het eerste item van het gebruik van uw lijst in de bewerkingsweergave wel is geactiveerd, het schermtoetsenbord. Ga naar het toetsenbord door horen Veeg naar rechts totdat u een element toetsenbord.

 2. Nadat u hebt getypt, om te sluiten van het toetsenbord en Ga naar het lint Veeg naar links totdat u hoort "lint weergeven, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: "Tabblad Start."

 3. Veeg op het tabblad Start rechts totdat u hoort "knop Nummering" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Nummering wordt geopend.

 4. Klik in het menu Nummering veegt u omlaag eenmaal en veeg vervolgens rechts om te gaan door de beschikbare stijlen voor nummering: 1. 2. 3., 1)-2) 3), i II. III., A. B. C., een) b) c), a. b. c.of i ii. iii. Vegen hoort u de nummering stijl beschrijvingen. Als u wilt het volgende op de stijl, Dubbeltik om deze te selecteren. Word voor iOS een genummerde lijst automatisch gestart en de focus naar het tabblad Start .

 5. Veeg om te sluiten van het lint en overschakelen naar de toetsenbord, rechts totdat u hoort "lint verbergen tikken, knop," en Dubbeltik op het scherm.

 6. Als u wilt een nieuw lijstitem toevoegen, selecteert u terug op het schermtoetsenbord en typ het nieuwe item. Selecteren terugkeren, Veeg naar rechts totdat u 'Return' horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Als u wilt stoppen met het maken van lijstitems, blader naar de terug en Dubbeltik op het scherm. U hoort: "Nieuwe regel." Ga terug naar de toets terug en Dubbeltik op het scherm. De focus verplaatst onder de genummerde lijst.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst binnen een lijst, zoals geneste opsommingstekens in een lijst met opsommingstekens of Kaderstijl nummering in een genummerde lijst maken.

 1. Als u een bestaande lijst hebt, moet u uw vinger rond de schrijfruimte sleep totdat u het lijstitem die u wilt wijzigen in een geneste lijst hoort. Dubbeltik op het scherm waar u er met de cursor.

 2. Rechts met één vinger veegt totdat u hoort "grotere inspringingspositie, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Word voor iOS automatisch de inspringing voor dat item en kunt u een deel van een geneste lijst.

 3. Als u wilt toevoegen van een andere geneste lijstitem, cursor verplaatsen naar het einde van het item door te vegen omlaag met één vinger totdat u de laatste teken en selecteer vervolgens terug op hoort het schermtoetsenbord en typ het nieuwe item.

Opmerking: De opsommingstekens of nummering stijl voor het geneste lijstitem is gebaseerd op de stijl van het bovenliggende item. U kunt deze stijlen wijzigen in een willekeurig beschikbaar opsommingsteken of nummer stijl. Meer informatie raadpleegt u het opsommingsteken of nummer stijlwijzigen.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl van de bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek Opsommingstekens of Nummering.

 1. Sleep uw vinger rond de schrijfruimte totdat u een item in de lijstniveau waar u wilt wijzigen van de opsommingstekens of nummering stijl hoort. Dubbeltik op het scherm waar u er met de cursor.

 2. Veeg om te sluiten van het toetsenbord en Ga naar het lint, rechts totdat u hoort "lint weergeven, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: "Tabblad Start."

 3. Klik in het tabblad Start en veeg naar rechts met één vinger tot VoiceOver wordt gemeld dat u de knop opsommingstekens of Nummering hebt bereikt. En Dubbeltik vervolgens om de bibliotheek te openen.

  Tip: U kunt een lijst met opsommingstekens combineren met geneste lijsten met nummers of andersom.

 4. Veeg omlaag, één keer wilt verplaatsen naar de opties en vervolgens naar rechts om door te bladeren van de stijlen. VoiceOver wordt de stijlen gemeld wanneer u verplaatst. De momenteel geselecteerde stijl wordt aangekondigd als 'geselecteerd'. Dubbeltik om een stijl selecteren op het scherm.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen via de opties Inspringing verkleinen en Inspringing vergroten.

 1. Sleep uw vinger rond de schrijfruimte totdat u het eerste item in het eerste niveau van de lijst hoort. Dubbeltik op het scherm waar u er met de cursor.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Veeg om toe te voegen inspringen naar links, rechts totdat u hoort "verkleinen inspringingspositie, knop," en Dubbeltik op het scherm.

  • Als u wilt inspringen hebt toegevoegd aan de rechterkant, veegt u rechts totdat u hoort "grotere inspringingspositie, knop," en Dubbeltik op het scherm.

 3. Nadat u een optie selecteert, wordt de inspringing wordt toegevoegd aan de lijst.

Zie ook

Een schermlezer gebruikt voor spelling en grammatica controleren in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Word voor Android gebruiken met TalkBack, de ingebouwde schermlezer Android, om te maken van de lijst met opsommingstekens of genummerde lijsten op uw telefoon. Word voor Android kunt u bestaande tekstregels wijzigen in een lijst, de stijl van opsommingstekens wijzigen en geneste lijsten maken. Van deze soorten lijsten kunt u doorgaan met de lijst automatisch door te tikken op Enter aan het einde van een lijn.

Notities: 

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties voor het toevoegen van een lijst met opsommingstekens of nummers in een document.

Een lijst met opsommingstekens typen

 1. Typ het eerste item van het gebruik van uw lijst in de bewerkingsweergave wel is geactiveerd, het schermtoetsenbord.

  Opmerking: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. TalkBack kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op wanneer u het item hebt bereikt. Afhankelijk van uw apparaatinstellingen, moet u mogelijk dubbeltikken op het scherm om het teken in te voegen.

 2. Nadat u hebt getypt, om te sluiten van het toetsenbord en Ga naar het lint, Sleep uw vinger boven het toetsenbord totdat u hoort "niet is ingeschakeld, meer opties schakelen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: "Tabblad menu Start is geselecteerd."

 3. In het tabblad Start en veeg naar rechts totdat u "Opsommingstekens menu" horen en Dubbeltik op het scherm. Het menu opsommingstekens wordt geopend.

 4. Veeg in het menu opsommingstekens rechts om te gaan door de stijlen beschikbaar opsommingsteken: gevulde cirkel, lege cirkel, vierkantje, 4 kleine ruitjes, Lege pijlof vinkje. Vegen hoort u de beschrijvingen van de stijl opsommingstekens. Als u wilt het volgende op de stijl, Dubbeltik om deze te selecteren. Het opsommingsteken wordt toegevoegd aan het geselecteerde item.

 5. Om te sluiten van het lint en overschakelen naar de toetsenbord, Veeg naar rechts totdat u "Ingeschakeld, meer opties, veranderen," horen en Dubbeltik op het scherm.

 6. Als u wilt een nieuw lijstitem toevoegen, selecteert u invoeren op het schermtoetsenbord en typ het nieuwe item. Als u wilt selecteren invoeren, sleept u uw vinger op het toetsenbord totdat u horen 'Enter', en vervolgens til deze (en Dubbeltik indien nodig).

 7. Selecteer twee keer Enter als u geen lijstitems meer wilt maken.

Een genummerde lijst typen

 1. Typ het eerste item van het gebruik van uw lijst in de bewerkingsweergave wel is geactiveerd, het schermtoetsenbord.

 2. Nadat u hebt getypt, om te sluiten van het toetsenbord en Ga naar het lint, Sleep uw vinger boven het toetsenbord totdat u hoort "niet is ingeschakeld, meer opties schakelen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: "Tabblad menu Start is geselecteerd."

 3. In het tabblad Start en veeg naar rechts totdat u "Nummering menu" horen en Dubbeltik op het scherm. Het menu Nummering wordt geopend.

 4. Veeg in het menu voor Nummering van rechts naar leest u over de beschikbare stijlen voor nummering: 1. 2. 3., 1)-2) 3), i II. III., A. B. C., een) b) c), a. b. c.of i ii. iii. Vegen hoort u de nummering stijl beschrijvingen. Als u wilt het volgende op de stijl, Dubbeltik om deze te selecteren. een genummerde lijst in Word voor Android automatisch gestart.

 5. Om te sluiten van het lint en overschakelen naar de toetsenbord, Veeg naar rechts totdat u "Ingeschakeld, meer opties, veranderen," horen en Dubbeltik op het scherm.

 6. Als u wilt een nieuw lijstitem toevoegen, selecteert u invoeren op het schermtoetsenbord en typ het nieuwe item. Als u wilt selecteren invoeren, sleept u uw vinger op het toetsenbord totdat u horen 'Enter', en vervolgens til deze (en Dubbeltik indien nodig).

 7. Selecteer twee keer Enter als u geen lijstitems meer wilt maken.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst binnen een lijst, zoals geneste opsommingstekens in een lijst met opsommingstekens of Kaderstijl nummering in een genummerde lijst maken.

 1. Als u een bestaande lijst hebt, moet u uw vinger rond de schrijfruimte sleep totdat u het lijstitem die u wilt wijzigen in een geneste lijst hoort. Dubbeltik op het scherm waar u er met de cursor.

 2. Rechts met één vinger veegt totdat u hoort "inspringing vergroten, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Word voor Android automatisch de inspringing voor dat item en kunt u een deel van een geneste lijst.

 3. Als u wilt een ander geneste lijstitem toevoegen, selecteert u invoeren op het schermtoetsenbord en typ het nieuwe item.

Opmerking: De opsommingstekens of nummering stijl voor het geneste lijstitem is gebaseerd op de stijl van het bovenliggende item. U kunt deze stijlen wijzigen in een willekeurig beschikbaar opsommingsteken of nummer stijl. Meer informatie raadpleegt u het opsommingsteken of nummer stijlwijzigen.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl van de bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek Opsommingstekens of Nummering.

 1. Sleep uw vinger rond de schrijfruimte totdat u een item in de lijstniveau waar u wilt wijzigen van de opsommingstekens of nummering stijl hoort. Dubbeltik op het scherm waar u er met de cursor. Het niveau van een item als wordt gemeld die talkBack: "Niveau < niveau getal >, < itemtekst >."

 2. Indien nodig om te sluiten van het toetsenbord en Ga naar het lint, Sleep uw vinger boven het toetsenbord totdat u hoort "niet is ingeschakeld, meer opties schakelen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: "Tabblad menu Start is geselecteerd."

 3. Klik in het tabblad Start en veeg naar rechts met één vinger tot TalkBack wordt gemeld dat u de knop opsommingstekens of Nummering hebt bereikt. En Dubbeltik vervolgens om de bibliotheek te openen.

  Tip: U kunt een lijst met opsommingstekens combineren met geneste lijsten met nummers of andersom.

 4. Veeg naar rechts om door te bladeren van de stijlen. TalkBack wordt de stijlen gemeld wanneer u verplaatst. De momenteel geselecteerde stijl wordt aangekondigd als 'geselecteerd'. Dubbeltik om een stijl selecteren op het scherm.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen via de opties Inspringing verkleinen en Inspringing vergroten.

 1. Sleep uw vinger rond de schrijfruimte totdat u het eerste item in het eerste niveau van de lijst hoort. Dubbeltik op het scherm waar u er met de cursor. TalkBack wordt gemeld dat het eerste item in het eerste niveau van de lijst als: '1 van (...), op niveau 1, < itemtekst >.'

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt inspringen hebt toegevoegd aan de linkerkant, horen Veeg naar rechts totdat u "Knop Inspringing verkleinen" en Dubbeltik op het scherm.

  • Als u wilt inspringen hebt toegevoegd aan de rechterkant, horen Veeg naar rechts totdat u 'Knop Inspringing vergroten' en Dubbeltik op het scherm.

 3. Nadat u een optie selecteert, wordt de inspringing wordt toegevoegd aan de lijst.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Word

Word Mobile gebruiken met Narrator, de ingebouwde Windows schermlezer, om te maken van de lijst met opsommingstekens of genummerde lijsten op uw telefoon. Word Mobile kunt u bestaande tekstregels wijzigen in een lijst, de stijl van opsommingstekens wijzigen en geneste lijsten maken. Van deze soorten lijsten kunt u doorgaan met de lijst automatisch door te tikken op Enter aan het einde van een lijn.

Notities: 

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties voor het toevoegen van een lijst met opsommingstekens of nummers in een document.

Een lijst met opsommingstekens typen

 1. Typ de eerste tekstregel voor de lijst.

 2. Controleer of u zich in het schrijfgebied van het Word Mobile-document bevindt. Sleep uw vinger tot u hoort: 'Bewerkbare tekst. Dubbeltik om te bewerken.' Veeg met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Regels.' Veeg naar links of rechts om naar de tekstregel te gaan die u wilt wijzigen in een lijst met opsommingstekens. Tik drie keer op het scherm om de regel te selecteren.

 3. Veeg in het document met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Items.'

 4. Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Opsommingstekens. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

 5. Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Meer opties, samengevouwen. Dubbeltik om uit te vouwen.' Dubbeltik op het scherm. Het menu Meer opties wordt uitgevouwen. U hoort: 'Start, knop samengevouwen.'

 6. Veeg in het menu met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Opsommingstekens. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

 7. Veeg naar rechts om de beschikbare opsommingstekens te bekijken: gevulde cirkel, lege cirkel, gevuld vierkant, vier kleine ruiten, lege pijl of vinkje. U hoort de beschrijving voor de opsommingstekens tijdens het vegen. Dubbeltik om een opsommingsteken te selecteren.

 8. Als u een nieuw opsommingsteken wilt toevoegen, veegt u naar rechts tot u hoort: 'Knop Meer opties. Uitgevouwen. Dubbeltik om samen te vouwen.' Dubbeltik om Meer opties samen te vouwen. Tik op het toetsenbord en veeg naar rechts of links tot u hoort: 'Enter.' Dubbeltik op het scherm.

 9. Dubbeltik twee keer op Enter om te stoppen met het maken van de lijst.

Een genummerde lijst typen

 1. Typ de eerste tekstregel voor de lijst.

 2. Controleer of u zich in het schrijfgebied van het Word Mobile-document bevindt. Sleep uw vinger tot u hoort: 'Bewerkbare tekst. Dubbeltik om te bewerken.' Veeg met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Regels.' Veeg naar links of rechts om naar de tekstregel te gaan die u wilt wijzigen in een lijst met opsommingstekens. Tik drie keer op het scherm om de regel te selecteren.

 3. Veeg in het document met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Items.'

 4. Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Nummering. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

 5. Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Meer opties, samengevouwen. Dubbeltik om uit te vouwen.' Dubbeltik op het scherm. Het menu Meer opties wordt uitgevouwen. U hoort: 'Start, knop samengevouwen.'

 6. Veeg in het menu met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Nummering. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

 7. Veeg naar rechts om door de beschikbare nummeringstijlen te bladeren: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. of i. ii. iii. U hoort de beschrijving voor de nummeringstijlen tijdens het vegen. Dubbeltik om een stijl te selecteren.

 8. Als u een nieuw opsommingsteken wilt toevoegen, veegt u naar rechts tot u hoort: 'Knop Meer opties. Uitgevouwen. Dubbeltik om samen te vouwen.' Dubbeltik om Meer opties samen te vouwen. Tik op het toetsenbord en veeg naar rechts of links tot u hoort: 'Enter.' Dubbeltik op het scherm.

 9. Dubbeltik twee keer op Enter om te stoppen met het maken van de lijst.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst binnen een lijst, zoals geneste opsommingstekens in een lijst met opsommingstekens of Kaderstijl nummering in een genummerde lijst maken.

 1. Als u een bestaande lijst hebt, controleert u of u zich in het schrijfgebied van het document bevindt. Sleep uw vinger tot u hoort: 'Bewerkbare tekst. Dubbeltik om te bewerken.' Veeg met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Regels.' Veeg naar links of rechts om naar het lijstitem te gaan dat u wilt wijzigen in een geneste lijst. Tik drie keer op het scherm om het item te selecteren.

 2. Veeg in het Word Mobile-document met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Items.'

 3. Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Inspringing vergroten. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

  Het item maakt nu deel uit van een geneste lijst.

 4. Als u wilt teruggaan naar een hoger lijstniveau, veegt u met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Items.' Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Inspringing verkleinen. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl van de bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek Opsommingstekens of Nummering.

 1. Controleer of u zich in het schrijfgebied van het document bevindt. Sleep uw vinger tot u hoort: 'Bewerkbare tekst. Dubbeltik om te bewerken.' Veeg met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Regels.' Veeg naar rechts of links om naar een lijstitem te gaan op het lijstniveau waarop u het bijbehorende opsommingsteken of de bijbehorende nummeringstijl wilt wijzigen. Tik drie keer op het scherm om het item te selecteren.

 2. Veeg in het Word Mobile-document met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Items.'

 3. Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Meer opties, samengevouwen. Dubbeltik om uit te vouwen.' Dubbeltik op het scherm. Het menu Meer opties wordt uitgevouwen. U hoort: 'Start, knop samengevouwen.'

 4. Veeg met één vinger naar rechts totdat via Verteller wordt aangekondigd dat u de knop Opsommingstekens of Nummering hebt bereikt. Dubbeltik vervolgens om de bibliotheek te openen en veeg naar rechts om een nieuwe stijl te selecteren.

  U kunt een lijst met opsommingstekens combineren met geneste lijsten met nummers of andersom.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen via de opties Inspringing verkleinen en Inspringing vergroten.

 1. Controleer of u zich in het schrijfgebied van het document bevindt. Sleep uw vinger tot u hoort: 'Bewerkbare tekst. Dubbeltik om te bewerken.' Veeg met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Regels.' Veeg naar rechts of links om naar het lijstitem te gaan waarvan u de uitlijning wilt wijzigen. Tik drie keer op het scherm om het item te selecteren.

 2. Veeg in het Word Mobile-document met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Items.'

 3. Veeg met één vinger naar rechts totdat via Verteller wordt aangekondigd dat u de knop Inspringing verkleinen of Inspringing vergroten hebt bereikt. Dubbeltik vervolgens op deze knop.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Word Online gebruiken met Narrator, de ingebouwde Windows schermlezer, om te maken van de lijst met opsommingstekens of genummerde lijsten in uw document. Word Online kunt u bestaande tekstregels wijzigen in een lijst, de stijl van opsommingstekens wijzigen en geneste lijsten maken. Van deze soorten lijsten kunt u doorgaan met de lijst automatisch alleen met ENTER aan het einde van een lijn.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen in Word Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties waarmee u een lijst met opsommingstekens of nummers kunt typen.

Een lijst met opsommingstekens maken terwijl u typt

 1. Aan het begin van een nieuwe regel, typ * (sterretje) en druk vervolgens op de SPATIEBALK. Een opgevuld afronden opsommingsteken wordt automatisch gemaakt.

 2. Typ de tekst die u voor het eerste item wilt.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u tweemaal op Enter.

Een genummerde lijst maken terwijl u typt

 1. Aan het begin van een nieuwe regel, typ 1. (het cijfer 1, gevolgd door een punt), en druk vervolgens op de SPATIEBALK te drukken. Een genummerd opsommingsteken wordt automatisch gemaakt.

 2. Typ de tekst die u wilt dat voor het eerste item.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u tweemaal op Enter.

Een lijst maken door een stijl voor opsommingstekens of nummers op het lint te kiezen

 1. Plaats de cursor aan het begin van een nieuwe lijst met de pijltoetsen.

 2. Ga naar het tabblad Start , drukt u op Ctrl + F6 tot u "Geselecteerde, < tabbladnaam > tabblad, item," horen en druk op Alt + H.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt maken van een lijst met opsommingstekens en selecteer een stijl, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "opsommingstekens, knop samengevouwen." Als u wilt weergeven in de Bibliotheek met opsommingstekens, drukt u op Alt + pijl-pijltoets. Druk op de Tab-toets om te bladeren van de stijlen. De stijlen worden aangekondigd wanneer u verplaatst.

  • Als u wilt maken van een genummerde lijst en selecteer een stijl, drukt u op de Tab totdat u hoort: "Nummering, knop samengevouwen." Als u wilt weergeven in de Bibliotheek nummering, drukt u op Alt + pijl-pijltoets. Druk op de Tab-toets om te bladeren van de stijlen. De stijlen worden aangekondigd wanneer u verplaatst.

  Als u wilt een stijl selecteren, drukt u op Enter.

 4. De lijst wordt gemaakt met de stijl is geselecteerd en de focus naar het documentgebied.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst binnen een lijst, zoals geneste opsommingstekens in een lijst met opsommingstekens of Kaderstijl nummering in een genummerde lijst maken.

Een geneste lijst maken

 1. Gebruik de pijltoetsen om te gaan naar het einde van het item waarna u de geneste lijst wilt beginnen in een bestaande lijst, en druk op Enter.

 2. Met de cursor aan het begin van de regel voor het nieuwe item, Ga naar het tabblad Start , druk op Ctrl + F6 tot u "Geselecteerde, < tabbladnaam > tabblad, item," horen en druk op Alt + H.

 3. Druk in het tabblad Start op de Tab-toets totdat u hoort "inspringing vergroten, knop," en druk op Enter. Word automatisch de inspringing voor dat item en kunt u een deel van een geneste lijst of een lijst binnen de omringende lijst.

  Opmerking: De opsommingstekens of nummering stijl voor het nieuwe lijstitem is gebaseerd op de stijl van de bovenliggende site. U kunt deze stijlen wijzigen in een willekeurig beschikbaar opsommingsteken of nummerstijl. Voor meer informatie over hoe, raadpleegt u het opsommingsteken of nummer stijl wijzigen.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl van bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek met opsommingstekens of nummering.

 1. Selecteer een lijst of geneste lijst.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Ga naar het tabblad Start , drukt u op Ctrl + F6 tot u "Geselecteerde, < tabbladnaam > tabblad, item," horen en druk op Alt + H.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt maken van een lijst met opsommingstekens en selecteer een stijl, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "opsommingstekens, knop samengevouwen." Als u wilt weergeven in de Bibliotheek met opsommingstekens, drukt u op Alt + pijl-pijltoets. Druk op de Tab-toets om te bladeren van de stijlen. De stijlen worden aangekondigd terwijl u verplaatsen en de momenteel geselecteerde stijl wordt aangekondigd als 'geselecteerd'.

  • Als u wilt een nieuwe stijl voor de Nummering selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Nummering, knop samengevouwen." Als u wilt weergeven in de Bibliotheek nummering, drukt u op Alt + pijl-pijltoets. Druk op de Tab-toets om te bladeren van de stijlen. De stijlen worden aangekondigd terwijl u verplaatsen en de momenteel geselecteerde stijl wordt aangekondigd als 'geselecteerd'.

  Als u wilt een stijl selecteren, drukt u op Enter.

 4. De lijststijl wordt gewijzigd en de focus wordt naar het document verplaatst.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen met de knop Inspringing verkleinen en de knop Inspringing vergroten op het lint.

 1. Selecteer een lijst of geneste lijst.

 2. Ga naar het tabblad Start , drukt u op Ctrl + F6 tot u "Geselecteerde, < tabbladnaam > tabblad, item," horen en druk op Alt + H.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt inspringing verkleinen of de lijst dichter naar de marge gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "inspringing verkleinen, knop."

  • Als u wilt de inspringing vergroten of afstappen van de lijst verder de marge, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "inspringing vergroten, knop."

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

 4. Verplaats de focus terug naar het document, drukt u op Ctrl + F6.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×