Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Word

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten te maken. U kunt ook bestaande regels met tekst omzetten in een lijst, de stijl van de opsommingstekens wijzigen en geneste lijsten maken.

Het verschilt per schermlezer hoe de stijl voor opsommingstekens of nummers voor een lijst wordt beschreven. Mogelijk moet u de uitgebreidheidsinstellingen van uw schermlezer aanpassen. In JAWS kunnen de tien meestgebruikte typen opsommingstekens worden herkend.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties waarmee u een lijst met opsommingstekens of nummers kunt typen.

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

 1. Bij deze methode moet u eerst de tekstregels typen en er vervolgens een lijst van maken.

 2. Typ de tekstregels voor de lijst.

 3. Selecteer de items voor de lijst.

 4. Druk voor een lijst met opsommingstekens op Alt+H en druk vervolgens op U. Druk voor een genummerde lijst op Alt+H en vervolgens op N.

  In Verteller hoort u een beschrijving van de geselecteerde stijl voor opsommingstekens of nummers.

 5. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u op de toets Pijl-omlaag om naar het volgende tekstgebied te gaan.

Een lijst maken door een stijl voor opsommingstekens of nummers in het lint te kiezen

 1. Bij deze methode past u de stijl voor opsommingstekens of nummers eerst toe en vervolgens typt u de lijstitems.

 2. Als u een lijst met opsommingstekens wilt typen, drukt u op Alt+H en vervolgens op U om de bibliotheek met stijlen voor opsommingstekens te openen. Als u een genummerde lijst wilt typen, drukt u op Alt+H en vervolgens op N om de bibliotheek met stijlen voor nummers te openen.

 3. Druk op de Tab-toets om de beschikbare stijlen te bekijken en druk vervolgens op Enter om een stijl te selecteren.

 4. Typ het eerste item in de lijst. Als u wilt doorgaan met de lijst, drukt u op Enter.

 5. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u op de toets Pijl-omlaag om naar het volgende tekstgebied te gaan.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst in een lijst maken, zoals geneste opsommings tekens in een lijst met opsommings tekens of een overzicht van de nummering in een genummerde lijst.

Een geneste lijst maken

 1. Kies in een bestaande lijst het item dat vóór de geneste lijst komt en druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 2. Ga naar de plaats in de lijst waar de nieuwe lijst moet beginnen.

  Zet de cursor aan het begin van de regel voor het nieuwe item en druk op de Tab-toets. In Word 2016 wordt de inspringing voor dat item automatisch vergroot en wordt het een onderdeel van een geneste lijst of lijst binnen de omringende lijst.

  De stijl voor opsommings tekens of nummering voor het nieuwe lijst item is gebaseerd op de stijl van de bovenliggende site. U kunt deze stijlen wijzigen in een beschik bare stijl voor opsommings tekens of nummers. Zie de stijl voor opsommings tekens of nummers wijzigenvoor meer informatie.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl voor de bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek met opsommingstekens of nummers.

 1. Selecteer de hele lijst.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Alt+H, U om de knop Opsommingstekens te selecteren en de bibliotheek te openen.

  • Druk op Alt+H, N om de knop Nummering te selecteren en de bibliotheek te openen.

 3. Druk op een pijltoets om de beschikbare opties te bekijken, die kunnen variëren afhankelijk van wat u het meest recent hebt gebruikt. Druk op Enter om een stijl te kiezen.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen met de knop Inspringing verkleinen en de knop Inspringing vergroten.

 1. De hele lijst selecteren

 2. Als u de inspringing wilt verkleinen of de lijst dichter naar de marge wilt verplaatsen, drukt u op A+H en vervolgens op A, O.

 3. Als u de inspringing wilt vergroten of de lijst verder van de marge wilt verplaatsen, drukt u op A+H en vervolgens op A, I.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Word

Gebruik Word 2016 voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om lijsten met opsommingstekens of nummers te maken. In Word 2016 voor Mac kunt u bestaande tekstregels omzetten in een lijst, de stijl voor de opsommingstekens wijzigen en geneste lijsten maken. Met al deze lijsttypen kunt u de lijst automatisch laten doorgaan door gewoon op Enter te drukken aan het einde van een regel.

U kunt Word ook zo instellen dat er automatisch lijsten met opsommingstekens of nummers worden gemaakt wanneer u de toetscombinatie gebruikt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties waarmee u een lijst met opsommingstekens of nummers kunt typen.

Een lijst met opsommingstekens maken terwijl u typt

 1. Typ * (sterretje) aan het begin van een nieuwe regel en druk vervolgens op de spatiebalk of op Tab. Er wordt automatisch een opgevuld rond opsommingsteken gemaakt.

 2. Typ de gewenste tekst.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Een genummerde lijst maken terwijl u typt

 1. Typ 1. (het cijfer 1 gevolgd door een punt) aan het begin van een nieuwe regel en druk vervolgens op de spatiebalk of op Tab. Er wordt automatisch een genummerd opsommingsteken gemaakt.

 2. Typ de gewenste tekst.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Een lijst maken door een stijl voor opsommingstekens of nummers op het lint te kiezen

 1. Plaats de cursor aan het begin van een nieuwe lijst.

 2. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, drukt u op F6 totdat u de naam van een tabblad hoort, gevolgd door ' u bevindt zich op een tabblad... in een tabblad groep '. Gebruik vervolgens de toets pijl-rechts of pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' tabblad Start '. Druk op de spatie balk om te selecteren.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een lijst met opsommings tekens wilt maken en een stijl wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' opsommings tekens, menu knop '. Als u het menu wilt uitvouwen, drukt u op Control + Option + Shift + M. Als u een opsommings teken wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omlaag en gebruikt u de pijl toetsen om door de stijlen te bladeren. De stijlen worden aangekondigd tijdens het verplaatsen.

  • Als u een genummerde lijst wilt maken en een stijl wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' nummeren, menu knop '. Als u het menu wilt uitvouwen, drukt u op Control + Option + Shift + M. Als u een Nummerings stijl wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omlaag en gebruikt u de pijl toetsen om door de stijlen te bladeren. De stijlen worden aangekondigd tijdens het verplaatsen.

  Druk op de spatiebalk om een stijl te selecteren.

 4. De lijst wordt gemaakt en de focus wordt naar het document verplaatst.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst in een lijst maken, zoals geneste opsommings tekens in een lijst met opsommings tekens of een overzicht van de nummering in een genummerde lijst.

Een geneste lijst maken

 1. Ga in een bestaande lijst naar het einde van het item waarvoor u de geneste lijst wilt starten en druk op ENTER.

 2. Met de cursor aan het begin van de regel voor het nieuwe item, drukt u op de tab-toets. in Word wordt de inspringing van dat item automatisch verg root en maakt het deel uit van een geneste lijst of lijst in de omringende lijst.

  Opmerking: De stijl voor opsommingstekens of nummers voor het nieuwe lijstitem is gebaseerd op de stijl van de bovenliggende lijst. U kunt deze stijlen wijzigen in elke beschikbare stijl voor opsommingstekens of nummers. Zie Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen voor meer informatie.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl van bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek met opsommingstekens of nummering.

 1. Selecteer een lijst of geneste lijst.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, drukt u op F6 totdat u de naam van een tabblad hoort, gevolgd door ' u bevindt zich op een tabblad... in een tabblad groep '. Gebruik vervolgens de toets pijl-rechts of pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' tabblad Start '. Druk op de spatie balk om te selecteren.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een nieuwe stijl voor opsommings tekens wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' opsommings tekens, menu knop '. Als u het menu wilt uitvouwen, drukt u op Control + Option + Shift + M. Als u door de stijlen wilt bladeren, drukt u op de toets pijl-omlaag en gebruikt u de pijl toetsen om door de stijlen te bladeren.

  • Als u een nieuwe Nummerings stijl wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' nummeren, menu knop '. Als u het menu wilt uitvouwen, drukt u op Control + Option + Shift + M. Als u door de stijlen wilt bladeren, drukt u op de toets pijl-omlaag en gebruikt u de pijl toetsen.

  Druk op de spatiebalk om een stijl te selecteren.

 4. De lijststijl wordt gewijzigd en de focus wordt naar het document verplaatst.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen met de knop Inspringing verkleinen en de knop Inspringing vergroten op het lint.

 1. Selecteer een lijst of geneste lijst.

 2. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, drukt u op F6 totdat u de naam van een tabblad hoort, gevolgd door ' u bevindt zich op een tabblad... in een tabblad groep '. Gebruik vervolgens de toets pijl-rechts of pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' tabblad Start '. Druk op de spatie balk om te selecteren.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de inspringing wilt verkleinen of de lijst dichter bij de marge wilt plaatsen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop Inspringing verkleinen '.

  • Als u de inspringing wilt verg Roten of de lijst verder van de marge wilt verplaatsen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop Inspringing verg Roten '.

  Druk op de spatiebalk om een optie te selecteren.

 4. Druk op F6 om de focus weer naar het document te verplaatsen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om lijsten met opsommings tekens of genummerde lijsten te maken op uw telefoon. met Word voor iOS kunt u bestaande tekst regels in een lijst wijzigen, de stijl voor opsommings tekens wijzigen en geneste lijsten maken. Met al deze typen lijsten kunt u de lijst automatisch voortzetten, door op terug te tikken aan het einde van een regel.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor iOS gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties voor het toevoegen van een lijst met opsommingstekens of nummers in een document.

Een lijst met opsommingstekens typen

 1. Typ in de bewerkings weergave het eerste item van uw lijst met het scherm toetsenbord. Als u naar het toetsen bord wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u een toetsenbord element hoort.

  Tip: U kunt het toetsenbord ook vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiertoe een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. VoiceOver kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 2. Als u na het typen het toetsen bord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, veegt u naar links totdat u ' lint weer geven, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' tabblad Start '.

 3. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u ' opsommings tekens, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu opsommings tekens wordt geopend.

 4. Veeg in het menu opsommings tekens één keer omlaag en veeg vervolgens naar rechts om de beschik bare stijlen voor opsommings tekens te door lopen: Effen cirkel, holle cirkel, effen vier kant, vier kleine diamant, holle pijl of vinkje. U hoort de beschrijvingen van de opsommings tekens tijdens het vegen. Dubbeltik op de gewenste stijl en dubbeltik erop om deze te selecteren. Het opsommings teken wordt toegevoegd aan het geselecteerde item en de focus wordt verplaatst naar het tabblad Start.

 5. Als u het lint wilt sluiten en naar het toetsen bord wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' lint verbergen, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 6. Als u een nieuw lijst item wilt toevoegen, selecteert u return op het scherm toetsenbord en typt u het nieuwe item. Als u terug wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u ' return ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 7. Als u wilt stoppen met het maken van lijst items, gaat u naar de retour code en dubbelklikt u op het scherm. U hoort: ' nieuwe regel '. Ga terug naar de retour code en Dubbeltik op het scherm. De focus wordt verplaatst naar de lijst met opsommings tekens.

Een genummerde lijst typen

 1. Typ in de bewerkings weergave het eerste item van uw lijst met het scherm toetsenbord. Als u naar het toetsen bord wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u een toetsenbord element hoort.

 2. Als u na het typen het toetsen bord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, veegt u naar links totdat u ' lint weer geven, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' tabblad Start '.

 3. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u ' knop nummering ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu nummering wordt geopend.

 4. Swipe in het menu nummering één keer omlaag en veeg vervolgens naar rechts om de beschik bare nummering-stijlen te door lopen: 1.2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., a. b ) c), a. b) c ), a. b. c., of i. II. III. U hoort de beschrijvingen van de Nummerings stijl tijdens het vegen. Dubbeltik op de gewenste stijl en dubbeltik erop om deze te selecteren. Word voor iOS begint automatisch een genummerde lijst en de focus wordt verplaatst naar het tabblad Start.

 5. Als u het lint wilt sluiten en naar het toetsen bord wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' lint verbergen, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 6. Als u een nieuw lijst item wilt toevoegen, selecteert u return op het scherm toetsenbord en typt u het nieuwe item. Als u terug wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u ' return ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 7. Als u wilt stoppen met het maken van lijst items, gaat u naar de retour code en dubbelklikt u op het scherm. U hoort: ' nieuwe regel '. Ga terug naar de retour code en Dubbeltik op het scherm. De focus wordt verplaatst naar de genummerde lijst.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst in een lijst maken, zoals geneste opsommings tekens in een lijst met opsommings tekens of een overzicht van de nummering in een genummerde lijst.

 1. Als u een bestaande lijst hebt, sleept u uw vinger rond het schrijf gebied totdat u het lijst item hoort dat u wilt wijzigen in een geneste lijst. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen.

 2. Swipe met één vinger naar rechts totdat u ' inspringing verg Roten, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. in Word voor iOS wordt de inspringing van dat item automatisch verg root en maakt het deel uit van een geneste lijst.

 3. Als u een ander genest lijst item wilt toevoegen, verplaatst u de cursor naar het einde van het item door omlaag te swipen met één vinger totdat u het laatste teken hoort, en vervolgens op het scherm toetsenbord te klikken en het nieuwe item te typen.

Opmerking: De stijl voor opsommings tekens of nummering voor het geneste lijst item is gebaseerd op de stijl van het bovenliggende item. U kunt deze stijlen wijzigen in een beschik bare stijl voor opsommings tekens of nummers. Zie de stijl voor opsommings tekens of nummers wijzigenvoor meer informatie.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl van de bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek Opsommingstekens of Nummering.

 1. Sleep uw vinger rond het schrijf gebied totdat u een item op het lijst niveau hoort waarvoor u de stijl voor opsommings tekens of nummering wilt wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen.

 2. Als u het toetsen bord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' lint weer geven, knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' tabblad Start '.

 3. Swipe op het tabblad Start met één vinger naar rechts totdat VoiceOver meldt dat u de knop opsommings tekens of Nummering hebt bereikt. Dubbeltik vervolgens om de bibliotheek te openen.

  Tip: U kunt een lijst met opsommingstekens combineren met geneste lijsten met nummers of andersom.

 4. Veeg één keer omlaag om naar de opties te gaan en klik vervolgens met de rechter muisknop om door de stijlen te bladeren. VoiceOver kondigt de stijlen tijdens het verplaatsen aan. De geselecteerde stijl wordt aangekondigd als ' geselecteerd '. Dubbeltik op het scherm om een stijl te selecteren.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen via de opties Inspringing verkleinen en Inspringing vergroten.

 1. Sleep uw vinger rond het schrijf gebied totdat u het eerste item op het eerste niveau van de lijst hoort. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de inspringing links wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' inspringing verkleinen, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

  • Als u de inspringing aan de rechter kant wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' inspringing verg Roten, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 3. Nadat u een optie hebt geselecteerd, wordt de inspringing toegevoegd aan de lijst.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word voor Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om lijsten met opsommings tekens of genummerde lijsten te maken op uw telefoon. met Word voor Android kunt u bestaande tekst regels in een lijst wijzigen, de stijl voor opsommings tekens wijzigen en geneste lijsten maken. Met al deze typen lijsten kunt u de lijst automatisch voortzetten, door op ENTER te tikken aan het einde van een regel.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor Android gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor Android.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties voor het toevoegen van een lijst met opsommingstekens of nummers in een document.

Een lijst met opsommingstekens typen

 1. Typ in de bewerkings weergave het eerste item van uw lijst met het scherm toetsenbord.

  Opmerking: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. TalkBack kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op wanneer u het item hebt bereikt. Afhankelijk van uw apparaatinstellingen, moet u mogelijk dubbeltikken op het scherm om het teken in te voegen.

 2. Nadat u hebt getypt, kunt u het toetsen bord sluiten en naar het lint gaan door uw vinger boven het toetsen bord te slepen totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' tabblad in tabblad, start geselecteerd '.

 3. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u ' menu opsommings tekens ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu opsommings tekens wordt geopend.

 4. Veeg in het menu opsommings tekens met de rechter muisknop om de beschik bare stijlen voor opsommings tekens te door lopen: Effen cirkel, holle cirkel, effen vier kant, vier kleine ruitjes, holle pijl of vinkje. U hoort de beschrijvingen van de opsommings tekens tijdens het vegen. Dubbeltik op de gewenste stijl en dubbeltik erop om deze te selecteren. Het opsommings teken wordt toegevoegd aan het geselecteerde item.

 5. Als u het lint wilt sluiten en naar het toetsen bord wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' ingeschakeld, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 6. Als u een nieuw lijst item wilt toevoegen, selecteert u Enter op het toetsen bord op het scherm en typt u het nieuwe item. Als u Enter wilt selecteren, sleept u uw vinger op het toetsen bord totdat u ' Enter ' hoort en vervolgens optillen (en dubbeltik indien nodig).

 7. Selecteer twee keer Enter als u geen lijstitems meer wilt maken.

Een genummerde lijst typen

 1. Typ in de bewerkings weergave het eerste item van uw lijst met het scherm toetsenbord.

 2. Nadat u hebt getypt, kunt u het toetsen bord sluiten en naar het lint gaan door uw vinger boven het toetsen bord te slepen totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' tabblad in tabblad, start geselecteerd '.

 3. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u ' nummering menu ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu nummering wordt geopend.

 4. Veeg in het menu nummering naar rechts om de beschik bare Nummerings stijlen te door lopen: 1.2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., a. b ) c), a. b) c ), a. b. c., of i. II. III. U hoort de beschrijvingen van de Nummerings stijl tijdens het vegen. Dubbeltik op de gewenste stijl en dubbeltik erop om deze te selecteren. Word voor Android begint automatisch een genummerde lijst.

 5. Als u het lint wilt sluiten en naar het toetsen bord wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' ingeschakeld, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 6. Als u een nieuw lijst item wilt toevoegen, selecteert u Enter op het toetsen bord op het scherm en typt u het nieuwe item. Als u Enter wilt selecteren, sleept u uw vinger op het toetsen bord totdat u ' Enter ' hoort en vervolgens optillen (en dubbeltik indien nodig).

 7. Selecteer twee keer Enter als u geen lijstitems meer wilt maken.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst in een lijst maken, zoals geneste opsommings tekens in een lijst met opsommings tekens of een overzicht van de nummering in een genummerde lijst.

 1. Als u een bestaande lijst hebt, sleept u uw vinger rond het schrijf gebied totdat u het lijst item hoort dat u wilt wijzigen in een geneste lijst. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen.

 2. Swipe met één vinger naar rechts totdat u ' inspringing verg Roten, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. in Word voor Android wordt de inspringing van dat item automatisch verg root en maakt het deel uit van een geneste lijst.

 3. Als u een ander genest lijst item wilt toevoegen, selecteert u Enter op het toetsen bord op het scherm en typt u het nieuwe item.

Opmerking: De stijl voor opsommings tekens of nummering voor het geneste lijst item is gebaseerd op de stijl van het bovenliggende item. U kunt deze stijlen wijzigen in een beschik bare stijl voor opsommings tekens of nummers. Zie de stijl voor opsommings tekens of nummers wijzigenvoor meer informatie.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl van de bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek Opsommingstekens of Nummering.

 1. Sleep uw vinger rond het schrijf gebied totdat u een item op het lijst niveau hoort waarvoor u de stijl voor opsommings tekens of nummering wilt wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen. Talk Back kondigt het niveau van een item aan als: ' niveau < niveau >, < tekst van item >. '

 2. Als u het toetsen bord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, sleept u uw vinger boven het toetsen bord totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' tabblad in tabblad, start geselecteerd '.

 3. Swipe op het tabblad Start met één vinger naar rechts totdat Talk Back meldt dat u de knop opsommings tekens of Nummering hebt bereikt. Dubbeltik vervolgens om de bibliotheek te openen.

  Tip: U kunt een lijst met opsommingstekens combineren met geneste lijsten met nummers of andersom.

 4. Veeg naar rechts om door de stijlen te bladeren. Talk Back kondigt de stijlen tijdens het verplaatsen aan. De geselecteerde stijl wordt aangekondigd als ' geselecteerd '. Dubbeltik op het scherm om een stijl te selecteren.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen via de opties Inspringing verkleinen en Inspringing vergroten.

 1. Sleep uw vinger rond het schrijf gebied totdat u het eerste item op het eerste niveau van de lijst hoort. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen. In talk back wordt het eerste item in het eerste niveau van de lijst aangekondigd als: ' 1 van (...), op niveau 1, < tekst van item >. '

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de inspringing aan de linkerkant wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' inspringing verkleinen ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

  • Als u de inspringing aan de rechter kant wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' knop Inspringing verg Roten ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 3. Nadat u een optie hebt geselecteerd, wordt de inspringing toegevoegd aan de lijst.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Word

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om lijsten met opsommings tekens of genummerde lijsten te maken op uw telefoon. met Word Mobile kunt u bestaande tekst regels in een lijst wijzigen, de stijl voor opsommings tekens wijzigen en geneste lijsten maken. Met al deze typen lijsten kunt u de lijst automatisch voortzetten, door op ENTER te tikken aan het einde van een regel.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over de aanraakmogelijkheden in Word Mobile vindt u in Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties voor het toevoegen van een lijst met opsommingstekens of nummers in een document.

Een lijst met opsommingstekens typen

 1. Typ de eerste tekstregel voor de lijst.

 2. Controleer of u zich in het schrijfgebied van het Word Mobile-document bevindt. Sleep uw vinger tot u hoort: 'Bewerkbare tekst. Dubbeltik om te bewerken.' Veeg met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Regels.' Veeg naar links of rechts om naar de tekstregel te gaan die u wilt wijzigen in een lijst met opsommingstekens. Tik drie keer op het scherm om de regel te selecteren.

 3. Veeg in het document met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Items.'

 4. Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Opsommingstekens. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

 5. Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Meer opties, samengevouwen. Dubbeltik om uit te vouwen.' Dubbeltik op het scherm. Het menu Meer opties wordt uitgevouwen. U hoort: 'Start, knop samengevouwen.'

 6. Veeg in het menu met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Opsommingstekens. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

 7. Veeg naar rechts om de beschikbare opsommingstekens te bekijken: gevulde cirkel, lege cirkel, gevuld vierkant, vier kleine ruiten, lege pijl of vinkje. U hoort de beschrijving voor de opsommingstekens tijdens het vegen. Dubbeltik om een opsommingsteken te selecteren.

 8. Als u een nieuw opsommingsteken wilt toevoegen, veegt u naar rechts tot u hoort: 'Knop Meer opties. Uitgevouwen. Dubbeltik om samen te vouwen.' Dubbeltik om Meer opties samen te vouwen. Tik op het toetsenbord en veeg naar rechts of links tot u hoort: 'Enter.' Dubbeltik op het scherm.

 9. Dubbeltik twee keer op Enter om te stoppen met het maken van de lijst.

Een genummerde lijst typen

 1. Typ de eerste tekstregel voor de lijst.

 2. Controleer of u zich in het schrijfgebied van het Word Mobile-document bevindt. Sleep uw vinger tot u hoort: 'Bewerkbare tekst. Dubbeltik om te bewerken.' Veeg met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Regels.' Veeg naar links of rechts om naar de tekstregel te gaan die u wilt wijzigen in een lijst met opsommingstekens. Tik drie keer op het scherm om de regel te selecteren.

 3. Veeg in het document met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Items.'

 4. Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Nummering. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

 5. Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Meer opties, samengevouwen. Dubbeltik om uit te vouwen.' Dubbeltik op het scherm. Het menu Meer opties wordt uitgevouwen. U hoort: 'Start, knop samengevouwen.'

 6. Veeg in het menu met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Nummering. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

 7. Veeg naar rechts om door de beschikbare nummeringstijlen te bladeren: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. of i. ii. iii. U hoort de beschrijving voor de nummeringstijlen tijdens het vegen. Dubbeltik om een stijl te selecteren.

 8. Als u een nieuw opsommingsteken wilt toevoegen, veegt u naar rechts tot u hoort: 'Knop Meer opties. Uitgevouwen. Dubbeltik om samen te vouwen.' Dubbeltik om Meer opties samen te vouwen. Tik op het toetsenbord en veeg naar rechts of links tot u hoort: 'Enter.' Dubbeltik op het scherm.

 9. Dubbeltik twee keer op Enter om te stoppen met het maken van de lijst.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst in een lijst maken, zoals geneste opsommings tekens in een lijst met opsommings tekens of een overzicht van de nummering in een genummerde lijst.

 1. Als u een bestaande lijst hebt, controleert u of u zich in het schrijfgebied van het document bevindt. Sleep uw vinger tot u hoort: 'Bewerkbare tekst. Dubbeltik om te bewerken.' Veeg met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Regels.' Veeg naar links of rechts om naar het lijstitem te gaan dat u wilt wijzigen in een geneste lijst. Tik drie keer op het scherm om het item te selecteren.

 2. Veeg in het Word Mobile-document met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Items.'

 3. Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Inspringing vergroten. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

  Het item maakt nu deel uit van een geneste lijst.

 4. Als u wilt teruggaan naar een hoger lijstniveau, veegt u met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Items.' Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Inspringing verkleinen. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl van de bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek Opsommingstekens of Nummering.

 1. Controleer of u zich in het schrijfgebied van het document bevindt. Sleep uw vinger tot u hoort: 'Bewerkbare tekst. Dubbeltik om te bewerken.' Veeg met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Regels.' Veeg naar rechts of links om naar een lijstitem te gaan op het lijstniveau waarop u het bijbehorende opsommingsteken of de bijbehorende nummeringstijl wilt wijzigen. Tik drie keer op het scherm om het item te selecteren.

 2. Veeg in het Word Mobile-document met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Items.'

 3. Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Meer opties, samengevouwen. Dubbeltik om uit te vouwen.' Dubbeltik op het scherm. Het menu Meer opties wordt uitgevouwen. U hoort: 'Start, knop samengevouwen.'

 4. Veeg met één vinger naar rechts totdat via Verteller wordt aangekondigd dat u de knop Opsommingstekens of Nummering hebt bereikt. Dubbeltik vervolgens om de bibliotheek te openen en veeg naar rechts om een nieuwe stijl te selecteren.

  U kunt een lijst met opsommingstekens combineren met geneste lijsten met nummers of andersom.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen via de opties Inspringing verkleinen en Inspringing vergroten.

 1. Controleer of u zich in het schrijfgebied van het document bevindt. Sleep uw vinger tot u hoort: 'Bewerkbare tekst. Dubbeltik om te bewerken.' Veeg met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Regels.' Veeg naar rechts of links om naar het lijstitem te gaan waarvan u de uitlijning wilt wijzigen. Tik drie keer op het scherm om het item te selecteren.

 2. Veeg in het Word Mobile-document met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Items.'

 3. Veeg met één vinger naar rechts totdat via Verteller wordt aangekondigd dat u de knop Inspringing verkleinen of Inspringing vergroten hebt bereikt. Dubbeltik vervolgens op deze knop.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Online met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om lijsten met opsommings tekens of genummerde lijsten te maken in uw document. met Word Online kunt u bestaande tekst regels in een lijst wijzigen, de stijl voor opsommings tekens wijzigen en geneste lijsten maken. Met al deze typen lijsten kunt u de lijst automatisch voortzetten, door op ENTER te drukken aan het einde van een regel.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen in Word Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties waarmee u een lijst met opsommingstekens of nummers kunt typen.

Een lijst met opsommingstekens maken terwijl u typt

 1. Typ * (sterretje) aan het begin van een nieuwe regel en druk vervolgens op de spatie balk. Er wordt automatisch een opgevuld ronde opsommings teken gemaakt.

 2. Typ de gewenste tekst voor het eerste item.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u twee maal op ENTER.

Een genummerde lijst maken terwijl u typt

 1. Typ 1 aan het begin van een nieuwe regel . (het getal 1 gevolgd door een punt) en druk vervolgens op de spatie balk. Er wordt automatisch een nummering gemaakt met een opsommings teken.

 2. Typ de gewenste tekst voor het eerste item.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u twee maal op ENTER.

Een lijst maken door een stijl voor opsommingstekens of nummers op het lint te kiezen

 1. Plaats de cursor aan het begin van een nieuwe lijst met behulp van de pijl toetsen.

 2. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, drukt u op CTRL + F6 totdat u ' geselecteerd, < tabblad naam > tab, item ' hoort en drukt u vervolgens op ALT + H.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een lijst met opsommings tekens wilt maken en een stijl wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' opsommings tekens, knop samengevouwen '. Als u de bibliotheek opsommings tekens wilt uitvouwen, drukt u op Alt + pijl-omlaag. Druk op de tab-toets om door de stijlen te bladeren. De stijlen worden aangekondigd tijdens het verplaatsen.

  • Als u een genummerde lijst wilt maken en een stijl wilt selecteren, drukt u op de TAB totdat u het volgende hoort: ' nummering, knop samengevouwen '. Druk op Alt + pijl-omlaag om de Nummering bibliotheek uit te vouwen. Druk op de tab-toets om door de stijlen te bladeren. De stijlen worden aangekondigd tijdens het verplaatsen.

  Druk op ENTER om een stijl te selecteren.

 4. De lijst wordt gemaakt met de geselecteerde stijl en de focus wordt verplaatst naar het document gebied.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst in een lijst maken, zoals geneste opsommings tekens in een lijst met opsommings tekens of een overzicht van de nummering in een genummerde lijst.

Een geneste lijst maken

 1. Gebruik in een bestaande lijst de pijl toetsen om naar het einde van het item te gaan waarvoor u de geneste lijst wilt starten en druk op ENTER.

 2. Met de cursor aan het begin van de regel voor het nieuwe item gaat u naar het tabblad Start en drukt u op CTRL + F6 totdat u ' geselecteerd, < tabblad naam > tab, item ' hoort en drukt u vervolgens op ALT + H.

 3. Druk op het tabblad Start op de tab-toets totdat u ' inspringing verg Roten, knop ' hoort en druk vervolgens op ENTER. de inspringing van dat item wordt automatisch verhoogd en maakt deel uit van een geneste lijst of een lijst in de omringende lijst.

  Opmerking: De stijl voor opsommings tekens of nummering voor het nieuwe lijst item is gebaseerd op de stijl van de bovenliggende site. U kunt deze stijlen wijzigen in een beschik bare stijl voor opsommings tekens of nummering. Zie de stijl voor opsommings tekens of nummers wijzigenvoor meer informatie.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl van bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek met opsommingstekens of nummering.

 1. Selecteer een lijst of geneste lijst.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, drukt u op CTRL + F6 totdat u ' geselecteerd, < tabblad naam > tab, item ' hoort en drukt u vervolgens op ALT + H.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een lijst met opsommings tekens wilt maken en een stijl wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' opsommings tekens, knop samengevouwen '. Als u de bibliotheek opsommings tekens wilt uitvouwen, drukt u op Alt + pijl-omlaag. Druk op de tab-toets om door de stijlen te bladeren. De stijlen worden aangekondigd tijdens het verplaatsen en de geselecteerde stijl wordt aangekondigd als ' geselecteerd '.

  • Als u een nieuwe Nummerings stijl wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' nummering, knop samengevouwen '. Druk op Alt + pijl-omlaag om de Nummering bibliotheek uit te vouwen. Druk op de tab-toets om door de stijlen te bladeren. De stijlen worden aangekondigd tijdens het verplaatsen en de geselecteerde stijl wordt aangekondigd als ' geselecteerd '.

  Druk op ENTER om een stijl te selecteren.

 4. De lijststijl wordt gewijzigd en de focus wordt naar het document verplaatst.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen met de knop Inspringing verkleinen en de knop Inspringing vergroten op het lint.

 1. Selecteer een lijst of geneste lijst.

 2. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, drukt u op CTRL + F6 totdat u ' geselecteerd, < tabblad naam > tab, item ' hoort en drukt u vervolgens op ALT + H.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de inspringing wilt verkleinen of de lijst dichter bij de marge wilt plaatsen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' inspringing verkleinen, knop '.

  • Als u de inspringing wilt verg Roten of de lijst verder van de marge wilt verplaatsen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' inspringing verg Roten, knop '.

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

 4. Druk op CTRL + F6 om de focus terug te verplaatsen naar het document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×