Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Word

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Word

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Word 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten te maken. U kunt ook bestaande regels met tekst omzetten in een lijst, de stijl van de opsommingstekens wijzigen en geneste lijsten maken.

Het verschilt per schermlezer hoe de stijl voor opsommingstekens of nummers voor een lijst wordt beschreven. Mogelijk moet u de uitgebreidheidsinstellingen van uw schermlezer aanpassen. In JAWS kunnen de tien meestgebruikte typen opsommingstekens worden herkend.

Notities : 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word 2016 in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties waarmee u een lijst met opsommingstekens of nummers kunt typen.

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

 1. Bij deze methode moet u eerst de tekstregels typen en er vervolgens een lijst van maken.

 2. Typ de tekstregels voor de lijst.

 3. Selecteer de items voor de lijst.

 4. Druk voor een lijst met opsommingstekens op Alt+H en druk vervolgens op U. Druk voor een genummerde lijst op Alt+H en vervolgens op N.

  In Verteller hoort u een beschrijving van de geselecteerde stijl voor opsommingstekens of nummers.

 5. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u op de toets Pijl-omlaag om naar het volgende tekstgebied te gaan.

Een lijst maken door een stijl voor opsommingstekens of nummers in het lint te kiezen

 1. Bij deze methode past u de stijl voor opsommingstekens of nummers eerst toe en vervolgens typt u de lijstitems.

 2. Als u een lijst met opsommingstekens wilt typen, drukt u op Alt+H en vervolgens op U om de bibliotheek met stijlen voor opsommingstekens te openen. Als u een genummerde lijst wilt typen, drukt u op Alt+H en vervolgens op N om de bibliotheek met stijlen voor nummers te openen.

 3. Druk op de Tab-toets om de beschikbare stijlen te bekijken en druk vervolgens op Enter om een stijl te selecteren.

 4. Typ het eerste item in de lijst. Als u wilt doorgaan met de lijst, drukt u op Enter.

 5. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u op de toets Pijl-omlaag om naar het volgende tekstgebied te gaan.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst binnen een lijst maken, zoals onderliggende opsommingstekens in een lijst met opsommingstekens of nummering in kaderstijl in een genummerde lijst.

Een geneste lijst maken

 1. Kies in een bestaande lijst het item dat vóór de geneste lijst komt en druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 2. Ga naar de plaats in de lijst waar de nieuwe lijst moet beginnen.

  Zet de cursor aan het begin van de regel voor het nieuwe item en druk op de Tab-toets. In Word 2016 wordt de inspringing voor dat item automatisch vergroot en wordt het een onderdeel van een geneste lijst of lijst binnen de omringende lijst.

  De stijl voor opsommingstekens of nummers voor het nieuwe lijstitem is gebaseerd op de stijl van de bovenliggende lijst. U kunt deze stijlen wijzigen in elke beschikbare stijl voor opsommingstekens of nummers. Zie Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen voor meer informatie.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl voor de bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek met opsommingstekens of nummers.

 1. Selecteer de hele lijst.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Alt+H, U om de knop Opsommingstekens te selecteren en de bibliotheek te openen.

  • Druk op Alt+H, N om de knop Nummering te selecteren en de bibliotheek te openen.

 3. Druk op een pijltoets om de beschikbare opties te bekijken, die kunnen variëren afhankelijk van wat u het meest recent hebt gebruikt. Druk op Enter om een stijl te kiezen.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen met de knop Inspringing verkleinen en de knop Inspringing vergroten.

 1. De hele lijst selecteren

 2. Als u de inspringing wilt verkleinen of de lijst dichter naar de marge wilt verplaatsen, drukt u op A+H en vervolgens op A, O.

 3. Als u de inspringing wilt vergroten of de lijst verder van de marge wilt verplaatsen, drukt u op A+H en vervolgens op A, I.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst toe te voegen of te bewerken in een document in Word 2016

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word 2016

Toetscombinaties in Microsoft Word 2016 voor Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Word

Gebruik Word 2016 voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om lijsten met opsommingstekens of nummers te maken. In Word 2016 voor Mac kunt u bestaande tekstregels omzetten in een lijst, de stijl voor de opsommingstekens wijzigen en geneste lijsten maken. Met al deze lijsttypen kunt u de lijst automatisch laten doorgaan door gewoon op Enter te drukken aan het einde van een regel.

U kunt Word ook zo instellen dat er automatisch lijsten met opsommingstekens of nummers worden gemaakt wanneer u de toetscombinatie gebruikt.

Notities : 

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties waarmee u een lijst met opsommingstekens of nummers kunt typen.

Een lijst met opsommingstekens maken terwijl u typt

 1. Typ * (sterretje) aan het begin van een nieuwe regel en druk vervolgens op de spatiebalk of op Tab. Er wordt automatisch een opgevuld rond opsommingsteken gemaakt.

 2. Typ de gewenste tekst.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Een genummerde lijst maken terwijl u typt

 1. Typ 1. (het cijfer 1 gevolgd door een punt) aan het begin van een nieuwe regel en druk vervolgens op de spatiebalk of op Tab. Er wordt automatisch een genummerd opsommingsteken gemaakt.

 2. Typ de gewenste tekst.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Een lijst maken door een stijl voor opsommingstekens of nummers op het lint te kiezen

 1. Plaats de cursor aan het begin van een nieuwe lijst.

 2. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, drukt u op F6 totdat u de naam van een tabblad hoort, gevolgd door 'U bent nu op een tabblad…in een tabbladgroep'. Druk vervolgens op de toets Pijl-rechts of Pijl-links totdat u het volgende hoort: 'Tabblad Start'. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een lijst met opsommingstekens wilt maken en een stijl wilt selecteren, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Opsommingstekens, menuknop'. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu uit te vouwen. Als u een stijl voor de opsommingstekens wilt selecteren, drukt u op de toets Pijl-omlaag en gebruikt u vervolgens de pijltoetsen om door de stijlen te bladeren. U hoort de stijlen terwijl u navigeert.

  • Als u een genummerde lijst wilt maken en een stijl wilt selecteren, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Nummering, menuknop'. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu uit te vouwen. Als u een stijl voor de nummers wilt selecteren, drukt u op de toets Pijl-omlaag en gebruikt u vervolgens de pijltoetsen om door de stijlen te bladeren. U hoort de stijlen terwijl u navigeert.

  Druk op de spatiebalk om een stijl te selecteren.

 4. De lijst wordt gemaakt en de focus wordt naar het document verplaatst.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst binnen een lijst maken, zoals onderliggende opsommingstekens in een lijst met opsommingstekens of nummering in kaderstijl in een genummerde lijst.

Een geneste lijst maken

 1. Ga in een bestaande lijst naar het einde van het item waarna u de geneste lijst wilt beginnen, en druk op Enter.

 2. Zet de cursor aan het begin van de regel voor het nieuwe item en druk op Tab. In Word wordt de inspringing voor dat item automatisch vergroot en wordt het een onderdeel van een geneste lijst of lijst binnen de omringende lijst.

  Opmerking : De stijl voor opsommingstekens of nummers voor het nieuwe lijstitem is gebaseerd op de stijl van de bovenliggende lijst. U kunt deze stijlen wijzigen in elke beschikbare stijl voor opsommingstekens of nummers. Zie Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen voor meer informatie.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl van bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek met opsommingstekens of nummering.

 1. Selecteer een lijst of geneste lijst.

  Tip : U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, drukt u op F6 totdat u de naam van een tabblad hoort, gevolgd door 'U bent nu op een tabblad…in een tabbladgroep'. Druk vervolgens op de toets Pijl-rechts of Pijl-links totdat u het volgende hoort: 'Tabblad Start'. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuwe stijl voor opsommingstekens wilt selecteren, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Opsommingstekens, menuknop'. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu uit te vouwen. Druk op de toets Pijl-omlaag en gebruik vervolgens de pijltoetsen om door de stijlen te bladeren.

  • Als u een nieuwe stijl voor nummers wilt selecteren, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Nummering, menuknop'. Druk op Control+Option+Shift+M om het menu uit te vouwen. Druk op de toets Pijl-omlaag en gebruik vervolgens de pijltoetsen om door de stijlen te bladeren.

  Druk op de spatiebalk om een stijl te selecteren.

 4. De lijststijl wordt gewijzigd en de focus wordt naar het document verplaatst.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen met de knop Inspringing verkleinen en de knop Inspringing vergroten op het lint.

 1. Selecteer een lijst of geneste lijst.

 2. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, drukt u op F6 totdat u de naam van een tabblad hoort, gevolgd door 'U bent nu op een tabblad…in een tabbladgroep'. Druk vervolgens op de toets Pijl-rechts of Pijl-links totdat u het volgende hoort: 'Tabblad Start'. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de inspringing wilt verkleinen of de lijst dichter naar de marge wilt verplaatsen, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Inspringing verkleinen'.

  • Als u de inspringing wilt vergroten of de lijst verder van de marge wilt verplaatsen, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Inspringing vergroten'.

  Druk op de spatiebalk om een optie te selecteren.

 4. Druk op F6 om de focus weer naar het document te verplaatsen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetscombinaties in Word 2016 voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om lijsten met opsommingstekens of nummers te maken in op uw telefoon. In Word Mobile kunt u bestaande tekstregels omzetten in een lijst, de stijl voor de opsommingstekens wijzigen en geneste lijsten maken. Met al deze lijsttypen kunt u de lijst automatisch laten doorgaan door op Enter te tikken aan het einde van een regel.

Notities : 

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties voor het toevoegen van een lijst met opsommingstekens of nummers in een document.

Een lijst met opsommingstekens typen

 1. Typ de eerste tekstregel voor de lijst.

 2. Controleer of u zich in het schrijfgebied van het Word Mobile-document bevindt. Sleep uw vinger tot u hoort: 'Bewerkbare tekst. Dubbeltik om te bewerken.' Veeg met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Regels.' Veeg naar links of rechts om naar de tekstregel te gaan die u wilt wijzigen in een lijst met opsommingstekens. Tik drie keer op het scherm om de regel te selecteren.

 3. Veeg in het document met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Items.'

 4. Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Opsommingstekens. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

 5. Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Meer opties, samengevouwen. Dubbeltik om uit te vouwen.' Dubbeltik op het scherm. Het menu Meer opties wordt uitgevouwen. U hoort: 'Start, knop samengevouwen.'

 6. Veeg in het menu met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Opsommingstekens. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

 7. Veeg naar rechts om de beschikbare opsommingstekens te bekijken: gevulde cirkel, lege cirkel, gevuld vierkant, vier kleine ruiten, lege pijl of vinkje. U hoort de beschrijving voor de opsommingstekens tijdens het vegen. Dubbeltik om een opsommingsteken te selecteren.

 8. Als u een nieuw opsommingsteken wilt toevoegen, veegt u naar rechts tot u hoort: 'Knop Meer opties. Uitgevouwen. Dubbeltik om samen te vouwen.' Dubbeltik om Meer opties samen te vouwen. Tik op het toetsenbord en veeg naar rechts of links tot u hoort: 'Enter.' Dubbeltik op het scherm.

 9. Dubbeltik twee keer op Enter om te stoppen met het maken van de lijst.

Een genummerde lijst typen

 1. Typ de eerste tekstregel voor de lijst.

 2. Controleer of u zich in het schrijfgebied van het Word Mobile-document bevindt. Sleep uw vinger tot u hoort: 'Bewerkbare tekst. Dubbeltik om te bewerken.' Veeg met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Regels.' Veeg naar links of rechts om naar de tekstregel te gaan die u wilt wijzigen in een lijst met opsommingstekens. Tik drie keer op het scherm om de regel te selecteren.

 3. Veeg in het document met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Items.'

 4. Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Nummering. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

 5. Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Meer opties, samengevouwen. Dubbeltik om uit te vouwen.' Dubbeltik op het scherm. Het menu Meer opties wordt uitgevouwen. U hoort: 'Start, knop samengevouwen.'

 6. Veeg in het menu met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Nummering. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

 7. Veeg naar rechts om door de beschikbare nummeringstijlen te bladeren: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. of i. ii. iii. U hoort de beschrijving voor de nummeringstijlen tijdens het vegen. Dubbeltik om een stijl te selecteren.

 8. Als u een nieuw opsommingsteken wilt toevoegen, veegt u naar rechts tot u hoort: 'Knop Meer opties. Uitgevouwen. Dubbeltik om samen te vouwen.' Dubbeltik om Meer opties samen te vouwen. Tik op het toetsenbord en veeg naar rechts of links tot u hoort: 'Enter.' Dubbeltik op het scherm.

 9. Dubbeltik twee keer op Enter om te stoppen met het maken van de lijst.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst binnen een lijst maken, zoals onderliggende opsommingstekens in een lijst met opsommingstekens of nummering in kaderstijl in een genummerde lijst.

 1. Als u een bestaande lijst hebt, controleert u of u zich in het schrijfgebied van het document bevindt. Sleep uw vinger tot u hoort: 'Bewerkbare tekst. Dubbeltik om te bewerken.' Veeg met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Regels.' Veeg naar links of rechts om naar het lijstitem te gaan dat u wilt wijzigen in een geneste lijst. Tik drie keer op het scherm om het item te selecteren.

 2. Veeg in het Word Mobile-document met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Items.'

 3. Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Inspringing vergroten. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

  Het item maakt nu deel uit van een geneste lijst.

 4. Als u wilt teruggaan naar een hoger lijstniveau, veegt u met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Items.' Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Inspringing verkleinen. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl van de bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek Opsommingstekens of Nummering.

 1. Controleer of u zich in het schrijfgebied van het document bevindt. Sleep uw vinger tot u hoort: 'Bewerkbare tekst. Dubbeltik om te bewerken.' Veeg met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Regels.' Veeg naar rechts of links om naar een lijstitem te gaan op het lijstniveau waarop u het bijbehorende opsommingsteken of de bijbehorende nummeringstijl wilt wijzigen. Tik drie keer op het scherm om het item te selecteren.

 2. Veeg in het Word Mobile-document met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Items.'

 3. Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Meer opties, samengevouwen. Dubbeltik om uit te vouwen.' Dubbeltik op het scherm. Het menu Meer opties wordt uitgevouwen. U hoort: 'Start, knop samengevouwen.'

 4. Veeg met één vinger naar rechts totdat via Verteller wordt aangekondigd dat u de knop Opsommingstekens of Nummering hebt bereikt. Dubbeltik vervolgens om de bibliotheek te openen en veeg naar rechts om een nieuwe stijl te selecteren.

  U kunt een lijst met opsommingstekens combineren met geneste lijsten met nummers of andersom.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen via de opties Inspringing verkleinen en Inspringing vergroten.

 1. Controleer of u zich in het schrijfgebied van het document bevindt. Sleep uw vinger tot u hoort: 'Bewerkbare tekst. Dubbeltik om te bewerken.' Veeg met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Regels.' Veeg naar rechts of links om naar het lijstitem te gaan waarvan u de uitlijning wilt wijzigen. Tik drie keer op het scherm om het item te selecteren.

 2. Veeg in het Word Mobile-document met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Items.'

 3. Veeg met één vinger naar rechts totdat via Verteller wordt aangekondigd dat u de knop Inspringing verkleinen of Inspringing vergroten hebt bereikt. Dubbeltik vervolgens op deze knop.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×