Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Word

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word met uw toetsen bord en een scherm lezer om lijsten met opsommings tekens of een genummerde lijst te maken. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U leert hoe u bestaande regels met tekst kunt omzetten in een lijst, de stijl voor opsommings tekens wijzigt en geneste lijsten maakt.

Het verschilt per schermlezer hoe de stijl voor opsommingstekens of nummers voor een lijst wordt beschreven. Mogelijk moet u de uitgebreidheidsinstellingen van uw schermlezer aanpassen. In JAWS kunnen de tien meestgebruikte typen opsommingstekens worden herkend.

Notities: 

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties waarmee u een lijst met opsommingstekens of nummers kunt typen.

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Bij deze methode moet u eerst de tekstregels typen en er vervolgens een lijst van maken.

 1. Typ de tekstregels voor de lijst.

 2. Selecteer de items voor de lijst.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit als u de items wilt omzetten in een lijst:

  • Voor een lijst met opsommings tekens drukt U op ALT + H, U.

  • Druk voor een genummerde lijst op ALT + H, N.

  U hoort een beschrijving van de geselecteerde stijl voor opsommings tekens of nummers.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u op de toets pijl-omlaag om naar het volgende tekst gebied te gaan.

Een lijst maken door een stijl voor opsommingstekens of nummers in het lint te kiezen

Bij deze methode past u de stijl voor opsommingstekens of nummers eerst toe en vervolgens typt u de lijstitems.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een lijst met opsommings tekens wilt maken, drukt u op ALT + H om de bibliotheek met opsommings tekens te openen.

  • Als u een genummerde lijst wilt maken, drukt u op ALT + H, N om de bibliotheek met nummer stijlen te openen.

 2. Druk op de Tab-toets om de beschikbare stijlen te bekijken en druk vervolgens op Enter om een stijl te selecteren.

 3. Typ het eerste item in de lijst. Als u wilt doorgaan met de lijst, drukt u op Enter.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u op de toets pijl-omlaag om naar het volgende tekst gebied te gaan.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst in een lijst maken, zoals geneste opsommings tekens in een lijst met opsommings tekens of een overzichts stijl in een genummerde lijst.

 1. Kies in een bestaande lijst het item dat vóór de geneste lijst komt en druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 2. Ga naar de plaats in de lijst waar de nieuwe lijst moet beginnen.

  Met de cursor aan het begin van de regel voor het nieuwe item, drukt u op de tab-toets. Word de inspringing voor dat item automatisch verg root en maakt het deel uit van een geneste lijst of lijst in de omringende lijst.

  De stijl voor opsommings tekens of nummering voor het nieuwe lijst item is gebaseerd op de stijl van de bovenliggende site. U kunt deze stijlen wijzigen in een beschik bare stijl voor opsommings tekens of nummers. Zie de stijl voor opsommings tekens of nummers wijzigenvoor meer informatie.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl voor de bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek met opsommingstekens of nummers.

 1. Selecteer de hele lijst.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Alt+H, U om de knop Opsommingstekens te selecteren en de bibliotheek te openen.

  • Druk op Alt+H, N om de knop Nummering te selecteren en de bibliotheek te openen.

 3. Druk op een pijltoets om de beschikbare opties te bekijken, die kunnen variëren afhankelijk van wat u het meest recent hebt gebruikt. Druk op Enter om een stijl te kiezen.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen met de knop Inspringing verkleinen en de knop Inspringing vergroten.

 1. Selecteer de hele lijst.

 2. Als u de inspringing wilt verkleinen of de lijst dichter naar de marge wilt verplaatsen, drukt u op A+H en vervolgens op A, O.

 3. Als u de inspringing wilt vergroten of de lijst verder van de marge wilt verplaatsen, drukt u op A+H en vervolgens op A, I.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om een lijst met opsommings tekens of genummerde lijsten te maken. met Word voor Mac kunt u bestaande tekst regels in een lijst omzetten, de stijl van het opsommings teken wijzigen en geneste lijsten maken. Met al deze typen lijsten kunt u de lijst automatisch voortzetten, door op ENTER te drukken aan het einde van een regel.

U kunt Word ook zo instellen dat er automatisch lijsten met opsommingstekens of nummers worden gemaakt wanneer u de toetscombinatie gebruikt.

Notities: 

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties waarmee u een lijst met opsommingstekens of nummers kunt typen.

Een lijst met opsommingstekens maken terwijl u typt

 1. Typ * (sterretje) aan het begin van een nieuwe regel en druk vervolgens op de spatiebalk of op Tab. Er wordt automatisch een opgevuld rond opsommingsteken gemaakt.

 2. Typ de gewenste tekst.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Een genummerde lijst maken terwijl u typt

 1. Typ 1. (het cijfer 1 gevolgd door een punt) aan het begin van een nieuwe regel en druk vervolgens op de spatiebalk of op Tab. Er wordt automatisch een genummerd opsommingsteken gemaakt.

 2. Typ de gewenste tekst.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Een lijst maken door een stijl voor opsommingstekens of nummers op het lint te kiezen

 1. Plaats de cursor aan het begin van een nieuwe lijst.

 2. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, drukt u op F6 totdat u de naam van een tabblad hoort, gevolgd door ' u bevindt zich op een tabblad... in een tabblad groep. ' Gebruik vervolgens de pijl-rechts of-toets om naar het tabblad Start te horen. Druk op de spatie balk om deze te selecteren.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een lijst met opsommings tekens wilt maken en een stijl wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' opsommings tekens, menu knop. ' Als u het menu wilt uitvouwen, drukt u op Control + Option + Shift + M. Als u een opsommings teken wilt selecteren, drukt u op de toets pijl-omlaag en gebruikt u de pijl toetsen om door de stijlen te bladeren. De stijlen worden aangekondigd tijdens het verplaatsen.

  • Als u een genummerde lijst wilt maken en een stijl wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' nummeren, menu knop '. Als u het menu wilt uitvouwen, drukt u op Control + Option + Shift + M. Als u een Nummerings stijl wilt selecteren, drukt u op pijl-omlaag en gebruikt u de pijl toetsen om door de stijlen te bladeren. De stijlen worden aangekondigd tijdens het verplaatsen.

  Druk op de spatiebalk om een stijl te selecteren.

 4. De lijst wordt gemaakt en de focus wordt naar het document verplaatst.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst in een lijst maken, zoals geneste opsommings tekens in een lijst met opsommings tekens of een overzichts stijl in een genummerde lijst.

Een geneste lijst maken

 1. Ga in een bestaande lijst naar het einde van het item waar u de geneste lijst wilt beginnen en druk op ENTER.

 2. Met de cursor aan het begin van de regel voor het nieuwe item, drukt u op de tab-toets. Word de inspringing voor dat item automatisch verg root en maakt het deel uit van een geneste lijst of lijst in de omringende lijst.

  Opmerking: De stijl voor opsommingstekens of nummers voor het nieuwe lijstitem is gebaseerd op de stijl van de bovenliggende lijst. U kunt deze stijlen wijzigen in elke beschikbare stijl voor opsommingstekens of nummers. Zie Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen voor meer informatie.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl van bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek met opsommingstekens of nummering.

 1. Selecteer een lijst of geneste lijst.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, drukt u op F6 totdat u de naam van een tabblad hoort, gevolgd door ' u bevindt zich op een tabblad... in een tabblad groep. ' Gebruik vervolgens de pijl-rechts of-toets om naar het tabblad Start te horen. Druk op de spatie balk om deze te selecteren.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een nieuwe stijl voor opsommings tekens wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' opsommings tekens, menu knop '. Als u het menu wilt uitvouwen, drukt u op Control + Option + Shift + M. Als u door de stijlen wilt bladeren, drukt u op de toets pijl-omlaag en gebruikt u de pijl toetsen om door de stijlen te bladeren.

  • Als u een nieuwe Nummerings stijl wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' nummeren, menu knop '. Als u het menu wilt uitvouwen, drukt u op Control + Option + Shift + M. Als u door de stijlen wilt bladeren, drukt u op de toets pijl-omlaag en gebruikt u de pijl toetsen.

  Druk op de spatiebalk om een stijl te selecteren.

 4. De lijststijl wordt gewijzigd en de focus wordt naar het document verplaatst.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen met de knop Inspringing verkleinen en de knop Inspringing vergroten op het lint.

 1. Selecteer een lijst of geneste lijst.

 2. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, drukt u op F6 totdat u de naam van een tabblad hoort, gevolgd door ' u bevindt zich op een tabblad... in een tabblad groep. ' Gebruik vervolgens de pijl-rechts of-toets om naar het tabblad Start te horen. Druk op de spatie balk om deze te selecteren.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de inspringing wilt verkleinen of de lijst dichter bij de marge wilt plaatsen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop Inspringing verkleinen '.

  • Als u de inspringing wilt verg Roten of de lijst verder van de marge wilt verplaatsen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop Inspringing verg Roten '.

  Druk op de spatiebalk om een optie te selecteren.

 4. Druk op F6 om de focus weer naar het document te verplaatsen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Sneltoetsen in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om een lijst met opsommings tekens of genummerde lijsten te maken op uw telefoon. in Word voor iOS kunt u bestaande tekst regels in een lijst wijzigen, de stijl van het opsommings teken wijzigen en geneste lijsten maken. Met al deze typen lijsten kunt u de lijst automatisch voortzetten, door op Return te tikken aan het einde van een regel.

Notities: 

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties voor het toevoegen van een lijst met opsommingstekens of nummers in een document.

Een lijst met opsommingstekens typen

 1. Typ in de bewerkings weergave het eerste item van uw lijst met het scherm toetsenbord. Als u naar het toetsen bord wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u een toetsenbord element hoort.

  Tip: U kunt het toetsenbord ook vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiertoe een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. VoiceOver kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 2. Als u na het typen het toetsen bord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, swipet u naar links totdat u ' lint weer geven, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' tabblad Start. '

 3. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u ' opsommings tekens, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu opsommings tekens wordt geopend.

 4. Veeg in het menu opsommings tekens één keer omlaag en veeg vervolgens naar rechts om de beschik bare stijlen voor opsommings tekens te door lopen: Effen cirkel, lege cirkel, gevuld vier kant, 4 kleine ruitjes, lege pijl-omlaag of vinkje. U hoort de beschrijvingen van de opsommings tekens tijdens het vegen. Dubbeltik op de gewenste stijl en tik erop om deze te selecteren. Het opsommings teken wordt toegevoegd aan het geselecteerde item en de focus wordt verplaatst naar het tabblad Start.

 5. Als u het lint wilt sluiten en wilt overstappen op het toetsen bord, swipet u naar rechts totdat u ' lint verbergen, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 6. Als u een nieuw lijst item wilt toevoegen, selecteert u return op het scherm toetsenbord en typt u het nieuwe item. Als u return wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u ' retour ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 7. Als u wilt stoppen met het maken van lijst items, gaat u naar de toets return en dubbeltik u op het scherm. U hoort: ' nieuwe regel '. Ga terug naar de return-toets en Dubbeltik op het scherm. De focus wordt verplaatst naar de lijst met opsommings tekens.

Een genummerde lijst typen

 1. Typ in de bewerkings weergave het eerste item van uw lijst met het scherm toetsenbord. Als u naar het toetsen bord wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u een toetsenbord element hoort.

 2. Als u na het typen het toetsen bord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, swipet u naar links totdat u ' lint weer geven, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' tabblad Start. '

 3. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u ' knop nummering ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu nummering wordt geopend.

 4. Swipe in het menu nummering één keer omlaag en veeg vervolgens naar rechts om de beschik bare Nummerings stijlen te door lopen: 1.2. 3., 1) 2), I. II. III., a. b. c., a) B) C), A. B. C., of i. II. III. U hoort de beschrijvingen van de Nummerings stijl tijdens het vegen. Dubbeltik op de gewenste stijl en tik erop om deze te selecteren. in Word voor iOS wordt automatisch een genummerde lijst gestart en de focus wordt verplaatst naar het tabblad Start.

 5. Als u het lint wilt sluiten en wilt overstappen op het toetsen bord, swipet u naar rechts totdat u ' lint verbergen, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 6. Als u een nieuw lijst item wilt toevoegen, selecteert u return op het scherm toetsenbord en typt u het nieuwe item. Als u return wilt selecteren, swipet u naar rechts totdat u ' retour ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 7. Als u wilt stoppen met het maken van lijst items, gaat u naar de toets return en dubbeltik u op het scherm. U hoort: ' nieuwe regel '. Ga terug naar de return-toets en Dubbeltik op het scherm. De focus wordt verplaatst naar een andere genummerde lijst.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst in een lijst maken, zoals geneste opsommings tekens in een lijst met opsommings tekens of een overzichts stijl in een genummerde lijst.

 1. Als u een bestaande lijst hebt, sleept u uw vinger rond het schrijf gebied totdat u het lijst item hoort dat u wilt wijzigen in een geneste lijst. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen.

 2. Swipe naar rechts met één vinger totdat u ' inspringing verg Roten, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. in Word voor iOS wordt de inspringing voor dat item automatisch verg root en maakt het deel uit van een geneste lijst.

 3. Als u een ander genest lijst item wilt toevoegen, verplaatst u de cursor naar het einde van het item door omlaag te vegen met één vinger totdat u het laatste teken hoort en vervolgens op het scherm toetsenbord te klikken en het nieuwe item te typen.

Opmerking: De stijl voor opsommings tekens of nummering van het geneste lijst item is gebaseerd op de stijl van het bovenliggende item. U kunt deze stijlen wijzigen in een beschik bare stijl voor opsommings tekens of nummers. Zie de stijl voor opsommings tekens of nummers wijzigenvoor meer informatie.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl van de bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek Opsommingstekens of Nummering.

 1. Sleep uw vinger rond het schrijf gebied totdat u een item hoort op het niveau van de lijst waarvoor u de stijl voor opsommings tekens of nummering wilt wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen.

 2. Als u het toetsen bord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' lint weer geven, knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' tabblad Start. '

 3. Swipe op het tabblad Start met één vinger naar rechts totdat VoiceOver meldt dat u de knop opsommings tekens of Nummering hebt bereikt. Dubbeltik vervolgens om de bibliotheek te openen.

  Tip: U kunt een lijst met opsommingstekens combineren met geneste lijsten met nummers of andersom.

 4. Veeg één keer omlaag om naar de opties te gaan en klik vervolgens met de rechter muisknop om door de stijlen te bladeren. VoiceOver kondigt de stijlen aan terwijl u beweegt. De geselecteerde stijl wordt aangekondigd als ' geselecteerd '. Dubbeltik op het scherm om een stijl te selecteren.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen via de opties Inspringing verkleinen en Inspringing vergroten.

 1. Sleep uw vinger rond het schrijf gebied totdat u het eerste item op het eerste niveau van de lijst hoort. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een inspringing aan de linkerzijde wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' inspringing verkleinen, knop ' hoort en tikt u op het scherm.

  • Als u de inspringing rechts wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' inspringing verg Roten, knop ' hoort en tikt u op het scherm.

 3. Wanneer u een optie hebt geselecteerd, wordt de inspringing toegevoegd aan de lijst.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word voor Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om een lijst met opsommings tekens of genummerde lijsten te maken op uw telefoon. in Word voor Android kunt u bestaande tekst regels in een lijst wijzigen, de stijl van het opsommings teken wijzigen en geneste lijsten maken. Met al deze typen lijsten kunt u de lijst automatisch voortzetten, door op ENTER te tikken aan het einde van een regel.

Notities: 

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties voor het toevoegen van een lijst met opsommingstekens of nummers in een document.

Een lijst met opsommingstekens typen

 1. Typ in de bewerkings weergave het eerste item van uw lijst met het scherm toetsenbord.

  Opmerking: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. TalkBack kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op wanneer u het item hebt bereikt. Afhankelijk van uw apparaatinstellingen, moet u mogelijk dubbeltikken op het scherm om het teken in te voegen.

 2. Als u na het typen het toetsen bord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, sleept u uw vinger naar boven het toetsen bord totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' menu tabblad, start pagina geselecteerd '.

 3. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u ' menu opsommings tekens ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu opsommings tekens wordt geopend.

 4. Swipe in het menu opsommings tekens naar rechts om de beschik bare stijlen voor opsommings tekens te door lopen: Effen cirkel, holle cirkel, gevuld vier kant, 4 kleine ruit vorm, lege pijl of vinkje. U hoort de beschrijvingen van de opsommings tekens tijdens het vegen. Dubbeltik op de gewenste stijl en tik erop om deze te selecteren. Het opsommings teken wordt toegevoegd aan het geselecteerde item.

 5. Als u het lint wilt sluiten en wilt overstappen op het toetsen bord, swipet u naar rechts totdat u ' ingeschakeld, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Als u een nieuw lijst item wilt toevoegen, selecteert u Enter op het toetsen bord op het scherm en typt u het nieuwe item. Als u Enter wilt selecteren, sleept u uw vinger op het toetsen bord totdat u ' Enter ' hoort en vervolgens optillen (en dubbeltik indien nodig).

 7. Selecteer twee keer Enter als u geen lijstitems meer wilt maken.

Een genummerde lijst typen

 1. Typ in de bewerkings weergave het eerste item van uw lijst met het scherm toetsenbord.

 2. Als u na het typen het toetsen bord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, sleept u uw vinger naar boven het toetsen bord totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' menu tabblad, start pagina geselecteerd '.

 3. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u ' menu nummering ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu nummering wordt geopend.

 4. Swipe in het menu nummering naar rechts om de beschik bare Nummerings stijlen te door lopen: 1.2. 3., 1) 2), I. II. III., a. b. c., a) B) C), A. B. C., of i. II. III. U hoort de beschrijvingen van de Nummerings stijl tijdens het vegen. Dubbeltik op de gewenste stijl en tik erop om deze te selecteren. in Word voor Android wordt automatisch een genummerde lijst gestart.

 5. Als u het lint wilt sluiten en wilt overstappen op het toetsen bord, swipet u naar rechts totdat u ' ingeschakeld, meer opties, schakel optie ' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Als u een nieuw lijst item wilt toevoegen, selecteert u Enter op het toetsen bord op het scherm en typt u het nieuwe item. Als u Enter wilt selecteren, sleept u uw vinger op het toetsen bord totdat u ' Enter ' hoort en vervolgens optillen (en dubbeltik indien nodig).

 7. Selecteer twee keer Enter als u geen lijstitems meer wilt maken.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst in een lijst maken, zoals geneste opsommings tekens in een lijst met opsommings tekens of een overzichts stijl in een genummerde lijst.

 1. Als u een bestaande lijst hebt, sleept u uw vinger rond het schrijf gebied totdat u het lijst item hoort dat u wilt wijzigen in een geneste lijst. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen.

 2. Swipe naar rechts met één vinger totdat u ' inspringing verg Roten, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. in Word voor Android wordt de inspringing voor dat item automatisch verg root en maakt het deel uit van een geneste lijst.

 3. Als u een ander genest lijst item wilt toevoegen, selecteert u Enter op het toetsen bord op het scherm en typt u het nieuwe item.

Opmerking: De stijl voor opsommings tekens of nummering van het geneste lijst item is gebaseerd op de stijl van het bovenliggende item. U kunt deze stijlen wijzigen in een beschik bare stijl voor opsommings tekens of nummers. Zie de stijl voor opsommings tekens of nummers wijzigenvoor meer informatie.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl van de bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek Opsommingstekens of Nummering.

 1. Sleep uw vinger rond het schrijf gebied totdat u een item hoort op het niveau van de lijst waarvoor u de stijl voor opsommings tekens of nummering wilt wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen. Talk Back kondigt het niveau van een item aan als: ' niveau < niveau >, < tekst van item >. '

 2. Als u het toetsen bord wilt sluiten en naar het lint wilt gaan, sleept u uw vinger boven het toetsen bord totdat u ' niet gecontroleerd, meer opties, schakel optie ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: ' menu tabblad, start pagina geselecteerd '.

 3. Swipe op het tabblad Start met één vinger naar rechts totdat Talk Back meldt dat u de knop opsommings tekens of Nummering hebt bereikt. Dubbeltik vervolgens om de bibliotheek te openen.

  Tip: U kunt een lijst met opsommingstekens combineren met geneste lijsten met nummers of andersom.

 4. Swipe naar rechts om door de stijlen te bladeren. Talk Back kondigt de stijlen aan terwijl u beweegt. De geselecteerde stijl wordt aangekondigd als ' geselecteerd '. Dubbeltik op het scherm om een stijl te selecteren.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen via de opties Inspringing verkleinen en Inspringing vergroten.

 1. Sleep uw vinger rond het schrijf gebied totdat u het eerste item op het eerste niveau van de lijst hoort. Dubbeltik op het scherm om de cursor daar te verplaatsen. Talk Back kondigt het eerste item in het eerste niveau van de lijst aan als: "1 van (...), op niveau 1, < tekst van item >."

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u links inspringen wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' knop Inspringing verkleinen ' hoort en tikt u op het scherm.

  • Als u de inspringing aan de rechter kant wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' knop Inspringing verg Roten ' hoort en tikt u op het scherm.

 3. Wanneer u een optie hebt geselecteerd, wordt de inspringing toegevoegd aan de lijst.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om een lijst met opsommings tekens of genummerde lijsten te maken op uw telefoon. in Word Mobile kunt u bestaande tekst regels in een lijst wijzigen, de stijl van het opsommings teken wijzigen en geneste lijsten maken. Met al deze typen lijsten kunt u de lijst automatisch voortzetten, door op ENTER te tikken aan het einde van een regel.

Notities: 

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties voor het toevoegen van een lijst met opsommingstekens of nummers in een document.

Een lijst met opsommingstekens typen

 1. Typ de eerste tekstregel voor de lijst.

 2. Zorg ervoor dat u zich in het schrijf gebied bevindt. Sleep een vinger op het scherm totdat u het volgende hoort: ' Bewerk bare tekst '. Veeg met één vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u het volgende hoort: ' lijnen '. Veeg naar boven of rechts om te bladeren naar de tekst regel die u wilt wijzigen in een lijst met opsommings tekens. Tik drie keer op het scherm om de lijn te selecteren.

 3. Veeg omhoog of omlaag op het scherm met één vinger totdat u het volgende hoort: ' items '.

 4. Swipe naar rechts met één vinger totdat u het volgende hoort: ' knop opsommings tekens '. Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts met één vinger totdat u het volgende hoort: ' knop meer opties, samengevouwen '. Dubbeltik op het scherm. Het menu meer opties wordt uitgevouwen. U hoort: ' Start, knop '.

 6. Swipe in het menu met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: ' knop opsommings tekens. ' Dubbeltik op het scherm.

 7. Veeg naar rechts om de beschik bare stijlen voor opsommings tekens te door lopen. U hoort de beschrijving van het opsommings teken tijdens het vegen. Dubbeltik om een stijl te selecteren.

 8. Gebruik het scherm toetsenbord om de tekst van het lijst item te typen.

 9. Als u een nieuw opsommings teken wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: ' knop meer opties. UitgeVouwen. Dubbeltik om meer opties samen te vouwen. Tik op het toetsen bord en swipe naar rechts of op pijl-omlaag totdat u ' Enter ' hoort. Dubbeltik op het scherm.

 10. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, tikt u twee maal op ENTER op het scherm toetsenbord.

Een genummerde lijst typen

 1. Typ de eerste tekstregel voor de lijst.

 2. Zorg ervoor dat u zich in het schrijf gebied bevindt. Sleep één vinger naar het scherm totdat u het volgende hoort: ' Bewerk bare tekst '. Veeg met één vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u het volgende hoort: ' lijnen '. Veeg naar boven of rechts om te bladeren naar de tekst regel die u wilt wijzigen in een lijst met opsommings tekens. Tik drie keer op het scherm om de lijn te selecteren.

 3. Veeg omhoog of omlaag op het scherm met één vinger totdat u het volgende hoort: ' items '.

 4. Swipe naar rechts met één vinger totdat u het volgende hoort: ' knop nummering '. Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts met één vinger totdat u het volgende hoort: ' knop meer opties, samengevouwen '. Dubbeltik op het scherm. Het menu meer opties wordt uitgevouwen. U hoort: ' Start, knop '.

 6. Swipe in het menu met één vinger naar rechts totdat u het volgende hoort: ' knop nummering '. Dubbeltik op het scherm.

 7. Veeg naar rechts om de beschik bare Nummerings stijlen te door lopen. U hoort de beschrijving van de Nummerings stijl tijdens het vegen. Dubbeltik om een stijl te selecteren.

 8. Gebruik het scherm toetsenbord om de tekst van het lijst item te typen.

 9. Als u een nieuw opsommings teken wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: ' knop meer opties. UitgeVouwen. Dubbeltik om meer opties samen te vouwen. Tik op het toetsen bord en swipe naar rechts of op pijl-omlaag totdat u ' Enter ' hoort. Dubbeltik op het scherm.

 10. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, tikt u twee maal op ENTER op het scherm toetsenbord.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst in een lijst maken, zoals geneste opsommings tekens in een lijst met opsommings tekens of een overzichts stijl in een genummerde lijst.

 1. Als u een bestaande lijst hebt, controleert u of u zich in het schrijf gebied bevindt. Sleep een vinger op het scherm totdat u het volgende hoort: ' Bewerk bare tekst '. Veeg met één vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u het volgende hoort: ' lijnen '. Veeg naar linksboven of naar rechts om te bladeren naar het lijst item dat u wilt wijzigen in een geneste lijst. Tik drie keer op het scherm om het item te selecteren.

 2. Veeg omhoog of omlaag op het scherm met één vinger totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Veeg naar rechts met één vinger totdat u het volgende hoort: ' knop inSpringing verg Roten '. Dubbeltik op het scherm.

  Het item maakt nu deel uit van een geneste lijst.

 4. Als u wilt teruggaan naar een hoger lijstniveau, veegt u met één vinger omhoog of omlaag in het scherm tot u hoort: 'Items.' Veeg met één vinger naar rechts tot u hoort: 'Knop Inspringing verkleinen. Dubbeltik om te activeren.' Dubbeltik op het scherm.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl van de bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek Opsommingstekens of Nummering.

 1. Controleer in het document of u zich in het schrijf gebied bevindt. Sleep een vinger op het scherm totdat u het volgende hoort: ' Bewerk bare tekst '. Veeg met één vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u het volgende hoort: ' lijnen '. Swipe naar rechts of omlaag om naar een lijst item op het lijst niveau te bladeren waar u de stijl voor opsommings tekens of nummering wilt wijzigen. Tik drie keer op het scherm om het item te selecteren.

 2. Veeg omhoog of omlaag op het scherm met één vinger totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Swipe naar rechts met één vinger totdat u het volgende hoort: ' knop meer opties, samengevouwen '. Dubbeltik op het scherm. Het menu meer opties wordt uitgevouwen. U hoort: ' Start, knop '.

 4. Veeg met één vinger naar rechts totdat via Verteller wordt aangekondigd dat u de knop Opsommingstekens of Nummering hebt bereikt. Dubbeltik vervolgens om de bibliotheek te openen en veeg naar rechts om een nieuwe stijl te selecteren.

  U kunt een lijst met opsommingstekens combineren met geneste lijsten met nummers of andersom.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen via de opties Inspringing verkleinen en Inspringing vergroten.

 1. Controleer in het document of u zich in het schrijf gebied bevindt. Sleep een vinger op het scherm totdat u het volgende hoort: ' Bewerk bare tekst '. Veeg met één vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u het volgende hoort: ' lijnen '. Swipe naar rechts of omlaag om te bladeren naar het lijst item waarvoor u de uitlijning wilt wijzigen. Tik drie keer op het scherm om het item te selecteren.

 2. Veeg omhoog of omlaag op het scherm met één vinger totdat u het volgende hoort: ' items '.

 3. Swipe naar rechts met één vinger totdat Verteller meldt dat u de knop Inspringing verg Roten of inspringing verkleinen hebt bereikt. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om lijsten met opsommings tekens of een genummerde lijst in uw document te maken. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. U leert hoe u bestaande tekst regels in een lijst wijzigt, de stijl voor opsommings tekens wijzigt en geneste lijsten maakt. Met al deze typen lijsten kunt u de lijst automatisch voortzetten, door op ENTER te drukken aan het einde van een regel.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

In dit onderwerp

Een lijst met opsommingstekens of nummers typen

Er zijn verschillende opties waarmee u een lijst met opsommingstekens of nummers kunt typen.

Een lijst met opsommingstekens maken terwijl u typt

 1. Typ * (sterretje) aan het begin van een nieuwe regel en druk vervolgens op de spatie balk. Er wordt automatisch een gevuld rond opsommings teken gemaakt.

 2. Typ de gewenste tekst voor het eerste item.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u twee maal op ENTER.

Een genummerde lijst maken terwijl u typt

 1. Typ 1 aan het begin van een nieuwe regel . (het getal 1 gevolgd door een punt) en drukt u vervolgens op de spatie balk. Er wordt automatisch een genummerd opsommings teken gemaakt.

 2. Typ de gewenste tekst voor het eerste item.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u twee maal op ENTER.

Een lijst maken door een stijl voor opsommingstekens of nummers op het lint te kiezen

 1. Plaats de cursor aan het begin van een nieuwe lijst met behulp van de pijl toetsen.

 2. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, drukt u op Alt + Windows-logo toets + H.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een lijst met opsommings tekens wilt maken en een stijl wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' opsommings tekens, knop samengevouwen '. Druk op Alt + pijl-omlaag om de bibliotheek met opsommings tekens uit te vouwen. Druk op de tab-toets om door de stijlen te bladeren. De stijlen worden aangekondigd tijdens het verplaatsen.

  • Als u een genummerde lijst wilt maken en een stijl wilt selecteren, drukt u op de TAB totdat u het volgende hoort: ' nummering, knop samengevouwen '. Druk op Alt + pijl-omlaag om de Nummering bibliotheek uit te vouwen. Druk op de tab-toets om door de stijlen te bladeren. De stijlen worden aangekondigd tijdens het verplaatsen.

  Als u een stijl wilt selecteren, drukt u op ENTER.

  De lijst wordt gemaakt met de geselecteerde stijl en de focus wordt verplaatst naar het document gebied.

Een geneste lijst binnen een lijst maken

U kunt een lijst in een lijst maken, zoals geneste opsommings tekens in een lijst met opsommings tekens of een overzichts stijl in een genummerde lijst.

 1. Gebruik in een bestaande lijst de pijl toetsen om naar het einde van het item te gaan waarna u de geneste lijst wilt starten en druk op ENTER.

 2. Met de cursor aan het begin van de regel voor het nieuwe item gaat u naar het tabblad Start en drukt u op Alt + Windows-logo toets + H.

 3. Druk op het tabblad Start op de tab-toets totdat u ' inspringing verg Roten, knop ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Word de inspringing voor dat item automatisch verg root en maakt het deel uit van een geneste lijst of een lijst in de omringende lijst.

  Opmerking: De stijl voor opsommings tekens of nummering voor het nieuwe lijst item is gebaseerd op de stijl van de bovenliggende site. U kunt deze stijlen wijzigen in een beschik bare stijl voor opsommings tekens of nummering. Zie de stijl voor opsommings tekens of nummers wijzigenvoor meer informatie.

Stijl voor opsommingstekens of nummers wijzigen

Als u de stijl van bestaande opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kunt u een stijl kiezen in de bibliotheek met opsommingstekens of nummering.

 1. Selecteer een lijst of geneste lijst.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, drukt u op Alt + Windows-logo toets + H.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een lijst met opsommings tekens wilt maken en een stijl wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' opsommings tekens, knop samengevouwen '. Druk op Alt + pijl-omlaag om de bibliotheek met opsommings tekens uit te vouwen. Druk op de tab-toets om door de stijlen te bladeren. De stijlen worden aangekondigd tijdens het verplaatsen en de geselecteerde stijl wordt aangekondigd als ' geselecteerd '.

  • Als u een nieuwe Nummerings stijl wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' nummering, knop samengevouwen '. Druk op Alt + pijl-omlaag om de Nummering bibliotheek uit te vouwen. Druk op de tab-toets om door de stijlen te bladeren. De stijlen worden aangekondigd tijdens het verplaatsen en de geselecteerde stijl wordt aangekondigd als ' geselecteerd '.

  Als u een stijl wilt selecteren, drukt u op ENTER.

  De lijststijl wordt gewijzigd en de focus wordt naar het document verplaatst.

De uitlijning van een lijst wijzigen

U kunt de uitlijning van een lijst met betrekking tot de marge wijzigen met de knop Inspringing verkleinen en de knop Inspringing vergroten op het lint.

 1. Selecteer een lijst of geneste lijst.

 2. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, drukt u op Alt + Windows-logo toets + H.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de inspringing wilt verkleinen of de lijst dichter bij de marge wilt plaatsen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' inspringing verkleinen, knop '.

  • Als u de inspringing wilt verg Roten of de lijst verder van de marge wilt verplaatsen, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' inspringing verg Roten, knop '.

  Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

 4. Druk op CTRL + F6 om de focus terug te verplaatsen naar het document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×