Een schermlezer gebruiken om een hyperlink in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken om een hyperlink in te voegen in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word met het toetsenbord en een schermlezer u hyperlinks maakt in uw document. We hebben deze getest met Narrator, JAWS en NVDA, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen. In Word hebt u een groot aantal verschillende opties voor het koppelen: u kunt een koppeling maken naar een bestand, webpagina of leeg e-mailbericht, of u kunt een koppeling maken van de ene naar de andere locatie in het huidige document.

Notities: 

In dit onderwerp

Een automatische hyperlink maken

In Word kan automatisch een hyperlink worden gemaakt terwijl u typt. Typ in uw document een webadres (URL) zoals www.contoso.com of een e-mailadres zoals iemand@example.com, en druk vervolgens op de spatiebalk of op Enter. In Word verandert de tekst in een hyperlink.

Tip: Als u niet wilt dat uw getypte web- of e-mailadres een hyperlink wordt, maakt u de laatste bewerking ongedaan door onmiddellijk nadat u op de spatiebalk of Enter hebt gedrukt op Ctrl+Z te drukken. Als u een tweede keer op Ctrl+Z drukt, wordt de tekst in Word volledig verwijderd.

Een koppeling maken naar een bestand, webpagina of leeg e-mailbericht

U kunt hyperlinks maken naar een bestand, een webpagina of een e-mailbericht.

Koppelen naar een bestand

 1. Plaats de cursor op de plek waar u de koppeling in uw document wenst.

 2. Als u een koppeling wilt invoegen, drukt u op Alt+N, I. U hoort 'Recente items', gevolgd door de naam van het meest recentelijk geopende document.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het bestand waarnaar u een koppeling wilt maken recentelijk hebt geopend, gebruikt u de pijl-omlaag en pijl-omhoog om het bestand in de lijst Recente items te vinden, en drukt u op Enter.

  • Als u wilt bladeren naar het bestand op uw computer, druk op het dialoogvenster hyperlink invoegen openen. Druk op de Tab-toets totdat u hoort "huidige map, structuur," Druk op pijl-omlaag totdat u het gewenste bestand, en druk op Enter.

   Tip: Als het bestand niet in de standaardmap Documenten staat, drukt u op Alt+L om het vervolgkeuzemenu Zoeken in te openen, gebruikt u de pijl-omlaag en pijl-omhoog om de juiste map te vinden, drukt u op Enter en bladert u vervolgens op dezelfde manier naar het bestand.

  Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt gesloten en de cursor wordt achter de ingevoegde koppeling geplaatst.

Koppeling maken met een webpagina

 1. Plaats de cursor op de plek waar u de koppeling in uw document wenst.

 2. Druk op Alt+N, I, I om het dialoogvenster Hyperlink invoegen te openen. Het veld Adres heeft de focus.

 3. Typ het webadres van de doelsite en druk op Alt+T om naar het veld Weer te geven tekst te gaan.

 4. Typ de koppelingstekst die in uw document wordt weergegeven.

  Tip: De tekst van de koppeling moet het koppelingsdoel beschrijven. De titel van een webpagina van bestemming is bijvoorbeeld een goede tekst voor een koppeling. Wanneer mensen een koppeling naar die pagina maken, lezen schermlezers eerst de titel van de pagina. Hiermee wordt de bestemming bevestigd en wordt de koppeling een meer toegankelijke ervaring.

 5. Druk op Enter. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt gesloten en de cursor wordt achter de ingevoegde koppeling geplaatst.

Koppelen naar een nieuw e-mailbericht

Soms wilt u het mogelijk maken dat personen een e-mail versturen terwijl ze uw document lezen. U wilt bijvoorbeeld dat personen contact opnemen met uw kantoor voor meer informatie, of u verzamelt feedback over een nieuw idee dat u hebt geopperd. In Word kunt u een koppeling toevoegen waarmee een nieuw e-mailbericht wordt geopend waarin het adres en onderwerp al zijn ingevuld.

 1. Plaats de cursor op de plek waar u de koppeling in uw document wenst.

 2. Druk op Alt+N, I, I om het dialoogvenster Hyperlink invoegen te openen.

 3. Druk op Alt+M om het dialoogvenster voor het e-mailbericht te openen. U hoort: 'E-mailadres, tekst bewerken'.

 4. Typ het e-mailadres en druk vervolgens op de Tab-toets om naar het veld Onderwerp te gaan.

 5. Typ het onderwerp van de e-mail en druk op Alt+T om naar het veld Weer te geven tekst te gaan.

 6. Typ de koppelingstekst die in uw document wordt weergegeven.

  Tip: Als u geen koppelingstekst invoert, wordt deze weergegeven als een lange mailto:-koppeling die de adres- en onderwerpgegevens bevat. Uw eigen koppelingstekst kan kort en informatief zijn.

 7. Druk op Enter. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt gesloten en de cursor wordt achter de ingevoegde koppeling geplaatst.

Hyperlinks verwijderen

Soms verandert u van gedachten. Ga als volgt te werk om een hyperlink uit een document te verwijderen:

 1. Open het document en selecteer vervolgens de tekst van de hyperlink.

 2. Druk op Alt+N, I, I om het dialoogvenster Hyperlink invoegen te openen.

 3. Druk op Alt+R om de geselecteerde hyperlink te verwijderen. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt gesloten en de hyperlink wordt verwijderd uit de geselecteerde tekst. De tekst zelf blijft behouden.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Sneltoetsen voor Microsoft Word voor Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer voor Mac-besturingssysteem u hyperlinks maakt in uw document. U kunt een koppeling toevoegen naar een bestand, webpagina of leeg e-mailbericht. Of u kunt een koppeling maken van de ene naar de andere locatie in het huidige document.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een automatische hyperlink maken

In Word kan automatisch een hyperlink worden gemaakt terwijl u typt. Typ een webadres (URL) zoals www.contoso.com of een e-mailadres zoals iemand@example.com, en druk vervolgens op de spatiebalk of op Enter. In Word verandert de tekst in een hyperlink.

Een koppeling maken naar een bestand, webpagina of leeg e-mailbericht

U kunt hyperlinks maken naar een bestand, een webpagina of een e-mailbericht.

Koppelen naar een bestand

 1. Plaats de cursor op de plek waar u de koppeling in uw document wenst.

 2. Druk op Command+K om een koppeling in te voegen. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend.

 3. Druk in het dialoogvenster op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts totdat u 'Webpagina of bestand, tabblad' hoort, en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 4. Om het te koppelen bestand te selecteren, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Selecteren, knop' hoort, en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk om te selecteren.

 5. Het dialoogvenster Een bestand kiezen waarnaar u een koppeling maakt wordt geopend. Gebruik de Tab-toets of Control+Option+pijltoetsen om door de secties in het dialoogvenster te bladeren. Gebruik de pijltoetsen om door de items te bladeren. Gebruik de pijl-rechts of pijl-links om tussen mappen en submappen te navigeren. Druk bij het bestand waarnaar u een koppeling wilt maken op Enter. Het bestand wordt geselecteerd en het dialoogvenster wordt gesloten.

 6. Als u de koppelingstekst wilt toevoegen of wijzigen, drukt u in het dialoogvenster Hyperlink invoegen op Control+Option+pijl-links totdat u 'Weer te geven tekst, tekst bewerken' hoort. Typ de tekst.

 7. Druk op Enter om de koppeling in te voegen. Het dialoogvenster wordt gesloten en de hyperlink wordt ingevoegd.

Koppeling maken met een webpagina

 1. Plaats de cursor op de plek waar u de koppeling in uw document wenst.

 2. Druk op Command+K om een koppeling in te voegen. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend.

 3. Druk in het dialoogvenster op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts totdat u 'Webpagina of bestand, tabblad' hoort, en druk vervolgens op de spatiebalk om te selecteren.

 4. Om naar het tekstveld Adres te gaan, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Adres, tekst bewerken' hoort. Typ het webadres van de doelsite.

 5. Als u de koppelingstekst wilt toevoegen of wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Weer te geven tekst, tekst bewerken' hoort. Typ de tekst.

 6. Druk op Enter om de koppeling in te voegen. Het dialoogvenster wordt gesloten en de hyperlink wordt ingevoegd.

Koppelen naar een nieuw e-mailbericht.

In Word kunt u ook koppelingen naar e-mailadressen maken. Gebruik de koppeling om snel uw e-mailapp te openen en een e-mail naar een bepaald adres te sturen.

 1. Plaats de cursor op de plek waar u de koppeling in uw document wenst.

 2. Druk op Command+K om een koppeling in te voegen. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend.

 3. Druk in het dialoogvenster op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts totdat u 'E-mailadres, tabblad' hoort, en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om te selecteren.

 4. De focus verplaatst zich naar het tekstveld E-mailadres:. Typ het e-mailadres.

 5. Als u een onderwerp aan de e-mail wilt toevoegen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Onderwerp, tekst bewerken' hoort, en typt u vervolgens het onderwerp van de e-mail.

 6. Als u de koppelingstekst wilt toevoegen of wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-links totdat u 'Weer te geven tekst, tekst bewerken' hoort. Typ de tekst.

 7. Druk op Enter om de koppeling in te voegen. Het dialoogvenster wordt gesloten en de hyperlink wordt ingevoegd.

Een koppeling toevoegen naar een locatie in het huidige document

Als u een koppeling wilt maken naar een andere locatie in het huidige document, moet u eerst een bladwijzer maken die als de bestemming van de koppeling dient. Vervolgens kunt u een koppeling naar de bladwijzer invoegen.

U kunt ook een koppeling naar een kop in uw document maken. Ga naar Koppen gebruiken voor instructies voor het maken van koppen.

Een bladwijzer maken

 1. Als u een bladwijzer wilt maken van een bestemming, selecteert u die locatie. U kunt als bestemming tekst, een afbeelding of een tabel selecteren.

 2. Als u naar het tabblad Invoegen wilt gaan, drukt u op F6 tot u de naam van een tabblad hoort, gevolgd door het 'U bent nu op een tabblad…in een tabbladgroep'. Druk vervolgens op de toets Pijl-rechts of Pijl-links totdat u het volgende hoort: 'Tabblad Invoegen'. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 3. U gaat naar het menu Koppelingen door op de Tab-toets te drukken totdat u 'Koppelingen, menuknop' hoort. Druk op de spatiebalk om het menu uit te vouwen.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Bladwijzer, knop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk. Het dialoogvenster Bladwijzer wordt geopend met de focus in het tekstveld Bladwijzernaam. Typ een bladwijzernaam.

  Belangrijk: Namen van bladwijzers moeten beginnen met een letter. Ze mogen alleen letters, cijfers en het onderstrepingsteken ( _ ) bevatten, bijvoorbeeld Ontw_Rapport_2.

 5. Druk op Enter om de bladwijzer te maken. Het dialoogvenster wordt gesloten en de bladwijzer wordt gemaakt.

Een koppeling naar de bladwijzer invoegen

 1. Plaats de cursor op de plek waar u de koppeling naar de bladwijzer in uw document wenst.

 2. Druk op Command+K om een koppeling in te voegen. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend.

 3. Druk in het dialoogvenster op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts totdat u 'Dit document, tabblad' hoort, en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om te selecteren.

 4. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Selecteer een plaats in dit document, tabel' hoort, en druk vervolgens op Control+Option+Shift+pijl-omlaag.

  Druk op Control+Option+pijl-omhoog of pijl-omlaag om te bladeren door de lijst met beschikbare koppelingsdoelen, zoals Koppen en Bladwijzers. Druk op de pijl-rechts om een item uit te vouwen. U hoort de namen terwijl u navigeert.

 5. Als u een bladwijzer of kop wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 6. Als u de koppelingstekst wilt toevoegen of wijzigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Weer te geven tekst, tekst bewerken' hoort. Typ de tekst.

 7. Druk op Enter om de koppeling in te voegen. Het dialoogvenster wordt gesloten en de hyperlink wordt ingevoegd.

Een hyperlink verwijderen

Als u niet wilt dat uw getypte web- of e-mailadres een hyperlink wordt, maakt u de laatste bewerking ongedaan door onmiddellijk nadat u op de spatiebalk of Enter hebt gedrukt op Command+Z te drukken. U kunt ook een hyperlink uit elke tekst verwijderen zonder de tekst te verwijderen.

 1. Selecteer in het document de hyperlink die u wilt verwijderen.

 2. Druk op Command+K om de koppeling te verwijderen. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend. Druk vervolgens op de Tab-toets om naar Koppeling verwijderen te bladeren. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 3. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt gesloten en de hyperlink wordt verwijderd uit de tekst. De tekst zelf blijft intact en de stijl wordt veranderd naar Normaal.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om hyperlinks naar web- of e-mailadressen te maken in uw document.

Notities: 

 1. Navigeer in uw document naar de plek waar u de hyperlink wilt invoegen.

 2. Gebruik het schermtoetsenbord om een webadres (URL) zoals www.contoso.com of een e-mailadres zoals iemand@example.com te typen, en typ vervolgens een spatie. In Word voor iOS verandert de tekst in een hyperlink, en VoiceOver kondigt de URL of het e-mailadres aan.

Tip: Als u een hyperlink wilt verwijderen, verwijdert u de koppelingstekst.

Opmerking: Als u een koppeling naar een bestand wilt maken, moet u de bureaubladversie van Word gebruiken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om hyperlinks naar web- of e-mailadressen te maken in uw document.

Notities: 

 1. Navigeer in uw document naar de plek waar u de hyperlink wilt invoegen.

 2. Gebruik het schermtoetsenbord om een webadres (URL) zoals www.contoso.com of een e-mailadres zoals iemand@example.com te typen, en typ vervolgens een spatie. In Word voor Android verandert de tekst in een hyperlink.

Tip: Als u een hyperlink wilt verwijderen, verwijdert u de koppelingstekst.

Opmerking: Als u een koppeling naar een bestand wilt maken, moet u de bureaubladversie van Word gebruiken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om hyperlinks naar web- of e-mailadressen te maken in uw document.

Notities: 

 1. Navigeer in uw document naar de plek waar u de hyperlink wilt invoegen.

 2. Gebruik het schermtoetsenbord om een webadres (URL) zoals www.contoso.com of een e-mailadres zoals iemand@example.com te typen, en typ vervolgens een spatie. In Word Mobile verandert de tekst in een hyperlink.

Tip: Als u een hyperlink wilt verwijderen, verwijdert u de koppelingstekst.

Opmerking: Als u een koppeling naar een bestand wilt maken, moet u de bureaubladversie van Word gebruiken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word Online met het toetsenbord en een schermlezer om hyperlinks te maken op Internet of een e-mailadressen in uw document. We hebben deze getest met Narrator, JAWS en NVDA, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

In dit onderwerp

Snel een hyperlink maken

In Word Online kan automatisch een hyperlink worden gemaakt terwijl u typt. Typ in uw document een webadres (URL) zoals www.contoso.com of een e-mailadres zoals iemand@example.com, en druk vervolgens op de spatiebalk of op Enter. In Word verandert de tekst in een hyperlink.

Tip: Als u niet wilt dat uw getypte web- of e-mailadres een hyperlink wordt, maakt u de laatste bewerking ongedaan door onmiddellijk nadat u op de spatiebalk of Enter hebt gedrukt op Ctrl+Z te drukken. Als u een tweede keer op Ctrl+Z drukt, wordt de tekst in Word volledig verwijderd.

Koppeling maken naar een webpagina

Typ de koppelingstekst zelf in plaats van het webadres (de URL) als koppelingstekst te gebruiken.

Tip: De tekst van de koppeling moet het koppelingsdoel beschrijven. De titel van een webpagina van bestemming is bijvoorbeeld een goede tekst voor een koppeling. Wanneer mensen een koppeling naar die pagina maken, lezen schermlezers eerst de titel van de pagina. Hiermee wordt de bestemming bevestigd en wordt de koppeling een meer toegankelijke ervaring. Raadpleeg voor meer informatie over het schrijven van toegankelijke documenten te krijgentot uw Word-documenten die toegankelijk zijn voor personen met een handicap.

 1. Plaats de cursor op de plek waar u de koppeling in uw document wenst.

 2. Druk op Ctrl+F6 totdat u 'Geselecteerd, tabbladitem Start' hoort, en druk vervolgens op Alt+Windows-logotoets+N, I om het dialoogvenster Koppeling te openen. U hoort: 'Dialoogvenster, Koppeling, focus op Adres, bewerken'.

 3. Typ het webadres van de doelsite.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Tekst weergeven, bewerken' hoort, en typ de koppelingstekst die u wilt gebruiken.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Invoegen' hoort, en druk vervolgens op Enter.

  Hiermee sluit u het dialoogvenster koppeling . en Word ingevoegd op de hyperlink in uw document.

Opmerking: Als u een koppeling naar een bestand wilt maken, moet u de bureaubladversie van Word gebruiken.

Een hyperlink verwijderen

Soms verandert u van gedachten. Ga als volgt te werk om een hyperlink te verwijderen:

 1. Navigeer in uw document naar de hyperlinktekst.

 2. Druk op Ctrl+F6 totdat u 'Geselecteerd, tabbladitem Start' hoort, en druk vervolgens op Alt+Windows-logotoets+N, I om het dialoogvenster Koppeling te openen. U hoort: 'Dialoogvenster, Koppeling, focus op Adres'.

 3. Druk op Backspace. U hoort: 'Selectie verwijderd'.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop OK' hoort, en druk vervolgens op Enter.

  Het dialoogvenster Koppeling wordt gesloten en de hyperlink wordt verwijderd uit de geselecteerde tekst. De tekst zelf blijft intact.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×