Een schermlezer gebruiken om een hyperlink in te voegen in Word 2016

Een schermlezer gebruiken om een hyperlink in te voegen in Word 2016

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Word 2016 met het toetsenbord en Verteller, de ingebouwde Windows-schermlezer, om hyperlinks in uw document te maken. In Word hebt u een groot aantal verschillende opties voor het koppelen: u kunt een koppeling maken naar een bestand, webpagina of leeg e‑mailbericht, of u kunt een koppeling maken van de ene naar de andere locatie in het huidige document.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word 2016 in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Een automatische hyperlink maken

In Word kan van een webadres automatisch een hyperlink worden gemaakt. Typ een webadres (URL) zoals www.contoso.com of een e-mailadres zoals iemand@example.com, en druk vervolgens op de spatiebalk of op Enter. In Word verandert de tekst in een hyperlink.

Zie Een hyperlink verwijderen als u deze wilt verwijderen.

Een koppeling maken naar een bestand, webpagina of leeg e-mailbericht

U kunt hyperlinks maken naar een bestand, een webpagina of een e-mailbericht.

Koppelen naar een bestand

 1. Typ de tekst van de koppeling die in het document moet worden weergegeven.

  Tip: De tekst van de koppeling moet duidelijk zijn en de lezer van goede informatie voorzien over het koppelingsdoel. Gebruik wanneer u een koppeling naar een bestand maakt bijvoorbeeld de titel van het document als tekst voor de koppeling. Gebruik niet de naam van het bestand.

 2. Druk op Alt+X in het dialoogvenster Hyperlink invoegen om naar de optie Bestand of Bestaande webpagina te gaan.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit

  • Als u op uw computer naar het bestand wilt zoeken, drukt u op Alt+U voor toegang tot de optie Huidige map , en vervolgens gebruikt u de pijl-omlaag-toets om een bestand te selecteren.

  • Als u op internet naar een bestand wilt zoeken, drukt u op Alt+B om Bekeken pagina's te openen, en vervolgens gebruikt u de pijl-omlaag-toets om een eerder bezochte weblocatie te selecteren.

  • Als u naar een recent gebruikt bestand wilt zoeken, drukt u op Alt+R om Recente bestanden te openen, en vervolgens gebruikt u de pijl-omlaag-toets om een bestand te selecteren.

 4. Druk op Enter om een bestand te selecteren en kopieer vervolgens het bestandsadres naar het vak Adres

 5. Druk op de Tab-toets totdat u de knop OK bereikt, en selecteer deze.

  Word voegt de hyperlink in uw document in.

Koppeling maken met een webpagina

 • Als u een koppeling naar een webpagina wilt maken, plaatst u de cursor op de plek waar u deze koppeling in uw document wenst.

 • Druk op Alt+N, I om het dialoogvenster Hyperlink invoegen te openen. De focus bevindt zich op het vak Adres.

 • Typ het webadres van de doelsite en druk op Alt+T om de tekst van de koppeling die wordt weergegeven in uw document in te voeren.

 • Voer de titel van de webpagina of een beschrijvende woordgroep in het vak Weer te geven tekst in.

  Tip: De tekst van de koppeling moet het koppelingsdoel beschrijven. De titel van een webpagina van bestemming is bijvoorbeeld een goede tekst voor een koppeling. Wanneer mensen een koppeling naar die pagina maken, lezen schermlezers eerst de titel van de pagina. Hiermee wordt de bestemming bevestigd en wordt de koppeling een meer toegankelijke ervaring.

 • Druk op de Tab-toets totdat u de knop OK bereikt, en selecteer deze.

  Word voert de koppeling in het document in.

Koppelen naar een nieuw e-mailbericht.

Soms wilt u het mogelijk maken dat personen een e-mail versturen terwijl ze uw document lezen. U wilt bijvoorbeeld dat personen contact opnemen met uw kantoor voor meer informatie, of u verzamelt feedback over een nieuw idee dat u hebt geopperd. In Word kunt u een koppeling toevoegen naar een e‑mailbericht op de door u gewenste plek in uw document.

 • Voor het toevoegen van een koppeling in uw document waarmee een nieuw e‑mailbericht wordt geopend, drukt u op Alt+M om het dialoogvenster E-mailbericht te openen. De focus wordt gewijzigd naar het vak E-mailadres dat klaar is om door u te worden bewerkt.

 • Typ het e-mailadres en druk vervolgens op de Tab-toets om naar het vak Onderwerp te gaan.

 • Typ het onderwerp van de e-mail in het vak Onderwerp en druk vervolgens op de Tab-toets.

 • Druk nogmaals op de Tab-toets naar de knop OK en selecteer deze. Hiermee wordt een koppeling in uw document geplaatst die er als volgt uitziet: mailto: iemand@contoso.com.

 • Als u deze koppeling wilt gebruiken voor het versturen van een e-mail, selecteert u de koppeling in het document om het bericht te openen. De focus wordt verplaatst naar de hoofdtekst van het nieuwe e-mailbericht, die klaar is voor het invoeren van het bericht.

Een koppeling toevoegen naar een locatie in het huidige document

Als u een koppeling wilt maken naar een andere locatie in het huidige document, moet u eerst een bladwijzer maken die als de bestemming van de koppeling dient. Vervolgens kunt u een koppeling naar de bladwijzer invoegen.

Een bladwijzer maken

Volg deze stappen om een bladwijzer in uw document te maken:

 1. Als u een bladwijzer wilt maken van de bestemming, selecteert u die locatie. U kunt als bestemming een kop gebruiken of tekst of een afbeelding selecteren.

 2. Voor het openen van het dialoogvenster Bladwijzer, drukt u op AltN+N, K. De focus wordt verplaatst naar het vak Bladwijzernaam.

 3. Typ een naam voor de bladwijzer.

  Belangrijk: Namen van bladwijzers moeten beginnen met een letter. Ze mogen alleen letters, cijfers en het onderstrepingsteken ( _ ) bevatten, bijvoorbeeld Ontw_Rapport_2.

 4. Om de naam van de bladwijzer voor gebruik door Word toe te voegen, drukt u op Alt+A.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Bladwijzer gesloten.

Een koppeling naar de bladwijzer invoegen

 1. Klik in het document op de plek waar u wilt dat de koppeling wordt weergegeven.

 2. Druk op Alt+N, I voor het openen van het dialoogvenster Hyperlink invoegen.

 3. Druk in het dialoogvenster Hyperlink invoegen op Alt+A om de optie Locaties in dit document te selecteren.

 4. Gebruik de pijl-omlaag om de lijst met bladwijzers voor dit document door te lopen en druk op Enter om een bladwijzer te selecteren.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u de knop OK bereikt, en selecteer deze.

  Word voegt een hyperlink in naar uw bladwijzerbestemming.

Hyperlinks verwijderen

Soms verandert u van gedachten. Ga als volgt te werk om een hyperlink uit een document te verwijderen:

 1. Open het document en selecteer vervolgens de tekst of afbeelding van de hyperlink.

 2. Druk op Alt+N, I voor het openen van het dialoogvenster Hyperlink invoegen.

 3. Druk op Alt+R om de geselecteerde hyperlink te verwijderen. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt gesloten en de hyperlink wordt verwijderd uit de geselecteerde tekst of afbeelding. De tekst of afbeelding zelf blijft behouden.

Tip: Als u niet wilt dat uw getypte web- of e-mailadres een hyperlink wordt, maakt u de laatste bewerking ongedaan door onmiddellijk nadat u op de spatiebalk of Enter hebt gedrukt op Ctrl+Z te drukken. Als u een tweede keer op Ctrl+Z drukt, wordt de tekst volledig verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om kopteksten of voetteksten te maken in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word 2016 voor Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word 2016 voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om hyperlinks in uw document te maken. U kunt een koppeling toevoegen naar een bestand, webpagina of leeg e-mailbericht. Of u kunt een koppeling maken van de ene naar de andere locatie in het huidige document.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een automatische hyperlink maken

In Word kan van een webadres automatisch een hyperlink worden gemaakt. Typ een webadres (URL) zoals www.contoso.com of een e-mailadres zoals iemand@example.com, en druk vervolgens op de spatiebalk of op Enter. In Word verandert de tekst in een hyperlink.

Een koppeling maken naar een bestand, webpagina of leeg e-mailbericht

U kunt hyperlinks maken naar een bestand, een webpagina of een e-mailbericht.

Koppelen naar een bestand

 1. Plaats de cursor op de plek waar u de koppeling in uw document wenst.

 2. Druk op Command+K om een koppeling in te voegen. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend. Als u een koppeling naar een bestand wilt maken, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'U staat momenteel op een tabblad, ... van 3'. Druk vervolgens op de toets Pijl-rechts of Pijl-links om naar Webpagina of bestand te bladeren. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 3. Als u het bestand wilt selecteren waarnaar u een koppeling maakt, drukt u op Tab om naar Selecteren... te bladeren. Druk vervolgens op de spatiebalk om te selecteren.

 4. Het dialoogvenster Een bestand kiezen waarnaar u een koppeling maakt wordt geopend. Gebruik Tab om door de secties van het dialoogvenster te bladeren. Gebruik de pijltoetsen om door de items te bladeren. Gebruik de toets Pijl-rechts of Pijl-links om tussen mappen en submappen te navigeren. Druk in het bestand waarnaar u een koppeling wilt maken herhaaldelijk op de Tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: 'Openen, knop'. Druk op de spatiebalk om te selecteren. Het bestand is geselecteerd en het dialoogvenster wordt gesloten.

 5. Als u tekst wilt weergeven in plaats van het adres, drukt u in het dialoogvenster Hyperlink invoegen op Tab totdat u het volgende hoort: 'Weer te geven tekst, tekst bewerken'. Typ de tekst.

 6. Druk op Enter om de koppeling in te voegen. Het dialoogvenster wordt gesloten en de hyperlink wordt ingevoegd.

Koppeling maken met een webpagina

 1. Plaats de cursor op de plek waar u de koppeling in uw document wenst.

 2. Druk op Command+K om een koppeling in te voegen. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend. Als u een koppeling naar een webpagina wilt maken, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'U staat momenteel op een tabblad, ... van 3'. Druk vervolgens op de toets Pijl-rechts of Pijl-links om naar Webpagina of bestand te bladeren. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 3. Druk herhaaldelijk op Tab om naar het tekstveld Adres te gaan. U hoort: 'Adres, tekst bewerken'. Typ het webadres van de doelsite.

 4. Als u tekst wilt weergeven in plaats van het adres, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Weer te geven tekst, tekst bewerken'. Typ de tekst.

 5. Druk op Enter om de koppeling in te voegen. Het dialoogvenster wordt gesloten en de hyperlink wordt ingevoegd.

Koppelen naar een nieuw e-mailbericht.

In Word kunt u ook koppelingen naar e-mailadressen maken. Gebruik de koppeling om snel uw e-mailapp te openen en een e-mail naar een bepaald adres te sturen.

 1. Plaats de cursor op de plek waar u de koppeling in uw document wenst.

 2. Druk op Command+K om een koppeling in te voegen. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend. Als u een koppeling naar een e-mailadres wilt maken, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'U staat momenteel op een tabblad, ... van 3'. Druk vervolgens op de toets Pijl-rechts of Pijl-links om naar E-mailadres te bladeren. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 3. De focus verplaatst zich naar het tekstveld E-mailadres:. Typ het e-mailadres.

 4. Als u een onderwerp aan de e-mail wilt toevoegen, drukt u op Tab om naar het tekstveld Onderwerp te gaan. Typ het onderwerp van de e-mail.

 5. Als u tekst wilt weergeven in plaats van het e-mailadres (mailto:iemand@contoso.com), drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Weer te geven tekst, tekst bewerken'. Typ de tekst.

 6. Druk op Enter om de koppeling in te voegen. Het dialoogvenster wordt gesloten en de hyperlink wordt ingevoegd.

Een koppeling toevoegen naar een locatie in het huidige document

Als u een koppeling wilt maken naar een andere locatie in het huidige document, moet u eerst een bladwijzer maken die als de bestemming van de koppeling dient. Vervolgens kunt u een koppeling naar de bladwijzer invoegen.

Een bladwijzer maken

 1. Als u een bladwijzer wilt maken van de bestemming, selecteert u die locatie. U kunt als bestemming tekst, een afbeelding of een tabel selecteren.

 2. Als u naar het tabblad Invoegen wilt gaan, drukt u op F6 tot u de naam van een tabblad hoort, gevolgd door het 'U bent nu op een tabblad…in een tabbladgroep'. Druk vervolgens op de toets Pijl-rechts of Pijl-links totdat u het volgende hoort: 'Tabblad Invoegen'. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 3. U gaat naar het menu Koppelingen door op Tab te drukken tot u het volgende hoort: 'Koppelingen, menuknop'. Druk op de spatiebalk om het menu uit te vouwen.

 4. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Bladwijzer, knop'. Druk vervolgens op de spatiebalk. Het dialoogvenster Bladwijzer wordt geopend met de focus in het tekstveld Bladwijzernaam. Typ een bladwijzernaam.

  Belangrijk: Namen van bladwijzers moeten beginnen met een letter. Ze mogen alleen letters, cijfers en het onderstrepingsteken ( _ ) bevatten, bijvoorbeeld Ontw_Rapport_2.

 5. Druk op Enter om de bladwijzer te maken. Het dialoogvenster wordt gesloten en de bladwijzer wordt gemaakt.

Een koppeling naar de bladwijzer invoegen

 1. Plaats de cursor op de plek waar u de koppeling naar de bladwijzer in uw document wenst.

 2. Druk op Command+K om een koppeling in te voegen. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend. Als u een koppeling wilt maken naar een locatie in het document, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'U staat momenteel op een tabblad, ... van 3'. Druk op de toets Pijl-rechts of Pijl-links om naar Dit document te bladeren. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 3. Druk op Tab om naar Selecteer een plaats in dit document: te navigeren. Gebruik de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om door de plaatsen te bladeren, zoals Koppen en Bladwijzers. Druk op de toets Pijl-rechts om een item uit te vouwen. U hoort de namen terwijl u navigeert.

  Tip: Als u koppen wilt maken, kunt u een van de ingebouwde kopstijlen toepassen op de tekst op de locatie waar u naartoe wilt gaan. Als u een stijl wilt toepassen, drukt u op het tabblad Start op Tab totdat u de naam van een stijl hoort. Druk op Control+Option+Pijl-rechts of Pijl-links om door de stijlen te bladeren. Druk op Control+Option+spatiebalk om een stijl te selecteren.

 4. Als u tekst wilt weergeven in plaats van de bladwijzernaam, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Weer te geven tekst, tekst bewerken'. Typ de tekst.

 5. Druk op Enter om de koppeling in te voegen. Het dialoogvenster wordt gesloten en de hyperlink wordt ingevoegd.

Hyperlinks verwijderen

Als u niet wilt dat uw getypte web- of e-mailadres een hyperlink wordt, maakt u de laatste bewerking ongedaan door onmiddellijk nadat u op de spatiebalk of Enter hebt gedrukt op Command+Z te drukken. U kunt ook een hyperlink uit elke tekst verwijderen zonder de tekst te verwijderen.

 1. Selecteer in het document de hyperlink die u wilt verwijderen.

 2. Druk op Command+K om de koppeling te verwijderen. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend. Druk vervolgens op Tab om naar Koppeling verwijderen te bladeren. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 3. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt gesloten en de hyperlink wordt verwijderd uit de tekst. De tekst zelf blijft intact en de stijl wordt veranderd naar Normaal.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×