Een schermlezer gebruiken om een hyperlink in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een hyperlink in te voegen in Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Zie een Hyper link maken of bewerken (in Windows) of een Hyper link maken of verwijderen in een bericht in Outlook voor Macvoor personen die geen scherm lezer gebruiken.

Gebruik Outlook 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om een koppeling te maken vanuit een e-mail naar een webpagina, een bestand op een gedeeld station of een bladwijzer in dezelfde e-mail.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

In dit onderwerp

Een automatische hyperlink maken

Outlook kan automatisch een webadres omzetten in een hyperlink.

Wanneer u een e-mail opstelt, typt u een webadres (URL) zoals www.contoso.com of een e-mailadres zoals iemand@example.com en drukt u vervolgens op de spatiebalk of op Enter. In Outlook verandert de tekst in een hyperlink.

Een koppeling maken naar een bestand of webpagina

Maak een hyperlink naar een bestand of webpagina en geef de koppeling een beschrijvende naam.

Koppelen naar een bestand

Tip: Druk op Alt+N, I als u snel een koppeling wilt maken naar een recent bestand. Er wordt een lijst met recente bestanden geopend. Druk op de pijl-omlaag totdat u het gewenste bestand hoort. Druk vervolgens op Enter.

 1. Wanneer u een e-mail opstelt, plaatst u de cursor op de positie waar u de koppeling wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N, I, I. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend.

 3. Druk op Alt+X als u een koppeling wilt maken naar een bestand in de huidige map.

 4. Druk op Tab totdat u 'Zoeken in <de huidige map>' hoort. Druk vervolgens op Tab totdat u 'Huidige map, structuur' hoort. De huidige map is standaard de map Documenten.

  Druk op Alt+L als u de huidige map wilt wijzigen. U hoort: '<De geselecteerde map>'. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste locatie hoort. Druk vervolgens op Enter om deze te selecteren.

 5. Druk op Tab totdat u 'Huidige map, structuur' hoort. Druk vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het gewenste bestand hoort.

 6. Druk op Alt+T. U hoort: 'Weer te geven tekst'. Typ de tekst die u in de e-mail wilt weergeven als koppelingstekst.

 7. Druk op Enter om de bestandskoppeling in te voegen.

Een koppeling maken naar een bekeken pagina

 1. Terwijl u een e-mail opstelt, plaatst u de cursor op de positie waar u de koppeling wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N, I, I. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend.

 3. Als u een koppeling wilt maken naar een bekeken pagina, drukt u achtereenvolgens op Alt+X en Alt+B. De optie Bekeken pagina's wordt geselecteerd.

 4. Druk op Tab totdat u de eerste pagina in de lijst met bekeken pagina's hoort.

 5. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste pagina hoort.

 6. Druk op Alt+T. U hoort: 'Weer te geven tekst'. Typ de tekst die u in de e-mail wilt weergeven als koppelingstekst.

 7. Druk op Enter om de bestandskoppeling in te voegen.

Koppeling maken met een webpagina

 1. Terwijl u een e-mail opstelt, plaatst u de cursor op de positie waar u de koppeling wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N, I, I. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend. Het tekstveld Adres heeft de focus.

 3. Typ het adres van de webpagina.

 4. Druk op Alt+T. U hoort: 'Weer te geven tekst'. Typ de tekst die u in de e-mail wilt weergeven als koppelingstekst.

  Tip: Het is een goed idee om de titel van de webpagina als koppelingstekst te gebruiken. Wanneer personen op de koppeling klikken en naar de pagina gaan, wordt eerst de titel voorgelezen.

 5. Druk op Enter om de koppeling in te voegen.

Een koppeling maken naar een andere locatie in de huidige e-mail

U kunt interne koppelingen maken naar vooraf gedefinieerde stijlen, zoals koppen en bladwijzers. Zie Koppen toevoegen voor instructies voor het maken van koppen in Outlook.

Een bladwijzer maken

 1. Plaats de cursor op de locatie van het koppelingsdoel. Het doel kan een kop, tekst of een afbeelding zijn.

 2. Druk op AltN+N, K. Het dialoogvenster Bladwijzer wordt geopend, waarna de focus wordt verplaatst naar het tekstveld Bladwijzernaam.

 3. Typ een naam voor de bladwijzer.

  Opmerking: Namen van bladwijzers moeten beginnen met een letter. Deze kunnen bestaan uit letters, cijfers en het onderstrepingsteken, bijvoorbeeld Ontw_Rapport_2.

 4. Druk op Alt+A als u de bladwijzer wilt toevoegen aan de lijst met bladwijzers.

Een koppeling naar een bladwijzer invoegen

 1. Terwijl u een e-mail opstelt, plaatst u de cursor op de positie waar u de koppeling wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N, I, I. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend.

 3. Druk op Alt+A. De optie Plaats in dit document wordt geselecteerd en de focus wordt verplaatst naar de bladwijzerstructuur.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste bladwijzer hoort. Druk vervolgens op Enter. De bladwijzerkoppeling met de bladwijzernaam worden ingevoegd in de e-mail.

Hyperlinks verwijderen

 1. Terwijl u een e-mail opstelt, selecteert u de koppelingstekst of de afbeelding met hyperlinks.

 2. Druk achtereenvolgens op Shift+F10 en Alt+R. De hyperlink wordt verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Sneltoetsen voor het navigeren in e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Gebruik Outlook voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om een koppeling te maken vanuit een e-mail naar een webpagina of bestand op een gedeeld station.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook voor Mac als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een automatische hyperlink maken

Outlook kan automatisch een webadres omzetten in een hyperlink.

Wanneer u een e-mail opstelt, typt u in de berichttekst een webadres (URL) zoals www.contoso.com of een e-mailadres zoals iemand@example.com en drukt u vervolgens op de spatiebalk of op Enter. In Outlook verandert de tekst in een hyperlink.

Een koppeling maken naar een bestand of webpagina

Maak een hyperlink naar een bestand of webpagina en geef de koppeling een beschrijvende naam.

Hyperlink invoegen in een bestand

 1. In de e-mail die u opstelt, plaatst u de cursor op de positie waar u de koppeling wilt invoegen.

 2. Druk op Control+Command+K. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend.

 3. Als u een koppeling naar een bestand wilt maken, drukt u op Tab totdat u hoort: '<Het huidige tabblad,> geselecteerd'.

 4. Druk op de pijl-rechts of pijl-links totdat u 'Webpagina of bestand, tabblad' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om dit te selecteren.

 5. Druk op Tab totdat u 'Selecteren, periode' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om deze te selecteren. U hoort: 'Kies een bestand waarnaar u een koppeling wilt maken.'

 6. Druk op Tab om naar de gewenste locatie te gaan en gebruik vervolgens de pijltoetsen om door de items te bladeren. Als u wilt navigeren tussen mappen en submappen, drukt u op de pijl-rechts of pijl-links totdat u het bestand hoort waarnaar u een koppeling wilt maken.

 7. Druk op Tab totdat u 'Openen, knop' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk. Het bestand wordt geselecteerd, waarna het dialoogvenster wordt gesloten.

 8. Als u tekst wilt toevoegen die in de e-mail wordt weergegeven in plaats van het bestandsadres, drukt u in het dialoogvenster Hyperlink invoegen op Tab totdat u 'Weer te geven tekst, tekst bewerken' hoort. Typ vervolgens de tekst.

 9. Druk op Enter om de koppeling in te voegen. Het dialoogvenster wordt gesloten en de hyperlink wordt ingevoegd.

Hyperlink naar een webpagina invoegen

 1. In de e-mail plaatst u de cursor op de positie waar u de koppeling wilt invoegen.

 2. Druk op Control+Command+K. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend.

 3. Als u een koppeling naar een webpagina wilt maken, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Het huidige tabblad, geselecteerd'.

 4. Druk op de pijl-rechts of pijl-links totdat u 'Webpagina of bestand, tabblad' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om dit te selecteren.

 5. Druk op Tab totdat u 'Adres, tekst bewerken' hoort. Typ vervolgens het webadres van de webpagina.

 6. Als u tekst wilt toevoegen die in de e-mail wordt weergegeven in plaats van het adres, drukt u op Tab totdat u 'Weer te geven tekst, tekst bewerken' hoort. Typ vervolgens de tekst.

  Tip: Het is een goed idee om de titel van de webpagina als koppelingstekst te gebruiken. Wanneer personen op de koppeling klikken en naar de pagina gaan, wordt eerst de titel voorgelezen.

 7. Druk op Enter om de koppeling in te voegen. Het dialoogvenster wordt gesloten en de hyperlink wordt ingevoegd.

Hyperlinks verwijderen

 1. Selecteer in de e-mail de koppelingstekst of de afbeelding met hyperlinks.

 2. Druk op Command+K en druk vervolgens op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Koppeling verwijderen'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

  Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt gesloten, waarna de hyperlink uit de tekst wordt verwijderd. De tekst zelf blijft intact.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Gebruik Outlook voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om een koppeling te maken vanuit een e-mail naar een webpagina of bestand op een gedeeld station.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

 1. Wanneer u een e-mail bericht opstelt, plaatst u de cursor op de plaats waar u de koppeling wilt invoegen.

 2. Dubbeltik op het scherm om het context menu te openen.

 3. Veeg naar links en veeg naar rechts totdat u ' koppeling toevoegen, menu-item ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu koppeling toevoegen wordt geopend met de focus op het tekst veld.

 4. Als u de koppeling wilt voorzien van een andere naam dan alleen de URL, typt u de koppelings tekst met het scherm toetsenbord. Als u naar het toetsen bord wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u een toetsenbord element hoort.

 5. Als u het webadres wilt toevoegen van de pagina of het bestand waarnaar u een koppeling wilt maken, swipet u naar rechts totdat u ' URL, tekst veld ' hoort, dubbelklikt u op het scherm en typt u het adres.

 6. Swipe naar links totdat u ' knop Gereed ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De koppeling wordt ingevoegd in de hoofd tekst van het e-mail bericht.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Gebruik Outlook voor Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om een koppeling te maken vanuit een e-mail naar een webpagina of bestand op een gedeeld station.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

 1. Wanneer u een e-mail bericht opstelt, plaatst u de cursor op de plaats waar u de koppeling wilt invoegen.

 2. Dubbeltik op het scherm om het context menu te openen. Het context menu wordt geopend.

 3. Veeg naar rechts totdat u ' koppeling toevoegen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het dialoog venster koppeling bewerken wordt geopend met de focus op het tekst veld tekst om weer te geven.

 4. Als u de naam van een koppeling wilt toevoegen, typt u de koppelings tekst met het scherm toetsenbord.

  Opmerking: Zorg ervoor dat u een naam voor de koppeling toevoegt, anders wordt de koppeling niet weer gegeven.

  Opmerking: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. TalkBack kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op wanneer u het item hebt bereikt. Afhankelijk van uw apparaatinstellingen, moet u mogelijk dubbeltikken op het scherm om het teken in te voegen.

 5. Als u het webadres wilt toevoegen van de pagina of het bestand waarnaar u een koppeling wilt maken, swipet u naar rechts totdat u ' koppeling, bewerken ' hoort, dubbelklikt u op het scherm en typt u het adres.

 6. Veeg naar rechts totdat u ' opslaan, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De koppeling wordt ingevoegd in de hoofd tekst van het e-mail bericht.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Gebruik Outlook met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om een koppeling te maken vanuit een e-mail naar een webpagina of bestand op een gedeeld station.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

 1. Wanneer u een e-mail bericht opstelt, plaatst u de cursor op de plaats waar u de koppeling wilt invoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Meer opties, samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het lint Opties voor bewerken wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Invoegen, samengevouwen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Koppeling' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Venster Koppeling, adres, bewerken'.

 5. Typ het webadres van de pagina waarnaar u een koppeling wilt maken.

 6. Als u de koppeling een andere naam wilt geven dan alleen de URL, swipet u naar links of rechts totdat u 'Weer te geven tekst, te bewerken tekst' hoort. Typ vervolgens de koppelingstekst.

  Opmerking: Als u een koppeling maakt vanuit een afbeelding, is deze optie niet beschikbaar.

 7. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Invoegen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De koppeling wordt ingevoegd in de berichttekst van de e-mail.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Gebruik Outlook Web App met uw toetsen bord en verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om een koppeling te maken naar een webpagina of bestand op een gedeeld station wanneer u een bericht met e-mail opstelt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Zie Sneltoetsen in de webversie van Outlook voor informatie over sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat het Leesvenster is uitgeschakeld.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook Web App.

In dit onderwerp

Een Hyper link maken

 1. Wanneer u een e-mail bericht opstelt, plaatst u de cursor op de plaats waar u de koppeling wilt invoegen.

 2. Als u de koppeling wilt voorzien van een andere naam dan alleen de URL, typt u de tekst van de koppeling en selecteert u deze.

 3. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' opmaak, < geselecteerde optie > '. Druk vervolgens op de pijl-rechts of pijl-links totdat u ' Hyper Link invoegen, knop ' hoort en druk op de spatie balk. Het dialoog venster koppeling invoegen wordt geopend en u hoort: ' koppeling voor invoegen van dialoog venster '.

 4. Typ in het dialoog venster koppeling invoegen het webadres van de pagina of het bestand waarnaar u een koppeling wilt maken en druk op ENTER.

 5. Het dialoog venster koppeling invoegen wordt gesloten en de Hyper link wordt gemaakt in de hoofd tekst van het e-mail bericht.

Een Hyper Link verwijderen

 1. Selecteer de tekst van de Hyper link in de hoofd tekst van het e-mail bericht.

 2. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' opmaak, < geselecteerde optie >, knop '. Druk vervolgens op de pijl-rechts of pijl-links totdat u ' Hyper Link verwijderen, knop ' hoort en druk op de spatie balk.

 3. De Hyper link wordt verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Sneltoetsen in de webversie van Outlook

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×