Een schermlezer gebruiken om een hyperlink in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een hyperlink in te voegen in Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Zie voor personen die niet zijn met een schermlezer, maken of bewerken van een hyperlink (in Windows) of maken of een hyperlink in een bericht in Outlook voor Mac verwijderen.

Outlook met uw toetsenbord en schermlezers gebruiken om de koppeling uit een e-mailbericht naar een webpagina, een bestand in een gedeeld station of een bladwijzer binnen het dezelfde e-mailbericht.

Notities: 

In dit onderwerp

Een automatische hyperlink maken

Outlook kan automatisch een webadres omzetten in een hyperlink.

Wanneer u een e-mail opstelt, typt u een webadres (URL) zoals www.contoso.com of een e-mailadres zoals iemand@example.com en drukt u vervolgens op de spatiebalk of op Enter. In Outlook verandert de tekst in een hyperlink.

Een koppeling maken naar een bestand of webpagina

Maak een hyperlink naar een bestand of webpagina en geef de koppeling een beschrijvende naam.

Koppelen naar een bestand

Tip: Snel een koppeling maken naar een recent bestand, druk op Alt + N, ik. Een lijst met recente bestanden wordt geopend. Druk op pijl-omlaag totdat u het gewenste bestand, en druk op Enter hoort.

 1. Wanneer u een e-mail opstelt, plaatst u de cursor op de positie waar u de koppeling wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N, I, I. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend.

 3. Druk op Alt+X als u een koppeling wilt maken naar een bestand in de huidige map.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u hoort "Zoeken in de huidige folder> <the" en drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "huidige map, structuur." De huidige map is standaard de map documenten .

  Als u wilt wijzigen van de huidige map, drukt u op Alt + L. U hoort: "<The geselecteerde folder>." Druk op de pijl omhoog of pijl-omlaag totdat u hoort de locatie die u wilt gebruiken en druk op Enter om te selecteren.

 5. Druk op Tab totdat u 'Huidige map, structuur' hoort. Druk vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het gewenste bestand hoort.

 6. Druk op Alt+T. U hoort: 'Weer te geven tekst'. Typ de tekst die u in de e-mail wilt weergeven als koppelingstekst.

 7. Druk op Enter om de bestandskoppeling in te voegen.

Een koppeling maken naar een bekeken pagina

 1. Terwijl u een e-mail opstelt, plaatst u de cursor op de positie waar u de koppeling wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N, I, I. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend.

 3. Als u een koppeling wilt maken naar een bekeken pagina, drukt u achtereenvolgens op Alt+X en Alt+B. De optie Bekeken pagina's wordt geselecteerd.

 4. Druk op Tab totdat u de eerste pagina in de lijst met bekeken pagina's hoort.

 5. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste pagina hoort.

 6. Druk op Alt+T. U hoort: 'Weer te geven tekst'. Typ de tekst die u in de e-mail wilt weergeven als koppelingstekst.

 7. Druk op Enter om de bestandskoppeling in te voegen.

Koppeling maken met een webpagina

 1. Terwijl u een e-mail opstelt, plaatst u de cursor op de positie waar u de koppeling wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N, I, I. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend. Het tekstveld Adres heeft de focus.

 3. Typ het adres van de webpagina.

 4. Druk op Alt+T. U hoort: 'Weer te geven tekst'. Typ de tekst die u in de e-mail wilt weergeven als koppelingstekst.

  Tip: Het is een goed idee om de titel van de webpagina als koppelingstekst te gebruiken. Wanneer personen op de koppeling klikken en naar de pagina gaan, wordt eerst de titel voorgelezen.

 5. Druk op Enter om de koppeling in te voegen.

Een koppeling maken naar een andere locatie in de huidige e-mail

U kunt interne koppelingen maken naar vooraf gedefinieerde stijlen, zoals koppen en bladwijzers. Zie Koppen toevoegen voor instructies voor het maken van koppen in Outlook.

Een bladwijzer maken

 1. Plaats de cursor op de locatie van het koppelingsdoel. Het doel kan een kop, tekst of een afbeelding zijn.

 2. Druk op AltN+N, K. Het dialoogvenster Bladwijzer wordt geopend, waarna de focus wordt verplaatst naar het tekstveld Bladwijzernaam.

 3. Typ een naam voor de bladwijzer.

  Opmerking: Namen van bladwijzers moeten beginnen met een letter. Deze kunnen bestaan uit letters, cijfers en het onderstrepingsteken, bijvoorbeeld Ontw_Rapport_2.

 4. Druk op Alt+A als u de bladwijzer wilt toevoegen aan de lijst met bladwijzers.

Een koppeling naar een bladwijzer invoegen

 1. Terwijl u een e-mail opstelt, plaatst u de cursor op de positie waar u de koppeling wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N, I, I. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend.

 3. Druk op Alt+A. De optie Plaats in dit document wordt geselecteerd en de focus wordt verplaatst naar de bladwijzerstructuur.

 4. Druk op pijl-omlaag totdat u hoort de bladwijzer die u wilt gebruiken en druk op Enter. De bladwijzerkoppeling van de met de naam van de bladwijzer wordt ingevoegd in het e-mailbericht.

Hyperlinks verwijderen

 1. Terwijl u een e-mail opstelt, selecteert u de koppelingstekst of de afbeelding met hyperlinks.

 2. Druk achtereenvolgens op Shift+F10 en Alt+R. De hyperlink wordt verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Sneltoetsen voor het navigeren in e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Gebruik Outlook voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om een koppeling te maken vanuit een e-mail naar een webpagina of bestand op een gedeeld station.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook voor Mac als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een automatische hyperlink maken

Outlook kan automatisch een webadres omzetten in een hyperlink.

Wanneer u een e-mail opstelt, typt u in de berichttekst een webadres (URL) zoals www.contoso.com of een e-mailadres zoals iemand@example.com en drukt u vervolgens op de spatiebalk of op Enter. In Outlook verandert de tekst in een hyperlink.

Een koppeling maken naar een bestand of webpagina

Maak een hyperlink naar een bestand of webpagina en geef de koppeling een beschrijvende naam.

Hyperlink invoegen in een bestand

 1. In de e-mail die u opstelt, plaatst u de cursor op de positie waar u de koppeling wilt invoegen.

 2. Druk op Control+Command+K. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend.

 3. Als u een koppeling naar een bestand wilt maken, drukt u op Tab totdat u hoort: '<Het huidige tabblad,> geselecteerd'.

 4. Druk op de pijl-rechts of pijl-links totdat u 'Webpagina of bestand, tabblad' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om dit te selecteren.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u "Select, periode" en druk vervolgens op de hoort SPATIEBALK om te selecteren. U hoort: "Kies een bestand koppelen aan."

 6. Druk op Tab om naar de gewenste locatie te gaan en gebruik vervolgens de pijltoetsen om door de items te bladeren. Als u wilt navigeren tussen mappen en submappen, drukt u op de pijl-rechts of pijl-links totdat u het bestand hoort waarnaar u een koppeling wilt maken.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u hoort 'geopend, knop, 'verschijnt en druk vervolgens op SPATIEBALK te drukken. Het bestand wordt geselecteerd en het dialoogvenster wordt gesloten.

 8. Als u tekst wilt toevoegen die in de e-mail wordt weergegeven in plaats van het bestandsadres, drukt u in het dialoogvenster Hyperlink invoegen op Tab totdat u 'Weer te geven tekst, tekst bewerken' hoort. Typ vervolgens de tekst.

 9. Druk op Enter om de koppeling in te voegen. Het dialoogvenster wordt gesloten en de hyperlink wordt ingevoegd.

Hyperlink naar een webpagina invoegen

 1. In de e-mail plaatst u de cursor op de positie waar u de koppeling wilt invoegen.

 2. Druk op Control+Command+K. Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt geopend.

 3. Als u een koppeling naar een webpagina wilt maken, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: 'Het huidige tabblad, geselecteerd'.

 4. Druk op de pijl-rechts of pijl-links totdat u 'Webpagina of bestand, tabblad' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk om dit te selecteren.

 5. Druk op Tab totdat u 'Adres, tekst bewerken' hoort. Typ vervolgens het webadres van de webpagina.

 6. Als u tekst wilt toevoegen die in de e-mail wordt weergegeven in plaats van het adres, drukt u op Tab totdat u 'Weer te geven tekst, tekst bewerken' hoort. Typ vervolgens de tekst.

  Tip: Het is een goed idee om de titel van de webpagina als koppelingstekst te gebruiken. Wanneer personen op de koppeling klikken en naar de pagina gaan, wordt eerst de titel voorgelezen.

 7. Druk op Enter om de koppeling in te voegen. Het dialoogvenster wordt gesloten en de hyperlink wordt ingevoegd.

Hyperlinks verwijderen

 1. Selecteer in de e-mail de koppelingstekst of de afbeelding met hyperlinks.

 2. Druk op Command+K en druk vervolgens op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Koppeling verwijderen'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

  Het dialoogvenster Hyperlink invoegen wordt gesloten, waarna de hyperlink uit de tekst wordt verwijderd. De tekst zelf blijft intact.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Outlook voor iOS met VoiceOver, de schermlezer voor ingebouwde iOS gebruiken om de koppeling uit een e-mailbericht naar een webpagina of bestand op een gedeelde station.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

 1. Wanneer u een e-mailbericht opstelt, plaats de cursor waar u de koppeling invoegen.

 2. Dubbeltik op het scherm en haal uw vinger niet van het scherm om het snelmenu te openen.

 3. Veeg naar links tweemaal en klik vervolgens op Veeg naar rechts totdat u horen 'Koppeling, menu-item toevoegen' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Koppeling toevoegen wordt geopend met de focus op het tekstvak .

 4. Als u benoemen van de koppeling met iets anders dan alleen de URL wilt, typt u de koppeling tekst met uw toetsenbord op het scherm. Om naar het toetsenbord te gaan, swipet u naar rechts totdat u een toetsenbordelement hoort.

 5. Als u wilt toevoegen van het webadres van de pagina of het bestand dat u wilt koppelen aan, uit het tekstveld, Veeg naar rechts totdat u hoort "URL, tekstveld," Dubbeltik op het scherm en typ het adres.

 6. Veeg naar links totdat u "Gereed knop" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. De koppeling wordt ingevoegd in de berichttekst van e-mail.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Outlook voor Android met TalkBack, de ingebouwde Android schermlezer, gebruiken om de koppeling uit een e-mailbericht naar een webpagina of bestand op een gedeelde station.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

 1. Wanneer u een e-mailbericht opstelt, plaats de cursor waar u de koppeling invoegen.

 2. Dubbeltik op het scherm en haal uw vinger niet van het scherm om het snelmenu te openen. Het snelmenu wordt geopend.

 3. Veeg naar rechts totdat u hoort 'Koppeling toevoegen' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het dialoogvenster koppeling bewerken wordt geopend met de focus op het veld van de tekst weer te geven tekst .

 4. Als u wilt toevoegen een koppelingsnaam, typt u de koppeling tekst met uw toetsenbord op het scherm.

  Opmerking: Zorg ervoor dat u de naam van een koppeling toevoegen, anders kan de koppeling niet weergegeven.

  Opmerking: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. TalkBack kondigt de items aan wanneer u er met uw vinger op komt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op wanneer u het item hebt bereikt. Afhankelijk van uw apparaatinstellingen, moet u mogelijk dubbeltikken op het scherm om het teken in te voegen.

 5. Als u wilt toevoegen van het webadres van de pagina of het bestand dat u koppelen wilt aan, uit het veld van de tekst weer te geven tekst , Veeg naar rechts totdat u 'Koppeling, vak bewerken' hoort Dubbeltik op het scherm en typ het adres.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Opslaan, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De koppeling wordt ingevoegd in de berichttekst van e-mail.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Outlook Web App gebruiken met uw toetsenbord en schermlezers wilt koppelen aan een webpagina of bestand op een gedeelde station tijdens het opstellen van een bericht met E-mail. We hebben deze getest met Narrator, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat het Leesvenster is uitgeschakeld.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook Web App.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

In dit onderwerp

Een hyperlink maken

 1. Wanneer u een e-mailbericht opstelt, plaats de cursor waar u de koppeling invoegen.

 2. Als u benoemen van de koppeling met iets anders dan alleen de URL wilt, typt u de koppelingstekst en selecteert u deze.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u hoort: "Opmaakopties." Druk op de pijltoetsen naar links of rechts totdat u hoort 'Hyperlink invoegen' en druk op de SPATIEBALK. Het dialoogvenster koppeling invoegen wordt geopend en u hoort: "Invoegen koppeling dialoogvenster".

 4. Typ het webadres van de pagina of het bestand dat u een koppeling wilt maken in het dialoogvenster koppeling invoegen en druk op Enter.

 5. Hiermee sluit u het dialoogvenster koppeling invoegen en de hyperlink wordt gemaakt in de berichttekst van e-mail.

Een hyperlink verwijderen

 1. Selecteer de tekst van de hyperlink in de berichttekst van e-mail.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u hoort: "Opmaakopties." Druk op de pijltoetsen naar links of rechts totdat u hoort "hyperlink verwijderen, knop," en druk op de SPATIEBALK.

 3. De hyperlink wordt verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Toetscombinaties in de webversie van Outlook en Outlook.com

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×