Een schermlezer gebruiken om een handtekening toe te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een handtekening toe te voegen in Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Zie voor personen die niet zijn met een schermlezer, maken en een handtekening toevoegen aan berichten (in Windows) of maken en invoegen een handtekening in Outlook voor Mac.

Gebruik Outlook met het toetsenbord en een schermlezer handtekening toe te voegen. De handtekening wordt automatisch onderaan een nieuw e-mailbericht weergegeven en ook in uw antwoorden en in doorgestuurde berichten. We hebben deze getest met Narrator, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een nieuwe handtekening maken

U kunt meerdere handtekeningen hebt en een andere handtekening gebruiken voor elk type e-mailbericht. Zo wilt u misschien in een zakelijke handtekening uw naam, functie en contactgegevens opnemen, terwijl uw persoonlijke handtekening alleen een bijnaam en een afbeelding bevat.

 1. Druk op Alt + F, T, M in Outlook. De Opties voor Outlook -venster wordt geopend met de focus op de categorie Mail .

 2. Druk op Alt + N en voer vervolgens. Het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier wordt geopend.

 3. Maak een nieuwe handtekening, druk op Alt + N en voer vervolgens. Het dialoogvenster Nieuwe handtekening wordt geopend.

 4. Typ een naam voor de handtekening. Wanneer u klaar bent, drukt u op Enter.

  Tip: Geef handtekeningen een beschrijvende naam, zoals 'bedrijfsbeëindiging'. Een goede naam helpt u om de gewenste handtekening later gemakkelijker terug te vinden.

  De focus terug naar het dialoogvenster handtekeningen en e-mailpapier .

 5. Als u wilt uw handtekeningtekst hebt toegevoegd, drukt u op Alt + T en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u hoort: 'Handtekening bewerken'. Typ de tekst voor de handtekening.

  Tip: U kunt ook een afbeelding toevoegen aan uw handtekening. Knop, druk op Shift + Tab totdat u hoort "afbeeldingen" en druk op Enter. Het dialoogvenster Afbeelding invoegen wordt geopend. Blader naar de gewenste afbeelding en druk op Enter.

 6. Wanneer u klaar bent, drukt u op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk op Enter. De focus keert terug naar het venster Opties voor Outlook.

 7. Als u wilt de Opties voor Outlook -venster sluiten en terug te keren naar uw postvak in, drukt u op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk op Enter.

Bewerk een handtekening

 1. Druk op Alt + F, T, M in het postvak. De Opties voor Outlook -venster wordt geopend met de focus op de categorie Mail .

 2. Druk op Alt + N en voer vervolgens. Het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier wordt geopend.

 3. Druk op Alt + C. U hoort: "Selecteer de handtekening bewerken."

 4. Druk op pijl-omlaag totdat u de handtekening die u wilt en druk op Alt + T hoort. Hoort u het geselecteerde lettertype.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u hoort 'Handtekening bewerken'.

  De handtekeningtekst desgewenst wijzigen. Als u wilt opmaken met de tekst, gebruikt u de sneltoetsen beschreven in de sneltoetsen voor het opmaken van handtekeningen.

 6. Wanneer u klaar bent, drukt u op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk op Enter. De focus keert terug naar het venster Opties voor Outlook.

 7. Als u wilt de Opties voor Outlook -venster sluiten en terug te keren naar uw postvak in, drukt u op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk op Enter.

Toetsenbordsneltoetsen voor de opmaak van handtekeningen

Gebruik de onderstaande sneltoetsen voor het opmaken van uw e-mailhandtekening:

Dit wilt u doen

Druk op

Opmaak Vet toepassen of verwijderen

Ctrl+B

Tekst onderstrepen

Ctrl+U

Tekstopmaak verwijderen

Ctrl+spatiebalk

Lettertype wijzigen

Alt+T

Links uitlijnen

Ctrl+L

Tekst centreren

Ctrl+C

Rechts uitlijnen

Ctrl+R

Uw handtekening invoegen

Als u een handtekening hebt gemaakt, maar niet wilt dat voor het automatisch toevoegen aan alle uitgaande berichten, kunt u deze handmatig toevoegen aan specifieke berichten.

 1. Tijdens het opstellen van uw bericht in Outlook, drukt u op Alt + N, A, S.

 2. De lijst met beschikbare handtekeningen wordt geopend. Als er slechts één handtekening beschikbaar is en u wilt deze toevoegen, drukt u op Enter. Als er meer handtekeningen, druk op pijl-omlaag totdat u hoort de sectie die u wilt gebruiken en druk op Enter.

  De handtekening wordt aan het bericht toegevoegd en de focus keert terug naar het bericht.

Standaardhandtekening instellen

U kunt instellen dat handtekeningen automatisch wordt toegevoegd aan uw uitgaande berichten. U kunt afzonderlijk selecteert u een handtekening voor nieuwe berichten en voor antwoorden en doorgestuurde e-mailberichten.

 1. Druk op Alt + F, T, M in Outlook. De Opties voor Outlook -venster wordt geopend met de focus op de categorie Mail .

 2. Druk op Alt + N en voer vervolgens. Het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier wordt geopend.

 3. Als u wilt het e-mailaccount waarvoor u voor het instellen van Standaardhandtekeningen wilt selecteren, drukt u op Alt + A te drukken. U kunt de naam van de momenteel geselecteerde account horen. Druk op de pijl omhoog of pijl-omlaag totdat u het account dat u wilt en druk op Enter hoort.

 4. Als u wilt een standaardhandtekening automatisch toevoegen aan alle nieuwe berichten dat u opstelt met behulp van het geselecteerde account, drukt u op Alt + M. Het menu Nieuwe berichten wordt geopend. Gebruik de pijl omhoog of omlaag verplaatsen naar de handtekening die u wilt, en druk op Enter.

 5. Als u wilt een standaardhandtekening automatisch toevoegen aan berichten die u beantwoordt of doorstuurt, drukt u op Alt + F. Het menu Antwoorden/Doorgestuurde berichten wordt geopend. Gebruik de pijl omhoog of omlaag verplaatsen naar de handtekening die u wilt, en druk op Enter.

 6. Als u wilt opslaan en uw wijzigingen toepassen, drukt u op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk op Enter. Het dialoogvenster handtekeningen en e-mailpapier wordt gesloten en u hiernaar terugkeert naar het venster Opties voor Outlook . Als u wilt het venster sluiten en terug te keren naar uw postvak in, drukt u op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk op Enter.

Een standaardhandtekening verwijderen

 1. Klik in het dialoogvenster handtekeningen en e-mailpapier , drukt u op Alt + A te drukken.

 2. In de lijst met e-mailaccounts, drukt u op de pijl omhoog of pijltoets-omlaag totdat u het account waarvan handtekening hoort u wilt verwijderen en druk op Enter.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt de handtekening die u voor nieuwe berichten verwijderen, drukt u op Alt + M.

  • Als u wilt verwijderen de handtekening voor antwoorden en doorgestuurde berichten, drukt u op Alt + F.

  Druk op pijl-omhoog totdat u "Geen" horen, en druk op Enter.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

Opmerking: U kunt ook een handtekening verwijderen volledig, klik In het dialoogvenster handtekeningen en e-mailpapier druk op Alt + C. Druk op de pijl omhoog of pijl-omlaag totdat u de handtekening die u wilt en druk op Alt + D hoort. Er wordt een bevestigingsvenster geopend. U hoort: "Ja knop". Als u wilt de handtekening verwijderen, drukt u op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

In Outlook voor Mac, kunt u een handtekening met een toetsenbord en VoiceOver toevoegen, de ingebouwde Mac OS schermlezer. U kunt het zo instellen dat de handtekening automatisch onderaan een nieuw e-mailbericht, een antwoordbericht of een door te sturen bericht wordt weergegeven.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een nieuwe handtekening maken

U hoeft niet voor alles dezelfde handtekening te gebruiken. U kunt voor elk type e-mailbericht een andere handtekening gebruiken. Zo wilt u misschien in een zakelijke handtekening uw naam, functie en contactgegevens opnemen, terwijl uw persoonlijke handtekening alleen een bijnaam en een afbeelding bevat.

 1. Druk in Outlook op Control+Option+M om naar de menubalk te gaan.

 2. Druk eenmaal op de pijl-rechts. U hoort: 'Outlook.' Druk op Control+Optie+spatiebalk om het menu te openen.

 3. Druk op de pijl-omlaag tot u 'Preferences, ellipsis' hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 4. Het dialoogvenster Outlook-voorkeuren wordt geopend. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets tot u het volgende hoort: 'Knop Handtekeningen.' Druk op Control+Option+spatiebalk.

 5. Het dialoogvenster Handtekeningen wordt geopend. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets tot u het volgende hoort: 'Add signature, button.' Druk op Control+Option+spatiebalk.

 6. De focus naar het veld handtekening en u kunt de tekst van de handtekening.

  Tip: Behalve tekst kunt u ook een afbeelding toevoegen in het veld handtekening , zoals een logo of een afbeelding van uw handgeschreven handtekening. Een afbeelding wilt toevoegen, kopiëren van een map of het bureaublad en plaats het waar u wilt weergeven in het handtekeningveld.

 7. Om te geven een beschrijvende naam voor de handtekening, drukt u op Shift + Tab herhaaldelijk drukken totdat u hoort: "Naamloos, inhoud hebt geselecteerd, tekst bewerken." U bent in het veld naam van handtekening , waar u de nieuwe naam kunt typen.

 8. Druk herhaaldelijk op Shift+Tab totdat u VoiceOver uw e-mailaccount hoort uitspreken.

  Als u Outlook voor meerdere e-mailaccounts gebruikt, kiest u het account dat standaard aan deze handtekening moet worden ingesteld. Als u wilt openen in de lijst met accounts, drukt u op Control + Option + spatiebalk. Gebruik de pijl omhoog of pijl-omlaag om door de lijst totdat u hoort het account dat u wilt gebruiken en druk op Control + Option + spatiebalk om te selecteren.

 9. Druk eenmaal op de Tab-toets als u deze handtekening automatisch wilt opnemen in alle nieuwe berichten die u voor dit e-mailaccount opstelt en verzendt. De focus is op de lijst Nieuwe berichten. De optie Geen is standaard geselecteerd. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'None, pop up button.'

 10. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst met opties te openen. Druk op de pijl-omlaag om naar de handtekening te gaan. Druk op Control+Option+spatiebalk wanneer u de handtekening hoort.

 11. Als u wilt de handtekening aan alle berichten automatisch toevoegen kunt u beantwoorden en doorsturen, druk eenmaal op de Tab-toets. De focus is op de lijst Antwoorden en doorgestuurde berichten. De optie Geen is standaard geselecteerd. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'None, pop up button.'

 12. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst te openen. Druk op de pijl-omlaag om naar de handtekening te gaan. Druk op Control+Option+spatiebalk wanneer u de handtekening hoort.

 13. Druk op Command+W om het dialoogvenster Handtekeningen te sluiten en terug te gaan naar waar u bent begonnen.

Uw handtekening invoegen

 1. Druk, terwijl u een bericht in Outlook opstelt, op Shift+Tab totdat u het volgende hoort: 'Signature, menu button.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 2. Het submenu met handtekeningen wordt geopend. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om de lijst met items te doorlopen. Druk op Control+Option+spatiebalk wanneer u de gewenste handtekening hoort.

  De handtekening wordt toegevoegd aan het bericht. De focus blijft gericht op de knop Handtekening op het lint. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets als u de focus naar de hoofdtekst wilt verplaatsen.

Standaardhandtekening instellen

 1. Druk in Outlook op Control+Option+M om naar de menubalk te gaan.

 2. Druk eenmaal op de pijl-rechts. U hoort: 'Outlook.' Druk op Control+Optie+spatiebalk om het menu te openen.

 3. Druk op de pijl-omlaag tot u 'Preferences, ellipsis' hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 4. Het dialoogvenster Outlook-voorkeuren wordt geopend. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets tot u het volgende hoort: 'Knop Handtekeningen.' Druk op Control+Option+spatiebalk.

 5. Het dialoogvenster Handtekeningen wordt geopend. Druk op Shift+Tab totdat u uw e-mailaccount hoort uitspreken.

 6. Als u meerdere e-mailaccounts in Outlook hebt, kiest u het account dat deze handtekening wilt gebruiken. Als u wilt openen in de lijst met accounts, drukt u op Control + Option + spatiebalk. Gebruik de pijl omhoog of pijl-omlaag om door de lijst totdat u hoort het account dat u wilt gebruiken en druk op Control + Option + spatiebalk om te selecteren.

 7. Als u een standaardhandtekening wilt toevoegen aan nieuwe berichten die u voor dit account maakt, drukt u eenmaal op de Tab-toets om naar de lijst Nieuwe berichten te gaan. U hoort de huidige selectie. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst met opties te openen. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om naar de gewenste handtekening te gaan en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de handtekening te selecteren.

 8. Als u een standaardhandtekening wilt toevoegen aan berichten met een antwoord of berichten die u doorstuurt, drukt u eenmaal op de Tab-toets om naar de lijst Antwoorden en doorgestuurde berichten te gaan. U hoort de huidige selectie. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst met opties te openen. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om naar de gewenste handtekening te gaan en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de handtekening te selecteren.

 9. Druk op Command+W als u uw wijzigingen wilt opslaan en het dialoogvenster Handtekeningen sluiten.

Een standaardhandtekening verwijderen

 1. Naar de lijst naam van handtekening wilt gaan, drukt u op TAB of Shift + Tab totdat u hoort "Selecteer de handtekening als tabel name," gevolgd door de naam van de momenteel geselecteerde handtekening.

 2. Selecteer de handtekening, met de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste handtekening hoort.

 3. Als u wilt een handtekening verwijderen, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'Knop geselecteerde handtekeningen verwijderen' en druk op Control + Option + spatiebalk. Er wordt een bevestigingsvenster geopend.

 4. Druk eenmaal op Tab. U hoort: "Verwijderen standaardknop." Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

In Outlook voor iOS, kunt u een handtekening met VoiceOver toevoegen, de ingebouwde iOS schermlezer. U kunt het zo instellen dat de handtekening automatisch onderaan een nieuw e-mailbericht, een antwoordbericht of een door te sturen bericht wordt weergegeven.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

Een handtekening toevoegen

Standaard wordt het bericht 'Krijgt Outlook voor iOS' weergegeven aan het einde van uw e-mailberichten als uw handtekening. In plaats van het standaardbericht lukt, kunt u een persoonlijke handtekening maken voor al uw berichten.

 1. Uit uw Postvak in, om te gaan naar het menu Instellingen Veeg naar links totdat u hoort "navigatiedeelvenster weergeven, knop," Dubbeltik op het scherm, veegt u rechts totdat u hoort "Instellingen, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg in het menu Instellingen rechts totdat u hoort "handtekening <current signature>, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu handtekening wordt geopend.

 3. Een handtekening, Veeg naar rechts totdat u hoort "<current signature>, tekstveld," Dubbeltik op het scherm's maken en bewerken de huidige handtekening met het toetsenbord op het scherm.

  Opmerking: Om naar het toetsenbord te gaan, swipet u naar rechts totdat u een toetsenbordelement hoort.

  Tip: U kunt het toetsenbord ook vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiertoe een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. VoiceOver kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 4. Na het maken van de nieuwe handtekening, om te sluiten van het menu handtekening Veeg naar links totdat u "Instellingen, knop terug," hoort en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Als u niet dat een handtekening aan het einde van uw e-mailberichten hebben wilt, moet u gewoon de handtekeningtekst in het menu handtekening verwijderen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

In Outlook voor Android, kunt u een handtekening met TalkBack, de ingebouwde Android schermlezer toevoegen. U kunt het zo instellen dat de handtekening automatisch onderaan een nieuw e-mailbericht, een antwoordbericht of een door te sturen bericht wordt weergegeven.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

Een handtekening toevoegen

Standaard wordt het bericht "U Outlook voor Android" weergegeven aan het einde van uw e-mailberichten als uw handtekening. In plaats van het standaardbericht lukt, kunt u een persoonlijke handtekening maken voor al uw berichten.

 1. Uit uw Postvak in, Ga naar het menu Instellingen door naar links vegen totdat u "geopende navigatie voor vellen, knop," Dubbeltik op het scherm, veegt u rechts totdat u "Instellingen" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Klik in het menu Instellingen Veeg rechts totdat u hoort "Wijzigen uw standaardhandtekening, uw standaardhandtekening is <current signature>" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu handtekening wordt geopend en de focus naar het tekstveld handtekening.

 3. Bewerken de huidige handtekening met het toetsenbord op het scherm.

  Tip: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. TalkBack kondigt de items aan wanneer u er met uw vinger op komt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op wanneer u het item hebt bereikt. Afhankelijk van uw apparaatinstellingen, moet u mogelijk dubbeltikken op het scherm om het teken in te voegen.

 4. Nadat u hebt getypt de nieuwe handtekening, Veeg naar links totdat u hoort 'Opslaan' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu handtekening wordt gesloten en de focus wordt verplaatst naar Instellingen.

  Opmerking: Als u niet dat een handtekening aan het einde van uw e-mailberichten hebben wilt, moet u gewoon de handtekeningtekst in het menu handtekening verwijderen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Gebruik Outlook Web App met u toetsenbord en een schermlezer. U kunt de handtekening die automatisch wordt weergegeven onder aan het nieuwe e-mailberichten, antwoorden en e-mailberichten die u in Maildoorsturen instellen. We hebben deze getest met Narrator, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat het Leesvenster is uitgeschakeld.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook Web App.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

In dit onderwerp

Een nieuwe handtekening maken

 1. Klik in Maildrukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'Knop instellingen' en druk op Enter. Het deelvenster Instellingen wordt geopend.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u hoort 'Alle Outlook-instellingen weergeven' en druk op Enter. Het venster Instellingen wordt geopend.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u "Indeling, tabblad-item," horen en druk op pijl-omlaag totdat u horen 'Opstellen en beantwoorden, tabblad-item,' en druk op Enter.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u hoort "handtekening bewerken." Typ de handtekening die u wilt gebruiken.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt dat uw handtekening onder aan alle nieuwe berichten automatisch wordt weergegeven, drukt u op TAB of Shift + Tab totdat u 'Unchecked hoort, automatisch mijn handtekening toevoegen aan berichten die ik opstelt, selectievakje' en druk op Enter.

  • Als u wilt dat uw handtekening onder aan alle antwoorden en doorgestuurde berichten automatisch wordt weergegeven, drukt u op TAB of Shift + Tab totdat u hoort "Unchecked, automatisch mijn handtekening toevoegen aan berichten die ik doorsturen of beantwoorden naar selectievakje ' en druk op Enter.

  Tip: Als u een van deze opties niet selecteert, kunt u uw handtekening ook handmatig toevoegen aan een nieuw bericht dat u wilt. Meer informatie raadpleegt u uw handtekening invoegen.

 6. Wanneer u klaar bent, drukt u op Shift + Tab totdat u hoort 'Opslaan' en druk op Enter.

 7. Om te sluiten van het menu Opties en gaat u terug naar Mail, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Vorige' horen, en druk op Enter.

Uw handtekening invoegen

Als u een handtekening hebt gemaakt, maar niet hebt gekozen voor het automatisch toevoegen aan uitgaande berichten, kunt u deze handmatig toevoegen aan specifieke berichten.

 1. Tijdens het opstellen van een bericht in Outlook, plaats de cursor waar u uw handtekening invoegen.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u hoort: "meer acties opstellen knop samengevouwen." Druk vervolgens op de SPATIEBALK om het contextmenu te openen.

 3. Als u wilt de handtekening invoegen, druk op pijl-omlaag totdat u "Menu handtekening, invoegen, worden" hoort en druk op Enter.

  Uw handtekening wordt toegevoegd aan het bericht en de focus wordt verplaatst naar de hoofdtekst van e-mailbericht.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Toetscombinaties in de webversie van Outlook en Outlook.com

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×