Een schermlezer gebruiken om een handtekening toe te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een handtekening toe te voegen in Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Zie een hand tekening maken en toevoegen aan berichten (in Windows) of een hand tekening maken en invoegen in Outlook voor Macvoor personen die geen scherm lezer gebruiken.

Gebruik Outlook 2016 met uw toetsen bord en een scherm lezer, zoals Jaws of Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om een hand tekening toe te voegen. De hand tekening wordt automatisch weer gegeven onder aan nieuwe e-mail berichten, inclusief uw antwoorden en e-mail berichten die u doorstuurt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u JAWS gebruikt. Raadpleeg JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Een nieuwe handtekening maken

U hoeft niet voor alles dezelfde handtekening te gebruiken. U kunt voor elk type e-mailbericht een andere handtekening gebruiken. Zo wilt u misschien in een zakelijke handtekening uw naam, functie en contactgegevens opnemen, terwijl uw persoonlijke handtekening alleen een bijnaam en een afbeelding bevat.

 1. Druk in Outlook op ALT + F, T. Het venster Opties voor Outlook wordt geopend en u hoort ' Outlook-Opties'.

 2. Druk op de pijl-omlaag tot u 'Mail' hoort.

 3. Druk op ALT + N, ENTER. Het dialoog venster hand tekeningen en brief papier wordt geopend en u hoort: ' dialoog venster hand tekeningen en brief papier. Pagina e-mail handtekening. In Verteller hoort u: ' hand tekeningen en brief papier. Knop OK. '

 4. Als u een nieuwe hand tekening wilt maken, drukt u op ALT + N, ENTER. Het dialoog venster nieuwe hand tekening wordt geopend en u hoort: ' dialoog venster nieuwe hand tekening. Typ een naam voor deze hand tekening. In Verteller hoort u ' nieuwe hand tekening '. Typ een naam voor deze hand tekening.

 5. Typ een naam voor de handtekening. Druk op de TAB-toets om naar de knop OK te gaan en druk vervolgens op Enter.

  Tip: Geef handtekeningen een beschrijvende naam, zoals 'bedrijfsbeëindiging'. Een goede naam helpt u om de gewenste handtekening later gemakkelijker terug te vinden.

 6. De focus keert terug naar het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier in het vak Selecteer de handtekening als u deze wilt bewerken.

 7. Als u Outlook gebruikt voor meerdere e-mailaccounts, kies dan het account waarin u deze handtekening wilt gebruiken.

  • Als u het vak e-mail account wilt wijzigen, drukt u op ALT + A. U hoort ' keuze lijst met invoervak voor e-mail account ' en de naam van de geselecteerde hand tekening. In Verteller hoort u alleen de naam van de geselecteerde hand tekening.

  • Druk op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om de lijst te doorlopen tot u het gewenste account hoort en druk vervolgens op Enter.

 8. Als u de hand tekening wilt selecteren die automatisch aan alle nieuwe e-mail berichten moet worden toegevoegd, drukt u op ALT + M om naar de vervolg keuzelijst nieuwe berichten te gaan. U hoort: ' dialoog venster hand tekeningen en stilstaand papier. Gebruik de pijl toetsen om de selectie te wijzigen. Gebruik de toetsen pijl-omhoog of pijl-omlaag om naar de gewenste hand tekening te gaan en druk vervolgens op ENTER.

 9. Als u de hand tekening wilt selecteren die u automatisch wilt toevoegen (automatisch ondertekenen) wanneer u berichten beantwoordt of doorstuurt, drukt u op ALT + F om naar de vervolg keuzelijst antwoorden en doorgestuurden te gaan. U hoort: ' dialoog venster hand tekeningen en stilstaand papier. Gebruik de pijl toetsen om de selectie te wijzigen. In Verteller hoort u alleen de hand tekening die u hebt geselecteerd. Gebruik de pijl toetsen om naar de gewenste hand tekening te gaan en druk vervolgens op ENTER.

 10. Als u het vak Handtekening bewerken wilt openen en de tekst van de handtekening wilt toevoegen, drukt u op Alt+T en drukt u op de Tab-toets tot u 'Niet beschikbaar buiten een geopend bericht' hoort. In Verteller hoort u 'Handtekening bewerken. Tekst bewerken.' De focus is in het vak Handtekening.

 11. Typ de tekst voor de handtekening.

  Tip: Behalve tekst kunt u ook een afbeelding toevoegen in het vak hand tekening, zoals een logo, of een afbeelding van uw handgeschreven hand tekening. Als u een afbeelding wilt toevoegen, drukt u op SHIFT + TAB totdat u ' afbeeldingen... knop ' hoort (in Verteller hoort u ' knop Afbeeldingen ') en drukt u vervolgens op ENTER. Het dialoog venster afbeelding invoegen wordt geopend, waar u door de gewenste afbeelding kunt bladeren. Druk op ENTER op de gewenste afbeelding.

 12. Ga met de Tab-toets naar de knop OK en druk op Enter om het vak Handtekeningen te sluiten.

 13. Als u het venster Opties voor Outlook wilt sluiten, gaat u met de Tab-toets naar de knop OK en drukt u op Enter.

  De focus keert terug naar het element waarin u bent gestart.

Toetsenbordsneltoetsen voor de opmaak van handtekeningen

Hier volgen enkele sneltoetsen waarmee u een e-mailhandtekening kunt opmaken:

Handeling

Druk op

Opmaak Vet toepassen of verwijderen

Ctrl+B

Tekst onderstrepen

Ctrl+U

Tekstopmaak verwijderen

Ctrl+spatiebalk

Lettertype wijzigen

Alt+T

Links uitlijnen

Ctrl+L

Tekst centreren

Ctrl+C

Rechts uitlijnen

Ctrl+R

Uw handtekening invoegen

 1. Terwijl u in Outlook uw bericht opstelt, drukt u op Alt+N om naar het tabblad Invoegen te gaan. Druk vervolgens op AS om de optie Handtekening te openen.

 2. Als er slechts één handtekening beschikbaar is en u wilt deze toevoegen, drukt u op Enter. Als er meer handtekeningen zijn, drukt u op de pijl-omlaag om een handtekening te kunnen kiezen. De schermlezer spreekt de handtekeningen uit terwijl u deze doorloopt. Wanneer u de handtekening hebt bereikt die u wilt invoegen, drukt u op Enter.

  De handtekening wordt aan het bericht toegevoegd en de focus keert terug naar het bericht.

Standaardhandtekening instellen

 1. Druk in Outlook op Alt+F, T. Het venster Opties voor Windows wordt geopend.

 2. Druk zo nodig op de pijl-omlaag of -omhoog tot u het volgende hoort: 'Mail.' Druk op Alt+N. U hoort het volgende: 'Knop Handtekeningen.' Druk op Enter. Het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier wordt geopend.

 3. Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, drukt u op Alt+A om naar de lijst E-mailaccount te gaan. Met de pijl-toetsen navigeert u door de lijst. Druk op Enter als u het account hebt bereikt waarvoor u handtekeningen wilt instellen.

 4. Als u een standaardhandtekening wilt toevoegen aan nieuwe berichten die u voor dit account maakt, drukt u op Alt+M om naar de lijst Nieuwe berichten te gaan. U hoort de huidige selectie. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om naar de gewenste handtekening te gaan en druk vervolgens op Enter.

 5. Als u een standaardhandtekening wilt toevoegen aan berichten met een antwoord of berichten die u doorstuurt, drukt u op Alt+F om naar de lijst Antwoorden en doorgestuurde berichten te gaan. U hoort de huidige selectie. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om naar de gewenste handtekening te gaan en druk vervolgens op Enter.

 6. Als u de wijzigingen wilt opslaan, drukt u op de Tab-toets tot u 'Knop OK' hoort. Druk vervolgens op Enter. Het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier wordt gesloten en u keert terug naar het venster Opties voor Outlook. Als u het venster wilt sluiten en naar het postvak wilt teruggaan, drukt u op Esc.

Een standaard handtekening verwijderen

 1. Als u Outlook voor meerdere e-mail accounts gebruikt, selecteert u in het dialoog venster hand tekeningen en e-mail papier het e-mail account met de hand tekening die u wilt verwijderen.

 2. Als u naar het vak Selecteer de hand tekening die u wilt bewerken, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u ' Selecteer de hand tekening die u wilt bewerken ' hoort, gevolgd door de naam van de geselecteerde hand tekening.

 3. Als u een hand tekening wilt selecteren, gebruikt u de toetsen pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste hand tekening hoort.

 4. Als u een hand tekening wilt verwijderen, drukt u op ALT + D. Er wordt een meldings venster geopend en u hoort: ' Ja, knop '. Druk vervolgens op ENTER.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

In Outlook 2016 voor Mac kunt u een handtekening toevoegen met behulp van een toetsenbord en VoiceOver, de in Mac OS ingebouwde schermlezer. U kunt het zo instellen dat de handtekening automatisch onderaan een nieuw e-mailbericht, een antwoordbericht of een door te sturen bericht wordt weergegeven.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook voor Mac als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een nieuwe handtekening maken

U hoeft niet voor alles dezelfde handtekening te gebruiken. U kunt voor elk type e-mailbericht een andere handtekening gebruiken. Zo wilt u misschien in een zakelijke handtekening uw naam, functie en contactgegevens opnemen, terwijl uw persoonlijke handtekening alleen een bijnaam en een afbeelding bevat.

 1. Druk in Outlook op Control+Option+M om naar de menubalk te gaan.

 2. Druk eenmaal op de pijl-rechts. U hoort: 'Outlook.' Druk op Control+Optie+spatiebalk om het menu te openen.

 3. Druk op de pijl-omlaag tot u 'Preferences, ellipsis' hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 4. Het dialoogvenster Outlook-voorkeuren wordt geopend. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets tot u het volgende hoort: 'Knop Handtekeningen.' Druk op Control+Option+spatiebalk.

 5. Het dialoogvenster Handtekeningen wordt geopend. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets tot u het volgende hoort: 'Add signature, button.' Druk op Control+Option+spatiebalk.

 6. De focus wordt verplaatst naar het veld hand tekening en u kunt de tekst van de hand tekening typen.

  Tip: Behalve tekst kunt u ook een afbeelding toevoegen in het veld hand tekening, zoals een logo, of een afbeelding van uw handgeschreven hand tekening. Als u een afbeelding wilt toevoegen, kopieert u deze uit een map of bureau blad en plaatst u de afbeelding op de locatie waar u deze wilt weer geven in het veld hand tekening.

 7. Als u een beschrijvende naam aan de handtekening wilt geven, drukt u herhaaldelijk op Shift+Tab totdat u het volgende hoort: 'Untitled, contents selected, edit text.' U bevindt zich in het veld Naam van handtekening. Hier kunt u de nieuwe naam invoeren.

 8. Druk herhaaldelijk op Shift+Tab totdat u VoiceOver uw e-mailaccount hoort uitspreken.

  Als u Outlook gebruikt voor meerdere e-mailaccounts, kies dan het account waarvoor deze handtekening automatisch moet worden gebruikt. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst met accounts te openen. Beweeg met de pijl-omhoog of -omlaag door de lijst totdat u het gewenste account hoort uitspreken. Druk op Control+Option+spatiebalk om het account te selecteren.

 9. Druk eenmaal op de Tab-toets als u deze handtekening automatisch wilt opnemen in alle nieuwe berichten die u voor dit e-mailaccount opstelt en verzendt. De focus is op de lijst Nieuwe berichten. De optie Geen is standaard geselecteerd. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'None, pop up button.'

 10. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst met opties te openen. Druk op de pijl-omlaag om naar de handtekening te gaan. Druk op Control+Option+spatiebalk wanneer u de handtekening hoort.

 11. Als u de hand tekening automatisch wilt toevoegen aan alle berichten die u beantwoordt en doorstuurt, drukt u eenmaal op de tab-toets. De focus bevindt zich in de lijst met antwoorden en doorgestuurde berichten. Standaard is de optie geen geselecteerd. VoiceOver kondigt: ' geen, pop-upknop '.

 12. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst te openen. Druk op de pijl-omlaag om naar de handtekening te gaan. Druk op Control+Option+spatiebalk wanneer u de handtekening hoort.

 13. Druk op Command+W om het dialoogvenster Handtekeningen te sluiten en terug te gaan naar waar u bent begonnen.

Uw handtekening invoegen

 1. Druk, terwijl u een bericht in Outlook opstelt, op Shift+Tab totdat u het volgende hoort: 'Signature, menu button.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 2. Het submenu met handtekeningen wordt geopend. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om de lijst met items te doorlopen. Druk op Control+Option+spatiebalk wanneer u de gewenste handtekening hoort.

  De handtekening wordt toegevoegd aan het bericht. De focus blijft gericht op de knop Handtekening op het lint. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets als u de focus naar de hoofdtekst wilt verplaatsen.

Standaardhandtekening instellen

 1. Druk in Outlook op Control+Option+M om naar de menubalk te gaan.

 2. Druk eenmaal op de pijl-rechts. U hoort: 'Outlook.' Druk op Control+Optie+spatiebalk om het menu te openen.

 3. Druk op de pijl-omlaag tot u 'Preferences, ellipsis' hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 4. Het dialoogvenster Outlook-voorkeuren wordt geopend. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets tot u het volgende hoort: 'Knop Handtekeningen.' Druk op Control+Option+spatiebalk.

 5. Het dialoogvenster Handtekeningen wordt geopend. Druk op Shift+Tab totdat u uw e-mailaccount hoort uitspreken.

 6. Als u meerdere e-mailaccounts in Outlook hebt, kiest u het account dat u voor deze handtekening wilt gebruiken. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst met accounts te openen. Beweeg met de pijl-omhoog of -omlaag door de lijst totdat u het gewenste account hoort uitspreken. Druk op Control+Option+spatiebalk om het account te selecteren.

 7. Als u een standaardhandtekening wilt toevoegen aan nieuwe berichten die u voor dit account maakt, drukt u eenmaal op de Tab-toets om naar de lijst Nieuwe berichten te gaan. U hoort de huidige selectie. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst met opties te openen. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om naar de gewenste handtekening te gaan en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de handtekening te selecteren.

 8. Als u een standaardhandtekening wilt toevoegen aan berichten met een antwoord of berichten die u doorstuurt, drukt u eenmaal op de Tab-toets om naar de lijst Antwoorden en doorgestuurde berichten te gaan. U hoort de huidige selectie. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst met opties te openen. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om naar de gewenste handtekening te gaan en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de handtekening te selecteren.

 9. Druk op Command+W als u uw wijzigingen wilt opslaan en het dialoogvenster Handtekeningen sluiten.

Een standaard handtekening verwijderen

 1. Als u naar de lijst naam van hand tekening wilt gaan, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u ' Select Signature name Table ' hoort, gevolgd door de naam van de momenteel geselecteerde hand tekening.

 2. Als u een hand tekening wilt selecteren, gebruikt u de toetsen pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste hand tekening hoort.

 3. Als u een hand tekening wilt verwijderen, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop geselecteerde hand tekeningen verwijderen ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk. Er wordt een meldings venster geopend.

 4. Druk eenmaal op de tab-toets. U hoort: ' knop standaard verwijderen '. Druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

In Outlook voor iOS kunt u een hand tekening toevoegen met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios. U kunt instellen dat de hand tekening automatisch wordt weer gegeven onder aan nieuwe e-mail berichten, antwoorden en e-mail berichten die u doorstuurt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

Het bericht ' Outlook voor iOS ophalen ' wordt standaard weer gegeven aan het einde van uw e-mail berichten als uw hand tekening. In plaats van dat u het standaard bericht ziet, kunt u een aangepaste hand tekening maken voor al uw berichten.

 1. Ga in uw Postvak in naar het menu instellingen, veeg naar links totdat u ' navigatie deel venster weer geven, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm, swipe naar rechts totdat u ' instellingen, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe in het menu instellingen naar rechts totdat u ' hand tekening < huidige hand tekening >, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu hand tekening wordt geopend.

 3. Als u een hand tekening wilt maken, veegt u naar rechts totdat u ' < huidige hand tekening >, tekst veld ' hoort, dubbelklikt u op het scherm en bewerkt u de huidige hand tekening met het toetsen bord op het scherm.

  Opmerking: Als u naar het toetsen bord wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u een toetsenbord element hoort.

  Tip: U kunt het toetsenbord ook vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiertoe een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. VoiceOver kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 4. Nadat u de nieuwe hand tekening hebt gemaakt, veegt u naar links totdat u ' instellingen, knop Afbeelding ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Als u geen hand tekening aan het einde van uw e-mail berichten wilt hebben, verwijdert u de tekst van de hand tekening in het menu hand tekening.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

In Outlook voor Android kunt u een hand tekening toevoegen met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android. U kunt instellen dat de hand tekening automatisch wordt weer gegeven onder aan nieuwe e-mail berichten, antwoorden en e-mail berichten die u doorstuurt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

Het bericht ' Outlook voor Android ophalen ' wordt standaard weer gegeven aan het einde van uw e-mail berichten als uw hand tekening. In plaats van dat u het standaard bericht ziet, kunt u een aangepaste hand tekening maken voor al uw berichten.

 1. In uw Postvak in gaat u naar het menu instellingen en gaat u naar links totdat u ' navigatie lade openen, knop ' dubbelklikt u op het scherm, swipet u naar rechts totdat u ' instellingen ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 2. Swipe in het menu instellingen naar rechts totdat u ' uw standaard handtekening wijzigen ' hoort, uw standaard handtekening is < huidige hand tekening >, en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu hand tekening wordt geopend en de focus wordt verplaatst naar het tekst veld voor de hand tekening.

 3. De huidige hand tekening bewerken met het scherm toetsenbord.

  Tip: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. TalkBack kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op wanneer u het item hebt bereikt. Afhankelijk van uw apparaatinstellingen, moet u mogelijk dubbeltikken op het scherm om het teken in te voegen.

 4. Nadat u de nieuwe hand tekening hebt getypt, veegt u naar links totdat u ' opslaan ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. Het menu hand tekening wordt gesloten en de focus wordt verplaatst naar instellingen.

  Opmerking: Als u geen hand tekening aan het einde van uw e-mail berichten wilt hebben, verwijdert u de tekst van de hand tekening in het menu hand tekening.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

In Outlook kunt u een hand tekening toevoegen met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows. U kunt instellen dat de hand tekening automatisch wordt weer gegeven onder aan nieuwe e-mail berichten, antwoorden en e-mail berichten die u doorstuurt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

Het bericht ' verzonden vanaf mijn Windows 10-telefoon ' wordt standaard weer gegeven aan het einde van uw e-mail berichten als uw hand tekening. In plaats van dat u het standaard bericht ziet, kunt u een aangepaste hand tekening maken voor al uw berichten.

 1. In uw Postvak in gaat u naar het menu instellingen, swipet u naar rechts totdat u ' meer opties, knop samengevouwen ' dubbelklikt u op het scherm, swipet u naar rechts totdat u ' knop instellingen ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 2. Swipe in het menu instellingen naar rechts totdat u ' knop hand tekening ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu hand tekening wordt geopend.

 3. Als u de huidige hand tekening wilt bewerken, veegt u naar rechts totdat u ' hand tekening, bewerk bare tekst, < huidige hand tekening > ' hoort, dubbelklikt u op het scherm en typt u de nieuwe hand tekening met het scherm toetsenbord.

  Opmerking: Als u naar het toetsen bord wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u een toetsenbord element hoort.

  Tip: U kunt het toetsen bord ook vinden door de items op het scherm te verkennen. Als u wilt verkennen, plaatst u een vinger op het scherm en sleept u deze rond. De items worden door Verteller aangekondigd terwijl u ze laat aanlanden. Als u een item wilt selecteren, laat u uw vinger optillen en tikt u op het scherm.

 4. Nadat u de nieuwe hand tekening hebt getypt, plaatst u een vinger op het scherm en sleept u deze langs de onderkant van het scherm totdat u ' vorig, knop samengevouwen ' hoort en dubbeltik u op het scherm. Het scherm toetsenbord wordt gesloten.

  Opmerking: Als u geen hand tekening aan het einde van uw e-mail berichten wilt hebben, veegt u naar rechts of links totdat u ' ingeschakeld, gebruikt u een e-mail handtekening, schakel optie ' en dubbeltik u op het scherm om de hand tekening uit te scha kelen. U hoort: "uit, gebruikt u een e-mail handtekening, wissel knop."

 5. Als u het menu hand tekening wilt sluiten, swipet u naar rechts totdat u ' vorig, knop samengevouwen ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 6. Als u het menu instellingen wilt sluiten en terug wilt gaan naar uw Postvak in, veegt u naar rechts totdat u ' terug, knop samengevouwen ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

In Outlook Web App kunt u een hand tekening toevoegen met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows. U kunt instellen dat de hand tekening automatisch wordt weer gegeven onder aan nieuwe e-mail berichten, antwoorden en e-mail berichten die u doorstuurt in e-mail.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Zie Sneltoetsen in de webversie van Outlook voor informatie over sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat het Leesvenster is uitgeschakeld.

 • Als u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook Web App.

In dit onderwerp

Een nieuwe handtekening maken

 1. Druk in mail op CTRL + F6 totdat u ' Start programma voor apps ' hoort en druk op de tab-toets totdat u ' het menu instellingen openen voor toegang tot persoonlijke en app-instellingen ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het context menu e-mail instellingen wordt geopend en u hoort: ' context menu '.

  Opmerking: Als u een werk-of school account gebruikt, zijn de stappen mogelijk iets anders.

 2. Als u het menu Opties wilt openen, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u ' menu-item, opties ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 3. Druk in het menu Opties op de tab-toets totdat u ' opties, e-mail ' hoort en druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' e-mail handtekening ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het menu e-mail handtekening wordt geopend.

 4. Als u naar het tekstvak van de hand tekening wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' bewerken ' hoort. Typ de hand tekening die u wilt gebruiken.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt dat uw hand tekening automatisch onder aan alle nieuwe berichten wordt weer gegeven, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u ' uitgeschakeld, automatisch mijn hand tekening toevoegen aan berichten die ik verzend, selectie vakje ' en druk vervolgens op ENTER.

  • Als u wilt dat uw hand tekening automatisch wordt weer gegeven onder aan alle antwoorden en doorgestuurde berichten, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u ' niet gecontroleerd, automatisch mijn hand tekening toevoegen aan berichten die ik aan-of antwoord, selectie vakje ' en drukt u op ENTER.

  Tip: Als u geen van deze opties selecteert, kunt u uw hand tekening ook hand matig toevoegen aan een nieuw bericht dat u wilt toevoegen. Voor meer informatie raadpleegt u uw hand tekening invoegen.

 6. Wanneer u klaar bent, drukt u op de tab-toets totdat u ' opslaan ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 7. Als u het menu Opties wilt sluiten en terug wilt gaan naar e-mail, drukt u op de tab - toets totdat u ' terug ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Uw handtekening invoegen

Als u een hand tekening hebt gemaakt, maar niet hebt gekozen om deze automatisch toe te voegen aan uitgaande berichten, kunt u deze hand matig toevoegen aan specifieke berichten.

 1. Plaats tijdens het opstellen van een bericht in Outlook de cursor op de plaats waar u uw hand tekening wilt invoegen.

 2. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' meer acties, knop samengevouwen '. Druk vervolgens op de spatie balk om het context menu te openen.

 3. Als u de hand tekening wilt invoegen, drukt u op de toets pijl-omhoog totdat u ' menu item, hand tekening invoegen ' hoort en drukt u op ENTER.

 4. Uw hand tekening wordt toegevoegd aan het bericht en de focus wordt verplaatst naar de hoofd tekst van het e-mail bericht.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Outlook

Sneltoetsen in de webversie van Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×