Een schermlezer gebruiken om een handtekening toe te voegen in Outlook

Een schermlezer gebruiken om een handtekening toe te voegen in Outlook

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Zie voor personen die niet zijn met een schermlezer, maken en een handtekening toevoegen aan berichten (in Windows) of maken en invoegen een handtekening in Outlook voor Mac.

Gebruik Outlook 2016 met het toetsenbord en een schermlezer, zoals JAWS of Verteller, de schermlezer voor ingebouwde Windows handtekening toe te voegen. De handtekening die automatisch wordt weergegeven onder aan de nieuwe e-mailberichten, inclusief uw reacties en e-mailberichten u doorsturen.

Notities : 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u JAWS gebruikt. Raadpleeg JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Een nieuwe handtekening maken

U hoeft niet voor alles dezelfde handtekening te gebruiken. U kunt voor elk type e-mailbericht een andere handtekening gebruiken. Zo wilt u misschien in een zakelijke handtekening uw naam, functie en contactgegevens opnemen, terwijl uw persoonlijke handtekening alleen een bijnaam en een afbeelding bevat.

 1. In Outlook, drukt u op Alt + F, T. De Opties voor Outlook -venster wordt geopend en u hoort "Opties voor Outlook."

 2. Druk op de pijl-omlaag tot u 'Mail' hoort.

 3. Druk op Alt + N, invoeren. Het dialoogvenster handtekeningen en e-mailpapier wordt geopend en u hoort: "handtekeningen en e-mailpapier dialoogvenster. Pagina e-mailhandtekening." U hoort in Narrator,: "handtekeningen en e-mailpapier. OK om."

 4. Als u wilt een nieuwe handtekening hebt gemaakt, drukt u op Alt + N, Enter. Het dialoogvenster Nieuwe handtekening wordt geopend en u hoort: "dialoogvenster nieuwe handtekening. Typ een naam voor deze handtekening." In Narrator hoort u 'nieuwe handtekening. Typ een naam voor deze handtekening."

 5. Typ een naam voor de handtekening. Druk op de TAB-toets om naar de knop OK te gaan en druk vervolgens op Enter.

  Tip : Geef handtekeningen een beschrijvende naam, zoals 'bedrijfsbeëindiging'. Een goede naam helpt u om de gewenste handtekening later gemakkelijker terug te vinden.

 6. De focus keert terug naar het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier in het vak Selecteer de handtekening als u deze wilt bewerken.

 7. Als u Outlook gebruikt voor meerdere e-mailaccounts, kies dan het account waarin u deze handtekening wilt gebruiken.

  • Als u wilt wijzigen in het vak e-mailaccount, drukt u op Alt + A te drukken. U hoort 'E-mailaccount dubbele punt keuzelijst met invoervak' en de naam van de geselecteerde handtekening. In Narrator, kunt u alleen de naam van de geselecteerde handtekening hoort.

  • Druk op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om de lijst te doorlopen tot u het gewenste account hoort en druk vervolgens op Enter.

 8. Als u wilt selecteren in de handtekening die u wilt dat automatisch wordt toegevoegd aan alle nieuwe e-mailberichten, drukt u op Alt + M om naar de vervolgkeuzelijst Nieuwe berichten te gaan. U hoort: "handtekeningen en vaste dialoogvenster. Als u wilt wijzigen van de selectie, gebruik de pijltoetsen." Met de pijl-omhoog of pijl-omlaag om naar de gewenste handtekening te gaan en druk op Enter.

 9. Om te selecteren van de handtekening die u wilt worden automatisch toegevoegd (automatische aanmelding) wanneer u beantwoorden of doorsturen van berichten, drukt u op Alt + F om naar de vervolgkeuzelijst Antwoorden/Doorgestuurde berichten te gaan. U hoort: "handtekeningen en vaste dialoogvenster. Als u wilt wijzigen van de selectie, gebruik de pijltoetsen." In Narrator hoort u alleen de handtekening die is geselecteerd. Gebruik de pijltoetsen om naar de gewenste handtekening te gaan en druk op Enter.

 10. Als u het vak Handtekening bewerken wilt openen en de tekst van de handtekening wilt toevoegen, drukt u op Alt+T en drukt u op de Tab-toets tot u 'Niet beschikbaar buiten een geopend bericht' hoort. In Verteller hoort u 'Handtekening bewerken. Tekst bewerken.' De focus is in het vak Handtekening.

 11. Typ de tekst voor de handtekening.

  Tip : Behalve tekst kunt u ook een afbeelding toevoegen in het vak handtekening , zoals een logo of een afbeelding van uw handgeschreven handtekening. Als u wilt toevoegen van een afbeelding, druk op Shift + Tab totdat u hoort "afbeeldingen... knop" (in Narrator u hoort "Knop afbeeldingen"), en druk op Enter. De Afbeelding invoegen dialoogvenster wordt geopend waarin u de afbeelding kunt bladeren gewenste. Als u wilt dat op de afbeelding, drukt u op Enter.

 12. Ga met de Tab-toets naar de knop OK en druk op Enter om het vak Handtekeningen te sluiten.

 13. Als u het venster Opties voor Outlook wilt sluiten, gaat u met de Tab-toets naar de knop OK en drukt u op Enter.

  De focus keert terug naar het element waarin u bent gestart.

Toetsenbordsneltoetsen voor de opmaak van handtekeningen

Hier volgen enkele sneltoetsen waarmee u een e-mailhandtekening kunt opmaken:

Handeling

Druk op

Opmaak Vet toepassen of verwijderen

Ctrl+B

Tekst onderstrepen

Ctrl+U

Tekstopmaak verwijderen

Ctrl+spatiebalk

Lettertype wijzigen

Alt+T

Links uitlijnen

Ctrl+L

Tekst centreren

Ctrl+C

Rechts uitlijnen

Ctrl+R

Uw handtekening invoegen

 1. Terwijl u in Outlook uw bericht opstelt, drukt u op Alt+N om naar het tabblad Invoegen te gaan. Druk vervolgens op AS om de optie Handtekening te openen.

 2. Als er slechts één handtekening beschikbaar is en u wilt deze toevoegen, drukt u op Enter. Als er meer handtekeningen zijn, drukt u op de pijl-omlaag om een handtekening te kunnen kiezen. De schermlezer spreekt de handtekeningen uit terwijl u deze doorloopt. Wanneer u de handtekening hebt bereikt die u wilt invoegen, drukt u op Enter.

  De handtekening wordt aan het bericht toegevoegd en de focus keert terug naar het bericht.

Standaardhandtekening instellen

 1. Druk in Outlook op Alt+F, T. Het venster Opties voor Windows wordt geopend.

 2. Druk zo nodig op de pijl-omlaag of -omhoog tot u het volgende hoort: 'Mail.' Druk op Alt+N. U hoort het volgende: 'Knop Handtekeningen.' Druk op Enter. Het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier wordt geopend.

 3. Als u meerdere e-mailaccounts gebruikt, drukt u op Alt+A om naar de lijst E-mailaccount te gaan. Met de pijl-toetsen navigeert u door de lijst. Druk op Enter als u het account hebt bereikt waarvoor u handtekeningen wilt instellen.

 4. Als u een standaardhandtekening wilt toevoegen aan nieuwe berichten die u voor dit account maakt, drukt u op Alt+M om naar de lijst Nieuwe berichten te gaan. U hoort de huidige selectie. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om naar de gewenste handtekening te gaan en druk vervolgens op Enter.

 5. Als u een standaardhandtekening wilt toevoegen aan berichten met een antwoord of berichten die u doorstuurt, drukt u op Alt+F om naar de lijst Antwoorden en doorgestuurde berichten te gaan. U hoort de huidige selectie. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om naar de gewenste handtekening te gaan en druk vervolgens op Enter.

 6. Als u de wijzigingen wilt opslaan, drukt u op de Tab-toets tot u 'Knop OK' hoort. Druk vervolgens op Enter. Het dialoogvenster Handtekeningen en e-mailpapier wordt gesloten en u keert terug naar het venster Opties voor Outlook. Als u het venster wilt sluiten en naar het postvak wilt teruggaan, drukt u op Esc.

Een standaardhandtekening verwijderen

 1. Als u Outlook voor meerdere e-mailaccounts, klikt u in het dialoogvenster handtekeningen en e-mailpapier , selecteer het e-mailaccount met de handtekening die dat u wilt verwijderen.

 2. Als u wilt gaan naar het vak Selecteer de handtekening die u wilt bewerken , drukt u op TAB of Shift + Tab totdat u hoort "Selecteer de handtekening moet worden bewerkt," gevolgd door de naam van de momenteel geselecteerde handtekening.

 3. Selecteer de handtekening, met de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste handtekening hoort.

 4. Als u wilt een handtekening verwijderen, drukt u op Alt + D. Er wordt een venster wordt geopend en u hoort: "Ja knop". Druk op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Outlook

In Outlook 2016 voor Mac kunt u een handtekening toevoegen met behulp van een toetsenbord en VoiceOver, de in Mac OS ingebouwde schermlezer. U kunt het zo instellen dat de handtekening automatisch onderaan een nieuw e-mailbericht, een antwoordbericht of een door te sturen bericht wordt weergegeven.

Notities : 

In dit onderwerp

Een nieuwe handtekening maken

U hoeft niet voor alles dezelfde handtekening te gebruiken. U kunt voor elk type e-mailbericht een andere handtekening gebruiken. Zo wilt u misschien in een zakelijke handtekening uw naam, functie en contactgegevens opnemen, terwijl uw persoonlijke handtekening alleen een bijnaam en een afbeelding bevat.

 1. Druk in Outlook op Control+Option+M om naar de menubalk te gaan.

 2. Druk eenmaal op de pijl-rechts. U hoort: 'Outlook.' Druk op Control+Optie+spatiebalk om het menu te openen.

 3. Druk op de pijl-omlaag tot u 'Preferences, ellipsis' hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 4. Het dialoogvenster Outlook-voorkeuren wordt geopend. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets tot u het volgende hoort: 'Knop Handtekeningen.' Druk op Control+Option+spatiebalk.

 5. Het dialoogvenster Handtekeningen wordt geopend. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets tot u het volgende hoort: 'Add signature, button.' Druk op Control+Option+spatiebalk.

 6. De focus naar het veld handtekening en u kunt de tekst van de handtekening.

  Tip : Behalve tekst kunt u ook een afbeelding toevoegen in het veld handtekening , zoals een logo of een afbeelding van uw handgeschreven handtekening. Een afbeelding wilt toevoegen, kopiëren van een map of het bureaublad en plaats het waar u wilt weergeven in het handtekeningveld.

 7. Als u een beschrijvende naam aan de handtekening wilt geven, drukt u herhaaldelijk op Shift+Tab totdat u het volgende hoort: 'Untitled, contents selected, edit text.' U bevindt zich in het veld Naam van handtekening. Hier kunt u de nieuwe naam invoeren.

 8. Druk herhaaldelijk op Shift+Tab totdat u VoiceOver uw e-mailaccount hoort uitspreken.

  Als u Outlook gebruikt voor meerdere e-mailaccounts, kies dan het account waarvoor deze handtekening automatisch moet worden gebruikt. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst met accounts te openen. Beweeg met de pijl-omhoog of -omlaag door de lijst totdat u het gewenste account hoort uitspreken. Druk op Control+Option+spatiebalk om het account te selecteren.

 9. Druk eenmaal op de Tab-toets als u deze handtekening automatisch wilt opnemen in alle nieuwe berichten die u voor dit e-mailaccount opstelt en verzendt. De focus is op de lijst Nieuwe berichten. De optie Geen is standaard geselecteerd. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'None, pop up button.'

 10. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst met opties te openen. Druk op de pijl-omlaag om naar de handtekening te gaan. Druk op Control+Option+spatiebalk wanneer u de handtekening hoort.

 11. Als u wilt de handtekening aan alle berichten automatisch toevoegen kunt u beantwoorden en doorsturen, druk eenmaal op de Tab-toets. De focus zich op de lijst antwoorden/Doorgestuurde berichten . De optie geen is standaard ingeschakeld. In voiceOver wordt gemeld: "Geen, pop-knop."

 12. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst te openen. Druk op de pijl-omlaag om naar de handtekening te gaan. Druk op Control+Option+spatiebalk wanneer u de handtekening hoort.

 13. Druk op Command+W om het dialoogvenster Handtekeningen te sluiten en terug te gaan naar waar u bent begonnen.

Uw handtekening invoegen

 1. Druk, terwijl u een bericht in Outlook opstelt, op Shift+Tab totdat u het volgende hoort: 'Signature, menu button.' Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 2. Het submenu met handtekeningen wordt geopend. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om de lijst met items te doorlopen. Druk op Control+Option+spatiebalk wanneer u de gewenste handtekening hoort.

  De handtekening wordt toegevoegd aan het bericht. De focus blijft gericht op de knop Handtekening op het lint. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets als u de focus naar de hoofdtekst wilt verplaatsen.

Standaardhandtekening instellen

 1. Druk in Outlook op Control+Option+M om naar de menubalk te gaan.

 2. Druk eenmaal op de pijl-rechts. U hoort: 'Outlook.' Druk op Control+Optie+spatiebalk om het menu te openen.

 3. Druk op de pijl-omlaag tot u 'Preferences, ellipsis' hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 4. Het dialoogvenster Outlook-voorkeuren wordt geopend. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets tot u het volgende hoort: 'Knop Handtekeningen.' Druk op Control+Option+spatiebalk.

 5. Het dialoogvenster Handtekeningen wordt geopend. Druk op Shift+Tab totdat u uw e-mailaccount hoort uitspreken.

 6. Als u meerdere e-mailaccounts in Outlook hebt, kiest u het account dat u voor deze handtekening wilt gebruiken. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst met accounts te openen. Beweeg met de pijl-omhoog of -omlaag door de lijst totdat u het gewenste account hoort uitspreken. Druk op Control+Option+spatiebalk om het account te selecteren.

 7. Als u een standaardhandtekening wilt toevoegen aan nieuwe berichten die u voor dit account maakt, drukt u eenmaal op de Tab-toets om naar de lijst Nieuwe berichten te gaan. U hoort de huidige selectie. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst met opties te openen. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om naar de gewenste handtekening te gaan en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de handtekening te selecteren.

 8. Als u een standaardhandtekening wilt toevoegen aan berichten met een antwoord of berichten die u doorstuurt, drukt u eenmaal op de Tab-toets om naar de lijst Antwoorden en doorgestuurde berichten te gaan. U hoort de huidige selectie. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst met opties te openen. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag om naar de gewenste handtekening te gaan en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de handtekening te selecteren.

 9. Druk op Command+W als u uw wijzigingen wilt opslaan en het dialoogvenster Handtekeningen sluiten.

Een standaardhandtekening verwijderen

 1. Naar de lijst naam van handtekening wilt gaan, drukt u op TAB of Shift + Tab totdat u hoort "Selecteer de handtekening als tabel name," gevolgd door de naam van de momenteel geselecteerde handtekening.

 2. Selecteer de handtekening, met de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste handtekening hoort.

 3. Als u wilt een handtekening verwijderen, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'Knop geselecteerde handtekeningen verwijderen' en druk op Control + Option + spatiebalk. Er wordt een venster wordt geopend.

 4. Druk eenmaal op de Tab-toets. U hoort: "Verwijderen standaardknop." Druk op Control + Option + spatiebalk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Toegankelijkheid in Outlook

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×