Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word met het toetsenbord en een schermlezer aan een foto of afbeelding invoegen. We hebben deze getest met Narrator, JAWS en NVDA, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen. U kunt ook alt-tekst toevoegen om te zorgen dat de afbeelding beter toegankelijk wordt.

Notities: 

In dit onderwerp

Een afbeelding of foto van uw computer invoegen

 1. In uw document gaat u naar de plek waar u een afbeelding wilt plaatsen.

 2. Druk op Alt+N, P voor het openen van het dialoogvenster Afbeelding invoegen.

 3. Blader op uw computer naar de locatie van de afbeelding, selecteer de afbeelding en klik op Enter. De oorspronkelijke afbeelding wordt ingesloten in uw document.

  Belangrijk: De afbeelding moet inline met de tekst worden geplaatst om correct te kunnen worden gelezen door een schermlezer.

 4. Word voegt standaard een inline afbeelding met tekst. Andere versies van zoals Word Mobile of Word voor Mac zijn echter niet.

  Om er zeker van te zijn dat de afbeelding inline is met de tekst van het document, selecteert u de afbeelding en drukt u op Alt+JP om het lint Afbeeldingsopmaak te openen.

 5. Druk op PO en druk vervolgens op Enter. Hiermee opent u de knop Positie en selecteert u Inline met tekst.

  Tips: 

  • Als de afbeelding een groot bestand is en uw document te groot maakt, kunt u de grootte van het document reduceren door een koppeling naar de afbeelding te maken in plaats van deze in te sluiten.

  • Druk op pijl-omlaag naar het vervolgkeuzemenu openen en selecteer vervolgens de koppeling naar bestandin het dialoogvenster Afbeelding invoegen , tabblad naar de knop Invoegen .

Een afbeelding invoegen vanuit een onlinebron

U kunt een afbeelding invoegen vanaf een weblocatie.

 1. In uw document gaat u naar de plek waar u een afbeelding wilt plaatsen.

 2. Als u wilt openen de Afbeeldingen invoegen en het zoeken naar afbeeldingen online, drukt u op Alt + N, F om het dialoogvenster Zoeken in Bing afbeeldingen te openen.

 3. Typ een woord of woordgroep waarmee de afbeelding die u zoekt in het dialoogvenster Zoeken met Bing die al is geselecteerd en druk op Enter.

 4. Druk op Alt + pijl-rechts, pijl of Alt + pijl-links pijltoets om door de lijst met zoekresultaten. (In Verteller drukt u gewoon op de pijltoetsen.) Word beschrijving van elke afbeelding terwijl deze wordt geselecteerd

 5. Als u een geselecteerde afbeelding wilt invoegen, drukt u op Alt+Enter. (In Verteller drukt u gewoon op Enter.) Word downloads en de afbeelding in uw document invoegen.

  Tip: Voor meer bronnen van online afbeeldingen meldt u zich vanuit het dialoogvenster Afbeeldingen invoegen aan om door uw persoonlijke accounts, zoals OneDrive, Facebook of Flickr, te bladeren.

Een alternatieve tekst aan een afbeelding toevoegen

Nadat u de afbeelding in uw document hebt ingevoegd, kunt u alternatieve tekst toevoegen om te zorgen dat uw document zo toegankelijk mogelijk wordt.

 1. Selecteer de afbeelding waaraan u een alternatieve tekst wilt toevoegen.

 2. Voor het openen van het tabblad Opmaak van hulpmiddelen voor Afbeeldingen drukt u op Alt+JP, vervolgens drukt u op de Tab-toets totdat u bij de knop Object opmaken komt. Druk op Enter om het deelvenster Afbeelding opmaken te openen. U hoort 'Schaduw', de eerste optie. Verteller vertelt de naam van het deelvenster niet.

  Opmerking: Als u geen 'Schaduw' hoort, kan het zijn dat de navigatie met het toetsenbord de focus in een ander gebied heeft geplaatst. Druk op F6 tot u 'Schaduw' hoort.

 3. Druk in het deelvenster Afbeelding opmaken (nadat u 'Schaduw' hoort), op Shift+Tab om naar het optiemenu voor hulpmiddelen te gaan. U hoort de naam van een van de volgende opties:

  • Effecten

  • Indeling en eigenschappen

  • Afbeelding

  • Vulling en lijn

 4. Als u wilt verplaatsen naar de knop indeling en eigenschappen , drukt u op de pijl naar rechts totdat u de naam van de knop hoort. Druk vervolgens op de Tab-toets om naar een Tekstvak, de eerste optie in het menu te gaan.

 5. Als u wilt verplaatsen naar de optie Alternatieve tekst , druk nogmaals op de Tab-toets en druk op pijl-omlaag verplaatsen naar het vak titel .

 6. Typ de titel van de alternatieve tekst voor de afbeelding. De alternatieve tekst moet de actie of de bedoeling van de afbeelding beschrijven, niet het uiterlijk.

 7. Druk op pijl-omlaag opnieuw wilt verplaatsen naar het vak Beschrijving en typ een beschrijving.

 8. Wanneer u klaar bent met het typen van de titel en beschrijving, drukt u op Esc om terug te keren naar het hoofdgedeelte van het document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een hyperlink in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde Mac OS-schermlezer aan een foto of afbeelding invoegen. U kunt ook alternatieve tekst toevoegen om te zorgen dat de afbeelding beter toegankelijk wordt.

Notities: 

In dit onderwerp

Een afbeelding of foto van uw computer invoegen

 1. In Word voor Mac, plaats de cursor waar u een afbeelding invoegen.

 2. Voor toegang tot de menubalk drukt u op Control+Option+M. U hoort: 'Apple-menubalk'.

 3. Druk op de pijl-rechts totdat u het volgende hoort: "Insert." Druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: "Pictures, submenu." Druk op Control+Option+spatiebalk om het submenu Afbeeldingen uit te vouwen.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: "Picture from File." Druk op de spatiebalk om het te selecteren.

 5. Het dialoogvenster Afbeelding uit bestand wordt geopend. Als u wilt zoeken naar de locatie waar de afbeelding is opgeslagen, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Sidebar tabel".

  Opmerking: Als u de Zijbalk wilt openen, drukt u op Tab totdat u 'Knop Zijbalk weergeven' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

  De focus wordt verplaatst naar de lijst met favoriete locaties, zoals Al mijn bestanden of Documenten. In VoiceOver worden de locaties opgelezen terwijl u de focus verplaatst.

 6. Druk op de juiste locatie op Tab. Gebruik de toets Pijl-omhoog of -omlaag om naar de gewenste submap of het gewenste bestand te bladeren. Druk op de toets Pijl-rechts om een submap te openen.

 7. Als het juiste bestand is geselecteerd, drukt u op Enter of Control+Option+spatiebalk om de afbeelding in te voegen. De afbeelding wordt in het document ingevoegd.

Een afbeelding invoegen vanuit een onlinebron

Zoeken naar en illustraties of afbeeldingen invoegen vanuit andere onlinebronnen rechtstreeks vanuit Word voor Mac momenteel niet ondersteund. U kunt echter een onlineafbeelding aan uw document toevoegen door de gewenste afbeelding online te zoeken, een lokale kopie ervan op te slaan en de lokale kopie in het document in te voegen.

 1. Ga in een webbrowser naar www.bing.com. De focus wordt verplaatst naar het Bing-zoekvak.

 2. Voer in het vak Zoeken een trefwoord in voor het type afbeelding dat u zoekt en druk op Enter.

 3. Als u de zoekresultaten wilt filteren op alleen afbeeldingen, gaat u in de zoekresultaten van Bing door op Option+Tab te drukken naar het tabblad Afbeeldingen. Druk op Enter om te selecteren.

  Opmerking: In het filter Licentie kunt u zoekresultaten filteren op alleen Alle Creative Commons (hier vindt u meer informatie) of u kunt ervoor kiezen om alle afbeeldingen te zien. Als u kiest voor Alles, worden de zoekresultaten uitgebreid en worden alle Bing-afbeeldingen weergegeven. U bent verantwoordelijk voor het respecteren van de rechten van anderen, met inbegrip van het copyright. Zie Afbeeldingen filteren op licentietype voor meer informatie over de licentieopties. Als u een licentieoptie wilt selecteren, gebruikt u de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag en drukt u op Enter om te selecteren.

 4. Druk op Option+Tab om naar de resultaten voor de afbeeldingen te gaan. U hoort: "Link, search."

 5. Druk op Enter om de afbeelding in volledig formaat te openen.

 6. Als u de afbeelding wilt downloaden, drukt u op Option+Tab totdat u 'Koppeling' hoort, gevolgd door de bestandsnaam en -extensie. Druk op Enter om te selecteren. Druk op Command+S.

 7. Het dialoogvenster Exporteren als wordt geopend. De cursor wordt in het veld met de bestandsnaam geplaatst. De opslaan kiezen pijltoetsen locatie, drukt u op de Tab-toets om te navigeren naar waar pop-knop en gebruik vervolgens de pijl om een locatie te selecteren. Druk op Command+S om op te slaan.

  Tip: Sla de afbeeldingen op in uw Documenten zodat u ze makkelijker in een Word-document kunt invoegen.

 8. In Word voor Mac, plaats de cursor waar u een afbeelding invoegen. Vervolgens voegt u met behulp van het menu Invoegen op de menubalk de afbeelding in die u zojuist hebt opgeslagen. Zie Een afbeelding of foto van uw computer invoegen voor meer informatie over het invoegen van een lokaal opgeslagen afbeelding.

Een alternatieve tekst aan een afbeelding toevoegen

Nadat u de afbeelding in uw document hebt ingevoegd, kunt u alternatieve tekst toevoegen om te zorgen dat uw document zo toegankelijk mogelijk wordt.

 1. Selecteer in het document de afbeelding waaraan u een alternatieve tekst wilt toevoegen. Als u een afbeelding wilt selecteren in Word, plaatst u de cursor vóór de afbeelding, houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijl-rechts. U hoort: "Image, layout item."

 2. Als u het deelvenster Afbeelding opmaken wilt openen, drukt u op Shift+Command+1. U hoort: "Format picture, task pane."

 3. Als u wilt openen op het tabblad indeling & eigenschappen , drukt u op de Tab-toets totdat u de tabbladnaam van een hoort en "U momenteel op een tabblad binnen een schuifgebied." Druk vervolgens op de pijl-links of -rechts totdat u het volgende hoort: "Layout and properties, selected tab." Als u het tabblad wilt selecteren, drukt u op de spatiebalk.

 4. Naar de optie Alternatieve tekst wilt gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort: "Alternatieve tekst, samengevouwen." Als u de optie Alternatieve tekst wilt uitvouwen, drukt u op de spatiebalk.

 5. Naar het veld titel wilt gaan, drukt u op de Tab-toets. U hoort: "Title." Typ de alternatieve tekst voor bij de afbeelding. De alternatieve tekst moet de actie of de bedoeling van de afbeelding beschrijven, niet het uiterlijk.

 6. Als u wilt gaan naar het veld Beschrijving , drukt u op de Tab-toets. U hoort: "Edit text." Typ vervolgens een beschrijving.

 7. Als u de titel en de beschrijving hebt getypt en u de focus weer naar de afbeelding in het document wilt verplaatsen, drukt u net zo vaak op F6 totdat u de titel van de afbeelding hoort en "layout item."

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een hyperlink in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de schermlezer voor ingebouwde iOS aan een foto of afbeelding invoegen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor iOS gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een afbeelding of een afbeelding invoegen vanaf uw telefoon

 1. Tijdens het bewerken van uw document, navigeer naar de locatie waar u een afbeelding invoegen.

 2. Indien nodig, sluit het toetsenbord en Ga naar het lint, veegt u rechts totdat u hoort "lint weergeven, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: "Tabblad Start."

 3. Als u wilt openen op het tabblad Invoegen , Dubbeltik op het scherm, Veeg naar rechts totdat u hoort 'Invoegen tabblad' en Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Tabblad Invoegen'.

 4. Veeg naar rechts totdat u "Knop invoegen afbeeldingen" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. De app foto's wordt geopend.

 5. Veeg naar rechts totdat u de locatie met de afbeelding die u wilt invoegen, en Dubbeltik vervolgens op het scherm om te selecteren die hoort.

 6. Als u wilt bladeren in de afbeeldingen in een locatie, veegt u naar links of rechts. Als u verplaatst, wordt de afbeeldingen in VoiceOver gemeld. VoiceOver wordt gemeld dat de afbeeldingen door de afbeeldingstypen, afdrukstanden, datums.

 7. Als u wilt het volgende op de foto, Dubbeltik op het scherm als de afbeelding wilt invoegen.

  De afbeelding is ingevoegd, de focus terug naar uw document met de afbeelding die is geselecteerd en het tabblad afbeelding wordt geopend.

Een foto vanaf de camera invoegen

U kunt een afbeelding invoegen vanaf de camera van uw apparaat.

 1. Tijdens het bewerken van uw document, navigeer naar de locatie waar u een afbeelding invoegen.

 2. Indien nodig, sluit het toetsenbord en Ga naar het lint, veegt u rechts totdat u hoort "lint weergeven, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: "Tabblad Start."

 3. Als u wilt openen op het tabblad Invoegen , Dubbeltik op het scherm, Veeg naar rechts totdat u hoort 'Invoegen tabblad' en Dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Tabblad Invoegen'.

 4. Veeg rechts totdat u hoort "afbeelding invoegen uit camera, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Camera wordt geopend.

  Opmerking: Mogelijk ontvangt u een pop-dialoogvenster melding: "Word wilt toegang tot de camera." Als u doet, horen Veeg naar rechts totdat u "OK, knop" en Dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Foto maken'. Richt de camera de goede kant op en dubbeltik op het scherm.

 6. Veeg naar links of rechts totdat u hoort "Gebruik foto, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm om in te voegen van de foto. De focus terug naar uw document met de geselecteerde afbeelding en het tabblad afbeelding wordt geopend.

Een alternatieve tekst aan een afbeelding toevoegen

Nadat u de afbeelding in uw document hebt ingevoegd, kunt u alternatieve tekst toevoegen om te zorgen dat uw document zo toegankelijk mogelijk wordt.

 1. Tijdens het bewerken van het document, klikt u om te selecteren van een afbeelding, Sleep uw vinger rond de schrijfruimte totdat VoiceOver wordt gemeld dat de afbeelding en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort "Geselecteerd, afbeelding," gevolgd door de indeling van afbeelding. Het tabblad afbeelding wordt geopend.

 2. De Alt-tekst om menu te openen vanuit het tabblad afbeelding , veegt u rechts totdat u hoort "Knop Alt-tekst" en vervolgens Dubbeltik op het scherm.

 3. Alternatieve tekst toevoegen door Veeg naar rechts totdat u hoort "Tegel tekstveld," Dubbeltik op het scherm en typ de titel van de alt-tekst voor het gebruik van de afbeelding van het schermtoetsenbord. De alternatieve tekst moet de actie of de bedoeling van de afbeelding beschrijven, niet het uiterlijk.

  Opmerking: Om naar het toetsenbord te gaan, swipet u naar rechts totdat u een toetsenbordelement hoort. U kunt het toetsenbord ook vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiertoe een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. VoiceOver kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 4. Veeg rechts totdat u 'beschrijving, tekstveld,"Dubbeltik op het scherm en typt u het gebruik van de beschrijving hoort u een beschrijving toevoegen aan de afbeelding, het schermtoetsenbord.

 5. Nadat u de titel en beschrijving hebt ingevoerd, swipet u naar links totdat u 'Done button' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Het menu Alt-tekst wordt gesloten en de focus terug naar het document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Android met TalkBack, de ingebouwde Android schermlezer, naar een foto of afbeelding invoegen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een afbeelding of een afbeelding invoegen vanaf uw telefoon

 1. Tijdens het bewerken van uw document, navigeer naar de locatie waar u een afbeelding invoegen.

 2. Indien nodig om te sluiten van het toetsenbord en Ga naar het lint Veeg rechts totdat u hoort "niet is ingeschakeld, meer opties schakelen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: "Tabblad menu Start is geselecteerd."

 3. Als u wilt openen op het tabblad Invoegen , Dubbeltik op het scherm, Veeg naar rechts totdat u hoort 'Invoegen tabblad' en Dubbeltik op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u "In het menu afbeeldingen" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu van de afbeeldingen wordt geopend.

 5. Veeg naar rechts totdat u hoort "foto's, de knop' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu openen vanuitwordt geopend, met de focus op de opslaglocatie van de geselecteerde afbeelding.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt navigeren door de afbeeldingen in de opslaglocatie van de geselecteerde afbeelding, swipet u naar rechts totdat u de gewenste afbeelding hoort. TalkBack leest de naam en de datum van elke afbeelding terwijl u verplaatsen.

  • Veeg naar links om te navigeren naar een andere opslaglocatie, zoals Downloads of afbeeldingen, totdat u hoort 'Weergeven waarmee de knop' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de gewenste locatie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar links of rechts totdat u de gewenste afbeelding hoort.

  TalkBack wordt gemeld dat de afbeeldingen door hun bestandsnamen, grootte en datums.

 7. Als op de foto die u wilt, om in te voegen van de geselecteerde afbeelding, Dubbeltik op het scherm. U hoort: "Word, afbeelding van de verwerkte."

 8. Swipe naar rechts totdat u 'knop Afbeelding opslaan' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De afbeelding is ingevoegd, de focus terug naar uw document met de afbeelding die is geselecteerd en het tabblad afbeelding wordt geopend.

Een foto vanaf de camera invoegen

 1. Tijdens het bewerken van uw document, navigeer naar de locatie waar u een afbeelding invoegen.

 2. Indien nodig om te sluiten van het toetsenbord en Ga naar het lint Veeg rechts totdat u hoort "niet is ingeschakeld, meer opties schakelen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Start wordt geopend en u hoort: "Tabblad menu Start is geselecteerd."

 3. Als u wilt openen op het tabblad Invoegen , Dubbeltik op het scherm, Veeg naar rechts totdat u hoort 'Invoegen tabblad' en Dubbeltik op het scherm.

 4. Veeg naar rechts totdat u "In het menu afbeeldingen" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu van de afbeeldingen wordt geopend.

 5. Veeg rechts totdat u hoort "Cameraknop" en vervolgens Dubbeltik op het scherm. De Camera -app wordt geopend.

  Opmerking: Mogelijk ontvangt u een pop-dialoogvenster melding: "Toestaan woord naar afbeeldingen en record video meenemen." Als u doet, horen Veeg naar rechts totdat u "Toestaan knop" en Dubbeltik op het scherm.

 6. U neemt een afbeelding, Veeg naar rechts totdat u "Sluitbalk" hoort, wijst u de camera in de juiste richting hebben, en Dubbeltik op het scherm.

 7. De focus wordt verplaatst naar de knop Gereed. Dubbeltik om de foto gebruiken in uw document, op het scherm. U hoort: "Word, afbeelding van de verwerkte."

 8. Swipe naar rechts totdat u 'knop Afbeelding opslaan' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 9. De afbeelding is ingevoegd, de focus terug naar uw document met de afbeelding die is geselecteerd en het tabblad afbeelding wordt geopend.

Een alternatieve tekst aan een afbeelding toevoegen

Nadat u de afbeelding in uw document hebt ingevoegd, kunt u alternatieve tekst toevoegen om te zorgen dat uw document zo toegankelijk mogelijk wordt.

 1. Nadat u een afbeelding, de Alt-tekst om menu te openen op het tabblad afbeelding hebt ingevoegd Veeg naar rechts totdat u "Menu Alt-tekst" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg rechts totdat u hoort 'Vak voor de titel bewerken' en typ de titel van de alt-tekst voor het gebruik van de afbeelding van het schermtoetsenbord. De alternatieve tekst moet de actie of de bedoeling van de afbeelding beschrijven, niet het uiterlijk.

  Opmerking: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. TalkBack kondigt de items aan wanneer u er met uw vinger op komt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op wanneer u het item hebt bereikt. Afhankelijk van uw apparaatinstellingen, moet u mogelijk dubbeltikken op het scherm om het teken in te voegen.

 3. Als u wilt een beschrijving toevoegen aan de afbeelding, veegt u rechts totdat u hoort "Invoervak, beschrijving," Dubbeltik op het scherm en typ vervolgens de beschrijving gebruik het schermtoetsenbord.

 4. Nadat u hebt getypt de titel en beschrijving, Veeg naar links totdat u hoort "De knop Vorige" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Alt-tekst wordt gesloten en de focus terug naar het document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word Mobile met Narrator, de ingebouwde schermlezer voor Windows, naar een foto of afbeelding invoegen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een afbeelding of een afbeelding invoegen vanaf uw telefoon

 1. Navigeer naar de locatie waar u een afbeelding invoegen in uw document.

 2. Veeg omhoog of omlaag met één vinger totdat u hoort: "Items."

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Links met één vinger veegt totdat u hoort: "Tabkiezer, Start-knop, samengevouwen." Dubbeltik op het scherm. U hoort: "Pop-up, start, <number van de beschikbare tabbladen en de locatie van het huidige tabblad op het menu list>, geselecteerd." Het hoofdmenu is nu uitgevouwen.

 5. Veeg in het menu rechts met één vinger totdat u hoort: 'Invoegen, <number van de beschikbare tabbladen en de plaats van het huidige tabblad op het menu list>'. Dubbeltik op het scherm. U hoort: "Knop invoegen samengevouwen." De opties op het tabblad Invoegen zijn nu beschikbaar.

 6. Veeg naar rechts totdat u hoort "-knop, samengevouwen, afbeeldingen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Veeg rechts of links totdat u hoort "foto's, de knop' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het venster foto's wordt geopend.

 8. Veeg naar rechts totdat u de naam van het bestand dat u wilt invoegen, en Dubbeltik op het scherm hoort.

 9. Veeg rechts totdat u hoort: "Invoegen app-balk knop." Dubbeltik op het scherm waar u de foto in uw document invoegen.

Opmerking: De afbeelding moet inline met de tekst worden geplaatst om correct te kunnen worden gelezen door een schermlezer. Standaard wordt Word Mobile een inline afbeelding met de tekst geen ingevoegd. Controleer of de afbeelding is inline met tekst in het document, Veeg naar rechts totdat u "Tekstterugloop tekstknop, samengevouwen," hoort en Dubbeltik vervolgens op het scherm. De opties voor Tekstterugloop zijn nu beschikbaar. Veeg naar rechts totdat u "uitschakelen, Inline met de knop horen' en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een foto vanaf de camera invoegen

U kunt een afbeelding invoegen vanaf de camera van uw apparaat.

 1. Navigeer naar de locatie waar u een afbeelding invoegen in uw document.

 2. Veeg omhoog of omlaag met één vinger totdat u hoort: "Items."

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Veeg naar links totdat u hoort: "Tabkiezer, Start-knop, samengevouwen." Dubbeltik op het scherm. U hoort: "Pop-up, start, <number van de beschikbare tabbladen en de locatie van het huidige tabblad op het menu list>, geselecteerd." Het hoofdmenu is nu uitgevouwen.

 5. Veeg in het menu rechts met één vinger totdat u hoort: 'Invoegen, <number van de beschikbare tabbladen en de plaats van het huidige tabblad op het menu list>'. Dubbeltik op het scherm. U hoort: "Knop invoegen samengevouwen." De opties op het tabblad Invoegen zijn nu beschikbaar.

 6. Veeg naar rechts totdat u hoort "-knop, samengevouwen, afbeeldingen" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Veeg rechts totdat u hoort "Cameraknop" en vervolgens Dubbeltik op het scherm. Het Camera -venster wordt geopend.

 8. Veeg naar rechts totdat u hoort "Nemen foto knop", wijst u de camera in de gewenste richting en Dubbeltik vervolgens op het scherm om de foto te nemen.

 9. Veeg naar rechts totdat u hoort "De knop accepteren" en Dubbeltik vervolgens op het scherm om de genomen foto in uw document invoegen.

Opmerking: De afbeelding moet inline met de tekst worden geplaatst om correct te kunnen worden gelezen door een schermlezer. Standaard wordt Word Mobile een inline afbeelding met de tekst geen ingevoegd. Controleer of de afbeelding is inline met tekst in het document, Veeg naar rechts totdat u "Tekstterugloop tekstknop, samengevouwen," hoort en Dubbeltik vervolgens op het scherm. De opties voor Tekstterugloop zijn nu beschikbaar. Veeg naar rechts totdat u "uitschakelen, Inline met de knop horen' en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een hyperlink in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor het web met het toetsenbord en een schermlezer aan een foto of afbeelding invoegen. We hebben deze getest met Narrator, JAWS en NVDA, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen. Hier leert u hoe u afbeeldingen toevoegen vanaf uw computer of apparaat, of een onlinebron zoals Office.com.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office Online. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Word voor het web gebruikt, is het raadzaam Internet Explorer als webbrowser te gebruiken. Omdat Word voor het web in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word voor het web.

In dit onderwerp

Een afbeelding van uw computer invoegen

Volg de onderstaande stappen om een afbeelding vanaf uw computer in uw document in te voegen.

 1. Plaats de invoegpositie op de plaats waar de afbeelding in uw document moet worden weergegeven.

 2. Druk op Ctrl+F6 om de focus naar het lint te verplaatsen en ga door tot u de naam van een tabblad hoort.

 3. Als u wilt verplaatsen naar het tabblad Invoegen , drukt u op de Tab-toets en druk op Enter.

 4. Als u wilt verplaatsen naar de knop afbeelding , drukt u op de Tab-toets en druk op Enter. Het dialoogvenster Bestand selecteren voor uploaden wordt geopend met de focus in het vak bestandsnaam .

  Opmerking: Meestal wanneer u een afbeelding invoegt, Word voor het web ziet er op uw computer voor de meest voorkomende bestandsindelingen voor afbeeldingen (.bmp, .gif, .jpg, .svg, .tiff, .dds, .wdp, .emf, ico, .png en .wmf). Maar, kunt u in alle bestandsindelingen zoeken. Klik in het dialoogvenster Bestand selecteren voor uploaden , drukt u op de Tab-toets om te gaan naar het vak Afbeeldingsbestanden om dat te doen, en selecteer alle bestanden (*. *).

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Voer de naam in van de afbeelding die u wilt gebruiken en druk op Enter.

  • Naar een afbeelding in een andere map bladeren door op Shift + Tab totdat u hoort de mapnaam en druk vervolgens op Enter. Gebruik de Tab-toets en de pijltoetsen om te zoeken in mappen. Als u wilt een niveau gaan, drukt u op Ctrl + Backspace. Naar de eerste afbeelding in een map wilt gaan, drukt u op de Tab-toets. Als u de naam van de afbeelding die u wilt horen, drukt u op Enter.

Een afbeelding vanaf het web invoegen

Wanneer u geen perfecte afbeelding op uw computer hebt, kunt u op internet zoeken.

Opmerking: Als u foto's, afbeeldingen of illustraties gebruikt, bent u er verantwoordelijk voor dat u het copyright respecteert. Voor afbeeldingen kan het licentiefilter in Bing helpen.

 1. Plaats het invoegpunt op de plaats waar u de afbeelding in het document wilt invoegen.

 2. Druk op Ctrl+F6 om de focus naar het lint te verplaatsen en ga door tot u de naam van een tabblad hoort.

 3. Als u wilt verplaatsen naar het tabblad Invoegen , drukt u op de Tab-toets en druk op Enter.

 4. Druk op de Tab-toets om naar de knop Onlineafbeeldingen te gaan en druk op Enter. Het dialoogvenster Afbeeldingen invoegen wordt geopend. U hoort 'Zoeken met Bing' en de cursor bevindt zich in het vak Zoeken naar afbeeldingen met Bing.

 5. Typ een woord of woordgroep waarmee het type van de gewenste afbeelding en druk op Enter. De lijst met zoekresultaten worden beschreven.

 6. Druk op Enter om de afbeelding in te voegen die u wilt gebruiken. (U kunt de afbeelding ook selecteren door op de spatiebalk drukken om naar de knop Invoegen te gaan en daarna op de Tab-toets en vervolgens op Enter drukken.)

Een alternatieve tekst aan een afbeelding toevoegen

 1. Selecteer de afbeelding waaraan u alternatieve tekst wilt toevoegen.

 2. Druk op Ctrl + F6 tot u de naam van een tabblad op het lint horen, drukt u op de Tab-toets totdat u het tabblad Opmaak hebt bereikt, en druk op Enter.

 3. Druk op de tabtoets om naar de knop Alt-tekst te gaan en druk op Enter. Het dialoogvenster Alternatieve tekst wordt geopend met de focus in het vak titel . (In Verteller hoort u 'Afbeelding geselecteerd'.)

 4. Ga met de Tab-toets naar het vak Beschrijving en typ de gewenste tekst.

 5. Ga met de Tab-toets naar de knop OK en druk op de spatiebalk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×