Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word 2016

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word 2016

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Word 2016 met uw toetsenbord en JAWS of Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om een foto of afbeelding in te voegen. U kunt ook alt-tekst toevoegen om te zorgen dat de afbeelding beter toegankelijk wordt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Een afbeelding of foto van uw computer invoegen

 1. In uw document gaat u naar de plek waar u een afbeelding wilt plaatsen.

 2. Druk op Alt+N, P voor het openen van het dialoogvenster Afbeelding invoegen.

 3. Blader op uw computer naar de locatie van de afbeelding, selecteer de afbeelding en klik op Enter. De oorspronkelijke afbeelding wordt ingesloten in uw document.

  Belangrijk: De afbeelding moet inline met de tekst worden geplaatst om correct te kunnen worden gelezen door een schermlezer.

 4. In Word 2016 worden afbeeldingen standaard inline met de tekst ingevoegd. In andere versies, zoals mobiel of Word 2016 voor Mac, gebeurt dat echter niet.

  Om er zeker van te zijn dat de afbeelding inline is met de tekst van het document, selecteert u de afbeelding en drukt u op Alt+JP om het lint Afbeeldingsopmaak te openen.

 5. Druk op PO en druk vervolgens op Enter. Hiermee opent u de knop Positie en selecteert u Inline met tekst.

  Tips: 

  • Als de afbeelding een groot bestand is en uw document te groot maakt, kunt u de grootte van het document reduceren door een koppeling naar de afbeelding te maken in plaats van deze in te sluiten.

  • Tab in het dialoogvenster Afbeelding invoegen naar de knop Invoegen, druk op de pijl-omlaag voor toegang tot de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens Koppelen aan bestand.

Een afbeelding invoegen vanuit een onlinebron

U kunt een afbeelding invoegen vanaf een weblocatie.

 1. In uw document gaat u naar de plek waar u een afbeelding wilt plaatsen.

 2. Om het dialoogvenster Afbeeldingen invoegen te openen en online naar afbeeldingen te zoeken, drukt u op Alt+N, F om het zoekvak voor afbeeldingen van Bing te openen

 3. Typ in het reeds geselecteerde zoekvak van Bing een woord of woordgroep die de afbeelding beschrijft waarnaar u op zoek bent, en druk vervolgens op Enter.

 4. Druk op Alt+pijl-rechts of Alt+pijl-links-toets om door de zoekresultaten te bladeren. (In Verteller drukt u gewoon op de pijltoetsen.) Word 2016 beschrijft elke afbeelding als die wordt geselecteerd

 5. Als u een geselecteerde afbeelding wilt invoegen, drukt u op Alt+Enter. (In Verteller drukt u gewoon op Enter.) Word 2016 downloadt de afbeelding en voegt deze in uw document in.

  Tip: Voor meer bronnen van online afbeeldingen meldt u zich vanuit het dialoogvenster Afbeeldingen invoegen aan om door uw persoonlijke accounts, zoals OneDrive, Facebook of Flickr, te bladeren.

Een alternatieve tekst aan een afbeelding toevoegen

Nadat u de afbeelding in uw document hebt ingevoegd, kunt u alternatieve tekst toevoegen om te zorgen dat uw document zo toegankelijk mogelijk wordt.

 1. Selecteer de afbeelding waaraan u een alternatieve tekst wilt toevoegen.

 2. Voor het openen van het tabblad Opmaak van hulpmiddelen voor Afbeeldingen drukt u op Alt+JP, vervolgens drukt u op de Tab-toets totdat u bij de knop Object opmaken komt. Druk op Enter om het deelvenster Afbeelding opmaken te openen. U hoort 'Schaduw', de eerste optie. Verteller vertelt de naam van het deelvenster niet.

  Opmerking: Als u geen 'Schaduw' hoort, kan het zijn dat de navigatie met het toetsenbord de focus in een ander gebied heeft geplaatst. Druk op F6 tot u 'Schaduw' hoort.

 3. Druk in het deelvenster Afbeelding opmaken (nadat u 'Schaduw' hoort), op Shift+Tab om naar het optiemenu voor hulpmiddelen te gaan. U hoort de naam van een van de volgende opties:

  • Effecten

  • Indeling en eigenschappen

  • Afbeelding

  • Vulling en lijn

 4. Om naar de kop Indeling en eigenschappen te gaan, drukt u op de pijl-rechts totdat u de naam van de knop hoort. Druk vervolgens op de Tab-toets om naar Tekstvak, de eerste optie in het menu te gaan.

 5. Om naar de optie Alternatieve tekst te gaan, drukt u nogmaals op de Tab-toets; druk vervolgens op de pijl-omlaag om naar het vak Titel te gaan.

 6. Typ de titel van de alternatieve tekst voor de afbeelding. De alternatieve tekst moet de actie of de bedoeling van de afbeelding beschrijven, niet het uiterlijk.

 7. Druk nogmaals op pijl-omlaag om naar het vak Beschrijving te gaan en typ een beschrijving.

 8. Wanneer u klaar bent met het typen van de titel en beschrijving, drukt u op Esc om terug te gaan naar de hoofdtekst van het document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een hyperlink in te voegen in Word 2016

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word 2016

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Word 2016 voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om een foto of afbeelding in te voegen. U kunt ook alternatieve tekst toevoegen om te zorgen dat de afbeelding beter toegankelijk wordt.

Notities: 

In dit onderwerp

Een afbeelding of foto van uw computer invoegen

 1. Zet in Word 2016 voor Mac de cursor op de plek waar u de afbeelding wilt invoegen.

 2. Voor toegang tot de menubalk drukt u op Control+Option+M. U hoort: 'Apple-menubalk'.

 3. Druk op de pijl-rechts totdat u het volgende hoort: "Insert." Druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: "Pictures, submenu." Druk op Control+Option+spatiebalk om het submenu Afbeeldingen uit te vouwen.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: "Picture from File." Druk op de spatiebalk om het te selecteren.

 5. Het dialoogvenster Afbeelding uit bestand wordt geopend. Als u wilt zoeken naar de locatie waar de afbeelding is opgeslagen, drukt u op Tab tot u het volgende hoort: "Sidebar table."

  Opmerking: Als u de sidebar wilt openen, drukt u op de Tab-toets totdat u "Show Sidebar button" hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

  De focus wordt verplaatst naar de lijst met favoriete locaties, zoals Al mijn bestanden of Documenten. VoiceOver kondigt de locaties aan terwijl u de focus verplaatst.

 6. Druk op de juiste locatie op Tab. Gebruik de toets Pijl-omhoog of -omlaag om naar de gewenste submap of het gewenste bestand te bladeren. Druk op de toets Pijl-rechts om een submap te openen.

 7. Als het juiste bestand is geselecteerd, drukt u op Enter of Control+Option+spatiebalk om de afbeelding in te voegen. De afbeelding wordt in het document ingevoegd.

Een afbeelding invoegen vanuit een onlinebron

Op dit moment is het in Word 2016 voor Mac nog niet mogelijk om rechtstreeks vanuit Word 2016 voor Mac illustraties of afbeeldingen uit onlinebronnen te zoeken en in te voegen. U kunt echter een onlineafbeelding aan uw document toevoegen door de gewenste afbeelding online te zoeken, een lokale kopie ervan op te slaan en de lokale kopie in het document in te voegen.

 1. Ga in een webbrowser naar www.bing.com. De focus wordt verplaatst naar het Bing-zoekvak.

 2. Voer in het vak Zoeken een trefwoord in voor het type afbeelding dat u zoekt en druk op Enter.

 3. Als u de zoekresultaten wilt filteren op alleen afbeeldingen, gaat u in de zoekresultaten van Bing door op Option+Tab te drukken naar het tabblad Afbeeldingen. Druk op Enter om te selecteren.

  Opmerking: In het filter Licentie kunt u zoekresultaten filteren op alleen Alle Creative Commons (hier vindt u meer informatie) of u kunt ervoor kiezen om alle afbeeldingen te zien. Als u kiest voor Alles, worden de zoekresultaten uitgebreid en worden alle Bing-afbeeldingen weergegeven. U bent verantwoordelijk voor het respecteren van de rechten van anderen, met inbegrip van het copyright. Zie Afbeeldingen filteren op licentietype voor meer informatie over de licentieopties. Als u een licentieoptie wilt selecteren, gebruikt u de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag en drukt u op Enter om te selecteren.

 4. Druk op Option+Tab om naar de resultaten voor de afbeeldingen te gaan. U hoort: "Link, search."

 5. Druk op Enter om de afbeelding in volledig formaat te openen.

 6. Als u de afbeelding wilt downloaden, drukt u op Option+Tab totdat u 'Koppeling' hoort, gevolgd door de bestandsnaam en -extensie. Druk op Enter om te selecteren. Druk op Command+S.

 7. Het dialoogvenster Exporteren als wordt geopend. De cursor wordt in het veld met de bestandsnaam geplaatst. Als u de opslaglocatie wilt kiezen, drukt u op Tab om naar de pop-upknop Waar te navigeren en gebruikt u de pijltoetsen om een locatie te selecteren. Druk op Command+S om op te slaan.

  Tip: Sla de afbeeldingen op in uw Documenten zodat u ze makkelijker in een Word-document kunt invoegen.

 8. Zet in Word 2016 voor Mac de cursor op de plek waar u de afbeelding wilt invoegen. Vervolgens voegt u met behulp van het menu Invoegen op de menubalk de afbeelding in die u zojuist hebt opgeslagen. Zie Een afbeelding of foto van uw computer invoegen voor meer informatie over het invoegen van een lokaal opgeslagen afbeelding.

Een alternatieve tekst aan een afbeelding toevoegen

Nadat u de afbeelding in uw document hebt ingevoegd, kunt u alternatieve tekst toevoegen om te zorgen dat uw document zo toegankelijk mogelijk wordt.

 1. Selecteer in het document de afbeelding waaraan u een alternatieve tekst wilt toevoegen. Als u een afbeelding wilt selecteren in Word, plaatst u de cursor vóór de afbeelding, houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijl-rechts. U hoort: "Image, layout item."

 2. Als u het deelvenster Afbeelding opmaken wilt openen, drukt u op Shift+Command+1. U hoort: "Format picture, task pane."

 3. Als u het tabblad Indeling en eigenschappen wilt openen, drukt u op Tab totdat u de naam van een tabblad hoort en "You are currently on a tab, inside of a scroll area." Druk vervolgens op de pijl-links of -rechts totdat u het volgende hoort: "Layout and properties, selected tab." Als u het tabblad wilt selecteren, drukt u op de spatiebalk.

 4. Als u naar de optie Alternatieve tekst wilt gaan, drukt u op Tab totdat u het volgende hoort: "Alt text, collapsed." Als u de optie Alternatieve tekst wilt uitvouwen, drukt u op de spatiebalk.

 5. Als u naar het veld Titel wilt gaan, drukt u op Tab. U hoort: "Title." Typ de alternatieve tekst voor bij de afbeelding. De alternatieve tekst moet de actie of de bedoeling van de afbeelding beschrijven, niet het uiterlijk.

 6. Als u naar het veld Beschrijving wilt gaan, drukt u op Tab. U hoort: "Edit text." Typ vervolgens een beschrijving.

 7. Als u de titel en de beschrijving hebt getypt en u de focus weer naar de afbeelding in het document wilt verplaatsen, drukt u net zo vaak op F6 totdat u de titel van de afbeelding hoort en "layout item."

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een hyperlink in te voegen in Word 2016

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×