Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Een schermlezer gebruiken om een Excel-werkmap af te drukken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Mensen die geen schermlezer gebruiken, raadplegen Een werkblad of werkmap afdrukken (in Windows), Een blad of werkmap afdrukken (in Mac OS) of Een werkblad afdrukken (in Excel Online).

Gebruik Excel met uw toetsen bord en een scherm lezer om werk bladen, werkmappen en geselecteerde cellen af te drukken. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. Met sneltoetsen kunt u snel afdrukken wat u wilt, zoals u dat wilt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Verteller gebruikt, wordt het toetsenbord standaard ingesteld op de indeling Standaard. Druk op de Windows-logotoets+Ctrl+N als u dit wilt veranderen in de instellingen van Verteller. Druk op de TAB-toets totdat u het volgende hoort: "Selecteer toetsenbordindeling, Standaard." Als u de indeling wilt wijzigen in Verouderd, drukt u eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort: "Verouderd, geselecteerd." De nieuwe opdrachten in Verteller zijn niet beschikbaar in de toetsenbordindeling Verouderd als de toetsenaanslagen voor verouderde opdrachten conflicteren met de toetsenaanslagen die worden gebruikt voor de nieuwe functies van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

Uw werkmap afdrukken

 1. Selecteer wat u wilt afdrukken in uw werkblad of werkmap en druk op Ctrl+P (of Ctrl+F2).

 2. Excel wordt geopend met de focus op de knop Afdrukken en u hoort 'Backstage-weergave, groepsvak Afdrukken, knop Afdrukken'. In Verteller hoort u 'Uit, knop Afdrukken'.

  • Als u één exemplaar wilt afdrukken, drukt u op Enter (of op Alt+P, P).

  • Als u meerdere exemplaren wilt afdrukken, drukt u op Alt+P, N. De keuzelijst met invoervak Aantal wordt geopend en u hoort 'Aantal, kringveld Bewerken'. In Verteller hoort u 'Aantal, 1 bewerken'.

   U kunt het gewenste aantal exemplaren selecteren met behulp van de pijl-omhoog of door een getal te typen. Druk vervolgens op Enter.

  • Als u een andere printer wilt selecteren, drukt u op Alt+P, I om de keuzelijst met invoervak Printer te openen. Gebruik de pijltoetsen om de printer of fax te selecteren waarnaar u het spreadsheetrapport wilt verzenden of voeg een nieuwe printer of fax toe. De focus wordt in Excel automatisch op de naam van de standaardprinter in Windows geplaatst.

  • Als u de printerinstellingen wilt selecteren, drukt u op de tabtoets totdat u de naam hoort van de keuzelijst met invoervak met de gewenste opties en drukt u op Enter, of drukt u op de toetsenbordsneltoets voor de gewenste instellingsoptie. De printerinstellingen en de sneltoetsen ervan zijn:

   Printerinstellingen (optie)

   Sneltoets

   Afdrukken (keuzelijst met invoervak): hier kunt u aangeven of u alleen de actieve (geselecteerde) werkbladen in de werkmap (de standaardinstelling), de hele werkmap, de huidige celselectie in het huidige werkblad of de geselecteerde tabel in het huidige werkblad wilt afdrukken.

   Alt+P, A

   Pagina's (kringveld): hier kunt u aangeven dat alleen het in deze vakken opgegeven paginabereik moet worden afgedrukt, of de gewenste pagina's selecteren met behulp van het kringveld.

   Alt+P, H voor de eerste pagina in het bereik;

   Alt+P, J voor de laatste pagina in het bereik

   Dubbelzijdig afdrukken (keuzelijst met invoervak): hier kunt u aangeven of u wilt afdrukken op één zijde of op beide zijden van het papier.

   Alt+P, D

   Sortering (keuzelijst met invoervak): hier kunt u aangeven of u de exemplaren wilt sorteren.  

   Alt+P, C

   Afdrukstand (keuzelijst met invoervak): hier kunt u de afdrukstand opgeven (Staand of Liggend).

   Alt+P, O

   Paginaformaat (keuzelijst met invoervak): hier kunt u het paginaformaat wijzigen.

   Alt+P, L

   Marges (keuzelijst met invoervak): gebruik de pijltoetsen om vooraf gedefinieerde marges te selecteren of druk op A om de optie Aangepaste marges te activeren als u de marges wilt aanpassen.

   Alt+P, M

   Passend maken (keuzelijst met invoervak): hier geeft u aan of u de pagina op ware grootte wilt afdrukken of de inhoud wilt aanpassen zodat deze op één pagina past.

   Alt+P, S

 3. Wanneer u klaar bent met het maken van uw selecties drukt u op Alt+P, P, of drukt u op de tabtoets totdat u 'Afdrukken' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Sneltoetsen in Excel voor Windows

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om werk bladen, werkmappen en geselecteerde cellen af te drukken. Met toetscombinaties kunt u snel naar wens afdrukken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar sneltoetsen in Excel voor Macvoor sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Uw werkmap afdrukken

Excel voor Mac is standaard ingesteld op het afdrukken van alle actieve werk bladen. Het is echter eenvoudig om de instellingen aan te passen om de hele werkmap af te drukken.

 1. Druk in uw Excel-werkmap op Command+P om het dialoogvenster Afdrukken te openen.

 2. Als u een lijst met beschikbare printers wilt horen, drukt u op Command+pijl-rechts totdat u 'Printer, popup button' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 3. Druk op de pijl-omlaag om de naam van elke printer te horen.

 4. Wanneer u de naam van de gewenste printer hoort, drukt u op Enter.

 5. Druk op Command+pijl-rechts totdat u bij het vak Aantal bent. Typ het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken.

 6. Druk op Command+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Entire workbook, popup button'. Druk vervolgens op Enter.

 7. Druk op Command+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Print default button'.

 8. Druk op Command+spatiebalk om te beginnen met afdrukken.

Geoptimaliseerd afdrukken

In het dialoogvenster Afdrukken worden niet automatisch alle beschikbare afdrukinstellingen weergegeven. Als u de verborgen afdrukopties wilt weergeven, drukt u op Command+pijl-rechts totdat u 'Show details button' hoort. Druk vervolgens op Enter om meer afdrukopties beschikbaar te maken.

Een enkel werkblad afdrukken

Ga als volgt te werk om een werkblad in uw werkmap af te drukken, in plaats van de hele werkmap:

 1. Druk in het werkblad dat u wilt afdrukken op Command+P om het dialoogvenster Afdrukken te openen.

 2. Druk op Command+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Active sheets, popup button'. Druk vervolgens op Enter.

 3. Druk op Command+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Print default button'.

 4. Druk op Command+spatiebalk om te beginnen met afdrukken.

Twee of meer aangrenzende werkbladen afdrukken

U kunt meerdere werkbladen in de werkmap afdrukken zonder dat u de hele werkmap hoeft af te drukken. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Selecteer het tabblad van het eerste werkblad dat u wilt afdrukken.

 2. Houd de Shift-toets ingedrukt en navigeer met de pijl-rechts naar het laatste werkblad dat u wilt afdrukken. Laat de Shift-toets los.

 3. Druk op Command+P om het dialoogvenster Afdrukken te openen.

 4. Druk op Command+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Print button'.

 5. Druk op Command+spatiebalk om te beginnen met afdrukken.

Geselecteerde cellen afdrukken

Ga als volgt te werk om een selectie gemarkeerde cellen af te drukken:

 1. Selecteer in het werkblad de cellen die u wilt afdrukken.

 2. Druk op Command+P om het dialoogvenster Afdrukken te openen.

 3. Druk op Command+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Selection, radio button'. Druk vervolgens op Enter.

 4. Druk op Command+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Print button'.

 5. Druk op Command+spatiebalk om te beginnen met afdrukken.

Een Excel-tabel afdrukken

Ga als volgt te werk om een Excel-tabel af te drukken met VoiceOver:

 1. Gebruik de pijl-links of pijl-rechts om naar een willekeurige cel in de tabel te gaan.

 2. Druk op Command+P om het dialoogvenster Afdrukken te openen.

 3. Druk op Command+pijl-rechts totdat u 'Print button' hoort.

 4. Druk op Command+spatiebalk om te beginnen met afdrukken.

Specifieke pagina’s of een paginabereik afdrukken

Ga als volgt te werk om alleen specifieke pagina’s of een paginabereik af te drukken:

 1. Druk op Command+P om het dialoogvenster Afdrukken te openen.

 2. Druk op Command+pijl-rechts totdat u 'Page range, radio button' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 3. Druk eenmaal op Command+pijl-rechts.

 4. Geef de paginanummers of het paginabereik op dat u wilt afdrukken, gescheiden door komma’s.

 5. Druk op Command+pijl-rechts totdat u 'Print button' hoort.

 6. Druk op Command+spatiebalk om te beginnen met afdrukken.

Dubbelzijdig afdrukken instellen

Standaard wordt in Excel enkelzijdig afgedrukt. Gebruik dubbelzijdig afdrukken om op beide kanten van het papier af te drukken.

 1. Druk in het dialoogvenster Afdrukken op Command+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Print'.

 2. Druk op de pijl-omlaag tot u 'Layout' hoort. Druk op Enter.

 3. Druk op Command+pijl-rechts totdat u 'Two-sided, unchecked checkbox' hoort. Druk op Enter.

Het blad passend maken voor de paginabreedte

Met de functies voor passend maken kunt u de werkbladen vergroten of verkleinen, zodat ze beter binnen de hoogte en breedte van het papier passen.

 1. Druk in het dialoogvenster Afdrukken op Command+pijl-rechts totdat u 'Print' hoort. Druk op Enter om het dialoogvenster Pagina-instelling te openen.

 2. Druk op Command+pijl-rechts totdat u 'Page tab' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 3. Druk op Command+pijl-rechts totdat u 'Fit to, unchecked checkbox' hoort. Druk op Enter.

 4. Druk op Command+pijl-rechts totdat u 'Page wide by box' hoort. Voer het getal 1 in om aan te geven dat het spreadsheet een pagina breed moet zijn.

 5. Druk op Command+pijl-rechts totdat u 'Page tall by box' hoort. Voer het getal 0 in om geen waarde te specificeren.

Blad aanpassen aan paginagrootte

 1. Druk in het dialoogvenster Afdrukken op Command+pijl-rechts totdat u 'Page Setup button' hoort. Druk op Enter om het dialoogvenster Pagina-instelling te openen.

 2. Druk op Command+pijl-rechts totdat u 'Page tab' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 3. Druk op Command+pijl-rechts totdat u 'Adjust to, unchecked checkbox' hoort. Druk op Enter.

 4. Druk eenmaal op Command+pijl rechts. Druk vervolgens op de spatiebalk om de percentageopties te horen.

 5. Gebruik de pijltoetsen om door de percentageopties te lopen en uw spreadsheet te verkleinen of vergroten. Wanneer u de gewenste optie hoort, drukt u op Enter.

Afdrukken zonder rasterlijnen of koppen

 1. Druk in het dialoogvenster Afdrukken op Command+pijl-rechts totdat u 'Page Setup button' hoort. Druk op Enter om het dialoogvenster Pagina-instelling te openen.

 2. Druk op Command+pijl-rechts totdat u 'Page tab' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 3. Druk op Command+pijl-rechts totdat u 'Print Gridlines, checked checkbox' hoort. Druk op Return om het selectievakje uit te schakelen als u uw blad zonder rasterlijnen wilt afdrukken.

 4. Druk op Command+pijl-rechts totdat u 'Print Headings, checked checkbox' hoort. Druk op Return om het selectievakje uit te schakelen als u uw blad zonder koppen wilt afdrukken.

Het papierformaat wijzigen

 1. Druk in het dialoogvenster Afdrukken op Command+pijl-rechts totdat u 'Page Setup button' hoort. Druk op Enter om het dialoogvenster Pagina-instelling te openen.

 2. Druk op Command+pijl-rechts totdat u 'Page tab' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 3. Druk op Command+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Options button'. Druk vervolgens op Enter.

 4. Druk op Command+pijl-rechts totdat u 'Page size, pop-up box' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 5. Gebruik de pijltoetsen om door de paginagrootten te lopen. Druk op Enter wanneer u de gewenste grootte hoort.

Sortering instellen

Als u meerdere exemplaren van uw werkmap wilt afdrukken, kunt u de optie Sorteren gebruiken om elk exemplaar in een volledige set af te drukken. (In plaats van dat er eerst x exemplaren van pagina 1 worden afgedrukt, dan x exemplaren van pagina 2 enzovoort.)

Druk in het dialoogvenster Afdrukken op Command+pijl-rechts totdat u 'Collation, unchecked checkbox' hoort. Druk op Enter.

Afdrukstand wijzigen

 1. Druk in het dialoogvenster Afdrukken op Command+pijl-rechts totdat u 'Page setup button' hoort. Druk op Enter.

 2. Druk op Command+pijl-rechts totdat u '<Huidige afdrukstand>, orientation' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 3. Druk op de pijl-links of pijl-rechts om te schakelen tussen de staande en liggende stand. Druk op Enter wanneer u de gewenste optie hoort.

Paginamarges wijzigen

 1. Druk in het dialoogvenster Afdrukken op Command+pijl-rechts totdat u 'Page setup button' hoort. Druk op Enter om het dialoogvenster Pagina-instelling te openen.

 2. Druk op Command+pijl-rechts om in het dialoogvenster te navigeren naar Marges > Aangepaste marges.

 3. Druk op Command+pijl-rechts om door de beschikbare opties te bladeren:

  • Normal, radio button

  • Wide, radio button

  • Narrow, radio button

  • Custom Margins

  Druk op Enter om uw keuze te maken.

 4. Als u Aangepaste marges hebt gekozen, drukt u op Command+pijl-rechts totdat u 'Width box' hoort. Geef de margebreedte op. Druk vervolgens op Command+pijl-rechts totdat u 'Margin Height' hoort. Geef de margehoogte op.

 5. Als u de spreadsheet wilt centreren op de pagina, navigeert u naar Aangepaste marges. Druk vervolgens op Command+pijl-rechts totdat u 'Center on Page Horizontally, unchecked checkbox' hoort. Druk op de spatiebalk.

 6. Druk vervolgens op Command+pijl-rechts totdat u 'Center on Page Vertically, unchecked checkbox' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

Afdrukken naar PDF

De functie Afdrukken naar PDF drukt uw werkblad niet echt af, maar converteert het naar een PDF-bestand dat u vervolgens kunt opslaan, verzenden of afdrukken.

 1. Druk in het dialoogvenster Afdrukken op Command+pijl-rechts totdat u 'PDF, pop-up box' hoort. Druk op de spatiebalk.

 2. Druk op de toets Pijl-omlaag om door de beschikbare opties te bladeren.

  • Save as PDF

  • Save as PostScript

  • Add PDF to iBooks

  • Mail PDF

  • Save as Adobe PDF

  • Save PDF to Web Recipient Folder

  • Send PDF to Messages

  • Save PDF to Evernote

 3. Druk op Enter om uw keuze te maken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Sneltoetsen in Excel voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om vanaf uw iPhone of iPod Touch een Excel-werkmap af te drukken met een AirPrint-printer.

Notities: 

In dit onderwerp

Uw werkmap afdrukken

 1. Controleer of uw iOS-apparaat en AirPrint-printer zijn verbonden met hetzelfde draadloze netwerk.

 2. Controleer of Siri en VoiceOver zijn ingeschakeld.

 3. Swipe in Excel voor iOS naar rechts totdat u de maplocatie hoort van het Excel-bestand dat u wilt afdrukken. Dubbeltik op het scherm om de map te openen.

 4. Swipe naar rechts totdat u de naam hoort van het Excel-bestand dat u wilt afdrukken. Dubbeltik op het scherm om het bestand te openen.

 5. Sleep met uw vinger links bovenaan het scherm totdat u 'File' hoort. Dubbeltik op het scherm om het menu Bestand te openen.

 6. Swipe in het menu Bestand naar rechts totdat u dit hoort: 'Afdrukken'. Dubbeltik op het scherm om het afdrukmenu te openen.

 7. Als u de werkmap wilt afdrukken in plaats van het actieve blad, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Print Entire Workbook'. Dubbeltik op het scherm om deze optie te selecteren.

 8. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'AirPrint'. Dubbeltik op het scherm om Airprint te openen.

 9. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Next'. Dubbeltik op het scherm om naar het printerselectiescherm te gaan.

 10. Swipe naar rechts totdat u de naam van de gewenste printer hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. VoiceOver leest de naam van de geselecteerde printer voor.

 11. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Print'. Dubbeltik op het scherm om het afdrukken te starten.

Afdrukinstellingen

In het menu Indelingsopties kunt u afdrukopties instellen, zoals het papierformaat en de afdrukstand.

Opmerking: De beschikbare afdrukinstellingen zijn afhankelijk van de mogelijkheden van uw printer en de versie van uw iOS-apparaat.

 1. Controleer of uw iOS-apparaat en AirPrint-printer zijn verbonden met hetzelfde draadloze netwerk.

 2. Controleer of Siri en VoiceOver zijn ingeschakeld.

 3. Swipe in Excel voor iOS naar rechts totdat u de maplocatie hoort van het Excel-bestand dat u wilt afdrukken. Dubbeltik op het scherm om de map te openen.

 4. Swipe naar rechts totdat u de naam hoort van het Excel-bestand dat u wilt afdrukken. Dubbeltik op het scherm om het bestand te openen.

 5. Sleep met uw vinger links bovenaan het scherm totdat u 'File' hoort. Dubbeltik op het scherm om het menu Bestand te openen.

 6. Swipe in het menu Bestand naar rechts totdat u dit hoort: 'Afdrukken'. Dubbeltik op het scherm om de Indelingsopties te openen.

Afdrukstand

 1. Swipe in de Indelingsopties naar rechts totdat u 'Orientation' hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Landscape' of 'Portrait' hoort. Dubbeltik op het scherm om de gewenste optie te selecteren.

Papierformaat

 1. Swipe in Indelingsopties naar rechts totdat u 'Paper size' hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts om het gewenste papierformaat te selecteren en dubbeltik op het scherm.

  Opmerking: Het standaardpapierformaat is Letter.

Schaal

 1. Swipe in de Indelingsopties naar rechts totdat u 'Scaling' hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts om de gewenste grootte te selecteren en dubbeltik op het scherm.

  Opmerking: De standaardinstelling is Niet aanpassen.

Afdrukbereik

 1. Ga onder Indelingsopties op één van de volgende manieren te werk:

  • Swipe naar rechts totdat u 'Print Active Sheet' hoort en dubbeltik op het scherm.

  • Swipe naar rechts totdat u 'Print Entire Workbook' hoort en dubbeltik op het scherm.

  • Swipe naar rechts totdat u 'Print Selection' hoort en dubbeltik op het scherm.

  Opmerking: De standaardinstelling is Actief blad afdrukken.

Zie ook

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om een Excel-werkmap af te drukken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Excel voor Android gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Excel voor Android.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Uw werkmap afdrukken

 1. Controleer of uw Android-apparaat en printer zijn verbonden met hetzelfde draadloze netwerk.

 2. Swipe in een Excel voor Android-werkmap naar rechts totdat u 'Open button' hoort, en dubbeltik op het scherm om het menu Locaties te openen.

 3. Swipe naar rechts totdat u de locatie hoort van het Excel-bestand dat u wilt afdrukken, en dubbeltik op het scherm om de locatie te openen. Swipe vervolgens naar rechts totdat u de naam hoort van het Excel-bestand dat u wilt afdrukken en dubbeltik op het scherm om het bestand te openen.

 4. Sleep met uw vinger links bovenaan het scherm totdat u het volgende hoort: 'File'. Dubbeltik op het scherm om het menu Bestand te openen.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Print' hoort, en dubbeltik op het scherm om het menu Afdrukopties te openen.

 6. Swipe naar rechts totdat u: 'What to Print' hoort, en swipe nogmaals naar rechts. U hoort: 'Drop Down List Active Sheet'. Dubbeltik op het scherm en swipe naar rechts om het Actieve blad, de Hele werkmap of de Selectie af te drukken. Dubbeltik op het scherm om uw selectie te bevestigen.

 7. Swipe naar rechts totdat u 'Print button' hoort, en dubbeltik op het scherm om het document af te drukken.

  Opmerking: Mogelijk moet u naar rechts te swipen totdat u nogmaals 'Print button' hoort in de printerverbindingsapp om het afdrukken te voltooien.

Afdrukinstellingen

Opmerking: De beschikbare afdrukinstellingen zijn afhankelijk van de mogelijkheden van uw printer en Android-apparaat.

 1. Sleep in een Excel voor Android-werkblad met uw vinger links bovenaan het scherm totdat u het volgende hoort: 'File'. Dubbeltik op het scherm om het menu Bestand te openen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Print' hoort, en dubbeltik op het scherm om het menu Afdrukopties te openen.

 3. Als u de gewenste schaaloptie wilt selecteren, swipet u naar rechts tot u 'Scaling' hoort en swipet u vervolgens nogmaals naar rechts. U hoort: 'Drop down list No Scaling'. Dubbeltik op het scherm om de schaal te wijzigen. Swipe naar rechts totdat u de gewenste schaaloptie hoort, en dubbeltik op het scherm om uw selectie te bevestigen.

 4. Als u het gewenste papierformaat wilt selecteren, swipet u naar rechts tot u 'Paper Size' hoort en swipet u vervolgens nogmaals naar rechts. U hoort: 'Drop down list Letter'. Dubbeltik op het scherm om het papierformaat te wijzigen. Swipe naar rechts totdat u het gewenste papierformaat hoort, en dubbeltik op het scherm om uw selectie te bevestigen.

 5. Als u de gewenste afdrukstand wilt selecteren, swipet u naar rechts tot u 'Orientation' hoort en swipet u vervolgens nogmaals naar rechts. U hoort: 'Drop down list Portrait'. Dubbeltik op het scherm om de stand te wijzigen. Swipe naar rechts totdat u het gewenste afdrukstdand hoort, en dubbeltik op het scherm om uw selectie te bevestigen.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Print button' hoort, en dubbeltik op het scherm om het document af te drukken.

  Opmerking: Mogelijk moet u naar rechts te swipen totdat u nogmaals 'Print button' hoort in de printerverbindingsapp om het afdrukken te voltooien.

Zie ook

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel met het toetsenbord en een schermlezer zoals Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, of JAWS om een Excel-werkmap af te drukken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Uw werkmap afdrukken

 1. Selecteer de gegevens die u wilt afdrukken en druk op Ctrl+P. Het frame Afdrukken wordt geopend met de focus op de knop Afdrukken knop, en u hoort: 'Backstage View, Print group box, Print button'. In Verteller hoort u alleen: 'Knop Afdrukken'.

 2. Als u het aantal af te drukken exemplaren wilt opgeven, drukt u op Alt+P, N. U hoort 'Copies colon edit spin box'. In Verteller hoort u 'Aantal, bewerken 1'. Typ in het kringveld Aantal het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken, of gebruik de pijl-omhoog om het aantal exemplaren te wijzigen. Druk op Enter om uw keuze te bevestigen.

 3. Als u een printer wilt selecteren, drukt u op Alt+P, I. U hoort de naam van de geselecteerde printer. Gebruik de pijltoetsen om door de lijst met printers te lopen. In Verteller hoort u 'Selecteren printernaam', het nummer van de geselecteerde printer, en het aantal beschikbare printers.

 4. Als u de naam van de printer die u wilt gebruiken niet hoort, drukt u de pijl-omlaag om door alle printeropties te bladeren. Na de lijst met printeropties bereikt u de koppeling Printer toevoegen en de optie Afdrukken naar bestand.

 5. Druk op Enter wanneer u 'Add Printer' hoort om het dialoogvenster Printers zoeken te openen en gebruik de tabtoets om te navigeren. Druk op de spatiebalk wanneer u 'Print to File' hoort om deze optie te selecteren. Wanneer u de knop Afdrukken selecteert, wordt een Verkenner-dialoogvenster geopend, waar u een bestandsnaam kunt opgeven.

 6. Druk op de tabtoets om naar de groep Instellingen te gaan. Kies de gewenste instellingen. Zie Afdrukinstellingen voor meer informatie over de beschikbare opties.

 7. Druk op Alt+P, P om naar de knop Afdrukken te gaan, en vervolgens op de spatiebalk om uw werkmap af te drukken.

Afdrukinstellingen

U kunt in de groep Instellingen de volgende afdrukopties opgeven:

Wat u wilt afdrukken

Als u wilt kiezen tussen het afdrukken van alleen de actieve bladen in de werkmap, de hele werkmap of de huidige selectie, drukt u op Alt+P, A. U hoort 'Print what, (de geselecteerde optie), editable combo box'. Druk op Enter en gebruik vervolgens de pijltoetsen omhoog en omlaag om te selecteren wat u wilt afdrukken.

Als u een vooraf gedefinieerd afdrukgebied in uw werkmap wilt negeren, gebruikt u de pijl-omlaag om door de opties voor Afdrukken te lopen totdat u 'Ignore print area, uncheck menu item' hoort. Druk op de spatiebalk om de optie Afdrukbereik negeren in te schakelen.

Paginabereik

Als u een paginabereik wilt instellen om af te drukken, drukt u op Alt+P, H voor het kringveld voor de eerste pagina, of op Alt+P, J voor het kringveld voor de laatste pagina. U hoort: 'Pages, editing'.

 • Typ in het vak voor de eerste pagina het paginanummer van de eerste pagina die u wilt afdrukken, of gebruik de toets pijl-omhoog om het paginanummer in te stellen.

 • Typ in het vak voor de eerste pagina het paginanummer van de laatste pagina die u wilt afdrukken, of gebruik de toets pijl-omhoog om het paginanummer in te stellen.

Enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken

Als u enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken wilt instellen, drukt u op Alt+P, D. U hoort 'Print one sided, 1 of 3.’ Selecteer de gewenste optie in de lijst Enkelzijdig afdrukken. Als u Dubbelzijdig afdrukken selecteert, hoort u 'Print on both sides'.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als uw printer ondersteuning biedt voor dubbelzijdig afdrukken.

Sorteren en nieten

Als u een sortering wilt instellen, drukt u op Alt+P, C. Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om Gesorteerd te selecteren (u hoort 'Collated, 1 of 2') of Niet-gesorteerd te selecteren (u hoort 'Uncollated'). Druk daarna op Enter.

Opmerking: De optie voor sorteren is alleen beschikbaar als uw printer dit ondersteunt.

Als u nieten wilt instellen, drukt u op de tabtoets om naar de keuzelijst met invoervak Nieten te gaan en gebruikt u de pijltoetsen omhoog en omlaag om Geen nietjes, Eén nietje of Twee nietjes te selecteren.

Opmerking: De optie voor nieten is alleen beschikbaar als uw printer dit ondersteunt.

Afdrukstand

Als u de afdrukstand wilt instellen, drukt u op Alt+P, O. U hoort 'Orientation'. Gebruik de pijltoetsen omhoog of omlaag om de Staande afdrukstand (u hoort 'Portrait Orientation') of de Liggende afdrukstand (u hoort 'Landscape Orientation') te selecteren.

Paginaformaat

Als u het paginaformaat wilt instellen, druk op Alt+P, L. U hoort 'Page size'. Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om het gewenste paginaformaat te selecteren. U hoort de afmetingen of het papierformaat van elk formaat in de lijst.

Paginamarges

Als u paginamarges wilt instellen, drukt u op Alt+P, M. Als u een aangepaste marge wilt instellen, drukt u op de toets pijl-omlaag om alle marge-opties te doorlopen. Onderaan de lijst met marges staat de koppeling Aangepaste marges. Druk op Enter om de koppeling te selecteren. U hoort: 'Margins'. Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om Normale marges te selecteren (u hoort 'Normal Margins'), Smalle marges (u hoort 'Narrow Margins') of Brede marges (u hoort 'Wide Margins').

Paginaschaal

Als u de pagina passend wilt maken, drukt u op Alt+P, S. U hoort 'Scale to Fit'. Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om de gewenste schaaloptie te selecteren.

Zie ook

Basistaken met een schermlezer in Excel

Sneltoetsen gebruiken met een extern toetsenbord in Excel Mobile voor Windows 10

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Gebruik Excel Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om een Excel-werkmap af te drukken. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Verteller gebruikt, wordt het toetsenbord standaard ingesteld op de indeling Standaard. Druk op de Windows-logotoets+Ctrl+N als u dit wilt veranderen in de instellingen van Verteller. Druk op de TAB-toets totdat u het volgende hoort: "Selecteer toetsenbordindeling, Standaard." Als u de indeling wilt wijzigen in Verouderd, drukt u eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort: "Verouderd, geselecteerd." De nieuwe opdrachten in Verteller zijn niet beschikbaar in de toetsenbordindeling Verouderd als de toetsenaanslagen voor verouderde opdrachten conflicteren met de toetsenaanslagen die worden gebruikt voor de nieuwe functies van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Excel Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel Online.

In dit onderwerp

Uw werkmap afdrukken

 1. Druk op in een Excel Online-werkmap Alt+Windows-toets om het lint weer te geven. U hoort 'Selected, home tab item'. Druk op F, P, P om het dialoogvenster Excel OnlineAfdrukinstellingen te openen. U hoort: 'Dialog print settings, focus on selected, active sheet, radio button'.

 2. Kies in de gewenste afdrukinstellingen voor Excel Online, zoals beschreven in Afdrukinstellingen voor Excel Online, en druk vervolgens op de tabtoets totdat u 'Print button' hoort. Druk op Enter om het dialoogvenster Afdrukken te openen. U hoort 'Print dialog, printer', gevolgd door de huidige geselecteerde printer.

 3. Kies de gewenste afdrukinstellingen voor Microsoft Edge, zoals beschreven in Afdrukinstellingen voor Microsoft Edge, en druk vervolgens op de tabtoets totdat u 'Print button' hoort. Druk op Enter om uw werkmap af te drukken.

Afdrukinstellingen voor Excel Online

Wat u wilt afdrukken

Wanneer u het dialoogvenster Excel OnlineAfdrukinstellingen opent, hoort u 'Dialog print settings, focus on selected, active sheet, radio button'. Als u het actieve blad wilt afdrukken, laat u Actief blad geselecteerd. Gebruik de pijltoetsen om de instelling te wijzigen in Hele werkmap of Huidige selectie. Druk op de tabtoets om naar andere instellingen te gaan, of naar de knop Afdrukken.

Afdrukstand

Druk in het dialoogvenster Excel OnlineAfdrukinstellingen op de tabtoets totdat u 'Selected, portrait, radio button' hoort. Gebruik de pijltoetsen om bij de instelling Afdrukstand te schakelen tussen Staand en Liggend.

Papierformaat

Druk in het dialoogvenster Excel OnlineAfdrukinstellingen op de tabtoets totdat u 'Select' hoort, gevolgd door de naam en beschrijving van het standaardpapierformaat of het eerder geselecteerde papierformaat. U hoort bijvoorbeeld 'Select, letter, 8.5 x 11, editable combo box'. Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om door de beschikbare papierformaten te bladeren totdat u het gewenste formaat hoort. Druk op de tabtoets om naar andere instellingen te gaan, of naar de knop Afdrukken.

Paginaschaal

Druk in het dialoogvenster Excel OnlineAfdrukinstellingen op de tabtoets totdat u 'No scaling, no scaling, editable combo box' hoort. Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om te kiezen tussen Niet aanpassen, Blad passend maken voor één pagina, Alle kolommen passend maken voor één pagina en Alle rijen passend maken voor één pagina. Wanneer u de gewenste schaaloptie hebt geselecteerd, drukt u op de tabtoets om naar de andere velden in het dialoogvenster Afdrukinstellingen te gaan.

Afdrukinstellingen voor Microsoft Edge

Open het dialoogvenster Microsoft EdgeAfdrukken door de knop Afdrukken te selecteren in het dialoogvenster Excel OnlineAfdrukinstellingen, of druk in uw Excel Online-werkmap op Ctrl+P.

Opmerking: De afdrukinstellingen in het dialoogvenster Microsoft EdgeAfdrukken zijn gebaseerd op de momenteel geselecteerde printer. Afhankelijk van uw printermodel is het mogelijk dat sommige van de onderstaande instellingen niet beschikbaar zijn.

Printerselectie

Wanneer u het dialoogvenster Microsoft EdgeAfdrukken de eerste keer opent, hoort u 'Print dialog, printer', gevolgd door de huidige geselecteerde printer. Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om de geselecteerde printer te wijzigen. Wanneer u door de lijst loopt, hoort u de naam van elke printer. De andere instellingen die beschikbaar zijn in het dialoogvenster Microsoft EdgeAfdrukken veranderen met elke geselecteerde printer.

Afdrukstand

Druk op de tabtoets om naar de vervolgkeuzelijst Afdrukstand te gaan. U hoort 'Orientation, portrait, combo box'. Druk op de pijl-omlaag om de optie in te stellen op Liggend. U hoort: 'Landscape'. Druk op de tabtoets om naar andere instellingen in het dialoogvenster te gaan.

Opmerking: Afdrukstand kan ook worden ingesteld in het dialoogvenster Excel Onlineafdrukinstellingen, zoals beschreven in Afdrukinstellingen voor Excel Online.

Aantal af te drukken exemplaren

Druk op de tabtoets om naar het veld Aantal te gaan. U hoort: 'Copies, editing, 1'. Typ het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken.

Af te drukken pagina's

Druk op de tabtoets om naar de vervolgkeuzelijst met invoervak Pagina's te gaan. U hoort 'Pages', de huidige selectie, 'combo box'. Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om te kiezen tussen Alle, Huidige pagina en Paginabereik. Als u Paginabereik selecteert, wordt het veld Bereik weergegeven. Druk op de tabtoets. U hoort 'Page range, editing'. Typ het paginabereik dat u wilt afdrukken.

Paginaschaal

Druk op de tabtoets om naar de vervolgkeuzelijst met invoervak Schaal te gaan. U hoort 'Scale', de huidige selectie, 'combo box'. Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om Tekst passend maken of een percentage te kiezen.

Paginamarges

Druk op de tabtoets totdat u 'Margins', de huidige selectie, 'combo box' hoort. Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om te kiezen uit Normaal, Smal, Gemiddeld of Breed om de marges in te stellen. U hoort steeds de naam van de geselecteerde instelling.

Kop- en voetteksten

Druk op de tabtoets totdat u 'Headers and footers', de huidige selectie, 'combo box' hoort. Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om Uit te selecteren om geen kop- en voetteksten af te drukken, of Aan om wel kop- en voetteksten af te drukken.

Zie ook

Met een schermlezer opmerkingen toevoegen aan een werkblad in Excel

Toetsenbordsneltoetsen in Excel Online

Basistaken met een schermlezer in Excel

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×