Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Deel uw Word 2016-documenten met behulp van een toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows. Als u uw bestanden deelt in OneDrive of SharePoint, kunt u rechtstreeks vanuit het document personen uitnodigen om het document te bekijken of te bewerken. U kunt een bestand ook verzenden als e-mailbijlage

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Een document opslaan in OneDrive of SharePoint

Voordat u een document kunt delen via OneDrive of SharePoint, moet u het opslaan op een van deze locaties.

 1. Open het document dat u wilt delen.

 2. Druk op Alt+B, A om het deelvenster Backstage te openen. U hoort de naam van de eerste optie: 'Tabblad Info geselecteerd'.

 3. Druk op Alt+A om te gaan naar de optie Opslaan als te gaan en druk vervolgens op de Tab-toets om naar dat deelvenster te gaan.

 4. Wanneer u naar een OneDrive- of SharePoint-site wilt gaan in de lijst Opslaan als, gebruikt u de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste site hoort en drukt u op Enter. De focus gaat naar de mappenlijst van de map die u hebt geselecteerd.

 5. Blader naar de locatie van de gewenste map en druk op Enter om het dialoogvenster Opslaan als te openen, met de focus in het veld Bestandsnaam.

 6. Typ of wijzig de naam van het document in het veld Bestandsnaam.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u 'Opslaan, knop' hoort en druk vervolgens op Alt+O.

Nadat uw document is opgeslagen op een gedeelde locatie, kunt u anderen uitnodigen om eraan te werken.

Een document delen via OneDrive of SharePoint

U kunt een document delen terwijl u eraan werkt.

 1. Open het document dat u wilt delen.

 2. Druk op Alt+YU om het deelvenster Delen te openen en druk op F6 om de focus te verplaatsen naar het vak Personen uitnodigen.

  Opmerking: Als u uw document niet hebt opgeslagen in OneDrive of Office 365 SharePoint, wordt u gevraagd om dit nu te doen. Zie Een document opslaan in OneDrive of SharePoint eerder in dit onderwerp voor meer informatie.

 3. Typ in het deelvenster Delen in het veld Personen uitnodigen het e-mailadres van de persoon met wie u het document wilt delen. Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen de naam te typen en op Enter te drukken.

  Als u het bestand met meer dan één persoon wilt delen, gebruikt u puntkomma’s om de namen of e-mailadressen te scheiden.

 4. Als u machtigingen wilt toewijzen, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Kan bewerken, keuzelijst met invoervak'. Druk op de pijltoetsen om Kan bewerken of Kan bekijken te selecteren.

 5. Als u een bericht wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Een bericht opnemen' hoort. U kunt dan het bericht typen.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u 'Delen, knop' hoort en druk dan op de spatiebalk.

Opmerking: U kunt ervoor kiezen om wijzigingen in een gedeeld document nooit, altijd of alleen wanneer u wordt gevraagd te delen. De standaardinstelling is nooit. Ga in het deelvenster Delen met de Tab-toets naar de keuzelijst met invoervak Wijzigingen automatisch delen en maak een keuze.

Een kopie van uw document delen via e-mail

U kunt ook een kopie van uw document per e-mail of als PDF verzenden.

 1. Open het document dat u wilt delen.

 2. Druk op Alt+B om de weergave Backstage te openen en druk vervolgens op Alt+H om het deelvenster Delen te openen.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Delen, deelvenster' hoort en gebruik vervolgens de pijl-omlaag om naar de optie E-mail te gaan.

 4. Druk op Enter om het deelvenstermet e-mailopties te openen.

 5. Druk op de pijl-omlaag om door de opties te bladeren en druk op Enter om een van deze opties te selecteren:

  • Als bijlage verzenden: een Word-document als bijlage aan een e-mailbericht toevoegen.

  • Een koppeling verzenden: een hyperlink naar het document maken en in de hoofdtekst van het e-mailbericht plaatsen.

  • Verzenden als PDF: een PDF-bestand van het document maken en dit bestand toevoegen aan een e-mailbericht.

  • Verzenden als XPS: een XPS-bestand van het document maken en dit bestand toevoegen aan een e-mailbericht.

  • Als internetfax verzenden: als u bent aangemeld bij een internetfaxservice, het document naar deze service verzenden.

 6. Als u een e-mailoptie kiest, opent Word een nieuw e-mailbericht in uw standaard-e-mailclient, waaraan al een PDF-bestand, XPS-bestand of Word-kopie van uw document is bijgevoegd. Het bericht wordt geopend met de focus op het veld Aan. Typ het e-mailadres.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u 'Bericht, veld' hoort en typ uw bericht.

 8. Druk op Alt+S om het bericht te verzenden.

Een document opslaan als PDF-bestand

Sla uw document op als een PDF-bestand, zodat u het via verschillende kanalen kunt delen.

 1. Druk in het document dat u wilt opslaan op Alt+B, A. U hoort: 'Geselecteerd, Info, tabblad.' Het deelvenster Bestand wordt geopend.

  Het dialoogvenster stelt dezelfde locatie voor waar u eerder uw Word-documenten hebt opgeslagen, te weten op uw pc of op een onlinelocatie. In Een document opslaan in OneDrive of SharePoint vindt u instructies voor het wijzigen van de locatie.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Opslaan als, Word-document, ster punt docx' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk. Er wordt een lijst met ondersteunde bestandstypen geopend.

 3. Druk in de lijst op de pijl-omlaag totdat u 'PDF' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk. U hoort: 'Opslaan als, PDF'.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om met andere personen documenten te maken in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word 2016 voor Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Deel uw Word 2016 voor Mac-documenten met behulp van een toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS. Als u uw bestanden deelt in OneDrive of SharePoint, kunt u rechtstreeks vanuit het document personen uitnodigen om het document te bekijken of te bewerken. U kunt een bestand ook verzenden als e-mailbijlage

Notities: 

In dit onderwerp

Een document opslaan in OneDrive of SharePoint

Voordat u een document kunt delen, moet u het opslaan op OneDrive of SharePoint.

 1. In het document dat u wilt opslaan, drukt u op Command+Shift+S. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

 2. Het dialoogvenster stelt dezelfde locatie voor waar u eerder uw Word-documenten hebt opgeslagen, te weten op uw Mac of op een onlinelocatie. Als u de locatie wilt controleren of wilt wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u 'Online locations, button' of 'On My Mac, button' hoort. Als u 'Online locations' hoort, drukt u op Control+Option+spatiebalk om deze optie te selecteren. Als u 'On My Mac' hoort, worden de beschikbare onlinelocaties al in het dialoogvenster weergegeven.

 3. Druk herhaaldelijk op Tab totdat VoiceOver het volgende meldt: 'Places, table' en de eerste onlinelocatie. Druk zo nodig op de pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de locatie waarop u wilt opslaan.

 4. Wanneer u op de gewenste locatie bent, drukt u op Enter.

  Het document wordt opgeslagen.

Een document delen via OneDrive of SharePoint

U kunt personen uitnodigen om een OneDrive- of SharePoint-document te bekijken en te bewerken.

 1. In het document dat u wilt delen, drukt u op Control+Option+M om naar de menubalk te gaan.

 2. Druk op F om naar het menu Bestand te gaan en druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen.

 3. Druk herhaaldelijk op de pijl-omlaag totdat u 'Share, submenu' hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 4. Het submenu Delen wordt geopend en de focus bevindt zich op het item Personen uitnodigen. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 5. Het dialoogvenster Personen uitnodigen wordt geopend. Typ het e-mailadres van de persoon met wie u het document wilt delen. Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen de naam te typen en op Enter te drukken.

  Als u het bestand met meer dan één persoon wilt delen, gebruikt u puntkomma’s om de namen of e-mailadressen te scheiden.

 6. Als u een bericht wilt toevoegen, drukt u eenmaal op de Tab-toets en typt u het bericht.

 7. Als u machtigingen wilt toewijzen, drukt u nogmaals op de Tab-toets om naar het selectievakje Kan bewerken te gaan.Dit selectievakje is standaard ingeschakeld. Als u het selectievakje wilt uitschakelen en machtigingen van het type Kan bekijken wilt toewijzen, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 8. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u 'Share, button' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren en de uitnodiging te verzenden.

Een kopie van uw document delen via e-mail

U kunt ook een kopie van uw document per e-mail of als PDF verzenden.

 1. In het document dat u wilt delen, drukt u op Control+Option+M om naar de menubalk te gaan.

 2. Druk op F om naar het menu Bestand te gaan en druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Share, submenu' hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 4. Het submenu Delen wordt geopend en de focus bevindt zich op het item Personen uitnodigen. Druk herhaaldelijk op de pijl-omlaag totdat u 'Send Document...' of 'Send PDF...' hoort, afhankelijk van de optie die u wilt gebruiken. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om de optie te selecteren.

 5. Uw standaard e-mailclient maakt een nieuw e-mailbericht met een kopie van het Word-bestand bijgesloten of een PDF-versie van het document ingevoegd. Het veld Aan heeft de focus. Typ het e-mailadres van de ontvanger.

 6. Druk op de Tab-toets om naar de velden eronder te gaan, zoals CC en Onderwerp.

 7. U verzendt het bericht door herhaaldelijk op Shift+Tab te drukken totdat u 'Send, button' hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren en het bericht te verzenden.

Een document opslaan als PDF-bestand

Sla uw document op als een PDF-bestand, zodat u het veilig via verschillende kanalen kunt delen.

 1. In het document dat u wilt opslaan, drukt u op Command+Shift+S. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

  Het dialoogvenster stelt dezelfde locatie voor waar u eerder uw Word-documenten hebt opgeslagen, te weten op uw Mac of op een onlinelocatie. In Een document opslaan in OneDrive of SharePoint vindt u instructies voor het wijzigen van de locatie.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Word document' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Het menu Bestandsindeling wordt geopend.

 3. Druk in het menu op de pijl-omlaag totdat u 'PDF' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Selecteer de juiste resolutie voor het PDF-bestand door op de pijl-omlaag te drukken totdat u de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'Export button' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Het document is nu opgeslagen als een PDF-bestand.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met andere personen documenten te maken in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

In Word voor iOS kunt u eenvoudig documenten delen met behulp van VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS. Sla het bestand op in OneDrive of SharePoint, en nodig personen uit om het gedeelde document te bekijken of te bewerken. Als u het document per e-mail als een PDF- of Word-document wilt versturen, kan dat rechtstreeks vanuit Word voor iOS.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

Een document opslaan in OneDrive of SharePoint

Voordat u een Word-document kunt delen, moet u het opslaan in OneDrive of SharePoint.

 1. Ga naar het document dat u wilt opslaan en swipe naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Save and close, button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Er wordt een dialoogvenster geopend en u hoort: 'Save changes to <naam van document>?' Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Save, ellipsis, button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Er wordt een ander dialoogvenster geopend en u hoort: 'Save as, file name, text field, is editing, <naam van document> selected, Word mode'. De huidige naam is geselecteerd en op de onderste helft van het scherm is het schermtoetsenbord beschikbaar. Typ een naam voor het document met behulp van het schermtoetsenbord. Wanneer u klaar bent, gaat u naar de toets Return in de rechterbenedenhoek van het scherm en dubbeltikt u om de toets te selecteren.

 4. Het schermtoetsenbord wordt gesloten. Swipe naar links totdat u de locatie hoort waarop u het document wilt opslaan, zoals 'OneDrive', en dubbeltik op het scherm om deze locatie te selecteren.

  Als u nog niet eerder iets op deze telefoon hebt opgeslagen in OneDrive of SharePoint, moet u mogelijk eerst een locatie toevoegen. Swipe in dat geval naar rechts of links totdat u 'Add a Place' hoort en dubbeltik vervolgens.

 5. De naam van het document heeft de focus en u kunt het schermtoetsenbord gebruiken om de naam te wijzigen.

 6. Swipe naar rechts totdat u de naam van de map hoort waarin u het document wilt opslaan en dubbeltik om de map te openen.

 7. Swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Save, button'. Dubbeltik om de knop te selecteren en het document op te slaan.

  Het document wordt opgeslagen en u gaat terug naar de weergave Recent.

Een document delen via OneDrive of SharePoint

U kunt personen uitnodigen om een Word-document te bekijken en te bewerken in OneDrive of SharePoint.

 1. Swipe in het Word-document naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Share menu, button'. Dubbeltik vervolgens op het scherm om het menu te selecteren en te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Share, heading'.

 2. Het menu Delen wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u 'Invite People, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Het dialoogvenster Personen uitnodigen wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Type names or email addresses, text field'. Dubbeltik op het scherm om het veld te selecteren en begin te typen.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om het e-mailadres te typen van de persoon met wie u het document wilt delen. Wanneer u klaar bent, gaat u naar de toets Return in de rechterbenedenhoek van het scherm en dubbeltikt u om de toets te selecteren.

  Tip: Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen maar naar rechts te swipen om de persoon te selecteren uit uwcontactpersonen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Add contact, button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en naar uwcontactpersonen te gaan. Swipe herhaaldelijk naar rechts om door de lijst met contactpersonen te bladeren of gebruik dezoekfunctie bovenaan het scherm. Wanneer u de gewenste contactpersoon hebt gevonden, dubbeltikt u op het scherm.

 5. Als u wilt dat de ontvanger het document alleen kan bekijken maar niet kan bewerken, swipet u naar rechts totdat u 'Can Edit' hoort en dubbeltikt u op het scherm om de bewerkingsrechten te verwijderen.

 6. Als u de uitnodigingen wilt verzenden, swipet u naar links of rechts totdat u 'Send, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De uitnodiging wordt verzonden en u keert terug naar het menu Delen.

Een kopie van uw document delen via e-mail

U kunt ook een kopie van uw document per e-mail of als PDF verzenden.

 1. Swipe in het Word-document naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Share menu, button'. Dubbeltik vervolgens op het scherm om het menu te selecteren en te openen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Share, heading'.

 2. Het menu Delen wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u 'Send a Copy, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Het menu Een kopie verzenden wordt geopend. Als u het document in de Word-indeling wilt verzenden, gaat u verder met de volgende stap.

  Als u een PDF-versie van het document wilt verzenden, swipet u naar rechts totdat u 'Format, Word Document, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'PDF' hoort en dubbeltik op het scherm om deze optie te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u de naam van de app hoort die u wilt gebruiken voor het verzenden van het bestand. Dubbeltik op het scherm om een optie te selecteren.

 5. Swipe indien nodig naar rechts totdat u bij het veld Aan bent en dubbeltik vervolgens op het scherm om het veld te selecteren.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord om het e-mailadres te typen van de persoon met wie u het document wilt delen.

  Tip: Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen maar naar rechts te swipen om de persoon te selecteren uit uwcontactpersonen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Add contact, button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en naar uwcontactpersonen te gaan. Swipe herhaaldelijk naar rechts om door de lijst met contactpersonen te bladeren of gebruik dezoekfunctie bovenaan het scherm. Wanneer u de gewenste contactpersoon hebt gevonden, dubbeltikt u op het scherm.

 7. Als u het onderwerp van het e-mailbericht wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u 'Subject' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm om het veld te selecteren. Typ een ander onderwerp met het schermtoetsenbord. Wanneer u klaar bent, gaat u naar de toets Return in de rechterbenedenhoek van het scherm en dubbeltikt u om de toets te selecteren.

 8. Als u een bericht wilt toevoegen, swipet u naar rechts en dubbeltikt u op het scherm. Typ uw bericht met het schermtoetsenbord. Wanneer u klaar bent, gaat u naar de toets Return in de rechterbenedenhoek van het scherm en dubbeltikt u om de toets te selecteren.

 9. Als u klaar bent, swipet u herhaaldelijk naar links totdat u 'Send, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om het document te verzenden.

Zie ook

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Deel uw Word voor Android-documenten met behulp van TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android. Als u uw bestanden deelt in OneDrive, kunt u rechtstreeks vanuit het document personen uitnodigen om het document te bekijken of te bewerken. U kunt een bestand ook verzenden als e-mailbijlage.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Een document opslaan in OneDrive

Voordat u een document kunt delen via OneDrive, moet u het op die locatie opslaan.

 1. Als u klaar bent met het nieuwe document, swipet u naar links totdat u 'File, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Save As button' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Save as, File menu closed, Enter a file name <huidige bestandsnaam>'.

 3. Als u de bestandsnaam wilt wijzigen, dubbeltikt u op het scherm om het schermtoetsenbord te openen. Gebruik het toetsenbord om eerst de oude naam te verwijderen en vervolgens een nieuwe naam te typen. Als u klaar bent, swipet u omlaag en dan naar links om het toetsenbord te sluiten.

 4. Swipe naar links of rechts om door de opslaglocaties te bladeren totdat u uw OneDrive-account hebt gevonden. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe omlaag en dan omhoog. U hoort: 'Save button'. Dubbeltik op het scherm om het document op te slaan. Het menu Bestand wordt gesloten en het document krijgt weer de focus.

Tip: Nadat u het document hebt opgeslagen in OneDrive, worden alle wijzigingen daar opgeslagen wanneer u Opslaan selecteert, tenzij u het document op een nieuwe locatie opslaat.

Een document delen via OneDrive

U kunt een document delen terwijl u eraan werkt. De samenwerker ontvangt de koppeling voor delen in een e-mailbericht en kan het document via de koppeling openen in Word.

 1. Open het document dat u wilt delen in Word voor Android.

 2. Swipe naar links totdat u 'Not checked, Share, switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Invite people to this file, edit box' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om het e-mailadres te typen van de persoon met wie u het document wilt delen.

 5. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord sluiten.

 6. Als u een bericht wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Include a message (optional), edit box' hoort. Dubbeltik op het scherm en gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om uw bericht te typen.

 7. Als u machtigingen wilt toewijzen, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Checked, can edit, checkbox'. Standaard kunnen samenwerkers het document bewerken dat u deelt. Als ze het document alleen mogen bekijken, dubbeltikt u op het scherm.

 8. Swipe naar rechts totdat u 'Share button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een kopie van uw document delen via e-mail

U kunt ook een kopie van uw document per e-mail of als PDF verzenden.

 1. Open het document dat u wilt delen in Word voor Android.

 2. Swipe naar links totdat u 'Not checked, Share, switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Share as attachment button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Document button' or 'PDF button' hoort, afhankelijk van de bestandsindeling die u wilt delen. Dubbeltik op het scherm om de indeling te selecteren.

 5. Swipe naar rechts totdat u bij de e-mail-app bent die u wilt gebruiken voor het delen, bijvoorbeeld 'Outlook' of 'Gmail', en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord om het e-mailadres te typen van de persoon met wie u het document wilt delen.

 7. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord sluiten.

 8. Swipe naar rechts totdat u 'Send' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Tip: U kunt deze instructies ook gebruiken om een PDF-versie naar uw eigen e-mailadres te verzenden of om het PDF-bestand op te slaan in uw Google Drive.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met andere personen documenten te maken in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

In Word Mobile kunt u eenvoudig documenten delen met behulp van Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows. Sla het bestand op in OneDrive of SharePoint, en nodig personen uit om het gedeelde document te bekijken of te bewerken. Als u het document per e-mail wilt versturen, kan dat ook rechtstreeks vanuit Word.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Een document opslaan in OneDrive of SharePoint

Voordat u een Word-document kunt delen, moet u het opslaan in OneDrive of SharePoint.

 1. Ga naar het document dat u wilt opslaan en swipe naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Bestand, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Er wordt een deelvenster geopend en u hoort: 'Deelvenster pagina Backstage, knop Terug'. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Save button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Het dialoogvenster Opslaan wordt geopend en u hoort de naam van het geselecteerde bestand.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Een kopie van dit bestand opslaan' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de optie te selecteren.

 5. Swipe naar rechts totdat u de locatie hoort waarop u het document wilt opslaan, zoals 'OneDrive', en dubbeltik om deze locatie te selecteren.

  Als u nog niet bent aangemeld, ziet u een verzoek in OneDrive of SharePoint om dit alsnog te doen.

 6. Swipe naar rechts totdat u de naam van de map of locatie hoort waarin u het document wilt opslaan. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de map of locatie te openen.

 7. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Volgende, app-balk, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 8. Het dialoogvenster BESTANDSNAAM INVOEREN wordt geopend.

  Als u de bestandsnaam wilt wijzigen, swipet u naar links totdat u de huidige naam van het document hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de naam te veranderen. Typ de nieuwe naam met het schermtoetsenbord. Als u klaar bent, swipet u omhoog totdat u 'Oriëntatiepunten en containers' hoort. Swipe vervolgens naar rechts totdat u 'App-balk' hoort. Swipe omlaag totdat u 'Items' hoort en swipe herhaaldelijk naar links totdat u het volgende hoort: 'Een kopie opslaan, app-balk, knop'.

 9. Dubbeltik op het scherm om het document op te slaan.

Een document delen via OneDrive of SharePoint

U kunt personen uitnodigen om een Word-document te bekijken en te bewerken in OneDrive of SharePoint.

 1. Swipe in het Word-document naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Uit, Delen, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Het dialoogvenster Delen wordt geopend. U hoort het volgende in Verteller: 'Typ een e-mailadres om iemand uit te nodigen'. Dubbeltik op het scherm om het schermtoetsenbord weer te geven en begin te typen.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om het e-mailadres te typen van de persoon met wie u het document wilt delen.

  Tip: Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen maar naar rechts te swipen om de persoon te selecteren uit uwcontactpersonen. U hoort het volgende in Verteller: 'In contactpersonen bladeren, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en naar uwcontactpersonen te gaan. Swipe herhaaldelijk naar rechts om door de lijst met contactpersonen te bladeren of gebruik dezoekfunctie bovenaan het scherm. Wanneer u de gewenste contactpersoon hebt gevonden, dubbeltikt u op het scherm. Het visitekaartje wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u het e-mailadres hoort dat u wilt gebruiken. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u een persoonlijke opmerking wilt toevoegen aan de uitnodiging, swipet u naar rechts totdat u 'Meer opties' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe vervolgens naar links totdat u 'Een bericht opnemen, optioneel, bewerkbare tekst' hoort en dubbeltik op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om het bericht te typen.

 5. Als u wilt dat de ontvanger het document alleen kan bekijken maar niet kan bewerken, swipet u naar rechts totdat u 'Meer opties' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Machtigingen verlenen voor dit document, kan bewerken'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De lijst met opties wordt geopend en u hoort dit: 'Menu'. Swipe naar rechts totdat u 'Kan bekijken' hoort en dubbeltik op het scherm om deze optie te selecteren.

 6. Als u de uitnodiging wilt verzenden, swipet u naar rechts totdat u 'Delen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De uitnodiging wordt verzonden en u keert terug naar het dialoogvenster Delen.

Een Word-document opslaan als PDF

Als u een Word-document wilt opslaan in de PDF-indeling, gebruikt u de exportfunctie in Word Mobile.

 1. Swipe in het Word-document naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Bestand, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Er wordt een deelvenster geopend en u hoort: 'Deelvenster pagina Backstage, knop Terug'. Swipe naar rechts totdat u 'Opslaan, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Het dialoogvenster Opslaan wordt geopend en u hoort: '<de huidige bestandsnaam van het document>'.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Dit bestand exporteren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de optie te selecteren.

 5. Swipe naar rechts totdat u de locatie hoort waarop u het document wilt opslaan, zoals 'OneDrive', en dubbeltik op het scherm om deze locatie te selecteren.

 6. Swipe naar rechts totdat u de naam van de map hoort waarin u het document wilt opslaan en dubbeltik op het scherm om de map te openen.

 7. Swipe naar rechts totdat u 'Volgende, app-balk, knop' hoort en dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 8. Het dialoogvenster BESTANDSNAAM INVOEREN wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Bestandstype, OpenDocument-tekst, keuzelijst met invoervak'. Dubbeltik op het scherm om de lijst met opties te openen en swipe naar rechts. U hoort het volgende in Verteller: 'PDF, 2 van 2'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 9. Swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Exporteren, app-balk, knop'. Dubbeltik op het scherm om het document te exporteren.

  Als u wordt gevraagd om de onlinebestandsconversie te bevestigen, dubbeltikt u op het scherm om dit toe te staan.

  Het document wordt geëxporteerd en wordt als een PDF-bestand opgeslagen op de locatie die u hebt geselecteerd. U keert terug naar het dialoogvenster Opslaan, met de focus op de bestandsnaam.

Een kopie van uw document delen via e-mail

U kunt ook rechtstreeks vanuit Word een kopie van uw document per e-mail verzenden.

 1. Swipe in het Word-document naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Uit, Delen, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Het dialoogvenster Delen wordt geopend. U hoort het volgende in Verteller: 'Typ een e-mailadres om iemand uit te nodigen'. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Meer opties, koppeling'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. U hoort het volgende in Verteller: 'Een bijlage verzenden of een koppeling voor delen opvragen'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Als bijlage verzenden, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de knop te selecteren.

 5. Het venster Delen wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u uw e-mailaccount hoort, zoals 'Outlook Mail', en dubbeltik op het scherm.

 6. Er wordt een e-mailvenster geopend. Het veld Aan heeft de focus. Typ het adres van de ontvanger met het schermtoetsenbord.

  Tip: Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen maar naar rechts te swipen om de persoon te selecteren uit uwcontactpersonen. U hoort het volgende in Verteller: 'Contactpersonen kiezen, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en naar uwcontactpersonen te gaan. Swipe herhaaldelijk naar rechts om door de lijst met contactpersonen te bladeren of gebruik dezoekfunctie bovenaan het scherm. Wanneer u de gewenste contactpersoon hebt gevonden, dubbeltikt u op het scherm. Het visitekaartje wordt geopend. U hoort het volgende in Verteller: 'Personen, venster'. Swipe naar rechts totdat u het e-mailadres hoort dat u wilt gebruiken. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Als u het onderwerp van het e-mailbericht wilt bewerken, swipet u naar rechts en dubbeltikt u op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om het onderwerp te typen. Wanneer u klaar bent, navigeert u naar de Enter-toets en dubbeltikt u op het scherm.

 8. Als u een bericht wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Bericht, bewerkbare tekst' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Typ uw bericht met het schermtoetsenbord.

 9. Wanneer u klaar bent, swipet u omhoog totdat u "Items" hoort. Swipe vervolgens naar rechts totdat u dit hoort: 'Verzenden, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en het document te verzenden.

  Het document wordt verzonden en u keert terug naar het dialoogvenster Delen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om wijzigingen in een document in Word bij te houden en te controleren

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik het toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om eenvoudig documenten te delen met Word Online. Wanneer u bestanden deelt via OneDrive, kunt u personen uitnodigen om het document te bekijken of te bewerken, zodat u op hetzelfde moment samen kunt werken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen in Word Online.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Word Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Word Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Een document opslaan in OneDrive

Voordat u een document kunt delen via OneDrive, moet u het online opslaan. Nadat u een document online hebt opgeslagen, worden wijzigingen in het document automatisch opgeslagen in Word Online.

 1. Als u een nieuw document hebt gemaakt, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Geselecteerd, Start, tabblad' hoort.

 2. Druk op Caps Lock+pijl-links totdat u 'Bestand, knop samengevouwen' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Opslaan als, tabbladitem' hoort en druk dan op Enter.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Opslaan als, Sla online een kopie op, menu-item' hoort en druk dan op Enter.

 5. Typ de bestandsnaam en druk op Enter.

Een document delen via OneDrive

U kunt een document delen terwijl u eraan werkt. De samenwerker ontvangt de koppeling voor delen per e-mail.

 1. Druk vanuit een document in Word Online op Ctrl+F6 totdat u 'Geselecteerd, Start, tabbladitem' hoort.

 2. Druk op Caps Lock+pijl-links totdat u 'Bestand, knop samengevouwen' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Delen, tabbladitem' hoort en druk dan op Enter.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u dit hoort: 'Delen met personen, andere personen uitnodigen om dit document te bekijken of bewerken, menu-item'. Druk vervolgens op Enter.

 5. U hoort wanneer het dialoogvenster Delen is geladen. Typ daarna het e-mailadres van de persoon met wie u het document wilt delen. Als u het document met meer dan één persoon wilt delen, gebruikt u puntkomma’s om de e-mailadressen te scheiden.

 6. Als u machtigingen wilt toewijzen, drukt u op de Tab-toets totdat u dit hoort: 'Kan bewerken'. Gebruik de toetsen Pijl-omlaag en Pijl-omhoog om Kan bewerken of Kan bekijken te selecteren.

 7. Als u een bericht wilt toevoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Voeg een persoonlijk bericht aan deze uitnodiging toe' hoort. U kunt dan het bericht typen.

 8. Druk op de Tab-toets totdat u 'Delen, knop' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Een document opslaan als PDF-bestand

Sla uw document op als een PDF-bestand, zodat u het veilig via verschillende kanalen kunt delen.

 1. Open het document dat u als een PDF-bestand wilt opslaan in Word Online.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Meer, samengevouwen knop' hoort en druk dan op Enter om het menu te openen.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Downloaden als PDF, menu-item' hoort en druk op Enter.

 4. Er wordt een PDF-bestand gemaakt in Word Online, wat even kan duren. Wacht totdat u 'Klik hier om de PDF van uw document te bekijken' hoort en druk dan op Enter.

 5. Druk op Caps Lock+pijl-rechts totdat u 'Opslaan, knop' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 6. Als u 'Verwijderen, knop' hebt gehoord, kunt u op Enter drukken om het dialoogvenster te sluiten.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u 'Dialoogvenster, Microsoft Word Online, focus op knop Sluiten' hoort en druk vervolgens op Enter om terug te gaan naar het document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met andere personen documenten te maken in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Ontdek hoe u in Word kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×