Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word met uw toetsen bord en een scherm lezer om uw documenten te delen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. Wanneer u uw bestanden deelt vanuit OneDrive of SharePoint, kunt u personen uitnodigen om het document te bekijken of te bewerken of om het bestand als e-mail bijlage te verzenden, rechtstreeks vanuit uw document.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Verteller gebruikt, wordt het toetsenbord standaard ingesteld op de indeling Standaard. Druk op de Windows-logotoets+Ctrl+N als u dit wilt veranderen in de instellingen van Verteller. Druk op de TAB-toets totdat u het volgende hoort: "Selecteer toetsenbordindeling, Standaard." Als u de indeling wilt wijzigen in Verouderd, drukt u eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort: "Verouderd, geselecteerd." De nieuwe opdrachten in Verteller zijn niet beschikbaar in de toetsenbordindeling Verouderd als de toetsenaanslagen voor verouderde opdrachten conflicteren met de toetsenaanslagen die worden gebruikt voor de nieuwe functies van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u bent aangemeld bij uw Microsoft-account en dat OneDrive dus beschikbaar is.

In dit onderwerp

Een document delen via OneDrive of SharePoint

Meld u aan bij uw micro soft-account in Word en sla uw documenten op in OneDrive of SharePoint Online, zodat u ze met anderen kunt delen. Voor instructies over hoe u zich aanmeldt, gaat u naar basis taken met een scherm lezer met Word > aanmelden bij uw micro soft-account. Voor instructies over het opslaan van een document op een online locatie, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een document op te slaan in Word.

Door uw documenten op te slaan in OneDrive of SharePoint Online, kunt u ook bepalen wie het bestand bewerkt, of iedereen de meest recente wijzigingen heeft opgeslagen en toegang heeft tot uw documenten op uw apparaten. U kunt eenvoudig oude en nieuwere documenten uploaden naar OneDrive of SharePoint Online.

 1. Open het document dat u wilt delen.

 2. Als u het deel venster delen wilt openen, drukt u op ALT + Z, S. U hoort: ' personen die delen met, bewerk bare keuze lijst met invoervak. '

  Opmerking: Als u uw document nog niet hebt opgeslagen in OneDrive of Office 365 SharePoint, wordt u gevraagd dit nu te doen.

 3. Typ het e-mail adres of de naam van de persoon met wie u het document wilt delen en druk op ENTER. Herhaal dit voor andere contact personen met wie u het document wilt delen.

 4. Als u een optioneel bericht wilt toevoegen, drukt u op de tab-toets. U hoort: ' Voer uw optionele bericht in, bewerken '. Typ een bericht voor de geadresseerden.

 5. Om te bepalen voor wie de koppeling voor delen werkt, drukt u op Shift+Tab totdat u de huidige optie hoort, bijvoorbeeld 'Alleen personen in uw organisatie met de koppeling kunnen bekijken en bewerken'. Druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Pagina Koppelingsinstellingen'. Druk op pijl-omhoog of -omlaag tot u de gewenste toegangsgroepsoptie hoort.

 6. Standaard kunnen de personen met wie u het document deelt, dit bewerken. Als u wilt dat ze het document alleen kunnen weer geven, drukt u op de tab-toets totdat u ' andere instellingen, gecontroleerd, bewerken, selectie vakje ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk.

 7. Als u de toegangs instellingen wilt opslaan en de pagina koppelings instellingen wilt afsluiten, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop Toep assen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. U hoort: ' koppeling verzenden, pagina '.

 8. Als u uw document wilt delen, drukt u op de tab-toets totdat u ' verzenden, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Een kopie van uw document delen via e-mail

Met Word kunt u gemakkelijk een kopie van uw document per e-mail verzenden en delen met anderen. U kunt de kopie verzenden in de oorspronkelijke indeling of als een PDF-bestand. in Word wordt uw document automatisch omgezet in een PDF-bestand en wordt het vervolgens toegevoegd aan uw standaard-e-mail-app, bijvoorbeeld Outlook.

Als u het document wilt opslaan als een PDF-bestand, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een document op te slaan in Word.

 1. Open het document dat u wilt delen.

 2. Als u het deel venster delen wilt openen, drukt u op ALT + Z, S. U hoort: ' personen die delen met, bewerk bare keuze lijst met invoervak. '

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' kopie verzenden, knop samengevouwen ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

 4. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste optie voor het bestands type hoort, bijvoorbeeld ' PDF, menu-item ', en druk vervolgens op ENTER.

 5. in Word wordt een nieuw e-mail bericht geopend met behulp van uw standaard e-mailclient, met een PDF-of Word-kopie van uw document dat al is bijgevoegd. Het veld aan is de focus. Typ het e-mail adres.

 6. Als u een bericht wilt typen, drukt u op de tab-toets totdat u ' bericht ' hoort, gevolgd door de naam van het document en ' bericht, bewerken '. Typ het bericht.

 7. Druk op Alt+S om het bericht te verzenden.

Samenwerken in een gedeeld document

Word biedt u twee soorten cocreatie: regel matige en realtime cocreatie. Beide kunnen meerdere personen samen werken en samen werken aan documenten. Er zijn er één belang rijke verschillen:

 • Normale cocreatie houdt in dat u tegelijk met anderen aan een document werkt, zonder dat u elkaar blokkeert. Alinea's waaraan iemand anders werkt, zijn vergrendeld. Als u uw versie van het document opslaat, ziet u de wijzigingen die anderen hebben doorgevoerd sinds u het document de laatste keer hebt opgeslagen.

 • Cocreatie in realtime houdt in dat twee of meer mensen tegelijkertijd kunnen typen en elkaars wijzigingen zien op het moment dat deze plaatsvinden. Als u samenwerkt met iemand die een versie gebruikt die alleen normale cocreatie ondersteunt, ziet u dat deze persoon bezig is in het document, maar worden de wijzigingen van deze persoon pas zichtbaar wanneer deze het document opslaat.

Wanneer u Word gebruikt om te werken met een gedeeld document, hoeft u niets te wijzigen over de manier waarop u werkt. Uw mede auteurs kunnen gewoon de koppeling volgen die u hebt verzonden en uw document wordt geopend in de versie van Word of op Word Online. Als ze ook Word Online of Word gebruiken en zijn overeengekomen om automatisch wijzigingen te delen, wordt hun werk weer gegeven en kunt u de scherm lezer gebruiken om de gewijzigde tekst te lezen zonder te wachten totdat de andere gebruiker het document opslaat.

Aankondigingen van de schermlezer

Wanneer u een scherm lezer gebruikt tijdens het samen werken aan een document in Word, hoort u een melding wanneer bepaalde gebeurtenissen zich voordoen:

 • Als u 'Niet-gesynchroniseerde wijziging' hoort, betekent dit dat een andere auteur bezig is aan een alinea (via normale cocreatie), maar de wijzigingen nog niet heeft opgeslagen. Het gebied is vergrendeld voor de medeauteur.

 • Als u 'Vergrendelde wijziging bewerken' hoort, betekent dit dat een andere auteur dit gebied (meestal een alinea) heeft vergrendeld en u het gebied niet kunt bewerken.

 • Als u 'Externe wijziging' hoort, betekent dit dat een auteur het document zojuist heeft opgeslagen en dat de medeauteur nieuwe inhoud aan het document heeft toegevoegd. Bij normale cocreatie is het gebied groen gemarkeerd voor personen zonder gezichtsbeperking.

 • Als u 'Conflicterende wijziging' hoort, betekent dit dat een auteur een alinea heeft die een conflict veroorzaakt met een wijziging die door de medeauteur is aangebracht. Het betreffende gebied is rood gemarkeerd voor personen zonder gezichtsbeperking.

 • Als u 'Auteur' hoort, betekent dit dat er een auteur bezig is met die alinea (bij cocreatie in realtime). De medeauteur kan dan een conflict voorkomen door niet in hetzelfde gebied te gaan werken.

Tip: Wanneer u met iemand anders aan een document gaat werken, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u wordt gevraagd welk type cocreatie u wilt gebruiken. Druk op F6 om naar het dialoogvenster te navigeren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Sneltoetsen voor micro soft Word voor Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Uw Word voor Mac-documenten delen met behulp van een toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van het Mac-besturings systeem. Wanneer u uw bestanden deelt vanuit OneDrive of SharePoint, kunt u personen uitnodigen om het document te bekijken of te bewerken of om het bestand als e-mail bijlage te verzenden, rechtstreeks vanuit uw document.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een document delen via OneDrive of SharePoint

Meld u aan bij uw micro soft-account in Word voor Mac en sla uw documenten op in OneDrive of SharePoint Online, zodat u ze met anderen kunt delen. Voor instructies over hoe u zich aanmeldt, gaat u naar basis taken met een scherm lezer met Word > aanmelden bij uw micro soft-account. Voor instructies over het opslaan van een document op een online locatie, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een document op te slaan in Word.

Door uw documenten op te slaan in OneDrive of SharePoint Online, kunt u ook bepalen wie het bestand bewerkt, of iedereen de meest recente wijzigingen heeft opgeslagen en toegang heeft tot uw documenten op uw apparaten. U kunt eenvoudig oude en nieuwere documenten uploaden naar OneDrive of SharePoint Online.

 1. Druk in het document dat u wilt delen op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld ' tabblad Start '.

 2. Druk herhaaldelijk op Control + Option + pijl-rechts tot u ' delen, menu knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk om te selecteren. U hoort: ' personen met wie u wilt delen. Voer een naam of e-mail adres in. Het tekst veld contact personen is de focus.

 3. Typ het e-mail adres van de persoon met wie u het document wilt delen. Als u de contact gegevens van de persoon al hebt opgeslagen, kunt u gewoon de naam typen en op ENTER drukken.

  Als u het bestand met meer dan één persoon wilt delen, gebruikt u puntkomma’s om de namen of e-mailadressen te scheiden.

 4. Als u een bericht wilt toevoegen, drukt u eenmaal op de Tab-toets en typt u het bericht.

 5. Als u machtigingen wilt toewijzen, drukt u op de tab-toets totdat u de geselecteerde optie hoort, bijvoorbeeld ' alleen de personen die u opgeeft, hebben toegang tot bewerken ' en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste machtigings optie hoort. Als u niet wilt dat personen het document bewerken, drukt u op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' bewerken toestaan, ingeschakeld, selectie vakje '. Als u het selectie vakje alleen wilt uitschakelen en alleen weergave machtigingen wilt toewijzen, drukt u op Control + Option + spatie balk.

  Als u de wijzigingen in machtigingen wilt Toep assen, drukt u op de tab-toets totdat u de knop Toep assen hoort en drukt u op Control + Option + spatie balk.

 6. Druk herhaaldelijk op de tab-toets tot u ' verzenden, knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk om de knop te selecteren en de uitnodiging te verzenden.

Een koppeling naar uw document delen

U kunt de koppeling naar uw document kopiëren en deze plakken in een ander gedeeld bestand, bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie.

 1. Druk op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld ' tabblad Start. '

 2. Druk herhaaldelijk op Control + Option + pijl-rechts tot u ' delen, menu knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk om te selecteren. U hoort: ' personen met wie u wilt delen. Voer een naam of e-mail adres in.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' koppeling kopiëren, knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk. Het dialoog venster koppeling wordt geopend.

 4. Druk op de tab-toets totdat u ' kopiëren, knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 5. Plak de koppeling bijvoorbeeld in een ander gedeeld bestand.

Een kopie van uw document delen via e-mail

U kunt ook een kopie van uw document per e-mail verzenden of als een PDF-bestand rechtstreeks vanuit Word.

 1. Druk op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld ' tabblad Start. '

 2. Druk herhaaldelijk op Control + Option + pijl-rechts tot u ' delen, menu knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk om te selecteren. U hoort: ' personen met wie u wilt delen. Voer een naam of e-mail adres in.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' kopie verzenden ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 4. Druk op Control + Option + pijl-omlaag totdat u de gewenste optie voor de bestands indeling hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 5. Uw standaard-e-mailclient maakt een nieuw e-mail bericht met een kopie van het Word-bestand dat is bijgevoegd of een PDF-kopie van het ingevoegde document. Het veld aan is de focus. Typ het e-mail adres van de geadresseerde.

 6. Druk op de Tab-toets om naar de velden eronder te gaan, zoals CC en Onderwerp.

 7. U verzendt het bericht door herhaaldelijk op Shift+Tab te drukken totdat u 'Send, button' hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren en het bericht te verzenden.

Een koppeling naar uw document delen via e-mail

U kunt rechtstreeks vanuit Word een koppeling naar uw document verzenden.

 1. Druk op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld ' tabblad Start. '

 2. Druk herhaaldelijk op Control + Option + pijl-rechts tot u ' delen, menu knop ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk om te selecteren. U hoort: ' personen met wie u wilt delen. Voer een naam of e-mail adres in.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' knop E-mail ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 4. Uw standaard-e-mailclient maakt een nieuw e-mail bericht met een koppeling naar uw document ingevoegd in de bericht tekst. Het veld aan is de focus. Typ het e-mail adres van de geadresseerde.

 5. Druk op de Tab-toets om naar de velden eronder te gaan, zoals CC en Onderwerp.

 6. U verzendt het bericht door herhaaldelijk op Shift+Tab te drukken totdat u 'Send, button' hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren en het bericht te verzenden.

Samenwerken in een gedeeld document

Als u Word voor Mac gebruikt om aan een gedeeld document te werken, kunt u gewoon blijven werken zoals u dat gewend bent. Uw medeauteurs hoeven alleen de koppeling te volgen die u naar ze stuurt om uw document te openen in hun versie van Word of in Word Online.

Druk op Command+S om het document te vernieuwen met de updates die andere auteurs hebben gemaakt.

Een document uitchecken

Als u een document wilt vergrendelen zodat alleen u het kunt bijwerken, kunt u het bestand uitchecken. Wanneer een bestand door u is uitgecheckt, kunnen anderen het pas weer bijwerken of uw bewerkingen zien zodra u het document hebt opgeslagen en ingecheckt.

 1. Druk in het geopende document op Control+Option+M. U hoort: 'Apple-menubalk'.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' bestand ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u 'Uitchecken' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Bewerk het document en druk op Control+Option+M wanneer u klaar bent.

 5. Druk op de tab-toets totdat u ' bestand ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 6. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u 'Inchecken' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 7. U hoort: ' opmerkingen bij versie '. Typ een korte beschrijving van de updates. Wanneer u klaar bent, drukt u op de tab-toets totdat u ' inChecken ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk.

Andere auteurs blokkeren

U kunt voorkomen dat andere auteurs bepaalde gedeelten van het document wijzigen.

 1. Selecteer in het document het gedeelte dat anderen niet mogen bewerken.

 2. Druk op Control+Option+M. U hoort: 'Apple-menubalk'.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' hulp middelen ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 4. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u 'Auteurs blokkeren' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 5. Druk op Control+Option+M om de blokkering van auteurs op te heffen.

 6. Druk op de tab-toets totdat u ' hulp middelen ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 7. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u 'Blokkering opheffen van al mijn geblokkeerde gebieden' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

In Word voor iOS kunt u uw documenten eenvoudig delen met behulp van VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios. Sla het bestand op in OneDrive of SharePoint en nodig personen uit om het document te bekijken of te bewerken dat u hebt gedeeld. Als u het document wilt verzenden als een PDF-of Word-document, kunt u dat rechtstreeks doen via Word voor iOS.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

Een document delen via OneDrive of SharePoint

Meld u aan bij uw micro soft-account in Word voor iOS en sla uw documenten op in OneDrive of SharePoint Online, zodat u ze met anderen kunt delen. Voor instructies over hoe u zich aanmeldt, gaat u naar basis taken met een scherm lezer met Word > aanmelden bij uw micro soft-account. Voor instructies over het opslaan van een document op een online locatie, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een document op te slaan in Word.

Door uw documenten op te slaan in OneDrive of SharePoint Online, kunt u ook bepalen wie het bestand bewerkt, of iedereen de meest recente wijzigingen heeft opgeslagen en toegang heeft tot uw documenten op uw apparaten. U kunt eenvoudig oude en nieuwere documenten uploaden naar OneDrive of SharePoint Online.

 1. Swipe in uw Word-document met de rechter muisknop of naar de linkerzijde totdat u het volgende hoort: ' delen, button '. Dubbeltik op het scherm om het menu te selecteren en te openen. VoiceOver kondigt: ' delen, kop '.

 2. Het menu Delen wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u 'Invite People, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Het dialoogvenster Personen uitnodigen wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Type names or email addresses, text field'. Dubbeltik op het scherm om het veld te selecteren en begin te typen.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om het e-mailadres te typen van de persoon met wie u het document wilt delen. Wanneer u klaar bent, gaat u naar de toets Return in de rechterbenedenhoek van het scherm en dubbeltikt u om de toets te selecteren.

  Tip: Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen maar naar rechts te swipen om de persoon te selecteren uit uwcontactpersonen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Add contact, button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en naar uwcontactpersonen te gaan. Swipe herhaaldelijk naar rechts om door de lijst met contactpersonen te bladeren of gebruik dezoekfunctie bovenaan het scherm. Wanneer u de gewenste contactpersoon hebt gevonden, dubbeltikt u op het scherm.

 5. Als u wilt dat de ontvanger het document alleen kan bekijken maar niet kan bewerken, swipet u naar rechts totdat u 'Can Edit' hoort en dubbeltikt u op het scherm om de bewerkingsrechten te verwijderen.

 6. Als u de uitnodigingen wilt verzenden, swipet u naar links of rechts totdat u 'Send, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De uitnodiging wordt verzonden en u keert terug naar het menu Delen.

Een kopie van uw document delen via e-mail

U kunt ook een kopie van uw document per e-mail verzenden of als een PDF-bestand rechtstreeks vanuit Word voor iOS.

 1. Swipe in uw Word-document met de rechter muisknop of naar de linkerzijde totdat u het volgende hoort: ' delen, button '. Dubbeltik op het scherm om het menu te selecteren en te openen. VoiceOver kondigt: ' delen, kop '.

 2. Het menu delen wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u ' een kopie verzenden, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren. U hoort: ' delen, knop Afbeelding '.

 3. Het menu Send a copy wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u ' Format ' hoort, gevolgd door de momenteel geselecteerde bestands indeling, bijvoorbeeld ' Word-document, knop '.

 4. Dubbeltik op het scherm als u de bestands indeling wilt wijzigen. Swipe naar rechts totdat u de gewenste bestands optie hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het te selecteren. De focus gaat terug naar het menu een kopie verzenden.

 5. Swipe naar rechts totdat u de naam van de app hoort die u wilt gebruiken voor het verzenden van het bestand. Dubbeltik op het scherm om een optie te selecteren.

 6. Swipe indien nodig naar rechts totdat u bij het veld Aan bent en dubbeltik vervolgens op het scherm om het veld te selecteren.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord om het e-mailadres te typen van de persoon met wie u het document wilt delen.

  Tip: Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen maar naar rechts te swipen om de persoon te selecteren uit uwcontactpersonen. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Add contact, button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en naar uwcontactpersonen te gaan. Swipe herhaaldelijk naar rechts om door de lijst met contactpersonen te bladeren of gebruik dezoekfunctie bovenaan het scherm. Wanneer u de gewenste contactpersoon hebt gevonden, dubbeltikt u op het scherm.

 8. Als u het onderwerp van het e-mailbericht wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u 'Subject' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm om het veld te selecteren. Typ een ander onderwerp met het schermtoetsenbord. Wanneer u klaar bent, gaat u naar de toets Return in de rechterbenedenhoek van het scherm en dubbeltikt u om de toets te selecteren.

 9. Als u een bericht wilt toevoegen, swipet u naar rechts en dubbeltikt u op het scherm. Typ uw bericht met het schermtoetsenbord. Wanneer u klaar bent, gaat u naar de toets Return in de rechterbenedenhoek van het scherm en dubbeltikt u om de toets te selecteren.

 10. Als u klaar bent, swipet u herhaaldelijk naar links totdat u 'Send, button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om het document te verzenden.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Deel uw Word voor Android-documenten met behulp van TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android. Als u uw bestanden deelt in OneDrive, kunt u rechtstreeks vanuit het document personen uitnodigen om het document te bekijken of te bewerken. U kunt een bestand ook verzenden als e-mailbijlage.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Een document delen via OneDrive

Meld u aan bij uw micro soft-account in Word voor Android en sla uw documenten op in OneDrive, zodat u ze met anderen kunt delen. Voor instructies over hoe u zich aanmeldt, gaat u naar basis taken met een scherm lezer met Word > Word openen en meld u aan. Voor instructies over het opslaan van een document op een online locatie, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een document op te slaan in Word.

Door uw documenten op te slaan in OneDrive, kunt u ook bepalen wie het bestand bewerkt, of iedereen de meest recente wijzigingen heeft opgeslagen, en toegang tot uw documenten op uw apparaten. U kunt eenvoudig zowel oudere als nieuwere documenten uploaden naar OneDrive.

 1. Open het document dat u wilt delen in Word voor Android.

 2. Swipe naar links totdat u 'Not checked, Share, switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Invite people to this file, edit box' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om het e-mailadres te typen van de persoon met wie u het document wilt delen.

 5. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord sluiten.

 6. Als u een bericht wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Include a message (optional), edit box' hoort. Dubbeltik op het scherm en gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om uw bericht te typen.

 7. Als u machtigingen wilt toewijzen, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Checked, can edit, checkbox'. Standaard kunnen samenwerkers het document bewerken dat u deelt. Als ze het document alleen mogen bekijken, dubbeltikt u op het scherm.

 8. Swipe naar rechts totdat u 'Share button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een kopie van uw document delen via e-mail

U kunt ook een kopie van uw document per e-mail verzenden of als een PDF-bestand rechtstreeks vanuit Word voor Android.

 1. Open het document dat u wilt delen in Word voor Android.

 2. Swipe naar links totdat u 'Not checked, Share, switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Share as attachment button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Document button' or 'PDF button' hoort, afhankelijk van de bestandsindeling die u wilt delen. Dubbeltik op het scherm om de indeling te selecteren.

 5. Swipe naar rechts totdat u bij de e-mail-app bent die u wilt gebruiken voor het delen, bijvoorbeeld 'Outlook' of 'Gmail', en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord om het e-mailadres te typen van de persoon met wie u het document wilt delen.

 7. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord sluiten.

 8. Swipe naar rechts totdat u 'Send' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Tip: U kunt deze instructies ook gebruiken om een PDF-versie naar uw eigen e-mailadres te verzenden of om het PDF-bestand op te slaan in uw Google Drive.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

In Word Mobile kunt u uw documenten eenvoudig delen met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows. Sla het bestand op in OneDrive of SharePoint Online en nodig personen uit om het document te bekijken of te bewerken dat u hebt gedeeld. Als u in plaats daarvan het document wilt verzenden, kunt u dat rechtstreeks doen via Word.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Een document delen via OneDrive of SharePoint

Meld u aan bij uw micro soft-account in Word Mobile en sla uw documenten op in OneDrive of SharePoint Online, zodat u ze met anderen kunt delen. Voor instructies over hoe u zich aanmeldt, gaat u naar basis taken met een scherm lezer met Word > Word openen en meld u aan. Voor instructies over het opslaan van een document op een online locatie, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een document op te slaan in Word.

Door uw documenten op te slaan in OneDrive of SharePoint Online, kunt u ook bepalen wie het bestand bewerkt, of iedereen de meest recente wijzigingen heeft opgeslagen en toegang heeft tot uw documenten op uw apparaten. U kunt eenvoudig oude en nieuwere documenten uploaden naar OneDrive of SharePoint Online.

 1. Swipe in uw Word-document met de rechter muisknop of naar de linkerzijde totdat Verteller meldt: ' uit, knop delen '. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren.

 2. Het dialoogvenster Delen wordt geopend. U hoort het volgende in Verteller: 'Typ een e-mailadres om iemand uit te nodigen'. Dubbeltik op het scherm om het schermtoetsenbord weer te geven en begin te typen.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om het e-mailadres te typen van de persoon met wie u het document wilt delen.

  Tip: Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen maar naar rechts te swipen om de persoon te selecteren uit uwcontactpersonen. U hoort het volgende in Verteller: 'In contactpersonen bladeren, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en naar uwcontactpersonen te gaan. Swipe herhaaldelijk naar rechts om door de lijst met contactpersonen te bladeren of gebruik dezoekfunctie bovenaan het scherm. Wanneer u de gewenste contactpersoon hebt gevonden, dubbeltikt u op het scherm. Het visitekaartje wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u het e-mailadres hoort dat u wilt gebruiken. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Als u een persoonlijke opmerking wilt toevoegen aan de uitnodiging, swipet u naar rechts totdat u 'Meer opties' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe vervolgens naar links totdat u 'Een bericht opnemen, optioneel, bewerkbare tekst' hoort en dubbeltik op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om het bericht te typen.

 5. Als u wilt dat de ontvanger het document alleen kan bekijken maar niet kan bewerken, swipet u naar rechts totdat u 'Meer opties' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Machtigingen verlenen voor dit document, kan bewerken'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De lijst met opties wordt geopend en u hoort dit: 'Menu'. Swipe naar rechts totdat u 'Kan bekijken' hoort en dubbeltik op het scherm om deze optie te selecteren.

 6. Als u de uitnodiging wilt verzenden, swipet u naar rechts totdat u 'Delen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De uitnodiging wordt verzonden en u keert terug naar het dialoogvenster Delen.

Een kopie van uw document delen via e-mail

U kunt ook rechtstreeks vanuit Word een kopie van uw document per e-mail verzenden.

 1. Swipe in uw Word-document met de rechter muisknop of naar de linkerzijde totdat u het volgende hoort: ' uit, knop delen '. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren.

 2. Het dialoogvenster Delen wordt geopend. U hoort het volgende in Verteller: 'Typ een e-mailadres om iemand uit te nodigen'. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Meer opties, koppeling'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. U hoort het volgende in Verteller: 'Een bijlage verzenden of een koppeling voor delen opvragen'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Als bijlage verzenden, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de knop te selecteren.

 5. Het venster Delen wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u uw e-mailaccount hoort, zoals 'Outlook Mail', en dubbeltik op het scherm.

 6. Er wordt een e-mailvenster geopend. Het veld Aan heeft de focus. Typ het adres van de ontvanger met het schermtoetsenbord.

  Tip: Als u de contactgegevens van deze persoon al hebt opgeslagen, hoeft u alleen maar naar rechts te swipen om de persoon te selecteren uit uwcontactpersonen. U hoort het volgende in Verteller: 'Contactpersonen kiezen, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en naar uwcontactpersonen te gaan. Swipe herhaaldelijk naar rechts om door de lijst met contactpersonen te bladeren of gebruik dezoekfunctie bovenaan het scherm. Wanneer u de gewenste contactpersoon hebt gevonden, dubbeltikt u op het scherm. Het visitekaartje wordt geopend. U hoort het volgende in Verteller: 'Personen, venster'. Swipe naar rechts totdat u het e-mailadres hoort dat u wilt gebruiken. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Als u het onderwerp van het e-mailbericht wilt bewerken, swipet u naar rechts en dubbeltikt u op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om het onderwerp te typen. Wanneer u klaar bent, navigeert u naar de Enter-toets en dubbeltikt u op het scherm.

 8. Als u een bericht wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Bericht, bewerkbare tekst' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Typ uw bericht met het schermtoetsenbord.

 9. Wanneer u klaar bent, swipet u omhoog totdat u "Items" hoort. Swipe vervolgens naar rechts totdat u dit hoort: 'Verzenden, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren en het document te verzenden.

  Het document wordt verzonden en u keert terug naar het dialoogvenster Delen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om wijzigingen in een document in Word bij te houden en te controleren

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om uw documenten te delen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. Wanneer u uw bestanden deelt vanuit OneDrive, kunt u personen uitnodigen om het document te bekijken of te bewerken, zodat u op hetzelfde moment kunt samen werken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Verteller gebruikt, wordt het toetsenbord standaard ingesteld op de indeling Standaard. Druk op de Windows-logotoets+Ctrl+N als u dit wilt veranderen in de instellingen van Verteller. Druk op de TAB-toets totdat u het volgende hoort: "Selecteer toetsenbordindeling, Standaard." Als u de indeling wilt wijzigen in Verouderd, drukt u eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort: "Verouderd, geselecteerd." De nieuwe opdrachten in Verteller zijn niet beschikbaar in de toetsenbordindeling Verouderd als de toetsenaanslagen voor verouderde opdrachten conflicteren met de toetsenaanslagen die worden gebruikt voor de nieuwe functies van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

In dit onderwerp

Een document delen via OneDrive

Meld u aan bij uw micro soft-account in Word Online en sla uw documenten op in OneDrive, zodat u ze met anderen kunt delen. Voor instructies over hoe u zich aanmeldt, gaat u naar basis taken met een scherm lezer met Word > Word online openen en aanmelden. Voor instructies over het opslaan van een document op een online locatie, gaat u naar een scherm lezer gebruiken om een document op te slaan in Word.

Door uw documenten op te slaan in OneDrive, kunt u ook bepalen wie het bestand bewerkt, of iedereen de meest recente wijzigingen heeft opgeslagen, en toegang tot uw documenten op uw apparaten. U kunt eenvoudig zowel oudere als nieuwere documenten uploaden naar OneDrive.

 1. Tijdens het bewerken van een document in Word Online, drukt u op CTRL + F6 tot u ' lijst met micro soft-Services ' hoort.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' delen, knop ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

 3. Als u machtigingen wilt toewijzen, drukt u op Tab totdat u de geselecteerde machtigingsoptie hoort, bijvoorbeeld 'Alleen personen die al toegang hebben, kunnen deze koppeling gebruiken.' Druk vervolgens op de spatiebalk. U hoort: 'Pagina Koppelingsinstellingen'. Gebruik de pijl-omlaag en pijl-omhoog om de gewenste optie te selecteren.

  Als u de bewerkings rechten wilt instellen, drukt u op de tab-toets totdat u ' andere instellingen, ingeschakeld, selectie vakje bewerken toestaan ' hoort. Als u niet wilt dat iemand anders het document bewerkt, drukt u op de spatie balk.

  Als u de wijzigingen in de machtigingen wilt toepassen, drukt u op Tab totdat u 'Toepassen, knop' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 4. Druk op de tab-toets totdat u ' personen die u wilt delen met, bewerk bare keuze lijst-vak ' hoort en typ vervolgens het e-mail adres van de persoon met wie u het document wilt delen. Als u met meer dan één persoon wilt delen, gebruikt u punt komma's om de e-mail adressen te scheiden.

 5. Als u een bericht wilt toevoegen, drukt u op Tab totdat u 'Een bericht opnemen, optioneel' hoort. U kunt nu het bericht typen.

 6. Druk op Tab totdat u 'Knop Delen' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Een koppeling naar uw document delen

U kunt de koppeling naar uw document kopiëren en deze plakken in een ander gedeeld bestand, bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie.

 1. Druk in uw Word Online-document op CTRL + F6 totdat u ' lijst met micro soft-Services ' hoort.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' knop delen ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' dialoog venster, delen '.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' andere manieren om een koppeling te delen ' hoort. Koppeling kopiëren, knop ' en druk vervolgens op de spatie balk. U hoort: ' link gemaakt '. De focus bevindt zich in het tekst veld koppeling.

 4. Druk op de tab-toets. U hoort: ' knop kopiëren ' en vervolgens drukt u op de spatie balk. U hoort: ' koppeling gekopieerd '.

 5. Als u het koppelings venster wilt sluiten, drukt u op ALT + C. De focus gaat terug naar de hoofd tekst van het document.

 6. Plak de koppeling bijvoorbeeld in een ander gedeeld bestand.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×