Een schermlezer gebruiken om een document op te slaan in Word

Een schermlezer gebruiken om een document op te slaan in Word

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word met het toetsenbord en een schermlezer om uw documenten lokaal op te slaan of op een gedeelde locatie op te slaan en deze op te slaan in een andere bestandsindeling. We hebben dit getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze de gangbare toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een document lokaal opslaan

Als automatisch opslaan niet is ingeschakeld, drukt u op CTRL + S om de wijzigingen op te slaan die u in een document hebt aangebracht.

U kunt ook de naam van het document wijzigen, het document opslaan in een andere bestandsindeling of op een andere locatie opslaan.

 1. Als u het document onder een andere naam, op een andere locatie of in een andere bestandsindeling wilt opslaan, drukt u op Alt+B, A.

 2. Als u de opslaglocatie wilt selecteren, drukt u eenmaal op de tab-toets en vervolgens op de pijl-omlaag totdat u de gewenste locatie hoort.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Voer hier de bestandsnaam in' hoort en typ de gewenste naam.

 4. Druk op de Tab-toets. U hoort: 'Opslaan als Word-document, ster punt docx'.

 5. Als u het bestandstype wilt wijzigen, drukt u op de SPATIEBALK en vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u het gewenste bestandstype hoort. Druk op Enter om het type te selecteren.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Een locatie voor online opslaan toevoegen

OneDrive is direct beschikbaar wanneer u Word gaat gebruiken, maar mogelijk moet u handmatig een SharePoint site toevoegen voordat u daar de kunt opslaan.

 1. Als u een opslaglocatie wilt toevoegen, drukt u op ALT + F, A, A. U hoort: "opslaan van functies, geselecteerd, locatie toevoegen." In JAWS hoort u: 'Add a Place tab.'

 2. Druk op j om de optie SharePoint site te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

 3. Typ het e-mailadres dat u gebruikt met de SharePoint-site en druk op Enter.

 4. Typ het wachtwoord en druk op Enter.

De site is nu beschikbaar in het dialoogvenster Opslaan als in Word.

Een document opslaan in OneDrive of SharePoint

Voordat u een document kunt delen via OneDrive of SharePoint, moet u het opslaan op een van de volgende locaties.

 1. Open het document dat u wilt delen.

 2. Als u het menu Opslaan als wilt openen, drukt u op ALT + F, A. U hoort: ' opslaan als '.

 3. Druk op de tab-toets om naar het deelvenster Opslaan als te gaan.

 4. Als u naar een OneDrive of SharePoint site in de lijst Opslaan als wilt gaan, drukt u op de pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste site hoort en drukt u op ENTER. De focus wordt gewijzigd in de mappenlijst voor de site die u hebt geselecteerd.

 5. Blader naar de locatie van de gewenste map en druk op ENTER om het dialoogvenster Opslaan als te openen. De focus wordt verplaatst naar het veld bestandsnaam .

 6. Typ of wijzig de naam van het document in het veld Bestandsnaam.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Nadat uw document is opgeslagen op een gedeelde locatie, kunt u anderen uitnodigen om eraan te werken.

Automatisch opslaan in-of uitschakelen

Opmerking: Automatisch opslaan is alleen beschikbaar als het document is opgeslagen in OneDrive of SharePoint Online.

 1. Druk op ALT om de focus naar het lint menu te verplaatsen.

 2. Druk op CTRL + TAB totdat u de huidige status van automatisch opslaan hoort, gevolgd door de knop automatisch opslaan.

 3. Druk op ENTER om automatisch opslaan in of uit te schakelen.

Een document opslaan als PDF-bestand

Sla uw document op als een PDF-bestand, zodat u het via verschillende kanalen kunt delen.

 1. Als u het menu Opslaan als wilt openen, drukt u op ALT + F, A. U hoort: ' opslaan als '.

 2. Druk op de tab-toets om naar het deelvenster Opslaan als te gaan.

  In het dialoogvenster wordt op dezelfde locatie gesuggereerd waarop u uw Word documenten al eerder hebt opgeslagen, op uw PC of op een onlinelocatie. In Een document opslaan in OneDrive of SharePoint vindt u instructies voor het wijzigen van de locatie.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Opslaan als, Word-document, ster punt docx' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk. Er wordt een lijst met ondersteunde bestandstypen geopend.

 4. Druk in de lijst op de pijl-omlaag totdat u 'PDF' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk. U hoort: 'Opslaan als, PDF'.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer in Mac OS, om uw documenten lokaal op te slaan of op een gedeelde locatie op te slaan en deze op te slaan in een andere bestandsindeling.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een locatie voor online opslaan toevoegen

OneDrive is direct beschikbaar wanneer u zich aanmeldt en aan de slag gaat met Word voor Mac, maar mogelijk moet u handmatig een SharePoint site toevoegen voordat u daar de kunt opslaan.

 1. Druk op Command+Shift+S. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

 2. Druk op Tab totdat u 'Knop Onlinelocaties' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Een locatie toevoegen, knop'. Druk op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk op Tab totdat u 'Knop SharePoint' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 5. Typ of plak de URL van uw SharePoint-map en druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Volgende'.

 6. Druk op Control+Option+spatiebalk. Typ het e-mailadres dat u gebruikt met de SharePoint-site en druk op de spatiebalk.

 7. Typ het wachtwoord en druk op de spatiebalk.

De site is nu beschikbaar in het dialoogvenster Opslaan als in Word voor Mac.

Een document opslaan in OneDrive of SharePoint

 1. In het document dat u wilt opslaan, drukt u op Command+Shift+S. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

 2. Het dialoogvenster stelt dezelfde locatie voor waar u eerder uw Word-documenten hebt opgeslagen, te weten op uw Mac of op een onlinelocatie. Als u de locatie wilt controleren of wilt wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u 'Online locations, button' of 'On My Mac, button' hoort. Als u 'Online locations' hoort, drukt u op Control+Option+spatiebalk om deze optie te selecteren. Als u 'On My Mac' hoort, worden de beschikbare onlinelocaties al in het dialoogvenster weergegeven.

 3. Druk herhaaldelijk op Tab totdat VoiceOver het volgende meldt: 'Places, table' en de eerste onlinelocatie. Druk zo nodig op de pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de locatie waarop u wilt opslaan.

 4. Wanneer u op de gewenste locatie bent, drukt u op Enter.

  Het document wordt opgeslagen.

Automatisch opslaan uitschakelen

Automatisch opslaan is ingeschakeld als u werkt aan een bestand dat is opgeslagen in OneDrive of SharePoint en u het bestand hebt geopend via het menu bestand . Automatisch opslaan is alleen beschikbaar voor abonnees van Office 365.

 1. Druk in het document op F6 tot u het geselecteerde tabblad hoort, zoals ' weergeven, geselecteerd, tabblad '.

 2. Druk op de toets pijl-links totdat u het volgende hoort: ' Start, tabblad '.

 3. Druk op SHIFT + TAB tot u het volgende hoort: ' automatisch opslaan, geselecteerd, wisselknop '.

 4. Als u automatisch opslaan wilt uitschakelen, drukt u op Control + Option + spatiebalk.

Opmerking: Als u automatisch opslaan uitschakelt, moet u het document zelf opslaan. Druk op Command+S om op te slaan. Als u het bestand onder een andere naam of op een andere locatie wilt opslaan, drukt u op Command + Shift + S. Druk op de tab-toets om in het dialoogvenster Opslaan als te navigeren. Druk op de toets pijl-omlaag om door de lijsten te bladeren. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

Een kopie van een document opslaan op uw computer

U kunt een kopie van het document opslaan op uw Mac.

 1. In het document dat u wilt opslaan, drukt u op Command+Shift+S. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

 2. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' bureaublad, waar, pop-upknop '.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste locatie hoort en druk op de SPATIEBALK.

 4. Druk op de tab-toets totdat u ' opslaan, knop ' hoort en druk vervolgens op de SPATIEBALK.

  Het document wordt opgeslagen.

Een document opslaan als PDF-bestand

Sla uw document op als een PDF-bestand, zodat u het veilig via verschillende kanalen kunt delen.

 1. In het document dat u wilt opslaan, drukt u op Command+Shift+S. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

  Het dialoogvenster stelt dezelfde locatie voor waar u eerder uw Word-documenten hebt opgeslagen, te weten op uw Mac of op een onlinelocatie. In Een document opslaan in OneDrive of SharePoint vindt u instructies voor het wijzigen van de locatie.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Word document' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Het menu Bestandsindeling wordt geopend.

 3. Druk in het menu op de pijl-omlaag totdat u 'PDF' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Selecteer de juiste resolutie voor het PDF-bestand door op de pijl-omlaag te drukken totdat u de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'Export button' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Het document is nu opgeslagen als een PDF-bestand.

De naam van een document wijzigen

 1. In het document dat u wilt opslaan, drukt u op Command+Shift+S. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

 2. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' opslaan als, in dialoogvenster voor ', gevolgd door de naam van het huidige document. Het tekstveld Bestandsnaam heeft de focus.

 3. Typ een nieuwe naam voor het document.

 4. Druk op de tab-toets totdat u ' opslaan, knop ' hoort en druk vervolgens op de SPATIEBALK.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om uw document op te slaan op OneDrive of als kopie van OneDrive naar uw apparaat. U kunt ook de naam van een document wijzigen of het document opslaan als PDF-bestand.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor iOS gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een document opslaan in OneDrive of SharePoint

 1. In het document dat u wilt opslaan, swipet u naar rechts of links totdat u het volgende hoort: ' bestand sluiten, knop '. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. U hoort het volgende: ' Save Changes to ', gevolgd door de naam van het document.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Save, ellipsis, button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. U hoort: ' opslaan als, bestandsnaam, tekstveld, bewerken ', gevolgd door de naam van het document.

 3. De naam van het geselecteerde bestand wordt geselecteerd en het toetsenbord op het scherm wordt onder de helft van het scherm weergegeven. Typ een naam voor het document met behulp van het schermtoetsenbord.

 4. Wanneer u klaar bent, schuift u één vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u ' gereed ' hoort. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 5. Het schermtoetsenbord wordt gesloten. Swipe naar links totdat u de locatie hoort waarop u het document wilt opslaan, zoals 'OneDrive', en dubbeltik op het scherm om deze locatie te selecteren.

 6. De focus wordt verplaatst naar het veld Bestandsnaam. Gebruik indien nodig het schermtoetsenbord om de naam te wijzigen.

 7. Swipe naar rechts totdat u de naam van de map hoort waarin u het document wilt opslaan en dubbeltik om de map te openen.

 8. Swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Save, button'. Dubbeltik om de knop te selecteren en het document op te slaan.

  Het document wordt opgeslagen en u gaat terug naar de weergave Recent.

Automatisch opslaan in-of uitschakelen

Automatisch opslaan is automatisch ingeschakeld wanneer u een bestand opslaat op OneDrive of SharePoint.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave van uw document naar links totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' automatisch opslaan ' hoort, gevolgd door ' aan ' of ' uit '.

 3. Dubbeltik op het scherm om automatisch opslaan in of uit te schakelen.

 4. Als u wilt teruggaan naar de bewerkingsweergave, swipet u naar links totdat u ' knop Gereed ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Opmerking: Als u automatisch opslaan uitschakelt, moet u het document zelf opslaan. In het document swipet u naar links totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Opslaan, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een kopie van een document op uw apparaat opslaan

U kunt een kopie van het document opslaan op uw apparaat. De wijzigingen die u in een lokale kopie aanbrengt, hebben geen invloed op het oorspronkelijke bestand in de cloudopslag.

 1. In het document swipet u naar links totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' knop een kopie opslaan ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voor de bestandsnaam. Gebruik indien nodig het schermtoetsenbord om een nieuwe bestandsnaam te typen. Wanneer u klaar bent, schuift u één vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u het volgende hoort: ' gereed '. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' iPhone, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u een kopie van het document wilt opslaan, swipet u naar links totdat u 'Save button' hoort. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. De kopie wordt opgeslagen.

Een document opslaan als PDF-bestand

 1. In het document swipet u naar links totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' exporteren, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' PDF, Star, PDF, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voor de bestandsnaam. Gebruik indien nodig het schermtoetsenbord om de bestandsnaam te wijzigen. Wanneer u klaar bent, schuift u één vinger onder aan het scherm totdat u ' gereed ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Het PDF-bestand wordt standaard opgeslagen op uw apparaat. Als u de locatie wilt wijzigen, swipet u naar rechts of links totdat u ' locaties, achtergrond knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts of links totdat u ' exporteren, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Als u ' waarschuwen, online bestandsconversie toestaan ' hoort, swipet u naar rechts totdat u ' toestaan, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

De naam van een document wijzigen

U kunt de naam van een opgeslagen document wijzigen.

 1. In de weergave recent swipet u naar rechts of links totdat u het document hoort waarvan u de naam wilt wijzigen.

 2. Swipe eenmaal naar rechts. U hoort: ' knop bestand, beschikbare acties '. Dubbeltik op het scherm. U hoort de naam van het bestand.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: ' knop Naam wijzigen ' en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "tekstveld, bewerken."

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: ' tekst wissen, knop ' en dubbeltik vervolgens op het scherm. De oude naam is gewist.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord onder aan het scherm om een nieuwe naam voor het document te typen.

 6. Wanneer u klaar bent, swipet u naar links totdat u ' knop Naam wijzigen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Android met Talk Back, de ingebouwde schermlezer van Android, om uw document op te slaan op een OneDrive of te SharePoint, sla een kopie van het document op vanaf een onlinelocatie naar uw apparaat of wijzig de naam van een document.

Notities: 

In dit onderwerp

Een locatie voor online opslaan toevoegen

OneDrive is direct beschikbaar wanneer u Word voor Android gaat gebruiken, maar mogelijk moet u handmatig een SharePoint site toevoegen voordat u daar de kunt opslaan.

 1. In het document swipet u naar links totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'File menu, Open'.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: ' Save as, button '. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Swipe naar links totdat u ' locatie, documenten, verbinding maken met cloudopslag ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar links totdat u ' SharePoint-knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. U hoort een voorbeeld van een koppeling naar een SharePoint site. Dubbeltik op het scherm.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord om de URL van uw SharePoint site te typen. Als u het toetsenbord wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links. U kunt ook de URL in het tekstveld plakken.

 7. Swipe naar rechts totdat u ' verzenden, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 8. Dubbeltik op het scherm als hierom wordt gevraagd en typ het e-mailadres dat u gebruikt met uw SharePoint-site. Als u het toetsenbord wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

 9. Swipe naar rechts totdat u ' wachtwoord, bewerken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen. Als u het toetsenbord wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

 10. Swipe naar rechts totdat u 'knop Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De nieuwe locatie voor opslaan is nu beschikbaar in de lijst met opslaglocaties.

Een document opslaan in OneDrive

 1. In het document swipet u naar links totdat u ' bestand, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Save As button' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het document, gevolgd door ' Edit Box '.

 3. Als u de bestandsnaam wilt wijzigen, dubbeltikt u op het scherm om het schermtoetsenbord te openen. Gebruik het toetsenbord om eerst de oude naam te verwijderen en vervolgens een nieuwe naam te typen. Als u klaar bent, swipet u omlaag en dan naar links om het toetsenbord te sluiten.

 4. Swipe naar links of rechts om door de opslaglocaties te bladeren totdat u uw OneDrive-account hebt gevonden. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u het volgende hoort: ' knop Opslaan '. Dubbeltik op het scherm om het document op te slaan. Het menu Bestand wordt gesloten en het document krijgt weer de focus.

Tip: Nadat u het document hebt opgeslagen in OneDrive, worden alle wijzigingen daar opgeslagen wanneer u Opslaan selecteert, tenzij u het document op een nieuwe locatie opslaat.

Automatisch opslaan in-of uitschakelen

Automatisch opslaan is automatisch ingeschakeld wanneer u een bestand opslaat op OneDrive of SharePoint.

 1. Swipe in de bewerkingsweergave van uw document naar links totdat u ' bestand, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links totdat u ' knop instellingen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' automatisch opslaan, bestanden automatisch opslaan ' hoort, gevolgd door ' aan ' of ' uit '.

 4. Dubbeltik op het scherm om automatisch opslaan in of uit te schakelen.

 5. Als u wilt teruggaan naar de bewerkingsweergave, veegt u omlaag en vervolgens naar links.

Opmerking: Als u automatisch opslaan uitschakelt, moet u het document zelf opslaan. In uw document swipet u naar links of rechts totdat u ' knop Opslaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een kopie van uw apparaat opslaan

U kunt een kopie van het document opslaan op uw apparaat.

 1. In de bewerkingsweergave van uw document swipet u naar rechts of links totdat Talk Back het volgende aankondigt: ' knop bestand '. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Bestand wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' knop Opslaan als ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Het menu Opslaan als wordt geopend met de focus op het veld Bestandsnaam.

 3. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voor de nieuwe bestandsnaam. Als u een nieuwe naam wilt voor het document, typt u een naam met behulp van het schermtoetsenbord.

 4. Swipe naar rechts of links totdat u ' dit apparaat, documenten ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar links totdat u de gewenste map hebt gevonden en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u een kopie van het document wilt opslaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Save button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. De kopie wordt opgeslagen.

De naam van een document wijzigen

 1. Swipe in de weergave Bewerken van het Word-document naar rechts of links totdat het volgende door TalkBack wordt uitgesproken: 'File button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Bestand wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat TalkBack het volgende meldt: 'Save button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. U hoort: 'Save. File menu close'.

 3. Als u de naam van het document wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u ' knop naam van dit bestand wijzigen ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. Typ een naam voor het document met behulp van het schermtoetsenbord. Als u de nieuwe naam wilt opslaan, schuift u één vinger onder aan het scherm totdat u ' gereed ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm, en Dubbeltik op het scherm, indien nodig. De naam van het bestand is gewijzigd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Windows Phone 10 met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om uw document op te slaan OneDrive, een kopie van het document op uw apparaat op te slaan of de naam van een document te wijzigen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een document opslaan in OneDrive of SharePoint

 1. Ga naar het document dat u wilt opslaan en swipe naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Bestand, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Er wordt een deelvenster geopend en u hoort: 'Deelvenster pagina Backstage, knop Terug'. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Save button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Het dialoogvenster Opslaan wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u ' een kopie van dit bestand opslaan, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u de locatie hoort waarop u het document wilt opslaan, zoals 'OneDrive', en dubbeltik om deze locatie te selecteren.

  Als u nog niet bent aangemeld, ziet u een verzoek in OneDrive of SharePoint om dit alsnog te doen.

 5. Swipe naar rechts totdat u de naam van de map of locatie hoort waarin u het document wilt opslaan. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de map of locatie te openen.

 6. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Volgende, app-balk, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 7. Het dialoogvenster BESTANDSNAAM INVOEREN wordt geopend.

  Als u de naam van het bestand wilt wijzigen, swipet u naar links totdat u de huidige naam van het document hoort en dubbeltikt u op het scherm om te beginnen met bewerken. Voer een nieuwe naam in met het schermtoetsenbord. Wanneer u klaar bent, swipet u omhoog totdat u ' Oriëntatiepunten en containers ' hoort en swipet u naar rechts totdat u ' app-balk ' hoort. Swipe omlaag totdat u ' items ' hoort en druk herhaaldelijk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: ' een kopie van de app-balk kopiëren '.

 8. Dubbeltik op het scherm om het document op te slaan.

Een Word-document opslaan als PDF

Als u een Word document wilt opslaan in de PDF-indeling, gebruikt u de exportfunctie in Word Mobile.

 1. Swipe in het Word-document naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Bestand, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Er wordt een deelvenster geopend en u hoort: 'Deelvenster pagina Backstage, knop Terug'. Swipe naar rechts totdat u ' knop Opslaan ' hoort en Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 3. Het dialoogvenster Opslaan wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u ' knop dit bestand exporteren ' hoort en Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u de locatie hoort waarop u het document wilt opslaan, zoals 'OneDrive', en dubbeltik op het scherm om deze locatie te selecteren.

 5. Swipe naar rechts totdat u de naam van de map hoort waarin u het document wilt opslaan en dubbeltik op het scherm om de map te openen.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Volgende, app-balk, knop' hoort en dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 7. Het dialoogvenster BESTANDSNAAM INVOEREN wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Bestandstype, OpenDocument-tekst, keuzelijst met invoervak'. Dubbeltik op het scherm om de lijst met opties te openen en swipe naar rechts. U hoort het volgende in Verteller: 'PDF, 2 van 2'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 8. Swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Exporteren, app-balk, knop'. Dubbeltik op het scherm om het document te exporteren.

  Als u wordt gevraagd om de onlinebestandsconversie te bevestigen, dubbeltikt u op het scherm om dit toe te staan.

  Het document wordt geëxporteerd en wordt als een PDF-bestand opgeslagen op de locatie die u hebt geselecteerd. U keert terug naar het dialoogvenster Opslaan, met de focus op de bestandsnaam.

Een kopie van uw apparaat opslaan

U kunt een kopie van het document opslaan op uw apparaat of op een andere locatie op OneDrive.

 1. Open het menu Opslaan in het document. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Een kopie van dit bestand opslaan'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. De pop-up Een app kiezen wordt geopend.

 2. Als u een opslaglocatie wilt selecteren, swipet u naar rechts of links totdat u bij de gewenste locatie bent, zoals uw telefoon ('Dit apparaat, 1 van 2') of een locatie in OneDrive ('OneDrive, 2 van 2'). In Verteller worden de locaties opgelezen terwijl u de focus verplaatst. Als u de locatie hebt bereikt waar u het document wilt opslaan, dubbeltikt u op het scherm. Als u mappen wilt openen, swipet u naar rechts totdat u een map hebt bereikt en dubbeltikt u om de map te openen.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Volgende, app-balk, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 4. Als u het bestand wilt opslaan, swipet u naar links totdat u ' een kopie opslaan, knop voor de app-balk ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. Het bestand wordt opgeslagen en de focus wordt naar het document verplaatst.

De naam van een document wijzigen

 1. Swipe in de bewerkingsweergave van het Word document naar rechts of links totdat Verteller meldt: ' knop bestand '. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Bestand wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Opslaan, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Opslaan wordt geopend.

 3. Als u de naam van het document wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u ' knop naam van dit bestand wijzigen ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. Typ een naam voor het document met behulp van het schermtoetsenbord. Als u de nieuwe naam wilt opslaan, swipet u naar rechts totdat u ' Enter ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. De naam van het bestand is gewijzigd.

  Tip: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. Verteller kondigt de items aan wanneer u er met uw vinger op komt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op als u bij het item bent en dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling in een document in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

In Word voor het web wordt al uw werk automatisch opgeslagen in uw OneDrive-map in de cloud. U kunt Word voor het web met uw toetsenbord een schermlezer gebruiken om uw document te downloaden van OneDrive naar uw PC of de naam van een document te wijzigen. We hebben dit getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze de gangbare toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Word voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Word voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word voor het web.

In dit onderwerp

Een kopie van het document downloaden naar uw computer

De wijzigingen die u in de kopie van het Word voor het web document in de computer aanbrengt, hebben geen invloed op de oorspronkelijke versie in OneDrive. U kunt uw document als Word-, PDF-of ODT-bestand downloaden.

 1. Open het Word voor het web document dat u wilt downloaden.

  Ga voor meer informatie over het openen en aanmelden bij Word voor het web naar Word voor het web openen en meldu aan. Ga naar een recent document openenvoor instructies over het openen van een document.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een kopie van het document wilt downloaden in Word indeling, drukt u op Alt + Windows-logo toets + F, A, C.

  • Als u een kopie van het document wilt downloaden in de PDF-indeling, drukt u op Alt + Windows-logo toets + F, A, P.

  • Als u een kopie van het document wilt downloaden in ODT-indeling, drukt u op Alt + Windows-logo toets + F, A, T.

  U hoort: ' dialog, MicrosoftWord voor het web '. De knop Downloaden heeft de focus.

 3. Druk op Enter om te selecteren. Het dialoogvenster wordt gesloten. U hoort: ' Meldingstekst. Wat wilt u doen, gevolgd door de naam van het document.

 4. Druk op Alt + Windows-logo toets + N. U hoort: ' knop openen '.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter. Het bestand wordt gedownload naar de downloadmap van uw computer.

Een document opslaan op een andere locatie

 1. Druk in het document op Alt + Windows-logo toets + F, A, A. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

 2. De focus wordt in het dialoogvenster Opslaan als op het veld naam geplaatst. Voer zo nodig een nieuwe bestandsnaam in.

 3. Druk meermaals op de tab-toets totdat u ' opslaan op een andere map ' hoort, en druk vervolgens op de spatiebalk om het dialoogvenster map selecteren te openen.

 4. Als u een nieuwe locatie wilt selecteren om het bestand wilt opslaan, drukt u op de tab-toets totdat u de naam van de gewenste map hoort of ' nieuwe map '. Wanneer u de gewenste optie hoort, drukt u op de SPATIEBALK. Als u ' nieuwe map ' hebt geselecteerd, typt u een naam voor de nieuwe map en drukt u op de tab-toets totdat u ' maken, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 5. Druk op de tab-toets totdat u ' opslaan, knop ' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk om het document op te slaan.

De naam van een document wijzigen

 1. Druk in het document op Alt + Windows-logo toets + F, A, R. Het dialoogvenster naam wijzigen wordt geopend. De focus ligt op het tekstveld naam .

 2. Voer een nieuwe bestandsnaam in.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' OK, knop ' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk om de naam van het bestand te wijzigen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Sneltoetsen in Word voor het web

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×