Een schermlezer gebruiken om een document op te slaan in Word

Een schermlezer gebruiken om een document op te slaan in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word met uw toetsen bord en een scherm lezer om uw documenten lokaal of op een gedeelde locatie op te slaan en deze op te slaan in een andere bestands indeling. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een document lokaal opslaan

Als u de wijzigingen wilt opslaan die u in een document hebt aangebracht en automatisch opslaan niet is ingeschakeld, drukt u op CTRL + S.

U kunt het document ook een andere naam geven, opslaan in een andere bestands indeling of op een andere locatie opslaan.

 1. Als u het document onder een andere naam, op een andere locatie of in een andere bestandsindeling wilt opslaan, drukt u op Alt+B, A.

 2. Als u de opslag locatie wilt selecteren, drukt u eenmaal op de tab-toets en drukt u vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste locatie hoort.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Voer hier de bestandsnaam in' hoort en typ de gewenste naam.

 4. Druk op de Tab-toets. U hoort: 'Opslaan als Word-document, ster punt docx'.

 5. Als u het bestands type wilt wijzigen, drukt u op de spatie balk en drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u het gewenste bestands type hoort. Druk op ENTER om te selecteren.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Een locatie voor online opslaan toevoegen

OneDrive is direct beschikbaar wanneer u Word gaat gebruiken, maar mogelijk moet u hand matig een SharePoint-site toevoegen voordat u deze kunt opslaan.

 1. Als u een opslag locatie wilt toevoegen, drukt u op ALT + F, A, A. U hoort: ' functies opslaan, geselecteerd, locatie toevoegen '. Met JAWS hoort u het volgende: ' een tabblad locatie toevoegen '.

 2. Druk op j om de SharePoint-site optie te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

 3. Typ het e-mailadres dat u gebruikt met de SharePoint-site en druk op Enter.

 4. Typ het wachtwoord en druk op Enter.

De site is nu beschikbaar in het dialoog venster Opslaan als in Word.

Een document opslaan in OneDrive of SharePoint

Voordat u bijvoorbeeld een document kunt delen via OneDrive of SharePoint, moet u het opslaan op een van deze locaties.

 1. Open het document dat u wilt delen.

 2. Als u het menu Opslaan als wilt openen, drukt u op ALT + F, A. U hoort: ' opslaan als '.

 3. Druk op de tab-toets om naar het deel venster Opslaan als te gaan.

 4. Als u naar een OneDrive-of SharePoint-site in de lijst Opslaan als wilt gaan, drukt u op de pijl-omhoog en-omlaag totdat u de naam van de gewenste site hoort en drukt u vervolgens op ENTER. De focus wordt gewijzigd in de mappen lijst voor de site die u hebt geselecteerd.

 5. Blader naar de gewenste maplocatie en druk op ENTER om het dialoog venster Opslaan als te openen. De focus wordt verplaatst naar het veld Bestands naam.

 6. Typ of wijzig de naam van het document in het veld Bestandsnaam.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Nadat uw document is opgeslagen op een gedeelde locatie, kunt u anderen uitnodigen om eraan te werken.

Automatisch opslaan in-of uitschakelen

Opmerking: Automatisch opslaan is alleen beschikbaar als het document is opgeslagen in OneDrive of SharePoint Online.

 1. Druk op ALT om de focus naar het lint menu te verplaatsen.

 2. Druk op CTRL + TAB totdat u de huidige status van automatisch opslaan hoort, gevolgd door de knop automatisch opslaan.

 3. Druk op ENTER om automatisch opslaan in of uit te scha kelen.

Een document opslaan als PDF-bestand

Sla uw document op als een PDF-bestand, zodat u het via verschillende kanalen kunt delen.

 1. Als u het menu Opslaan als wilt openen, drukt u op ALT + F, A. U hoort: ' opslaan als '.

 2. Druk op de tab-toets om naar het deel venster Opslaan als te gaan.

  In het dialoog venster wordt de locatie Voorst Ellen waar u uw Word-documenten eerder hebt opgeslagen op uw PC of op een online locatie. Zie een document opslaan in OneDrive of share pointvoor instructies over het wijzigen van de locatie.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Opslaan als, Word-document, ster punt docx' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk. Er wordt een lijst met ondersteunde bestandstypen geopend.

 4. Druk in de lijst op de pijl-omlaag totdat u 'PDF' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk. U hoort: 'Opslaan als, PDF'.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om uw documenten lokaal of op een gedeelde locatie op te slaan en deze op te slaan in een andere bestands indeling.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een locatie voor online opslaan toevoegen

OneDrive is direct beschikbaar wanneer u zich aanmeldt en de Word voor Mac gaat gebruiken, maar mogelijk moet u hand matig een SharePoint-site toevoegen voordat u deze kunt opslaan.

 1. Druk op Command+Shift+S. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

 2. Druk op Tab totdat u 'Knop Onlinelocaties' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Een locatie toevoegen, knop'. Druk op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk op Tab totdat u 'Knop SharePoint' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 5. Typ of plak de URL van uw SharePoint-map en druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Volgende'.

 6. Druk op Control+Option+spatiebalk. Typ het e-mailadres dat u gebruikt met de SharePoint-site en druk op de spatiebalk.

 7. Typ het wachtwoord en druk op de spatiebalk.

De site is nu beschikbaar in het dialoog venster Opslaan als in Word voor Mac.

Een document opslaan in OneDrive of SharePoint

 1. In het document dat u wilt opslaan, drukt u op Command+Shift+S. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

 2. Het dialoogvenster stelt dezelfde locatie voor waar u eerder uw Word-documenten hebt opgeslagen, te weten op uw Mac of op een onlinelocatie. Als u de locatie wilt controleren of wilt wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u 'Online locations, button' of 'On My Mac, button' hoort. Als u 'Online locations' hoort, drukt u op Control+Option+spatiebalk om deze optie te selecteren. Als u 'On My Mac' hoort, worden de beschikbare onlinelocaties al in het dialoogvenster weergegeven.

 3. Druk herhaaldelijk op Tab totdat VoiceOver het volgende meldt: 'Places, table' en de eerste onlinelocatie. Druk zo nodig op de pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de locatie waarop u wilt opslaan.

 4. Wanneer u op de gewenste locatie bent, drukt u op Enter.

  Het document wordt opgeslagen.

Automatisch opslaan uitschakelen

Automatisch opslaan is ingeschakeld als u aan een bestand werkt dat is opgeslagen in OneDrive of SharePoint en u het bestand hebt geopend vanuit het menu bestand. Automatisch opslaan is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees.

 1. Druk in het document op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld ' weer geven, geselecteerd, tabblad '.

 2. Druk op de toets pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' Start, tabblad '.

 3. Druk op SHIFT + TAB totdat u het volgende hoort: ' automatisch opslaan, geselecteerd, wissel knop '.

 4. Als u automatisch opslaan wilt uitschakelen, drukt u op Control + Option + spatie balk.

Opmerking: Als u automatisch opslaan hebt uitgeschakeld, moet u het document zelf opslaan. Druk op Command + S om het bestand op te slaan. Als u het bestand met een andere naam of op een andere locatie wilt opslaan, drukt u op Command + Shift + S. Druk op de tab-toets om door het dialoog venster Opslaan als te navigeren. Druk op de toets pijl-omlaag om door de lijsten te bladeren. Druk op de spatie balk om deze te selecteren.

Een kopie van een document opslaan op uw computer

U kunt een kopie van uw document opslaan op uw Mac.

 1. In het document dat u wilt opslaan, drukt u op Command+Shift+S. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

 2. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' bureau blad, waar, pop-upknop. '

 3. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste locatie hoort en druk vervolgens op de spatie balk.

 4. Druk op de tab-toets totdat u ' opslaan, knop ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk.

  Het document wordt opgeslagen.

Een document opslaan als PDF-bestand

Sla uw document op als een PDF-bestand, zodat u het veilig via verschillende kanalen kunt delen.

 1. In het document dat u wilt opslaan, drukt u op Command+Shift+S. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

  Het dialoogvenster stelt dezelfde locatie voor waar u eerder uw Word-documenten hebt opgeslagen, te weten op uw Mac of op een onlinelocatie. In Een document opslaan in OneDrive of SharePoint vindt u instructies voor het wijzigen van de locatie.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Word document' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Het menu Bestandsindeling wordt geopend.

 3. Druk in het menu op de pijl-omlaag totdat u 'PDF' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Selecteer de juiste resolutie voor het PDF-bestand door op de pijl-omlaag te drukken totdat u de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'Export button' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Het document is nu opgeslagen als een PDF-bestand.

De naam van een document wijzigen

 1. In het document dat u wilt opslaan, drukt u op Command+Shift+S. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

 2. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' opslaan als, in dialoog venster ', gevolgd door de naam van het huidige document. De focus bevindt zich in het tekst veld voor de bestands naam.

 3. Typ een nieuwe naam voor het document.

 4. Druk op de tab-toets totdat u ' opslaan, knop ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Sneltoetsen in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om uw document op te slaan in OneDrive of als een kopie van OneDrive naar uw apparaat. U kunt ook de naam van een document wijzigen of dit opslaan als PDF-bestand.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor iOS gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een document opslaan in OneDrive of SharePoint

 1. Veeg in het document dat u wilt opslaan, naar rechts of van de linkerzijde totdat u het volgende hoort: ' bestand sluiten, knop '. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren. U hoort: ' wijzigingen opslaan in ', gevolgd door de naam van het document.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: ' opslaan, beletsel teken, knop '. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren. U hoort: ' opslaan als, bestands naam, tekst veld, wordt bewerkt, ', gevolgd door de naam van het document.

 3. De huidige bestands naam is geselecteerd en het scherm toetsenbord wordt weer gegeven in de onderste helft van het scherm. Typ een naam voor het document met het scherm toetsenbord.

 4. Wanneer u klaar bent, schuift u één vinger in de rechter benedenhoek van het scherm totdat u ' gereed ' hoort. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren.

 5. Het schermtoetsenbord wordt gesloten. Swipe naar links totdat u de locatie hoort waarop u het document wilt opslaan, zoals 'OneDrive', en dubbeltik op het scherm om deze locatie te selecteren.

 6. De focus wordt verplaatst naar het veld bestands naam. Gebruik indien nodig het scherm toetsenbord om de naam te wijzigen.

 7. Swipe naar rechts totdat u de naam van de map hoort waarin u het document wilt opslaan en dubbeltik om de map te openen.

 8. Swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Save, button'. Dubbeltik om de knop te selecteren en het document op te slaan.

  Het document wordt opgeslagen en u gaat terug naar de weergave Recent.

Automatisch opslaan in-of uitschakelen

Automatisch opslaan is ingeschakeld wanneer u een bestand opslaat in OneDrive of SharePoint.

 1. Swipe in de bewerkings weergave van uw document naar links totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' automatisch opslaan ' hoort, gevolgd door ' aan ' of ' uit '.

 3. Dubbeltik op het scherm om automatisch opslaan in of uit te scha kelen.

 4. Als u wilt teruggaan naar de bewerkings weergave, swipet u naar links totdat u ' knop Gereed ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Opmerking: Als u automatisch opslaan hebt uitgeschakeld, moet u het document zelf opslaan. Swipe in het document naar links totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u ' knop Opslaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een kopie van een document opslaan op uw apparaat

U kunt een kopie van het document opslaan op uw apparaat. De wijzigingen die u aanbrengt in een lokale kopie, hebben geen invloed op het oorspronkelijke bestand in de Cloud opslag.

 1. Swipe in het document naar links totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' knop kopie opslaan ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. De focus wordt verplaatst naar het tekst veld voor de bestands naam. Gebruik indien nodig het scherm toetsenbord om een nieuwe bestands naam te typen. Wanneer u klaar bent, schuift u één vinger in de rechter benedenhoek van het scherm totdat u het volgende hoort: ' gereed '. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u ' iPhone-knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u een kopie van het document wilt opslaan, swipet u naar links totdat u 'Save button' hoort. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. De kopie wordt opgeslagen.

Een document opslaan als PDF-bestand

 1. Swipe in het document naar links totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' knop exporteren ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' PDF, ster, knop PDF ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. De focus wordt verplaatst naar het tekst veld voor de bestands naam. Gebruik indien nodig het scherm toetsenbord om de bestands naam te wijzigen. Wanneer u klaar bent, verschuift u één vinger onder aan het scherm totdat u ' gereed ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Het PDF-bestand wordt standaard opgeslagen op uw apparaat. Als u de locatie wilt wijzigen, swipet u naar rechts of links totdat u ' locaties, knop Afbeelding ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts of links totdat u ' knop exporteren ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Als u ' waarschuwing, online Bestands conversie toestaan ' hoort, swipet u naar rechts totdat u ' knop toestaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

De naam van een document wijzigen

U kunt de naam van een opgeslagen document wijzigen.

 1. Swipe in de weer gave recent naar rechts of van de linkerzijde totdat u het document hoort waarvan u de naam wilt wijzigen.

 2. Swipe naar rechts. U hoort: ' knop bestand, beschik bare acties '. Dubbeltik op het scherm. U hoort de bestands naam.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: ' knop Naam wijzigen ' en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' tekst veld, wordt bewerkt. '

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: ' tekst wissen, knop ' en dubbeltik vervolgens op het scherm. De oude naam wordt gewist.

 5. Gebruik het scherm toetsenbord onder aan het scherm om een nieuwe naam voor het document te typen.

 6. Als u klaar bent, swipet u naar links totdat u ' knop Naam wijzigen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word voor Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om uw document op te slaan in OneDrive of SharePoint, een kopie van een document op te slaan vanaf een online locatie naar uw apparaat, of de naam van een document te wijzigen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een locatie voor online opslaan toevoegen

OneDrive is direct beschikbaar wanneer u Word voor Android gaat gebruiken, maar mogelijk moet u hand matig een SharePoint-site toevoegen voordat u deze kunt opslaan.

 1. Swipe in het document naar links totdat u ' knop bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' menu bestand, openen '.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: ' opslaan als, knop '. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren.

 3. Swipe naar links totdat u ' plaats, documenten, verbinding maken met Cloud opslag ' hoort, en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar links totdat u ' share point-knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. U hoort een voor beeld van een SharePoint-site koppeling. Dubbeltik op het scherm.

 6. Gebruik het scherm toetsenbord om de URL van uw SharePoint-site te typen. Als u het toetsen bord wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links. U kunt de URL ook in het tekst veld plakken.

 7. Swipe naar rechts totdat u ' knop verzenden ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 8. Dubbeltik op het scherm als daarom wordt gevraagd en typ vervolgens het e-mail adres dat u gebruikt met uw SharePoint-site. Als u het toetsen bord wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

 9. Swipe naar rechts totdat u ' wacht woord, bewerken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Gebruik het scherm toetsenbord om uw wacht woord te typen. Als u het toetsen bord wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

 10. Swipe naar rechts totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De nieuwe opslag locatie is nu beschikbaar in de lijst met locaties voor opslaan.

Een document opslaan in OneDrive

 1. Swipe in het document naar links totdat u ' bestand, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' opslaan als knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het document, gevolgd door ' vak bewerken '.

 3. Als u de bestandsnaam wilt wijzigen, dubbeltikt u op het scherm om het schermtoetsenbord te openen. Gebruik het toetsenbord om eerst de oude naam te verwijderen en vervolgens een nieuwe naam te typen. Als u klaar bent, swipet u omlaag en dan naar links om het toetsenbord te sluiten.

 4. Swipe naar links of rechts om door de opslaglocaties te bladeren totdat u uw OneDrive-account hebt gevonden. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg naar linksboven of rechts totdat u het volgende hoort: ' knop Opslaan '. Dubbeltik op het scherm om het document op te slaan. Na het opslaan wordt het menu bestand gesloten en wordt de focus naar het document verplaatst.

Tip: Nadat u het document hebt opgeslagen in OneDrive, worden alle wijzigingen daar opgeslagen wanneer u Opslaan selecteert, tenzij u het document op een nieuwe locatie opslaat.

Automatisch opslaan in-of uitschakelen

Automatisch opslaan is ingeschakeld wanneer u een bestand opslaat in OneDrive of SharePoint.

 1. Swipe in de bewerkings weergave van uw document naar links totdat u ' bestand, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links totdat u ' knop instellingen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' automatisch opslaan, bestanden voor automatische opslag ' hoort, gevolgd door ' aan ' of ' uit '.

 4. Dubbeltik op het scherm om automatisch opslaan in of uit te scha kelen.

 5. Als u wilt teruggaan naar de bewerkings weergave, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

Opmerking: Als u automatisch opslaan hebt uitgeschakeld, moet u het document zelf opslaan. Swipe in uw document naar links of rechts totdat u ' opslaan, knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een kopie opslaan op uw apparaat

U kunt een kopie van het document opslaan op uw apparaat.

 1. Swipe in de bewerkings weergave van uw document naar rechts of naar boven totdat Talk Back meldt: de knop ' bestand '. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren. Het menu bestand wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' opslaan als knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Het menu Opslaan als wordt geopend met de focus op het veld bestands naam.

 3. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voor de nieuwe bestandsnaam. Als u een nieuwe naam wilt voor het document, typt u een naam met behulp van het schermtoetsenbord.

 4. Swipe naar rechts of links totdat u ' dit apparaat, documenten ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar links totdat u de gewenste map hebt gevonden en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Als u een kopie van het document wilt opslaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Save button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. De kopie wordt opgeslagen.

De naam van een document wijzigen

 1. Swipe in de weergave Bewerken van het Word-document naar rechts of links totdat het volgende door TalkBack wordt uitgesproken: 'File button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Bestand wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat TalkBack het volgende meldt: 'Save button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. U hoort: 'Save. File menu close'.

 3. Als u het document een naam wilt geven, swipet u naar rechts totdat u ' de knop naam van dit bestand wijzigen ' hoort en tikt u op het scherm. Typ een naam voor het document met het scherm toetsenbord. Als u de nieuwe naam wilt opslaan, schuift u één vinger aan de onderkant van het scherm totdat u ' gereed ' hoort, vervolgens optillen (en dubbeltik zo nodig op het scherm). De naam van het bestand is gewijzigd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Gebruik Word voor Windows Phone 10 met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om uw document op te slaan in OneDrive, een kopie van een document op uw apparaat op te slaan of de naam van een document te wijzigen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een document opslaan in OneDrive of SharePoint

 1. Ga naar het document dat u wilt opslaan en swipe naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Bestand, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Er wordt een deelvenster geopend en u hoort: 'Deelvenster pagina Backstage, knop Terug'. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Save button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Het dialoog venster Opslaan wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u ' een kopie van dit bestand opslaan, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u de locatie hoort waarop u het document wilt opslaan, zoals 'OneDrive', en dubbeltik om deze locatie te selecteren.

  Als u nog niet bent aangemeld, ziet u een verzoek in OneDrive of SharePoint om dit alsnog te doen.

 5. Swipe naar rechts totdat u de naam van de map of locatie hoort waarin u het document wilt opslaan. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de map of locatie te openen.

 6. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Volgende, app-balk, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 7. Het dialoogvenster BESTANDSNAAM INVOEREN wordt geopend.

  Als u de bestandsnaam wilt wijzigen, swipet u naar links totdat u de huidige naam van het document hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de naam te veranderen. Typ de nieuwe naam met het schermtoetsenbord. Als u klaar bent, swipet u omhoog totdat u 'Oriëntatiepunten en containers' hoort. Swipe vervolgens naar rechts totdat u 'App-balk' hoort. Swipe omlaag totdat u 'Items' hoort en swipe herhaaldelijk naar links totdat u het volgende hoort: 'Een kopie opslaan, app-balk, knop'.

 8. Dubbeltik op het scherm om het document op te slaan.

Een Word-document opslaan als PDF

Als u een Word-document wilt opslaan in de PDF-indeling, gebruikt u de export functionaliteit in Word Mobile.

 1. Swipe in het Word-document naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Bestand, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Er wordt een deelvenster geopend en u hoort: 'Deelvenster pagina Backstage, knop Terug'. Swipe naar rechts totdat u 'Opslaan, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Het dialoog venster Opslaan wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u ' knop dit bestand exporteren ' hoort en Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u de locatie hoort waarop u het document wilt opslaan, zoals 'OneDrive', en dubbeltik op het scherm om deze locatie te selecteren.

 5. Swipe naar rechts totdat u de naam van de map hoort waarin u het document wilt opslaan en dubbeltik op het scherm om de map te openen.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Volgende, app-balk, knop' hoort en dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 7. Het dialoogvenster BESTANDSNAAM INVOEREN wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Bestandstype, OpenDocument-tekst, keuzelijst met invoervak'. Dubbeltik op het scherm om de lijst met opties te openen en swipe naar rechts. U hoort het volgende in Verteller: 'PDF, 2 van 2'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 8. Swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Exporteren, app-balk, knop'. Dubbeltik op het scherm om het document te exporteren.

  Als u wordt gevraagd om de onlinebestandsconversie te bevestigen, dubbeltikt u op het scherm om dit toe te staan.

  Het document wordt geëxporteerd en wordt als een PDF-bestand opgeslagen op de locatie die u hebt geselecteerd. U keert terug naar het dialoogvenster Opslaan, met de focus op de bestandsnaam.

Een kopie opslaan op uw apparaat

U kunt een kopie van het document opslaan op uw apparaat of op een andere locatie op OneDrive.

 1. Open het menu Opslaan in het document. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Een kopie van dit bestand opslaan'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. De pop-up Een app kiezen wordt geopend.

 2. Als u een opslaglocatie wilt selecteren, swipet u naar rechts of links totdat u bij de gewenste locatie bent, zoals uw telefoon ('Dit apparaat, 1 van 2') of een locatie in OneDrive ('OneDrive, 2 van 2'). In Verteller worden de locaties opgelezen terwijl u de focus verplaatst. Als u de locatie hebt bereikt waar u het document wilt opslaan, dubbeltikt u op het scherm. Als u mappen wilt openen, swipet u naar rechts totdat u een map hebt bereikt en dubbeltikt u om de map te openen.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Volgende, app-balk, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 4. Om het bestand op te slaan, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Een kopie opslaan, knop'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het bestand wordt opgeslagen en de focus keert terug naar het document.

De naam van een document wijzigen

 1. Swipe in de bewerkings weergave van uw Word-document naar rechts of naar boven totdat Verteller meldt: ' knop bestand '. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren. Het menu bestand wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Opslaan, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Opslaan wordt geopend.

 3. Als u het document een naam wilt geven, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Naam van dit bestand wijzigen, knop'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Typ een naam voor het document met behulp van het schermtoetsenbord. Als u de nieuwe naam wilt opslaan, swipet u op het toetsenbord naar rechts totdat u 'Invoeren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De naam van het bestand wordt gewijzigd.

  Tip: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. Verteller kondigt de items aan wanneer u er met uw vinger op komt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op als u bij het item bent en dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling in een document in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

in Word Online wordt al uw werk automatisch opgeslagen in de map OneDrive in de Cloud. U kunt Word Online gebruiken met uw toetsen bord een scherm lezer om uw document te downloaden van OneDrive naar uw PC of de naam van een document te wijzigen. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

In dit onderwerp

Een kopie van het document naar uw computer downloaden

De wijzigingen die u aanbrengt in de kopie van uw Word Online-document op uw computer, hebben geen invloed op de oorspronkelijke versie in OneDrive. U kunt uw document downloaden als een Word-, PDF-of ODT-bestand.

 1. Open het Word Online-document dat u wilt downloaden.

  Voor instructies over het openen en aanmelden bij Word Online, gaat u naar Word online openen en meldt u zichaan. Ga naar een recent document openenvoor instructies over het openen van een document.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een kopie van het document in de Word-indeling wilt downloaden, drukt u op Alt + Windows-logo toets + F, a, C.

  • Als u een kopie van het document wilt downloaden in de PDF-indeling, drukt u op Alt + Windows-logo toets + F, A, P.

  • Als u een kopie van het document wilt downloaden in de ODT-indeling, drukt u op Alt + Windows-logo toets + F, A, T.

  U hoort: ‘Dialoogvenster, Microsoft Word Online’. De knop Downloaden heeft de focus.

 3. Druk op ENTER om te selecteren. Het dialoog venster wordt gesloten. U hoort: ' meldings tekst. Wat wilt u doen, "gevolgd door de naam van het document.

 4. Druk op Alt + Windows-logo toets + N. U hoort: ' knop openen '.

 5. Druk op de tab-toets totdat u ' opslaan, knop ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het bestand wordt gedownload naar de downloadmap op uw computer.

Een document opslaan op een andere locatie

 1. Druk in het document op Alt + Windows-logo toets + F, A, A. Het dialoog venster Opslaan als wordt geopend.

 2. De focus wordt in het veld naam van het dialoog venster Opslaan als geplaatst. Typ indien nodig een nieuwe bestands naam.

 3. Druk herhaaldelijk op de tab-toets tot u ' opslaan op een andere map ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk om het dialoog venster voor het selecteren van de map te openen.

 4. Als u een nieuwe locatie wilt selecteren om het bestand op te slaan, drukt u op de tab-toets totdat u de naam van de gewenste map hoort of ' nieuwe map '. Wanneer u de gewenste optie hoort, drukt u op de spatie balk. Als u ' nieuwe map ' hebt geselecteerd, typt u een naam voor de nieuwe map en drukt u op de tab-toets totdat u ' maken, knop ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 5. Druk op de tab-toets totdat u ' opslaan, knop ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk om het document op te slaan.

De naam van een document wijzigen

 1. Druk in het document op Alt + Windows-logo toets + F, A, R. Het dialoog venster naam wijzigen wordt geopend. Het tekst veld naam heeft de focus.

 2. Typ een nieuwe bestands naam.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' knop OK ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk om de naam van het bestand te wijzigen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×