Een schermlezer gebruiken om een document op te slaan in Word

Een schermlezer gebruiken om een document op te slaan in Word

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Word gebruiken met het toetsenbord en een schermlezer uw documenten opslaan lokaal of in een gedeelde locatie, en deze opslaan in een andere bestandsindeling. We hebben deze getest met Narrator en JAWS, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een document lokaal opslaan

Druk op Ctrl + S de wijzigingen die u hebt aangebracht in een document, als u automatisch opslaan is niet ingeschakeld op te slaan.

U kunt ook de naam van het document wijzigen, in een andere bestandsindeling opslaan of sla deze op een andere locatie.

 1. Als u het document onder een andere naam, op een andere locatie of in een andere bestandsindeling wilt opslaan, drukt u op Alt+B, A.

 2. De opslaan selecteren locatie, drukt u op het tabblad belangrijke eenmaal en druk op pijl-omlaag totdat u hoort de locatie die u wilt.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Voer hier de bestandsnaam in' hoort en typ de gewenste naam.

 4. Druk op de Tab-toets. U hoort: 'Opslaan als Word-document, ster punt docx'.

 5. Als u wilt wijzigen van het bestandstype, druk op de SPATIEBALK en druk vervolgens op wilt dat de pijltoets omlaag totdat u het bestand typt u hoort. Druk op Enter om het type te selecteren.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Een locatie voor online opslaan toevoegen

OneDrive is beschikbaar onmiddellijk wanneer u met Wordbeginnen, maar u een site SharePoint handmatig toevoegen moet mogelijk voordat u er kunt opslaan.

 1. Naar het toevoegen van een bericht opslaan locatie, druk op Alt + F, A, A. U hoort: "Opslaan functies, geselecteerd, locatie toevoegen." In JAWS hoort u: 'Add a Place tab.'

 2. Druk op Y-en 2 om te selecteren de optie SharePoint site en druk op Enter.

 3. Typ het e-mailadres dat u gebruikt met de SharePoint-site en druk op Enter.

 4. Typ het wachtwoord en druk op Enter.

De site is nu beschikbaar in het dialoogvenster OpslaanAls in Word.

Een document opslaan in OneDrive of SharePoint

Voordat u kunt bijvoorbeeld een document via OneDrive of SharePoint, deelt die u wilt opslaan op een van deze locaties.

 1. Open het document dat u wilt delen.

 2. U opent het menu OpslaanAls , drukt u op Alt + F, A. U hoort: 'Opslaan als'.

 3. Druk op de Tab-toets om te gaan naar het deelvenster OpslaanAls .

 4. Als u wilt verplaatsen naar een site OneDrive of SharePoint in de lijst OpslaanAls , drukt u op de pijl omhoog en pijl-omlaag totdat u hoort de naam van de site die u wilt gebruiken en druk op Enter. De focus wordt gewijzigd in de mappenlijst voor de site die u hebt geselecteerd.

 5. Blader naar de locatie van de map die u wilt en druk op Enter om het dialoogvenster OpslaanAls . De focus naar het veld Bestandsnaam .

 6. Typ of wijzig de naam van het document in het veld Bestandsnaam.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Nadat uw document is opgeslagen op een gedeelde locatie, kunt u anderen uitnodigen om eraan te werken.

In- of uitschakelen van automatisch opslaan

Opmerking: Automatisch opslaan is alleen beschikbaar als het document is opgeslagen op OneDrive of SharePoint Online.

 1. Druk op Alt om de focus verplaatsen naar het lintmenu.

 2. Druk op Ctrl + Tab totdat u hoort de huidige status van automatisch opslaan, gevolgd door "Knop automatisch opslaan."

 3. Druk op Enter om het automatisch opslaan in-of uitschakelen in- of uitschakelen.

Een document opslaan als PDF-bestand

Sla uw document op als een PDF-bestand, zodat u het via verschillende kanalen kunt delen.

 1. U opent het menu OpslaanAls , drukt u op Alt + F, A. U hoort: 'Opslaan als'.

 2. Druk op de Tab-toets om naar het deelvenster OpslaanAls te gaan.

  Het dialoogvenster er dezelfde locatie waar u hebt opgeslagen uw documenten Word eerder, op uw PC of in een onlinelocatie voorgesteld. In Een document opslaan in OneDrive of SharePoint vindt u instructies voor het wijzigen van de locatie.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Opslaan als, Word-document, ster punt docx' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk. Er wordt een lijst met ondersteunde bestandstypen geopend.

 4. Druk in de lijst op de pijl-omlaag totdat u 'PDF' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk. U hoort: 'Opslaan als, PDF'.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Word voor Mac gebruiken met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer voor Mac-besturingssysteem, uw documenten opslaan lokaal of in een gedeelde locatie, en deze opslaan in een andere bestandsindeling.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een locatie voor online opslaan toevoegen

OneDrive is beschikbaar onmiddellijk wanneer u zich aanmeldt en aan de slag met Word voor Mac, maar u een site SharePoint handmatig toevoegen moet mogelijk voordat u er kunt opslaan.

 1. Druk op Command+Shift+S. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

 2. Druk op Tab totdat u 'Knop Onlinelocaties' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Een locatie toevoegen, knop'. Druk op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk op Tab totdat u 'Knop SharePoint' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 5. Typ of plak de URL van uw SharePoint-map en druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Volgende'.

 6. Druk op Control+Option+spatiebalk. Typ het e-mailadres dat u gebruikt met de SharePoint-site en druk op de spatiebalk.

 7. Typ het wachtwoord en druk op de spatiebalk.

De site is nu beschikbaar in het dialoogvenster OpslaanAls in Word voor Mac.

Een document opslaan in OneDrive of SharePoint

 1. In het document dat u wilt opslaan, drukt u op Command+Shift+S. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

 2. Het dialoogvenster stelt dezelfde locatie voor waar u eerder uw Word-documenten hebt opgeslagen, te weten op uw Mac of op een onlinelocatie. Als u de locatie wilt controleren of wilt wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u 'Online locations, button' of 'On My Mac, button' hoort. Als u 'Online locations' hoort, drukt u op Control+Option+spatiebalk om deze optie te selecteren. Als u 'On My Mac' hoort, worden de beschikbare onlinelocaties al in het dialoogvenster weergegeven.

 3. Druk herhaaldelijk op Tab totdat VoiceOver het volgende meldt: 'Places, table' en de eerste onlinelocatie. Druk zo nodig op de pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de locatie waarop u wilt opslaan.

 4. Wanneer u op de gewenste locatie bent, drukt u op Enter.

  Het document wordt opgeslagen.

Schakeloptie voor automatisch opslaan uitschakelen

Automatisch opslaan is ingeschakeld als u werkt aan een bestand dat is opgeslagen in OneDrive of SharePointen u het bestand hebt geopend vanuit het menu bestand . Automatisch opslaan is alleen beschikbaar voor abonnees met Office 365 .

 1. Druk in het document op F6 tot u hoort dat het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld "weergave geselecteerd, tabblad."

 2. Druk op de pijl-links-toets totdat u hoort: "Start, tab-toets."

 3. Druk op Shift + Tab totdat u hoort: "Automatisch opslaan, geselecteerd, wisselknop."

 4. Automatisch opslaan uitschakelen, drukt u op Control + Option + spatiebalk.

Opmerking: Als u bent veranderd van automatisch opslaan uitschakelen, moet u het document opslaat zelf. Druk op Command+S om op te slaan. Als u wilt het bestand opslaat met een andere naam of naar een andere locatie, drukt u op de opdracht + Shift + S. Druk op de Tab-toets om te navigeren van het dialoogvenster OpslaanAls . Druk op de pijl-omlaag om te bladeren in de lijsten. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

Een kopie van een document opslaan op uw computer

U kunt een kopie van uw document opslaan op uw Mac op.

 1. In het document dat u wilt opslaan, drukt u op Command+Shift+S. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u hoort: ' bureaublad, waar, pop-upknop. "

 3. Druk op pijl-omlaag totdat u de locatie die u wilt en druk vervolgens op SPATIEBALK hoort.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Opslaan knop', en druk vervolgens op SPATIEBALK hoort.

  Het document wordt opgeslagen.

Een document opslaan als PDF-bestand

Sla uw document op als een PDF-bestand, zodat u het veilig via verschillende kanalen kunt delen.

 1. In het document dat u wilt opslaan, drukt u op Command+Shift+S. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

  Het dialoogvenster stelt dezelfde locatie voor waar u eerder uw Word-documenten hebt opgeslagen, te weten op uw Mac of op een onlinelocatie. In Een document opslaan in OneDrive of SharePoint vindt u instructies voor het wijzigen van de locatie.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Word document' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Het menu Bestandsindeling wordt geopend.

 3. Druk in het menu op de pijl-omlaag totdat u 'PDF' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Selecteer de juiste resolutie voor het PDF-bestand door op de pijl-omlaag te drukken totdat u de gewenste optie hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'Export button' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Het document is nu opgeslagen als een PDF-bestand.

De naam van een document wijzigen

 1. In het document dat u wilt opslaan, drukt u op Command+Shift+S. Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u hoort: 'Opslaan als, in het dialoogvenster,' gevolgd door de naam van het huidige document. Het tekstveld Bestandsnaam heeft de focus.

 3. Typ een nieuwe naam voor uw document.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Opslaan knop', en druk vervolgens op SPATIEBALK hoort.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de schermlezer voor ingebouwde iOS uw document naar OneDrive of als een kopie van opslaat OneDrive op uw apparaat. U kunt ook de naam van een document wijzigen of opslaan als een PDF-bestand.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor iOS gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Een document opslaan in OneDrive of SharePoint

 1. In het document dat u wilt opslaan, veegt u naar links of rechts totdat u hoort: "bestand sluiten, knop." Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. U hoort: "Wilt u de wijzigingen aan," gevolgd door de naam van het document.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Save, ellipsis, button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. U hoort: 'Opslaan als op bestandsnaam, tekstveld, wordt bewerkt,' gevolgd door de naam van het document.

 3. De bestandsnaam van de huidige is geselecteerd en het schermtoetsenbord wordt weergegeven onder helft van het scherm. Typ een naam voor het document met behulp van het schermtoetsenbord.

 4. Wanneer u klaar bent, dia met één vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u hoort 'Gereed'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 5. Het schermtoetsenbord wordt gesloten. Swipe naar links totdat u de locatie hoort waarop u het document wilt opslaan, zoals 'OneDrive', en dubbeltik op het scherm om deze locatie te selecteren.

 6. De focus naar het veld Bestandsnaam. Gebruik indien nodig het Schermtoetsenbord als de naam wilt wijzigen.

 7. Swipe naar rechts totdat u de naam van de map hoort waarin u het document wilt opslaan en dubbeltik om de map te openen.

 8. Swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Save, button'. Dubbeltik om de knop te selecteren en het document op te slaan.

  Het document wordt opgeslagen en u gaat terug naar de weergave Recent.

Schakeloptie voor automatisch opslaan in- of uitschakelen

Automatisch opslaan is automatisch ingeschakeld wanneer u een bestand opslaan in OneDrive of SharePoint.

 1. Veeg naar links in de bewerkingsweergave van uw document, totdat u hoort "Bestand knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar rechts totdat u hoort 'automatisch opslaan,"gevolgd door 'In' of 'Uit'.

 3. Dubbeltik op het scherm om te schakelen automatisch opslaan in- of uitschakelen.

 4. Veeg naar links om terug te keren naar de bewerkingsweergave wel is geactiveerd, totdat u "Gereed knop" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Opmerking: Als u bent veranderd van automatisch opslaan uitschakelen, moet u het document opslaat zelf. Veeg naar links in het document totdat u hoort "Bestand knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Opslaan, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een kopie van een document opslaan op uw apparaat

U kunt een kopie van het document opslaan naar uw apparaat. De wijzigingen die u in een lokale kopie aanbrengt heeft geen invloed op het oorspronkelijke bestand in de cloudopslag.

 1. Veeg naar links in het document totdat u hoort "Bestand knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar rechts totdat u hoort 'Opslaan een knop kopiëren' en Dubbeltik op het scherm.

 3. De focus naar het veld Bestandsnaam tekst. Gebruik indien nodig het schermtoetsenbord Typ een nieuwe bestandsnaam. Wanneer u klaar bent, dia met één vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u hoort: 'Gereed'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 4. Veeg naar rechts totdat u "knop iPhone" horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Als u een kopie van het document wilt opslaan, swipet u naar links totdat u 'Save button' hoort. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. De kopie wordt opgeslagen.

Een document opslaan als PDF-bestand

 1. Veeg naar links in het document totdat u hoort "Bestand knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar rechts totdat u hoort "Exporteren knop" en Dubbeltik op het scherm.

 3. Veeg naar rechts totdat u "PDF-bestand ster, PDF-knop," horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. De focus naar het veld Bestandsnaam tekst. Gebruik zo nodig het Schermtoetsenbord als de bestandsnaam wilt wijzigen. Wanneer u klaar bent, dia met één vinger onderaan in het scherm totdat u horen 'Gereed' en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Het PDF-bestand wordt standaard opgeslagen op uw apparaat. Als u wijzigen van de locatie, Veeg naar rechts of links wilt totdat u "Locaties, knop terug," hoort en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Veeg naar links of rechts totdat u hoort "Exporteren knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Als u "Waarschuw, toestaan online bestandsconversie," Veeg naar rechts hoort totdat u hoort "Toestaan knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

De naam van een document wijzigen

U kunt de naam van een opgeslagen document wijzigen.

 1. In de weergave Recent , Veeg naar rechts of links totdat u het document hoort wilt u wijzigen.

 2. Swipe eenmaal naar rechts. U hoort: "knop bestand, acties die beschikbaar zijn." Dubbeltik op het scherm. U hoort de bestandsnaam.

 3. Veeg rechts totdat u hoort: 'Naam wijzigen van de knop' en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: "tekstveld, wordt bewerkt."

 4. Veeg rechts totdat u hoort: "uitschakelen voor tekst, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm. De naam van de oude is uitgeschakeld.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord onderaan in het scherm met het typen van een nieuwe naam voor het document.

 6. Wanneer u klaar bent, Veeg naar links totdat u hoort 'Naam wijzigen van de knop' en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Android met TalkBack, de ingebouwde Android schermlezer, aan uw document opslaan in OneDrive of SharePoint, sla een kopie van een document vanaf een online locatie op uw apparaat of de naam van een document wijzigen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een locatie voor online opslaan toevoegen

OneDrive is beschikbaar onmiddellijk wanneer u met Word voor Androidbeginnen, maar u een site SharePoint handmatig toevoegen moet mogelijk voordat u er kunt opslaan.

 1. Veeg naar links in het document totdat u hoort "Bestand knop" en Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'File menu, Open'.

 2. Veeg rechts totdat u hoort: "Opslaan als, knop." Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Veeg naar links totdat u "Locatie toevoegen, documenten, verbinding maken met de cloud opslag," horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Veeg naar links totdat u hoort "SharePoint-knop" en vervolgens Dubbeltik op het scherm.

 5. U kunt een voorbeeld van een site-koppeling SharePoint horen. Dubbeltik op het scherm.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord Typ de URL van uw site SharePoint . Als u wilt sluiten op het toetsenbord, veegt u omlaag-then-links. U kunt ook de URL in het tekstveld plakken.

 7. Veeg naar rechts totdat u hoort "Knop verzenden" en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 8. Als u wordt gevraagd, dubbeltikt u op het scherm en typ het e-mailadres dat u met uw site SharePoint gebruikt . Als u wilt sluiten op het toetsenbord, veegt u omlaag-then-links.

 9. Veeg naar rechts totdat u "Wachtwoord, bewerken," horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen. Als u wilt sluiten op het toetsenbord, veegt u omlaag-then-links.

 10. Swipe naar rechts totdat u 'knop Aanmelden' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De nieuwe opslaglocatie is nu beschikbaar in de lijst met opslaan locaties.

Een document opslaan in OneDrive

 1. Klik in het document Veeg naar links totdat u hoort "Bestand, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Save As button' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort de naam van het document, gevolgd door 'Vak bewerken'.

 3. Als u de bestandsnaam wilt wijzigen, dubbeltikt u op het scherm om het schermtoetsenbord te openen. Gebruik het toetsenbord om eerst de oude naam te verwijderen en vervolgens een nieuwe naam te typen. Als u klaar bent, swipet u omlaag en dan naar links om het toetsenbord te sluiten.

 4. Swipe naar links of rechts om door de opslaglocaties te bladeren totdat u uw OneDrive-account hebt gevonden. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg naar links of naar rechts totdat u hoort: "De knop opslaan." Dubbeltik op het scherm om het document op te slaan. Het menu Bestand wordt gesloten en het document krijgt weer de focus.

Tip: Nadat u het document hebt opgeslagen in OneDrive, worden alle wijzigingen daar opgeslagen wanneer u Opslaan selecteert, tenzij u het document op een nieuwe locatie opslaat.

Schakeloptie voor automatisch opslaan in- of uitschakelen

Automatisch opslaan is automatisch ingeschakeld wanneer u een bestand opslaan in OneDrive of SharePoint.

 1. In de bewerkingsweergave van uw document, Veeg naar links totdat u hoort "Bestand, knop," en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar links totdat u hoort "Knop Instellingen" en vervolgens Dubbeltik op het scherm.

 3. Veeg naar rechts totdat u hoort 'automatisch opslaan, automatisch opslaan bestanden,"gevolgd door 'In' of 'Uit'.

 4. Dubbeltik op het scherm om te schakelen automatisch opslaan in- of uitschakelen.

 5. Als u wilt teruggaan naar de bewerkingsweergave wel is geactiveerd, veegt u omlaag-then-links.

Opmerking: Als u bent veranderd van automatisch opslaan uitschakelen, moet u het document opslaat zelf. Hoor in uw document, Veeg naar links of rechts totdat u 'Opslaan knop' en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Sla een kopie op uw apparaat

U kunt een kopie van het document opslaan op uw apparaat.

 1. In de bewerkingsweergave van uw document, veegt u naar links of rechts totdat TalkBack wordt gemeld: "De knop bestand." Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Bestand wordt geopend.

 2. Veeg naar rechts totdat u hoort 'Opslaan als de knop' en Dubbeltik op het scherm. Het menu Opslaan als wordt geopend met de focus op het veld Bestandsnaam.

 3. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voor de nieuwe bestandsnaam. Als u een nieuwe naam wilt voor het document, typt u een naam met behulp van het schermtoetsenbord.

 4. Veeg naar rechts of links totdat u "Dit apparaat, documenten," horen en Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Veeg naar links totdat u de map die u wilt gebruiken en Dubbeltik vervolgens op het scherm vindt.

 6. Als u een kopie van het document wilt opslaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Save button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. De kopie wordt opgeslagen.

De naam van een document wijzigen

 1. Swipe in de weergave Bewerken van het Word-document naar rechts of links totdat het volgende door TalkBack wordt uitgesproken: 'File button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Bestand wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat TalkBack het volgende meldt: 'Save button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. U hoort: 'Save. File menu close'.

 3. Naam opgeven voor het document, Veeg naar rechts totdat u hoort 'Naam wijzigen van deze knop bestand' en Dubbeltik op het scherm. Typ een naam voor het document met behulp van het schermtoetsenbord. Als u wilt opslaan in de nieuwe naam, dia met één vinger onderaan in het scherm totdat u hoort 'Gereed', klikt u vervolgens til deze (en Dubbeltik op het scherm indien nodig). De naam van het bestand wordt gewijzigd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Windows Phone 10 met Narrator, de ingebouwde schermlezer voor Windows, aan uw document opslaan naar OneDrive, een kopie van een document opslaan op uw apparaat of de naam van een document wijzigen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een document opslaan in OneDrive of SharePoint

 1. Ga naar het document dat u wilt opslaan en swipe naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Bestand, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Er wordt een deelvenster geopend en u hoort: 'Deelvenster pagina Backstage, knop Terug'. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Save button'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 3. Het dialoogvenster Opslaan wordt geopend. Veeg rechts totdat u hoort "Sla een kopie van dit bestand, knop," en Dubbeltik op het scherm om te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u de locatie hoort waarop u het document wilt opslaan, zoals 'OneDrive', en dubbeltik om deze locatie te selecteren.

  Als u nog niet bent aangemeld, ziet u een verzoek in OneDrive of SharePoint om dit alsnog te doen.

 5. Swipe naar rechts totdat u de naam van de map of locatie hoort waarin u het document wilt opslaan. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de map of locatie te openen.

 6. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Volgende, app-balk, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 7. Het dialoogvenster BESTANDSNAAM INVOEREN wordt geopend.

  Als u wijzigen van de bestandsnaam wilt, wordt Veeg naar links totdat u de huidige naam van het document te horen en Dubbeltik op het scherm om te bewerken. Typ de nieuwe naam met het toetsenbord op het scherm. Wanneer u klaar bent, veegt u omhoog totdat u horen "Oriëntatiepunten en containers" en veeg vervolgens rechts totdat u hoort "App-balk." Veeg omlaag totdat u hoort "Items" en veeg naar links herhaaldelijk drukken totdat u hoort: 'Opslaan een knop kopiëren app-balk.'

 8. Dubbeltik op het scherm om het document op te slaan.

Een Word-document opslaan als PDF

Als u wilt een Word -document opslaat in PDF-indeling, gebruikt u de functionaliteit voor het exporteren in Word Mobile.

 1. Swipe in het Word-document naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Bestand, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 2. Er wordt een deelvenster geopend en u hoort: 'Deelvenster pagina Backstage, knop Terug'. Veeg naar rechts totdat u hoort 'Knop opslaan' en Dubbeltik op het scherm om te selecteren.

 3. Het dialoogvenster Opslaan wordt geopend. Veeg naar rechts totdat u hoort 'Deze knop bestand exporteren' en Dubbeltik op het scherm om te selecteren.

 4. Swipe naar rechts totdat u de locatie hoort waarop u het document wilt opslaan, zoals 'OneDrive', en dubbeltik op het scherm om deze locatie te selecteren.

 5. Swipe naar rechts totdat u de naam van de map hoort waarin u het document wilt opslaan en dubbeltik op het scherm om de map te openen.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Volgende, app-balk, knop' hoort en dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 7. Het dialoogvenster BESTANDSNAAM INVOEREN wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Bestandstype, OpenDocument-tekst, keuzelijst met invoervak'. Dubbeltik op het scherm om de lijst met opties te openen en swipe naar rechts. U hoort het volgende in Verteller: 'PDF, 2 van 2'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 8. Swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Exporteren, app-balk, knop'. Dubbeltik op het scherm om het document te exporteren.

  Als u wordt gevraagd om de onlinebestandsconversie te bevestigen, dubbeltikt u op het scherm om dit toe te staan.

  Het document wordt geëxporteerd en wordt als een PDF-bestand opgeslagen op de locatie die u hebt geselecteerd. U keert terug naar het dialoogvenster Opslaan, met de focus op de bestandsnaam.

Sla een kopie op uw apparaat

U kunt een kopie van het document opslaan op uw apparaat of een andere locatie op OneDrive.

 1. Open het menu Opslaan in het document. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Een kopie van dit bestand opslaan'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. De pop-up Een app kiezen wordt geopend.

 2. Als u een opslaglocatie wilt selecteren, swipet u naar rechts of links totdat u bij de gewenste locatie bent, zoals uw telefoon ('Dit apparaat, 1 van 2') of een locatie in OneDrive ('OneDrive, 2 van 2'). In Verteller worden de locaties opgelezen terwijl u de focus verplaatst. Als u de locatie hebt bereikt waar u het document wilt opslaan, dubbeltikt u op het scherm. Als u mappen wilt openen, swipet u naar rechts totdat u een map hebt bereikt en dubbeltikt u om de map te openen.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Volgende, app-balk, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren.

 4. Het bestand wilt opslaan, veegt u naar links totdat u hoort 'Voor het opslaan van een kopie, de knop app-balk' en Dubbeltik op het scherm. Het bestand is opgeslagen en de focus naar het document.

De naam van een document wijzigen

 1. In de bewerkingsweergave van uw document Word , veegt u naar links of rechts totdat Narrator wordt gemeld: "De knop bestand." Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Bestand wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Opslaan, knop'. Dubbeltik op het scherm om de knop te selecteren. Het menu Opslaan wordt geopend.

 3. Naam opgeven voor het document, Veeg naar rechts totdat u hoort 'Naam wijzigen van deze knop bestand' en Dubbeltik op het scherm. Typ een naam voor het document met behulp van het schermtoetsenbord. Als u wilt opslaan in de nieuwe naam, wanneer u op het toetsenbord, Veeg naar rechts totdat u horen "Voer" en Dubbeltik op het scherm. De naam van het bestand wordt gewijzigd.

  Tip: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. Verteller kondigt de items aan wanneer u er met uw vinger op komt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op als u bij het item bent en dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling in een document in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

In Word Online wordt al uw werk automatisch opgeslagen in uw OneDrive-map in de cloud. U kunt Word Online gebruiken met het toetsenbord een schermlezer downloaden van het document van OneDrive naar uw PC of de naam van een document wijzigen. We hebben deze getest met Narrator en JAWS, maar deze werken mogelijk met andere schermlezers zo lang maken als ze algemene normen voor toegankelijkheid en technieken volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Word Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat Word Online in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel in de webbrowser worden gebruikt, maar niet in Word Online.

In dit onderwerp

Een kopie van het document downloaden naar uw computer

De wijzigingen die u aanbrengt in de kopie van uw document Word Online op uw computer, heeft geen invloed op de oorspronkelijke versie in OneDrive. U kunt uw document downloaden als een Word, PDF- of ODT bestand.

 1. Open het Word Online -document dat u wilt downloaden.

  Ga naar de Word Web App openen en meld u aanvoor instructies over het openen en meld u aan bij Word Online. Voor instructies over het om een document te openen, gaat u naar een recent document openen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een kopie van het document in de indeling Word downloaden, drukt u op Alt + Windows-logo toets + F, A, C.

  • Als u wilt downloaden van een kopie van het document in PDF-indeling, drukt u op Alt + Windows-logo toets + F, A, P.

  • Als u wilt downloaden van een kopie van het document in de ODT-indeling, drukt u op Alt + Windows-logo toets + F, A, T.

  U hoort: ‘Dialoogvenster, Microsoft Word Online’. De knop Downloaden heeft de focus.

 3. Druk op Enter om te selecteren. Het dialoogvenster wordt gesloten. U hoort: "melding tekst. Wat wilt u doen met,", gevolgd door de naam van het document.

 4. Druk op Alt + Windows-logo key + N. U hoort: "Knop openen."

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Opslaan' hoort. Druk vervolgens op Enter. Het bestand is gedownload naar de downloadmap op uw computer.

Een document opslaan naar een andere locatie

 1. Druk op Alt + Windows-logo toets + F, A, a in het document. Het dialoogvenster OpslaanAls wordt geopend.

 2. De focus is op het veld naam van het dialoogvenster OpslaanAls geplaatst. Typ een nieuwe bestandsnaam indien nodig.

 3. Druk meermaals op de Tab-toets totdat u hoort 'Opslaan naar een andere mapknop' en druk vervolgens op de SPATIEBALK om het openen van het dialoogvenster map selecteren.

 4. Als u wilt een nieuwe locatie opslaan van het bestand wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort de naam van de gewenste map, of 'Nieuwe map'. Als u de gewenste optie hoort, druk op de SPATIEBALK. Als u 'Nieuwe map' hebt geselecteerd, typ een naam voor de nieuwe map en druk op de Tab-toets totdat u hoort 'Knop maken' en druk op Enter.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u hoort 'Knop opslaan' en druk vervolgens op de SPATIEBALK om het document opslaat.

De naam van een document wijzigen

 1. Druk op Alt + Windows-logo in uw document toets + F, A, R. Het dialoogvenster naam wordt geopend. De focus zich op het tekstvak naam .

 2. Typ een nieuwe bestandsnaam.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk vervolgens op de SPATIEBALK om het bestand te wijzigen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×