Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project 2016

Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project 2016

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Project 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om met lokale en Project Online-projecten te werken. U kunt ook de schermlezer JAWS gebruiken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Project 2016 voor sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Een recent gebruikt project openen

Wanneer u Project 2016 start, wordt er een lijst geopend met recent gebruikte projecten en projectsjablonen. Zo opent u een recent project:

 1. Druk tweemaal op de tabtoets om naar de lijst Recente projecten te gaan. Met Verteller hoort u 'Recent', gevolgd door de naam van het eerste project in de lijst.

 2. Druk op de toetsen pijl-omlaag en pijl-omhoog om in de lijst met recente bestanden te navigeren. Druk op Enter als u de naam hoort van het project dat u wilt openen.

Werken met Project Online

Het is gemakkelijk om met uw collega's aan een gedeeld project te werken wanneer u toegang hebt tot Project Online.

Een account maken in Project Online

 1. Druk op Alt+F, I en druk op N om het dialoogvenster Project Web App-accounts te openen.

 2. Druk op Tab tot u 'Toevoegen, knop' hoort en druk op de spatiebalk. Het dialoogvenster Eigenschappen van account wordt geopend.

 3. U hoort: 'Accountnaam, bewerken’. Met JAWS hoort u 'Eigenschappen van account'. Typ een naam voor het account en druk op de Tab-toets.

 4. Typ de URL van de volledige server. Als u de URL van de server niet weet, neemt u contact op met uw serverbeheerder.

  Opmerking: De URL moet beginnen met http:// of https:// en minder dan 129 tekens bevatten. Als u de minder veilige optie http:// gebruikt, vraagt Project 2016 u de URL te bevestigen.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk op Enter.

 6. Om te bevestigen dat u de modus kiest u een account is geselecteerd hebt, drukt u op Shift + Tab totdat u hoort "Geselecteerd, kiest u een account, keuzerondje." Als u hoort "Mijn standaardaccount, keuzerondje is geselecteerd, gebruik", druk u eenmaal op de pijl-omlaag.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk op Enter.

 8. Druk op Esc om terug te gaan naar de hoofdweergave van Project 2016.

 9. Als u wilt beginnen met het nieuwe account, sluiten en opnieuw beginnen Project 2016. Als u wilt weten hoe u zich aanmeldt bij het account, raadpleegt u aanmelden bij uw Project Online-account.

Aanmelden bij uw account in Project Online

U hoeft u maar één keer aan te melden bij uw Project Online-account. Project 2016 onthoudt uw referenties.

 1. Wanneer u Project 2016 begint na het maken van een Project Online -account, u hoort: "Aanmelding, profiel Computer, bewerkbare keuzelijst met invoervak". Druk op pijl-omlaag totdat u de naam van de online-account hoort.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk op Enter.

 3. Wanneer u een online-account voor de eerste keer gebruikt, u hoort: "Aanmelden, typ het e-mailbericht van het account waarmee u wilt gebruiken om te openen pwa." Typ het e-mailadres.

 4. Druk op Tab totdat u 'Focus op knop Volgende' hoort en druk op Enter.

 5. U hoort: 'Aanmelden bij uw account, wachtwoord invoeren, bewerken.' Typ het wachtwoord.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u 'Aanmelden, knop' hoort. Druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Een ogenblik geduld'. Wanneer u hoort 'Leeg project, knop', weet u dat het aanmeldingsproces is voltooid.

Een project van Project Online openen

Na eenmaal aanmelden, kunt u openen online projecten net zo gemakkelijk als wanneer deze zijn opgeslagen op uw computer. Informatie over het aanmelden bij een online-account, raadpleegt u aanmelden bij uw Project Online-account.

 1. Wanneer u Project 2016begint, u hoort: "Aanmelding, profiel Computer, bewerkbare keuzelijst met invoervak". Druk op pijl-omlaag totdat u hoort de naam van het online account dat u wilt gebruiken.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u "Knop OK" horen, en druk op Enter.

 3. U hoort: "Leeg Project knop". Druk op de Tab-toets totdat u hoort "andere projecten, hyperlink," en druk op Enter. U hoort: "recente projecten, lijst bijgewerkt."

  Tip: De bovenstaande is van toepassing als u Project 2016 net hebt geopend. Als u later een onlineproject wilt openen, drukt u op Alt+F, O, Y, 1 en gaat u verder vanaf stap 3.

 4. Druk op Tab totdat u 'Recent tabblad-item' hoort, en druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u 'Project Web App' hoort, gevolgd door de naam van uw testaccount.

 5. Druk op Tab totdat u hoort: 'Project Web App, uit, Bladeren, knop’, en druk op Enter. U hoort: 'Mapweergave van shell, tabel, de lijst met alle projecten tonen'.

 6. Druk op de spatiebalk en vervolgens op Enter. U hoort: 'Mapweergave van shell, tabel', gevolgd door de naam van het eerste project en het aantal projecten, bijvoorbeeld '1 van 10'.

 7. Gebruik de toetsen pijl-omlaag en pijl-omhoog om het project te vinden dat u wilt openen, en druk op Enter.

Opmerking: Project 2016 vraagt u mogelijk om Ja of Nee te selecteren wanneer u een onlineproject opent. Dit betekent dat het project dat u hebt geopend een andere valuta gebruikt dan de valuta die door de server is opgegeven. Als u de projectvaluta wilt overschrijven met de servervaluta, selecteert u de knop Ja; anders selecteert u Nee. Druk op de Tab-toets om te schakelen tussen de knoppen en druk op Enter om de keuze te bevestigen.

Een nieuwe kolom toevoegen aan het Gantt-diagram

Het project wordt geopend in de weergave Gantt-diagram. Dit is de eenvoudigste weergave om in te werken. De focus ligt op de linkerbovenhoek van het diagram. In veel projecten zijn de standaardkolommen niet voldoende. Een nieuwe kolom toevoegen:

 1. Druk op de pijltoetsen naar links en rechts om de kolom te zoeken die zich rechts van de plaats bevindt waar u een kolom wilt toevoegen. De schermlezer leest voor wat er in de huidige cel staat, gevolgd door de naam van de kolom.

 2. Druk op Alt+J en druk op F om naar het lint Indeling te gaan.

 3. Druk op U om links van de momenteel geselecteerde kolom een nieuwe kolom in te voegen. Druk op de pijltoetsen omhoog en omlaag om de gewenste kolomnaam te vinden, en druk op Enter om deze toe te voegen aan het diagram. Met Verteller kunt u een gedeeltelijke naam typen en de pijltoetsen omhoog en omlaag gebruiken om door de overeenkomende vooraf gedefinieerde kolomnamen te bladeren. Als u bijvoorbeeld werkelijk typt, suggereert Project 2016Werkelijke kosten, Werkelijke duur, enzovoort.

Opmerking: In plaats van een vooraf gedefinieerde kolomnaam te kiezen, kunt u ook een eigen naam typen. Als u JAWS gebruikt moet u deze optie gebruiken, omdat JAWS de kolomnaam pas voorleest nadat u de kolom hebt toegevoegd.

Taken toevoegen aan de tijdlijn

 1. Druk op Alt+H, G en vervolgens op L om naar de Tijdlijn-weergave te gaan.

 2. Druk op Alt+J, F, en X. U hoort: 'Taken toevoegen aan de tijdlijn', gevolgd door de naam van het project. In JAWS hoort u: 'Leaving menus, Taken toevoegen aan de tijdlijn, dialog.'

 3. De focus ligt op de taak op het hoogste niveau, die het hele project bevat. Druk op de pijltoetsen omhoog en omlaag om de taken te selecteren die u aan de Tijdlijn wilt toevoegen, en druk op de spatiebalk om de momenteel geselecteerde taak toe te voegen.

 4. Wanneer u alle taken hebt geselecteerd die u wilt toevoegen, drukt u op Enter om het dialoogvenster Taken toevoegen aan de tijdlijn te sluiten. De Tijdlijn wordt bijgewerkt met uw selecties.

Overzichtstaken gebruiken

U kunt taken in- en uitspringen om een hiërarchie weer te geven en zo een projectsamenvatting te maken van uw takenlijst. Een ingesprongen taak wordt een subtaak van de bovenliggende taak, die een overzichtstaak wordt.

Tip: Het is beter geen resources toe te wijzen aan overzichtstaken. Wijs resources toe aan de subtaken om te voorkomen dat u overbezettingen niet kunt oplossen.

 1. Druk op Alt+H, G en druk op G om naar de weergave Gantt-diagram te gaan.

 2. Gebruik de pijltoetsen om de juiste taak in de kolom Taaknaam te vinden. De schermlezer leest voor wat er in de huidige cel staat, gevolgd door de naam van de kolom.

 3. Druk op Alt+Shift+pijl-rechts om de huidige taak te laten inspringen, waardoor deze een subtaak wordt. Hierdoor wordt de bovenliggende taak een overzichtstaak. In JAWS hoort u: 'Level 2'.

  Opmerking: In Verteller hoort u alleen 'Uitgevouwen' of 'Samengevouwen' wanneer de focus zich op een overzichtstaak bevindt. U kunt de kolom Projectstructuur toevoegen aan de weergave Gantt-diagram om de takenhiërarchie te verduidelijken. De kolom Projectstructuur bevat het rijnummer van elke taak, en subtaken hebben een andere nummering. Als de overzichtstaak bijvoorbeeld nummer 7 is, zijn de subtaken 7.1, 7.2, enzovoort. Ga voor meer informatie over het toevoegen van een kolom naar Een nieuwe kolom toevoegen aan het Gantt-diagram.

 4. Als u nog een subtaak wilt toevoegen aan de overzichtstaak, drukt u op de pijl-omlaag om naar de volgende rij in de kolom Taaknaam te gaan en drukt u op Alt+Shift+pijl-rechts.

 5. Als u van een subtaak weer een gewone taak wilt maken, drukt u op Alt+Shift+pijl-links. In JAWS hoort u: 'Level 1'.

Tip: U kunt een subtaak in de weergave verbergen door op Alt+Shift+minteken op het numerieke toetsenblok te drukken. U hoort: 'Aftrekken'. Als u de overzichtstaak weer wilt uitvouwen, drukt u op Alt+Shift+plusteken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project 2016

Sneltoetsen voor Project 2016

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Informatie over het navigeren in Project 2016 met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×