Office
Aanmelden
Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project

Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene Help-informatie.

Gebruik Project 2016 met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om met lokale en Project Online-projecten te werken. U kunt ook de schermlezer JAWS gebruiken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Project 2016 voor sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Een recent gebruikt project openen

Wanneer u Project 2016 start, wordt er een lijst geopend met recent gebruikte projecten en projectsjablonen. Zo opent u een recent project:

 1. Druk tweemaal op de tabtoets om naar de lijst Recente projecten te gaan. Met Verteller hoort u 'Recent', gevolgd door de naam van het eerste project in de lijst.

 2. Druk op de toetsen pijl-omlaag en pijl-omhoog om in de lijst met recente bestanden te navigeren. Druk op Enter als u de naam hoort van het project dat u wilt openen.

Werken met Project Online

Het is gemakkelijk om met uw collega's aan een gedeeld project te werken wanneer u toegang hebt tot Project Online.

Een account maken in Project Online

 1. Druk op Alt+F, I en druk op N om het dialoogvenster Project Web App-accounts te openen.

 2. Druk op Tab tot u 'Toevoegen, knop' hoort en druk op de spatiebalk. Het dialoogvenster Eigenschappen van account wordt geopend.

 3. U hoort: 'Accountnaam, bewerken’. Met JAWS hoort u 'Eigenschappen van account'. Typ een naam voor het account en druk op de Tab-toets.

 4. Typ de volledige URL van de server. Als u de URL van de server niet weet, neem dan contact op met de serverbeheerder.

  Opmerking: De URL moet beginnen met http:// of https:// en minder dan 129 tekens bevatten. Als u de minder veilige optie http:// gebruikt, vraagt Project 2016 u de URL te bevestigen.

 5. Druk op Tab totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 6. Druk op Shift + Tab om te bevestigen dat u de modus Kies een account hebt geselecteerd, en wacht totdat u 'Geselecteerd, kies een account, keuzerondje' hoort. Als u 'Geselecteerd, mijn standaardaccount gebruiken, keuzerondje' hoort, drukt u eenmaal op Pijl-omlaag.

 7. Druk op Tab totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 8. Druk op Esc om terug te gaan naar de hoofdweergave van Project 2016.

 9. Als u het nieuwe account wilt gebruiken, moet u Project 2016 sluiten en opnieuw starten. Raadpleeg Aanmelden bij uw Project Online-account voor meer informatie over aanmelden bij het account.

Aanmelden bij uw account in Project Online

U hoeft u maar één keer aan te melden bij uw Project Online-account. Project 2016 onthoudt uw referenties.

 1. Wanneer u Project 2016 start nadat u een Project Online-account hebt gemaakt, hoort u: 'Aanmelden, profiel, computer, bewerkbare keuzelijst met invoervak.' Druk op Pijl-omlaag totdat u de naam van het onlineaccount hoort.

 2. Druk op Tab totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 3. Wanneer u een onlineaccount voor het eerst gebruikt, hoort u: 'Aanmelden, typ het e-mailadres van het account dat u wilt gebruiken om pwa te openen'. Typ het e-mailadres.

 4. Druk op Tab totdat u 'Focus op knop Volgende' hoort en druk op Enter.

 5. U hoort: 'Aanmelden bij uw account, wachtwoord invoeren, bewerken.' Typ het wachtwoord.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u 'Aanmelden, knop' hoort. Druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Een ogenblik geduld'. Wanneer u hoort 'Leeg project, knop', weet u dat het aanmeldingsproces is voltooid.

Een project van Project Online openen

Nadat u zich één keer hebt aangemeld, kunt u onlineprojecten voortaan net zo gemakkelijk openen als projecten die op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg Aanmelden bij uw Project Online-account voor meer informatie over aanmelden bij een onlineaccount.

 1. Wanneer u Project 2016 start, hoort u: 'Aanmelden, profiel, computer, bewerkbare keuzelijst met invoervak.' Druk op Pijl-omlaag totdat u de naam van het onlineaccount hoort dat u wilt gebruiken.

 2. Druk op Tab totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 3. U hoort: 'Leeg project, knop'. Druk op Tab totdat u 'Andere projecten openen, hyperlink' hoort en druk op Enter. U hoort: 'Recente projecten, lijst bijgewerkt'.

  Tip: De bovenstaande is van toepassing als u Project 2016 net hebt geopend. Als u later een onlineproject wilt openen, drukt u op Alt+F, O, Y, 1 en gaat u verder vanaf stap 3.

 4. Druk op Tab totdat u 'Recent tabblad-item' hoort, en druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u 'Project Web App' hoort, gevolgd door de naam van uw testaccount.

 5. Druk op Tab totdat u hoort: 'Project Web App, uit, Bladeren, knop’, en druk op Enter. U hoort: 'Mapweergave van shell, tabel, de lijst met alle projecten tonen'.

 6. Druk op de spatiebalk en vervolgens op Enter. U hoort: 'Mapweergave van shell, tabel', gevolgd door de naam van het eerste project en het aantal projecten, bijvoorbeeld '1 van 10'.

 7. Gebruik de toetsen pijl-omlaag en pijl-omhoog om het project te vinden dat u wilt openen, en druk op Enter.

Opmerking: Project 2016 vraagt u mogelijk om Ja of Nee te selecteren wanneer u een onlineproject opent. Dit betekent dat het project dat u hebt geopend een andere valuta gebruikt dan de valuta die door de server is opgegeven. Als u de projectvaluta wilt overschrijven met de servervaluta, selecteert u de knop Ja; anders selecteert u Nee. Druk op de Tab-toets om te schakelen tussen de knoppen en druk op Enter om de keuze te bevestigen.

Een nieuwe kolom toevoegen aan het Gantt-diagram

Het project wordt geopend in de weergave Gantt-diagram. Dit is de eenvoudigste weergave om in te werken. De focus ligt op de linkerbovenhoek van het diagram. In veel projecten zijn de standaardkolommen niet voldoende. Een nieuwe kolom toevoegen:

 1. Druk op de pijltoetsen naar links en rechts om de kolom te zoeken die zich rechts van de plaats bevindt waar u een kolom wilt toevoegen. De schermlezer leest voor wat er in de huidige cel staat, gevolgd door de naam van de kolom.

 2. Druk op Alt+J en druk op F om naar het lint Indeling te gaan.

 3. Druk op U om links van de momenteel geselecteerde kolom een nieuwe kolom in te voegen. Druk op de pijltoetsen omhoog en omlaag om de gewenste kolomnaam te vinden, en druk op Enter om deze toe te voegen aan het diagram. Met Verteller kunt u een gedeeltelijke naam typen en de pijltoetsen omhoog en omlaag gebruiken om door de overeenkomende vooraf gedefinieerde kolomnamen te bladeren. Als u bijvoorbeeld werkelijk typt, suggereert Project 2016Werkelijke kosten, Werkelijke duur, enzovoort.

Opmerking: In plaats van een vooraf gedefinieerde kolomnaam te kiezen, kunt u ook een eigen naam typen. Als u JAWS gebruikt moet u deze optie gebruiken, omdat JAWS de kolomnaam pas voorleest nadat u de kolom hebt toegevoegd.

Taken toevoegen aan de tijdlijn

 1. Druk op Alt+H, G en vervolgens op L om naar de Tijdlijn-weergave te gaan.

 2. Druk op Alt+J, F, en X. U hoort: 'Taken toevoegen aan de tijdlijn', gevolgd door de naam van het project. In JAWS hoort u: 'Leaving menus, Taken toevoegen aan de tijdlijn, dialog.'

 3. De focus ligt op de taak op het hoogste niveau, die het hele project bevat. Druk op de pijltoetsen omhoog en omlaag om de taken te selecteren die u aan de Tijdlijn wilt toevoegen, en druk op de spatiebalk om de momenteel geselecteerde taak toe te voegen.

 4. Wanneer u alle taken hebt geselecteerd die u wilt toevoegen, drukt u op Enter om het dialoogvenster Taken toevoegen aan de tijdlijn te sluiten. De Tijdlijn wordt bijgewerkt met uw selecties.

Overzichtstaken gebruiken

U kunt taken in- en uitspringen om een hiërarchie weer te geven en zo een projectsamenvatting te maken van uw takenlijst. Een ingesprongen taak wordt een subtaak van de bovenliggende taak, die een overzichtstaak wordt.

Tip: Het is beter geen resources toe te wijzen aan overzichtstaken. Wijs resources toe aan de subtaken om te voorkomen dat u overbezettingen niet kunt oplossen.

 1. Druk op Alt+H, G en druk op G om naar de weergave Gantt-diagram te gaan.

 2. Gebruik de pijltoetsen om de juiste taak in de kolom Taaknaam te vinden. De schermlezer leest voor wat er in de huidige cel staat, gevolgd door de naam van de kolom.

 3. Druk op Alt+Shift+pijl-rechts om de huidige taak te laten inspringen, waardoor deze een subtaak wordt. Hierdoor wordt de bovenliggende taak een overzichtstaak. In JAWS hoort u: 'Level 2'.

  Opmerking: In Verteller hoort u alleen 'Uitgevouwen' of 'Samengevouwen' wanneer de focus zich op een overzichtstaak bevindt. U kunt de kolom Projectstructuur toevoegen aan de weergave Gantt-diagram om de takenhiërarchie te verduidelijken. De kolom Projectstructuur bevat het rijnummer van elke taak, en subtaken hebben een andere nummering. Als de overzichtstaak bijvoorbeeld nummer 7 is, zijn de subtaken 7.1, 7.2, enzovoort. Ga voor meer informatie over het toevoegen van een kolom naar Een nieuwe kolom toevoegen aan het Gantt-diagram.

 4. Als u nog een subtaak wilt toevoegen aan de overzichtstaak, drukt u op de pijl-omlaag om naar de volgende rij in de kolom Taaknaam te gaan en drukt u op Alt+Shift+pijl-rechts.

 5. Als u van een subtaak weer een gewone taak wilt maken, drukt u op Alt+Shift+pijl-links. In JAWS hoort u: 'Level 1'.

Tip: U kunt een subtaak in de weergave verbergen door op Alt+Shift+minteken op het numerieke toetsenblok te drukken. U hoort: 'Aftrekken'. Als u de overzichtstaak weer wilt uitvouwen, drukt u op Alt+Shift+plusteken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project 2016

Sneltoetsen voor Project 2016

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Informatie over het navigeren in Project 2016 met toegankelijkheidsfuncties

Gebruik Project Online met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om een project te bekijken of te bewerken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor abonnees van Office 365 uitgebracht. Het is dus mogelijk dat de app deze functies nog niet heeft. Ga naar Wanneer kan ik de nieuwste functies in Office 2016 voor Office 365 gebruiken? als u wilt weten hoe u deze functies sneller kunt krijgen.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Project Online.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Aan de slag met Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Project Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Project Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Project Online.

In dit onderwerp

Een project uitchecken

Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Bewerken, knop' hoort en druk op Enter.

Projectgegevens lezen en bewerken

 1. Druk in de weergaveProject op Tab totdat u 'Projectgegevens' hoort en druk op Enter.

 2. Druk op Tab totdat u 'Project, tabblad' hoort en druk op Enter.

 3. Druk op Tab totdat u 'Bewerken, knop' hoort en druk op Enter.

 4. Druk op Tab om door de detailvelden van het project te bladeren en deze te bewerken met het toetsenbord.

 5. Als u de begindatum van het project wilt wijzigen, drukt u op Tab totdat u 'Een datum selecteren met de agendaknop' hoort. Druk vervolgens op Enter. Het pop-upmenu van de agenda wordt geopend. Selecteer een datum met Pijl-links en Pijl-rechts en druk op Enter.

 6. Als u de wijzigingen wilt opslaan, drukt u op Tab totdat u 'Opslaan, knop' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 7. Druk op Tab totdat u 'Sluiten, knop' hoort en druk op Enter.

 8. Het dialoogvenster Sluiten wordt weergegeven en u wordt gevraagd of u het project wilt inchecken. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Enter om het project in te checken.

  • Druk op Ctrl + Tab om het project uitgecheckt te houden. U hoort: 'Wilt u het project inchecken? Geselecteerd, inchecken, keuzerondje.' Druk op R om naar het volgende keuzerondje te gaan. U hoort: 'Niet geselecteerd, uitgecheckt houden, keuzerondje.' Druk op Enter om het keuzerondje te selecteren, druk op Tab om de knop OK te markeren en druk op Enter om het dialoogvenster te sluiten.

Taken toevoegen aan een tijdlijn

 1. Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Groep hulpprogramma's taakplanning' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 2. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Tabel'. U kunt door de tabelrijen navigeren door te drukken op Ctrl + Alt + Pijl-omhoog of Pijl-omlaag, en door de tabelkolommen door te drukken op Ctrl + Alt + Pijl-links of Pijl-rechts. Wanneer u de taak hebt gevonden die u wilt toevoegen aan de tijdlijn, drukt u op Enter om deze te selecteren.

 3. Druk op Ctrl + F6 om de tabel te verlaten.

 4. Druk op Tab totdat u 'Knop toevoegen aan tijdlijn' hoort en druk op Enter om de taak toe te voegen aan de tijdlijn.

Overzichtstaken gebruiken

U kunt taken in- en uitspringen om een hiërarchie weer te geven en zo een projectsamenvatting te maken van uw takenlijst. Een ingesprongen taak wordt een subtaak van de bovenliggende taak, die een overzichtstaak wordt.

 1. Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Groep hulpprogramma's taakplanning' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 2. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Tabel'. U kunt door de tabelrijen navigeren door te drukken op Ctrl + Alt + Pijl-omhoog of Pijl-omlaag, en door de tabelkolommen door te drukken op Ctrl + Alt + Pijl-links of Pijl-rechts. Wanneer u de taak hebt gevonden die u wilt laten inspringen, drukt u op Enter om deze te selecteren.

 3. Druk op Ctrl + F6 om de tabel te verlaten.

 4. Druk op Tab totdat u 'Inspringen, knop' hoort en druk op Enter om de taak in te laten springen.

Wijzigingen opslaan en publiceren, en inchecken

Wijzigingen in een project opslaan

Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Opslaan, knop' hoort en druk op Enter.

De projectplanning publiceren

 1. Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Groep hulpprogramma's taakplanning' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 2. Druk op Tab totdat u 'Publiceren, knop' hoort en druk op Enter.

Een project afsluiten en inchecken

 1. Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Sluiten, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 2. Het dialoogvenster Sluiten wordt weergegeven en u wordt gevraagd of u het project wilt inchecken. Druk op Enter om het project in te checken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project

Een schermlezer gebruiken om een team te maken in Project

Toetsenbordsneltoetsen in Project Online

Basistaken met een schermlezer in Project

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×