Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project

Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Project met uw toetsen bord en een scherm lezer om zowel lokale als Project Online-projecten te bekijken en te bewerken. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een recent gebruikt project openen

Wanneer u Project start, wordt er een lijst met recent gebruikte projecten en Project sjablonen geopend.

 1. Druk twee maal op de tab-toets om naar de lijst recente projecten te gaan. U hoort ' recent ', gevolgd door de naam van het eerste project in de lijst.

 2. Druk op de pijl-omlaag en-omhoog om te navigeren in de lijst met recente projecten. Wanneer u de naam hoort van het project dat u wilt openen, drukt u op ENTER.

Werken met Project Online

Het is gemakkelijk om met uw collega's aan een gedeeld project te werken wanneer u toegang hebt tot Project Online.

Een account maken in Project Online

 1. Druk op Alt+F, I en druk op N om het dialoogvenster Project Web App-accounts te openen.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' knop toevoegen ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk. Het dialoog venster account eigenschappen wordt geopend.

 3. U hoort: ' account naam, bewerken '. Met JAWS hoort u: ' eigenschappen voor account '. Typ een naam voor het account en druk op de tab-toets.

 4. Typ of plak de volledige server-URL. Als u de URL van de server niet weet, neemt u contact op met de beheerder van de server.

  Opmerking: De URL moet beginnen met http:// of https:// en minder dan 129 tekens bevatten. Als u de minder veilige http:// -optie gebruikt , wordt u gevraagd de URL te bevestigen.

 5. Druk op Tab totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 6. Als u wilt controleren of u de modus voor het kiezen van een account hebt geselecteerd, drukt u op SHIFT + TAB totdat u het volgende hoort: ' geselecteerd, kies een account. ' Als u ' geselecteerd, gebruik mijn standaard account ' hoort, drukt u eenmaal op de toets pijl-omlaag.

 7. Druk op Tab totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 8. Druk op ESC om terug te keren naar de hoofd weergave van Project.

 9. Als u het nieuwe account wilt gaan gebruiken, sluit u Project en start u de computer opnieuw op. Als u wilt weten hoe u zich aanmeldt bij het account, raadpleegt u Aanmelden bij uw project online-account.

Aanmelden bij uw account in Project Online

U hoeft zich slechts eenmaal aan te melden bij uw Project Online-account. Project onthoudt uw referenties.

 1. Wanneer u Project start nadat u een Project Online-account hebt gemaakt, hoort u: "Login, profile, computer". Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de naam van het online account hoort.

 2. Druk op Tab totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 3. Wanneer u een online account voor de eerste keer gebruikt, hoort u: ' Aanmelden '. Typ uw e-mail adres.

 4. Druk op Tab totdat u 'Focus op knop Volgende' hoort en druk op Enter.

 5. U hoort: ' Meld u aan bij uw account, voer het wacht woord in. ' Typ het wacht woord.

 6. Druk op de tab-toets totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Wanneer u ' lege project knop ' hoort, weet u dat het aanmeldings proces is voltooid.

Een project van Project Online openen

Nadat u zich één keer hebt aangemeld, kunt u onlineprojecten voortaan net zo gemakkelijk openen als projecten die op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg Aanmelden bij uw Project Online-account voor meer informatie over aanmelden bij een onlineaccount.

 1. Wanneer u Project start, hoort u: "Login, profile, computer". Druk op de toets pijl-omlaag totdat u de naam hoort van het online account dat u wilt gebruiken.

 2. Druk op Tab totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' andere projecten, Hyper Link openen ' hoort en druk vervolgens op ENTER. U hoort: ' recente projecten, lijst bijgewerkt '.

  Tip: Het bovenstaande is van toepassing wanneer u zojuist Project hebt geopend. Als u later een online project wilt openen, drukt u op ALT + F, O, Y, 1 en gaat u verder met stap 3.

 4. Druk op Tab totdat u 'Recent tabblad-item' hoort, en druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u 'Project Web App' hoort, gevolgd door de naam van uw testaccount.

 5. Druk op Tab totdat u hoort: 'Project Web App, uit, Bladeren, knop’, en druk op Enter. U hoort: 'Mapweergave van shell, tabel, de lijst met alle projecten tonen'.

 6. Druk op de spatie balk en druk op ENTER. U hoort: ' shell folder View ', gevolgd door de naam van het eerste project en het aantal projecten, bijvoorbeeld ' 1 van 10 '.

 7. Gebruik de toetsen pijl-omlaag en pijl-omhoog om het project te vinden dat u wilt openen, en druk op Enter.

Opmerking: in Project wordt u mogelijk gevraagd Ja of Nee te selecteren wanneer u een online project opent. Dit betekent dat het project dat u hebt geopend, een andere valuta gebruikt dan het bestand dat is opgegeven door de server. Als u de project valuta wilt overschrijven met de server valuta, selecteert u de knop Ja, anders selecteert u Nee. Druk op de tab-toets om tussen de knoppen te scha kelen en druk vervolgens op ENTER om de selectie te bevestigen.

Een nieuwe kolom toevoegen aan het Gantt-diagram

Uw project wordt geopend in de weer gave Gantt-diagram, de eenvoudigste weer gave waarin u kunt werken. De focus bevindt zich in de linkerbovenhoek van de grafiek. In veel projecten zijn de standaard kolommen niet voldoende.

 1. Druk op de pijltoetsen naar links en rechts om de kolom te zoeken die zich rechts van de plaats bevindt waar u een kolom wilt toevoegen. De schermlezer leest voor wat er in de huidige cel staat, gevolgd door de naam van de kolom.

 2. Druk op ALT + J, F, om een nieuwe kolom in te voegen aan de linkerzijde van de geselecteerde kolom. Druk op de toets pijl-omlaag om de gewenste kolom naam te zoeken en druk vervolgens op ENTER om deze toe te voegen aan de grafiek. Met Verteller kunt u een gedeeltelijke naam typen en vervolgens met de pijl-omlaag en-omhoog door de vooraf gedefinieerde kolom namen bladeren die overeenkomen. Als u bijvoorbeeld werkelijktypt, worden de werkelijke kosten, de werkelijke duur, enzovoort voorgesteld door Project.

Opmerking: In plaats van een vooraf gedefinieerde kolomnaam te kiezen, kunt u ook een eigen naam typen. Als u JAWS gebruikt moet u deze optie gebruiken, omdat JAWS de kolomnaam pas voorleest nadat u de kolom hebt toegevoegd.

Taken toevoegen aan de tijdlijn

 1. Druk op Alt+H, G en vervolgens op L om naar de Tijdlijn-weergave te gaan.

 2. Druk op ALT + J, F en vervolgens op X. U hoort: ' taken toevoegen aan de tijd lijn ', gevolgd door de naam van het project.

 3. De focus ligt op de taak op het hoogste niveau, die het hele project bevat. Druk op de pijltoetsen omhoog en omlaag om de taken te selecteren die u aan de Tijdlijn wilt toevoegen, en druk op de spatiebalk om de momenteel geselecteerde taak toe te voegen.

 4. Wanneer u alle taken hebt geselecteerd die u wilt toevoegen, drukt u op Enter om het dialoogvenster Taken toevoegen aan de tijdlijn te sluiten. De Tijdlijn wordt bijgewerkt met uw selecties.

Overzichtstaken gebruiken

U kunt taken in- en uitspringen om een hiërarchie weer te geven en zo een projectsamenvatting te maken van uw takenlijst. Een ingesprongen taak wordt een subtaak van de bovenliggende taak, die een overzichtstaak wordt.

Tip: Het is beter geen resources toe te wijzen aan overzichtstaken. Wijs resources toe aan de subtaken om te voorkomen dat u overbezettingen niet kunt oplossen.

 1. Druk op Alt+H, G en druk op G om naar de weergave Gantt-diagram te gaan.

 2. Gebruik de pijltoetsen om de juiste taak in de kolom Taaknaam te vinden. De schermlezer leest voor wat er in de huidige cel staat, gevolgd door de naam van de kolom.

 3. Druk op Alt+Shift+pijl-rechts om de huidige taak te laten inspringen, waardoor deze een subtaak wordt. Hierdoor wordt de bovenliggende taak een overzichtstaak. In JAWS hoort u: 'Level 2'.

  Opmerking: In Verteller hoort u alleen 'Uitgevouwen' of 'Samengevouwen' wanneer de focus zich op een overzichtstaak bevindt. U kunt de kolom Projectstructuur toevoegen aan de weergave Gantt-diagram om de takenhiërarchie te verduidelijken. De kolom Projectstructuur bevat het rijnummer van elke taak, en subtaken hebben een andere nummering. Als de overzichtstaak bijvoorbeeld nummer 7 is, zijn de subtaken 7.1, 7.2, enzovoort. Ga voor meer informatie over het toevoegen van een kolom naar Een nieuwe kolom toevoegen aan het Gantt-diagram.

 4. Als u nog een subtaak wilt toevoegen aan de overzichtstaak, drukt u op de pijl-omlaag om naar de volgende rij in de kolom Taaknaam te gaan en drukt u op Alt+Shift+pijl-rechts.

 5. Als u van een subtaak weer een gewone taak wilt maken, drukt u op Alt+Shift+pijl-links. In JAWS hoort u: 'Level 1'.

Tip: U kunt een subtaak verbergen in de weer gave door op het numerieke toetsen blok op ALT + SHIFT + minteken (-) te drukken. U hoort: ' afTrekken '. Als u de overzichts taak opnieuw wilt uitvouwen, drukt u op Alt + Shift + plus teken (+).

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project

Sneltoetsen voor Project

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Gebruik Project Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om een project te bekijken of te bewerken. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Project Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Project Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Project Online.

In dit onderwerp

Een project uitchecken

Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Bewerken, knop' hoort en druk op Enter.

Projectgegevens lezen en bewerken

 1. Druk in de weergaveProject op Tab totdat u 'Projectgegevens' hoort en druk op Enter.

 2. Druk op Tab totdat u 'Project, tabblad' hoort en druk op Enter.

 3. Druk op Tab totdat u 'Bewerken, knop' hoort en druk op Enter.

 4. Druk op Tab om door de detailvelden van het project te bladeren en deze te bewerken met het toetsenbord.

 5. Als u de begindatum van het project wilt wijzigen, drukt u op Tab totdat u 'Een datum selecteren met de agendaknop' hoort. Druk vervolgens op Enter. Het pop-upmenu van de agenda wordt geopend. Selecteer een datum met Pijl-links en Pijl-rechts en druk op Enter.

 6. Als u de wijzigingen wilt opslaan, drukt u op Tab totdat u 'Opslaan, knop' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 7. Druk op Tab totdat u 'Sluiten, knop' hoort en druk op Enter.

 8. Het dialoogvenster Sluiten wordt weergegeven en u wordt gevraagd of u het project wilt inchecken. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Enter om het project in te checken.

  • Druk op CTRL + TAB om het project uitgecheckt te houden. U hoort: ' wilt u uw project inchecken? Geselecteerd, inchecken. Druk op R om naar de volgende optie te gaan. U hoort: ' niet geselecteerd, blijft het uitgecheckt '. Druk op ENTER om de optie te selecteren, druk op de tab-toets om de knop OK te markeren en druk vervolgens op ENTER om het dialoog venster te sluiten.

Taken toevoegen aan een tijdlijn

 1. Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Groep hulpprogramma's taakplanning' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 2. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Tabel'. U kunt door de tabelrijen navigeren door te drukken op Ctrl + Alt + Pijl-omhoog of Pijl-omlaag, en door de tabelkolommen door te drukken op Ctrl + Alt + Pijl-links of Pijl-rechts. Wanneer u de taak hebt gevonden die u wilt toevoegen aan de tijdlijn, drukt u op Enter om deze te selecteren.

 3. Druk op Ctrl + F6 om de tabel te verlaten.

 4. Druk op Tab totdat u 'Knop toevoegen aan tijdlijn' hoort en druk op Enter om de taak toe te voegen aan de tijdlijn.

Overzichtstaken gebruiken

U kunt taken in- en uitspringen om een hiërarchie weer te geven en zo een projectsamenvatting te maken van uw takenlijst. Een ingesprongen taak wordt een subtaak van de bovenliggende taak, die een overzichtstaak wordt.

 1. Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Groep hulpprogramma's taakplanning' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 2. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Tabel'. U kunt door de tabelrijen navigeren door te drukken op Ctrl + Alt + Pijl-omhoog of Pijl-omlaag, en door de tabelkolommen door te drukken op Ctrl + Alt + Pijl-links of Pijl-rechts. Wanneer u de taak hebt gevonden die u wilt laten inspringen, drukt u op Enter om deze te selecteren.

 3. Druk op Ctrl + F6 om de tabel te verlaten.

 4. Druk op Tab totdat u 'Inspringen, knop' hoort en druk op Enter om de taak in te laten springen.

Wijzigingen opslaan en publiceren, en inchecken

Wijzigingen in een project opslaan

Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Opslaan, knop' hoort en druk op Enter.

De projectplanning publiceren

 1. Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Groep hulpprogramma's taakplanning' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 2. Druk op Tab totdat u 'Publiceren, knop' hoort en druk op Enter.

Een project afsluiten en inchecken

 1. Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Sluiten, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 2. Het dialoogvenster Sluiten wordt weergegeven en u wordt gevraagd of u het project wilt inchecken. Druk op Enter om het project in te checken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project

Een schermlezer gebruiken om een team te maken in Project

Toetsenbordsneltoetsen in Project Online

Basistaken met een schermlezer in Project

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×