Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project

Een schermlezer gebruiken om een bestaand project te controleren of te bewerken in Project

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

U kunt Project met het toetsenbord en een schermlezer gebruiken voor het controleren en bewerken van lokale en Project voor het web projecten. We hebben dit getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze de gangbare toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een recent gebruikt project openen

Wanneer u Project start, wordt een lijst met onlangs gebruikte projecten en projectsjablonen geopend.

 1. Druk tweemaal op de tabtoets om naar de lijst Recente projecten te gaan. U hoort ' recent ', gevolgd door de naam van het eerste project in de lijst.

 2. Druk op de toets pijl-omlaag en pijl-omhoog om te navigeren in de lijst met recente projecten. Druk op Enter als u de naam hoort van het project dat u wilt openen.

Werken met project voor het web

U kunt eenvoudig met uw collega's aan een gedeeld project werken wanneer u toegang hebt tot Project voor het web.

Een project maken voor de webaccount

 1. Druk op Alt+F, I en druk op N om het dialoogvenster Project Web App-accounts te openen.

 2. Druk op de tab-toets totdat u ' toevoegen, knop ' hoort en druk vervolgens op de SPATIEBALK. Het dialoogvenster Eigenschappen van account wordt geopend.

 3. U hoort: 'Accountnaam, bewerken’. Met JAWS hoort u: ' account eigenschappen '. Typ een naam voor het account en druk op de Tab-toets.

 4. Typ of plak de volledige URL van de server. Als u de URL van de server niet weet, neem dan contact op met de serverbeheerder.

  Opmerking: De URL moet beginnen met http:// of https:// en minder dan 129 tekens bevatten. Als u de optie minder veilige http:// gebruikt, Project wordt u gevraagd de URL te bevestigen.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 6. Druk op SHIFT + TAB totdat u het volgende hoort: ' geselecteerd, kies een account ' om te bevestigen dat u de optie een account kiezen hebt geselecteerd. Druk eenmaal op de toets pijl-omlaag als u ' geselecteerd, mijn standaardaccount gebruiken ' hoort.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 8. Druk op ESC om terug te gaan naar de hoofdweergave van Project.

 9. Als u het nieuwe account wilt gebruiken, moet u Project sluiten en opnieuw starten. Als u wilt weten hoe u zich aanmeldt bij het account, raadpleegt u Aanmelden bij uw project voor het web.

Meld u aan bij uw project voor het account voor het web

U hoeft zich slechts eenmaal aan te melden bij uw Project voor het web-account. Project uw referenties onthouden.

 1. Wanneer u Project start nadat u een Project voor het web-account hebt gemaakt, hoort u: ' aanmelden, profiel, computer '. Druk op Pijl-omlaag totdat u de naam van het onlineaccount hoort.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 3. Wanneer u de eerste keer gebruikmaakt van een online account, hoort u: ' Aanmelden '. Typ uw e-mailadres.

 4. Druk op Tab totdat u 'Focus op knop Volgende' hoort en druk op Enter.

 5. U hoort: ' aanmelden bij uw account, wachtwoord invoeren '. Typ het wachtwoord.

 6. Druk op de tab-toets totdat u ' knop Aanmelden ' hoort en druk op ENTER. Wanneer u ' knop lege project ' hoort, weet u dat het aanvullen van het proces is voltooid.

Een project openen vanuit project voor het web

Nadat u zich één keer hebt aangemeld, kunt u onlineprojecten voortaan net zo gemakkelijk openen als projecten die op uw computer zijn opgeslagen. Als u wilt weten hoe u zich aanmeldt bij een online account, raadpleegt u Aanmelden bij uw project voor het web.

 1. Wanneer u Project start, hoort u: ' aanmelden, profiel, computer '. Druk op Pijl-omlaag totdat u de naam van het onlineaccount hoort dat u wilt gebruiken.

 2. Druk op Tab totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 3. Druk op Tab totdat u 'Andere projecten openen, hyperlink' hoort en druk op Enter. U hoort: 'Recente projecten, lijst bijgewerkt'.

  Tip: Het bovenstaande is van toepassing wanneer u zojuist Project hebt geopend. Als u later een onlineproject wilt openen, drukt u op Alt+F, O, Y, 1 en gaat u verder vanaf stap 3.

 4. Druk op Tab totdat u 'Recent tabblad-item' hoort, en druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u 'Project Web App' hoort, gevolgd door de naam van uw testaccount.

 5. Druk op Tab totdat u hoort: 'Project Web App, uit, Bladeren, knop’, en druk op Enter. U hoort: 'Mapweergave van shell, tabel, de lijst met alle projecten tonen'.

 6. Druk op de spatiebalk en vervolgens op Enter. U hoort: ' shell folder View ', gevolgd door de naam van het eerste project en het aantal projecten, bijvoorbeeld ' 1 van 10 '.

 7. Gebruik de toetsen pijl-omlaag en pijl-omhoog om het project te vinden dat u wilt openen, en druk op Enter.

Opmerking: Project kunt u vragen om Ja of Nee te selecteren wanneer u een online project opent. Dit betekent dat het project dat u hebt geopend een andere valuta gebruikt dan de valuta die door de server is opgegeven. Als u de projectvaluta wilt overschrijven met de servervaluta, selecteert u de knop Ja; anders selecteert u Nee. Druk op de Tab-toets om te schakelen tussen de knoppen en druk op Enter om de keuze te bevestigen.

Een nieuwe kolom toevoegen aan het Gantt-diagram

Uw project wordt geopend in de weergave Gantt-diagram , de eenvoudigste weergave om te werken. De focus bevindt zich in de linkerbovenhoek van de grafiek. In veel projecten zijn de standaardkolommen niet voldoende.

 1. Druk op de pijltoetsen naar links en rechts om de kolom te zoeken die zich rechts van de plaats bevindt waar u een kolom wilt toevoegen. De schermlezer leest voor wat er in de huidige cel staat, gevolgd door de naam van de kolom.

 2. Druk op ALT + J, F, u voegt een nieuwe kolom links van de momenteel geselecteerde kolom in. Druk op de pijltoetsen omhoog en omlaag om de gewenste kolomnaam te vinden, en druk op Enter om deze toe te voegen aan het diagram. Met Verteller kunt u een gedeeltelijke naam typen en de pijltoetsen omhoog en omlaag gebruiken om door de overeenkomende vooraf gedefinieerde kolomnamen te bladeren. Als u bijvoorbeeld werkelijktypt, worden de Project werkelijke kostenvoorgesteld, werkelijke duur, enzovoort.

Opmerking: In plaats van een vooraf gedefinieerde kolomnaam te kiezen, kunt u ook een eigen naam typen. Als u JAWS gebruikt moet u deze optie gebruiken, omdat JAWS de kolomnaam pas voorleest nadat u de kolom hebt toegevoegd.

Taken toevoegen aan de tijdlijn

 1. Druk op Alt+H, G en vervolgens op L om naar de Tijdlijn-weergave te gaan.

 2. Druk op Alt+J, F, en X. U hoort: 'Taken toevoegen aan de tijdlijn', gevolgd door de naam van het project.

 3. De focus ligt op de taak op het hoogste niveau, die het hele project bevat. Druk op de pijltoetsen omhoog en omlaag om de taken te selecteren die u aan de Tijdlijn wilt toevoegen, en druk op de spatiebalk om de momenteel geselecteerde taak toe te voegen.

 4. Wanneer u alle taken hebt geselecteerd die u wilt toevoegen, drukt u op Enter om het dialoogvenster Taken toevoegen aan de tijdlijn te sluiten. De Tijdlijn wordt bijgewerkt met uw selecties.

Overzichtstaken gebruiken

U kunt taken in- en uitspringen om een hiërarchie weer te geven en zo een projectsamenvatting te maken van uw takenlijst. Een ingesprongen taak wordt een subtaak van de bovenliggende taak, die een overzichtstaak wordt.

Tip: Het is beter geen resources toe te wijzen aan overzichtstaken. Wijs resources toe aan de subtaken om te voorkomen dat u overbezettingen niet kunt oplossen.

 1. Druk op Alt+H, G en druk op G om naar de weergave Gantt-diagram te gaan.

 2. Gebruik de pijltoetsen om de juiste taak in de kolom Taaknaam te vinden. De schermlezer leest voor wat er in de huidige cel staat, gevolgd door de naam van de kolom.

 3. Druk op Alt+Shift+pijl-rechts om de huidige taak te laten inspringen, waardoor deze een subtaak wordt. Hierdoor wordt de bovenliggende taak een overzichtstaak. In JAWS hoort u: 'Level 2'.

  Opmerking: In Verteller hoort u alleen 'Uitgevouwen' of 'Samengevouwen' wanneer de focus zich op een overzichtstaak bevindt. U kunt de kolom Projectstructuur toevoegen aan de weergave Gantt-diagram om de takenhiërarchie te verduidelijken. De kolom Projectstructuur bevat het rijnummer van elke taak, en subtaken hebben een andere nummering. Als de overzichtstaak bijvoorbeeld nummer 7 is, zijn de subtaken 7.1, 7.2, enzovoort. Ga voor meer informatie over het toevoegen van een kolom naar Een nieuwe kolom toevoegen aan het Gantt-diagram.

 4. Als u nog een subtaak wilt toevoegen aan de overzichtstaak, drukt u op de pijl-omlaag om naar de volgende rij in de kolom Taaknaam te gaan en drukt u op Alt+Shift+pijl-rechts.

 5. Als u van een subtaak weer een gewone taak wilt maken, drukt u op Alt+Shift+pijl-links. In JAWS hoort u: 'Level 1'.

Tip: U kunt een subtaak van weergave verbergen door op het numerieke toetsenblok op ALT + SHIFT + minteken (-) te drukken. U hoort: 'Aftrekken'. Als u de overzichtstaak opnieuw wilt uitvouwen, drukt u op Alt + Shift + plus teken (+).

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project

Sneltoetsen voor Project

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Gebruik Project voor het web met uw toetsenbord en schermlezer om uw project te bewerken door nieuwe taken toe te voegen aan de projecttijdlijn of kolommen aan project raster. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze algemene toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen. Ook leert u hoe u overzichtstaken maakt en recente projecten opent.

Wanneer u een project hebt geopend in Project voor het web, kunt u meteen de projectgegevens bewerken. U hoeft het project niet uit te checken om eraan te werken. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen en gepubliceerd wanneer u het project bewerkt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Wanneer u Project voor het web gebruikt, raden we u aan om Microsoft Edge als webbrowser te gebruiken. Aangezien Project voor het web wordt uitgevoerd in uw webbrowser, zijn de toetscombinaties anders dan in het bureaublad programma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en CTRL + O (openen) zijn van toepassing op de webbrowser – niet Project voor het web.

In dit onderwerp

Open een recent project

U kunt snel een project openen en bewerken waaraan u onlangs hebt gewerkt.

 1. Druk in Startpagina van Project op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u het geselecteerde tabblad hoort, gevolgd door ' tabblad item '.

 2. Druk op de toets pijl-links of pijl-rechts totdat u ' recent, tabblad item ' hoort en druk op ENTER.

 3. Druk op de tab-toets of SHIFT + TAB om de focus te verplaatsen naar de lijst met recente items. U hoort de naam van het geselecteerde project of de huidige routekaart.

 4. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u het gewenste project hoort en druk op ENTER om het te openen. Het project wordt geopend in de raster weergave.

  Raadpleeg een schermlezer gebruiken om te werken met de rasterweergave in Projectvoor informatie over het gebruik van de raster weergave.

Een nieuwe kolom toevoegen aan een project in de rasterweergave

U kunt kolommen toevoegen aan het project raster om extra informatie toe te voegen en te tonen.

 1. Druk in de raster weergave op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' rasterweergave, regio oriëntatie. '

 2. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' menu openen, kolom toevoegen ' hoort en druk op ENTER.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag tot u het type hoort van de nieuwe kolom die u wilt toevoegen en druk op ENTER om het toe te voegen.

Een nieuwe taak toevoegen aan de projecttijdlijn

In de tijdlijn weergave kunt u een taak toevoegen tussen twee bestaande taken of als het laatste item onder aan de takenlijst.

Raadpleeg een schermlezer gebruiken om te werken met de tijdlijnweergave in Projectvoor informatie over het gebruik van de tijdlijn weergave.

Een nieuwe taak tussen twee taken toevoegen

 1. Druk in de tijdlijn weergave op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' kant raster '.

 2. Druk op de tab-toets totdat u de taak vindt waarboven u de nieuwe taak wilt toevoegen.

 3. Als u het menu taak wilt openen, drukt u op ALT + M.

 4. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' taak hierboven invoegen ' hoort en druk op ENTER.

 5. U hoort: ' bewerken, naamloze taak '. Typ de naam van de nieuwe taak en druk op ENTER om de taak toe te voegen aan de projecttijdlijn.

  Voor instructies over het bewerken van taakdetails raadpleegt u een schermlezer gebruiken om taakgegevens in project te bekijken en te bewerken.

Een taak toevoegen onder aan de takenlijst

 1. Druk in de tijdlijn weergave op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' kant raster '.

 2. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' nieuwe taak toevoegen, naam '.

 3. Typ de naam van de nieuwe taak en druk op ENTER om de taak toe te voegen aan de projecttijdlijn.

  Voor instructies over het bewerken van taakdetails raadpleegt u een schermlezer gebruiken om taakgegevens in project te bekijken en te bewerken.

Overzichtstaken gebruiken

U kunt taken in- en uitspringen om een hiërarchie weer te geven en zo een projectsamenvatting te maken van uw takenlijst. Een ingesprongen taak wordt een subtaak van de bovenliggende taak, die een overzichtstaak wordt.

 1. Ga in het raster of de tijdlijn weergave naar de taak die u wilt maken van een subtaak van de vorige taak.

 2. Als u het menu taak wilt openen, drukt u op ALT + M.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag tot u ' subtaak maken ' hoort en druk op ENTER om de taak in te laten springen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project

Een schermlezer gebruiken om een team te maken in Project

Sneltoetsen voor Project

Basistaken met een schermlezer in Project

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Gebruik Project Online met het toetsenbord en een schermlezer om een project te bekijken of te bewerken. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere schermlezers samenwerken als ze algemene toegankelijkheidsstandaarden en-technieken volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Project Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Project Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Project Online.

In dit onderwerp

Een project uitchecken

Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Bewerken, knop' hoort en druk op Enter.

Projectgegevens lezen en bewerken

 1. Druk in de weergaveProject op Tab totdat u 'Projectgegevens' hoort en druk op Enter.

 2. Druk op Tab totdat u 'Project, tabblad' hoort en druk op Enter.

 3. Druk op Tab totdat u 'Bewerken, knop' hoort en druk op Enter.

 4. Druk op Tab om door de detailvelden van het project te bladeren en deze te bewerken met het toetsenbord.

 5. Als u de begindatum van het project wilt wijzigen, drukt u op de tab-toets totdat u ' Selecteer een datum in de agenda ' hoort en drukt u op ENTER. Het menu agenda wordt geopend. Selecteer een datum met de toetsen pijl-links en pijl-rechts en druk op ENTER.

 6. Als u de wijzigingen wilt opslaan, drukt u op Tab totdat u 'Opslaan, knop' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 7. Druk op Tab totdat u 'Sluiten, knop' hoort en druk op Enter.

 8. Het dialoogvenster Sluiten wordt weergegeven en u wordt gevraagd of u het project wilt inchecken. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Enter om het project in te checken.

  • Druk op Ctrl + Tab om het project uitgecheckt te houden. U hoort: 'Wilt u het project inchecken? Geselecteerd, check het in. " Druk op R om naar de volgende optie te gaan. U hoort: "niet geselecteerd, behoud de uitgecheckte optie." Druk op ENTER om de optie te selecteren, druk op de tab-toets om de knop OK te markeren en druk vervolgens op ENTER om het dialoogvenster te sluiten.

Taken toevoegen aan een tijdlijn

 1. Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Groep hulpprogramma's taakplanning' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 2. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Tabel'. U kunt door de tabelrijen navigeren door te drukken op Ctrl + Alt + Pijl-omhoog of Pijl-omlaag, en door de tabelkolommen door te drukken op Ctrl + Alt + Pijl-links of Pijl-rechts. Wanneer u de taak hebt gevonden die u wilt toevoegen aan de tijdlijn, drukt u op Enter om deze te selecteren.

 3. Druk op Ctrl + F6 om de tabel te verlaten.

 4. Druk op Tab totdat u 'Knop toevoegen aan tijdlijn' hoort en druk op Enter om de taak toe te voegen aan de tijdlijn.

Overzichtstaken gebruiken

U kunt taken in- en uitspringen om een hiërarchie weer te geven en zo een projectsamenvatting te maken van uw takenlijst. Een ingesprongen taak wordt een subtaak van de bovenliggende taak, die een overzichtstaak wordt.

 1. Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Groep hulpprogramma's taakplanning' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 2. Druk op Tab totdat u het volgende hoort: 'Tabel'. U kunt door de tabelrijen navigeren door te drukken op Ctrl + Alt + Pijl-omhoog of Pijl-omlaag, en door de tabelkolommen door te drukken op Ctrl + Alt + Pijl-links of Pijl-rechts. Wanneer u de taak hebt gevonden die u wilt laten inspringen, drukt u op Enter om deze te selecteren.

 3. Druk op Ctrl + F6 om de tabel te verlaten.

 4. Druk op Tab totdat u 'Inspringen, knop' hoort en druk op Enter om de taak in te laten springen.

Wijzigingen opslaan en publiceren, en inchecken

Wijzigingen in een project opslaan

Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Opslaan, knop' hoort en druk op Enter.

De projectplanning publiceren

 1. Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Groep hulpprogramma's taakplanning' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 2. Druk op Tab totdat u 'Publiceren, knop' hoort en druk op Enter.

Een project afsluiten en inchecken

 1. Druk in de weergave Project op Tab totdat u 'Sluiten, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 2. Het dialoogvenster Sluiten wordt weergegeven en u wordt gevraagd of u het project wilt inchecken. Druk op Enter om het project in te checken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een nieuw project te maken in Project

Een schermlezer gebruiken om een team te maken in Project

Toetsenbordsneltoetsen in Project Online

Basistaken met een schermlezer in Project

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×