Een schermlezer gebruiken om een aangepaste weergave van een documentbibliotheek te maken in SharePoint Online

Een schermlezer gebruiken om een aangepaste weergave van een documentbibliotheek te maken in SharePoint Online

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik SharePoint Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om een aangepaste weer gave van een document bibliotheek te maken om items weer te geven op een manier die voor u zinvol is. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen. In dit artikel leert u hoe u kolommen toevoegt, selecteert u de kolommen die u wilt weer gevenen rangschikt u de kolommen in de gewenste volg orde. U kunt ook items sorteren, filteren, groeperen of verwijderen om een weer gave te maken die aan uw behoeften voldoet. Wanneer u klaar bent, geeft u de weer gave een naam en slaat u deze op. Er wordt een koppeling naar de aangepaste weer gave weer gegeven in het menu weer gave van de pagina document bibliotheek waar u de weer gave hebt gemaakt.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u SharePoint Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat SharePoint Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in SharePoint Online.

In dit onderwerp

Een kolom toevoegen

 1. Meld u aan bij het Office 365-account van uw organisatie, start de SharePoint-app en open uw documentbibliotheek.

  Tip: Er zijn twee verschillende weergaven voor documentbibliotheken in SharePoint Online: de klassieke ervaring en de SharePoint Online-ervaring. De SharePoint Online-ervaring is voor de meeste mensen de standaardinstelling. Als u tijdens het navigeren in de documentbibliotheek echter 'Knop Bekijken' hoort, gebruikt u de klassieke ervaring. Als u documentbibliotheken van SharePoint Online wilt weergeven, drukt u op Enter wanneer u 'Knop Bekijken' hoort. Wanneer de documentbibliotheek wordt weergegeven in de SharePoint Online-ervaring en de focus is verplaatst van de knop Bekijken naar de koppeling Nieuw, hoort u de naam van uw documentbibliotheek, gevolgd door 'Nieuw'.

 2. Ga naar de documentbibliotheek waarin u een kolom wilt toevoegen.

 3. Druk in de lijst weergave op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' lijst met mappen en bestanden '. In JAWS hoort u: ' tabel invoeren. '

 4. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' kolom toevoegen ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het menu kolom toevoegen wordt geopend.

 5. Als u door de menu opties (zoals getal, persoon, datum en meer) wilt gaan, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Het dialoog venster een kolom maken wordt geopend met de focus in het vak kolom naam bewerken.

 6. Typ een naam voor de kolom.

 7. Druk op de tab-toets totdat u de knop Opslaan hebt bereikt en druk op ENTER. De kolom wordt rechts van de bestaande kolommen toegevoegd.

Kolommen rangschikken in een documentbibliotheek

 1. Meld u aan bij het Office 365-account van uw organisatie, start de SharePoint-app en open uw documentbibliotheek.

  Tip: Er zijn twee verschillende weergaven voor documentbibliotheken in SharePoint Online: de klassieke ervaring en de SharePoint Online-ervaring. De SharePoint Online-ervaring is voor de meeste mensen de standaardinstelling. Als u tijdens het navigeren in de documentbibliotheek echter 'Knop Bekijken' hoort, gebruikt u de klassieke ervaring. Als u documentbibliotheken van SharePoint Online wilt weergeven, drukt u op Enter wanneer u 'Knop Bekijken' hoort. Wanneer de documentbibliotheek wordt weergegeven in de SharePoint Online-ervaring en de focus is verplaatst van de knop Bekijken naar de koppeling Nieuw, hoort u de naam van uw documentbibliotheek, gevolgd door 'Nieuw'.

 2. Ga naar de documentbibliotheek die de kolommen bevat die u wilt rangschikken.

 3. Druk in de lijst weergave op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' lijst met mappen en bestanden '. In JAWS hoort u: ' tabel invoeren. '

 4. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' kolom toevoegen ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het menu kolom toevoegen wordt geopend.

 5. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' kolommen weer geven/verbergen ' hoort en druk op ENTER. Het dialoog venster bewerkings weergave kolommen wordt geopend.

 6. Als u naar de lijst met kolommen wilt gaan, drukt u op de tab-toets. De scherm lezer leest de naam van de eerste kolomkop in de lijst. Als u door de namen van de kolommen wilt bladeren, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u de kolom hoort die u wilt verplaatsen.

 7. Ga als volgt te werk wanneer u de naam hoort van de kolom die u wilt verplaatsen:

  • Als u de kolom omhoog wilt verplaatsen in de lijst (naar de linkerzijde van de documenten lijst), drukt u op de toets pijl-rechts totdat u ' kolom omhoog verplaatsen ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk of ENTER. De kolom wordt met één stap omhoog verplaatst. Herhaal deze stap totdat de kolom zich op de gewenste positie bevindt.

  • Als u de kolom omlaag wilt verplaatsen in de lijst (rechts in de lijst documenten), drukt u op de toets pijl-rechts totdat u ' knop kolom omlaag verplaatsen ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk of ENTER. De kolom wordt met één stap naar beneden verplaatst. Herhaal deze stap totdat de kolom zich op de gewenste positie bevindt.

   Tip: U kunt alleen de kolommen verplaatsen die worden weergegeven. Als u een kolom wilt weergeven, selecteert u de kolom in de lijst en drukt u op de spatiebalk.

 8. Als u de rangschikking van de kolommen wilt controleren, drukt u op Pijl-omhoog tot u de naam van de eerste kolom in de lijst hoort (de eerste kolomkop is standaard DocIcon) en druk daarna op Pijl-omlaag.

 9. Als u uw selecties wilt Toep assen, drukt u op de tab-toets totdat u ' toep assen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Items sorteren in een documentbibliotheek

 1. Meld u aan bij het Office 365-account van uw organisatie, start de SharePoint-app en open uw documentbibliotheek.

  Tip: Er zijn twee verschillende weergaven voor documentbibliotheken in SharePoint Online: de klassieke ervaring en de SharePoint Online-ervaring. De SharePoint Online-ervaring is voor de meeste mensen de standaardinstelling. Als u tijdens het navigeren in de documentbibliotheek echter 'Knop Bekijken' hoort, gebruikt u de klassieke ervaring. Als u documentbibliotheken van SharePoint Online wilt weergeven, drukt u op Enter wanneer u 'Knop Bekijken' hoort. Wanneer de documentbibliotheek wordt weergegeven in de SharePoint Online-ervaring en de focus is verplaatst van de knop Bekijken naar de koppeling Nieuw, hoort u de naam van uw documentbibliotheek, gevolgd door 'Nieuw'.

 2. Ga naar de documentbibliotheek die de kolommen bevat die u wilt sorteren.

 3. Druk in de lijst weergave op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' lijst met mappen en bestanden '. In JAWS hoort u: ' tabel invoeren. '

 4. Druk op de toets pijl-rechts totdat u de naam hoort van de kolom waarop u wilt sorteren (bijvoorbeeld naam, wijzigings datum, gewijzigd door of opmerking inChecken) en druk vervolgens op ENTER. Er wordt een context menu geopend. De beschik bare opties zijn afhankelijk van het type gegevens dat in die kolom is gevonden, bijvoorbeeld van A naar Z, van oud naar nieuw of kleiner dan groter. Als u een sorteer optie wilt selecteren, drukt u op de pijl-omhoog of-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en drukt u op ENTER. De kolom volgorde wordt gewijzigd en de focus wordt verplaatst naar het eerste bibliotheek item.

Items filteren in een documentbibliotheek

 1. Meld u aan bij het Office 365-account van uw organisatie, start de SharePoint-app en open uw documentbibliotheek.

  Tip: Er zijn twee verschillende weergaven voor documentbibliotheken in SharePoint Online: de klassieke ervaring en de SharePoint Online-ervaring. De SharePoint Online-ervaring is voor de meeste mensen de standaardinstelling. Als u tijdens het navigeren in de documentbibliotheek echter 'Knop Bekijken' hoort, gebruikt u de klassieke ervaring. Als u documentbibliotheken van SharePoint Online wilt weergeven, drukt u op Enter wanneer u 'Knop Bekijken' hoort. Wanneer de documentbibliotheek wordt weergegeven in de SharePoint Online-ervaring en de focus is verplaatst van de knop Bekijken naar de koppeling Nieuw, hoort u de naam van uw documentbibliotheek, gevolgd door 'Nieuw'.

 2. Ga naar de documentbibliotheek die de kolommen bevat die u wilt filteren.

 3. Druk in de lijst weergave op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' lijst met mappen en bestanden '. In JAWS hoort u: ' tabel invoeren. '

 4. Druk op de toets pijl-rechts totdat u de naam hoort van de kolom waarop u wilt filteren (bijvoorbeeld naam, wijzigings datum, gewijzigd door of opmerking inChecken) en druk vervolgens op ENTER. Er wordt een context menu geopend.

 5. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' filteren op ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het dialoog venster filteren op wordt geopend.

 6. Druk op de tab-toets totdat u de waarde hoort die u wilt gebruiken om de items in de kolom te filteren en druk op ENTER om deze te selecteren. De beschik bare waarden zijn afhankelijk van de gegevens in die kolom. Als u bijvoorbeeld filtert op de kolom gewijzigd, kunt u datums selecteren.

 7. Druk op Enter. In de lijst worden alleen items weergegeven die overeenkomen met de waarde die u hebt gekozen.

Opmerking: Als u een filter wilt verwijderen, gaat u naar het snelmenu voor de kolom en drukt u vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u ' filter wissen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Items groeperen in een documentbibliotheek

 1. Meld u aan bij het Office 365-account van uw organisatie, start de SharePoint-app en open uw documentbibliotheek.

  Tip: Er zijn twee verschillende weergaven voor documentbibliotheken in SharePoint Online: de klassieke ervaring en de SharePoint Online-ervaring. De SharePoint Online-ervaring is voor de meeste mensen de standaardinstelling. Als u tijdens het navigeren in de documentbibliotheek echter 'Knop Bekijken' hoort, gebruikt u de klassieke ervaring. Als u documentbibliotheken van SharePoint Online wilt weergeven, drukt u op Enter wanneer u 'Knop Bekijken' hoort. Wanneer de documentbibliotheek wordt weergegeven in de SharePoint Online-ervaring en de focus is verplaatst van de knop Bekijken naar de koppeling Nieuw, hoort u de naam van uw documentbibliotheek, gevolgd door 'Nieuw'.

 2. Ga naar de documentbibliotheek die de kolommen bevat die u wilt groeperen.

 3. Druk in de lijst weergave op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' lijst met mappen en bestanden '. In JAWS hoort u: ' tabel invoeren. '

 4. Druk op de toets pijl-rechts totdat u de naam hoort van de kolom waarop u items wilt groeperen en druk vervolgens op ENTER. Er wordt een context menu geopend.

 5. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' groeperen op ' hoort, gevolgd door de naam van de kolom en druk op ENTER. De documenten in uw bibliotheek worden gegroepeerd op de waarde die u hebt geselecteerd. De items in de kolom gewijzigd worden bijvoorbeeld gegroepeerd op de datum waarop ze zijn gewijzigd.

Item verwijderen uit een documentbibliotheek

 1. Meld u aan bij het Office 365-account van uw organisatie, start de SharePoint-app en open uw documentbibliotheek.

  Tip: Er zijn twee verschillende weergaven voor documentbibliotheken in SharePoint Online: de klassieke ervaring en de SharePoint Online-ervaring. De SharePoint Online-ervaring is voor de meeste mensen de standaardinstelling. Als u tijdens het navigeren in de documentbibliotheek echter 'Knop Bekijken' hoort, gebruikt u de klassieke ervaring. Als u documentbibliotheken van SharePoint Online wilt weergeven, drukt u op Enter wanneer u 'Knop Bekijken' hoort. Wanneer de documentbibliotheek wordt weergegeven in de SharePoint Online-ervaring en de focus is verplaatst van de knop Bekijken naar de koppeling Nieuw, hoort u de naam van uw documentbibliotheek, gevolgd door 'Nieuw'.

 2. Ga naar de documentbibliotheek die het item bevat dat u wilt verwijderen.

 3. Druk op de pijl-omhoog en-omlaag totdat u het item hoort dat u wilt verwijderen (bijvoorbeeld een bestand, map, OneNote notitie blok, koppeling of kolom) en selecteer dit door op de spatie balk te drukken.

 4. Druk op SHIFT + TAB totdat u ' delen ' hoort.

 5. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' verwijderen ' hoort en druk op ENTER. Het dialoog venster verwijderen wordt geopend met de focus op de knop Annuleren en u hoort ' verwijderen ', gevolgd door de naam van het item.

 6. Druk op de tab-toets totdat u ' knop verwijderen ' hoort en druk vervolgens op ENTER. Het item wordt verplaatst naar de Prullenbak en de focus gaat terug naar de lijst bibliotheek.

Aangepaste weergave een naam geven en opslaan in een documentbibliotheek

Nadat u een aangepaste weergave hebt gemaakt, verschijnt rechtsboven op de pagina met de documentbibliotheek in het menu Weergave een sterretje naast de naam van de weergave, om aan te geven dat de weergave is gewijzigd. Als u bijvoorbeeld de weergave Alle documenten hebt gewijzigd, wordt die weergave in het menu Weergave weergegeven als 'Alle documenten*'. Sla uw wijzigingen als volgt op:

 1. Zorg ervoor dat er geen items zijn geselecteerd in de document bibliotheek. De knop Nieuw en het menu weergave opties zijn alleen beschikbaar als er geen items zijn geselecteerd.

 2. Druk op Tab totdat u 'Nieuw' hoort.

 3. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' weergave opties ' hoort en druk op ENTER. Er wordt een context menu geopend en u hoort de momenteel geselecteerde weer gave.

 4. Druk op de toets pijl-omlaag totdat u ' weer gave opslaan als ' hoort en druk op ENTER. Het dialoog venster Opslaan als wordt geopend met de focus in het vak huidige weer gave opslaan of een nieuwe naam typen.

 5. Typ een naam voor de weer gave en druk op de tab-toets totdat u ' opslaan, knop ' hoort en druk op ENTER. Er wordt een koppeling naar de aangepaste weer gave toegevoegd aan het menu weergave opties van de bibliotheek waarin u de weer gave hebt gemaakt en het sterretje naast de weergave naam wordt verwijderd.

Standaardweergave voor een documentbibliotheek instellen

Als u de standaardweergave voor een documentbibliotheek wilt instellen, moet u de eigenaar van de bibliotheek zijn of beschikken over beheerdersmachtigingen voor die bibliotheek. Zie Instellingen voor weergaven voor meer informatie.

Aangepaste weergave van een documentbibliotheek verwijderen

Als u een aangepaste weergave van een documentbibliotheek wilt verwijderen, moet u de eigenaar van de bibliotheek zijn of beschikken over beheerdersmachtigingen voor die bibliotheek. Zie Een weergave verwijderen voor de vereiste stappen voor het verwijderen van een aangepaste weergave van een documentbibliotheek.

Zie ook

Use a screen reader to edit a custom view of a document library in SharePoint Online (Een schermlezer gebruiken om een aangepaste weergave van een documentbibliotheek te bewerken in SharePoint Online)

Een schermlezer gebruiken om kolommen voor weergave te selecteren in een documentbibliotheek in SharePoint Online

Sneltoetsen in SharePoint Online

Aan de slag met een schermlezer en een moderne documentbibliotheek in SharePoint Online

Ontdek hoe u door SharePoint Online kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×