Een schermlezer gebruiken om bestanden uit of in te checken in een documentbibliotheek in SharePoint Online

Een schermlezer gebruiken om bestanden uit of in te checken in een documentbibliotheek in SharePoint Online

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik SharePoint Online met uw toetsenbord en een schermlezer zoals JAWS of Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om bestanden in een documentbibliotheek in of uit te checken. Wanneer u een bestand uitcheckt, kunt u het online of offline bewerken en net zo vaak opslaan als u wilt, maar anderen kunnen het niet bewerken. Wanneer u het bestand incheckt, worden uw wijzigingen zichtbaar voor het team en is het bestand beschikbaar om door anderen te worden uitgecheckt en bewerkt indien hun machtigingen dit toestaan.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen in SharePoint Online als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u SharePoint Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat SharePoint Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in SharePoint Online.

In dit onderwerp

Een bestand uit de documentbibliotheek uitchecken

 1. Meld u aan bij het Office 365-account van uw organisatie, start de SharePoint-app en open uw documentbibliotheek.

  Tip: Er zijn twee verschillende weergaven voor documentbibliotheken in SharePoint Online: de klassieke ervaring en de SharePoint Online-ervaring. De SharePoint Online-ervaring is voor de meeste mensen de standaardinstelling. Als u tijdens het navigeren in de documentbibliotheek echter 'Knop Bekijken' hoort, gebruikt u de klassieke ervaring. Als u documentbibliotheken van SharePoint Online wilt weergeven, drukt u op Enter wanneer u 'Knop Bekijken' hoort. Wanneer de documentbibliotheek wordt weergegeven in de SharePoint Online-ervaring en de focus is verplaatst van de knop Bekijken naar de koppeling Nieuw, hoort u de naam van uw documentbibliotheek, gevolgd door 'Nieuw'.

 2. Druk op de Tab-toets tot u 'Kolomkoppen' hoort om naar de lijst met mappen en bestanden te gaan.

 3. Druk op Pijl-omlaag of Pijl-omhoog om door de lijst te gaan en het bestand te selecteren dat u wilt uitchecken en bewerken. Als het gewenste bestand zich in een submap bevindt, selecteert u de map en drukt u op Enter. Selecteer daarna het bestand met de pijltoetsen.

 4. Druk om naar de menubalk te gaan enkele keren op Shift+Tab tot u 'Open' hoort.

 5. Druk meermaals op Pijl-rechts om de vervolgkeuzelijst Meer opdrachten te openen. Druk op Enter.

 6. Druk meermaals op Pijl-omlaag om de opdracht Uitchecken te selecteren. Druk op Enter. Het geselecteerde bestand wordt door u uitgecheckt en het bestand wordt dienovereenkomstig gemarkeerd

Opmerking: Als andere teamleden het proberen te bewerken of uit te checken, krijgen zij een melding dat het bestand door u is uitgecheckt. Ze kunnen het bestand nog steeds bekijken, maar de wijzigingen die u maakt, zijn voor hen pas zichtbaar nadat u het bestand weer hebt ingecheckt.

Het uitgecheckte bestand openen om het te bewerken

Wanneer u een bestand uitcheckt, wordt het gemarkeerd als uitgecheckt en wordt het zodanig vergrendeld dat anderen het niet kunnen bewerken. U kunt het bestand nu openen of downloaden en daarna bewerken.

 1. 1. Nadat u een bestand hebt uitgecheckt, bevindt de focus zich op de menubalk. Als u naar de lijst met bestanden wilt gaan, drukt u enkele keren op de Tab-toets tot u 'Kolomkoppen' hoort.

 2. Als de focus zich niet op het juiste bestand bevindt, drukt u op Pijl-omlaag tot dit wel het geval is. Druk op Enter om het bestand te openen. Het bestand wordt in uw browser geopend in een afzonderlijk tabblad en u kunt nu wijzigingen aanbrengen. Als het een Office 365-document is, wordt het bestand geopend in de bijbehorende toepassing (bijvoorbeeld Word Online of Excel Online).

  Tip: Als u het liever in de bureaubladtoepassing opent, drukt u enkele keren op Shift+Tab tot u 'Open' hoort en drukt u daarna op Enter. Als u de opdracht van de bureaubladtoepassing wilt selecteren (bijvoorbeeld Openen in Word of Openen in PowerPoint), drukt u tweemaal op Pijl-omlaag en drukt u op Enter.

Een bestand inchecken in de documentbibliotheek

 1. Navigeer in SharePoint Online naar de documentbibliotheek.

 2. Druk op de Tab-toets tot u 'Kolomkoppen' hoort om naar de lijst met mappen en bestanden te gaan.

 3. Als u door de lijst wilt gaan en het bestand wilt selecteren dat u wilt inchecken, drukt u op Pijl-omlaag of Pijl-omhoog. Als het bestand zich in een submap bevindt, selecteert u de map en drukt u op Enter. Selecteer het bestand dat u hebt uitgecheckt.

 4. Druk om naar de menubalk te gaan enkele keren op Shift+Tab tot u 'Open' hoort.

 5. Druk meermaals op Pijl-rechts om de vervolgkeuzelijst Meer opdrachten te openen. Druk op Enter.

 6. Druk meermaals op Pijl-omlaag om de opdracht Inchecken te selecteren. Druk op Enter.

 7. Typ in het dialoogvenster Inchecken dat wordt weergegeven een opmerking die de door u uitgevoerde wijzigingen samenvat. Opmerkingen bij het inchecken zijn vooral handig wanneer meerdere personen aan een bestand werken. De opmerkingen worden onderdeel van de versiegeschiedenis van het document. Dit kan belangrijk zijn als u het document ooit naar een eerdere versie moet herstellen.

 8. Druk op Enter. De versie van het bestand dat u hebt bewerkt, vervangt de versie in de documentbibliotheek en wordt ingecheckt. Anderen kunnen nu de wijzigingen zien die u hebt aangebracht en kunnen het bestand uitchecken en zelf bewerken als ze hiertoe gemachtigd zijn.

Wijzigingen die bij uitchecken zijn uitgevoerd, verwijderen

Als u besluit om het bestand niet te wijzigen of uw wijzigingen niet te behouden, kunt u het uitgecheckte bestand negeren, zodat u de versiegeschiedenis niet beïnvloedt.

 1. Navigeer in SharePoint Online naar de documentbibliotheek.

 2. Druk op de Tab-toets tot u 'Kolomkoppen' hoort om naar de lijst met mappen en bestanden te gaan.

 3. Druk op Pijl-omlaag of Pijl-omhoog om door de lijst te gaan en het gewenste bestand te selecteren. Als het bestand zich in een submap bevindt, selecteert u de map en drukt u op Enter. Selecteer het bestand dat u hebt uitgecheckt.

 4. Druk om naar de menubalk te gaan enkele keren op Shift+Tab tot u 'Open' hoort.

 5. Druk meermaals op Pijl-rechts tot u 'Meer opdrachten' hoort. Daarna drukt u op Enter.

 6. Druk meermaals op Pijl-omlaag om de opdracht Uitchecken ongedaan maken te selecteren. Druk op Enter.

 7. In een bericht wordt u gevraagd of u zeker weet dat u alle wijzigingen die u in het document hebt aangebracht, verloren wilt laten gaan. Als u dit zeker weet, gaat u met de Tab-toets naar de knop Uitchecken ongedaan maken en drukt u op Enter. De wijzigingen in het document worden genegeerd en het bestand blijft ongewijzigd, net zoals het was toen u het uitcheckte. Anderen kunnen nu de wijzigingen zien die u hebt aangebracht en kunnen het bestand uitchecken en zelf bewerken als ze hiertoe gemachtigd zijn.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om bestanden te uploaden naar een documentbibliotheek in SharePoint Online

Een schermlezer gebruiken om een aangepaste weergave te maken van een documentbibliotheek in SharePoint Online

Sneltoetsen in SharePoint Online

Aan de slag met een schermlezer en een moderne documentbibliotheek in SharePoint Online

Toegankelijkheidsfuncties in SharePoint Online

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×