Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en media toe te voegen aan een SharePoint-pagina

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en media toe te voegen aan een SharePoint-pagina

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik SharePoint Online met uw toetsenbord en Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om eenvoudig afbeeldingen toe te voegen vanaf uw lokale computer, SharePoint-mediabibliotheken of koppelingen vanaf andere locaties op uw site of op internet.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen in SharePoint Online als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u SharePoint Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat SharePoint Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in SharePoint Online.

In dit onderwerp

Een afbeelding toevoegen aan een pagina van SharePoint Online

Als u foto's, afbeeldingen, illustraties of audio gebruikt, bent u er verantwoordelijk voor dat u het auteursrecht respecteert. Voor afbeeldingen kan het licentiefilter in Bing helpen.

 1. Als de bewerkingsmodus nog niet actief is, drukt u op de SharePointstartpagina waar u de afbeelding wilt toevoegen op de Tab-toets totdat u "Nieuw, samengevouwen menu-item" hoort en drukt u vervolgens op de toets Pijl-rechts. U hoort: 'Bewerken, menu-item'. Druk vervolgens op Enter om de optie te selecteren.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u bij de locatie bent waar u het webonderdeel Afbeelding wilt toevoegen. U hoort: 'Een nieuwe sectie of webonderdeel toevoegen, knop'. Druk op Enter. Er wordt een dialoogvenster voor het zoeken of selecteren van het webonderdeel geopend.

 3. Druk eenmaal op de Tab-toets. U hoort: 'Tekst.' Druk op de toets Pijl-rechts. U hoort: 'Afbeelding'. Druk op Enter om de optie te selecteren.

  Tip: U kunt het dialoogvenster gebruiken om andere mediabestanden te selecteren die u aan de pagina wilt toevoegen, zoals ingesloten code om inhoud van andere websites weer te geven, Office 365-video's, of video's of kanalen van uw Microsoft Stream-videoportal.

 4. Een dialoogvenster geopend waar u kunt een upload recente afbeelding of bladeren, selecteer of gebruikt u een koppeling naar de afbeelding die u wilt invoegen. Selecteer de bron van de afbeelding, drukt u op de pijl omhoog of pijl-omlaag totdat u hoort de bron die u wilt gebruiken en druk op Enter. Als u de afbeeldingen of mappen in de geselecteerde bron, drukt u eenmaal op de Tab-toets en gebruik vervolgens de pijltoetsen. Als u een item wilt selecteren, drukt u op Enter.

 5. Als u de geselecteerde afbeelding wilt invoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u "Openen knop" of "Afbeelding toevoegen knop" hoort en drukt u op Enter. De afbeelding wordt toegevoegd aan de pagina en de focus wordt verplaatst naar het webonderdeel waaraan de afbeelding is toegevoegd.

 6. Als u de wijziging wilt opslaan en wilt overschakelen naar de weergavemodus, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Opslaan en sluiten, menu-item' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Een webonderdeel Hero toevoegen

U kunt maximaal vijf items weergeven in het webonderdeel Hero, inclusief afbeeldingen. Het webonderdeel Hero is standaard opgenomen op communicatiesites, maar u kunt het webonderdeel ook aan andere pagina's toevoegen.

 1. Als u de bewerkingsmodus wilt openen, drukt u op de SharePointstartpagina waar u het webonderdeel Hero wilt toevoegen op de Tab-toets totdat u "Nieuw, samengevouwen menu-item" hoort en drukt u vervolgens op de toets Pijl-rechts. U hoort: 'Bewerken, menu-item'. Druk vervolgens op Enter om de optie te selecteren.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u bij de locatie bent waar u het webonderdeel Hero wilt toevoegen. U hoort: 'Een nieuwe sectie of webonderdeel toevoegen, knop'. Druk op Enter. Er wordt een dialoogvenster voor het zoeken of selecteren van het webonderdeel geopend.

 3. Druk eenmaal op de Tab-toets. U hoort: 'Tekst'. Druk op de pijl-rechts totdat u "Hero" hoort, en druk op Enter om dit te selecteren. Er wordt een webonderdeel Hero met vijf items toegevoegd aan de pagina.

 4. Als u wilt door hetwebonderdeel, drukt u eenmaal op Enter en gebruikt u vervolgens de toets Pijl-rechts of Pijl-links om door de items te bladeren. U hoort steeds 'Selecteer een koppeling' en de locatie binnen het webonderdeel. Als u een afbeelding wilt toevoegen aan een van de items, drukt u bij het gewenste item op de toets Pijl-omlaag. U hoort: 'Koppeling selecteren, knop'. Druk vervolgens op Enter.

 5. Een dialoogvenster geopend waar u kunt een upload recente afbeelding of bladeren, selecteer of gebruikt u een koppeling naar de afbeelding die u wilt invoegen. Selecteer de bron van het gebruik van afbeelding van de pijl omhoog of omlaag pijltoetsen totdat u de bron hoort u wilt en druk op Enter. Als u de afbeeldingen of mappen in de geselecteerde bron, drukt u eenmaal op de Tab-toets en gebruik vervolgens de pijltoetsen. Als u een item wilt selecteren, drukt u op Enter.

 6. Als u de geselecteerde afbeelding wilt invoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u "Openen knop" of "Bestand toevoegen knop" hoort en drukt u op Enter. De afbeelding wordt toegevoegd aan het item en de focus wordt verplaatst naar het webonderdeel Hero waaraan de afbeelding is toegevoegd.

 7. Als u de lay-out van het webonderdeel Hero wilt wijzigen, drukt u op Alt+P wanneer het webonderdeel Hero de focus heeft. Het dialoogvenster Sectie wordt geopend, en u hoort: 'Dialoogvenster sectie-instellingen, focus op de geselecteerde kolom één, keuzerondje'. Als u een lay-outoptie wilt selecteren, drukt u op Pijl-omhoog of Pijl-omlaag tot u de gewenste optie hoort en drukt u daarna op Enter.

 8. Druk op Esc om het dialoogvenster te sluiten als u klaar bent. De focus wordt verplaatst naar het webonderdeel Hero.

 9. Als u de wijziging wilt opslaan en wilt overschakelen naar de weergavemodus, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Opslaan en sluiten, menu-item' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Een webonderdeel Afbeeldingengalerie toevoegen

Gebruik het webonderdeel Afbeeldingengalerie om verzamelingen van afbeeldingen op een pagina te delen.

 1. Als u de bewerkingsmodus wilt openen, drukt u op de SharePointstartpagina waar u het webonderdeel Afbeeldingengalerie wilt toevoegen op de Tab-toets totdat u "Nieuw, samengevouwen menu-item" hoort en drukt u vervolgens op de toets Pijl-rechts. U hoort: 'Bewerken, menu-item'. Druk vervolgens op Enter om de optie te selecteren.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u bij de locatie bent waar u het webonderdeel Afbeeldingengalerie wilt toevoegen. U hoort: 'Een nieuwe sectie of webonderdeel toevoegen, knop'. Druk op Enter. Er wordt een dialoogvenster voor het zoeken of selecteren van het webonderdeel geopend.

 3. Druk eenmaal op de Tab-toets. U hoort: 'Tekst.' Druk op de pijl-rechts-toets totdat u "Afbeeldingengalerie" horen, en druk op Enter om te selecteren. Er wordt een webonderdeel Afbeeldingengalerie toegevoegd, waarna het dialoogvenster Afbeeldingengalerie wordt geopend en u de eigenschappen van het webonderdeel kunt wijzigen.

 4. Als u de eigenschappen van het webonderdeel Afbeeldingengalerie wilt wijzigen, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de indeling wilt wijzigen van Tegels in Carrousel, drukt u op de Tab-toets totdat u "Geselecteerd, Tegels keuzerondje" hoort en drukt u vervolgens op de toets Pijl-rechts. U hoort: 'Geselecteerd, carrousel, keuzerondje'.

  • Als u wilt wijzigen van de tegels hoogte-breedteverhouding, met de indeling van de tegels geselecteerd, drukt u op de Tab-toets totdat u horen 'hoogte-breedteverhouding, samengevouwen, menu' en druk vervolgens op de SPATIEBALK om het menu te openen. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort. Druk op Enter om te selecteren.

  • Als u automatisch door de afbeeldingen in de indeling Carrousel wilt bladeren, selecteert u Carrousel en drukt u vervolgens op de Tab-toets totdat u "Uit" hoort. Druk op Enter om dit te selecteren. U hoort: 'Aan'.

  Druk op Esc om het dialoogvenster te sluiten als u klaar bent. De focus wordt verplaatst naar het webonderdeel Afbeeldingengalerie.

 5. Als u de eerste afbeelding wilt toevoegen aan het webonderdeel Afbeeldingengalerie, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Afbeeldingen toevoegen' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

 6. Een dialoogvenster wordt geopend en u kunt een upload recente afbeelding of bladeren, selecteer of gebruikt u een koppeling naar de afbeelding die u wilt invoegen. Selecteer de bron van het gebruik van afbeelding van de pijl omhoog of omlaag pijltoetsen totdat u de bron hoort u wilt en druk op Enter. Als u de afbeeldingen of mappen in de geselecteerde bron, drukt u eenmaal op de Tab-toets en gebruik vervolgens de pijltoetsen. Als u een item wilt selecteren, drukt u op Enter.

 7. Als u de geselecteerde afbeelding wilt invoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u "Openen knop" of "Afbeelding toevoegen knop" hoort en drukt u op Enter. De afbeelding wordt toegevoegd en de focus wordt verplaatst naar het webonderdeel Afbeeldingengalerie waaraan de afbeelding is toegevoegd.

 8. Als u meer afbeeldingen wilt toevoegen, drukt u in het webonderdeel Afbeeldingengalerie op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u "Toevoegen" hoort en drukt u vervolgens op Enter. Het dialoogvenster voor het kiezen van een afbeelding wordt opnieuw geopend en u kunt een afbeelding selecteren zoals hierboven is beschreven.

 9. Als u het webonderdeel Afbeeldingengalerie wilt sluiten, drukt u op Esc. Als u de wijziging wilt opslaan en wilt overschakelen naar de weergavemodus, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u het volgende hoort: 'Opslaan en sluiten, menu-item'. Druk op Enter om de optie te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud en tekst toe te voegen aan een toegankelijke SharePoint-pagina

Use a screen reader to create a Team or Communication Site in SharePoint (Een schermlezer gebruiken om een team- of communicatiesite te maken in SharePoint)

Sneltoetsen in SharePoint Online

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren SharePoint Online

Toegankelijkheidsfuncties in SharePoint Online

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×