Een schermlezer gebruiken met een blog die is gemaakt in SharePoint Online

Een schermlezer gebruiken met een blog die is gemaakt in SharePoint Online

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik SharePoint Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om de normale blog inhoud te verplaatsen, een volledig bericht te belui Steren of een blog bericht te plaatsen, inhoud te zoeken, enzovoort. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Een blog in SharePoint Online is een geweldig hulp middel voor het aankondigen van nieuws en gebeurtenissen van bedrijven, of het delen van ideeën, waarnemingen en deskundigheid binnen uw team of organisatie, net als bij een paar gebruiks namen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u SharePoint Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat SharePoint Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in SharePoint Online.

In dit onderwerp

Aan de slag: tabvolgorde en standaardinhoud in een blog

Wanneer een auteur een blog maakt in SharePoint Online, gebruiken ze normaal gesp roken de blog sjabloon, waarmee standaard inhoud (in webonderdelen) in het blog wordt ingevoegd, evenals de volgende standaard webpagina's:

 • Een startpagina voor het blog

 • Een pagina voor elk blogbericht

 • Een pagina voor elke blogcategorie

 • Een pagina voor elk maandelijks blogarchief

Tabvolgorde voor standaardpagina's

In de volgende secties vindt u een beschrijving van de tabvolgorde voor elke webpagina. Als u de tabvolgorde weet, kunt u eenvoudiger navigeren op elke pagina.

Tabvolgorde voor blogpagina's

Elke pagina heeft de volgende standaardinhoud, weergegeven in de tabvolgorde:

 1. Standaardgraphic met een koppeling naar de startpagina van het blog.

 2. De koppeling Startpagina naar de startpagina van het blog.

 3. Vak Zoeken in deze site.

 4. De lijst Categorieën. Deze lijst bevat koppelingen naar de categorieën Gebeurtenissen, Ideeën en Meningen. Als u de auteur van het blog bent, bevat de lijst een koppeling naar Categorie toevoegen.

 5. De lijst Archieven, georganiseerd op maand, en een koppeling naar Oudere berichten.

Startpagina

Op de Start pagina worden alle blog berichten in aflopende chronologische volg orde weer gegeven. Elk bericht bevat:

 • De titel, de naam van de auteur en een lijst met blogcategorieën

 • De koppeling Opmerkingen

 • De koppelingen Vind ik leuk en Vind ik niet meer leuk

 • Een koppeling via e-mail verzenden

 • (Alleen voor de auteur) Knop meer, met een koppeling voor bewerken

 • De koppeling RSS-feed

 • De koppeling Waarschuw mij

Webpagina voor een blogbericht

In de onderstaande lijst ziet u de tabvolgorde van de webpagina voor een blogbericht:

 • Titel van het blog bericht

 • Naam van auteur van blog

 • Namen van de categorieën waarvan het blog bericht deel uitmaakt

 • Koppeling leuk vinden of niet leuk vinden

 • Koppeling Opmerking

 • Meer lijst, met een koppeling om een koppeling per e-mail te verzenden

  Opmerking: Als u de auteur van de blog bent, bevat de lijst meer de koppelingen bewerken.

 • Een tekstvak voor opmerkingen toevoegen, waarin u een opmerking kunt typen

 • Knop posten (om uw opmerkingen te posten)

 • Alle opmerkingen voor het blog.

De pagina Categorie

Op deze pagina worden alle blogberichten in de categorie weergegeven. Voor elk bericht wordt de titel van het blogbericht, de naam van de auteur van het blog en de namen van de categorieën waartoe het blogbericht behoort, weergegeven.

Pagina Maandelijks blogarchief

Op deze pagina worden alle blogberichten voor de maand weergegeven. Voor elk bericht wordt de titel van het blogbericht, de naam van de auteur van het blog en de namen van de categorieën waartoe het blogbericht behoort, weergegeven.

Hulpprogramma's voor blogauteurs

Als u de auteur bent van het blog dat u gebruikt, vindt u onder de elementen voor het definitieve bericht op elke webpagina van het blog een aantal aanvullende ontwerpelementen. Via de lijst Hulpmiddelen voor blogs kunt u toegang krijgen tot de volgende koppelingen:

 • Een nieuw bericht publiceren

 • Berichten beheren

 • Opmerkingen beheren

 • Categorieën beheren

 • Blog-app starten

 • Het vak Berichtindeling kiezen (met de opties Basis, In vakken en Inline)

Navigeren in een blog in SharePoint Online

Scha kelen tussen de hoofd elementen in een blog:

 • Navigatie koppelingen

  Als u rechtstreeks naar de navigatie koppelingen op een blog pagina wilt gaan en deze wilt selecteren, drukt u op de tab-toets totdat u ' lint opdrachten overs Laan ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 • Hoofd inhoud

  Als u rechtstreeks naar de hoofd inhoud op een blog pagina wilt gaan en deze wilt selecteren, drukt u onmiddellijk nadat u de pagina hebt geopend op de tab-toets totdat u ' verdergaan naar hoofd inhoud ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 • Elk element op een pagina

  Als u van het ene pagina-element naar het volgende pagina-element wilt gaan, drukt u op de tabtoets. Als u wilt teruggaan, drukt u op Shift+Tab. Wanneer de focus naar een element wordt verplaatst, hoort u de naam van het element.

 • Introductie pagina van blog

  Als u naar de start pagina van de blog wilt gaan, drukt u op ALT + 1. U hoort: ' Start ', gevolgd door de naam van de blog.

 • Blog berichten op de start pagina

  Als u naar een andere post op de start pagina wilt gaan, moet u door de informatie elementen van elk bericht (zoals titel, categorieën en opmerkingen) navigeren door op de tab-toets of SHIFT + TAB te drukken. Wanneer de focus wordt verplaatst naar de titel van een bericht, hoort u de naam van het bericht, gevolgd door ' link '. Terwijl de focus naar alle andere elementen van het bericht wordt verplaatst, hoort u de naam van het element gevolgd door ' link '. Als u een van de elementen van het item wilt selecteren, drukt u op ENTER.

  Tips: 

  • Wanneer de focus wordt verplaatst naar de koppeling opmerkingen voor een blog bericht, kunt u naast ' opmerkingen ' het totaal aantal opmerkingen voor het bericht horen.

  • Ga naar aan de slag: tabvolgorde en standaard inhoud in een blog in dit artikel om erachter te komen welke informatie elementen zijn opgenomen in alle blog berichten.

 • Blog berichten in een bepaalde categorie

  Standaard wordt in de tabvolgorde op een blog pagina de lijst Categorieën weer geven na de knop zoeken. Druk op de tab-toets totdat u ' zoeken, knop ' hoort. Druk nogmaals op de tab-toets om de focus te verplaatsen naar de koppelingen in de lijst Categorieën. U hoort de naam van elke categorie, gevolgd door ' link '. Als u een categorie wilt selecteren, drukt u op ENTER.

 • Blog berichten in een bepaalde maand

  Standaard staat in de tabvolgorde op een blog pagina de Archief lijst onder de lijst Categorieën. Druk op de tab-toets totdat u de laatste rubriek naam hoort of ' categorie toevoegen ' als u de auteur van het blog bent, gevolgd door ' koppeling '. Druk nogmaals op de tab-toets om de focus te verplaatsen naar de koppelingen in de lijst met archieven. U hoort ' archieven, koppeling '. Terwijl u op de tab-toets drukt voor elke maand in de lijst, hoort u de naam van de maand gevolgd door ' link '. De laatste koppeling in de Archief lijst is oudere berichten en wanneer u deze hebt bereikt, hoort u ' oudere berichten, koppeling '. Als u een maand wilt selecteren, drukt u op ENTER.

Veelgebruikte blogacties

Een blogbericht en de bijbehorende opmerkingen laten voorlezen

 1. Op de start pagina, een categorie pagina of een archief pagina voor de blog, verplaatst u de focus naar de titel van het blog bericht dat u wilt openen. U hoort de titel van het bericht gevolgd door ' link '.

 2. Druk op ENTER om het blog bericht op een eigen pagina te openen. U hoort de titel van het blog bericht. Als u de naam van de auteur van de blog, de inhoud van het bericht en elke opmerking voor het bericht, samen met de naam van de persoon die de opmerking heeft geplaatst, wilt horen, drukt u op de tab-toets totdat u de gewenste informatie hoort.

Een opmerking toevoegen aan een blog bericht

 1. Verplaats de focus naar de titel van het blog bericht waaraan u een opmerking wilt toevoegen. U hoort de titel van het bericht gevolgd door ' link '.

 2. Als u de focus naar het tekstvak Opmerking toevoegen wilt verplaatsen, gaat u op een van de volgende twee manieren te werk:

  • Als u zich op de start pagina van de blog bevindt, drukt u op de tab-toets totdat u het totale aantal opmerkingen voor het blog bericht hoort en vervolgens ' opmerkingen '. Druk op ENTER. De afzonderlijke pagina voor het bericht wordt geopend. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' bewerken, tekst typen. '

  • Als u zich al op de afzonderlijke pagina voor het bericht bevindt, drukt u op de tab-toets totdat u ' Opmerking ' hoort. Druk op ENTER. U hoort: ' bewerken '.

 3. Voer uw opmerking in.

 4. Als u de opmerking wilt plaatsen, drukt u op de tab-toets totdat u ' post ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Een blogbericht leuk vinden

 1. Op de start pagina van de blog of op de afzonderlijke pagina voor een bericht verplaatst u de focus naar de titel van het blog bericht dat u leuk vindt. U hoort de titel van het bericht gevolgd door ' link '.

 2. Druk op de tab-toets totdat de focus naar de like-koppeling wordt verplaatst en u ' leuk, koppeling ' hoort. Druk op ENTER. U hoort: ' in tegens telling tot '. Als u in tegens telling tot een bericht dat u eerder leuk hebt vond, navigeert u naar de koppeling onvindt en drukt u op ENTER.

Zoeken naar inhoud

 1. Als u de focus wilt verplaatsen naar het tekstvak zoeken op deze site, drukt u op de tab-toets totdat u ' zoeken op deze site ' hoort.

 2. Voer uw zoek term in en druk op ENTER. De focus wordt verplaatst naar een nieuwe pagina (geopend op hetzelfde tabblad) die de zoek resultaten bevat.

 3. Druk op de tabtoets totdat u de titel van het gewenste resultaat hoort. Druk vervolgens op Enter.

Een blog volgen

 • Nadat u een blog hebt geopend die in SharePoint Online is gemaakt in een webbrowser, wordt de focus verplaatst naar de webpagina, die is geopend op een tabblad in de browser. U hoort de naam van het tabblad en de naam van de browser die u gebruikt.

 • Als u de focus wilt verplaatsen naar de knop volgen, drukt u op de tab-toets totdat u ' follow ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Als u een blog volgt, wordt er een koppeling naar de pagina op uw sitespagina toegevoegd in de sectie sites die ik volg.

Zie ook

Use a screen reader to explore Following and Recent sites list in SharePoint Online (Een schermlezer gebruiken om de lijsten Gevolgde en Recente sites in SharePoint Online te verkennen)

Sneltoetsen in SharePoint Online

Aan de slag met een schermlezer en een moderne documentbibliotheek in SharePoint Online

Toegankelijkheidsfuncties in SharePoint Online

Technische ondersteuning voor klanten met een beperking

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×