Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en te navigeren

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en te navigeren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik To-Do voor Web met uw toetsen bord en een scherm lezer om de verschillende weer gaven te verkennen en te navigeren en te scha kelen. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

  • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

  • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

  • Als u To-Do voor Web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat To-Do voor Web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in To-Do voor Web.

In dit onderwerp

Navigeren in de weer gave mijn dag

Wanneer u To-Do voor de eerste keer opent, wordt de weer gave My Day rechts van de zijbalk weer gegeven. Hiermee worden uw taak items, of taken, voor de dag weer gegeven. Druk op de tab-toets om door de lijst te navigeren. De scherm lezer meldt de items in de lijst en de status ervan. Als u een item wilt markeren als voltooid, drukt u op TAB totdat u ' uitgeschakeld, gemarkeerd als niet voltooid ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Als u de weer gave Details van een taak wilt openen, drukt u op de spatie balk of op ENTER.

Als u bijvoorbeeld taken hebt die vandaag of binnenkort vanaf gisteren moeten worden voltooid, wordt een meldings ballon voor suggesties weer gegeven boven aan de weer gave My Day. Als u de taken wilt controleren, drukt u op de tab-toets totdat u ' controleren ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Navigeren in de weer gave suggesties

Als u naar de weer gave suggesties wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' gesuggereerde taken via suggesties ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Als u in de lijst met suggesties wilt navigeren, drukt u op de tab-toets. De scherm lezer meldt de status van elk item in de lijst. Zie een scherm lezer gebruiken om te werken met suggesties in to-dovoor meer informatie over wat u kunt doen met suggesties.

Navigeren in de weer gave taken lijst

Als u naar de weer gave taken lijst wilt gaan, drukt u in de zijbalk op de tab-toets totdat u de naam hoort van de lijst die u wilt bewerken en drukt u vervolgens op ENTER.

Onder de datum neemt het hoofd gedeelte van de inhoud de meeste ruimte op het scherm in beslag. Hiermee worden uw taak items of taken in die specifieke lijst weer gegeven. Druk op de tab-toets om door de lijst te navigeren. De scherm lezer meldt de items in de lijst en de status ervan. Als u een item wilt markeren als voltooid, drukt u op de tab-toets totdat u ' uitgeschakeld, gemarkeerd als niet voltooid ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Als u de weer gave Details van een taak wilt openen, drukt u op de spatie balk of op ENTER. Raadpleeg een scherm lezer gebruiken om te werken met taken in to-dovoor meer informatie over taken.

Navigeren in de weer gave Details

Als u de weer gave Details van een taak wilt openen, drukt u in de weer gave taken lijst of in de weer gave mijn dag op ENTER tijdens een taak. De weer gave wordt geopend aan de rechter kant van het scherm. In deze weer gave kunt u bijvoorbeeld herinneringen instellen of notities naar een taak schrijven. Als u wilt scha kelen tussen de velden in de weer gave, drukt u op de tab-toets of op SHIFT + TAB. Als u de weer gave Details wilt sluiten, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop detail weergave verbergen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Zie ook

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Gebruik To-Do voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om te verkennen en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen.

Notities: 

  • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

  • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren in de weer gave mijn dag

Wanneer u To-Do voor de eerste keer opent, wordt de weer gave My Day weer gegeven. Als u wilt navigeren tussen elementen in de My Day View, swipet u naar rechts of links totdat u het gewenste element hoort en dubbelklikt u vervolgens op het scherm om het te selecteren.

Navigeren in de weer gave suggesties

Als u naar de weer gave suggesties wilt gaan , swipet u naar links of rechts totdat u ' knop suggesties ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Als u in de lijst met suggesties wilt navigeren, swipet u naar rechts of naar rechts. VoiceOver kondigt de status van elk item in de lijst aan. Zie een scherm lezer gebruiken om te werken met suggesties in to-dovoor meer informatie over wat u kunt doen met suggesties.

Navigeren in de zijbalk

Als u naar de zijbalk weergave wilt gaan, swipet u in de weer gave mijn dag of taken lijst naar links totdat u ' knop sidebar ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ' uitgeVouwen zijbalk '. Er wordt een menu geopend waarin al uw taken lijsten worden weer gegeven. Als u in het menu wilt navigeren, swipet u naar left of right. Dubbeltik op het scherm om een lijst te selecteren. Als u een nieuwe lijst wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' knop nieuwe lijst ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Zie een scherm lezer gebruiken om te werken met lijsten in to-dovoor meer informatie over lijsten.

Navigeren in de weer gave taken lijst

Als u naar de weergave Takenlijst wilt navigeren, swipet u in de weergave Zijbalk naar links of naar rechts totdat u de naam hoort van de lijst die u wilt bewerken. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Als u door de taken in de taken lijst wilt bladeren, swipet u naar left of right. VoiceOver kondigt de taken en hun status aan. Dubbeltik op het scherm om de details van een taak te openen. Als u een taak wilt markeren als voltooid, swipet u naar rechts totdat u ' knop item niet voltooid ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Raadpleeg een scherm lezer gebruiken om te werken met taken in to-dovoor meer informatie over taken.

Zie ook

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Gebruik To-Do voor Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om te verkennen en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen.

Notities: 

  • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

  • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Navigeren in de weer gave mijn dag

Wanneer u To-Do voor de eerste keer opent, wordt de weer gave My Day weer gegeven. Als u wilt navigeren tussen elementen in de My Day View, swipet u naar rechts of links totdat u het gewenste element hoort en dubbelklikt u vervolgens op het scherm om het te selecteren.

Navigeren in de weer gave suggesties

Als u naar de weer gave suggesties wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u ' knop suggesties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u in de lijst met suggesties wilt navigeren, swipet u naar rechts of naar rechts. Talk Back kondigt de status van elk item in de lijst aan. Zie een scherm lezer gebruiken om te werken met suggesties in to-dovoor meer informatie over wat u kunt doen met suggesties.

Navigeren in de zijbalk

Als u naar de zijbalk weergave wilt gaan, swipet u in de weer gave mijn dag of taken lijst naar links totdat u ' knop sidebar ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Er wordt een menu geopend waarin al uw taken lijsten worden weer gegeven. Als u in het menu wilt navigeren, swipet u naar left of right. Dubbeltik op het scherm om een lijst te selecteren. Als u een nieuwe lijst wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' nieuwe lijst ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Zie een scherm lezer gebruiken om te werken met lijsten in to-dovoor meer informatie over lijsten.

Navigeren in de weer gave taken lijst

Als u naar de weergave Takenlijst wilt navigeren, swipet u in de weergave Zijbalk naar links of naar rechts totdat u de naam hoort van de lijst die u wilt bewerken. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Als u door de taken in de taken lijst wilt bladeren, swipet u naar left of right. Talk Back kondigt de taken en hun status aan. Dubbeltik op het scherm om de details van een taak te openen. Als u een taak wilt markeren als voltooid, swipet u naar rechts totdat u ' knop item niet voltooid ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Raadpleeg een scherm lezer gebruiken om te werken met taken in to-dovoor meer informatie over taken.

Zie ook

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Gebruik To-Do voor Windows 10 met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om te verkennen en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen.

Notities: 

  • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

  • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

In dit onderwerp

Navigeren in de weer gave mijn dag

Wanneer u To-Do voor de eerste keer opent, wordt de weer gave My Day weer gegeven. Als u wilt navigeren tussen elementen in de My Day View, swipet u naar rechts of links totdat u het gewenste element hoort en dubbelklikt u vervolgens op het scherm om het te selecteren.

Navigeren in de weer gave suggesties

Als u naar de weer gave suggesties wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u ' knop suggesties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u in de lijst met suggesties wilt navigeren, swipet u naar rechts of naar rechts. Verteller meldt de status van elk item in de lijst. Zie een scherm lezer gebruiken om te werken met suggesties in to-dovoor meer informatie over wat u kunt doen met suggesties.

Navigeren in de zijbalk

Als u wilt navigeren in de zijbalk weergave, swipet u naar links totdat u ' navigatie knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Er wordt een menu geopend waarin al uw lijsten worden weer gegeven. Als u in het menu wilt navigeren, swipet u naar left of right. Dubbeltik op het scherm om een lijst te selecteren. Als u een nieuwe lijst wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u ' knop nieuwe lijst ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. Zie werken met lijsten in to-do met een scherm lezervoor meer informatie over lijsten.

Navigeren in de weer gave taken lijst

Als u wilt navigeren in de weer gave taken lijst, swipet u in de zijbalk-weer gave naar links of rechts totdat u de naam hoort van de lijst die u wilt bewerken en dubbelklikt u vervolgens op het scherm.

Als u door de taken in de taken lijst wilt bladeren, swipet u naar left of right. Verteller kondigt de taken en hun status aan. Dubbeltik op het scherm om de details van een taak te openen. Als u een taak wilt markeren als voltooid, swipet u naar rechts totdat u ' knop item niet voltooid ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Zie werken met taken in to-do met een scherm lezervoor meer informatie over taken.

Zie ook

Werken met lijsten in To-Do met een schermlezer

Werken met taken in To-Do met een schermlezer

Werken met suggesties in To-Do met een schermlezer

Technische ondersteuning voor klanten met een beperking

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×