Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Een scherm lezer gebruiken om te verkennen en naar Word te navigeren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word met uw toetsen bord en een scherm lezer om de verschillende weer gaven te verkennen en te navigeren en te scha kelen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Verteller gebruikt, wordt het toetsenbord standaard ingesteld op de indeling Standaard. Druk op de Windows-logotoets+Ctrl+N als u dit wilt veranderen in de instellingen van Verteller. Druk op de TAB-toets totdat u het volgende hoort: "Selecteer toetsenbordindeling, Standaard." Als u de indeling wilt wijzigen in Verouderd, drukt u eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort: "Verouderd, geselecteerd." De nieuwe opdrachten in Verteller zijn niet beschikbaar in de toetsenbordindeling Verouderd als de toetsenaanslagen voor verouderde opdrachten conflicteren met de toetsenaanslagen die worden gebruikt voor de nieuwe functies van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave

De hoofd weergave van Word bevat de volgende hoofd elementen:

 • De werk balk snelle toegang en de titel balk boven aan het scherm.

 • De rij met lint tabbladen onder de werk balk snelle toegang, met tabbladen zoals bestand, Start, Invoegen, indeling, reviseren en weer geven, en het zoek veld vertel me en de share . Het lint met de opties die specifiek zijn voor het geselecteerde tabblad bevindt zich direct onder de rij met lint tabbladen.

 • Het hoofd gedeelte van de inhoud bevindt zich onder het lint en bevat de document inhoud. Er zijn ook optionele deel Vensters die kunnen worden geopend aan de zijkant van het hoofd gebied van de inhoud of eronder.

 • De status balk onder aan het scherm, die document statistieken bevat, zoals het aantal pagina's, het aantal woorden, de tekst taal en het zoom niveau.

Als u wilt scha kelen tussen de hoofd weergave-elementen, drukt u op de toets F6 totdat u ' lint tabbladen ' hoort, de naam van uw document, de naam van een geopend deel venster of ' status balk '.

Druk eenmaal op ALT om door de werk balk snelle toegang en de titel balk te navigeren. U hoort: ' lint tabbladen '. Druk vervolgens op SHIFT + TAB totdat u de gewenste optie hoort en druk vervolgens op ENTER om deze te selecteren.

Als u wilt navigeren op de lint tabbladen, drukt u op de pijl-rechts of de rechter toets totdat u de naam van het gewenste tabblad of besturings element hoort en drukt u op ENTER om het te selecteren. U kunt ook sneltoetsen gebruiken om te scha kelen tussen de tabbladen van het lint.

Als u vanaf de lint tabbladen naar het lint wilt navigeren, drukt u eenmaal op de tab-toets. U hoort de naam van de eerste optie op het lint. Als u wilt navigeren tussen opties op het lint, drukt u op de tab-toets totdat u de gewenste optie hoort en drukt u op ENTER om deze te selecteren. U kunt ook sneltoetsen gebruiken om opties rechtstreeks te selecteren.

Als u wilt navigeren op de status balk, drukt u op de pijl-omhoog of-omlaag totdat u de naam van het gewenste tabblad of besturings element hoort en drukt u op ENTER om het te selecteren.

Navigeren tussen weer gaven

Naast de hoofd weergave heeft Word de volgende veelgebruikte weer gaven:

 • Het menu bestand, dat opdrachten bevat, zoals Nieuw, openen enOpslaan.

  Druk op ALT + F om het menu bestand te openen. U hoort ' bestand, info ' en het tabblad info wordt geopend. Als u wilt navigeren in het menu bestand, drukt u op de pijl-omhoog of-omlaag totdat u het gewenste menu-item hoort en drukt u vervolgens op ENTER om het tabblad te openen. Als u wilt navigeren in het menu bestand, drukt u op TAB of SHIFT + TAB totdat u de gewenste optie hoort.

  Als u het menu bestand wilt sluiten en terug wilt gaan naar de hoofd weergave, drukt u op ESC.

 • Het venster Opties bevat Word-instellingen, zoals personalisatie, proef instellingen en taal voorkeuren.

  Als u het venster Opties wilt openen, drukt u op ALT + F, T. U hoort: ' opties voor Word. ' Als u wilt navigeren in de optie categorieën, drukt u op de toets pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste categorie hoort en drukt u vervolgens op de tab-toets om de focus te verplaatsen naar het deel venster inhoud van het venster. Als u in het deel venster inhoud wilt navigeren, drukt u op de pijl toetsen omhoog en omlaag totdat u de gewenste optie hoort en drukt u op ENTER om deze te selecteren.

  Als u het venster Opties wilt sluiten en terug wilt gaan naar de hoofd weergave, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK ' hoort en drukt u op ENTER. Als u wilt teruggaan naar de hoofd weergave zonder wijzigingen aan te brengen, drukt u op ESC.

 • De weer gave Lees modus, die is ontworpen om het lezen van tekst te vereenvoudigen en die functies bevat die u kunt lezen in plaats van te schrijven.

  Als u de Lees modus wilt inschakelen, drukt u op ALT + W, F. Zie Lees modus gebruikenvoor informatie over het gebruik van de Lees modus.

  Druk op ESC om de Lees modus af te sluiten.

 • Het Navigatie deel venster, waarmee u snel kunt overstappen van het ene deel van het document naar het andere. U kunt door het document bladeren op basis van koppen, pagina's of zoek resultaten.

  Als u het Navigatie deel venster wilt in-of uitschakelen, drukt u op ALT + W, K. Zie het navigatie deel venster gebruikenvoor meer informatie over het gebruik van het Navigatie deel venster.

Een document verkennen

Tip: Als u snel de focus wilt verplaatsen naar de eerste zwevende vorm, zoals een tekstvak of afbeelding, drukt u op Ctrl+Alt+5. Vervolgens drukt u op Tab om de zwevende vormen te doorlopen. Druk op Esc om terug te gaan naar de normale navigatie.

Scan modus gebruiken

Als u wilt navigeren in de tekst van uw document, schakelt u de scan modus in de scherm lezer in. Druk in Verteller op Caps Lock + spatie balk.

Als de scan modus is ingeschakeld, kunt u met de toetsen pijl-omhoog en-omlaag door uw document navigeren en tussen alinea's en andere elementen scha kelen. De scherm lezer leest alle opmaak van de tekst en vervolgens de alinea zelf.

Leesmodus gebruiken

Lees modus in Word bevat functies die zijn geoptimaliseerd voor het lezen van de tekst, waaronder hardop voor lezen.

 • Als u de Lees modus wilt inschakelen, drukt u op ALT + W, F.

 • Als u naar het menu lezen in volledig scherm in de Lees modus wilt gaan, drukt u op ALT en drukt u vervolgens op de tab-toets totdat u de naam van het gewenste menu tabblad hoort en drukt u vervolgens op ENTER om dit te selecteren.

 • Als u hardop voor lezen wilt gebruiken, drukt u in de Lees modus op ALT + W, R. Als u de Lees besturings elementen wilt openen, drukt u op de tab-toets totdat u de gewenste optie hoort en drukt u op ENTER om deze te selecteren.

  Opmerking: Voor de beste resultaten is het handig om de scherm lezer uit te scha kelen voordat u hardop voor lezen gebruikt.

Het navigatie deel venster gebruiken

U kunt het Navigatie deel venster gebruiken om snel te navigeren tussen koppen of zoek resultaten in een document.

 1. Als u het Navigatie deel venster wilt inschakelen, drukt u op ALT + W, K.

 2. Als u de focus wilt verplaatsen van de hoofd weergave naar het Navigatie deel venster, drukt u op F6 totdat u het volgende hoort: ' navigatie '.

 3. Voer één van de volgende handelingen uit:

  • Als u naar een bepaalde kop wilt gaan, gebruikt u de toets pijl-omhoog of-omlaag totdat u de gewenste koptekst hoort en drukt u vervolgens op ENTER om de focus terug te zetten naar het document in de hoofd weergave op het gewenste punt.

  • Als u het zoek veld in het Navigatie deel venster wilt gebruiken, drukt u op de toets pijl-omhoog totdat u ' zoeken in document ' hoort, typt u uw zoek term en drukt u vervolgens op ENTER. U hoort: ' volgend resultaat '. Als u wilt scha kelen tussen de zoek resultaten, drukt u op Enter totdat u het gewenste land hebt.

In-/uitzoomen om de weergave te vergroten of verkleinen

Zoom in om een close-up van uw document te krijgen of uitzoomen om meer van de pagina op een kleiner formaat te zien.

 1. Druk op ALT + W, Q. Als u een scherm lezer gebruikt, hoort u ' zoom dialoogvenster ' of ' zoom venster '.

 2. Druk op de tab-toets totdat u het kring veld percentage hebt bereikt en typ een percentage of gebruik de toets pijl-omhoog of-omlaag om het percentage te wijzigen.

 3. Druk op de tab-toets totdat u de knop OK hebt bereikt en druk op ENTER.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt vinden, kunt u Uitleg gebruiken. Bekijk deze video voor meer informatie over de functie Uitleg: Uitleg gebruiken om snel te kunnen werken met een schermlezer en het toetsenbord.

Volg deze stappen om Uitleg te gebruiken voor het zoeken van een opdracht:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Ga naar het veld bewerken van Uitleg door op Alt+Q te drukken.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld 'opsommingstekens'.

 4. Gebruik de pijl-omlaag om door de resultaten te bladeren en druk op Enter om er een te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetscombinaties in Microsoft Word in Windows

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik Word voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om te verkennen en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in Toetscombinaties in Word voor Mac.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave

Als u wilt navigeren in de hoofd weergave in Word, drukt u op F6 (vooruit) en op SHIFT + F6 (naar achteren). De focus gaat door de volgende gebieden in de hoofd weergave:

 • Het gebied document inhoud

 • Geselecteerde tabblad op het lint

 • Werkbalk Snelle toegang

 • statusbalk

 • Navigatie deel venster als dit is ingeschakeld

Navigeren in de lint tabbladen

De lint tabbladen zijn de belangrijkste menu balk van Word. Als u de lint tabbladen wilt bereiken, drukt u op F6 totdat u het geselecteerde tabblad op het lint hoort, bijvoorbeeld ' Start, geselecteerd, tabblad '. Als u wilt scha kelen tussen de tabbladen, gebruikt u de pijl toetsen naar rechts en vervolgens. Druk op de spatie balk om een tabblad te selecteren. Er wordt een tabblad met tabbladen weer gegeven onder het lint. Als u wilt weten hoe u door het geselecteerde lint kunt bladeren, gaat u naar navigeren op het lint.

Hier volgt een lijst met de meestgebruikte tabbladen en enkele voor beelden van wat u op elk tabblad kunt doen:

 • Start

  Tekst en getallen opmaken en uitlijnen.

 • Invoegen

  Voeg tabellen, afbeeldingen, vormen en grafieken in uw document in.

 • Tekenen

  Gebruik de hulp middelen voor tekenen met vrije stijl.

 • Ontwerpen

  Selecteer een thema, pas alinea-afstand aan en voeg een water merk of paginerings randen toe.

 • Indeling

  De marges, afdruk stand en grootte van een pagina instellen.

 • Informatie

  Voeg een inhouds opgave, voet noten en kruis verwijzingen toe.

 • Verzend lijsten

  Maak adres etiketten of een document dat u rechtstreeks vanuit Word kunt verzenden naar meerdere personen.

 • Controleren

  Controleer de spelling en toegankelijkheid van uw document en werk samen met anderen met behulp van opmerkingen en notities.

 • Weergave

  Selecteer een weer gave zoals Afdruk weergave, stel het zoom niveau van de pagina in en open de leer hulpmiddelen.

Navigeren op het lint

Nadat u naar het tabblad naar rechts op het lint hebt genavigeerd, zoals wordt beschreven in de lint tabbladen, drukt u op de tab-toets om naar het lint te gaan en door de opdrachten en opties te bladeren. Druk op SHIFT + TAB om terug te gaan. Druk op de spatie balk om een selectie te maken of druk op F6 om het lint te verlaten.

Tip: Het is vaak sneller om sneltoetsen te gebruiken voor toegang tot de opdrachten en opties op elk lint. Ga voor meer informatie naar toetscombinaties in Word voor Mac.

Navigeren tussen weer gaven

Naast de hoofd weergave heeft Word de volgende veelgebruikte weer gaven:

 • Wanneer u de Word-app opent, gaat u naar de start pagina. Op de start pagina kunt u een nieuw document maken, bladeren in sjablonen, een bestaand document openen en toegang krijgen tot uw account gegevens.

  Als u later terug wilt gaan naar het menu Start, drukt u op F6 totdat u ' knop bestand ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk. U hoort: ' nieuwe en recente bestanden openen '. Als u in het menu wilt navigeren, drukt u op de tab-toets of op de toets pijl-rechts. Als u een selectie wilt maken, drukt u op de spatie balk.

 • Het app-menu bevat extra menu's en opdrachten, bijvoorbeeld voor het bewerken van tekst en opmaak tabellen. Als u de focus wilt verplaatsen naar het app-menu, drukt u op Control + Option + M en drukt u vervolgens op de tab-toets totdat u het gewenste menu hoort.

  In het menu bestand kunt u bijvoorbeeld een nieuw document starten, een bestaand document openen, het bestand opslaan, delen of afdrukken waarmee u op dat moment werkt, en de opties voor toegang tot Word. Als u het menu bestand wilt openen, drukt u op Control + Option + M. Druk op de tab-toets totdat u ' bestand ' hoort en druk vervolgens op de spatie balk. Als u wilt navigeren in het menu bestand, gebruikt u de pijl toetsen omhoog en omlaag. Als u een submenu wilt openen, drukt u op de toets pijl-rechts. Druk op de spatie balk om deze te selecteren.

  Als u het menu bestand wilt sluiten en terug wilt gaan naar het werk blad, drukt u op ESC.

 • In het venster voor keuren voor Word hebt u toegang tot Word-instellingen, zoals auto correctie-en lint opties.

  Als u het venster voor keuren voor Word wilt openen, drukt u op Command + komma (,). Druk op de tab-toets om in het venster te navigeren. Als u een instelling wilt selecteren, drukt u op de spatie balk. Het dialoog venster instellingen wordt geopend. Druk op de tab-toets of de pijl toetsen om door het dialoog venster instellingen te navigeren. Als u een selectie wilt maken, drukt u op de spatie balk.

  Als u het venster voor keuren voor Word wilt sluiten en terug wilt gaan naar het werk blad, drukt u op ESC.

Een document verkennen

Wanneer u een Word-document opent, staat de focus op het inhouds gebied. Als u de focus uit het inhouds gebied hebt verplaatst, drukt u op F6 totdat u ' tekst bewerken ' hoort, gevolgd door de invoeg positie in het document. Er zijn verschillende manieren om binnen het inhouds gebied te navigeren:

Werken met toetscombinaties

Voor de volledige lijst met sneltoetsen gaat u naar toetscombinaties in Word voor Mac.

Wanneer de hoofd tekst van het document de focus heeft, drukt u op Control + Option + Shift + pijl-omlaag om met de inhoud te werken:

 • Als u naar het begin van een document wilt gaan, drukt u op Command + Home of Fn + Command + pijl-rechts.

 • Als u één woord naar rechts of rechts wilt gaan, drukt u op Option + pijl-omhoog of-rechts.

 • Als u één alinea naar boven of beneden wilt verplaatsen, drukt u op Command + pijl-omlaag of-omhoog.

 • Als u naar de vorige invoeg positie wilt gaan, drukt u op SHIFT + F5.

 • Als u wilt stoppen met de inhoud, drukt u op Control + Option + Shift + pijl-omhoog.

VoiceOver-rotor, Quick NAV of item kiezer gebruiken

U kunt de VoiceOver-functies, zoals rotor, Quick NAV of item kiezer, gebruiken om rechtstreeks naar een item te navigeren. U kunt bijvoorbeeld rechtstreeks naar een sectiekop of-koppeling gaan.

 • Als u de rotor wilt openen, drukt u op Control + Option + U.

 • Als u de item kiezer wilt openen, drukt u op Control + Option + I.

 • Als u de snelle navigatie wilt activeren, drukt u tegelijkertijd op de toetsen pijl-links en rechts.

Ga naar VoiceOver aan de slag- hand leidingvoor meer informatie over het gebruik van de VoiceOver-functies.

Het navigatiedeelvenster gebruiken

U kunt snel tussen hele pagina's scha kelen met behulp van het navigatie deel venster, dat wordt geopend aan de linkerkant van de hoofd tekst van het document.

 1. Druk op F6 totdat u de naam hoort van het tabblad waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld ' Start, geselecteerd, tabblad '.

 2. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' weer gave, tabblad ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk.

 3. Druk op de tab-toets totdat u ' navigatie deel venster, uitgeschakeld, selectie vakje ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + spatie balk om het deel venster in te scha kelen. U hoort: ' kantlijn balk, taak venster. ' De focus wordt verplaatst naar het navigatie deel venster.

 4. Druk op Control + Option + Shift + pijl-omhoog totdat u het volgende hoort: ' niet weer geven, lint '.

 5. Als u de focus naar het navigatie deel venster wilt verplaatsen, drukt u op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' Sidebar, taak venster ' hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + Shift + pijl-omlaag.

 6. Druk op Control + Option + pijl-rechts totdat u ' document miniaturen ' hoort en druk vervolgens op Control + Option + Shift + pijl-omlaag. In VoiceOver wordt aangegeven hoeveel pagina's er zijn en welke pagina u gebruikt.

 7. Als u wilt scha kelen tussen pagina's, drukt u op Control + Option + pijl-omlaag of-omhoog totdat u de gewenste pagina hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk om ernaar te navigeren.

De focus wordt verplaatst naar de tekst van de geselecteerde pagina.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetscombinaties in Word voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik Word voor iOS met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om te verkennen en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor iOS gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave

De hoofd weergave van Word bevat de volgende hoofd elementen:

 • De bovenste menu balk met opties als sluiten, delen en bestand.

 • Gebied document inhoud, dat wordt weer gegeven onder het bovenste menu en de meerderheid van het scherm neemt.

 • De werk balk snelle informatie, met opties voor document opmaak, zoals vet, onderstrepen en lijst, wordt weer gegeven onder aan het scherm wanneer een bewerkbaar element is geselecteerd in het inhouds gebied.

 • Het lint menu, dat wordt weer gegeven vanaf de onderkant van het scherm en dat verschillende tabbladen bevat die verschillende hulp middelen bevatten.

Als u naar de bovenste menu balk van de document inhoud wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' bestand ' hoort. Als u een optie voor de bovenste menu balk wilt selecteren, swipet u naar links en rechts totdat u het gewenste item hoort en dubbelklikt u vervolgens op het scherm.

Als u naar de werk balk snelle werkset wilt gaan, selecteert u een bewerkbaar element in het document, swipet u naar rechts totdat u de gewenste optie hoort en tikt u vervolgens op het scherm om het te selecteren.

Als u naar het lint menu wilt gaan, gaat u naar de bovenste menu balk, swipet u naar links totdat u ' lint weer geven ' hoort en Dubbeltik op het scherm. U hoort het geselecteerde lint menu tabblad. Dubbeltik op het scherm om de tabbladen te wijzigen, swipe naar links of rechts totdat u de naam van het gewenste tabblad hoort en dubbel klik vervolgens op het scherm. Als u wilt navigeren in het lint menu, swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltikt u op het scherm om het te selecteren.

Navigeren tussen weer gaven

Naast de hoofd weergave heeft Word de volgende veelgebruikte weer gaven:

 • Het menu bestand, met opties, zoals een kopie opslaan, exporteren en afdrukken.

  Als u het menu bestand wilt openen, swipet u naar links totdat u ' bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u door het menu wilt navigeren, swipet u naar links of rechts totdat u het gewenste item hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. Als u het menu wilt verlaten, swipet u naar links totdat u ' gereed ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 • De Zoek weergave, waarmee u door de zoek resultaten in het document kunt bladeren.

  Als u de Zoek weergave wilt gebruiken, swipet u naar links totdat u ' zoeken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Typ het zoek woord met het scherm toetsenbord. Als u de zoek resultaten in het document wilt weer gegeven, swipet u naar links totdat u ' volgend Zoek resultaat ' of ' vorig Zoek resultaat ' hoort en tikt u op het scherm. Als u de Zoek weergave wilt verlaten, swipet u naar rechts totdat de focus zich op de inhoud van het document bevindt en tikt u vervolgens op het scherm.

Een document verkennen

Als u de tekst van een document wilt verkennen, swipet u naar rechts of van de linkerzijde totdat u VoiceOver de momenteel geopende pagina aankondigt, gevolgd door ' inhoud '. Veeg omhoog of omlaag om de navigatie modus van de scherm lezer te wijzigen, zoals koppen, alinea's, lijnen of woorden, en veeg naar rechts of naar boven om te navigeren.

Gebruik de VoiceOver-rotor om te kiezen hoe u door een document wilt bladeren wanneer u naar boven of beneden veegt. Als u bijvoorbeeld woorden kiest, wordt de invoeg positie door het document woord in Word verplaatst met elke veeg.

Als u door een document wilt schuiven, veegt u omhoog of omlaag met drie vingers. Wanneer u uw vingers van het scherm til, wordt in VoiceOver de pagina geïdentificeerd waarop u zich bevindt.

Gebruik de weer gave pagina-indeling om de hoeveelheid tekst op een pagina te verg Roten, zodat het gemakkelijker is om tekst te lezen, te bewerken en opmerkingen toe te voegen op het kleine scherm van uw telefoon. Veeg naar links of rechts totdat u de knop pagina-indeling hebt bereikt en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Speciale aandachtspunten voor het werken met Word voor iPhone

VoiceOver gebruiken met een extern toetsen bord

Als u VoiceOver met een extern toetsenbord gebruikt en u wilt toetscombinaties gebruiken, zorg er dan voor dat QuickNav is uitgeschakeld. Druk op uw externe toetsenbord tegelijkertijd op Pijl-links en Pijl-rechts. Door VoiceOver wordt uitgesproken dat QuickNav is uitgeschakeld. Druk nogmaals op de pijltoetsen om QuickNav in te schakelen.

Informatie over toetscombinaties vindt u in Sneltoetsen gebruiken in Word voor iPhone.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Sneltoetsen gebruiken in Word voor iPhone

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik Word voor Android met uw toetsen bord en Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om te verkennen en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor de aanraakmogelijkheden in Word voor Android gaat u naar Werken met een aanraakscherm in Word voor Android.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave

De hoofd weergave van Word bevat de volgende hoofd elementen:

 • De bovenste menu balk met opties zoals opslaan en sluiten, ongedaan maken en menu.

 • Gebied document inhoud, dat wordt weer gegeven onder het bovenste menu en de meerderheid van het scherm neemt.

 • De werk balk snelle weer geven, die opties voor document opmaak bevat, zoals vet, onderstrepen en lijst. Het venster wordt onder aan het scherm weer gegeven wanneer een bewerkbaar element is geselecteerd in het inhouds gebied.

 • Het lint menu, dat wordt weer gegeven vanaf de onderkant van het scherm en dat verschillende tabbladen bevat die verschillende hulp middelen bevatten.

Als u naar de bovenste menu balk van de inhoud van het document wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' menu ' hoort. Als u een knop op de bovenste balk wilt selecteren, swipet u naar links en rechts totdat u de naam hoort van de gewenste en tikt u vervolgens op het scherm.

Als u naar de werk balk snelle werkset wilt gaan, selecteert u een bewerkbaar element in het document, swipet u naar rechts totdat u de gewenste optie hoort en tikt u vervolgens op het scherm om het te selecteren.

Als u naar het lint menu wilt gaan, gaat u naar de werk balk snelle weer gegeven, swipet u naar rechts totdat u ' meer opties ' hoort en Dubbeltik op het scherm. U hoort het geselecteerde lint menu tabblad. Dubbeltik op het scherm om de tabbladen te wijzigen en veeg naar links of rechts totdat u de naam van het gewenste tabblad hoort en dubbel klik vervolgens op het scherm. Als u wilt navigeren in het lint menu, swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort en dubbeltikt u op het scherm om het te selecteren.

Navigeren tussen weer gaven

Naast de hoofd weergave heeft Word de volgende veelgebruikte weer gaven:

 • Het menu bestand, dat bestands opdrachten bevat, zoals een kopie opslaan, exporteren en afdrukken.

  Als u het menu bestand wilt openen, swipet u naar links totdat u ' bestand ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u door het menu wilt navigeren, swipet u naar links of rechts totdat u het gewenste item hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. Als u het menu wilt verlaten, swipet u naar links totdat u ' gereed ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 • De Zoek balk, waarmee u door de zoek resultaten in het document kunt bladeren.

  Als u de Zoek balk wilt gebruiken, swipet u naar links totdat u ' zoeken ' hoort en dubbelklikt u vervolgens op het scherm. Voer de term in waarnaar u wilt zoeken met het scherm toetsenbord op het toetsen bord. Als u de zoek resultaten in het document wilt weer gegeven, swipet u naar links totdat u ' zoeken naar vorige ' of ' volgende zoeken ' hoort. Dubbeltik op het scherm. Als u de Zoek balk wilt sluiten, swipet u naar rechts u ' Zoek balk sluiten ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Een document verkennen

Als u de tekst van een document wilt verkennen, swipet u naar rechts of naar de linkerzijde totdat u de scherm lezer hoort om de momenteel geopende pagina te melden en vervolgens ' inhoud '. Veeg omhoog of omlaag om de navigatie modus van de scherm lezer te wijzigen, zoals koppen, alinea's, lijnen of woorden, en veeg naar rechts of naar boven om te navigeren.

Talk Back-scherm lezer en aanraak bewegingen gebruiken

Word voor Android werkt met de ingebouwde Android-schermlezer, TalkBack. Wanneer TalkBack is ingeschakeld, hoort u een gesproken beschrijving van wat u op uw apparaat selecteert of activeert. Voorbeelden hiervan zijn opdrachten, locaties, lijsten en knoppen naast de inhoud van Word-schermen, menu's en pop-upvensters.

Globale en lokale contextmenu's gebruiken

Wanneer u TalkBack gebruikt om te navigeren, zijn er twee contextmenu's beschikbaar waarmee u naar instellingen en besturingselementen kunt gaan. Het globale contextmenu bevat opdrachten die overal werken. De opdrachten in het lokale contextmenu zijn afhankelijk van het item dat de focus heeft.

Raadpleeg Algemene en lokale contextmenu's gebruiken voor meer informatie over het algemene en lokale contextmenu.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om te verkennen en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen.

Notities: 

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave

De hoofd weergave van Word bevat de volgende hoofd elementen:

 • De bovenste menu balk met opdrachten als zoeken, mobiele weer gave en delen.

 • Document inhoud, die wordt weer gegeven onder het bovenste menu en de meerderheid van het scherm in beslag neemt.

 • Het opdracht palet, dat wordt weer gegeven vanaf de onderkant van het scherm en dat opdrachten voor het maken en opmaken van documenten bevat, zoals vet, onderstrepen en lijst, gescheiden in verschillende lint tabbladen.

Als u naar de bovenste menu balk van de inhoud van het document wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: ' bestand '. Als u een knop op de bovenste balk wilt selecteren, swipet u naar links en rechts totdat u de naam hoort van de gewenste en tikt u vervolgens op het scherm.

Als u naar het opdracht palet wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' opdracht palet, meer opties ' hoort en tikt u op het scherm. U hoort het momenteel geselecteerde tabblad. Dubbeltik op het scherm om de tabbladen te wijzigen, swipe naar links of rechts totdat u de naam van het gewenste tabblad hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u door het menu wilt navigeren, swipet u naar links of rechts totdat u de gewenste optie hoort en Dubbeltik op het scherm om het te selecteren.

Navigeren tussen weer gaven

Naast de hoofd weergave heeft Word de volgende veelgebruikte weer gaven:

 • De Back stage-weer gave, die bestands opdrachten bevat, zoals openen, Opslaan en afdrukken.

  Als u de weer gave Back stage wilt openen, swipet u naar rechts totdat u ' bestand ' hoort en dubbelklikt u vervolgens op het scherm. Als u door het menu wilt navigeren, swipet u naar links of rechts totdat u het gewenste item hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. Als u de weer gave Back stage wilt verlaten, swipet u naar links totdat u ' terug ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 • De Zoek balk, waarmee u door de zoek resultaten in het document kunt bladeren.

  Als u de weer gave zoeken wilt gebruiken, swipet u naar links totdat u ' zoeken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Voer de term in waarnaar u wilt zoeken met het scherm toetsenbord. Als u de zoek resultaten in het document wilt weer gegeven, swipet u naar links totdat u ' zoeken naar volgende ' of ' zoeken naar vorige ' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Als u de zoek weergave wilt verlaten, swipet u naar rechts totdat u ' Zoek balk sluiten ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Een document verkennen

Als u de tekst van een document wilt verkennen, swipet u naar rechts of naar boven totdat u de scherm lezer hoort de pagina die op dat moment is geopend, te melden, gevolgd door ' inhoud '. Veeg omhoog of omlaag om de navigatie modus van de scherm lezer te wijzigen, zoals koppen, alinea's, lijnen of woorden, en veeg naar rechts of naar boven om te navigeren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een scherm lezer gebruiken om lijsten met opsommings tekens of nummers te maken met Word

Sneltoetsen gebruiken met een extern toetsenbord in Word Mobile voor Windows 10

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik Word Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om de verschillende weer gaven te verkennen en te navigeren en te scha kelen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Verteller gebruikt, wordt het toetsenbord standaard ingesteld op de indeling Standaard. Druk op de Windows-logotoets+Ctrl+N als u dit wilt veranderen in de instellingen van Verteller. Druk op de TAB-toets totdat u het volgende hoort: "Selecteer toetsenbordindeling, Standaard." Als u de indeling wilt wijzigen in Verouderd, drukt u eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort: "Verouderd, geselecteerd." De nieuwe opdrachten in Verteller zijn niet beschikbaar in de toetsenbordindeling Verouderd als de toetsenaanslagen voor verouderde opdrachten conflicteren met de toetsenaanslagen die worden gebruikt voor de nieuwe functies van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Omdat Word Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 voor het bladeren door de opdrachten. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word Online.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave

Navigeren tussen weer gaven

Een document verkennen

De functie Uitleg gebruiken

Navigeren in de hoofd weergave

De hoofd weergave van Word Online bevat de volgende hoofd elementen:

 • De titel balk, die de lijst bevat met de knop micro soft-Services voor het starten van andere toepassingen, en de naam en het pad van het bestand dat op dat moment is geopend.

 • De lint tabbladen boven aan het scherm, zoals de tabbladen bestand, Start, Invoegen, pagina- indeling, verwijzingen, controleren, weer gave en Help, en de informatie over wat u wilt doen veld. Het lint met knoppen die specifiek zijn voor het geselecteerde tabblad bevindt zich direct onder de rij met lint tabbladen.

 • Het hoofd gedeelte met de inhoud onder het lint, dat de inhoud van het document bevat.

 • De status balk onder aan het scherm, die document statistieken bevat, zoals het aantal pagina's, het aantal woorden, de tekst taal en het zoom niveau.

Als u wilt scha kelen tussen de hoofd weergave-elementen, drukt u op CTRL + F6 tot u ' lijst met micro soft-Services ' hoort, respectievelijk het geselecteerde lint tabblad, ' beWerkings gebied ' of het huidige pagina nummer.

Als u wilt navigeren door de titel balk, de lint tabbladen of de status balk, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u de naam van het gewenste tabblad of besturings element hoort en drukt u op ENTER om het te openen.

Als u van het lint naar het lint wilt gaan, drukt u op CTRL + ENTER. U hoort de naam van de eerste knop op het lint. Als u wilt navigeren tussen de knoppen op het lint, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u de naam van de gewenste knop hoort en drukt u op ENTER om deze te selecteren.

Navigeren tussen weer gaven

Naast de hoofd weergave heeft Word de volgende veelgebruikte weer gaven:

 • Het menu bestand, dat opdrachten bevat, zoals Nieuw, openen enOpslaan.

  Als u het menu bestand wilt openen, drukt u op Alt + Windows-logo toets, F. U hoort ' menu sluiten ' en het menu bestand wordt geopend, met de focus op de knop menu sluiten. Als u wilt navigeren in het menu bestand, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u het gewenste menu-item hoort en drukt u vervolgens op ENTER om het tabblad te openen. Als u wilt navigeren in het menu bestand, drukt u op de tab-toets of SHIFT + TAB totdat u de gewenste optie hoort.

  Als u het menu bestand wilt verlaten, drukt u op SHIFT + TAB totdat u ' menu sluiten ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

 • De Lees weergave, waarmee u de tekst gemakkelijker kunt lezen.

  Daarnaast biedt Word Online in de Lees weergave de toegankelijke modus, waardoor personen met een scherm lezer veel eenvoudiger kunnen lezen. In de toegankelijkheids modus geeft Word Online een PDF-versie (Portable Document Format) van het bestand met tags in uw browser. De scherm lezer leest de tekst en de opmaak van de PDF-versie in de browser.

  Als u de Lees weergave wilt inschakelen, drukt u op Alt + Windows-logo toets, W, F. Als u naar de werk balk Lees weergave wilt gaan, drukt u op SHIFT + TAB totdat u de gewenste optie hoort en drukt u op ENTER om deze te selecteren.

  Als u Verteller gebruikt in micro soft Edge, wordt in Word Online automatisch overgeschakeld naar de toegankelijkheids modus wanneer u de Lees weergave opent. Als u de toegankelijkheids modus hand matig wilt in-of uitschakelen, drukt u op SHIFT + TAB totdat u ' toegankelijkheids modus ' hoort en drukt u op ENTER.

  Als u de Lees weergave wilt afsluiten, drukt u op SHIFT + TAB totdat u ' document bewerken ' hoort en drukt u op ENTER. U hoort: ' bewerken in Word '. Als u het document wilt openen in Word, drukt u op ENTER. Als u wilt teruggaan naar Word Online, drukt u eenmaal op de tab-toets. U hoort: ' bewerken in browser '. Druk op ENTER.

 • Het Navigatie deel venster, waarmee u snel kunt overstappen van het ene deel van het document naar het andere. U kunt door het document bladeren op basis van koppen, pagina's of zoek resultaten.

  Als u het Navigatie deel venster wilt in-of uitschakelen, drukt u op Alt + Windows-logo toets, W, K. Zie het navigatie deel venster gebruikenvoor meer informatie over het gebruik van het Navigatie deel venster.

Een document verkennen

Het navigatie deel venster gebruiken

U kunt het Navigatie deel venster gebruiken om snel en eenvoudig tussen koppen in een document te navigeren.

 1. Als u het Navigatie deel venster wilt inschakelen, drukt u op Alt + Windows-logo toets, W, K.

 2. Als u de focus van de hoofd weergave naar het Navigatie deel venster wilt verplaatsen, drukt u op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' sluiten '.

 3. Als u naar een kop wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' koppen ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER. Als u naar de kop wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u het gewenste item hoort en drukt u vervolgens op ENTER om de focus terug te sturen naar het document in de hoofd weergave op het gewenste punt.

Een document in-of uitZoomen

 1. Als u de focus wilt verplaatsen naar de status balk, drukt u op CTRL + F6. U hoort de huidige pagina.

 2. Druk op de tab-toets tot u het huidige zoom percentage en ' zoom niveau ' hoort en klik vervolgens op ENTER om het dialoog venster inzoomen op te openen.

 3. Wanneer u ' knop OK ' hoort, drukt u op de tab-toets totdat u het geselecteerde zoom niveau hoort.

 4. Als u een zoom percentage wilt selecteren, gebruikt u de pijl toetsen omhoog en omlaag.

 5. Wanneer u het gewenste percentage hoort, drukt u op de tab-toets totdat u ' OK ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt vinden, kunt u Uitleg gebruiken. Bekijk deze video voor meer informatie over de functie Uitleg: Uitleg gebruiken om snel te kunnen werken met een schermlezer en het toetsenbord.

Volg deze stappen om Uitleg te gebruiken voor het zoeken van een opdracht:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Ga naar het veld bewerken van Uitleg door op Alt+Q te drukken.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld 'opsommingstekens'.

 4. Gebruik de pijl-omlaag om door de resultaten te bladeren en druk op Enter om er een te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document in Word Online te downloaden

Toetsenbordsneltoetsen in Word Online

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×