Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Outlook 2016 met uw toetsen bord en verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om te ontdekken en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen tussen de verschillende weer gaven.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook als u op zoek bent naar sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Voor de beste gebruikers ervaring raden we aan om het Lees venster uit te scha kelen en e-mails weer te geven als berichten en niet als gesp rekken.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave

De elementen in de hoofd weergave door lopen

Druk op F6 (forward of SHIFT + F6 (backward) om de elementen in de volgende volg orde te door lopen:

 • Lint

 • Mappenvenster

 • Berichtenlijst

 • statusbalk

Navigeren op de tabbladen in het lint

De lint tabbladen bevatten de belangrijkste Outlook-hulp middelen voor het verzenden en ontvangen van e-mail, het markeren van berichten en het beheren van e-mail mappen.

 • Druk op ALT om door de tabbladen op het lint te navigeren. U hoort ' lint tabbladen ', gevolgd door het tabblad dat u hebt geselecteerd.

 • Als u wilt scha kelen tussen tabbladen op het lint, gebruikt u de toets pijl-rechts of pijl-rechts en drukt u op ENTER om een tabblad te selecteren.

Navigeren in het mappen venster

Het mappen venster bevat de beschik bare e-mail mappen. De meestgebruikte mappen bevinden zich in de map Favorieten. Elk e-mail account heeft ook zijn eigen submappen. Wanneer de focus wordt gewijzigd in dit deel venster, wordt de naam van de huidige actieve map door Verteller gelezen.

 • Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om door het mappen venster te navigeren. Verteller leest de namen van de mappen zoals deze zijn gemarkeerd.

 • Voor de mappen Favorieten en account wordt in Verteller ook gelezen of de map is samengevouwen of uitgevouwen. Als u een map wilt samen vouwen, drukt u op de toets pijl-rechts. Als u een map wilt uitvouwen, drukt u op de toets pijl-rechts.

 • Als u een gemarkeerde map wilt openen, drukt u op ENTER. De inhoud van de map wordt weer gegeven in de berichten lijst.

 • Druk op de tab-toets om naar de berichten lijst te gaan.

Navigeren in de berichten lijst

De berichten lijst bevat de inhoud van de huidige actieve map. Berichten worden gegroepeerd op datum. Wanneer de focus wordt gewijzigd in de lijst met berichten, worden de gegevens van de afzender, het onderwerp, de datum en een kort voor beeld van het momenteel geselecteerde bericht gelezen.

 • Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de berichten lijst te navigeren. Verteller leest de afzender, het onderwerp, de datum en een kort voor beeld van de inhoud van het geselecteerde bericht.

 • Als u het geselecteerde bericht wilt openen, drukt u op ENTER.

Navigeren in het bericht venster

Het bericht venster bevat de volledige tekst en andere gegevens voor een e-mail bericht. Het bericht venster heeft zijn eigen lint tabbladen en daaronder, een deel venster met de berichtkop, alle bijlagen en de hoofd tekst van het bericht. Wanneer de focus wordt gewijzigd in het bericht venster, worden in Verteller het onderwerp en de indeling van het bericht aangekondigd. De focus wordt naar het begin van de hoofd tekst van het bericht verplaatst.

 • Druk op ALT om door de tabbladen op het lint te navigeren. U hoort ' lint tabbladen ', gevolgd door het tabblad dat u hebt geselecteerd.

 • Als u wilt scha kelen tussen tabbladen op het lint, drukt u op de toets pijl-rechts of pijl-rechts en drukt u op ENTER om een tabblad te selecteren.

 • Als u de berichtkop gegevens wilt lezen, drukt u op CTRL + TAB totdat u het gewenste koptekst veld hoort.

 • Om toegang te krijgen tot bijlagen in het bericht, drukt u op CTRL + TAB totdat u de naam van de gewenste bijlage hoort en drukt u op Alt + pijl-omlaag om het snelmenu voor de bijlage te openen. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om door het snelmenu te bladeren en druk op ENTER om de optie te selecteren.

 • Als u het bericht venster wilt sluiten en terug wilt gaan naar de berichten lijst, drukt u op ALT + F4.

Navigeren door de statusbalk

De status balk bevat visuele informatie over de huidige status van de Outlook. Wanneer de focus verandert in de status balk, wordt de status balk in Verteller aangekondigd, gevolgd door de huidige actieve Outlook-weer gave.

 • Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om tussen de weergave opties te scha kelen. Verteller leest de geselecteerde optie. Druk op ENTER om de optie weer geven te selecteren.

Het postvak in met prioriteit gebruiken

 1. Wanneer u het postvak in bekijkt in de berichten lijst, wordt het postvak in met prioriteit standaard geopend.

 2. Als u het andere postvak in wilt openen, drukt u op CTRL + TAB totdat u ' uit, andere knop ' hoort en drukt u op ENTER.

 3. Als u terug wilt gaan naar het postvak in met prioriteit, drukt u op CTRL + TAB totdat u ' uit, knop met prioriteit ' hoort en drukt u op ENTER.

Schakelen tussen weergaven

Navigeren in het menu bestand

In het menu bestand kunt u nieuwe e-mail accounts instellen, automatische antwoorden instellen, berichten afdrukken of uw Office-account gegevens openen.

 1. Druk op ALT + F om het menu bestand te openen.

 2. Als u wilt scha kelen tussen de menu tabbladen, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en drukt u op de tab-toets om de items op het tabblad te door lopen.

 3. Als u het menu bestand wilt sluiten en terug wilt gaan naar de hoofd weergave, drukt u op ESC.

Navigeren in Outlook-opties

In het venster Opties voor Outlook kunt u e-mail instellingen wijzigen, zoals bericht indeling, meldingen over ontvangst van berichten, het automatisch opslaan van berichten en opties voor het bijhouden van berichten.

 1. Druk op ALT + F, T om het venster Opties te openen.

 2. Als u wilt scha kelen tussen de optie categorieën, drukt u op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste categorie hoort en drukt u op de tab-toets om deze te selecteren. Druk op de tab-toets om te scha kelen tussen de verschillende opties in een categorie en druk op de spatie balk om de geselecteerde optie te scha kelen.

 3. Druk op ENTER om het venster Opties te sluiten en terug te gaan naar de hoofd weergave.

Navigeren tussen Outlook mail en agenda

 • Druk op CTRL + 1 om naar Outlook mail te gaan.

 • Druk op CTRL + 2 om naar de Outlook-agenda te gaan.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw e‑mail in Outlook toegankelijk maken

Gebruik Outlook voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om te ontdekken en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen tussen de verschillende weer gaven.

Notities: 

 • De instructies voor E-mail worden beschreven met het Leesvenster uitgeschakeld.

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook 2016 voor Mac voor sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave en scherm elementen

Wanneer u Outlook voor Mac opent, wordt de hoofd weergave van het e-mail bericht weer gegeven, met de berichten lijst met de meest recente e-mail berichten in de map Postvak in.

Navigeren in de hoofd weergave en scherm elementen:

 • Druk op de tab-toets om de focus door de scherm elementen te verplaatsen.

 • Als u alleen de hoofd gebieden van het scherm wilt door lopen (menu lint, navigatie deel venster, de weer gave berichten lijst en de werk balk snelle toegang), drukt u op F6.

 • Wanneer de focus zich op een knop of selecteerbaar element bevindt, drukt u op Control + Option + spatie balk om de actie uit te voeren of het element te selecteren.

De hoofd weergave bevat de volgende gebieden: de balk snelle toegang boven aan de rechter kant van het menu, het mappen venster aan de linkerkant, de berichten lijst weergave die de meeste in het midden van het scherm in het midden en de status balk onder aan het scherm wordt weer gegeven.

Werkbalk Snelle toegang

De werk balk snelle toegang bevindt zich boven aan het scherm. Het bevat het veld zoeken en de opdrachten die daar zijn vastgemaakt, bijvoorbeeld afdrukken. Als u de focus naar het lint wilt verplaatsen, drukt u op F6 totdat u de naam hoort van de eerste vastgemaakte opdracht, die standaard is ingesteld op afdrukken. Als u wilt navigeren in de werk balk snelle toegang, drukt u op Command + Option + pijl-rechts of pijl-links en drukt u op Command + Option + spatie balk om te selecteren.

Menu lint

Het menu lint bevat de meeste opdrachten in Outlook voor Mac. Het bestand is verdeeld in diverse tabbladen, zoals Start, organiseren en hulp middelen. Als u de focus naar het lint wilt verplaatsen, drukt u op F6 totdat u de naam van het huidige tabblad hoort, bijvoorbeeld ' Start, tabblad '. Als u wilt scha kelen tussen de tabbladen op het lint, drukt u op Command + Option + pijl-rechts of pijl-rechts en drukt u vervolgens op Command + Option + spatie balk om het tabblad te openen waarop u zich momenteel bevindt. Nadat u een tabblad op het lint hebt geopend, gebruikt u de tab-toets of SHIFT + TAB om door de opdrachten en opties te bladeren en drukt u op Command + Option + spatie balk om te selecteren.

Mappenvenster

Het mappen venster bevat een lijst met uw e-mail mappen. Onder in het deel venster vindt u de knoppen voor snelle toegang voor e-mail, agenda, personen, taken en notities.

Als u wilt controleren of het mappen venster is geopend, drukt u op Control + Option + M overal in Outlook voor Mac om de focus te verplaatsen naar de menu balk van het Mac-besturings systeem en drukt u vervolgens op Control + Option + pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' weer gave '. Druk op Control + Option + spatie balk om het menu weer gave te openen en druk vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: ' markering, Sidebar '. Als u alleen ' sidebar ' hoort, drukt u op Control + Option + spatie balk om het mappen venster te openen. U hoort ' Sidebar, checked ' en de focus gaat terug naar Outlook voor Mac.

Als u de focus wilt verplaatsen naar het mappen venster, drukt u op F6 totdat u ' tabel, Postvak in ' hoort, gevolgd door het aantal ongelezen berichten en drukt u vervolgens op Control + Option + Shift + pijl-omlaag. Druk op de toets pijl-omlaag of pijl-omhoog om door de lijst met mappen te navigeren. VoiceOver leest de naam van elke map en, in het geval van Postvak in, het aantal ongelezen berichten. De inhoud van de weer gave berichten lijst wordt gewijzigd om de berichten in de geselecteerde map weer te geven terwijl u tussen mappen navigeert. Als u het mappen venster wilt sluiten, drukt u op Control + Option + Shift + pijl-omhoog.

Weer gave berichten lijst

De weer gave berichten lijst bevat een lijst met de e-mail berichten in de momenteel geselecteerde map, met de meest recente e-mail bovenaan. U kunt berichten lezen en maken in de weer gave berichten lijst.

 • Als u door de berichten lijst wilt bladeren, drukt u op F6 totdat u ' overzichts weergave van berichten lijst, tabel ' hoort en drukt u op de toets pijl-omlaag of pijl-omhoog om het gewenste e-mail bericht te vinden. VoiceOver leest de details van elk e-mail bericht. Druk op Return om het geselecteerde e-mail bericht te openen. Het e-mail bericht vervangt de berichten lijst op het scherm en VoiceOver leest de titel van het e-mail bericht.

 • Als u de inhoud van het geopende e-mail bericht wilt lezen, drukt u op Control + Option + Shift + pijl-omlaag. Druk op de toets pijl-omlaag om de volgende regel van het bericht te belui Steren. Als u het e-mail venster wilt sluiten, drukt u op Command + W.

 • Druk op Command + N om een nieuw e-mail bericht op te stellen. De componist wordt vervangen door de berichten lijst op het scherm. Druk op de tab-toets of SHIFT + TAB om te scha kelen tussen de bericht velden. Wanneer u klaar bent, drukt u op Command + Return om het e-mail bericht te verzenden.

 • Druk op Command + W als u de componist wilt sluiten zonder het bericht te verzenden. Als u begint met het schrijven van het bericht, wordt u gevraagd of u het bericht wilt verwijderen, door wilt gaan met schrijven of het bericht als concept wilt opslaan. Druk op de tab-toets of SHIFT + TAB om te scha kelen tussen de opties en druk op Return om te selecteren.

  Tip: Als u wilt door gaan met het schrijven van een bericht dat u als concept hebt opgeslagen, gebruikt u het mappen venster om naar de map concepten te gaan, zoals u in het mappen vensterhebt geïnstrueerd, en opent u het concept in de berichten lijst weergave.

statusbalk

De status balk bevat status berichten die u laten zien als uw e-mail mappen bijvoorbeeld zijn bijgewerkt.

Schakelen tussen weergaven

Als u wilt overstappen van e-mail naar agenda, personen, taken of notities en teruggaan naar e-mail, gebruikt u de volgende sneltoetsen:

 • Druk op Command + 1 om naar de weer gave e-mail te gaan.

 • Druk op Command + 2 om naar de weer gave agenda te gaan.

 • Druk op Command + 3 om naar de weer gave personen te gaan.

 • Druk op Command + 4 om naar de weer gave taken te gaan.

 • Druk op Command + 1 om naar de notitie weergave te gaan.

Navigeren in Outlook-instellingen

 1. Druk op Command + komma (,). Het dialoog venster instellingen wordt geopend.

 2. Als u wilt navigeren in het dialoog venster, drukt u op de tab-toets om vooruit of SHIFT + TAB te verplaatsen naar achteren, en drukt u op Control + Option + spatie balk om een selectie te maken.

 3. Druk op Command + W om het dialoog venster instellingen te sluiten.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw e‑mail in Outlook toegankelijk maken

Gebruik Outlook voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om te ontdekken en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen tussen de verschillende weer gaven.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave

Wanneer u Outlook opent, wordt in de hoofd weergave het postvak in weer gegeven. De bovenrand van de hoofd weergave heeft de knop Navigatie deel venster weer geven, de naam van het postvak en de knop opstellen voor het maken van een nieuw bericht. De knoppen prioriteit en Overige bevinden zich direct hieronder, gevolgd door de filter knop voor het filteren van de inhoud van het postvak in.

Onder de knoppen bevindt zich de lijst met berichten, met het nieuwste bericht bovenaan. Onder aan het scherm bevinden zich de tabbladen e-mail, zoeken en agenda, om te scha kelen tussen de hoofd weergaven van Outlook.

Als u de hoofd weergave wilt bekijken, schuift u één vinger over het scherm. VoiceOver kondigt de items tijdens het verplaatsen aan.

Tip: U kunt ook navigeren in de hoofd weergave met behulp van de VoiceOver-rotor. Als u bijvoorbeeld wilt scha kelen tussen koppen, schakelt u de rotor in totdat u ' koppen ' hoort en vervolgens omhoog of omlaag swipen om tussen koppen te scha kelen.

Navigeren in de berichten lijst

 1. Als u door de berichten lijst wilt bladeren, swipet u naar rechts. VoiceOver leest de naam van de afzender, het onderwerp, de datum en een kort voor beeld van de inhoud van het bericht.

 2. Dubbeltik op het scherm om het geselecteerde bericht in een afzonderlijk venster te openen.

Het postvak in met prioriteit gebruiken

 1. Wanneer u het postvak in bekijkt in de hoofd weergave, is het postvak in met prioriteit standaard actief. Als u wilt overschakelen naar het andere postvak in, veegt u naar links of rechts totdat u ' andere knop ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 2. Als u wilt teruggaan naar het postvak in met prioriteit, veegt u naar links of rechts totdat u ' focus button ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

Schakelen tussen weergaven

Ga naar e-mail mappen

Het navigatie deel venster bevat een lijst met alle e-mail accounts die zijn toegevoegd aan Outlook. In het navigatie deel venster kunt u ook een nieuw e-mail account toevoegen en de instellingen openen. U kunt ook de lijst met favoriete e-mail mappen bewerken die boven aan de lijst worden weer gegeven.

 1. Als u het navigatie deel venster wilt openen, veegt u naar links of rechts totdat u ' knop navigatie deel venster weer geven ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 2. Als u meer dan één account hebt toegevoegd, veegt u naar rechts totdat u de juiste account hoort en dubbelklikt u op het scherm om het te selecteren.

 3. Veeg naar rechts totdat u de gewenste map hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het navigatie deel venster te sluiten en de geselecteerde optie in de hoofd weergave te openen.

Navigeren naar en in de Outlook-instellingen

 1. Als u het navigatie deel venster wilt openen, veegt u naar links of rechts totdat u ' knop navigatie deel venster weer geven ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 2. Veeg naar rechts totdat u ' knop instellingen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het venster instellingen te openen.

 3. Als u wilt scha kelen tussen de verschillende instellingen, veegt u naar links en rechts totdat u het gewenste item hoort en tikt u op het scherm om het te selecteren. Sommige instellingen worden geopend in een afzonderlijk venster. Als dit het geval is, kunt u teruggaan naar het venster instellingen door naar links te vegen totdat u ' knop terug ' hoort en op het scherm te dubbel tikken.

 4. Als u het instellingen venster wilt sluiten en terug wilt gaan naar de hoofd weergave, veegt u naar links totdat u ' knop Sluiten ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Navigeren tussen Outlook mail en agenda

 • Als u toegang wilt tot de agenda, veegt u naar rechts in de hoofd weergave totdat u ' agenda tabblad ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 • Om toegang te krijgen tot uw e-mail, veegt u naar rechts in de hoofd weergave totdat u ' tabblad E-mail ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw e‑mail in Outlook toegankelijk maken

Gebruik Outlook voor Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om te ontdekken en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen tussen de verschillende weer gaven.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave en scherm elementen

Wanneer u Outlook voor Android opent, wordt de weer gave Postvak in weer gegeven, met de meest recente e-mail berichten. Navigeren in de hoofd weergave en de scherm elementen:

 • Veeg naar rechts of naar rechts om de focus door de scherm elementen te verplaatsen.

 • Als u alleen de hoofd gebieden van het scherm wilt door lopen (knop voor deNavigatie tekening, de knop filters, de knop opstellen en een pop-updialoogvenster dat mogelijk is geopend, zoals het aanmeldings dialoogvenster van een account), veegt u één keer omhoog. U hoort: ' Controls '. Veeg naar rechts of naar rechts om de hoofd gebieden te door lopen. Veeg één keer omlaag om terug te gaan naar de standaard navigatie-instelling.

  Opmerking: Als u Talk Back u wordt gevraagd u aan te melden bij een account wanneer u Outlook voor Android opent, gaat u naar het pop-upvenster zoals hierboven is beschreven. U hoort: ' knop Aanmelden '. Dubbeltik op het scherm en volg de aanwijzingen om u aan te melden bij uw account.

 • Wanneer de focus zich op een knop of selecteerbaar element bevindt, tikt u op het scherm om de actie uit te voeren of selecteert u het element.

Het Postvak in bevat de volgende gebieden: menu gebied bovenaan, berichten lijst weergave in het midden en de navigatie balk onderaan.

Menu gebied

Het menu gebied bevindt zich boven aan het scherm. Het bevat de knop Navigatie lade in de linkerbovenhoek, waarmee u kunt overgaan op e-mail accounts, mappen en Outlook voor Android-instellingen.

Onder het menu gebied kunt u scha kelen tussen de vakken prioriteit en Overige post vakken in.

Scha kelen tussen de vakken prioriteit en overige post vakken

 1. Als u wilt overstappen van het postvak in met prioriteit naar het andere postvak in, veegt u naar rechts of links totdat u ' scha kelen naar andere e-mail, schakel optie ' hoort en dubbeltik u op het scherm. U hoort: ' postvak in met prioriteit is uitgeschakeld, met andere e-mail berichten. '

 2. Als u wilt teruggaan naar het postvak in met prioriteit, veegt u naar rechts of links totdat u ' scha kelen naar Postvak in met prioriteit, schakel optie ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Navigeren naar e-mail mappen en accounts

 1. Als u de navigatie lade wilt openen, veegt u naar rechts of links totdat u ' knop navigatie tekening openen, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm. U hoort ' menu ', gevolgd door het aantal weer gegeven items.

 2. Terwijl de navigatie lade is geopend, swipet u naar rechts of naar rechts om tussen uw e-mail accounts en mappen in elk account te scha kelen.

 3. Veeg omlaag en vervolgens naar links om de navigatie lade te sluiten en terug te gaan naar het Postvak in.

Navigeren naar instellingen

 1. Als u het menu instellingen wilt openen, veegt u naar rechts of links totdat u ' knop navigatie tekening openen, knop ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

 2. Veeg naar rechts totdat u ' instellingen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Als u het menu instellingen wilt sluiten en terug wilt gaan naar het Postvak in, veegt u omlaag en vervolgens naar links.

Weer gave berichten lijst

In de berichten lijst weergave worden uw e-mail berichten weer gegeven. Als u wilt zoeken naar de berichten die worden weer gegeven in de lijst, veegt u naar rechts of naar rechts. Als u de berichten lijst wilt schuiven om meer berichten weer te geven, veegt u met twee vingers omhoog of omlaag. De weer gave berichten lijst bevat ook de knop opstellen, die zich bevindt achter de berichten die op dat moment in de lijst staan.

U kunt berichten lezen en maken in de weer gave berichten lijst:

 • Dubbeltik op het scherm om het geselecteerde e-mail bericht te openen. Het e-mail bericht vervangt de berichten lijst op het scherm. Veeg naar rechts om de inhoud van het e-mail bericht, één kop of alinea tegelijk te belui Steren. Veeg omlaag en vervolgens naar links om terug te keren naar het Postvak in.

 • Als u een nieuw e-mail bericht wilt opstellen, veegt u naar rechts of links totdat u ' knop opstellen ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm. De componist wordt vervangen door de berichten lijst op het scherm. Veeg omlaag en vervolgens naar links om terug te keren naar het Postvak in.

Navigatiebalk

De navigatie balk bevindt zich onder aan het scherm. Het bevat knoppen voor snelle toegang voor e-mail, zoeken en de agenda.

Schakelen tussen weergaven

Als u van de ene naar de andere Zoek-of agenda wilt gaan, swipet u naar rechts of naar links totdat u ' mail ', ' zoeken, ' of ' agenda ' hoort en Dubbeltik op het scherm. In talk back wordt de huidige weer gave aangekondigd. U hoort: "geselecteerd,", gevolgd door de naam van de weer gave.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken

Gebruik E-mail van Outlook met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om te ontdekken en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen tussen de verschillende weer gaven.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een Windows-telefoon. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een tablet of pc.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave en scherm elementen

Wanneer u E-mail van Outlook opent, wordt de weer gave Postvak in weer gegeven, met uw meest recente e-mail berichten of Vergader verzoeken. Navigeren in de hoofd weergave en de scherm elementen:

 • Veeg omhoog totdat u ' items ' hoort en vervolgens naar rechts of naar rechts om de focus door de scherm elementen te verplaatsen.

 • Wanneer de focus zich op een knop of selecteerbaar element bevindt, tikt u op het scherm om de actie uit te voeren of selecteert u het element.

Het Postvak in bevat de volgende gebieden: menu gebied bovenaan, berichten lijst weergave in het midden en de navigatie balk onderaan.

Menu gebied

Het menu gebied bevindt zich boven aan het scherm. Het bevat de Navigatie knop in de linkerbovenhoek, waarmee u kunt overgaan op e-mail accounts en mappen.

Navigeren naar e-mail mappen en accounts

 1. Als u het navigatie deel venster wilt openen, veegt u naar links totdat u ' navigatie, knop samengevouwen ' hoort en dubbeltik u op het scherm. U hoort: ' navigatie, knop uitgevouwen '.

 2. Terwijl het navigatie deel venster is geopend, swipet u naar rechts of naar rechts om tussen uw e-mail accounts en mappen in elk account te scha kelen. Het geselecteerde account wordt aangekondigd als: "geselecteerd,", gevolgd door de naam van het e-mail account en het aantal ongelezen berichten. De geselecteerde map wordt aangekondigd door de geselecteerde map en het aantal ongelezen berichten.

 3. Als u het navigatie deel venster wilt sluiten en terug wilt gaan naar het Postvak in, veegt u naar links totdat u ' navigatie, knop uitgevouwen ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Weer gave berichten lijst

In de weer gave berichten lijst worden uw e-mail berichten of Vergader verzoeken weer gegeven. Veeg naar rechts of naar rechts om door de weer gegeven items in de lijst te bladeren. Als u de berichten lijst wilt schuiven om meer berichten weer te geven, veegt u met twee vingers omhoog of omlaag.

U kunt berichten lezen in de berichten lijst weergave. Dubbeltik op het scherm om het geselecteerde e-mail bericht te openen. Het e-mail bericht vervangt de berichten lijst op het scherm. Veeg naar rechts om de inhoud van het e-mail bericht, één kop of alinea tegelijk te belui Steren. Als u terug wilt gaan naar het Postvak in, veegt u naar rechts totdat u ' terug, knop samengevouwen ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

Navigatiebalk

De navigatie balk bevindt zich onder aan het scherm. Op de navigatie balk kunt u bijvoorbeeld een nieuw e-mail bericht opstellen, een e-mail bericht zoeken of het menu meer opties openen. Via het menu meer opties hebt u toegang tot de E-mail van Outlook-instellingen.

Navigeren naar instellingen

 1. Als u het menu instellingen wilt openen, veegt u naar rechts of links totdat u ' meer opties, knop samengevouwen ' hoort en dubbeltik u op het scherm. U hoort: ' meer opties, menu '.

 2. Veeg naar rechts totdat u ' knop instellingen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Als u het menu instellingen wilt sluiten en terug wilt gaan naar het Postvak in, veegt u naar rechts totdat u ' terug, knop samengevouwen ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

Scha kelen tussen de apps voor Outlook mail en Outlook agenda

 1. Als u in E-mail van Outlook naar het begin scherm wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' Start, knop samengevouwen ' hoort en dubbeltik u vervolgens op het scherm.

 2. Veeg naar rechts totdat u ' alle apps, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm. De lijst met apps wordt geopend.

 3. Veeg naar rechts totdat u ' Outlook Calendar ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Outlook-agenda wordt geopend.

 4. Als u weer naar E-mail van Outlook wilt gaan , swipet u naar rechts totdat u ' Start, knop samengevouwen ' hoort. Dubbeltik op het scherm, swipe naar rechts totdat u ' Outlook mail ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een scherm lezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in een e-mail bericht in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken

Gebruik Outlook Web App met uw toetsen bord en verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om te ontdekken en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen tussen de verschillende weer gaven.

Notities: 

 • De instructies voor E-mail worden beschreven met het Leesvenster uitgeschakeld.

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Zie Sneltoetsen in de webversie van Outlook voor informatie over sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Wanneer u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge als uw webbrowser te gebruiken. Raadpleeg de Help van micro soft Edgevoor meer informatie. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in uw webbrowser, zijn de sneltoetsen verschillen van die in het bureaublad programma. U gebruikt bijvoorbeeld CTRL + F6 in plaats van F6 om in en uit de opdrachten te springen. De algemene sneltoetsen, zoals F1 (Help) en CTRL + O (openen), zijn ook van toepassing op de webbrowser-niet Outlook Web App.

 • De indeling van Outlook Web App voldoet aan de meest recente internationale richt lijnen over toegankelijke toetsenbord navigatie. Als u bepaalde sneltoetsen gebruikt die specifiek zijn voor de scherm lezer, kunt u gebruikmaken van de ARIA markeringen op de pagina.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave en scherm elementen

Opmerking: Voor de beste gebruikerservaring is het raadzaam het Leesvenster uit te schakelen en e-mailberichten weer te geven als Berichten en niet als Gesprekken. Druk op Ctrl+Alt+A om het Leesvenster en Gesprekken uit te schakelen.

Wanneer u e-mail opent in Outlook Web App, wordt de hoofd weergave weer gegeven. De berichten lijst heeft de focus, met de meest recente e-mail. Navigeren in de hoofd weergave en de scherm elementen:

 • Druk op de tab-toets om de focus door de scherm elementen te verplaatsen.

 • Als u alleen de hoofd gebieden van het scherm wilt door lopen (Start programma voor apps, zoeken naar het veld en de mappen in het navigatie deel venster en de opdracht werkbalk en de berichten lijst in de berichten lijst weergave), drukt u op CTRL + F6.

 • Wanneer de focus zich op een knop of selecteerbaar element bevindt, drukt u op ENTER om de actie uit te voeren of het element te selecteren.

De hoofd weergave bevat de volgende gebieden: horizontale navigatie balk aan de bovenkant, het navigatie deel venster aan de linkerkant en de weer gave berichten lijst aan de rechter kant.

Horizontale navigatie balk

De horizontale navigatie balk bevindt zich boven aan het scherm onder het URL-adres veld. Deze bevat het Start programma voor apps en alle vastgemaakte apps aan de linkerkant en toegang tot algemene informatie, zoals meldingen en instellingen, aan de rechter kant.

Als u algemene gegevens, zoals meldingen, opent, wordt deze geopend in een apart deel venster aan de rechter kant van de berichten lijst weergave.

Navigatiedeelvenster

Het navigatie deel venster bevat bovenaan een zoek veld en een lijst met e-mail mappen en-groepen daaronder. Onder in het deel venster vindt u de knoppen voor snelle toegang voor e-mail, agenda, contact personen en taken.

Druk op de tab-toets om tussen mappen en groepen te scha kelen. Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag om in het gebied of het groeps gebied te navigeren. Als u bijvoorbeeld een e-mail concept wilt openen, drukt u op CTRL + F6 totdat u ' navigatie deel venster voor mappen ' hoort. Druk twee maal op de tab-toets, druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u ' concept ' hoort en druk vervolgens op ENTER.

Weer gave berichten lijst

In de berichten lijst weergave worden uw e-mail berichten weer gegeven. Als u door de berichten in de lijst wilt bladeren, drukt u op de toets pijl-omlaag.

Boven de berichten lijst kunt u de inhoud van het basis postvak in selecteren met de tabbladen prioriteit, Overige en alle, de gegevens van de volgende geplande gebeurtenis en aanstaande agenda bekijken en de berichten in de lijst filteren. Druk op Caps Lock + linker-of Caps Lock + rechts om te scha kelen tussen de tabbladen van het postvak in.

Boven aan de berichten lijst weergave ziet u een opdracht werkbalk, waarin de meest voorkomende taken worden weer gegeven die zijn gerelateerd aan de inhoud die momenteel wordt weer gegeven (berichten lijst, ontvangen e-mail of componist voor e-mail). Druk op CTRL + F6 totdat u ' opdracht ' hoort, druk op de toets pijl-rechts of pijl-rechts om tussen de werkbalk items te scha kelen en druk vervolgens op ENTER om een item te selecteren.

U kunt berichten lezen en maken in de weer gave berichten lijst:

 • Als u een e-mail bericht wilt openen, drukt u op CTRL + F6 totdat u ' gesprek ' hoort, drukt u op de pijl-omlaag totdat u het gewenste e-mail bericht hebt gevonden en drukt u vervolgens op ENTER. Het e-mail bericht vervangt de berichten lijst op het scherm.

 • Druk op Caps Lock + spatie balk om de Scan modus in te scha kelen en te navigeren in het geopende e-mail bericht. Druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om door het e-mail bericht te scannen. Als u de Scan modus wilt afsluiten, drukt u nogmaals op Caps Lock + spatie balk. Druk op ESC om terug te keren naar de berichten lijst.

 • Druk op CTRL + N om een nieuw e-mail bericht op te stellen. De componist wordt vervangen door de berichten lijst op het scherm.

Schakelen tussen weergaven

Als u van e-mail naar agenda, contact personen of taken wilt gaan, drukt u op de tab - toets totdat u ' Ga naar < module naam > knop ' hoort en drukt u op ENTER.

Toegang tot meldingen en instellingen:

 • Als u het deel venster meldingen wilt openen, drukt u op de tab-toets totdat u ' gebruikers instellingen ' hoort, gebruikt u de pijl-omlaag om het menu-item venster berichten te gebruiken, en drukt u op ENTER. Gebruik de tab-toets om door de meldingen te navigeren en druk op ESC om het deel venster te sluiten.

 • Om het deel venster instellingen te openen, drukt u op de tab-toets totdat u ' gebruik de pijl-omlaag om het menu-item venster instellingen te gebruiken ' hoort en drukt u op ENTER. Gebruik de tab-toets om naar de gewenste instellings groep te gaan en druk op ENTER. Er wordt een subvenster voor de groep instellingen links in het deel venster instellingen weer gegeven. Druk op CTRL + F6 om naar het deel venster te gaan.

  Als u het subvenster wilt sluiten, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop Opslaan ' of ' wijzigingen annuleren en vorige instellingen behouden ' hoort, en drukt u op ENTER. Druk op ESC om het deel venster instellingen te sluiten.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een scherm lezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in een e-mail bericht in Outlook

Sneltoetsen in de webversie van Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×