Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Een scherm lezer gebruiken om Outlook mail te verkennen en te navigeren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Outlook met uw toetsen bord en scherm lezer om de verschillende weer gaven te verkennen en te navigeren en hiertussen te scha kelen. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Voor de beste gebruikers is het raadzaam om het Lees venster uit te scha kelen en e-mails weer te geven als berichten en niet als gesp rekken.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave

De elementen in de hoofd weergave door lopen

Druk op F6 (voorwaarts of SHIFT + F6 om de elementen in de volgende volg orde door te lopen:

 • Lint

 • Mappenvenster

 • Berichtenlijst

 • statusbalk

Navigeren in de lint tabbladen

De lint tabbladen bevatten de belangrijkste Outlook-hulp middelen voor het verzenden en ontvangen van e-mail, het markeren van berichten en het beheren van e-mail mappen.

 • Druk op ALT om door de lint tabbladen te navigeren. U hoort ' lint tabbladen ', gevolgd door het geselecteerde tabblad.

 • Als u tussen de tabbladen op het lint wilt scha kelen, gebruikt u de toets pijl-rechts en vervolgens op ENTER om een tabblad te selecteren.

Navigeren in het mappen venster

Het mappen venster bevat de beschik bare e-mail mappen. De meest gebruikte mappen bevinden zich in de map Favorieten. Elk e-mail account heeft ook een eigen submap. Wanneer de focus wordt gewijzigd in dit deel venster, wordt de naam van de huidige actieve map door Verteller gelezen.

 • Als u wilt navigeren in het mappen venster, drukt u op de pijl-omhoog of-omlaag. Verteller leest de mapnamen terwijl deze worden gemarkeerd.

 • Voor de mappen Favorieten en account wordt in Verteller ook gelezen of de map is samengevouwen of uitgevouwen. Als u een map wilt samen vouwen, drukt u op de toets pijl-rechts. Als u een map wilt uitvouwen, drukt u op de toets pijl-rechts.

 • Als u een gemarkeerde map wilt openen, drukt u op ENTER. De inhoud van de map wordt weer gegeven in de berichten lijst.

 • Als u naar de berichten lijst wilt gaan, drukt u op de tab-toets.

Navigeren in de berichten lijst

De berichten lijst bevat de inhoud van de momenteel actieve map. Berichten worden gegroepeerd op datum. Wanneer de focus verandert in de berichten lijst, leest Verteller de afzender, het onderwerp, de datum en een kort voor beeld van de inhoud van het geselecteerde bericht.

 • Druk op de pijl-omhoog of-omlaag om door de berichten lijst te navigeren. Verteller leest de afzender, het onderwerp, de datum en een kort voor beeld van de inhoud van het geselecteerde bericht.

 • Als u het geselecteerde bericht wilt openen, drukt u op ENTER.

Navigeren in het bericht venster

Het bericht venster bevat de volledige tekst en andere gegevens voor een e-mail bericht. Het bericht venster bevat een eigen lint-tabblad en onder de tabbladen, een deel venster met de kop van het bericht, alle bijlagen en de bericht tekst. Wanneer de focus verandert in het bericht venster, kondigt Verteller het onderwerp en de indeling van het bericht aan. De focus wordt aan het begin van de hoofd tekst van het bericht geplaatst.

 • Druk op ALT om door de lint tabbladen te navigeren. U hoort ' lint tabbladen ', gevolgd door het geselecteerde tabblad.

 • Als u tussen de tabbladen op het lint wilt scha kelen, drukt u op de toets pijl-rechts en drukt u op ENTER om een tabblad te selecteren.

 • Als u de gegevens van de berichtkop wilt lezen, drukt u op CTRL + TAB totdat u het gewenste veld voor de koptekst hoort.

 • Als u alle bijlagen in het bericht wilt openen, drukt u op CTRL + TAB totdat u de naam van de gewenste bijlage hoort en drukt u vervolgens op Alt + pijl-omlaag om het snelmenu voor de bijlage te openen. Druk op de toets pijl-omhoog of-omlaag om door het snelmenu te bladeren en druk vervolgens op ENTER om de optie te selecteren.

 • Als u het bericht venster wilt sluiten en terug wilt gaan naar de berichten lijst, drukt u op ALT + F4.

Navigeren door de statusbalk

De status balk bevat visuele informatie over de huidige status van Outlook. Wanneer de focus verandert in de status balk, wordt in Verteller de status balk aangekondigd ', gevolgd door de huidige actieve Outlook-weer gave.

 • Als u wilt scha kelen tussen de weergave opties, drukt u op de toets pijl-omhoog of-omlaag. Verteller leest de momenteel gemarkeerde optie. Druk op ENTER om de weergave optie te selecteren.

Het postvak in met prioriteit gebruiken

 1. Wanneer u het postvak in bekijkt in de berichten lijst, wordt het postvak in met prioriteit standaard geopend.

 2. Als u het postvak in andere wilt openen, drukt u op CTRL + TAB totdat u ' uit, andere knop ' hoort en drukt u op ENTER.

 3. Als u terug wilt gaan naar het postvak in met prioriteit, drukt u op CTRL + TAB totdat u ' uit, prioriteits knop ' hoort en drukt u op ENTER.

Schakelen tussen weergaven

Navigeren in het menu bestand

In het menu bestand kunt u nieuwe e-mail accounts instellen, automatische antwoorden instellen, berichten afdrukken of toegang krijgen tot uw Office-account gegevens.

 1. Druk op ALT + F om het menu bestand te openen.

 2. Als u tussen de menu tabbladen wilt scha kelen, drukt u op de toets pijl-omhoog of-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en drukt u vervolgens op de tab-toets om de items op het tabblad te door lopen.

 3. Als u het menu bestand wilt sluiten en terug wilt gaan naar de hoofd weergave, drukt u op ESC.

Navigeren in Outlook-opties

In het venster Outlook-opties kunt u e-mail instellingen wijzigen, zoals bericht indeling, ontvangst van berichten, automatisch opslaan van berichten en opties voor het bijhouden van berichten.

 1. Druk op ALT + F, T om het venster Opties te openen.

 2. Als u wilt scha kelen tussen de optie categorieën, drukt u op de pijl-omhoog of-omlaag totdat u het gewenste item hoort en drukt u vervolgens op de tab-toets om deze te selecteren. Druk op de tab-toets om te scha kelen tussen de verschillende opties in een categorie en druk op de spatie balk om de gemarkeerde optie te scha kelen.

 3. Als u het venster Opties wilt sluiten en terug wilt gaan naar de hoofd weergave, drukt u op ENTER.

Navigeren tussen Outlook mail en agenda

 • Druk op CTRL + 1 om naar Outlook mail te gaan.

 • Als u naar de Outlook-agenda wilt gaan, drukt u op CTRL + 2.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw e‑mail in Outlook toegankelijk maken

Gebruik Outlook voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Mac OS, om te verkennen en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen.

Notities: 

 • De instructies voor E-mail worden beschreven met het Leesvenster uitgeschakeld.

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar Sneltoetsen voor Outlook 2016 voor Mac voor sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave en scherm elementen

Wanneer u Outlook voor Mac opent, wordt de hoofd weergave van e-mail weer gegeven, met de berichten lijst met de meest recente e - mail berichten in de map Postvak in.

Navigeren in de hoofd weergave en scherm elementen:

 • Druk op de tab-toets om de focus door de scherm elementen te verplaatsen.

 • Als u alleen de hoofd gebieden van het scherm wilt door lopen (menu lint, navigatie deel venster, berichten lijst weergave en werk balk snelle toegang), drukt u op F6.

 • Wanneer de focus zich op een knop of selecteerbaar element bevindt, drukt u op Control + Option + spatie balk om de actie uit te voeren of selecteert u het element.

De hoofd weergave bevat de volgende gebieden: de balk snelle toegang boven aan de rechter kant van het menu lint, het mappen venster aan de linkerkant, de berichten lijst weergave die het grootste deel van het scherm in het midden en de status balk aan de onderkant heeft.

Werkbalk Snelle toegang

De werk balk snelle toegang bevindt zich boven aan het scherm. Het bevat het Zoek veld en alle opdrachten die u hebt vastgemaakt voor eenvoudige toegang, bijvoorbeeld afdrukken. Als u de focus naar het lint wilt verplaatsen, drukt u op F6 totdat u de naam hoort van de eerste vastgemaakte opdracht, die standaard is ingesteld op afdrukken. Als u in de werk balk snelle toegang wilt navigeren, drukt u op Command + Option + Pijl-links of-rechts en drukt u op Command + Option + spatie balk om te selecteren.

Menu lint

Het menu lint bevat de meeste opdrachten in Outlook voor Mac. Het bestand is onderverdeeld in verschillende tabbladen, zoals Start, ordening en hulp middelen. Als u de focus naar het lint wilt verplaatsen, drukt u op F6 totdat u de naam van het huidige tabblad hoort, bijvoorbeeld ' Start, tabblad '. Als u wilt scha kelen tussen de tabbladen op het lint, drukt u op Command + Option + pijl-rechts-toets en drukt u vervolgens op Command + Option + spatie balk om het tabblad te openen waarop u zich momenteel bevindt. Nadat u een lint tabblad hebt geopend, gebruikt u de tab-toets of SHIFT + TAB om door de opdrachten en opties te bladeren en drukt u op Command + Option + spatie balk om te selecteren.

Mappenvenster

Het mappen venster bevat een lijst met uw e-mail mappen. Onder aan het deel venster vindt u de knoppen voor snelle toegang voor e-mail, agenda, personen, taken en notities.

Als u wilt controleren of het mappen venster is geopend, drukt u ergens in Outlook voor Mac op Control + Option + M om de focus naar de menu balk van het Mac-besturings systeem te verplaatsen en drukt u op Control + Option + pijl-rechts totdat u het volgende hoort: ' weer geven '. Druk op Control + Option + spatie balk om het menu weer gave te openen en druk vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: ' vinkje, zijbalk '. Als u alleen ' sidebar ' hoort, drukt u op Control + Option + spatie balk om het mappen venster te openen. U hoort ' Sidebar, checked ' en de focus gaat terug naar Outlook voor Mac.

Als u de focus naar het mappen venster wilt verplaatsen, drukt u op F6 totdat u ' tabel, Postvak in ' hoort, gevolgd door het aantal ongelezen berichten en drukt u vervolgens op Control + Option + Shift + pijl-omlaag. Als u door de lijst met mappen wilt navigeren, drukt u op de pijl-omlaag of-omhoog. VoiceOver leest de naam van elke map en, in het geval van het Postvak in, het aantal ongelezen berichten. De inhoud van de weer gave berichten lijst wordt gewijzigd om de berichten in de geselecteerde map weer te geven terwijl u tussen mappen navigeert. Als u het mappen venster wilt sluiten, drukt u op Control + Option + Shift + pijl-omhoog.

Weer gave berichten lijst

De berichten lijst weergave bevat een lijst met de e-mail berichten in de momenteel geselecteerde map, met de meest recente e-mail bovenaan. U kunt berichten lezen en maken in de berichten lijst weergave.

 • Als u door de berichten lijst wilt bladeren, drukt u op F6 totdat u ' overzichts weergave van berichten lijst, tabel ' hoort en drukt u op de toets pijl-omlaag om het gewenste e-mail bericht te vinden. VoiceOver leest de details van elk e-mail bericht. Druk op Return om het geselecteerde e-mail bericht te openen. Het e-mail bericht vervangt de berichten lijst op het scherm en VoiceOver leest de titel van het e-mail bericht.

 • Als u de inhoud van het geopende e-mail bericht wilt lezen, drukt u op Control + Option + Shift + pijl-omlaag. Druk op de toets pijl-omlaag om de volgende regel van het bericht te belui Steren. Als u het e-mail venster wilt sluiten, drukt u op Command + W.

 • Als u een nieuw e-mail bericht wilt opstellen, drukt u op Command + N. De componist voor mail wordt vervangen door de berichten lijst op het scherm. Druk op de tab-toets of SHIFT + TAB om tussen de bericht velden te scha kelen. Wanneer u klaar bent, drukt u op Command + Return om het e-mail bericht te verzenden.

 • Als u de componist voor e-mail wilt sluiten zonder het bericht te verzenden, drukt u op Command + W. Als u het bericht hebt geschreven, vraagt Outlook voor Mac u of u het wilt verwijderen, wilt door gaan met schrijven of het bericht wilt opslaan als een concept. Druk op de tab-toets of SHIFT + TAB om tussen de opties te scha kelen en druk op Return om te selecteren.

  Tip: Als u wilt door gaan met het schrijven van een bericht dat u als concept hebt opgeslagen, gebruikt u het mappen venster om naar de map concepten te navigeren, zoals wordt aangegeven in het mappen venster, en opent u het concept in de berichten lijst weergave.

statusbalk

De status balk bevat status berichten die aangeven of uw e-mail mappen zijn bijgewerkt.

Schakelen tussen weergaven

Als u van e-mail wilt overstappen op agenda, personen, taken of notities en teruggaan naar e-mail, gebruikt u de volgende sneltoetsen:

 • Druk op Command + 1 om naar de weer gave e-mail te gaan.

 • Druk op Command + 2 om naar de weer gave agenda te gaan.

 • Druk op Command + 3 om naar de weer gave personen te gaan.

 • Druk op Command + 4 om naar de weer gave taken te gaan.

 • Druk op Command + 1 om naar de weer gave notities te gaan.

Navigeren in Outlook-instellingen

 1. Druk op Command + komma (,). Het dialoog venster instellingen wordt geopend.

 2. Als u door het dialoog venster wilt navigeren, drukt u op de tab-toets om vooruit of SHIFT + TAB om naar achteren te gaan en drukt u op Control + Option + spatie balk om een selectie te maken.

 3. Druk op Command + W om het dialoog venster instellingen te sluiten.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Sneltoetsen voor Outlook voor Mac

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw e‑mail in Outlook toegankelijk maken

Gebruik Outlook voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om te verkennen en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave

Wanneer u Outlook opent, wordt in de hoofd weergave het postvak in weer gegeven. De bovenrand van de hoofd weergave bevat de knop Navigatie deel venster weer geven, de naam van het postvak en de opstel knop voor het maken van een nieuw bericht. De knoppen prioriteit en Overige bevinden zich direct hieronder, gevolgd door de filter knop voor het filteren van de inhoud van het postvak in.

Onder de knoppen ziet u de lijst met berichten, met het nieuwste bericht eerst. Onder aan het scherm ziet u de tabbladen e-mail, zoeken en agenda om te scha kelen tussen de hoofd weergaven van Outlook.

Als u de hoofd weergave wilt verkennen, schuift u één vinger over het scherm. In VoiceOver worden de items tijdens het verplaatsen aangekondigd.

Tip: U kunt ook navigeren in de hoofd weergave met behulp van de VoiceOver-rotor. Als u bijvoorbeeld tussen koppen wilt scha kelen, schakelt u de rotor in totdat u ' koppen ' hoort en veegt u vervolgens omhoog of omlaag om tussen koppen te scha kelen.

Navigeren in de berichten lijst

 1. Als u door de berichten lijst wilt bladeren, swipet u naar rechts. VoiceOver leest de naam van de bericht afzender, het onderwerp, de datum en een kort voor beeld van de inhoud van het bericht.

 2. Dubbeltik op het scherm om het geselecteerde bericht in een afzonderlijk venster te openen.

Het postvak in met prioriteit gebruiken

 1. Wanneer u het postvak in bekijkt in de hoofd weergave, is het postvak in met prioriteit standaard actief. Als u wilt overschakelen naar het andere postvak in, swipet u naar links of rechts totdat u ' andere knop ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u wilt teruggaan naar het postvak in met prioriteit, swipet u naar links of rechts totdat u ' prioriteits knop ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Schakelen tussen weergaven

Naar e-mail mappen navigeren

Het navigatie deel venster bevat een lijst met alle e-mail accounts die aan Outlook zijn toegevoegd. In het navigatie deel venster kunt u ook een nieuw e-mail account toevoegen en de instellingen openen. Daarnaast kunt u de lijst met favoriete e-mail mappen bewerken die boven aan de lijst worden weer gegeven.

 1. Als u het navigatie deel venster wilt openen, swipet u naar links of rechts totdat u ' knop navigatie deel venster weer geven ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. Als u meerdere accounts hebt toegevoegd, swipet u naar rechts totdat u de juiste account hoort en dubbelklikt u op het scherm om het te selecteren.

 3. Swipe naar rechts totdat u de gewenste map hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het navigatie deel venster te sluiten en het geselecteerde in de hoofd weergave te openen.

Navigeren naar en binnen de Outlook-instellingen

 1. Als u het navigatie deel venster wilt openen, swipet u naar links of rechts totdat u ' knop navigatie deel venster weer geven ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' knop instellingen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om het venster instellingen te openen.

 3. Als u wilt scha kelen tussen de verschillende instellingen, swipet u naar links en rechts totdat u het gewenste item hoort en Dubbeltik op het scherm om het te selecteren. Sommige instellingen worden geopend in een afzonderlijk venster. Als dit het geval is, kunt u teruggaan naar het instellingen venster door naar links te vegen totdat u ' knop terug ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 4. Als u het instellingen venster wilt sluiten en terug wilt gaan naar de hoofd weergave, swipet u naar links totdat u ' knop Sluiten ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Navigeren tussen Outlook mail en agenda

 • Als u de agenda wilt openen, swipet u naar rechts in de hoofd weergave totdat u ' agenda tabblad ' hoort en tikt u op het scherm.

 • Als u toegang wilt tot uw e-mail, swipet u naar rechts in de hoofd weergave totdat u ' e-mail tabblad ' hoort, en dubbeltik u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw e‑mail in Outlook toegankelijk maken

Gebruik Outlook voor Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om te verkennen en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave en scherm elementen

Wanneer u Outlook voor Android opent, wordt de weer gave Postvak in weer gegeven, met de meest recente e-mail berichten. Navigeren in de hoofd weergave en scherm elementen:

 • Veeg naar rechts of omlaag om de focus door de scherm elementen te verplaatsen.

 • Veeg één keer omhoog om door de hoofd gebieden van het scherm te lopen (knop voor deNavigatie lade, de knop filters, de knop opstellen en eventuele pop-updialoogvensters die mogelijk zijn geopend, zoals een aanmeldings venster voor een account). U hoort: ' besturings elementen '. Veeg naar rechts of omlaag om door de hoofd gebieden te bladeren. Veeg één keer omlaag om terug te gaan naar de standaard navigatie-instelling.

  Opmerking: Als u Talk Back vraagt u zich aan te melden bij een account wanneer u Outlook voor Android opent, gaat u naar het pop-upvenster zoals hierboven is beschreven. U hoort: ' knop Aanmelden '. Dubbeltik op het scherm en volg de aanwijzingen om u aan te melden bij uw account.

 • Wanneer de focus zich op een knop of selecteerbaar element bevindt, tikt u op het scherm om de actie uit te voeren of selecteert u het element.

Het Postvak in bevat de volgende regio's: menu gebied bovenaan, de berichten lijst weergave in het midden en de navigatie balk onderaan.

Menu gebied

Het menu gebied bevindt zich boven aan het scherm. Het bevat de knop Navigatie lade in de linkerbovenhoek, waarmee u naar e-mail accounts, mappen en Outlook voor Android-instellingen kunt gaan.

Onder het menu gebied kunt u scha kelen tussen de prioriteit en andere post vakken in.

Scha kelen tussen de prioriteit en andere post vakken in

 1. Als u wilt overstappen van het postvak in met prioriteit naar het andere postvak in, swipet u naar rechts of links totdat u ' scha kelen naar andere e-mail, scha kelen ' hoort en Dubbeltik op het scherm. U hoort: ' postvak in met prioriteit is uitgeschakeld, waarbij andere e-mail wordt weer gegeven. '

 2. Als u wilt teruggaan naar het postvak in met prioriteit, swipet u naar rechts of links totdat u ' overstappen op Postvak in met prioriteit, Switch ' hoort en tikt u op het scherm.

Navigeren naar e-mail mappen en-accounts

 1. Als u de navigatie lade wilt openen, swipet u naar rechts of links totdat u ' navigatie lade openen, knop ' hoort, en Dubbeltik op het scherm. U hoort ' menu ', gevolgd door het aantal weer gegeven items.

 2. Terwijl de navigatie lade geopend is, swipet u met de rechter muisknop of naar rechts om tussen uw e-mail accounts en mappen in elk account te scha kelen.

 3. Veeg omlaag en vervolgens naar links om de navigatie lade te sluiten en terug te gaan naar het Postvak in.

Navigeren naar instellingen

 1. Als u het menu instellingen wilt openen, swipet u naar rechts of links totdat u ' navigatie lade openen, knop ' hoort, en Dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' instellingen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Als u het menu instellingen wilt sluiten en terug wilt gaan naar het Postvak in, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

Weer gave berichten lijst

In de berichten lijst weergave worden uw e-mail berichten weer gegeven. Als u wilt zoeken naar de berichten die worden weer gegeven in de lijst, swipet u naar rechts of naar achteren. Als u door de berichten lijst wilt schuiven om meer berichten weer te geven, veegt u met twee vingers omhoog of omlaag. De weer gave berichten lijst bevat ook de knop opstellen, die zich achter de berichten in de lijst bevindt.

U kunt berichten lezen en maken in de berichten lijst weergave:

 • Dubbeltik op het scherm om het geselecteerde e-mail bericht te openen. Het e-mail bericht vervangt de berichten lijst op het scherm. Swipe naar rechts om de inhoud van het e-mail bericht, één kop of alinea tegelijk te belui Steren. Als u wilt teruggaan naar het Postvak in, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

 • Als u een nieuw e-mail bericht wilt opstellen, swipet u naar rechts of links totdat u ' knop maken ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De componist voor mail wordt vervangen door de berichten lijst op het scherm. Als u wilt teruggaan naar het Postvak in, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

Navigatiebalk

De navigatie balk bevindt zich onder aan het scherm. Het bevat knoppen voor snelle toegang voor e-mail, zoeken en agenda.

Schakelen tussen weergaven

Als u van e-mail wilt overstappen op Zoek opdrachten of agenda en weer naar e-mail, swipet u naar rechts of links totdat u ' mail ', ' zoeken, ' of ' agenda ' hoort en Dubbeltik op het scherm. Talk Back kondigt de huidige weer gave aan. U hoort: ' geselecteerd, ', gevolgd door de naam van de weer gave.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken

Gebruik E-mail van Outlook met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om te verkennen en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen.

Notities: 

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave en scherm elementen

Wanneer u E-mail van Outlook opent, wordt de weer gave Postvak in weer gegeven, met de meest recente e-mail berichten of Vergader verzoeken. Navigeren in de hoofd weergave en scherm elementen:

 • Swipe omhoog tot u ' items ' hoort en veeg vervolgens naar rechts of naar boven om de focus door de scherm elementen te verplaatsen.

 • Wanneer de focus zich op een knop of selecteerbaar element bevindt, tikt u op het scherm om de actie uit te voeren of selecteert u het element.

Het Postvak in bevat de volgende regio's: menu gebied bovenaan, de berichten lijst weergave in het midden en de navigatie balk onderaan.

Menu gebied

Het menu gebied bevindt zich boven aan het scherm. Het bevat de Navigatie knop in de linkerbovenhoek, waarmee u naar e-mail accounts en mappen kunt gaan.

Navigeren naar e-mail mappen en-accounts

 1. Als u het navigatie deel venster wilt openen, swipet u naar links totdat u ' navigatie, knop samengevouwen ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. U hoort: ' navigatie, knop uitgevouwen '.

 2. Terwijl het navigatie deel venster is geopend, swipet u met de rechter muisknop of naar rechts om tussen uw e-mail accounts en mappen in elk account te scha kelen. Het geselecteerde account wordt aangekondigd als: ' geselecteerd, ', gevolgd door de naam van het e-mail account en het aantal ongelezen berichten. De geselecteerde map wordt aangekondigd door de geselecteerde map en het aantal ongelezen berichten.

 3. Als u het navigatie deel venster wilt sluiten en terug wilt gaan naar het Postvak in, swipet u naar links totdat u ' navigatie, knop uitgevouwen ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Weer gave berichten lijst

In de berichten lijst weergave worden uw e-mail berichten of Vergader verzoeken vermeld. Als u wilt bladeren in de items die momenteel worden weer gegeven in de lijst, swipet u naar rechts of naar beneden. Als u door de berichten lijst wilt schuiven om meer berichten weer te geven, veegt u met twee vingers omhoog of omlaag.

U kunt berichten lezen in de berichten lijst weergave. Dubbeltik op het scherm om het geselecteerde e-mail bericht te openen. Het e-mail bericht vervangt de berichten lijst op het scherm. Swipe naar rechts om de inhoud van het e-mail bericht, één kop of alinea tegelijk te belui Steren. Als u wilt teruggaan naar het Postvak in, swipet u naar rechts totdat u ' terug, knop samengevouwen ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Navigatiebalk

De navigatie balk bevindt zich onder aan het scherm. Op de navigatie balk kunt u bijvoorbeeld een nieuw e-mail bericht opstellen, een e-mail bericht zoeken of het menu meer opties openen. In het menu meer opties kunt u de E-mail van Outlook-instellingen openen.

Navigeren naar instellingen

 1. Als u het menu instellingen wilt openen, swipet u naar rechts of links totdat u ' meer opties, knop samengevouwen ' hoort en dubbelklikt u op het scherm. U hoort: ' meer opties, menu '.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' knop instellingen ' hoort en Dubbeltik op het scherm.

 3. Als u het menu instellingen wilt sluiten en terug wilt gaan naar het Postvak in, swipet u naar rechts totdat u ' terug, knop samengevouwen ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

Scha kelen tussen de Outlook mail-en Outlook-agenda-apps

 1. Als u in E-mail van Outlook naar het begin scherm wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u ' Start, knop samengevouwen ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' alle apps, knop ' hoort en Dubbeltik op het scherm. De lijst met apps wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u ' Outlook agenda ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Outlook-agenda wordt geopend.

 4. Als u wilt teruggaan naar E-mail van Outlook, swipet u naar rechts totdat u ' Start, knop samengevouwen ' hoort. Dubbeltik op het scherm, swipe naar rechts totdat u ' Outlook mail ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een scherm lezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in een e-mail bericht in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken

Gebruik Outlook Web App met uw toetsen bord en een scherm lezer om de verschillende weer gaven te verkennen en te navigeren en te scha kelen. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Wanneer u Outlook Web App gebruikt, is het raadzaam om Microsoft Edge als uw webbrowser te gebruiken. Zie micro soft Edge Helpvoor meer informatie. Omdat Outlook Web App wordt uitgevoerd in uw webbrowser, zijn de toetscombinaties anders dan die in het bureaublad programma. U gebruikt bijvoorbeeld CTRL + F6 in plaats van F6 om in en uit de opdrachten te springen. Ook veelgebruikte sneltoetsen als F1 (Help) en CTRL + O (openen) zijn van toepassing op de webbrowser-niet Outlook Web App.

 • De indeling van Outlook Web App voldoet aan de meest recente internationale richt lijnen over toegankelijke toetsenbord navigatie. Als u bepaalde toetscombinaties gebruikt die specifiek zijn voor uw scherm lezer, kunt u gebruikmaken van de ARIA markeringen op de pagina.

 • Voor de beste gebruikers is het raadzaam om het Lees venster uit te scha kelen en e-mails weer te geven als berichten en niet als gesp rekken.

 • We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. U kunt overschakelen naar de nieuwe versie van Outlook door op Ctrl+F6 te drukken totdat u 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook' hoort. Druk vervolgens op Enter. U gebruikt al de nieuwe versie van Outlook als u 'Opdracht werkbalk' hoort in plaats van 'Opdracht, probeer de nieuwe versie van Outlook'.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave en scherm elementen

Wanneer u e-mail opent in Outlook Web App, wordt de hoofd weergave weer gegeven. De berichten lijst heeft de focus, met de meest recente e-mail. Navigeren in de hoofd weergave en scherm elementen:

 • Druk op de tab-toets om de focus door de scherm elementen te verplaatsen.

 • Als u alleen de hoofd gebieden van het scherm wilt door lopen (het zoek veld op de werk balk van het start programma voor apps, het navigatie deel venster, de opdracht werkbalk en de berichten lijst), drukt u op CTRL + F6 om vooruit en SHIFT + CTRL + F6 te gaan om naar achteren te gaan.

 • Wanneer de focus zich op een knop of selecteerbaar element bevindt, drukt u op ENTER om de actie uit te voeren of het element te selecteren.

De hoofd weergave bevat de volgende regio's: horizontale navigatie balk aan de bovenkant, het navigatie deel venster aan de linkerkant en de berichten lijst aan de rechter kant.

Horizontale navigatie balk

De horizontale navigatie balk bevindt zich boven aan het scherm onder het URL-adres veld. De sjabloon bevat het Start programma voor apps en alle vastgemaakte toepassingen, en toegang tot algemene informatie, zoals meldingen en instellingen, aan de rechter kant.

Als u algemene informatie, zoals meldingen, opent, wordt deze geopend in een afzonderlijk deel venster aan de rechter kant van de berichten lijst weergave.

Navigatiedeelvenster

Het navigatie deel venster bevat bovenaan een zoek veld en een lijst met e-mail mappen en groepen daaronder. Onder aan het deel venster vindt u de knoppen voor snelle toegang voor e-mail, agenda, contact personen en taken.

Als u wilt scha kelen tussen mappen en groepen, drukt u op de tab-toets. Als u binnen het map-of groeps gebied wilt navigeren, drukt u op de pijl-omhoog of-omlaag. Als u bijvoorbeeld een e-mail concept wilt openen, drukt u op CTRL + F6 of SHIFT + CTRL + F6 totdat u ' navigatie deel venster ' hoort, drukt u op de tab-toets totdat u de naam van de eerste e-mailmap hoort, drukt u op de toets pijl-omhoog of-omlaag totdat u ' drafts ' hoort en drukt u vervolgens op ENTER.

Weer gave berichten lijst

In de berichten lijst weergave worden uw e-mail berichten weer gegeven. Als u door de berichten in de lijst wilt bladeren, drukt u op de toets pijl-omlaag.

In de lijst met berichten kunt u de inhoud van het basis postvak in selecteren met de tabbladen prioriteit, Overige en alle, informatie over de volgende geplande gebeurtenis en komende agenda weer geven en de berichten in de lijst filteren. Als u wilt scha kelen tussen de tabbladen van het postvak in, drukt u op de toets met de pijl-omhoog of-rechts.

Boven aan de berichten lijst weergave ziet u een opdracht werkbalk, waarin de meest voorkomende taken worden weer gegeven die betrekking hebben op de inhoud die momenteel wordt weer gegeven (berichten lijst, ontvangen e-mail of componist voor e-mail). Druk op CTRL + F6 of SHIFT + CTRL + F6 totdat u ' opdracht ' hoort en druk vervolgens op de toets pijl-rechts en vervolgens om te scha kelen tussen de werkbalk items en druk op ENTER om een item te selecteren.

U kunt berichten lezen en maken in de berichten lijst weergave:

 • Als u een e-mail bericht wilt openen, drukt u op CTRL + F6 totdat u ' berichten lijst ' hoort, drukt u op de toets pijl-omlaag tot u het gewenste e-mail bericht hebt gevonden en drukt u vervolgens op ENTER. Het e-mail bericht vervangt de berichten lijst op het scherm.

 • Druk op de SR-toets + spatie balk om de Scan modus in te scha kelen en te navigeren in het geopende e-mail bericht. Druk op de toets pijl-omhoog of-omlaag om door het e-mail bericht te scannen. Als u de Scan modus wilt afsluiten, drukt u nogmaals op de SR-toets + spatie balk. Druk op ESC om terug te keren naar de berichten lijst.

 • Druk op CTRL + N om een nieuw e-mail bericht op te stellen. De componist voor mail wordt vervangen door de berichten lijst op het scherm.

Schakelen tussen weergaven

Als u wilt overstappen van e-mail naar agenda, contact personen of taken, drukt u op CTRL + F6 of SHIFT + CTRL + F6 totdat u ' navigatie deel venster ' hoort en drukt u vervolgens op de tab-toets totdat u de naam van een weer gave hoort. Druk op de pijl-rechts-of rechter toets totdat u de naam van de gewenste weer gave hoort en druk op ENTER.

Als u het deel venster instellingen wilt openen, drukt u op de tab-toets totdat u ' knop instellingen ' hoort en drukt u op ENTER. Gebruik de tab-toets om naar de gewenste instelling te gaan en druk op ENTER.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in uw e-mail op te maken in Outlook

Een scherm lezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in een e-mail bericht in Outlook

Sneltoetsen in de webversie van Outlook en Outlook.com

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in Outlook

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met de agenda in Outlook

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken voor personen met een handicap

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×