Een scherm lezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Een scherm lezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik OneNote met uw toetsen bord en een scherm lezer om de verschillende weer gaven te verkennen en te navigeren en te scha kelen. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave

Druk op F6 (vooruit) of op SHIFT + F6 (achterwaarts) om de hoofd weergave-elementen in de volgende volg orde te door lopen:

 • Het gebied met de hoofd inhoud, waarin de inhoud van de huidige pagina wordt weer gegeven.

 • De knop volledige pagina weergave. Raadpleeg voor meer informatie de volledige pagina weergave.

 • De rij met lint tabbladen, die tabbladen bevat, zoals bestand, Start, Invoegen, tekenen, geschiedenis, controlerenen weer gave, en de knop feedback. Het lint met de opties die specifiek zijn voor het geselecteerde tabblad bevindt zich direct onder de rij met lint tabbladen.

 • De verzameling sectie tabbladen, met alle secties in het huidige notitie blok, en de knop voor het overstappen naar andere notitie blokken.

 • De verzameling pagina tabbladen, die alle pagina's in de huidige sectie bevat.

 • Het zoekvak, dat u kunt gebruiken met de volgende Scope-opties:

  • Huidige pagina

  • Huidige sectie

  • Huidige sectie groep

  • Huidig notitie blok

  • Alle notitie blokken

Als u naar de lint tabbladen wilt gaan, drukt u op ALT. U hoort ' lint tabbladen ', gevolgd door de naam van het geselecteerde tabblad. Als u wilt scha kelen tussen de lint tabbladen, gebruikt u de toets pijl-rechts

Als u op het lint naar het lint wilt gaan, drukt u op ENTER. U hoort de naam van de eerste optie op het lint. Als u wilt navigeren tussen opties op het lint, drukt u op de tab-toets (vooruit) of op SHIFT + TAB (achteruit) totdat u de gewenste optie hoort en drukt u op ENTER om deze te selecteren.

U kunt ook sneltoetsen gebruiken om opties rechtstreeks te selecteren.

Navigeren tussen weer gaven

Naast de hoofd weergave heeft OneNote de volgende veelgebruikte weer gaven.

menu Bestand

In het menu bestand kunt u toegang krijgen tot opdrachten, zoals nieuw, openen, delen, exporterenen verzenden, of toegang krijgen tot uw Office-account gegevens.

 1. Druk op Alt+F om het menu Bestand te openen.

 2. Als u tussen de menu tabbladen wilt scha kelen, drukt u op de toets pijl-omhoog of-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en drukt u vervolgens op de tab-toets om deze te selecteren. Gebruik de tab-toets en de pijl toetsen om door het tabblad te navigeren en druk op ENTER om een selectie te maken.

 3. Als u het menu bestand wilt sluiten en terug wilt gaan naar de hoofd weergave, drukt u op ESC.

Venster Opties

In het venster OneNote-opties hebt u toegang tot instellingen zoals personalisatie, proef instellingen en taal voorkeuren.

 1. Druk op ALT + F, T om het venster Opties te openen.

 2. Als u wilt scha kelen tussen de optie categorieën, drukt u op de toets pijl-omhoog of-omlaag totdat u het gewenste item hoort en drukt u vervolgens op de tab-toets om deze te selecteren. Druk op de tab-toets (voorwaarts) of op SHIFT + TAB (achterwaarts) om te scha kelen tussen de verschillende opties in een categorie en druk op de spatie balk om de gemarkeerde optie te scha kelen.

 3. Als u het venster Opties wilt sluiten en terug wilt gaan naar de hoofd weergave, drukt u op ENTER.

Volledige pagina

Wanneer u de volledige pagina weergave gebruikt, worden alle hoofd weergave-elementen, met uitzonde ring van het hoofd inhouds gebied en de knop voor het scha kelen tussen weer gaven, verborgen. Hiermee kunt u met uw schermlezer eenvoudiger door een pagina navigeren.

Als u wilt overschakelen naar de volledige pagina weergave, drukt u op F6 totdat u ' besturings elementen voor navigatie, volledige pagina ' hoort en drukt u op ENTER. Als u terug wilt gaan naar de normale weer gave, drukt u op F6 totdat u ' navigatie besturings elementen, normale weer gave ' hoort en drukt u op ENTER.

Een notitie blok verkennen

Elk OneNote-notitie blok is onderverdeeld in secties, die verder worden onderverdeeld in pagina's. Elke pagina bevat een of meer notitie containers en de titel en datum van de pagina. Scherm lezers verwijzen naar notitie containers als ' inhouds blokken '.

Gebruik de pijl toetsen om binnen het gebied hoofd inhoud te navigeren.

Als u naar een andere pagina in de huidige sectie wilt gaan, drukt u op F6 totdat u ' pagina tabbladen verzamelen ' hoort, drukt u op de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om de gewenste pagina te zoeken en drukt u op de spatie balk. De geselecteerde pagina wordt geopend in het gebied met de hoofd inhoud en de focus wordt daar verplaatst.

Als u naar een andere sectie in het huidige notitie blok wilt gaan, drukt u op F6 totdat u ' sectie tabblad verzameling ' hoort, drukt u op de pijl-omlaag en drukt u op de toetsen om de gewenste sectie te vinden. De geselecteerde sectie wordt geopend in het hoofd inhouds gebied met de laatste pagina die u hebt bezocht, waarna de focus daar naartoe wordt verplaatst.

Als u wilt overstappen op een ander notitie blok, drukt u op F6 totdat u ' sectie tabblad verzameling ' hoort, drukt u op de toets pijl-rechts totdat u ' Klik hier om andere notitie blokken weer te geven ' hoort, gevolgd door de naam van het huidige notitie blok en drukt u op de spatie balk om het menu te openen. Druk vervolgens op de pijl toetsen omhoog en omlaag om het gewenste notitie blok te zoeken en druk op de spatie balk. Het geselecteerde notitie blok wordt geopend in het hoofd inhouds gebied met de laatste pagina die u hebt bezocht, waarna de focus daar naartoe wordt verplaatst.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Sneltoetsen in OneNote voor Windows

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw OneNote-notitie blokken toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik OneNote voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde macOS-scherm lezer, om te verkennen en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave

Druk op F6 (vooruit) of op SHIFT + F6 (achterwaarts) om de hoofd weergave-elementen in de volgende volg orde te door lopen:

 • Het gebied met de hoofd inhoud of het teken papier, waarin de inhoud van de huidige pagina wordt weer gegeven.

 • Werk balk snelle toegang, die knoppen bevat zoals onGedaan maken, opnieuw, meldings centrum en Help Office te verbeteren.

 • De rij met lint tabbladen, die tabbladen bevat, zoals Start, Invoegen, tekenenen weer geven, en de knoppen voor de modus volledig papier delen en in-en uitschakelen. Het lint met de opties die specifiek zijn voor het geselecteerde tabblad bevindt zich direct onder de rij met lint tabbladen.

 • Lijst met secties, die alle secties in het huidige notitie blok bevat.

Als u door de lint tabbladen wilt navigeren, drukt u op F6 totdat u de naam van het geselecteerde tabblad hoort. Als u wilt scha kelen tussen de lint tabbladen, drukt u op de tab-toets (voorwaarts) of op SHIFT + TAB (achteruit).

Als u wilt navigeren vanaf de lint tabbladen naar het lint, drukt u op Control + Option + spatie balk en drukt u op de tab-toets totdat u de eerste optie hoort op het lint (deze wordt weer gegeven na het volgende hoort: "modus volledig papier in-/uitschakelen"). Als u wilt navigeren tussen opties op het lint, drukt u op de tab-toets (vooruit) of op SHIFT + TAB (achteruit) totdat u de gewenste optie hoort en drukt u op Control + Option + spatie balk om deze te selecteren. Als met de optie een nieuw menu wordt geopend, gebruikt u de tab-toets en de pijl toetsen om deze te navigeren en drukt u op Return om een selectie te maken.

U kunt ook sneltoetsen gebruiken om opties rechtstreeks te selecteren.

Navigeren tussen weer gaven

Naast de hoofd weergave heeft OneNote voor Mac de volgende veelgebruikte weer gaven.

menu Bestand

In het menu bestand kunt u toegang krijgen tot opdrachten, zoals Nieuw, openen, synchroniseren, delenen afdrukken.

 1. Druk op FN + Control + F2, F en druk op Control + Option + spatie balk om het menu bestand te openen.

 2. Als u tussen de menu tabbladen wilt scha kelen, drukt u op de toets pijl-omhoog of-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en drukt u vervolgens op de tab-toets om deze te selecteren. Gebruik de tab-toets en de pijl toetsen om door het tabblad te navigeren en druk op Return om een selectie te maken.

 3. Als u het menu bestand wilt sluiten en terug wilt gaan naar de hoofd weergave, drukt u op ESC.

Dialoog venster voor keuren

In het dialoog venster OneNote-voor keuren hebt u toegang tot instellingen zoals spelling, navigatie en privacyvoorkeuren.

 1. Druk op Command + het komma teken (,) om het dialoog venster voor keuren te openen.

 2. Als u wilt scha kelen tussen de optie categorieën, drukt u op de tab-toets (vooruit) of op SHIFT + TAB (achterwaarts) totdat u de gewenste categorie hoort en drukt u vervolgens op Control + Option + spatie balk om deze te selecteren. Druk op de tab-toets (voorwaarts) of op SHIFT + TAB (achterwaarts) om te scha kelen tussen de verschillende opties in een categorie en druk op Control + Option + spatie balk om de gemarkeerde optie te scha kelen.

 3. Als u het dialoog venster voor keuren wilt sluiten en terug wilt gaan naar de hoofd weergave, drukt u op ESC.

Modus voor volledig papier

Wanneer u de modus volledig papier gebruikt, worden de meeste hoofd weergave-elementen verborgen. Hiermee kunt u met uw schermlezer eenvoudiger door een pagina navigeren.

 1. Druk op F6 totdat u de naam van het geselecteerde tabblad hoort, druk op de tab-toets totdat u ' modus volledig canvas in-/uitschakelen, knop ' hoort en druk op Control + Option + spatie balk.

  U gebruikt nu de modus volledig papier.

 2. Als u de modus volledig canvas wilt afsluiten, herhaalt u stap 1.

Een notitie blok verkennen

Elk OneNote-notitie blok is onderverdeeld in secties, die verder worden onderverdeeld in pagina's. Elke pagina bevat een of meer notitie containers en de titel en datum van de pagina. Scherm lezers verwijzen naar notitie containers als ' inhouds blokken '.

Gebruik de pijl toetsen om binnen het gebied hoofd inhoud te navigeren.

Als u naar een andere pagina in de huidige sectie wilt gaan, drukt u op Command + Control + G en drukt u op de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om de gewenste pagina te zoeken. De geselecteerde pagina wordt geopend in het gebied met de hoofd inhoud.

Als u naar een andere sectie in het huidige notitie blok wilt gaan, drukt u op F6 totdat u ' lijst met secties ' hoort en drukt u op de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om de gewenste sectie te vinden. De geselecteerde sectie wordt geopend in het hoofd inhouds gebied met de laatste pagina die u hebt bezocht.

Als u wilt overschakelen naar een ander notitie blok, drukt u op F6 totdat u ' lijst met secties ' hoort, drukt u op de tab-toets totdat u ' account en notitie blokken, knop ' hoort en drukt u op Control + Option + spatie balk om de lijst met notitie blokken te openen. Druk op Control + Option + Shift + pijl-omlaag om naar de lijst te gaan en druk op de toets pijl-omhoog en-omlaag om het gewenste notitie blok te zoeken. Het geselecteerde notitie blok wordt geopend in het hoofd inhouds gebied met de laatste pagina die u hebt bezocht.

Tip: Als u wilt zoeken naar notitie blokken, drukt u op Command + F, typt u de Zoek tekst en drukt u op Return.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Toetscombinaties in OneNote voor Mac

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw OneNote-notitie blokken toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik OneNote voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om te verkennen en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave

De hoofd weergave in de OneNote voor iOS-app bevat de volgende elementen:

 • De knop gebruikers account, waarmee het menu instellingen wordt geopend, waarin u uw micro soft-account en andere instellingen zoals bewerken en weer gave, synchronisatieen meldingen kunt beheren

 • De knop meldingen

 • De knop bewerken , waarmee u de lijst met notitie blokken, secties of pagina's kunt ordenen

 • De knop Nieuw notitie blok

 • Lijst met uw notitie blokken, te beginnen met een koppeling naar uw recente pagina's

 • Navigatie balk met knoppen voor het openen van het tabblad notitie blokken , het tabblad zoeken en het tabblad plak notities

Als u wilt navigeren in de hoofd weergave, swipet u naar rechts of naar beneden om tussen de elementen te scha kelen. Dubbeltik op het scherm om een selectie te maken.

Opmerking: Als u OneNote voor iOS hebt gebruikt, wordt deze geopend in de weer gave die u het laatst hebt gebruikt.

Navigeren tussen weer gaven

Als u wilt scha kelen tussen het tabblad notitie blokken , het tabblad zoeken en plak notities , sleept u uw vinger over de onderrand van het scherm totdat u de naam hoort van een van de tabbladen op de navigatie balk. Swipe naar rechts of links om het tabblad te vinden dat u wilt openen en Dubbeltik op het scherm om een keuze te maken.

Op het tabblad notitie blokken ziet u de hoofd weergave van OneNote voor iOS of het geselecteerde notitie blok.

Het tabblad zoeken bevat een zoekvak, waarmee u kunt zoeken in uw notitie blokken en Plaknotities.

Met het tabblad plak notities kunt u micro soft Plaknotities openen en toevoegen vanuit de OneNote voor iOS-app.

Een notitie blok verkennen

Elk OneNote-notitie blok is onderverdeeld in secties, die verder worden onderverdeeld in pagina's.

 1. Als u een notitie blok in de hoofd weergave wilt openen, swipet u naar rechts of naar links totdat u het gewenste notitie blok hebt gevonden en dubbeltik u op het scherm. De weer gave secties wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts of links totdat u de gewenste sectie hebt gevonden en Dubbeltik op het scherm. De lijst pagina's wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts of links totdat u de gewenste pagina hebt gevonden en Dubbeltik op het scherm. Er wordt een teken papier geopend. Normaal gesp roken bevat het canvas een pagina titel, een datum en een of meer inhouds blokken.

 4. Als u over het canvas wilt navigeren, swipet u met één vinger naar rechts of links.

Als u terug wilt gaan naar de vorige weer gave, swipet u naar links totdat u ' knop Vorige ' hoort en dubbeltik u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw OneNote-notitie blokken toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik OneNote voor Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om te verkennen en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • Zorg ervoor dat u TalkBack inschakelt voordat u OneNote voor Android start.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave

De hoofd weergave in de OneNote voor Android-app wordt ook wel het tabblad notitie blokken genoemd. Het bevat de volgende elementen:

 • Knop gebruikers account, waarmee het account menu wordt geopend waarin u uw micro soft-account en werk-of school accounts kunt beheren

 • Knop Nieuw notitie blok

 • Knop meer opties: Hiermee wordt een menu geopend met de opties Alles synchroniseren, badge starten, instellingen en Feedback verzenden

 • Lijst met uw notitie blokken, te beginnen met een koppeling naar uw recente pagina's

 • Navigatie balk met knoppen voor het openen van het tabblad notitie blokken (dit is de weer gave), het tabblad zoeken en het tabblad plak notities

Als u wilt navigeren in de hoofd weergave, swipet u naar rechts of naar beneden om tussen de elementen te scha kelen. Dubbeltik op het scherm om een selectie te maken.

Opmerking: Als u OneNote voor Android hebt gebruikt, wordt deze geopend in de weer gave die u het laatst hebt gebruikt.

Navigeren tussen weer gaven

Als u wilt scha kelen tussen het tabblad notitie blokken , het tabblad zoeken en plak notities , sleept u uw vinger over de onderrand van het scherm totdat u de naam hoort van een van de tabbladen op de navigatie balk. Swipe naar rechts of links om het tabblad te vinden dat u wilt openen en Dubbeltik op het scherm om een keuze te maken.

Het tabblad zoeken bevat een zoekvak, waarmee u kunt zoeken in uw notitie blokken en Plaknotities.

Met het tabblad plak notities kunt u micro soft Plaknotities openen en toevoegen vanuit de OneNote voor Android-app.

Swipe omlaag en naar links om terug te gaan vanuit een weergave. Dit is vergelijkbaar met het drukken op de knop Vorige.

Een notitie blok verkennen

Elk OneNote-notitie blok is onderverdeeld in secties, die verder worden onderverdeeld in pagina's.

 1. Als u een notitie blok in de hoofd weergave wilt openen, swipet u naar rechts of naar links totdat u het gewenste notitie blok hebt gevonden en dubbeltik u op het scherm. De weer gave secties wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts of links totdat u de gewenste sectie hebt gevonden en Dubbeltik op het scherm. De lijst pagina's wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts of links totdat u de gewenste pagina hebt gevonden en Dubbeltik op het scherm. Er wordt een teken papier geopend. Normaal gesp roken bevat het canvas een pagina titel, een datum en een of meer inhouds blokken.

 4. Als u over het canvas wilt navigeren, swipet u met één vinger naar rechts of links.

Swipe omlaag en naar links om terug te gaan vanuit een weergave. Dit is vergelijkbaar met het drukken op de knop Vorige.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw OneNote-notitie blokken toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik OneNote voor Windows 10 met uw toetsen bord en een scherm lezer om de verschillende weer gaven te verkennen en te navigeren en te scha kelen. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave

Druk op F6 (vooruit) of op SHIFT + F6 (achterwaarts) om de hoofd weergave-elementen in de volgende volg orde te door lopen:

 • Het gebied met de hoofd inhoud, waarin de inhoud van de huidige pagina wordt weer gegeven.

 • De rij met lint tabbladen, die tabbladen bevat, zoals Start, Invoegen, tekenen, weer gaveen afbeelding, en de knoppen uitleg, meldingen, delen, volledige scherm weergave en meer. Het lint met de opties die specifiek zijn voor het geselecteerde tabblad bevindt zich direct onder de rij met lint tabbladen.

 • De knop zoeken.

 • De lijst met uw notitie blokken, inclusief een koppeling naar uw recente notities.

 • De lijst met secties in het huidige notitie blok.

 • De lijst met pagina's in de huidige sectie.

Als u naar de lint tabbladen wilt gaan, drukt u op ALT. U hoort ' lint, geselecteerd, gevolgd door de naam van het geselecteerde tabblad. Als u wilt scha kelen tussen de lint tabbladen, gebruikt u de toets pijl-rechts

Druk op de pijl-omlaag om te navigeren van de lint tabbladen naar het lint. U hoort de naam van de eerste optie op het lint. Als u wilt navigeren tussen de opties op het lint, gebruikt u de pijl-rechts of de rechter toets totdat u de gewenste optie hoort en drukt u op ENTER om deze te selecteren. Als met de optie een nieuw menu wordt geopend, gebruikt u de pijl toetsen om de lijst te navigeren en drukt u op ENTER om een selectie te maken.

U kunt ook sneltoetsen gebruiken om opties rechtstreeks te selecteren.

Navigeren tussen weer gaven

Naast de hoofd weergave heeft OneNote voor Windows 10 de volgende veelgebruikte weer gaven.

Menu Instellingen

In het menu instellingen van OneNote hebt u toegang tot instellingen, zoals synchronisatie-en spelling controle-instellingen.

 1. Druk op ALT, druk op de tab-toets totdat u ' meer, knop samengevouwen ' hoort en druk op ENTER. Druk vervolgens op de toets pijl-omlaag totdat u ' instellingen ' hoort en druk op ENTER.

 2. Als u wilt scha kelen tussen de optie categorieën, drukt u op de pijl-omhoog of-omlaag totdat u het gewenste item hoort en drukt u op ENTER om het te selecteren. Druk op de tab-toets (voorwaarts) of op SHIFT + TAB (achterwaarts) om te scha kelen tussen de verschillende opties in een categorie en druk op de spatie balk om de gemarkeerde optie te scha kelen.

 3. Als u wilt teruggaan naar het menu instellingen vanuit een categorie, drukt u op ESC. Druk op ESC om het menu instellingen te sluiten.

Modus voor volledig scherm

Wanneer u de modus volledig scherm gebruikt, worden alle hoofd weergave-elementen, met uitzonde ring van het hoofd inhouds gebied en één werk balk verborgen. Hiermee kunt u met uw schermlezer eenvoudiger door een pagina navigeren.

 1. Druk op ALT, druk op de tab-toets totdat u ' modus voor volledig scherm openen, knop ' hoort en druk op ENTER.

  U maakt nu gebruik van de modus voor volledig scherm. Het gebied met hoofdinhoud heeft de focus.

 2. Als u de modus volledig scherm wilt afsluiten, drukt u op F6. U hoort het eerste item op de werkbalk. Druk op SHIFT + TAB. U hoort: ' tekenen op volledig scherm afsluiten, knop '. Druk vervolgens op Enter.

Een notitie blok verkennen

Elk OneNote-notitie blok is onderverdeeld in secties, die verder worden onderverdeeld in pagina's. Elke pagina bevat een of meer notitie containers en de titel en datum van de pagina. Scherm lezers verwijzen naar notitie containers als ' inhouds blokken '.

Gebruik de pijl toetsen om binnen het gebied hoofd inhoud te navigeren.

Als u naar een andere pagina in de huidige sectie wilt gaan, drukt u op F6 totdat u ' pagina's ' hoort, drukt u op de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om de gewenste pagina te zoeken en drukt u op ENTER. De geselecteerde pagina wordt geopend in het gebied met de hoofd inhoud en de focus wordt daar verplaatst.

Als u naar een andere sectie in het huidige notitie blok wilt gaan, drukt u op F6 totdat u ' secties ' hoort, drukt u op de pijl-omhoog en-omlaag om de gewenste sectie te zoeken en drukt u op ENTER. Druk vervolgens op de toets pijl-omhoog en-omlaag en klik op ENTER om de pagina te selecteren zoals hierboven is beschreven.

Als u wilt overschakelen naar een ander notitie blok, drukt u op F6 totdat u ' notitie blokken ' hoort, drukt u op de pijl-omhoog en-omlaag om het gewenste notitie blok te zoeken en drukt u op ENTER. Druk vervolgens op de toetsen pijl-omhoog en-omlaag en typ om de sectie en pagina te selecteren, zoals hierboven is beschreven.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt vinden, kunt u Uitleg gebruiken. Bekijk deze video voor meer informatie over de functie Uitleg: Uitleg gebruiken om snel te kunnen werken met een schermlezer en het toetsenbord.

Volg deze stappen om Uitleg te gebruiken voor het zoeken van een opdracht:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Ga naar het veld bewerken van Uitleg door op Alt+Q te drukken.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld 'opsommingstekens'.

 4. Gebruik de pijl-omlaag om door de resultaten te bladeren en druk op Enter om er een te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Sneltoetsen in OneNote voor Windows 10

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw OneNote-notitie blokken toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik OneNote Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om de verschillende weer gaven te verkennen en te navigeren en te scha kelen. We hebben het met Verteller getest, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u OneNote Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat OneNote Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in OneNote Online.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave

De hoofd weergave van OneNote Online bevat de volgende elementen:

 • Menu balk met de knop micro soft app-start programma, het zoekvak en de knoppen voor chat, meldingen, instellingen, Help en gebruikers account.

 • Knop Nieuw notitie blok.

 • Lijst met uw notitie blokken, die is onderverdeeld in vijf tabbladen:

  • Nieuwere

  • Grens

  • Mijn notitie blokken

  • Gedeeld met mij

  • Ontdekken

  Als u een tabblad wilt openen, drukt u op ENTER wanneer u de naam hoort. U hoort het aantal documenten op het tabblad. De documenten worden direct na de rij met het tabblad zelf weer gegeven. Als een tabblad geen inhoud bevat, wordt dit door de scherm lezer aangekondigd, bijvoorbeeld ' geen gedeelde Office-documenten '.

Druk op de tab-toets (voorwaarts) of op SHIFT + TAB (achterwaarts) om te scha kelen tussen elementen in de hoofd weergave. Druk op Enter als u de naam hoort van het notitieblok dat u wilt openen. Hiermee opent u een nieuw tabblad in uw browser.

Opmerking: Druk op CTRL + F6 om te navigeren tussen oriëntatie punten werkt alleen in de notitieblok weergave, niet in de hoofd weergave.

Navigeren in de notitieblok weergave

De notitieblok weergave van OneNote Online bevat de volgende oriëntatie punten:

 • Micro soft app-start knop, die zich bevindt in de menu balk, die ook de knoppen voor meldingen en delen bevat.

 • De rij met lint tabbladen, die tabbladen bevat, zoals bestand, Start, Invoegen, tekenen, geschiedenis, en weer gave, en de Afdruk, openen in OneNote en feedback geven aan micro soft -knoppen en het vak uitleg.

 • Navigatie deel venster met de lijst met notitie blokken, de lijst met secties en de pagina lijst.

 • De knop zoeken.

 • Gebied met hoofd inhoud.

Druk op CTRL + F6 om tussen de oriëntatie punten te scha kelen.

Linttabbladen

Als u door de lint tabbladen wilt navigeren, drukt u op CTRL + F6 totdat u de naam van het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld ' tabblad Start '. Als u wilt scha kelen tussen de lint tabbladen, drukt u op de tab-toets (voorwaarts) of op SHIFT + TAB (achteruit).

Als u op het lint naar het lint wilt gaan, drukt u op ENTER. U hoort de naam van de eerste optie op het lint. Als u wilt navigeren tussen opties op het lint, drukt u op de tab-toets (vooruit) of op SHIFT + TAB (achteruit) totdat u de gewenste optie hoort en drukt u op ENTER om deze te selecteren. U kunt ook sneltoetsen gebruiken om opties rechtstreeks te selecteren.

Laptops

Elk OneNote-notitie blok is onderverdeeld in secties, die verder worden onderverdeeld in pagina's. In het gebied hoofd inhoud wordt de momenteel geselecteerde pagina weer gegeven, met een of meer notitie containers en de titel en de datum van de pagina.

Als u door de secties en pagina's in het notitie blok wilt bladeren, drukt u op CTRL + F6 totdat u het volgende hoort: ' gebruik dit deel venster om notitie blokken, secties en pagina's te selecteren ' en voer een van deze handelingen uit:

 • Als u naar een andere sectie wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' lijst met secties ' hoort, gevolgd door de naam van een sectie. Druk op de pijl-omhoog en-omlaag totdat u de gewenste sectie hebt gevonden en druk op ENTER om de meest recente pagina te openen in het gebied met de hoofd inhoud. De focus wordt verplaatst naar het gebied met de hoofd inhoud.

 • Als u naar een andere pagina wilt gaan, drukt u op de tab-toets totdat u ' pagina lijst ' hoort, gevolgd door de naam van een pagina. Druk op de pijl-omhoog en-omlaag totdat u de gewenste pagina hebt gevonden en druk op ENTER om deze te openen in het gebied met de hoofd inhoud. De focus wordt verplaatst naar het gebied met de hoofd inhoud.

Als u binnen het gebied met de hoofd inhoud wilt navigeren, drukt u op de toets met de pijl toetsen.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt vinden, kunt u Uitleg gebruiken. Bekijk deze video voor meer informatie over de functie Uitleg: Uitleg gebruiken om snel te kunnen werken met een schermlezer en het toetsenbord.

Volg deze stappen om Uitleg te gebruiken voor het zoeken van een opdracht:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Ga naar het veld bewerken van Uitleg door op Alt+Q te drukken.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld 'opsommingstekens'.

 4. Gebruik de pijl-omlaag om door de resultaten te bladeren en druk op Enter om er een te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Toetsenbordsneltoetsen in OneNote Online

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw OneNote-notitie blokken toegankelijk maken voor personen met een handicap

Technische ondersteuning voor personen met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×