Een scherm lezer gebruiken om Office lens te verkennen en te navigeren

Een scherm lezer gebruiken om Office lens te verkennen en te navigeren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Office Lens met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om te verkennen en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergaven en scherm elementen

Office Lens bevat de volgende hoofd weergaven: vastleggen, Galerie en exporteren naar. Navigeren in de weer gaven en de scherm elementen:

 • Veeg naar linksboven of naar rechts om de focus door de scherm elementen te verplaatsen.

 • Schuif een vinger over het scherm om de elementen op het scherm te verkennen.

 • Wanneer de focus zich op een knop bevindt, tikt u op het scherm om de actie uit te voeren.

 • Wanneer de focus zich bevindt op het lint camera modus, hoort u ' camera modus ' en de huidige waarde. Veeg omhoog of omlaag totdat u de gewenste modus hoort en Dubbeltik op het scherm om de modus te selecteren.

Opname weergave

Wanneer u Office Lens voor de eerste keer opent, wordt de weer gave vastleggen geopend. In de weer gave vastleggen kunt u een afbeelding vastleggen of een bestaande foto uit een bibliotheek selecteren met de knoppen in het onderste gedeelte van het scherm.

U kunt camera-instellingen, zoals Flash, wijzigen met behulp van de werk balk aan de bovenkant. U kunt ook de camera modus (White Board, document, visite kaartje of foto) selecteren op het lint onderaan.

Galerie weergave

In de Galerie weergave wordt een vastgelegde afbeelding weer gegeven. U kunt de afbeelding bewerken door bijvoorbeeld het bijsnijden en draaien op de werk balk boven aan het scherm. Als u meerdere afbeeldingen hebt vastgelegd, wordt in de weer gave de huidige afbeelding met een item geïdentificeerd en kunt u de werk balk gebruiken om overbodige afbeeldingen te verwijderen.

U kunt de scherm elementen verbergen en de afbeelding zonder storende punten verkennen. Gebruik de knoppen in het onderste gedeelte van het scherm om de afbeelding op te slaan of extra afbeeldingen te maken.

Exporteren naar weer gave

Nadat u de knop gereed in de Galerie weergave hebt geactiveerd, wordt de weer gave exporteren naar geopend. U kunt het account dat voor de export wordt gebruikt, wijzigen en een keuze maken uit een lijst met toepassingen om de afbeelding op te slaan of te delen.

Schakelen tussen weergaven

Als u wilt overstappen van de opname weergave naar de Galerie weergave, moet u een afbeelding vastleggen, een bestaande afbeelding uit de foto bibliotheek selecteren of een eerder vastgelegde afbeelding openen:

 • Swipe in de weer gave vastleggen naar links of rechts totdat u ' knop Afbeelding kiezen uit bibliotheek ' hoort, ' knop vastleggen ' of ' knop voor het openen van de galerij weergave ', en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 • Als u een afbeelding vastlegt of een eerder vastgelegde afbeelding opent, wordt de Galerie weergave direct geopend.

 • Als u een bestaande afbeelding wilt selecteren, wordt de weer gave foto bibliotheek geopend. Blader door de weer gave door te vegen en dubbeltik te tikken totdat u de gewenste afbeelding hebt gevonden. Dubbeltik op het scherm om de afbeelding te selecteren en de Galerie weergave te openen.

Ga op een van de volgende manieren te werk om terug te keren naar de weer gave vastleggen in de Galerie weergave:

 • Als u het bewerken wilt annuleren en alle vastgelegde afbeeldingen wilt verwijderen, swipet u naar links of rechts totdat u ' annuleren ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u ' knop verwijderen ' of ' knop Alles verwijderen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 • Als u een extra afbeelding wilt vastleggen, swipet u naar links of rechts totdat u ' knop afbeelding toevoegen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Als u wilt overstappen van de Galerie weergave naar de weer gave exporteren, swipet u naar links of rechts totdat u ' knop Gereed ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u wilt teruggaan naar de Galerie weergave, swipet u naar links of rechts totdat u ' knop terug ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Basis taken met een scherm lezer in Office lens

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Gebruik Office Lens met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om te verkennen en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergaven en scherm elementen

Office Lens bevat de volgende hoofd weergaven: vastleggen, Galerie en opslaan op. Navigeren in de weer gaven en de scherm elementen:

 • Veeg naar linksboven of naar rechts om de focus door de scherm elementen te verplaatsen.

 • Schuif een vinger over het scherm om de elementen op het scherm te verkennen.

 • Wanneer de focus zich op een knop bevindt, tikt u op het scherm om de actie uit te voeren.

Opname weergave

Wanneer u Office Lens voor de eerste keer opent, wordt de weer gave vastleggen geopend. In de weer gave vastleggen kunt u een afbeelding vastleggen of een bestaande afbeelding uit een bibliotheek importeren met de knoppen in het onderste gedeelte van het scherm.

U kunt camera-instellingen, zoals Flash, wijzigen met behulp van de werk balk aan de bovenkant. U kunt ook de opname modus (White Board, document, visite kaartje of foto) selecteren op het lint onderaan.

Galerie weergave

In de Galerie weergave wordt een vastgelegde afbeelding weer gegeven. U kunt de afbeelding bewerken door bijvoorbeeld het bijsnijden en draaien op de werk balk boven aan het scherm. Als u meerdere afbeeldingen hebt vastgelegd, wordt in de weer gave de huidige afbeelding met een item geïdentificeerd en kunt u de werk balk gebruiken om overbodige afbeeldingen te verwijderen.

U kunt de scherm elementen verbergen en de afbeelding zonder storende punten verkennen. Gebruik de knoppen in het onderste gedeelte van het scherm om de afbeelding op te slaan of extra afbeeldingen te maken.

Exporteren naar weer gave

Nadat u de knop afbeelding opslaan in de Galerie weergave hebt geactiveerd, wordt de weer gave Opslaan als geopend. U kunt kiezen uit een lijst met toepassingen om de afbeelding op te slaan.

Schakelen tussen weergaven

Als u wilt overstappen van de opname weergave naar de Galerie weergave, moet u een afbeelding vastleggen, een bestaande afbeelding uit de bibliotheek importeren of een eerder vastgelegde afbeelding openen:

 • Swipe in de weer gave vastleggen naar links of rechts totdat u ' knop importeren, ' knop vastleggen ' hoort, of dubbeltik om de afbeeldingen te zien die u hebt gemaakt, en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 • Als u een afbeelding vastlegt of een eerder vastgelegde afbeelding opent, wordt de Galerie weergave direct geopend.

 • Als u een bestaande afbeelding wilt importeren, wordt de weer gave recent geopend. Blader door de weer gave door te vegen en dubbeltik te tikken totdat u de gewenste afbeelding hebt gevonden. Dubbeltik op het scherm om de afbeelding te selecteren en de Galerie weergave te openen.

Ga op een van de volgende manieren te werk om terug te keren naar de weer gave vastleggen in de Galerie weergave:

 • Als u het bewerken wilt annuleren en alle vastgelegde afbeeldingen wilt verwijderen, swipet u naar links of rechts totdat u ' knop omhoog navigeren ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u ' knop verwijderen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 • Als u een extra afbeelding wilt vastleggen, swipet u naar links of rechts totdat u ' knop meer meeNemen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Als u vanuit de Galerie weergave wilt overstappen op de weer gave Opslaan als, swipet u naar links of rechts totdat u ' knop Afbeelding opslaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u wilt teruggaan naar de Galerie weergave, swipet u naar links of rechts totdat u ' terug ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Basis taken met een scherm lezer in Office lens

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Gebruik Office Lens met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om te verkennen en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen.

Notities: 

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergaven en scherm elementen

Office Lens bevat de volgende hoofd weergaven: vastleggen, Galerie en Opslaan. Navigeren in de weer gaven en de scherm elementen:

 • Veeg naar linksboven of naar rechts om de focus door de scherm elementen te verplaatsen.

 • Schuif een vinger over het scherm om de elementen op het scherm te verkennen.

 • Wanneer de focus zich op een knop bevindt, tikt u op het scherm om de actie uit te voeren.

Opname weergave

Wanneer u Office Lens voor de eerste keer opent, wordt de weer gave vastleggen geopend. In de weer gave vastleggen kunt u onder de knop een afbeelding opnemen.

U kunt camera-instellingen, zoals Flash-modus en camera modus (White Board, document, visite kaartje of foto), wijzigen via de werk balk aan de rechter kant.

U hebt toegang tot verschillende instellingen en u kunt bestaande afbeeldingen importeren met de menu knop in de rechter benedenhoek. Als u al een afbeelding hebt vastgelegd, kunt u deze weer geven met de knop vorige afbeeldingen weer geven in de rechter bovenhoek.

Galerie weergave

In de Galerie weergave wordt een vastgelegde afbeelding weer gegeven. U kunt de afbeelding bewerken door bijvoorbeeld een bijschrift uit de werk balk boven aan het scherm te snijden en toe te voegen. In de weer gave wordt de huidige afbeelding met een item geïdentificeerd en kunt u de werk balk gebruiken om overbodige afbeeldingen te verwijderen.

Gebruik de knoppen op de werk balk onder aan het scherm om de afbeelding op te slaan of extra afbeeldingen te maken.

Exporteren naar weer gave

Nadat u de knop Opslaan in de Galerie weergave hebt geactiveerd, wordt de weer gave Opslaan geopend. U kunt het account dat voor de export wordt gebruikt, wijzigen en in een lijst met toepassingen selecteren om de afbeelding op te slaan.

Schakelen tussen weergaven

Als u wilt overstappen van de opname weergave naar de Galerie weergave, moet u een afbeelding vastleggen, een eerder vastgelegde afbeelding openen of een bestaande afbeelding selecteren in de bibliotheek:

 • Als u een afbeelding wilt vastleggen of een eerder vastgelegde afbeelding wilt openen, swipet u naar links of rechts totdat u ' knop vastleggen ' of ' knop vorige afbeeldingen weer geven ' hoort en tikt u vervolgens op het scherm. De Galerie weergave wordt geopend.

 • Als u een bestaande afbeelding wilt selecteren, swipet u naar links of rechts totdat u ' menu knop ' hoort, dubbelklikt u op het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u ' knop importeren ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Blader door de bibliotheek door te vegen en dubbeltik om de gewenste afbeelding te selecteren. Nadat u de knop gereed hebt geactiveerd, wordt de Galerie weergave geopend.

Als u terug wilt gaan naar de opname weergave, swipet u naar links of rechts totdat u ' knop meer app-balk maken ' of ' knop terug ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Als u vanuit de Galerie weergave wilt overstappen op de weer gave Opslaan, swipet u naar links of rechts totdat u ' knop app-balk opslaan ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Als u wilt teruggaan naar de Galerie weergave, swipet u naar links of rechts totdat u ' knop terug ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Basis taken met een scherm lezer in Office lens

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×