Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Excel met uw toetsen bord en een scherm lezer om de hoofd weergaven en-elementen van de app te verkennen en te scha kelen tussen weer gaven en functies. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

De hoofd gebieden door lopen

Als u wilt navigeren tussen de hoofd gebieden in Excel, drukt u op F6 (vooruit) en op SHIFT + F6 (naar achteren). Dit zijn de belangrijkste gebieden:

 • Tabel raster van werk blad

 • Bladtabs

 • statusbalk

 • Linttabbladen

Navigeren in de lint tabbladen

De lint tabbladen zijn de belangrijkste menu balk van Excel. Als u de lint tabbladen wilt bereiken, drukt u op F6 totdat u ' lint tabbladen ' hoort, gevolgd door de naam van het huidige tabblad. Met JAWS hoort u ' bovenste lint '. Als u wilt scha kelen tussen de tabbladen, gebruikt u de pijl toetsen naar rechts en vervolgens. Wanneer u een tabblad bereikt, wordt hieronder een tabblad met tabbladen weer gegeven. Als u wilt weten hoe u door het geselecteerde lint kunt bladeren, gaat u naar navigeren op het lint.

Hier volgt een lijst met de meestgebruikte tabbladen en enkele voor beelden van wat u op elk tabblad kunt doen:

 • Start

  U kunt tekst en getallen opmaken en uitlijnen en nieuwe rijen en kolommen toevoegen.

 • Invoegen

  Voeg tabellen, afbeeldingen, vormen en grafieken in uw werk blad in.

 • Pagina-indeling

  Stel de marges, afdruk stand en grootte van de werkblad pagina in.

 • Alleen de gekopieerde opmaak plakken.

  U kunt verschillende functies en formules toevoegen aan het werk blad.

 • Gegevens

  Importeer gegevens uit verschillende bronnen, sorteer en filter deze en gebruik hulp middelen voor gegevens, zoals het verwijderen van dubbele rijen.

 • Controleren

  Controleer de spelling en toegankelijkheid van uw werk blad, en werk samen met anderen met behulp van opmerkingen en notities.

 • Weergave

  Selecteer een weer gave zoals de weer gave normaal of pagina-indeling en stel het zoom niveau van de pagina in.

 • Kunnen

  Open de Microsoft Excel-Help, neem contact op met de ondersteuning en geef feedback.

Naast de tabbladen op het lint hebt u een aantal belang rijke opdrachten nodig om het menu bestand te openen. Druk op ALT + F om het te openen. Het menu bestand wordt geopend in een nieuw deel venster. Als u door de hoofd opdrachten wilt navigeren, gebruikt u de toetsen pijl-omhoog en-omlaag en gebruikt u vervolgens de toetsen TAB en pijl-omhoog en-omlaag om door de opties voor die opdracht te navigeren.

In het menu bestand kunt u een nieuwe werkmap starten, een bestaande werkmap openen, het bestand waarin u momenteel werkt opslaan, delen of afdrukken, en de opties voor toegang tot Excel. Als u het menu bestand wilt sluiten en terug wilt gaan naar het werk blad, drukt u op ESC.

Navigeren op het lint

Nadat u naar het tabblad naar rechts op het lint hebt genavigeerd, zoals wordt beschreven in de lint tabbladen, drukt u op de tab-toets om naar het lint te gaan en door de opdrachten en opties te bladeren. U kunt op SHIFT + TAB drukken om achteruit te gaan. Druk op ENTER om een selectie te maken of druk op ESC om het lint te verlaten en terug te gaan naar het werk blad.

Tip: Het is vaak sneller om sneltoetsen te gebruiken voor toegang tot de opdrachten en opties op elk lint. Ga voor meer informatie naar toetscombinaties in Excel voor Windows.

Navigeren in het werk blad

Wanneer u een Excel-werkmap opent, staat de focus op het raster van het werkblad tabel. Als u de focus uit het werk blad hebt verplaatst, drukt u op F6 totdat de scherm lezer een locatie voor een tabel raster heeft aangekondigd. U navigeert als volgt in het werk blad en tussen andere bladen en werkmappen:

 • Gebruik de pijl toetsen om tussen cellen in het tabel raster te scha kelen. De scherm lezer meldt de kolom en rij van elke cel en de inhoud ervan.

 • Als u het snelmenu voor de huidige cel wilt openen, drukt u op SHIFT + F10. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om door het menu te navigeren en druk op ENTER om een selectie te maken of druk op ESC om terug te keren naar het werk blad.

 • Als u naar het volgende of vorige werk blad in de werkmap wilt gaan, drukt u op F6 totdat u de naam van het huidige blad hebt gevonden, gebruikt u de pijl toetsen naar rechts en drukt u op ENTER om het juiste blad te selecteren.

 • Als u wilt overschakelen naar de volgende werkmap wanneer er meer dan één werkmap is geopend, drukt u op CTRL + F6. De scherm lezer meldt de naam van de werkmap.

Tip: Als u snel de focus wilt verplaatsen naar de eerste zwevende vorm, zoals een tekstvak of afbeelding, drukt u op Ctrl+Alt+5. Vervolgens drukt u op Tab om de zwevende vormen te doorlopen. Druk op Esc om terug te gaan naar de normale navigatie.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt vinden, kunt u Uitleg gebruiken. Bekijk deze video voor meer informatie over de functie Uitleg: Uitleg gebruiken om snel te kunnen werken met een schermlezer en het toetsenbord.

Volg deze stappen om Uitleg te gebruiken voor het zoeken van een opdracht:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Ga naar het veld bewerken van Uitleg door op Alt+Q te drukken.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld 'opsommingstekens'.

 4. Gebruik de pijl-omlaag om door de resultaten te bladeren en druk op Enter om er een te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Sneltoetsen in Excel voor Windows

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik Excel voor Mac met uw toetsen bord en VoiceOver, de ingebouwde macOS-scherm lezer, om te verkennen en te navigeren in de verschillende weer gaven en te scha kelen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga naar sneltoetsen in Excel voor Macvoor sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren in de hoofd weergave

Als u wilt navigeren in de hoofd weergave in Excel, drukt u op F6 (vooruit) en op SHIFT + F6 (naar achteren). De focus gaat door de volgende gebieden in de hoofd weergave:

 • De werk balk snelle toegang boven aan het scherm

 • Huidige tabblad op het lint

 • Naamvak op de werkbalk

 • Tabel raster van werk blad

 • statusbalk

Navigeren in de lint tabbladen

De lint tabbladen zijn de belangrijkste menu balk van Excel. Als u de lint tabbladen wilt bereiken, drukt u op F6 totdat u het tabblad selecteren op het lint hoort, bijvoorbeeld ' Start, geselecteerd, tabblad '. Als u wilt scha kelen tussen de tabbladen, gebruikt u de pijl toetsen naar rechts en vervolgens. Druk op de spatie balk om een tabblad te selecteren. Er wordt een tabblad met tabbladen weer gegeven onder het lint. Als u wilt weten hoe u door het geselecteerde lint kunt bladeren, gaat u naar navigeren op het lint.

Hier volgt een lijst met de meestgebruikte tabbladen en enkele voor beelden van wat u op elk tabblad kunt doen:

 • Bestand

  Het menu bestand bevat bijvoorbeeld opties voor het maken en opslaan van werkmappen, en toegang tot Excel-instellingen.

 • Start

  U kunt tekst en getallen opmaken en uitlijnen en nieuwe rijen en kolommen toevoegen.

 • Invoegen

  Voeg tabellen, afbeeldingen, vormen en grafieken in uw werk blad in.

 • Indeling

  Stel de marges, afdruk stand en grootte van de werkblad pagina in.

 • Alleen de gekopieerde opmaak plakken.

  U kunt verschillende functies en formules toevoegen aan het werk blad.

 • Gegevens

  Importeer gegevens uit verschillende bronnen, sorteer en filter deze en gebruik hulp middelen voor gegevens, zoals het verwijderen van dubbele rijen.

 • Weergave

  Stel de afdruk stand of marge van het werk blad in, selecteer een thema en open de leer hulpmiddelen.

Navigeren op het lint

Nadat u naar het tabblad naar rechts op het lint hebt genavigeerd, zoals wordt beschreven in de lint tabbladen, drukt u op de tab-toets om naar het lint te gaan en door de opdrachten en opties te bladeren. Druk op SHIFT + TAB om terug te gaan. Druk op de spatie balk om een selectie te maken of druk op F6 om het lint te verlaten.

Tip: Het is vaak sneller om sneltoetsen te gebruiken voor toegang tot de opdrachten en opties op elk lint. Ga voor meer informatie naar toetscombinaties in Excel voor Mac.

Navigeren tussen weer gaven

Naast de hoofd weergave heeft Excel de volgende veelgebruikte weer gaven:

 • Wanneer u de Excel-app opent, gaat u naar de start pagina. Op de start pagina kunt u een nieuwe werkmap maken, bladeren in sjablonen, een bestaande werkmap openen en toegang krijgen tot uw account gegevens.

  Als u later terug wilt gaan naar het menu Start, drukt u op F6 totdat u ' knop bestand ' hoort en drukt u vervolgens op de spatie balk. U hoort: ' nieuwe en recente bestanden openen '. Als u in het menu wilt navigeren, drukt u op de tab-toets of op de toets pijl-rechts. Als u een selectie wilt maken, drukt u op de spatie balk.

 • In het menu bestand kunt u een nieuwe werkmap starten, het bestand opslaan, delen of afdrukken waarmee u momenteel werkt en opties voor toegang tot Excel.

  Als u het menu bestand wilt openen, drukt u op Control + Option + M. De focus wordt verplaatst naar de Apple-menu balk. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' bestand ' en druk vervolgens op de spatie balk. Als u wilt navigeren in het menu bestand, gebruikt u de pijl toetsen omhoog en omlaag. Als u een submenu wilt openen, drukt u op de toets pijl-rechts. Druk op de spatie balk om deze te selecteren.

  Als u het menu bestand wilt sluiten en terug wilt gaan naar het werk blad, drukt u op ESC.

 • In het venster met Excel-voor keuren kunt u toegang krijgen tot de Excel-instellingen, zoals auto correctie-en lint opties.

  Als u het venster met Excel-voor keuren wilt openen, drukt u op Command + komma (,). Druk op de tab-toets om in het venster te navigeren. Als u een instelling wilt selecteren, drukt u op de spatie balk. Het dialoog venster instellingen wordt geopend. Druk op de tab-toets of de pijl toetsen om door het dialoog venster instellingen te navigeren. Als u een selectie wilt maken, drukt u op de spatie balk.

  Druk op ESC om het venster met Excel-voor keuren te sluiten en terug te gaan naar het werk blad.

Een werkmap verkennen

Wanneer u een Excel-werkmap opent, staat de focus op het inhouds gebied. Als u de focus uit het inhouds gebied hebt verplaatst, drukt u op F6 totdat u ' tekst bewerken ' hoort, gevolgd door het invoeg punt in het werk blad. Er zijn verschillende manieren om binnen het inhouds gebied te navigeren:

Werken met toetscombinaties

Voor de volledige lijst met sneltoetsen gaat u naar sneltoetsen in Excel voor Mac.

Wanneer het raster van het werkblad tabel de focus heeft, drukt u op Control + Option + Shift + pijl-omlaag om met de inhoud te werken:

 • Als u naar het begin van het werk blad wilt gaan, drukt u op Control + Home of Control + FN + pijl-rechts.

 • Als u één cel omhoog, omlaag, naar boven of naar rechts wilt verplaatsen, drukt u op de pijl toetsen.

 • Als u naar de laatste cel in gebruik op het werk blad wilt gaan, drukt u op Command + pijl-omlaag of-omhoog.

 • Als u naar het volgende werk blad in een werkmap wilt gaan, drukt u op Option + pijl-rechts of Control + Page Down.

 • Als u naar het vorige werk blad in een werkmap wilt gaan, drukt u op Option + pijl-rechts of Control + Page up.

VoiceOver-rotor, Quick NAV of item kiezer gebruiken

U kunt de VoiceOver-functies, zoals rotor, Quick NAV of item kiezer, gebruiken om rechtstreeks naar een item te navigeren. U kunt bijvoorbeeld rechtstreeks naar een grafiek, tabel of koppeling gaan.

 • Als u de rotor wilt openen, drukt u op Control + Option + U.

 • Als u de item kiezer wilt openen, drukt u op Control + Option + I.

 • Als u de snelle navigatie wilt activeren, drukt u tegelijkertijd op de toetsen pijl-links en rechts.

Ga naar VoiceOver aan de slag- hand leidingvoor meer informatie over het gebruik van de VoiceOver-functies.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een grafiek in Excel te maken en selecteren

Sneltoetsen in Excel voor Mac

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik Excel voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde scherm lezer van Ios, om de hoofd weergaven en-elementen van de app te verkennen en te navigeren en te scha kelen tussen weer gaven en functies.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Navigeren in de landings weergave

Wanneer u Excel voor iOS start, maakt of opent u een werkmap vanuit de weer gave land. Veeg naar links of rechts om te scha kelen tussen de elementen in de landings weergave en dubbeltik om een item te selecteren. De landings weergave bevat de volgende elementen:

 • Gebied met hoofdinhoud

 • Tabbalk

  De tab-balk bevindt zich onder aan het scherm en bevat de tabbladen nieuwe, recente, gedeelde, Open en instellingen.

De hoofd scherm-elementen door lopen

Als u wilt navigeren tussen de hoofd gebieden in Excel voor iOS, swipet u naar rechts (voorwaarts) en naar left (backward). Dit zijn de belangrijkste gebieden:

 • Bovenste menu

 • Tabel raster van werk blad

 • De werk balk of het lint

Navigeren in het bovenste menu

Op de bovenste menu balk van Excel voor iOS kunt u verschillende opdrachten gebruiken:

 • Knop bestand sluiten

  Sluit het bestand en ga terug naar de landings weergave.

 • Knop Ongedaan maken

 • Knop lint weer geven

 • De knop zoeken

  Zoeken naar tekst in het werk blad of de werkmap.

 • Menu delen

  Uw werkmap met anderen delen of ze een kopie van het document sturen.

 • Het menu Bestand

  Toegang tot belang rijke opdrachten, zoals een kopie opslaan, exporteren en afdrukken. Als u het menu bestand wilt sluiten, swipet u naar links of rechts totdat u ' gereed ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Navigeren in het werk blad

Het raster van het werkblad tabel is het hoofd gedeelte van het Excel voor iOS-scherm. Als u de focus naar het werk blad wilt verplaatsen, swipet u naar rechts totdat de scherm lezer een locatie voor een tabel raster heeft aangekondigd.

 • Als u naar een andere cel in het tabel raster wilt gaan, swipet u naar rechts. De scherm lezer meldt de kolom en rij van elke cel, evenals de inhoud ervan.

 • Als u het snelmenu voor de huidige cel wilt openen, tikt u erop en houdt u ingedrukt. Veeg naar links of rechts om door het menu te navigeren en dubbeltik om een selectie te maken.

Navigeren in de werk balk

Met de werk balk hebt u toegang tot een aantal veelgebruikte functies, zoals de knop bladen, waarmee u kunt scha kelen tussen werk bladen in dezelfde werkmap, het filter Toep assen, de opvul kleur, informatie over wat u wilt doen en Knoppen op het lint weer geven.

Navigeren op het lint

Het lint is de belangrijkste manier om opdrachten en opties te openen in Excel voor iOS. Ze zijn gegroepeerd in verschillende tabbladen.

 1. Als u de lint tabbladen wilt openen, swipet u naar links of rechts totdat u ' lint weer geven ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De scherm lezer meldt de naam van het huidige tabblad.

 2. Dubbeltik op het scherm om te scha kelen tussen tabbladen. Veeg naar links of rechts totdat u het gewenste tabblad hoort en dubbeltik erop om het te selecteren.

 3. Veeg naar rechts om naar het lint te gaan en door de opdrachten en opties te bladeren. Dubbeltik om een selectie te maken.

 4. Als u het lint wilt verbergen, swipet u naar links of rechts totdat u ' lint verbergen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Hier volgt een lijst met de meestgebruikte tabbladen en enkele voor beelden van wat u op elk tabblad kunt doen:

 • Start

  U kunt tekst en getallen opmaken en uitlijnen en nieuwe rijen en kolommen toevoegen.

 • Invoegen

  Voeg tabellen, afbeeldingen, vormen en grafieken in uw werk blad in.

 • Alleen de gekopieerde opmaak plakken.

  U kunt verschillende functies en formules toevoegen aan het werk blad.

 • Gegevens

  Sorteer en filter de gegevens in het werk blad.

 • Controleren

  Samen werken met anderen met behulp van opmerkingen.

 • Weergave

  Selecteer of u raster lijnen en koppen wilt weer geven en stel het zoom niveau van de pagina in.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt zoeken, gebruikt u uitleg. Ga als volgt te werk om de opdracht uitleg te gebruiken:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' laat me weten wat u wilt doen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld ' sorteren '.

 4. Als u de zoek resultaten wilt openen, swipet u met twee vingers en veegt u naar rechts totdat u het eerste resultaat hoort. Veeg naar rechts om door de resultaten te bladeren en dubbeltik om er een te selecteren.

Zie ook

Een extern toetsenbord gebruiken met Excel voor iPhone

Een extern toetsenbord gebruiken met Excel voor iPad

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik Excel voor Android met Talk Back, de ingebouwde scherm lezer van Android, om de hoofd weergaven en-elementen van de app te verkennen en te navigeren en te scha kelen tussen weer gaven en functies.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Navigeren in de landings weergave

Wanneer u Excel voor Android start, maakt of opent u een werkmap vanuit de weer gave land. Veeg naar links of rechts om te scha kelen tussen de elementen in de landings weergave en dubbeltik om een item te selecteren. De landings weergave bevat de volgende elementen:

 • Bovenste menu

  Het bovenste menu bevat de knoppen zoeken en Nieuw.

 • Gebied met hoofdinhoud

 • Tabbalk

  De tab-balk bevindt zich onder aan het scherm en bevat de tabbladen recent, gedeeld en openen.

De hoofd scherm-elementen door lopen

Als u wilt navigeren tussen de hoofd gebieden in Excel voor Android, swipet u naar rechts (voorwaarts) en naar left (backward). Dit zijn de belangrijkste gebieden:

 • Bovenste menu

 • Tabel raster van werk blad

 • De werk balk of het lint

Navigeren in het bovenste menu

Op de bovenste menu balk van Excel voor Android kunt u verschillende opdrachten gebruiken:

 • Knop afbeelding

  Sluit het bestand en ga terug naar de landings weergave.

 • Knop meer opties

  Het lint weer geven, de belangrijkste manier om toegang te krijgen tot opdrachten in Excel.

 • De knop zoeken

  Zoeken naar tekst in het werk blad of de werkmap.

 • Knop Ongedaan maken

 • Schakel optie voor delen

  Uw werkmap met anderen delen of ze een kopie van het document sturen.

 • Menu menu

  Toegang tot belang rijke opdrachten, zoals Opslaan, Opslaan als, afdrukken en instellingen. Als u het menu wilt sluiten, tikt u op het scherm met twee vingers.

Navigeren in het werk blad

Het raster van het werkblad tabel is het hoofd gedeelte van het Excel voor Android-scherm. Als u de focus naar het werk blad wilt verplaatsen, swipet u naar rechts totdat de scherm lezer een locatie voor een tabel raster heeft aangekondigd.

 • Als u naar een andere cel in het tabel raster wilt gaan, swipet u naar rechts. De scherm lezer meldt de kolom en rij van elke cel, evenals de inhoud ervan.

 • Dubbeltik op het scherm om het snelmenu voor de huidige cel te openen. Veeg naar links of rechts om door het menu te navigeren en dubbeltik om een selectie te maken. Als u het context menu wilt sluiten zonder een item te selecteren, tikt u met twee vingers op het scherm.

Navigeren in de werk balk

Met de werk balk hebt u toegang tot een aantal veelgebruikte functies, zoals de schakel optie bladen, waarmee u kunt scha kelen tussen werk bladen in dezelfde werkmap, en het filter Toep assen, de opvul kleur, de uitleg en meer opties hulp middelen.

Navigeren op het lint

Het lint is de belangrijkste manier om opdrachten en opties te openen in Excel voor Android. Ze zijn gegroepeerd in verschillende tabbladen.

 1. Als u de lint tabbladen wilt openen, swipet u naar links of rechts totdat u ' meer opties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De scherm lezer meldt de naam van het huidige tabblad.

 2. Dubbeltik op het scherm om te scha kelen tussen tabbladen. Veeg naar links of rechts totdat u het gewenste tabblad hoort en dubbeltik erop om het te selecteren.

 3. Veeg naar rechts om naar het lint te gaan en door de opdrachten en opties te bladeren. Dubbeltik om een selectie te maken.

 4. Als u het lint wilt verbergen, swipet u naar links of rechts totdat u ' meer opties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Hier volgt een lijst met de meestgebruikte tabbladen en enkele voor beelden van wat u op elk tabblad kunt doen:

 • Start

  U kunt tekst en getallen opmaken en uitlijnen en nieuwe rijen en kolommen toevoegen.

 • Invoegen

  Voeg tabellen, afbeeldingen, vormen en grafieken in uw werk blad in.

 • Alleen de gekopieerde opmaak plakken.

  U kunt verschillende functies en formules toevoegen aan het werk blad.

 • Gegevens

  Sorteer en filter de gegevens in het werk blad.

 • Controleren

  Samen werken met anderen met behulp van opmerkingen.

 • Weergave

  Selecteer of u raster lijnen en koppen wilt weer geven en stel het zoom niveau van de pagina in.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt zoeken, gebruikt u uitleg. Ga als volgt te werk om de opdracht uitleg te gebruiken:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Swipe naar rechts totdat u ' vertel mij ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld ' sorteren '.

 4. Als u de zoek resultaten wilt openen, swipet u naar rechts totdat u het eerste resultaat hoort. Veeg naar links om door de resultaten te bladeren en dubbeltik om er een te selecteren.

Zie ook

Werken met een aanraakscherm in Excel voor Android

Een extern toetsenbord gebruiken met Excel voor Android

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Gebruik Excel Mobile met Verteller, de ingebouwde scherm lezer van Windows, om de hoofd weergaven en-elementen van de app te verkennen en te navigeren en te scha kelen tussen weer gaven en functies.

Notities: 

In dit onderwerp

Navigeren in de landings weergave

Wanneer u Excel Mobile start, maakt of opent u een werkmap vanuit de weer gave land. U kunt een nieuwe werkmap maken, bladeren naar een bestaande werkmap of onlangs gebruikt openen. Veeg naar links of rechts om te scha kelen tussen de elementen in de landings weergave en dubbeltik om een item te selecteren.

De hoofd scherm-elementen door lopen

Als u wilt navigeren tussen de hoofd gebieden in Excel Mobile, swipet u naar rechts (voorwaarts) en naar left (backward). Dit zijn de belangrijkste gebieden:

 • Tabel raster van werk blad

 • Bladtabs

 • Opdrachten balk snelle toegang

 • Opdracht palet

Navigeren in het werk blad

Het raster van het werkblad tabel is het hoofd gedeelte van het Excel Mobile-scherm. Als u de focus naar het werk blad wilt verplaatsen, swipet u naar linksboven of naar rechts totdat de scherm lezer ' tabel raster ' en de locatie van een tabel raster heeft aangekondigd.

 • Als u naar een andere cel in het tabel raster wilt gaan, swipet u naar rechts. De scherm lezer meldt de kolom en rij van elke cel, evenals de inhoud ervan.

 • Dubbeltik op het scherm om de huidige cel te selecteren.

 • Als u wilt scha kelen tussen werk bladen in dezelfde werkmap, swipet u naar rechts totdat u ' blad tabs ' hoort. Swipe naar rechts totdat u het gewenste werk blad hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Dubbeltik met twee vingers om het snelmenu voor het geselecteerde blad te openen. Veeg naar links of rechts om door het menu te navigeren en dubbeltik om een selectie te maken.

Navigeren in de opdrachten balk snelle toegang

Op de Excel Mobile-balk snelle toegang kunt u verschillende functies gebruiken:

 • Knop bestand

  Open de Back stage-pagina om toegang te krijgen tot belang rijke opdrachten, zoals Nieuw, openen, Opslaan, afdrukken en instellingen. Als u de Back stage-pagina wilt afsluiten, swipet u naar links totdat u ' Ga terug ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 • De knop zoeken

  Zoeken naar tekst in het werk blad of de werkmap.

 • Knop delen

  Deel uw werkmap met andere personen.

 • Knop Ongedaan maken

Navigeren in het opdracht palet

Het opdracht palet is de belangrijkste manier om opdrachten en opties te openen in Excel Mobile. De opdrachten en opties zijn gegroepeerd in verschillende lint tabbladen.

 1. Als u het opdracht palet wilt openen, swipet u naar links of rechts totdat u ' opdracht palet ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u wilt scha kelen tussen tabbladen, swipet u naar links totdat u ' tabs kiezer ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u het gewenste tabblad hoort en dubbeltik erop om het te selecteren.

 3. Veeg naar rechts om naar het lint te gaan en door de opdrachten en opties te bladeren. Dubbeltik om een selectie te maken.

 4. Als u het lint wilt verbergen, swipet u naar links of rechts totdat u ' meer opties ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Hier volgt een lijst met de meestgebruikte tabbladen en enkele voor beelden van wat u op elk tabblad kunt doen:

 • Start

  U kunt tekst en getallen opmaken en uitlijnen en nieuwe rijen en kolommen toevoegen.

 • Invoegen

  Voeg tabellen, afbeeldingen, vormen en grafieken in uw werk blad in.

 • Alleen de gekopieerde opmaak plakken.

  U kunt verschillende functies en formules toevoegen aan het werk blad.

 • Gegevens

  Sorteer en filter de gegevens in het werk blad.

 • Controleren

  Samen werken met anderen met behulp van opmerkingen.

 • Weergave

  Selecteer of u raster lijnen en koppen wilt weer geven en stel het zoom niveau van de pagina in.

Zie ook

Sneltoetsen gebruiken met een extern toetsenbord in Excel Mobile voor Windows 10

Basistaken met een schermlezer in Excel

Gebruik Excel Online met uw toetsen bord en een scherm lezer om de hoofd weergaven en-elementen van de app te verkennen en te scha kelen tussen weer gaven en functies. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar het kan ook met andere scherm lezers samen werken, mits ze de gemeen schappelijke standaarden en technieken voor toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Excel Online gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel Online wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel Online.

In dit onderwerp

De hoofd gebieden door lopen

Als u wilt navigeren tussen de hoofd gebieden in Excel Online, drukt u op CTRL + F6 (vooruit) en op CTRL + SHIFT + F6 (naar achteren). Dit zijn de belangrijkste gebieden:

 • Titel balk

 • Linttabbladen

 • Tabel raster van werk blad

 • Bladtabs

 • statusbalk

Navigeren in de lint tabbladen

De lint tabbladen zijn de belangrijkste menu balk van Excel Online. Als u de lint tabbladen wilt bereiken, drukt u op CTRL + F6 totdat u ' lint tabbladen ' hoort, gevolgd door de naam van het huidige tabblad. Met JAWS hoort u alleen de naam van het huidige tabblad. Als u wilt scha kelen tussen de tabbladen, gebruikt u de pijl toetsen naar rechts en vervolgens. Wanneer u een tabblad bereikt, wordt hieronder een tabblad met tabbladen weer gegeven. Als u wilt weten hoe u door het geselecteerde lint kunt bladeren, gaat u naar navigeren op het lint.

Hier volgt een lijst met de meestgebruikte tabbladen en enkele voor beelden van wat u op elk tabblad kunt doen:

 • Start

  U kunt tekst en getallen opmaken en uitlijnen en nieuwe rijen en kolommen toevoegen.

 • Invoegen

  U kunt verschillende functies en formules, tabellen, afbeeldingen, vormen en grafieken invoegen in het werk blad.

 • Gegevens

  Sorteer en filter uw gegevens en gebruik hulp middelen zoals gegevens validatie.

 • Controleren

  Controleer de toegankelijkheid van uw werk blad en werk samen met anderen met behulp van opmerkingen.

 • Weergave

  Schakel over naar de Lees weergave en selecteer of u raster lijnen en koppen wilt weer geven.

Naast de tabbladen op het lint hebt u een aantal belang rijke opdrachten nodig om het menu bestand te openen. Als u het wilt openen, drukt u op CTRL + F6 of CTRL + SHIFT + F6 tot u ' lint tabbladen ' hoort en de naam van het huidige tabblad en drukt u vervolgens op F. Met JAWS hoort u alleen de naam van het huidige tabblad. Het menu bestand wordt geopend in een nieuw deel venster. Als u door de hoofd opdrachten wilt navigeren, gebruikt u de toetsen pijl-omhoog en-omlaag en drukt u op ENTER om er een te selecteren. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om door de opties voor die opdracht te navigeren.

In het menu bestand kunt u een nieuwe werkmap starten, een bestaande werkmap openen, het bestand waarin u momenteel werkt opslaan, delen of afdrukken, en de opties voor toegang tot Excel Online. Als u het menu bestand wilt sluiten en terug wilt gaan naar het werk blad, drukt u op ESC.

Navigeren op het lint

Nadat u naar het gewenste lint tabblad hebt genavigeerd, zoals wordt beschreven in de tabbladen op het lint, drukt u op de tab-toets om naar het lint te gaan en gebruikt u de toetsen pijl-rechts en de linkerpijl om door de opdrachten en opties te bladeren. Druk op ENTER om een selectie te maken of druk op ESC om het lint te verlaten en terug te gaan naar het werk blad.

Tip: Het is vaak sneller om sneltoetsen te gebruiken voor toegang tot de opdrachten en opties op elk lint. Ga voor meer informatie naar toetscombinaties in Excel online.

Navigeren in het werk blad

Wanneer u een Excel Online-werkmap opent, staat de focus op het raster van het werkblad tabel. Als u de focus uit het werk blad hebt verplaatst, drukt u op CTRL + F6 totdat de scherm lezer een locatie voor een tabel raster heeft aangekondigd. U navigeert als volgt in het werk blad en tussen andere bladen:

 • Gebruik de pijl toetsen om tussen cellen in het tabel raster te scha kelen. De scherm lezer meldt de kolom en rij van elke cel en de inhoud ervan.

 • Als u het snelmenu voor de huidige cel wilt openen, drukt u op SHIFT + F10. Gebruik de toetsen pijl-omhoog en-omlaag om door het menu te navigeren en druk op ENTER om een selectie te maken of druk op ESC om terug te keren naar het werk blad.

 • Als u naar het volgende of vorige werk blad in de werkmap wilt gaan, drukt u op CTRL + F6 totdat u de naam van het huidige blad hebt gevonden, gebruikt u de pijl toetsen naar rechts en drukt u op ENTER om het gewenste blad te selecteren.

De functie Uitleg gebruiken

Als u snel een opdracht wilt vinden, kunt u Uitleg gebruiken. Bekijk deze video voor meer informatie over de functie Uitleg: Uitleg gebruiken om snel te kunnen werken met een schermlezer en het toetsenbord.

Volg deze stappen om Uitleg te gebruiken voor het zoeken van een opdracht:

 1. Selecteer de cel of het celbereik waarin u een actie wilt uitvoeren.

 2. Ga naar het veld bewerken van Uitleg door op Alt+Q te drukken.

 3. Typ de gewenste opdracht. Typ bijvoorbeeld 'opsommingstekens'.

 4. Gebruik de pijl-omlaag om door de resultaten te bladeren en druk op Enter om er een te selecteren.

Zie ook

Sneltoetsen in Excel Online

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×